16. ЕВРОПСКА СМОТРА СРПСКОГ ФОЛКЛОРА
ДИЈАСПОРЕ И СРБА У РЕГИОНУ
БЕОГРАД - САВА ЦЕНТАР 11 / 12. ЈУНИ 2011
16. EVROPSKA SMOTRA SRPSKOG FOLKLORA
DIJASPORE I SRBA U REGIONU
BEOGRAD 11 / 12. JUNI 2011
Sva KUD-a, obavezna su da dođu u subotu 11. Juna na defile !!!!
Defile: od 11.00 do 13.00 čas.
Maršuta defilea: od spomenika na Trgu Republike, kroz Knez Mihajlovu do
Kalemegdana.
Zbirno mesto: Trg Republike /spomenik Knez Mihajlo Obrenović sa konjem .
Završetak defile: 13.00 čas. na Kalemegdanu.
Organizovan je prevoz svih učesnika defilea sa gradskim autobusima GSP
Beograd od Sava centra do
Trga Republike i nazad od Kalemegdana do Sava centra.
Polazak ispred Sava centra od 10.00 čas.
Povratak sa Kalemegdana u 13.15 čas
Otvaranje smotre: u 14.00 čas.
Strana 1
16. ЕВРОПСКА СМОТРА СРПСКОГ ФОЛКЛОРА
ДИЈАСПОРЕ И СРБА У РЕГИОНУ
БЕОГРАД - САВА ЦЕНТАР 11 / 12. ЈУНИ 2011
REDOSLED NASTUPA TAKMIČARSKIH ANSAMBALA
SUBOTA, 11. JUNI 2011 / nastupa 27 ansambala
1. DEO programa
od 1 do 14 ansambla
1.
Naziv ansambla:
FA „BAMBI“ - Beč
Naziv koreografije:
“Crnorečje u igri i pesmi “
Autor koreografije:
Desanka Đorđević
Muzički aranžman:
Branko Mastilović
Stručni saradnik:
/
Umetnički ruk. grupe:
Vladan Radojković
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 9 + 1 = 10 min.
2.
Naziv ansambla :
SKPD „SV. SAVA“ - Kranj
Naziv koreografije:
“ U selo kavga golema” srpske igre i pesme okoline Gnjilana
Autor koreografije:
Desanka Đorđević
Muzički aranžman:
Zdravko Ranisavljević
Stručni saradnik:
Desanka Đorđević , Slobodanka Rac, Ljubomor Vujčin ,Marko Ivanović..
Umetnički ruk. grupe:
Snežana Maksimović i Jovan Mijalković
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 9.06 + 1 = 10.06 min.
3.
Naziv ansambla:
SKUD „VUK KARADŽIĆ“ - Trst
Naziv koreografije:
“Marijo ,ćero Marijo” – Vranjsko pomoravlje
Autor koreografije:
Dejan Milisavljević
Muzički aranžman:
Milan Ilić
Stručni saradnik:
/
Umetnički ruk. grupe:
Višnja Đurđević
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 9 + 1 = 10 min.
4.
Naziv ansambla:
KUD „RUZMARIN“ – Čobanac
Naziv koreografije:
“Idemo u bal “ – okolina Pomaza
Autor koreografije :
Eniko Vaizer Horvat
Muzički aranžman:
Skupljanje etno muzičara Tihomira Vujičića
Stručni saradnik:
/
Umetnički ruk. grupe :
Eniko Vaizer Horvat
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 11 + 1 =12 min.
Austrija
Slovenija
Italija
Mađarska
Strana 2
16. ЕВРОПСКА СМОТРА СРПСКОГ ФОЛКЛОРА
ДИЈАСПОРЕ И СРБА У РЕГИОНУ
БЕОГРАД - САВА ЦЕНТАР 11 / 12. ЈУНИ 2011
5.
Naziv ansambla:
ANSAMBL „ĐURĐEVDANSKO KOLO“ - Podgorica
Naziv koreografije:
Igre iz Belopalanačkog polja
Autor koreografije:
Milorad Lonić
Muzički aranžman:
Ivan Sabo
Stručni saradnik:
Ivica Ivković
Umetnički ruk. grupe:
Petar Martić
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 7.39 + 1 = 8.39 min.
6.
Naziv ansambla:
KUD „ĐOKO PATKOVIĆ“ - Bobota
Naziv koreografije:
“Ja sam Sremac i sremačko dete“
Autor koreografije :
Dajan Kostić
Muzički aranžman:
Dražen mandić
Stručni saradnik:
/
Umetnički ruk. grupe :
Stanimir Perić
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 9 + 1 = 10 min.
7.
Naziv ansambla:
KUD „KOLO“ - Beč
Naziv koreografije:
Koledarski običaji , igre i pesme Leskovačkog pomoravlja
Autor koreografije:
Slavica MIhailović
Muzički aranžman:
Saša Mažinjanin
Stručni saradnik:
/
Umetnički ruk. grupe:
Bruno Nikolić
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 8.30 + 1 = 9.30 min.
8.
Naziv ansambla:
SKC „VUK S. KARADŽIĆ“ – Rastatt
Naziv koreografije:
„Napi mi se gosti mori“ – Srpske pesme i igre okoline Bujanovca
Autor koreografije:
Milorad Runjo
Muzički aranžman:
Slobodan Jerinić
Stručni saradnik:
Umetnički ruk. grupe:
Danijela Bodiroža
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 9.30 + 1 = 10.30 min.
9.
Naziv ansambla:
FMD „KOLO“ – Neuhausen
Naziv koreografije:
Sabor na Oplencu
Autor koreografije:
Milorad Lonić
Muzički aranžman:
Vladimir Vajdić
Stručni saradnik:
Dragan Naračić
Umetnički ruk. grupe:
Vladimir Vajdić
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 8.50 + 1 = 9.50 min.
Crna Gora
Hrvatska
Austrija
Nemačka
Švajcarska
Strana 3
16. ЕВРОПСКА СМОТРА СРПСКОГ ФОЛКЛОРА
ДИЈАСПОРЕ И СРБА У РЕГИОНУ
БЕОГРАД - САВА ЦЕНТАР 11 / 12. ЈУНИ 2011
10.
Naziv ansambla:
KUD „BRANKO RADIČEVIĆ“ – Darda
Naziv koreografije:
Srpske igre iz Baranje
Autor koreografije:
Ljubiša Bukvić
Muzički aranžman:
Duško Topić
Strušni saradnik:
/
Umetnički ruk. grupe:
Ljubiša Bukvić
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 8.50 + 1 = 9.50 min.
11.
Naziv ansambla:
SKUD „VUK S. KARADŽIĆ“ – Schönenwerd
Naziv koreografije:
“Dvije seje sejovale” – Ibarski Kolašin i dolina Raške
Autor koreografije :
Ibiš Kujević
Muzički aranžman:
Zoran Bogdanović
Stručni saradnik:
/
Umetnički . ruk.grupe :
Silvan Mitojević
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 12 + 1 = 13 min.
12.
Naziv ansambla:
KUD „BRANKO RADIČEVIĆ“ – Beč
Naziv koreografije:
„Zaigra mi divno kolo“
Autor koreografije:
Dejan Trifunović
Muzički aranžman:
Zdravko Ranisavljević
Stručni saradnik:
Dr. Dragana Karakaš
Umetniški ruk. grupe:
Borislav Kapetanović
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 9 + 1 = 10 min.
13.
Naziv ansambla:
KUD „BORAC“ - Solingen
Naziv koreografije:
Igre Pirotskog kraja i jugoistočne Srbije
Autor koreografije:
Dejan MIlisavljević
Muzički aranžman:
Milan Ilić
Stručni saradnik:
/
Umetnički ruk. grupe:
Vera Peters
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 8.30 + 1 = 9.30 min.
14.
Naziv ansambla:
SKUD „KARAĐORĐE“ - Beč
Naziv koreografije:
“Natama” – Vlaške igre
Autor koreografije:
Velimir Agovski
Muzički aranžman:
Aleksandar Stepić
Stručni saradnik:
Dejan Tomić
Umetnički ruk. grupe:
Branislav Milošević
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 12 + 1 = 13 min.
Hrvatska
Švajcarska
Austrija
Nemačka
Austrija
Strana 4
16. ЕВРОПСКА СМОТРА СРПСКОГ ФОЛКЛОРА
ДИЈАСПОРЕ И СРБА У РЕГИОНУ
БЕОГРАД - САВА ЦЕНТАР 11 / 12. ЈУНИ 2011
SUBOTA, 11. JUNI 2011
2. DEO
od 15 do 27 ansambla
15.
Naziv ansambla:
KUD „SV. SAVA“ – Veliki Semikluš
Naziv koreografije:
„Na kraj, na kraj moja mila mobo“ – Igre Srema
Autor koreografije:
Milorad Lonić / Ognjan Krstić
Muzički aranžman:
George Mandran
Umetnički ruk. grupe:
Natalija Mandran
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 10 + 1 = 11 min.
16.
Naziv ansambla:
SKD „KARAĐORĐEVIĆI“ – Reutlingen
Naziv koreografije:
“Gajtano mori mome “ – Vranjsko polje
Autor koreografije :
Ljubomir Vujčin
Muzički aranžman:
Aleksic Predrag
Stručni saradnik:
Ester Vujčin
Umetnički ruk. grupe :
Slavica Jokić
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 10.52 + 1 = 11.52 min.
17.
Naziv ansambla:
SKC „OFFENBACH“ – Offenbach
Naziv koreografije:
“Tekla voda na valove “ – Kosovo / Peć
Autor koreografije :
Đorđe Lakušić
Muzički aranžman:
Zoran Bahutski
Stručni saradnik:
/
Umetnički ruk. grupe :
Robert Jovanovski
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 8.30 + 1 = 9.30 min.
18.
Naziv ansambla:
KUD „KARAĐORĐE“ – Bern
Naziv koreografije:
“S one strane Timoka “ igre Vlaha Carana
Autor koreografije :
Goran Paunović i Vlastimir Veljović
Muzički aranžman:
Željko Andrić
Stručni saradnik:
/
Umetnički ruk. grupe :
Marina Beljić
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 8. + 1 = 9 min.
19.
Naziv ansambla:
KUD „STEVAN SINĐELIĆ“ – Salzburg
Naziv koreografije:
“Igre okoline Leskovca“
Autor koreografije :
Desanka Đorđević
Muzički aranžman:
Saša Crnjanski
Stručni saradnik:
/
Umetnički ruk. grupe:
Jovica Nebrigić
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 8 + 1 = 9 min.
Rumunija
Nemačka
Nemačka
Švajcarska
Austrija
Strana 5
16. ЕВРОПСКА СМОТРА СРПСКОГ ФОЛКЛОРА
ДИЈАСПОРЕ И СРБА У РЕГИОНУ
БЕОГРАД - САВА ЦЕНТАР 11 / 12. ЈУНИ 2011
20.
Naziv ansambla:
SHKD „MORAVA“ –Stuttgart
Naziv koreografije:
“Lazarički običaj i splet igara iz Pčinje “
Autor koreografije :
Ljubomir Vujčin
Muzički aranžman:
Predrag Aleksić
Stručni saradnik:
Ester Vujčin
Umetniški ruk. grupe :
Slavica Jokić
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 11.40 + 1 = 12.40 min.
21.
Naziv ansambla:
SKSU KUD „DUNAV-KOLO-KOLO“ - Berlin
Naziv koreografije:
“Jove mala mome “ – Gornji Visok
Autor koreografije :
Dajana Kostić
Muzički aranžman:
Miloš Kostić
Stručni saradnik:
/
Umetnički ruk. grpe :
Borivoje Lončarević
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 8 + 1 = 9 min.
22.
Naziv ansambla:
KUD „NIKOLA TESLA“ – Luzern
Naziv koreografije:
“De ima mome ubave” - Igre Leskovačkog pomoravlja
Autor koreografije :
Slavica Mihailović
Muzički aranžman:
Goran Šmitran
Stručni saradnik:
Goran Šmitran / Sanja Ranković / Slavica Mihailović
Umetnički ruk. grupe :
Sladjan Rilak
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 8.19 + 1 = 9.19 min.
23.
Naziv ansambla:
SKD“ IZVOR“ – Pariz
Naziv koreografije:
“Igre Bosilegradskog krajišta “ – Jugoistočna Srbija
Autor koreografije :
Milosavljević Dejan
Muzički aranžman:
Stanković Dragan
Stručni saradnik:
Borota Slađana
Umetnički ruk. grupe :
Kostović Miodrag
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 9.30 + 1 = 10.30 min.
24.
Naziv ansambla:
SFD „HOMOLJE“ Gossau
Naziv koreografije:
„Što i je merak“
Autor koreografije:
Ljubomir Vujčin
Muzički aranžman:
Srđan Vukašinović
Stručni saradnik:
Ester Vujčin, Božica Nedeljković
Umetnički ruk. grupe:
Tene Milićević
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 10 + 1 = 11 min.
Nemačka
Nemačka
Švajcarska
Francuska
Švajcarska
Strana 6
16. ЕВРОПСКА СМОТРА СРПСКОГ ФОЛКЛОРА
ДИЈАСПОРЕ И СРБА У РЕГИОНУ
БЕОГРАД - САВА ЦЕНТАР 11 / 12. ЈУНИ 2011
25.
Naziv ansambla:
SKK „NOVA GENERACIJA“ - Schorndorf
Naziv koreografije:
“Zbirajte se drušče na sedenjku”
Autor koreografije:
Živojin Miljković
Muzički aranžman:
/
Stručni saradnik:
/
Umetnički ruk. grupe:
Darko Marinković
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 11 + 1 = 12 min.
26.
Naziv ansambla:
KUD „IZVOR“ – Neu Isenburg
Naziv koreografije:
“Igre i pesme iz Binačke morave“
Autor koreografije :
Dejan MIlisavljević
Muzički aranžman:
Nikola Vraneš
Stručni saradnik:
/
Umetnički ruk. grupe :
Katarina Mihailović i Branislav Ivanišević
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 10 + 1 = 11 min.
27.
Naziv ansambla:
KUD „SRBIJA“ Dortmund
Naziv koreografije:
„Pokraj Ruske“ – Vladičin Han
Autor koreografije :
Srboljub Ninković
Muzički aranžman:
Aleksandar Stepić
Stručni saradnik:
/
Umetnički ruk. grupe :
Nina Zečević
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 10 + 1 = 11 min.
Zvezdan Đurić
+ 381 69 658 876
Nemačka
Nemačka
Nemačka
Beograd, 05.05.2011 god.
Strana 7
Download

16. evropska smotra srpskog folklora dijaspore i srba u regionu