Jišajevo stablo
Glavni lik: Bog
Tema: Stvaranje svijeta i čovjeka
Ukras: Zemlja
Biblijski citat:“U početku stvori Bog nebo i
zemlju.”(Post 1,1 )
Pjesma: Tko stvori?
Čitanje: Post 1, 26-31
Molitva: Hvala ti, Gospodine, što si stvorio ovu divnu
zemlju. Hvala ti što si stvorio čovjeka i dao svakome
od nas život. Amen!
Prvi dan
Glavni lik: Adam i Eva
Tema: Grijeh i žaljenje
Ukras: Jabuka sa zmijom
Biblijski citat:
“Poput ovaca svi smo lutali
i svaki svojim putem je hodio.
A Jahve je svalio na nj
bezakonje nas sviju.” (Iz 53, 6)
Pjesma: Tvoja krv
Čitanje: Post 3, 1-19
Molitva: Dragi Bože, pomozi nam da svaki dan
odabiremo činiti dobro! Amen.
Drugi dan
Glavni lik: Noa
Tema: Obećanje
Ukras: Arka i duga
Biblijski citat: “Jer plaća je grijeha smrt, a dar
Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu
našem.” (Rim 6, 23)
Pjesma: Ljubim te, Gospodine (Valovi smrti me
okružiše...)
Čitanje: Post 6, 11-14; 7, 17 - 8, 3; 9,8-13
Molitva: Hvala ti, Bože, što si vjeran i ispunjavaš
sva svoje obećanja. Amen.
Treći dan
Glavni lik: Abraham
Tema: Vjernost
Ukras: Šator i deva
Biblijski citat:
“Velik ću narod od tebe učiniti,
blagoslovit ću te,
ime ću ti uzveličati,
i sam ćeš biti blagoslov.” (Post 12, 2)
Pjesma: Abraham
Čitanje: Post 12, 1-7
Molitva: Molimo te, Gospodine, pomozi nam slušati
te i onda kada ne vidimo tvoj divni plan. Amen.
Četvrti dan
Glavni lik: Sara
Tema: Uslišane molitve
Ukras: Kolijevka
Biblijski citat: “Jahve se sjeti Sare kako je rekao i
učini joj kako je obećao.” (Post 21, 1)
Pjesma: Hvalite Gospodina svi narodi zemlje
Čitanje: Post 21, 1-7
Molitva: Hvala ti, Bože, što uslišavaš naše molitve.
Amen.
Peti dan
Glavni lik: Izak
Tema: Zaštita (Bog nas uvijek štiti i pazi na nas)
Ukras: Ovan
Biblijski citat: »Bog će već providjeti janje za žrtvu
paljenicu, sine moj!« – odgovori Abraham. I nastave
put.” (Post 22, 8)
Pjesma: Ljubim Gospodina (str. 98)
Čitanje: Post 22, 1-14
Molitva: Slavimo te, Gospodine, što nas u svakoj
situaciji čuvaš! Amen.
Šesti dan
Glavni lik: Jakov
Tema: Bog je uvijek s nama
Ukras: Ljestve
Biblijski citat: “Dobro znaj: ja sam s tobom; čuvat
ću te kamo god podješ te ću te dovesti natrag u ovu
zemlju; i neću te ostaviti dok ne izvršim što sam ti
obećao.”
Pjesma: Gospod Bog je s nama sad
Čitanje: Post 28, 10-22
Molitva: Podsjećaj nas, Bože, svaki dan da si s
nama uvijek, čak i onda kada se osjećamo sami.
Amen.
Sedmi dan
Tema: Svjetlo koje nas vodi
Ukras: Svijeća
Biblijski citat:
»Ja sam svjetlost svijeta;
tko ide za mnom, neće hoditi u tami,
nego će imati svjetlost života.« (Iv 8, 12)
Pjesma: Pokazat ćeš mi stazu života
Čitanje: Iz 9,1
Molitva: Hvala ti, Gospodine, što si nam poslao
Isusa Krista, istinsko svjetlo koje osvjetljuje svijet.
Amen.
Osmi dan
Glavni lik: Josip
Tema: Oproštenje
Ukras: Ogrtač raznih boja
Biblijski citat: “Znamo pak da Bog u svemu na
dobro suradjuje s onima koji ga ljube, s onima koji su
odlukom njegovom pozvani.”
Pjesma: Blagoslivljat ću Gospodina
Čitanje: Post 37, 1-36
Molitva: Dragi Bože, molimo te da nam se smiluješ i
pomogneš nam da budemo puni ljubavi prema drugima
i uvijek velikodušno praštamo. Amen!
Deveti dan
Glavni lik: Mojsije
Tema: Pravila
Ukras: Ploče deset Božjih zapovijedi
Biblijski citat: “U srce pohranih riječ tvoju
da protiv tebe ne sagriješim.” (Ps 119, 11)
Pjesma: Ono mjesto kraj mene
Čitanje: Pnz 5, 1-22
Molitva: Bože Pravedni, Oče milosrdja, hvala ti što
si nam dao zapovijedi koje nas čuvaju na sigurnom
putu. Amen!
Deseti dan
Glavni lik: Rahaba
Tema: Hrabrost
Ukras: Konop
Biblijski citat: “Rahaba ih zatim spusti po konopu
kroz prozor jer joj je kuća bila uz bedem i ona je do
bedema stanovala.” (Još 2, 15)
Pjesma: Gospodin mi je svjetlost i spasenje
Čitanje: Još 2, 1-21
Molitva: Gospodine, molim te daj nam hrabrosti da
pomažemo jedni drugima, osobito onda kada to nije
lako. Amen!
Jedanaesti
dan
Glavni lik: Ruta
Tema: Bog se brine za nas
Ukras: Žito
Biblijski citat: »Zato i vi: ne tražite što ćete jesti, što
piti. Ne uznemirujte se! Ta sve to traže pogani ovoga
svijeta. Otac vaš zna da vam je sve to potrebno. Nego,
tražite kraljevstvo njegovo, a to će vam se
nadodati!« (Lk 12, 29-31)
Pjesma: Uzdah se, uzdah se u Gospodina
Čitanje: Ruta 1, 15 - 2, 13
Molitva: Dragi Bože, hvala ti što se brineš za nas i
uvijek providjaš sve što nam je potrebno.
Dvanaesti
dan
Glavni lik: Jišaj
Tema: Strpljivost
Ukras: Panj s novom mladicom
Biblijski citat: “Isklijat će mladica iz panja Jišajeva,
izdanak će izbit’ iz njegova korijena.” (Iz 11, 1)
Pjesma: Jedna mladica klija iz panja Jišajeva
Čitanje: Iz 11, 1-10
Molitva: Gospodine, pomozi nam da budemo strpljivi
dok čekamo Božić. Daj da nam ovo iščekivanje Tvog
rodjenja bude milosno i spasonosno, da u životu
možemo strpljivo i s pouzdanjem čekati na Tvoj
dolazak onda kada nam je teško. Amen!
Trinaesti dan
Glavni lik: Samuel
Tema: Bog ima plan za nas
Ukras: Rog s uljem
Biblijski citat: “Jišaj posla po njega: bio je to rumen
momak, lijepih očiju i krasna stasa. I Jahve reče
Samuelu: »Ustani, pomaži ga: taj je!« (1 Sam, 16, 12)
Pjesma: Pusti mreže te
Čitanje: 1 Sam 16, 1-13
Molitva: Zahvaljujemo ti, Bože, što za svakoga od
nas imaš divan plan. Daj da imamo povjerenja u Tebe
i da se možemo oslanjati na tvoje planove za naš život.
Amen!
Četrnaesti
dan
Tema: Nada
Ukras: Tvrdjava
Biblijski citat:
“Budite hrabri i jaka srca,
svi koji se u Jahvu uzdate!” ( Ps 31, 25)
Pjesma: Nebesa odozgor rosite
Čitanje: Hab 2, 1-4
Molitva: Gospodine, daj nam krepost nade da
možemo radosno iščekivati svoj dolazak. Amen.
Petnaesti
dan
Glavni lik: Estera
Tema: Bog ima poseban zadatak za svakoga od nas
Ukras: Tijara
Biblijski citat:
“Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam’–
riječ je Jahvina –‘naume mira, a ne nesreće: da vam
dadnem budućnost i nadu.” (Jer 29,11)
Pjesma: Bože moj, dopusti mi
Čitanje: Estera 4
Molitva: “Svemogući Bože, otvori nam oči za poziv
koji imaš za nas. Daj nam hrabrosti i snage da
odgovorimo na njega te mogneš ostvariti naum koji
imaš za naše živote.”
Šesnaesti dan
Glavni lik: David
Tema: Kraljevi i pastiri
Ukras: Kruna
Biblijski citat: “David je imao uspjeha na svim
svojim putovima jer Jahve bijaše s njim.” (1 Sam
18,14)
Pjesma: Pred licem andjela
Čitanje: 2 Sam 5, 1-5
Molitva: Gospodine, zahvaljujemo ti što si nam dao
Dobrog pastira, svoga sina, Kralja neba i zemlje koji
nas je otkupio i otvorio nam vrata Života!
Sedamnaesti
dan
Glavni lik: Ilija
Tema: Slavljenje Boga
Ukras: Oltar s vatrom
Biblijski citat: “I oganj Jahvin pade i proguta
paljenicu i drva, kamenje i prašinu, čak i vodu u jarku
isuši.”
Pjesma: Nek slavljen bude Bog
Čitanje: 1 Kr 18, 17-39
Molitva: Slavimo te, Gospodine zbog divnih djela
koja si učinio u našem životu. Amen!
Osamnaesti
dan
Glavni lik: Danijel
Tema: Povjerenje u Boga
Ukras: Lav
Biblijski citat:
“Izvadiše Daniela iz jame neozlijeđena, jer se bijaše
uzdao u svoga Boga.” (Dn 6, 24)
Pjesma: Gospodin je pastir moj
Čitanje: Dn 6
Molitva: Bože Spasitelju naš, nije uvijek lako ljubiti
tebe iznad svega. Pomozi nam da imamo povjerenja u
tebe i da te častimo svaki dan. Amen.
Devetnaesti
dan
Glavni lik: Ezekijel
Tema: Božja riječ je hrana naših duša
Ukras: Svitak
Biblijski citat:
“Reče mi: »Sine čovječji, sve riječi što ću ti reći uzmi k
srcu i poslušaj ih svojim ušima.” (Ez 3, 10)
Pjesma: Dodjite k meni svi vi
Čitanje: Ez 3, 1-11
Molitva: Dobri Oče, hvala ti što si nam dao svoju
svetu Riječ. Daj nam svog Svetog Duha da možemo
razumjeti što nam želiš reći i da uvijek ostanemo blizu
Tebi. Amen.
Dvadeseti
dan
Glavni lik: Izaija
Tema: Istina
Ukras: Ruža
Biblijski citat: Tad čuh glas Gospodnji:
»Koga da pošaljem? I tko će nam poći?«
Ja rekoh: »Evo me, mene pošalji!« (Iz 6,8)
Pjesma: Utješite narod moj
Čitanje: Iz 6, 1-8
Molitva: Hvala ti Gospodine na Istini. Hvala ti što
šalješ proroke koji nam je prenose.
Dvadeset
prvi dan
Tema: Mir
Ukras: Vuk i janje leže zajedno
Biblijski citat: “Ne budite zabrinuti ni za što, nego u
svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem –
očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad
svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu
Isusu.” (Fil 4, 6-7)
Pjesma: Narod koji je u tmini hodio
Čitanje: Iz 11, 6-9
Molitva: Gospodine, ulij u naša srca svoj mir da se ne
brinemo nego da ti u svakoj situaciji možemo
zahvaljivati i uvijek misliti na Tebe. Amen.
Dvadeset
drugi dan
Glavni lik: Zaharija i Elizabeta
Tema: Vjera
Ukras: Zaharija i Elizabeta
Biblijski citat: “Nato Zaharija reče andjelu: »Po
čemu ću ja to razaznati? Ta star sam i žena mi
poodmakle dobi.«“
Pjesma: Blagoslovljena si ti, Marijo
Čitanje: Lk 1, 5-25
Molitva: Svemogući Bože, hvala ti na daru vjere.
Pomozi nam da ga možemo dijeliti s drugima. Amen.
Dvadeset
treći dan
Glavni lik: Ivan Krstitelj
Tema: Priprema
Ukras: Školjka
Biblijski citat:
“Glas viče u pustinji:
Pripravite put Gospodinu,
poravnite mu staze!” (Lk 3,4)
Pjesma: Visom leteć
Čitanje: Mt 3, 1-6
Molitva: Gospodine oprosti nam kad radimo stvari
koje te žaloste. Pomozi nam da pripremimo svoja srca
na Tvoj dolazak. Amen.
Dvadeset
četvrti dan
Glavni lik: Josip
Tema: Dobrota i blagost
Ukras: Čekić i pila
Biblijski citat: “Kad se Josip probudi oda sna, učini
kako mu naredi andjeo Gospodnji: uze k sebi svoju
ženu.” (Mt 1, 24)
Pjesma: Josipe, o oče sveti
Čitanje: Mt 1, 18-25
Molitva: Gospodine, daj da čujemo Tvoj glas kad nas
zoveš i da učinimo sve što nam kažeš. Amen.
Dvadeset
peti dan
Glavni lik: Marija
Tema: Čistoća
Ukras: Ljiljani u srcu
Biblijski citat: “Blažena ti što povjerova da će se
ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!«“ (Lk 1, 45)
Pjesma: Poslan bi andjel Gabrijel
Čitanje: Lk 1, 26-38
Molitva: Hvala ti Gospodine što uz Tvoju pomoć
ništa nije nemoguće. Daj mi čisto srce da mogu uvijek
slijediti Tvoju volju.
Dvadeset
šesti dan
Tema: Put do Betlehema
Ukras: Grad
Biblijski citat: “...vodit ćeš me po naumu svojem
da me zatim uzmeš u slavu svoju.” (Ps 73, 24)
Pjesma: Pokazat ćeš mi stazu života
Čitanje: Lk 2, 1-5
Molitva: Gospodine, molimo te da nam budeš Put i
da hodimo samo onim stazama koje vode do Tebe.
Amen.
Dvadeset
sedmi dan
Glavni lik: Isus
Tema: Spasitelj
Ukras: Zvijezda
Biblijski citat: “No andjeo im reče: »Ne bojte se!
Evo, javljam vam blagovijest, veliku radost za sav
narod!Danas vam se u gradu Davidovu rodio
Spasitelj – Krist, Gospodin.” (Lk 2, 10-11)
Pjesma: Djetešce nam se rodilo
Čitanje: Lk 2, 6-21
Molitva: Oče nebeski, hvala ti što si nam dao
najdivniji i najveći od svih darova - svoga sina Isusa,
našeg Spasitelja!
Dvadeset
osmi dan
Isklijat će mladica iz panja
Jišajeva,
izdanak će izbit’ iz njegova
korijena.
2Na njemu će duh Jahvin
počivat’,
duh mudrosti i umnosti,
duh savjeta i jakosti,
duh znanja i straha Gospodnjeg.
3Prodahnut će ga strah
Gospodnji:
neće suditi po videnju,
presudivati po čuvenju,
4već po pravdi će sudit’ ubogima
i sud prav izricat’ bijednima na
zemlji.
Šibom riječi svoje ošinut će
silnika,
a dahom iz usta ubit’ bezbožnika.
5On će pravdom opasati bedra,
a vjernošću bokove.
6Vuk
će prebivati s jagnjetom,
ris ležati s kozlićem,
tele i lavić zajedno će pásti,
a djetešce njih će vodit’.
7Krava i medvjedica zajedno će pásti,
a mladunčad njihova skupa će ležati,
lav će jesti slamu k’o govedo.
8Nad rupom gujinom igrat će se
dojenče,
sisanče će ruku zavlačiti u leglo
zmijinje.
9Zlo se više neće činiti, neće se
pustošiti
na svoj svetoj gori mojoj:
zemlja će se ispuniti spoznajom
Jahvinom
kao što se vodom pune mora.
(Iz 11, 1-9)
sastavila Katarina Matijaca; copyright obitelj Matijaca 2013
Download

Jisajevo stablo