Bi ZNi Z
Nickerson-Zwaan informator za Centralnu i Istočnu Evropu i
Centralnu Aziju
Izdanje za April 2011
Dragi čitaoci,
Zadovoljstvo nam je da predstavimo novo izdanje BiZNiZ, to je naš informator za centralnu i istočnu Evropu i
cenralnu Aziju. BiZNiZ Vas redovno obaveštava o najnovijim interesantnim događajima u vezi sa našim
semenarstvom. Namena BiZNiZ je takođe da pruži informacije u vezi sa uspešnim uvođenjem novog sortimenta
te da predstavi novitete u regionu.
Primer može biti kelj pupčar koji je dobro znan i cenjen u zapadnoj Evropi a sve veću pažnju stiče u drugim
delovima sveta. Sigurno je da ova moderna mini kupusnjača to zaslužuje!
Mi takođe želimo da se što bolje upoznamo sa našim kupcima tokom događaja kao što su na primer ruski sajam
u Krasnodaru ili seminari o kupusu u Uzbekistanu. Želimo da dobijemo informacije o potrebama proizvođača i da
zajedno radimo na pronalaženju najboljih rešenja.
Svaku dan se usavršavamo sa namerom da postigemo zajednički uspeh !
Nickerson-Zwaan lukovi kreću ka istočnoj Evropi
Ben de Nijs, Specijalista za korenasto i lukovičasto povrće:
Već mnoštvo godina Nickerson-Zwaan spada u šampione što se tiče prodaje semena luka
sa značajnim delom tržišta u mnogim regionima. Mi snabdevamo mnoge proizvođače u
svetu sa visokokvalitetnim semenom luka. Pogotovo u Evropi zauzimamo značajno mesto
zahvaljujući uspešnoj genetici. Par godina unazad Nickerson-Zwaan se značajnije posvetio
španskim tipovima lukova što je za nas relativno novi segment u oplemenjivanju.
Meranto F1
Decenijama Nickerson-Zwaan je bio veoma aktivan u oplemenjivanju i
prodaji Rijnsburger i Hard Globe lukova dugog dana. Ovi tipovi lukova
su pogodni za mnoge regione u Evropi. U ovim segmentima smo razvili
uspešne hibride kao što su Centro F1, Dormo F1, Dacapo F1 i
Taresco F1. Potpuno španski tip Valentino F1 (NiZ 37-2025) je dobar
primer selekcije koja je razvijena prošle godine i ima dobre rezultate u
različitim zemljama. Ovaj visokoprinosan hibrid je dao i dobar kvalitet.
Pored potpuno španskog segmenta Nickerson-Zwaan takođe ima u
ponudi španske tipove koji se mogu čuvati. Dobar primer je Merato F1
(NiZ 37-64) sa kojim smo imali dobre rezultate u Bosni, Srbiji i Mađarskoj.
Da bismo upodpunili ponudu španskih lukova nastavićemo da razvijamo sortiment sa poboljšanim karakteristikama. Naše Odeljenje za istraživanje je proširio areal testiranja novih linija na mnoge lokacije u istočnoj Evropi.
Dobra saradnja između istraživačkih i razvojnih ogleda je od velikog značaja za komercijalizaciju novih hobrida koji
su adaptirani za uslove gajenja u istočnoj Evropi. Ove godine se nadamo uspešnom nastavku naših ogleda. Pun
asortiman naših komercijalnih selekcija, te nekih koje su tek u stadijumu razvoja moći će se videti u Nemačkoj gde
ćemo verovatno i pozvati kupce da pogledaju oglede.
Drago mi je!
Odeljenje za servis kupaca je važna veza između nađih kupaca i svih zaposlenih unutar kompanije koji su
zaintetrsovani da se isporuči pravi proizvod u pravo vreme u pravom pakovanju i traženom kvalitetu bilo
gde u svetu. Naše odeljenje servisa kupaca ima zajedničku strast da naši kupci budu zadovoljni.
U Odeljenju servisa kupaca Gospodja Margreet Jongbloed se bavi važnim regionom koji pokriva zemlje:
Ukrajinu, Belorusiju, Moldova, Uzbekistan, Kazahstan, Kirgistan, Tadžekistan, Turkmenistan, Afganistan,
Azerbejdžan, Gruziju i Jermeniju. BiZNiZ ima zadovoljstvo da popriča sa njom.
Margreet: “Moj glavni zadatak je da pratim i vodim celokupan proces narudžbine , od dolazeće narudžbine od
kupca pa sve do korektne isporuke semena. Za svaku narudžbu moram se pobrinuti da je korektno unesena u
sistem i da ništa ne sprečava dostupnost semena (zdravstveno stanje, plan, dokumentacija, itd). Tada predajem
narudžbu mojim kolegama u Odeljenju planiranja i kontrole i dogovaram se sa njima da seme bude pripremljeno
u skladu sa željama kupaca. Kada je narudžba spremna za isporuku pripremam sve neophodne dokumente i
formulare te organizujem transport. To je posao koji zahteva preciznost i tačnost. Takođe organizujemo ispruku
i slanje uzoraka semena i uključeni smo u rešavanje slučajeva u vezi sa kvalitetom te dostupnosti i specijalnog
pakovanja semena. Zbog toga mogu reći da je moje domen aktivnosti prilično širok. Kontakti su svakodnevni sa
Odeljenjem planiranja i kontrole a takođe i sa Odeljenjima dorade, pakovanja, marketinga i prodaje. Dopada mi
se da imam takov širok pogled jer mi to omogućava da kontrolišem svaku narudžbu od početka do kraja!“
Magreet već skoro tri godine radi za Nickerso-Zwaan
ali ima iskusvo rada sa kupcima od skoro 25 godina.
Magreet:“ Zaista imam puno iskustva u kontaktima sa
kupcima. U Nickersonovim poslovnicama kontaktiram
sa menadžerima i njihovim saradnicima. Kod usluge
distributerima kontaktiram sa osobama zaduženim za
narudžbe a to su i ponekad direktori tih firmi. Najčešće
je to komuniciranje putem elektronske pošte što je veoma praktično pri kontaktima sa zaposlenim ljudima koji
su u različitim vremenskim zonama. Kontakti telefonskim
razgovorima služe da se reše komplikovanija pitanja.
Margreet Jongbloed (desno), u pozadini je Wim Das koji je
zadužen za rusko tržište.
Čak i kada ima problema razgovori koje vodim su pretežno prijatni. Kada sam počela da radim za ovaj region
bila sam pozitivno iznenađena znanjem engleskog jezika mojih kontakata (mada bih volela da znam da pričam
na njihovom jeziku) te pozitivnim stavom i rešenošću da se zajednički reše svi problemi. U biti ljudi su iskreni i
dobrodušni što komunikaciju čini jednostavnom što je takođe i bitno za sticanje međusobnog poverenja koje je
ključni element naše saradnje“.
Naravno BiZNiZ je pitao Margreet šta joj se najmanje dopada i tada je zaista morala dugo da razmišlja da bi izbot
pao na probleme sa dokumentacijom i carinskim procedurama , certifikacijom i pratećim dokumentima.
Margreet:“ Iako znam da je papirologija neophodna i da postoje propisane procedure u nekim slučajevima je to
zaista preterano. Kada smo u vremenskom škripcu dugotrajne procedure izrade dokumenata utiču na kašnjenje
isporuke, zato seme treba naručiti na vreme. To je posebno kritično od polovime Novembra do Marta kada je vrh
sezone prodaje semena“.
Idealni kupac? Margreet:“ Imam ih zaista puno! Zaista bih zelela da ih i lično upoznam ovde u Holandiji ili u
njihovim zemljama da razovaramo o najboljem servisu ali takođe i razlozima za izbor specifičnog sortimenta ,
našim životima, hobijima...No sada je vreme da završim radno vreme i krenem kući ka svome mužu, sinu (18 god.)
i kćeri (20 god.). Za vašu informaciju moja ćerka takođe radi na poslovima u vezi sa uslugom kupaca. Mora biti u
vezi sa našom genetikom“.
Kupusnjače se pomeraju ka istoku
G-din Sardobek Niridinov izveštava iz Republike
Uzbekistan:
Sada kada su Nickerson-Zwaan selekcije kupusnjača
dokazale svoju vrednost kod proizvođača u istočnoj
Evropi vreme je da podelimo prednosti i sa proizvođačima
koji su na Bliskom Istoku. Primer može biti Uzbekistan
koja ima veliko interesovanje za uzgoj kupusa.
Zbog toga je Nickerson-Zwaan organizovao Seminar u
mestu Termez za profesionalne proizvođače. Namera
nam je da prenesemo informacije i iskustva u vezi sa sortimentom ranih i kasnih kupusa. Naš kasni kupus Lion F1
je već pokazao svoje prednosti u lokalnoj proizvodnji, pre svega u regionu Surkhandarya, južnom delu Uzbekistana
koji je veoma važan region gajenja kupusa. Površina pod sortimentom Nickerson-Zwaan kupusa će svakako rasti
nakon uvođenja novih hibrida kao što su Satie F1 i Busoni F1.
Kasni kupusi se pre svega gaje kao prezimljavajući a rani se gaje
u zatvorenom prostoru . U ranom segmentu proizvođačima se
dopao naš novi hibrid Delight Ball F1 (NIZ 17-932) zbog ranostasnosti i dobrog kvaliteta. Delight Ball ima prednost snažnog
porasta od samog početka rasta što je veoma bitno u stresnim
uslovima sniženih temperatura.
Seminar će bez sumnje upoznati farmere sa prednostima
gajenja naših hibrida. Komunikacija će biti interaktivna te će
i proizvođači imati priliku da nam pruže informacije o svojim
potrebama i iskustvima gajenja u uslovima Uzbekistana.
Kelj pupčar – minijaturni zeleni kupus za potrošnju tokom zime
Marcel Raats, Product Manager za kupusnjače piše:
Kao što i samo ime sugeriše Kelj pupčar (Brussels sprouts-Briselski kupus) dolazi
iz severozapadne Evrope tačnije iz Belgije. Ime nalazimo u literaturi od 1700-te
godine.
Tipičan usev ove kulture je 1 do 1,5 m visoke stabljike koja nosi čak i do 100
minijaturnih zelenih glavica kupusa . Potrošnja kelja pupčara je tipično u zimskim
mesecima. Zbog svoje tolerancije na niske temperature može dugo ostati na njivi
čak i kada ostale kupusnjače propadaju od mraza. Ta osobina nije samo dobra za
severozapad nego i za istok Evrope! Veoma je cenjen od potrošača jer nam donosi
zdravu hranu u toku oskudnih zimskih meseci. Nakon kraće termičke obrade
ukusni je sastojak mnogih recepata.
Kelj pupčar je takođe veoma zdrav jer sadrži mnoge zdrave i hranljive sastojke
kao što su vitamini C i K, te je odličan izvor omega-3 masnih kiselina. Pored
navedenih nutritivnih elemenata sadrži i druge substance koje nas čine zdravijim.
Danas je severozapadna Evropa još uvek najznačajniji areal gajenja kelja pupčara. Glavne zemlje gde se proizvodi
su Holandija, Belgija i Engleska. Značajnije površine možemo naći i u Nemačkoj, Poljskoj i Francuskoj. Ukupna
površina u navedenim zemljama je oko 10.000 ha. Van evrope značajnije površine su u Meksiku i SAD- Kalifornija
(1.500 ha) .
Kelj pupčar se može gajiti za potrošnju u svežem
stanju ili za preradu- duboko zamrzavanje. Razlika za
proizvođača je da industrija traži manju veličinu glavica.
To naravno utiče na izbor sortimenta a takođe i na sklop
tj. broj biljaka po hektaru. Najčešće se biljke rasađuju u
aprilu ili maju i to 35.000 biljaka po hektaru ili na
razmaku od 75 x 40 cm. U zavisnosti od dužine ciklusa
proizvodnje sorta će biti brana od kraja avgusta ili
ponekad vrlo kasno krajem februara čak sa 260 dana
stajanja na polju. Specifično je da je većina polja ubrana
mašinski pomoću specijalnih mašina na gusenicama koji
imaju kapacitet branja od 15 do 20 tona po hektaru.
Kao prava firma za kupusnjače Nickerson-Zwaan ima u ponudi
kompletan asortiman najboljih hibrida od ranog do kasnijeg
pristizanja. Sorte kao što su Brilliant, Brigitte and Bright su
dokazale svoj kvalitet i pouzdanost u mnogim zemljama. Ako ste
zainteresovani da gajite nešto novo i različito naši stručnjaci vam
mogu pružiti sve tehničke informacije o gajenju kelja pupčara.
Gruzia Farm – vodeći proizvođač voća i povrća u regionu Krima!
Oleksandr Ruban, nacionalni menadžer za razvoj izveštava iz
Ukrajine:
Gruzia Farm je osnovana 2000 godine pod vođstvom i visoko
stručnim nadzorom G.dina Valerija Khasitoshvilija. U 2011 ova firma
ima 450 zaposlenih a dodatnih 300 je angažovano u perodu branja
i žetve. Površina je povećana od 1.200 do više od današnjih
18.000 ha!
Najplodnija zemljišta se koriste za uzgoj povrća. To su pre svega
krompir, luk, cvekla, mrkva i paradajz. Površina za krompir u 2011 će
biti oko 100 ha, luk 50 ha, mrkva 30 i kupus 25 ha. Kao naš partner
od pre mnogo godina Gruzia Farm nam je mnogo pomogla u izboru
najboljeg sortimenta. Sorte moraju da izdrže ekstremne vremenske
Valeriy Khasitoshvil iz firme Gruzia Farm
uslove severnog Krima gde su česte oluje, retke padavine i visoke
temperature. Ovde testiramo naše kupuse, lukove (dugog dana španske i američke tipove) mrkve (nantes tipove)
paradajze i plave patlidžane.
Svi gosti, selekcioneri, poslovni partneri, produkt
menadžeri i specijalisti koji putuju u južnu Ukrajinu uvek
rado posećuju Gruzija Farm jer ima puno toga da se vidi.
Pavel Talalov koji je direktor kompanije rado će nam
preneti svoje praktično znanje i opažanja u vezi sa sortimentom povrća koje se gaji na Farmi. Naši ruski partneri
iz firme Agrodepartment Company (iz Volgograda) su
imali priliku da se lično uvere tokom posete Ukrajini u
avgustu 2010.
Pavel Talalov nam prenosi svoja praktična iskustva
Čuvanje povrća je jedna od glavnih tema jer nam je namera da povrće prodamo kada je cena najviša. Čak i sada
u skladištima možemo naći hibride luka Calado i Carlos,
te naše kupuse Gilson F1, Satie F1 i Rodon F1. Takođe tu
su i mrkve Bolero F1 i Red Cored.
Mi smo ubeđeni da će se naše partnersvo sa ovom
firmom nastaviti još plodonosnije te da će sortiment
Nickerson-Zwaan i u sledećoj sezoni ostvariti visoke
potencijale najviših prinosa i kvaliteta!
Nickerson-Zwaan- ponuda za ruske farmere
Naš regionalni menadžer za razvoj Pavel Shilenko
izveštava iz Rusije:
Pitanje koje svaki ruski farmer postavlja kada poseti
sajam je:
Šta imate novo u ponudi?
Zbog toga nam je bilo izuzetno zadovoljstvo da
učestvujemo na sajmu u mestu Krasnodar. Imali smo
veoma dobre odgovore na gore navedeno pitanje .
Svi posetioci su imali priliku da vide novi materijal koji
uvodimo na rusko tržište, na primer:
Sajam u Krasnodaru, novembar 2010
Sprinter F1 – Novi perspektivni hibrid lubenice koji je pokazao dobre rezultate prošle
sezone jer ima dobar potencijal prinosa i lepu tamnu koru. Procenat šećera je bio visok a
transportabilnost je bila dobra . Zbog toga očekujemo da uđe u prva 3 hibrida u segmentu
ranih lubenica na ruskom tržištu. Nije loše za prvu godinu od uvođenja zar ne?
Delight Ball F1 – Novi veoma rani kupus na koji možemo biti ponosni. Mnogi proizvođači
su nam tražili NIZ 17-932 što je test broj hibrida Delight Ball F1. Sada nakon završenih
testova možemo potvrditi da je ovaj hibrid odličan izbor za uzgoj u ranom segmentu. Podaci
koje dobijamo od proizvođača nam govore da ovaj hobrid ima izuzetan inicijalan porast. Kao
što svaki proizvođač zna: snažna biljka je već 50 % uspeha proizvodnje.
Takođe ne treba zapostaviti hibrid Diego F1, našu novu rotkvicu koja je pogodna i za uzgoj
u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Možemo sa ponosom reći da će većina velikih
proizvođača na jugu zemlje imati deo proizvodnje pod ovim hibridom. Sigurni smo da ih ova
rotkvica neće izneveriti!
Tu ne stajemo sa novitetima . Sada želimo da predstavimo naš novi kasni kupus za topliji,
kontinentalni klimat – Satie F1. Prošle sezone naše ukrajinske kolege su dali visoku preporuku za ovaj hibrid. Dao je odlične rezultate u teškim uslovima krimskog te južnih regiona
Ukrajine. Sada dobijamo i veoma dobre rezultate u vezi sa visokim potencijalom čuvanja!
Svako ko je došao na naš štand mogao je da dobije puno informacija o ovom veoma perspektivnom hibridu.
Možete biti sigurni da Nickerson –Zwaan, vodeća semenska kompanija iz Holandije može da vam obezbedi kvalitetan sortiment koji je testiran u regionalnim uslovima širom Rusije . U našoj komercijalnoj ponudi su samo testirani hibridi koji su dokazali svoj prinos, kvalitet, pouzdanost i rezistencije na bolesti u regionalnim uslovima.
Držite napast van polja – štetočina sezone u kupusnjačama
Marteen Danenberg, Produkt Specijalista za kupusnjače piše:
Trips: maleni insekt koji može prouzrokovati veliku štetu. Svakome ko se bavi
proizvodnjom kupusnjača poznat je trips. Štete koje prouzrokuje mogu učiniti
proizvod nekomercijalnim ili moramo uložiti puno truda da proizvod pripremimo
za prodaju. Takođe treba pomenuti gubitak u težini jer je oštećeno spoljno lišće
koje moramo oljuštiti. Štete se pre svega odnose na beli kupus.
Insekt se hrani tako što sisa sadržaj ćelija. To bušenje izaziva otok koji
može dopirati čak i do centra glavice! U najgorim slučajevima biljka može
biti toliko oštećena da će doći do trulenja.
Životni ciklus tripsa počinje sa odraslim jedinkama koje su preživele zimu
u zemljištu. Prva genracija ima krila što im omogućava širenje letom.
Ovi insekti polažu mala izdužena jajašca duž ovojnih listova biljke. Broj
generacija zavisi od vremena, gde će visoke temperature skratiti ciklus
te povećati broj generacija. To prouzrokuje veći pritisak štetočine kada su
temperature višlje .
Rotacija kultura može smanjiti pritisak tripsa na određenoj parceli. Treba
uzeti u obzir da trips može opstati i na usevu pšenice. Zbog male veličine
jedinke se lako mogu smestiti između ovojnih listova što otežava hemijsku kontrolu. Postoje veoma velike razlike
u sortimentu što se tiče sklonosti ka napadu tripsa. Zbog toga vršimo selekciju i na osnovu ovog kriterijuma da
bismo učinili naše selekcije manje podložnim napadu ove štetočine!
Stiže novi katalog za rusko tržište!
Nickerson-Zwaan širom sveta distribuira široku paletu semena povrća. To znači
da moramo da uložimo dosta napora da informišemo naše kupce na svim meridijanima. Naravno postoji naš web sajt www.nickerson-zwaan.com na nekoliko
jezika . Mnogi od naših kupaca ipak očekuju da obezbedimo štampani materijal o
našim proizvodima. Pošto se mi uvek trudimo da budemo što bliže našim kupcima
mi štampamo kataloge na lokalnim jezicima kada god je to u našoj mogućnosti.
Naša sledeća velika publikacija će biti katalog za Rusiju što predstavlja odgovor
na veliku potrebu ovog tržišta. Prava knjiga referentne ponude koja predstavlja
našu kompaniju i ponudu testiranih hibrida koji su pogodni za rusko tržište.
Tu su uključene i slike i tehničke informacije. U štampu krećemo krajem marta i
distribuirano u narednim nedeljama. Da biste obezbedili svoj primerak molimo
kontaktirajte svog regionalnog distributera ili pošaljite mail na:
[email protected]
Internet stranica
Da Vas podsetimo da sve naše kulture i opise istih možete
pronaći na našoj internet adresi: www.nickerson-zwaan.com
Izaberite region East&Central Europe u meniju na levoj strani
te izaberite engleski ili ruski jezik. Nakon toga možete pronaći
sve relevantne podatke o vašem regionu.
Možete naći ovaj i sva predhodna izdanja BiZNiZ na gornjoj
adresi pod naslovom: “Publications“.
Brošure i posteri
Imamo više brošura o paradajzima, krastavcima i lubenicama te
postere za razne useve. U nameri da budemo fleksibilni kod
promocije novih hibrida uveli smo flajere gde je predstavljena
samo jedna selekcija. Na jednoj stranici veličine A4 možete naći
pregledan tekst o najvažnijim osobinama određene selekcije. Ako
želite da promovišete određeni hibrid na vašem tržištu možemo
Vam ponuditi da to uradimo na lokalnom jeziku. Molimo Vas
kontaktirajte vašeg menadžera prodaje za više informacija.
Možete naručiti brošure i postere od našeg Odeljenja za servis
kupaca, tel: + 311 62 690 898.
Još neke informacije
Za više informacija molimo kontaktirajte:
G-din Thom Schepers, Direktor Poslovnog Odeljenja
za Centralnu i istočnu Evropu i centralnu Aziju.
Tel: +311 62 690 917
Mobilni: +31 655 781 809
Želimo Vam dobar
BiZNiZ!!
Publikacija:
Nickerson-Zwaan B.V.
Odeljenje komunikacija
P.O. Box 28, 4920 AA Made
The Netherlands
Tel: +311 62 690 900
Download

Nickerson-Zwaan informator za Centralnu i Istočnu