www.turizamarriva.rs
Leto 2014
Grčka - Crna Gora - Hrvatska - Slovenija
Makedonija - Bugarska - Albanija - Italija
Turistička Agencija
Arriva Litas d.o.o. Požarevac
Licenca OTP 147/2010 od 09.02.2010 .
Ovaj katalog sadrži cenovnike i programe putovanja kako TA Arriva Litas kao
organizatora, tako i cenovnike i programe putovanja drugih agencija organizatora putovanja, gde je Arriva Litas posrednik-subagent istih.
Kod takvih cenovnika i programa putovanja važe Opšti uslovi putovanja, načini plaćanja, popusti, doplate i napomene organizatora putovanja.
Grčka
o
t
e
L
4
1
0
2
2
Sadržaj kataloga:
Paralia ··············································································································································································· 4-5
Olympic beach ································································································································································· 6
Leptokaria ······································································································································································· 6-7
Nei Pori ·············································································································································································· 7-8
Polihrono ············································································································································································ 9
Hanioti ················································································································································································ 10
Pefkohori············································································································································································ 11
Neos Marmaras ······················································································································································· 12-13
Stavros··················································································································································································14
Asprovalta ··········································································································································································15
Jerisos ·················································································································································································· 15
Skiatos ··················································································································································································16
Tasos ·····················································································································································································17
Krf ··························································································································································································18
Parga ····················································································································································································19
Lefkada ·············································································································································································· 20
Sivota ··················································································································································································· 20
Crna
C
rna G
Gora
ora
Hrvatska
Hrvatska
Slovenija
Slovenija
Makedonijja
Makedonija
Bugarska
Bugarska
Albanija
Albanija
Italija
Italija
Katalog je informativnog karaktera,
zvanični su samo štampani programi
putovanja sa cenovnikom i opštim
uslovima putovanja koji su sastavni
deo ugovora o putovanju i dostupni su
Vam u ograncima ARRIVA LITAS.
Opšte
napomene
Budva ···················································································································································· 21
Čanj - Šušanj ······························································································································ 22-23
Čanj - Dobre Vode ·················································································································· 24-25
Makarska - Vrboska ·······················································································································26
Ptuj ·························································································································································27
Ohridsko jezero ······························································································································· 29
Sunčev breg ······························································································································· 30-31
Drač ······················································································································································ 32
Lido di Jesolo ·································································································································· 33
Arriva Litas - Iznajmljivanje autobusa ·········································································· 34-35
Opšti uslovi putovanja ········································································································· 37-39
MOLIMO VAS DA PROČITATE SLEDEĆE NAPOMENE ORGANIZATORA PUTOVANJA/AGENCIJE
U agenciji:
Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem, kao i informacije dobijene od strane agencije posrednika, agencija ne snosi odgovornost. Zvanični su samo pisani programi putovanja koji su dostupni u poslovnicama agencije Arriva Litas. Ukoliko imate posebne potrebe i želje, tražite pisanu potvrdu u vezi navedenog. Gore navedeno se obično odnosi na: numerisanje sedišta u autobusu, numeraciju soba i položaj terase, uslugu predstavnika na destinaciji, informacije o individualnom viziranju.
- Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (vreme polaska, povratka i sl.) Slike koje se nalaze u katalogu i na sajtu su primer smeštaja u datoj vili/hotelu. Smeštaj ne mora
biti „identičan“ kao na slici, ali je u istoj kategorizaciji kao prikazani.
Putne isprave, vize i putničko međunarodno zdravstveno osiguranje:
- Za putnike koji imaju novi (crveni) biometrijski pasoš, nije potrebna grčka šengen viza.
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Strani državljani su u obavezi da se sami informišu o viznom režimu zemalja u koje putuju ili kroz koje
prolaze.
- Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU
u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju ili kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
- Maloletna lica, ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati saglasnost oba roditelja na punoletno lice sa kojim putuje. To lice ne moze biti iz agencije.
- Lično ste odgovorni za ispravnost sopstvenih dokumenata i podataka datih u agenciji.
- Putničko međunarodno zdravstveno osiguranje - svi putnici treba da poseduju putničko međunarodno zdravstveno osiguranje zbog policijskih kontrola na graničnim prelazima, koje
traže na uvid polise osiguranja zbog povećanog broja lažnih azilanata. Takođe Vas obaveštavamo da u slučaju da putnici nemaju polisu osiguranja i budu vraćeni sa bilo kojeg graničnog
prelaza, ne snosimo odgovornost i putnicima neće biti izvršen povraćaj novca.
Sopstveni prevoz:
- Kada planirate sopstveni transfer do destinacije morate biti svesni da je to individualno putovanje i shodno tome postupajte. Lično se raspitajte o ruti puta, o dokumentaciji i opremi potrebnoj u Vašem vozilu, zakonima u zemlji u koju idete i kroz koje prolazite. Dešava se da gosti stignu u toku noći na destinaciju ili rano ujutru i da nisu u mogućnosti da kontaktiraju predstavnika agencije i da moraju čekati da bi se smestili. Ukoliko neka vila/hotel poseduje parking, to ne znači garantovano raspolaganje istim.
Autobuski prevoz:
- Svaki putnik koji koristi autobuski prevoz mora biti svestan da je u toku putovanja član grupe i shodno tome se treba ponašati. Plan putovanja, učestalost i mesto pravljenja pauza je utvrđeno u agenciji i nije uvek moguće sprovesti u idealnim uslovima zbog raznih činilaca koje nije moguće kontrolisati (gužve na granicama, zastoji na putu...), molimo Vas za razumevanje.
Prevoz do destinacije ne podrazumeva uvek prevoz do samog smeštajnog objekta. Nekada fizički nije moguće da autobus priđe vili/hotelu pa Vas molimo za razumevanje ukoliko treba
određenu distancu prepešačiti sa prtljagom. Prenos prtljaga do smeštajnih jedinica putnici obavljaju sami. Poželjno je da obeležite Vaš prtljag u slučaju da se zaboravi ili izgubi.
Za zaboravljene stvari u autobusu agencija kao prevoznik nije odgovorna. Molimo Vas da poštujete savete pratioca grupe i ne izlazite iz autobusa ukoliko to nije planirano (na graničnim
prelazima, naplatnim rampama...). Pratilac grupe će podeliti nazad pasoše po ulasku u stranu državu i od tog trenutka agencija nije odgovorna za gubljenje ili oštećenje istih. Svi autobusi su sa licenciranim pratiocem grupe, turističke klase (vanlinijski prevoz autobusom),prosečne udobnosti opremljeni klima, video i audio uređajima, sa svom potrebnom tehničkom
dokumentacijom o ispunjenosti propisa za prevoz putnika u domaćem i međunarodnom saobraćaju, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr.tokom putovanja na relaciji prema programu putovanja. Toalet u autobusima po pravilu nije u upotrebi na navedenoj relaciji. Vreme polaska i povratka autobusa proveriti u agenciji i kod predstavnika dan pre polaska, odnosno
povratka, te u slučaju kašnjenja odnosno nedolaska putnika na mesto polaska ili povratka autobusa, agencija ne preuzima odgovornost. U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. U slučaju nepoštovanja ovih odredaba, pratilac grupe će uskratiti dalji prevoz putniku. Agencija pravi raspored sedenja uzimajući ravnopravno u obzir:
starost putnika (stara lica ili porodice sa decom), posebne potrebe putnika, kao i vreme uplate aranžmana. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija dodeli. Agencija zadržava pravo da organizuje transfer/razmeštaj putnika po destinacijama/autobusima (moguća su presedanja). Moguć je ulazak i izlazak putnika na svim benzinskim pumpama, restoranima
i motelima na putu Beograd –Preševo, kao i gradovima udaljenim do 20 km od glavne maršrute (o čemu odlučuje isključivo agencija i nema obavezu obaveštavanja putnika o tome).
Iskrcaj putnika i broj mesta iskrcaja putnika pre konačnog mesta odredišta (npr. usputna letovališta i hoteli udaljena od glavne marš rute do 20 km) su u isključivoj nadležnosti agencije
i ona nema obavezu obaveštavanja putnika o tome (broju iskrcaja). U slučaju dodatnog transfera autobusom ili manjim vozilom moguće je čekanje do šezdeset minuta. Agencija određuje mesto polaska i dolaska autobusa, mesta za pauze i njihovu dužinu. Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4h vožnje na usputnim stajalištima a u zavisnosti
od raspoloživosti kapaciteta stajališta. Uobičajena mesta za pauze u zemlji i inostranstvu su neke od pumpi sa odmorištima na marš ruti, kao i motel Predejane, u trajanju 20 do 60 min.
Zadržavanje u povratku u free-shopu je 20 - 30 min. Ukoliko pratilac grupe proceni da je transfer u zakašnjenju ili je gužva na graničnim prelazima veća od uobičajne, može doneti odluku a u vezi sa Zakonom propisanim uslovima prevoza putnika u drumskom saobraćaju, da ne napravi ili skrati predviđene pauze (uključujući i free-shop). Uplatom prevoza smatra se da
je putnik pročitao navedene napomene i izvode i da prihvata sve gore navedeno. Cena prevoza obuhvata i prevoz ličnog prtljaga, neophodnog za vreme letovanja. Zbog većeg broja putnika od predviđenog ili iz tehničkih razloga (zakašnjenje usled saobraćajne gužve, kvara i slično), organizator putovanja, po potrebi, može angažovati bilo kog drugog prevoznika i autobus istog kvaliteta, za svoje potrebe, a da o tome ne obavesti svoje partnerske agencije i putnike. U slučaju kvara autobusa tokom trajanja putovanja, koji se ne može otkloniti u roku od
dva sata, organizator putovanja će obezbediti drugi autobus, istog ili sličnog kvaliteta, u najkraćem mogućem roku.
OBAVEŠTENJE: Molimo vas da na mestu polaska autobusa obratite pažnju na novac i prtljag (ispred i u autobusu) zbog džeparoša i osoba koje se lažno predstavljaju kao predstavnici
agencije ili vozači.
NA DESTINACIJI:
- Smeštaj putnika/gosta u objekte je posle 14h. Grupa koja je u vili/hotelu boravila pre Vas napušta sobe/app u 09 h i potrebno je neko vreme da se sobe pripreme pa Vas molimo za razumevanje.
Kreveti u sobama su prilagođeni planiranom broju gostiju i mogu biti singl (standardni mali za jednu osobu), francuski (dupli za dve osobe) kao i fotelje na izvlačenje (za jednu osobu). U
jednom std/app može biti smešten broj osoba koji odgovara broju kreveta i jedno dete do 7 godina starosti bez ležaja. Pribor u kuhinji nekada nije kompletan i dešavaju se oštećenja opreme u vili/hotelu te Vas molimo da ukoliko uočite nedostatke obratite se našem predstavniku ili osobi u vili/hotelu radi evidentiranja i otklanja istog. U suprotnom, za eventualnu štetu ili
nedostatak Vi ćete biti odgovorni. Peškiri, toalet papir i ostali higijenski pribor nisu sastavni deo inventara u sobi, kao i održavanje std/app u toku boravka. Agencija na svakoj destinaciji
ima lokalnu agenciju/vlasnika hotela ili vile koji su dužni da vode računa o gostima. Posao te osobe nije da obilazi goste svaki dan i nije obavezna da se odaziva na svaki zahtev putnika koji
nekada ne razumeju svrhu predstavnika. Predstavnik je tu da pomogne u rešavanju realnih problema koje je moguće otkloniti a uz dobronamernu saglasnost i strpljenje putnika. Nekada ima nerealnih zahteva na koje predstavnik nije dužan da odgovori. Agencija nije organizator fakultativnih izleta na destinaciji, ne garantuje kvalitet rent-a-car agencija, restorana itd.
Za navedeno predstavnik može dati predlog ili preporuku ali time agencija ne preuzima odgovornost za neizvršene usluge. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni
uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, klima uređaj, bazen, wi-fi
i sl.). U slučaju da Vam je neophodna lekarska pomoć, molimo Vas da se prethodno obratite našem predstavniku kako bi Vaše eventualne troškove pokrili međunarodnim osiguranjem.
3
Paralia
Omiljeno letovalište naših turista, udaljeno 67km
od Soluna, u podnožju planine Olimp na obali Egejskog mora, pruža toplinu i udobnost svojim hotelima,
vilama, peskovitom plažom, uz mnogo radnji, lepih restorana, taverni, barova, noćnih klubova i blizinom trgovačkog grada Katerini (6km od Paralie) daje garanciju da ćete odmor provesti na pravom mestu.
Paralia
Paralia
Vila Korali
VILA KORALI - nalazi se na 80m od mora. Svaka smeštajna jedinica u svom sastavu ima opremljenu kuhinju
(posuđe i pribor za jelo prema broju kreveta), kupatilo,
klima uređaja (UKLJUČEN U CENU od 13-19h) i terasu. Trokrevetni studiji se sastoje od jedne prostorije u kojoj je i
spavaći deo (francuski i singl ležaj), 1/3 + 1 std se sastoje
od jedne prostorije u kojoj je i spavaći deo (francuski i singl ležaj i pomoćni ležaj). Svi studiji/app sadrže komplet
posteljinu za svaki krevet. Studiji i apartmani se nalaze na
I i II spratu. Struktura: 1/2std, 1/3std, 1/3+1std.
Vila Iliana
VILA ILIANA - nalazi se na samoj obali mora. Svaka
smeštajna jedinica u svom sastavu ima opremljenu kuhinju (posuđe i pribor za jelo prema broju kreveta), kupatilo, klima uređaj (UKLJUČEN U CENU), TV, terasu. Dvokrevetni/trokrevetni studiji se sastoje od jedne prostorije
u kojoj je i spavaći deo (francuski i singl ležaj), a petokrevetni/šestokrevetni apartman se sastoji od dve spavaće
sobe (obe sobe imaju po francuski i singl ležaj). Svi studiji/apartmani sadrže komplet posteljinu za svaki krevet.
Zgrada poseduje recepciju, lift i caffe bar. Korišćenje wi-fi
interneta u lobiju je uključeno u cenu. Studiji i apartmani
se nalaze na I, II i III spratu.
Struktura: 1/2 std, 1/3 std, 1/4 app, 1/5 app, 1/6 app.
01.06. 11.06. 21.06. 01.07. 11.07. 21.07. 31.07. 10.08. 20.08. 30.08. 09.09. 19.09.
01.06. 11.06. 21.06. 01.07. 11.07. 21.07. 31.07. 10.08. 20.08. 30.08. 09.09. 19.09.
1/2std
119
274
339
399
485
518
518
518
455
299
274
119
1/3std
179
285
382
430
499
549
549
549
487
339
285
179
1/4app
219
364
479
539
629
691
691
691
599
428
364
219
1/5app
244
399
499
588
694
741
741
741
649
457
399
244
1/6app
269
439
538
637
759
791
791
791
699
486
439
269
1/2std
99
226
292
349
414
449
449
449
387
258
226
99
1/3std
149
241
321
375
434
472
472
472
422
282
241
149
1/3+1std
199
256
349
399
454
495
495
495
457
299
256
199
Vila Helas
VILA HELAS - se nalazi na 150m od mora. Vila raspolaže 1/2 , 1/3 studijima koja sadrže kompletno opremljenu kuhinju (posuđe i pribor za jelo prema broju kreveta),
kupatilo, TV, klima uređaj (NIJE UKLJUČEN U CENU - plaća se na licu mesta 5 eura po studiju po danu) i terasu.
Dvokrevetni studiji se sastoje od jedne prostorije u kojoj
je i spavaći deo (dva singl ležaja), a u trokrevetnim studijima francuski i singl ležaj. Svi studiji/apartmani sadrže komplet posteljinu za svaki krevet. Korišćenje wi-fi interneta
je uključeno u cenu. U sklopu hotel/apartmana su recepcija, restoran, bar i lift. Svi studiji se nalaze na III i IV spratu.
Struktura: 1/2 std, 1/3 std.
Vila Christin
VILA CHRISTIN - nalazi se na 50m od mora. Svaka
smeštajna jedinica u svom sastavu ima opremljenu kuhinju (posuđe i pribor za jelo prema broju kreveta), kupatilo, klima uređaj (NIJE UKLJUČEN U CENU - plaća se na
licu mesta 5 eura po studiju po danu) i terasu. Trokrevetni apartmani se sastoje od spavaćeg dela (francuski i singl ležaj), 1/3+1 apartmani imaju i pomoćni ležaj u kuhinji.
Petokrevetni apartman se sastoji od dve spavaće sobe
(u jednoj sobi je francuski i singl ležaj, a u drugoj sobi je
francuski ležaj). Svi apartmani sadrže komplet posteljinu
za svaki krevet. Korišćenje wi-fi interneta je uključeno u
cenu. Apartmani su na I, II, III i IV spratu. Struktura:
1/2 app, 1/3 app, 1/3+1 app, 1/4 app, 1/5 app.
1/2std
1/3std
01.06. 11.06. 21.06. 01.07. 11.07. 21.07. 31.07. 10.08. 20.08. 30.08. 09.09. 19.09.
112
247
299
365
439
467
467
467
399
273
247
112
162
259
344
393
454
499
499
499
443
299
259
162
Paralia
01.06. 11.06. 21.06. 01.07. 11.07. 21.07. 31.07. 10.08. 20.08. 30.08. 09.09. 19.09.
1/2app
109
242
299
357
430
457
457
457
399
267
242
109
1/3app
159
254
337
385
445
491
491
491
434
299
254
159
1/3+1app
179
299
395
448
521
573
573
573
499
354
299
179
1/4app
199
355
456
515
599
659
659
659
581
399
355
199
1/5-6app
249
419
513
599
724
754
754
754
678
463
419
249
Cene su izražene u eurima na bazi najma studija/apartmana za 10 noćenja
4
CENOVNIK BROJ 1 OD 25.12.2013.
Paralia mapa
Cene su izražene u eurima na bazi najma studija/apartmana za 10 noćenja
CENOVNIK BROJ 1 OD 25.12.2013.
5
Olympic
Beach
Letovalište udaljeno oko 2km od Paralie, a povezano je sa
njom lepim šetalištem duž plaže. Mnogobrojne taverne, restorani, prodavnice... daju poseban kolorit ovom letovalištu.
Predstavlja mirno mesto za odmor, sa dugom peščanom plažom i mogućnostima za brojne sportove na vodi. Blizina Paralie omogućuje bogat noćni život.
Olympic
Beach
Leptokaria
Leptokaria
Nei Pori
Vila Dimitris
Vila Hrisa
VILA HRISA - nalazi se u centralnom delu Olympic Beacha, na 60 metara od plaže. Svaka smeštajna jedinica u svom sastavu ima opremljenu kuhinju (posuđe i pribor za jelo prema
broju kreveta), kupatilo, terasu, klima uređaj (NIJE UKLJUČEN
U CENU - plaća se na licu mesta 5eura dnevno po studiju). Trokrevetni studiji se sastoje od jedne prostorije u kojoj je i spavaći deo (francuski i singl ležaj ili tri single ležaja), četvorokrevetni
apartman se sastoji od dve spavaće sobe (u obe sobe po dva
single ležaja) i petokrevetni apartman se sastoji od dve spavaće sobe (u jednoj dva single ležaja, u drugoj sobi francuski i
single ležaj). Svi studiji/appartmani sadrže komplet posteljinu
za svaki krevet. Studiji / apartmani se nalaze u prizemlju, na I i II
spratu. Struktura: 1/2std, 1/3std, 1/4app, 1/5app.
1/3 std
1/4app
1/5app
99
149
199
249
197
210
269
299
268
284
397
448
323
357
477
556
369
399
544
634
399
439
591
694
399
439
591
694
399
439
591
694
Cene su izražene u eurima na bazi najma studija/apartmana za 10 noćenja
358
375
499
581
229
262
356
399
197
210
269
299
1/2 std
112
247
299
365
439
467
467
467
399
273
247
112
1/3 std
162
259
344
393
454
499
499
499
443
299
259
162
CENOVNIK BROJ 1 OD 25.12.2013.
99
149
199
249
CENOVNIK BROJ 1 OD 25.12.2013.
Leptokaria je poznato letovalište Olimpske regije nalazi se na oko
90km udaljenosti od Soluna ispod planine Olimp, tako da se planinska
i morska vazdušna struja ovde susreću, dajući time Leptokariji epitet
vazdušne banje. Nekada ribarsko selo, danas moderno tipično grčko
mesto, sa gostoljubivim domaćinima koji će vam omogućiti nezaboravno letovanje. Iako je prvenstveno idealno mesto za miran porodični
odmor, veliki izbor taverni, kafića, prodavnica, diskoteka i ostalih sadržaja učiniće Leptokariju primamljivom i onima koji očekuju nešto dinamičnije letovanje.
Leptokaria
01.06 11.06 21.06 01.07 11.07 21.07 31.07 10.08 20.08 30.08 09.09 19.09
Cene su izražene u eurima na bazi najma studija/apartmana za 10 noćenja
01.06. 11.06. 21.06. 01.07. 11.07. 21.07. 31.07. 10.08. 20.08. 30.08. 09.09. 19.09.
1/2 std
VILA DIMITRIS - nalazi se na 50m od plaže. Vila
je novijeg datuma i nalazi se na odličnoj lokaciji. Svaka smeštajna jedinica u svom sastavu ima opremljenu
kuhinju (posuđe i pribor za jelo prema broju kreveta),
kupatilo, tv, klima uređaj (UKLJUČEN U CENU) i terasu.
Trokrevetni studiji se sastoje od jedne prostorije u kojoj je i spavaći deo (francuski i singl ležaj). Svi studiji sadrže komplet posteljinu za svaki krevet. Studiji se nalaze na II spratu. Struktura: 1/2 std, 1/3 std.
Nei Pori
Vila Tomas
VILA TOMAS - nalazi se u centru Nei Poria, kod crkve.
Svaka smeštajna jedinica u svom sastavu ima opremljenu kuhinju (posuđe i pribor za jelo prema broju kreveta),
kupatilo, terasu, klima uređaj (NIJE UKLJUČEN U CENUplaća se na licu mesta 5€ dnevno po studiju). Trokrevetni studiji se sastoje od jedne prostorije u kojoj je i spavaći deo (francuski i singl ležaj), četvorokrevetni studio
se sastoji od jedne prostorije u kojoj je i spavaći deo (francuski i dva singl ležaja) i petokrevetni apartman se sastoji od dve spavaće sobe (u jednoj dva single ležaja, u
drugoj sobi francuski i single ležaj). Svi studiji/app sadrže komplet posteljinu za svaki krevet. Studiji/apartmani
se nalaze na II spratu.
Struktura: 1/2 std, 1/3 std, 1/4 std, 1/4 app, 1/5 app.
Vila Okeanis
VILA OKEANIS - nalazi se na 150m od plaže. Svaka smeštajna jedinica u svom sastavu ima opremljenu
kuhinju (posuđe i pribor za jelo prema broju kreveta),
kupatilo, tv, klima uređaj (UKLJUČEN U CENU) i terasu.
Trokrevetni studiji se sastoje od jedne prostorije u kojoj je i spavaći deo (francuski i singl ležaj). Svi studiji sadrže komplet posteljinu za svaki krevet. Zgrada poseduje recepciju, lift, restoran i caffe bar. Korišćenje wi-fi
interneta u lobiju je uključeno u cenu. Studiji se nalaze
na I spratu. Struktura: 1/2 std, 1/3 std.
01.06 11.06 21.06 01.07 11.07 21.07 31.07 10.08 20.08 30.08 09.09 19.09
Letovalište u podnožju Olimpa, u neposrednoj blizini Platamona. Turističko mesto prepoznatljivo po zrnastom zlatnožutom pesku i dugoj peščanoj plaži. Nei Pori obiluje prijatnim restoranima, tavernama koji Vam pružaju mogućnost da uživate u tradicionalnom
grčkom ambijentu uz nacionalna jela i muziku.
01.06. 11.06. 21.06. 01.07. 11.07. 21.07. 31.07. 10.08. 20.08. 30.08. 09.09. 19.09.
1/2 std
99
189
256
314
357
395
395
395
339
219
189
99
1/3 std
149
199
272
339
388
422
422
422
358
249
199
149
1/2 std
118
259
313
383
460
490
490
490
418
286
259
118
1/4 std
179
226
314
357
413
446
446
446
375
274
226
179
1/3 std
169
271
361
412
476
523
523
523
465
313
271
169
1/4app
199
269
397
477
544
591
591
591
499
356
269
199
1/5app
249
299
448
556
634
694
694
694
581
399
299
249
6
7
Halkidiki
Nei Pori
Vila Mara
Poluostrvo Halkidiki se nalazi u severnoj Grčkoj okruženo Egejskim morem. Čine ga
tri poluostrvska prsta: Kassandra, Sithonia i Atos. Udaljeno je 90 km od Soluna i 700 km
od Beograda.
Kasandra je zapadno poluostrvo Halkidikija ili prvi prst. Njene bele plaže su prve privukle turiste iz celog sveta. Prostrana borova šuma, bistro more, bogat noćni život nesumljivo daju prednost Kasandri nad drugim mestima za odmor.
Polihrono
Polihrono
VILA MARA - nalazi se u centralnom delu mesta u blizini parka. Udaljena je oko 100m od plaže.
Raspolaže sa apartmanima (u obe prostorije je po
jedan francuski i jedan klasičan ležaj). Svaki apartman sadrži spavaći deo, kompletno opremljenu
kuhinju, kupatilo, TV, klima uređaj, natkrivenu terasu sa garniturom za sedenje. Upotreba klime na
licu mesta 5€ dnevno.
POLIHRONO se nalazi se na oko 90 kilometara od Soluna, na unutrašnjem delu prvog prsta Halkidikija, poluostrva Kasandra i prvo je
letovalište u nizu najpoznatijih, Polihrono – Hanioti – Pefkohori. Sa plaže, iz restorana i kafića uz obalu, pruža se predivan pogled na poluostrvo Sitoniju i planinu Atos na Svetoj Gori. Klima je izuzetno prijatna, zahvaljujući kombinaciji velikih površina borove šume, kristalno bistrog mora i izuzetno povoljnog geografskog položaja. Polihrono obiluje prijatnim restoranima, tavernama, kafićima, diskotekama
i mnogobrojnim raznovrsnim prodavnicama, buticima, zlatarama, kao i ribarnicama, piljarnicama… Gradić pruža sve mogućnosti za
prijatan i lep odmor. Polihrono je poznat kao odlično mesto za porodični odmor sa velikom gradskom plažom i šetalištem pored mora.
Vila
V
l Mustakas
M
k
VILA MUSTAKAS - se nalazi na oko 50m od plaže u centru
Polihrona. Svaka smeštajna jedinica u svom sastavu ima opremljenu kuhinju (posuđe i pribor za jelo prema broju kreveta),
kupatilo, tv, klima uređaj (UKLJUČEN U CENU) i terasu. Trokrevetni studiji imaju francuski i singl ležaj. Gostima je na raspolaganju besplatan wi-fi internet. Svi studiji/app sadrže komplet
posteljinu za svaki krevet. Studiji se nalaze na I spratu.
Struktura: 1/2 std, 1/3 std.
01.06 11.06 21.06 01.07 11.07 21.07 31.07 10.08 20.08 30.08 09.09 19.09
1/4app
199
269
397
477
544
591
591
591
499
356
269
199
1/5app
249
299
448
530
630
650
650
650
550
399
299
249
Cene su izražene u eurima na bazi najma studija/apartmana za 10 noćenja
Halkidiki
CENOVNIK BROJ 1 OD 25.12.2013.
04.06. 14.06. 24.06. 04.07. 14.07. 24.07. 03.08. 13.08. 23.08. 02.09. 12.09. 22.09.
PROGRAM PUTOVANJA ZA OLIMPSKU REGIJU
(NEI PORI, LEPTOKARIA, OLYMPIC BEACH, PARALIA):
I DAN – Polazak autobusa DAN RANIJE u odnosu na datum iz tabele:
- Beograd 18:00h parking Sava Centra (ulaz sa savske strane),
- V. Gradište 18:00h AS Veliko Gradište
- Požarevac 19:00h AS Požarevac
II DAN – Dolazak u odredište oko 10:00h, smeštaj u app do 14:00h.
II- XII DAN –Boravak u izabranom st/app na bazi 10 NA
XII DAN - Napuštanje studija/apartmana do 09h. Polazak iz odredišta poslednjeg dana:
- Nei Pori 11:00h (po lokalnom vremenu) ispred app/ vile
- Leptokaria 11:20h (po lokalnom vremenu) u blizini izabranog app/ vile
- Ol. Beach 11:45h (po lokalnom vremenu) parking kod htl „Platon“
- Paralia 12:00h (po lokalnom vremenu) u blizini izabranog app/ vile
Dolazak u Požarevac oko 23:00h; Veliko Gradište oko 24:00h; Beograd oko 24:00h
PROGRAM PUTOVANJA ZA HALKIDIKI (POLIHRONO, HANIOTI, PEFKOHORI)
I DAN - Polazak autobusa DAN RANIJE u odnosu na datum iz tabele:
- Beograd 20:00h parking Sava Centra
- Veliko Gradište 20:00h A.S. Veliko Gradište
- Požarevac 21:00h A.S. Požarevac
II DAN Dolazak u odredište oko 12:00h , smeštaj u app do 14:00h
II – XII DAN – boravak u izabranom st/app na bazi 10 NA
XII DAN polazak iz odredišta poslednjeg dana boravka
- Iz PEFKOHORI-a u 17.30h glavna ulica u Pefkohoriu, ispred agencije Sabra i supermarketa Avramitidis.
- Iz HANIOTI-a u 17.45h na stanicama gde se putnici iskrcavaju (Zorbas park) i taxi stanica u centru.
- Iz POLIHRONA oko 18h u centru Polihrona (hotel Poseidon).
XIII DAN – dolazak u Požarevac oko 05:00h; Veliko Gradište oko 06:00h; Beograd oko
06:00h
U CENU ARANŽMANA URAČUNATO:
- Smeštaj u izabranom studiju/apartmanu na bazi 10 noćenja.
- Usluge predstavnika inopartnera na destinaciji.
8
199
282
399
442
499
522
522
482
322
282
222
99
1/3std
268
358
438
478
528
558
589
517
375
317
234
138
Vila Aspida
Programi putovanja
Molimo Vas da mesto i vreme polaska proverite (potvrdite) u agenciji dva
dana pred put.
1/2std
VILA ASPIDA - se nalazi na oko 100m od plaže u centralnom delu Polihrona i važi za jednu od najlepših vila u ovom
delu Ha-lkidikija. Posebna odlika ovog kompleksa je dvorište
sa uređenim travnjacima, cvećem, fontanom i malim bazenom
(korišćenje bazena uz obaveznu konzumaciju jednog pića). Svaka smeštajna jedinica u svom sastavu ima opremljenu kuhinju
(posuđe i pribor za jelo prema broju kreveta), kupatilo, tv, klima
uređaj (UKLJUČEN U CENU) i terasu. Trokrevetni studiji imaju francuski i singl ležaj. Gostima je na raspolaganju besplatan wi-fi
internet. Studiji se nalaze na I spratu. Struktura: 1/2 std, 1/3 std.
NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Societe Generale banke na dan uplate, do polaska na put. Ostatak duga se preračunava po
prodajnom kursu Societe Genarale banke na dan putovanja. Postoji mogućnost plaćanja
platnim karticama (visa, dina, master, maestro) ili odloženo – čekovima (bez kamate) do
20.10.2014 god.
U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
- Putno zdravstveno osiguranje (agencija posreduje u procesu obezbeđivanja polise po
uslovima ’’Dunav osiguranja’’)
- Individualne troškove putnika.
Agencija posreduje u procesu obezbeđivanja polise po uslovima kompanije Dunav
Osiguranja.
Organizator putovanja osiguran je polisom osiguranja od odgovornosti 0000 9229 3,
te polisom osiguranja potraživanja od turističkih agencija br 70002601 osiguravajuće
kompanije Dunav Osiguranje a.d.o.
Važe Opšti Uslovi putovanja TA Arriva Litas d.o.o. Požarevac usaglašeni sa YUTA opštim
uslovima putovanja.
04.06. 14.06. 24.06. 04.07. 14.07. 24.07. 03.08. 13.08. 23.08. 02.09. 12.09. 22.09.
1/2std
216
312
434
487
544
574
574
529
339
299
233
99
1/3std
292
384
467
508
569
609
632
549
389
343
259
147
Vila Lakis
Vila LAKIS - je udaljena od plaže oko 80m. Nalazi se u centralnom delu mesta, u ulici ispod poznatog hotela Poseidon. Vila ima
lepo dvorište i parking za automobile. Svaka smeštajna jedinica u
svom sastavu ima kompletno odvojenu opremljenu kuhinju (posuđe i pribor za jelo prema broju kreveta), kupatilo, tv, klima uređaj
(UKLJUČEN U CENU u julu i avgustu, u ostalim periodima se plaća
na licu mesta 5€ po apartmanu po danu) i terasu. Četvorokrevetni
apartmani imaju u jednoj sobi francuski ležaj a u drugoj dva singl
ležaja, a petokrevetni apartmani imaju u jednoj sobi francuski ležaj
a u drugoj tri singl ležaja. Svaka terasa ima bočni pogled na more.
Apartmani se nalaze na I i II spratu. Struktura: 1/4 app i 1/5 app.
Cenovnik autobuskog prevoza Arriva Litas d.o.o - Požarevac
Olimpska regija
Autobuski prevoz na
relaciji:
Povratna
karta:
Jedan
pravac:
Halkidiki
Požarevac i
V. Gradište
Beograd
Odrasli
50€
55€
Deca do
10god
35€
40€
Odrasli
35€
40€
Deca do
10god
25€
30€
CENOVNIK BROJ 1 OD 25.12.2013.
Autobuski prevoz na
relaciji:
Povratna
karta:
Jedan
pravac:
Požarevac i
V. Gradište
Beograd
Odrasli
55 €
60 €
Deca do
10god
40 €
45 €
Odrasli
40 €
45 €
Deca do
10god
30 €
35 €
04.06. 14.06. 24.06. 04.07. 14.07. 24.07. 03.08. 13.08. 23.08. 02.09. 12.09. 22.09.
1/4app
250
340
440
480
580
640
640
599
520
345
260
120
1/5app
260
360
460
510
620
685
685
640
550
390
299
130
9
HANIOTI se nalazi između Polihrona i Pefkohorija. Hanioti
je moderno letovalište sa brojnim hotelima, restoranima, barovima, tradicionalnim tavernama i prepoznatljivim šarmom. Sa
svojim plažama od finog peska, azurno plavom vodom, drvećem koje pruža hlad, varijatetom sportova na vodi, Hanioti pruža jedinstvene momente i nezaboravan odmor.
Hanioti
Halkidiki
Halkidiki
Hanioti
Pefkohori
Vila Pagidas
Pefkohori
Vila Adonis
VILA PAGIDAS (ex Ahileas) - Nalazi se u centralnom delu
Haniotija, na oko 200m od plaže. Svaka smeštajna jedinica u
svom sastavu ima opremljenu kuhinju (posuđe i pribor za jelo
prema broju kreveta), kupatilo, tv, klima uređaj (NIJE UKLJUČEN U CENU - plaća se na licu mesta 5€ po studiju po danu) i
terasu. Dvokrevetni studiji imaju francuski ili dva singl ležaja,
trokrevetni studiji imaju francuski i singl ležaj, a četvorokrevetni studiji francuski ležaj, singl ležaj i fotelju na razvlačenje.
Gostima je na raspolaganju besplatan wi-fi internet. Svi studiji
sadrže komplet posteljinu za svaki krevet. Studiji se nalaze na
I spratu. Struktura: 1/2 std, 1/3 std, 1/4 std.
VILA ADONIS, Nalazi se na oko 60m od mora u centru Pefkohoria. Svaka smeštajna jedinica u svom sastavu
ima opremljenu kuhinju (posuđe i pribor za jelo prema broju kreveta), kupatilo, klima uređaj (UKLJUČEN U CENU OD
15.06 - 31.08. – u ostalim periodima se plaća na licu mesta
5 eura po studiu po danu) i terasu. Dvokrevetni studiji imaju francuski ležaj, trokrevetna studija imaju francuski i singl
ležaj. Svi studiji sadrže komplet posteljinu za svaki krevet. U
sastavu vile nalazi se i caffe u kojem je omogućen besplatan
wi-fi internet za goste vile. Studiji se nalaze na visokom prizemlju i II spratu. Struktura: 1/2 std, 1/3 std.
04.06. 14.06. 24.06. 04.07. 14.07. 24.07. 03.08. 13.08. 23.08. 02.09. 12.09. 22.09.
04.06. 14.06. 24.06. 04.07. 14.07. 24.07. 03.08. 13.08. 23.08. 02.09. 12.09. 22.09.
1/2std
182
262
399
429
461
499
499
469
299
269
209
PEFKOHORI je jedno od omiljenih letovališta u Evropi koje odlikuje lepa peščana plaža, plavo zelena boja
mora, brojni caffe-i, barovi i restorani na obali. Pefkohori se nalazi na unutrašnjem / istočnom delu prvog prsta
Halkidikija i od Soluna je udaljen oko 105km. Predivna
plaža, kristalno more, raznovrsne prodavnice kao i uvek
posećeno šetalište, trgovi i parkovi, učiniće Vaš odmor
jedinstvenim. Zbog mnogobrojnih klubova i diskoteka
ovo mesto je čest izbor i mlađe populacije.
94
1/2std
212
292
384
438
499
530
530
499
444
274
208
122
1/3std
263
342
472
552
565
599
599
555
464
312
262
162
1/3std
259
340
412
448
499
538
556
484
358
299
232
138
1/4std
292
382
472
499
549
589
599
535
409
364
274
166
Vila Poseidon
Vila Odiseas
App/hotel POSEIDON - nalazi se na oko 70m od plaže
u najlepšem delu Pefkohorija u blizini centra. Svaka smeštajna jedinica u svom sastavu ima opremljenu kuhinju (posuđe i pribor za jelo prema broju kreveta), kupatilo, klima uređaj (UKLJUČEN U CENU U PERIODU 29.06-28.08 – u ostalim
periodima se plaća na licu mesta 5 eura po studiu po danu) i
terasu. Dvokrevetni manji studiji imaju manji francuski ležaj,
trokrevetni studiji imaju francuski i singl ležaj i veoma su prostrani. Četvorokrevetni apartmani sadrže opremljenu kuhinju koja je pultom odvojena od dnevnog boravka u kojem
se nalaze dva singl ležaja i odvojenu spavaću sobu sa francuskim ležajem. Zgrada poseduje recepciju i caffe bar i mali bazen (bez ležaljki), koji je zatvoren u periodu
popodnevnog odmora. Na recepciji se mogu iznajmiti sefovi (nisu dostupni 24 sata), a u lobiju je na raspolaganju wi-fi internet koji se doplaćuje na licu mesta. Svi studiji/apartmani sadrže komplet posteljinu
za svaki krevet. Svi studiji i apartmani imaju lepe terase sa garniturom za sedenje. Studiji i apartmani se nalaze u visokom prizemlju
i na prvom spratu. Struktura: 1/2 std, 1/3 std, 1/4 app
VILA ODISEAS - Nalazi se u centralnom delu Haniotija, na
oko 220 metara od plaže. Svaka smeštajna jedinica u svom sastavu ima opremljenu kuhinju (posuđe i pribor za jelo prema
broju kreveta), kupatilo, tv, klima uređaj (UKLJUČEN U CENU)
i terasu. Dvokrevetni studiji imaju dva singl ležaja a trokrevetni studiji imaju francuski i singl ležaj. Svi studiji sadrže komplet posteljinu za svaki krevet. Studiji se nalaze na I i II spratu. Struktura: 1/2std, 1/3std.
04.06. 14.06. 24.06. 04.07. 14.07. 24.07. 03.08. 13.08. 23.08. 02.09. 12.09. 22.09.
1/2std
199
277
392
429
487
499
532
467
332
277
222
104
1/3std
268
348
435
473
558
599
618
538
398
298
248
148
04.06. 14.06. 24.06. 04.07. 14.07. 24.07. 03.08. 13.08. 23.08. 02.09. 12.09. 22.09.
Vila Sotiris
VILA SOTIRIS - Nalazi se u centru Haniotija, izdvojena od buke i gužve, na oko 100m od gradskog
trga i oko 350m od plaže. Svaka smeštajna jedinica u svom sastavu ima opremljenu kuhinju (posuđe i
pribor za jelo prema broju kreveta), kupatilo, tv, klima uređaj (NIJE UKLJUČEN U CENU - plaća se na licu
mesta 5 eura po apartmanu po danu) i terasu. Četvorokrevetni apartmani sastoje se iz dve manje spavaće sobe u jednoj se nalazi francuski a u drugoj dva singl ležaja. Svi apartmani sadrže komplet posteljinu
za svaki krevet. Apartmani se nalaze na II spratu. Struktura: 1/4 app.
1/2std
242
342
442
512
542
622
622
528
462
294
218
132
1/3std
284
396
499
564
645
699
699
621
478
324
278
175
1/4app
299
454
581
642
746
854
854
722
528
382
338
195
04.06. 14.06. 24.06. 04.07. 14.07. 24.07. 03.08. 13.08. 23.08. 02.09. 12.09. 22.09.
1/4app
10
356
395
495
575
655
735
735
615
475
335
Cene su izražene u eurima na bazi najma studija/apartmana za 10 noćenja
255
216
CENOVNIK BROJ 1 OD 25.12.2013.
11
Halkidiki
Neos Marmaras
Neos
Marmaras
Halkidiki
Neos
Marmaras
Vila Kaiki
VILA KAIKI - nalazi se u središnjem delu
Neos Marmarasa, na samoj obali mora. Ima
fantastičan pogled na dok i luku. Udaljena je
od glavne plaže oko 5 min. hoda. Apartmani su tipa dupleks sa dve spavaće sobe, kompletno opremljenom kuhinjom, kupatilom sa
tuš kabinom i prostranom terasom sa garniturom za sedenje i tendom. Apartmani se nalaze
na prvom spratu i poseduju TV i klima - uređaj
čije je korišćenje uključeno u cenu. Promena
posteljine na svakih pet dana.
Neos Marmaras se nalazi na Sitoniji, sredjem prstu poluostrva Halkidiki, na oko 110 kilometara jugoistočno od Soluna. Smešten je na nekoliko brežuljaka i karakteriše ga predivna priroda, bujna vegetacija, kristalno čisto more i dugačka peščana plaža, koja je rekorder po broju priznanja za kvalitet od nadležnih organizacija. Plaža je prostrana, tako da i u
vreme najvećih letnjih gužvi ima dovoljno komocije za sve mnogobrojne turiste. Mladi će uživati u dobrom noćnom provodu, a porodice u opuštenom odmoru. U neposrednoj blizini nalaze se ekskluzivni hoteli Porto Karasa i mnoge skrivene peščane uvale. Za radoznale i sklone uživanju tu su i brojni izleti brodom ili autobusom.
Vila Nikos
VILA NIKOS - nalazi se u centru grada (sa unutrašnje strane kuće
je bašta), na samoj obali mora. Udaljena je od glavne plaže 5-6 min
hoda. Dvokrevetni, trokrevetni studiji se nalaze u parteru, a trokrevetni studiji sa pomoćnim ležajem u parteru i na 1. spratu. Dvokrevetni studio sadrži dva klasična ležaja, kompletno opremljenu kuhinju, kupatilo, TV i A/C, terasu. Trokrevetni studio sadrži dva spojena
ležaja i jedan klasičan, kompletno opremljenu kuhinju, kupatilo, TV
i A/C, terasu.Trokrevetni sa pomoćnim ležajem sadrže jedan francuski ležaj, jedan klasičan ležaj iz kog se izvlači još jedan ležaj. Prostrani
su, sa terasom koja ima garnituru za sedenje i tendu, a vrata i prozori
imaju roletne, kupatilo (tuš kada, WC, lavabo sa ogledalom), kuhinja
(kompletno opremljena sa posuđem, dve ringle, frižider), TV i A/C.
Skoro sve terase gledaju na more. Korišćenje klime je uključeno u
cenu. Promena posteljine na svakih pet dana.
Vila Alkioni
VILA ALKIONI - nalazi se uz obalu mora, u mirnom kraju, u neposrednoj blizini plaže (tri minuta hoda). Raspolaže dvokrevetnim i trokrevetnim studijima sa kuhinjom nišom, (kompletno opremljena sa posuđem, dve ringle,
frižider), kupatilom (tuš kada, WC, lavabo sa ogledalom),
terasama (duboka lođa) koje gledaju na more, TV, AC. Upotreba klime nije uključena u cenu i plaća se na licu mesta
3€ dnevno. Promena posteljine na svakih pet dana.
Vila Panorama
VILA PANORAMA - nalazi se u blizini glavne plaže, na oko 3-4
minuta hoda.Svi studiji i apartmani gledaju ili na luku ili na plažu prema Porto Carrasu. Svi studiji su na uzdignutom prizemlju, na I i II spratu. Sadrže 1/3 studije, 1/4 studije i 1/4 apartmane. Trokrevetni studio
sadrži jedan francuski ležaj i jedan klasičan ležaj, četvorokrevetni studio i apartman sadrže jedan francuski ležaj i dva klasična ležaja. Prostrani su, sa terasom, (roletne na prozorima i vratima), sa garniturom
za sedenje, kupatilom (tuš kada, lavabo sa ogledalom, WC), kompletno opremljenom kuhinjom (kuhinjski elementi se zatvaraju roletnom) dve ringle, frižider, TV, AC (korišćenje klime uključeno u cenu).
Promena posteljine na svakih pet dana.
VILA
NIKOS
STD 1/2 VP
TERMIN
20.05.-30.05.
80*
30.05.-09.06. 100*
09.06.-19.06. 135*
19.06.-29.06.
270
29.06.-09.07.
300
09.07.-19.07.
380
19.07.-29.07.
450
29.07.-08.08.
450
08.08.-18.08.
450
18.08.-28.08.
380
28.08.-07.09.
260
07.09.-17.09.
180
17.09.-27.09.
80*
VILA STELA - ima izuzetno povoljan položaj u odnosu na plažu. Nalazi se u neposrednoj blizini glavne gradske
plaže, u prvom redu kuća pored igrališta. To je čini jednom
od najomiljenijih vila medju stalnim gostima Neos Marmarasa. Objekat je potpuno renoviran u periodu 2012/2013.
godine. Apartmani su tipa studio, dvokrevetni, trokrevetni i trokrevetni sa francuskim ležajem + jednim klasičnim
ležajem iz koga se izvlači još jedan ležaj (studio 1/3+1) , sa
opremljenom kuhinjom, kupatilom i terasom. U svakom
studiu se nalazi TV kao i klima uređaj.
PANORAMA
STD 1/3
STD 1/3 VP
STD 1/3+1
STD 1/2
STD 1/2 VP
STD 1/3
STD 1/3 VP
STD 1/4
STD 1/4 VP
APP 1/4
90*
115*
140*
320
400
480
530
530
530
460
320
250
100*
80*
100*
130*
300
380
460
500
500
500
430
290
220
80*
80*
115*
140*
370
470
530
570
570
570
490
360
260
100*
90*
115*
150*
270
330
390
450
460
460
380
280
210
100*
80*
100*
135*
250
300
370
420
430
430
340
250
180
80*
90*
115*
140*
310
380
490
520
520
520
450
340
240
100*
80*
100*
130*
290
360
460
490
490
490
420
310
220
80*
90*
100*
140*
380
440
540
580
580
580
500
380
260
100*
80*
100*
130*
360
420
510
550
550
550
470
350
230
80*
90*
100*
140*
420
520
600
640
640
640
540
400
280
100*
* Za smene 20. i 30. maj, 09. juni i 17.09. cena izražena u eur je po osobi sa uključenim prevozom za 10 noćenja.
VILE STELA I PANORAMA – 15 NOĆENJA
TERMIN
19.06.-04.07.
04.07.-19.07.
19.07.- 03.08.
03.08.-18.08.
Studio 1/3
510
680
775
775
Studio 1/3+1
580
760
820
820
Studio 1/4
600
775
835
835
12
Vila Stela
18.08.-02.09.
02.09.-17.09.
600
640
660
360
420
420
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE “MONTESOL TRAVEL” LICENCA 125/2010
Cene su izražene po apartmanu/studiju u eurima za 10 noćenja – 11 dana
Za putnike koji putuju sopstvenim prevozom za smene označene * cena aranžmana se umanjuje za 20€
Za decu do sedam godina starosti je gratis smeštaj na zajedničkom ležaju.
Cene označene * su po osobi za najam studija, sa uključenim autobuskim prevozom.
VILA
TERMIN
20.05.-30.05.
30.05.-09.06.
09.06.-19.06.
19.06.-29.06.
29.06.-09.07.
09.07.-19.07.
19.07.-29.07.
29.07.-08.08.
08.08.-18.08.
18.08.-28.08.
28.08.-07.09.
07.09.-17.09.
17.09.-27.09.
STELA
STD 1/2
STD 1/2 VP
STD 1/3
90*
115*
170*
280
350
420
460
460
460
370
270
200
100*
80*
100*
135*
250
320
380
420
420
420
330
240
170
80*
90*
115*
140*
330
410
490
510
510
510
440
330
230
100*
KAIKI duplex
STD 1/3 VP STD 1/3+1
80*
100*
130*
300
390
460
480
480
480
410
300
210
80*
80*
115*
140*
380
460
520
560
560
560
480
350
250
100*
ALKIONI
APP 1/4
APP 1/5
STD 1/2
STD 1/3
90*
100*
140*
460
560
640
680
680
680
580
440
300
100*
90*
100*
130*
500
600
680
720
720
720
620
480
330
80*
90*
115*
170*
300
350
440
480
480
480
400
300
240
100*
90*
115*
150*
350
420
500
540
540
540
480
360
260
100*
Program putovanja:
Polazak autobusa iz Beograda
DAN RANIJE u odnosu na datum
iz tabele u 20.00h sa parkinga
preko puta hotela Crown Plaza
-ex Continental (savska strana).
Dolazak u letovalište sledećeg
dana u prepodnevnim časovima.
Smeštaj u studije-apartmane od
14.00 časova. Boravak u izabranom studiju - apartmanu na bazi
10 noćenja, od 2 do 12 dana. Napuštanje studija-apartmana 12.
dana do 09.00 časova. Polazak za
Beograd u 18.00 časova po grčkom vremenu. Dolazak u Beograd 13. dana u jutarnjim časovima.
Autobuski prevoz
Povratna
karta:
Jedan
pravac:
Odrasli
60 €
Deca do 12
god.
40 €
Odrasli
40 €
Deca do 12
god.
40 €
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE “MONTESOL TRAVEL” LICENCA 125/2010
13
Stavros
Halkidiki
Asprovalta
Stavros
Jerisos
Asprovalta
Vila Aleksandra
Vila Eftihija
VILA ALEKSANDRA - je luksuzna
vila koja se nalazi na 100m od plaže u
samom centru Asprovalte. Poseduje lepo uređene dvokrevetne, trokrevetne
i četvorokrevetne studije, sa kompletno opremljenom kuhinjom, kupatilom
(TWC), AC i Wi-Fi internetom. Ispred vile
se nalazi dvorište i roštilj koji su na raspolaganju gostima.
VILA EFTIHIJA - je smeštena na
samoj plaži, u pešačkoj zoni grada kod
teniskih terena. Raspolaže trokrevetnim i četvorokrevetnim studijima koji
uglavnom imaju pogled na more. Sve
sobe imaju francuske i po jedan ili dva
klasična ležaja. U okviru sobe smeštena je kuhinja, kupatilo (TWC) i terasa.
Opremljeni su sa TV, AC, internet. Vila
poseduje lepo i uređeno dvorište sa
roštiljem, pogodno za druženje i dečije igre. Sopstveni parking.
CENE SU IZRAŽENE U EUR ZA NAJAM STUDIJA/APARTMANA ZA 11 dana/10 noći.
CENE SU IZRAŽENE U EUR ZA NAJAM STUDIJA/APARTMANA ZA 11 dana/10 noći. OSIM CENA SA (*) GDE SU CENE IZRAŽENE PO OSOBI SA UKLJUČENIM PREVOZOM
NAPOMENA:
Za korišćenje sopstvenog
prevoza, cene u smenama
sa (*) umanjuju se za 20€.
Korišćenje klima uređaja
uračunato u cenu.
Period
boravka
02.06
12.06
12.06
22.06
22.06
02.07
02.07
12.07
12.07
22.07
22.07
01.08
01.08
11.08
11.08
21.08
21.08
31.08
31.08
10.09
10.09
20.09
1/2std PM
1/3std PM
1/4std
130*
120*
110*
315
335
365
365
385
420
415
435
465
445
465
495
465
485
505
465
485
505
445
465
495
415
435
465
365
385
420
130*
120*
110*
Vila Samara
NAPOMENA:
Korišćenje klima uređaja
uračunato u cenu.
Period
boravka
23.05
02.06
02.06
12.06
12.06
22.06
22.06
02.07
02.07
12.07
12.07
22.07
22.07
01.08
01.08
11.08
11.08
21.08
21.08
31.08
31.08
10.09
10.09
20.09
1/2std
1/2+1 std
1/3std
1/4std
160
175
195
220
190
210
240
270
235
255
285
335
365
385
405
460
435
455
480
510
475
490
525
560
505
535
570
595
505
535
570
595
505
535
570
595
475
490
525
560
365
385
405
460
255
275
305
355
Jerisos
Vila Petrou - je smeštena na samo
80 m od plaže. Vila raspolaže jednosobnim apartmanima (soba sa dva ležaja
i ležajima na sprat ili sa tri klasična ležaja), i dvosobnim apartmanom sa po dva
klasična ležaja, sa posebno izdvojenom
i kompletno opremljenom kuhinjom,
kupatilo-TWC, terasa. Opremljena je sa
TV, AC i plafonskim ventilatorom. Ispred
vile je prostrano dvorište sa roštiljem.
VILA SAMARA - je smeštena u
prvom redu, na samoj plaži, u pešačkoj zoni grada, kod teniskih terena.
Raspolaže sa trokrevetnim i četvorokrevetnim studijima koji uglavnom
imaju pogled na more. Sve sobe su
prostrane, imaju francuske i po jedan
ili dva klasična ležaja, kuhinju, kupatilo (TWC), i terasa. Svi studiji opremljeni su sa TV, AC, internet. Vila poseduje
veliku zajedničku terasu pogodnu za
druženje i sopstveni parking.
CENE SU IZRAŽENE U EUR ZA NAJAM STUDIJA/APARTMANA ZA 11 dana/10 noći.
CENE SU IZRAŽENE U EUR ZA NAJAM STUDIJA/APARTMANA ZA 11 dana/10 noći. OSIM CENA SA (*) GDE SU CENE IZRAŽENE PO OSOBI SA UKLJUČENIM PREVOZOM
NAPOMENA:
Za korišćenje sopstvenog
prevoza, cene u smenama
sa (*) umanjuju se za 20€.
Korišćenje klima uređaja
uračunato u cenu.
Vila Petrou
Period
boravka
02.06
12.06
12.06
22.06
22.06
02.07
02.07
12.07
12.07
22.07
22.07
01.08
01.08
11.08
11.08
21.08
21.08
31.08
31.08
10.09
10.09
20.09
1/3std
1/3std PM
1/4std PM
120*
125*
115*
325
355
385
395
415
440
415
445
475
445
475
505
480
495
525
480
495
525
445
475
505
415
445
475
395
415
440
120*
125*
115*
NAPOMENA:
Korišćenje klima uređaja
uračunato u cenu.
Period
boravka
02.06
12.06
12.06
22.06
22.06
02.07
02.07
12.07
12.07
22.07
22.07
01.08
01.08
11.08
11.08
21.08
21.08
31.08
31.08
10.09
10.09
20.09
1/2 app
1/2+1 app
1/4 app
1/2+1/2app
165
195
225
265
235
265
295
335
290
320
350
380
340
370
400
460
400
430
460
530
400
430
460
530
400
430
460
530
340
370
400
460
290
320
350
380
235
265
295
335
165
195
225
265
Vila Avramidis
STAVROS, ASPROVALTA , JERISOS
PROGRAM PUTOVANJA ZA STAVROS, ASPROVALTU I JERISOS:
I DAN – Sastanak putnika sa polaskom iz Beograda, parking Sava Centra (Savska strana) u 20:30h.
Polazak autobusa u 21:00h. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjem radi odmora i graničnih formalnosti.II DAN – Dolazak u odredište oko 10:00h, smeštaj u app do 14:00h.
II- XI DAN –Dolazak u letovalište u ranim popodnevnim časovima. Smeštaj.
Boravak u izabranom studiju /apartmanu.
XII DAN - Napuštanje studija/apartmana do 09:00h (lokalno vreme). Slobodno vreme do polaska za Srbiju. Polazak za Srbiju u 17:30h iz Jerisosa, u 19:15h iz Stavrosa, u 20:00h iz Asprovalte (vremena polaska su okvirna).
Noćna vožnja uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti.
XIII DAN - Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim satima.
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:
· 10 noćenja u odabranim studijima ili apartmanima
· Usluge predstavnika agencije u toku boravka
· Organizacija i vođstvo puta.
U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
· Autobuski prevoz
· Doplata za klimu
· Međunarodno zdravstveno i putno osiguranje
· Ostale nepomenute usluge
Cena autobuskog prevoza:
Odrasli
Povratna
karta:
Deca 0-12 god.
Gratis
Deca do 2 god.
Jedan
pravac:
Odrasli
Deca
iz Beograda
iz Niša
60€
50€
50€
40€
* Napomena:
Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na datum početka
smene, iz tabele.
(bez sedišta) GRATIS
40€
CENE SU IZRAŽENE U EUR ZA NAJAM STUDIJA/APARTMANA ZA 11 dana/10 noći.
NAPOMENA:
Doplata za korišćenje klime je 5€
dnevno.
Asprovalta
14
VILA AVRAMIDIS - se nalazi na 70
metara od plaže. Raspolaže dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim
studijima i apartmanom sa kuhinjom,
kupatilom i prostranim terasama od
kojih pojedine imaju pogled na more.
Opremljene su sa TV i AC.
Uz ove programe važe Opšti uslovi putovanja T.A. “Sani Trade & Tours” doo Licenca OTP 182/2013 od 05.02.2013.
Cenovnik br.1 od 29.11.2013.
Period
boravka
02.06
12.06
12.06
22.06
22.06
02.07
02.07
12.07
12.07
22.07
22.07
01.08
01.08
11.08
11.08
21.08
21.08
31.08
31.08
10.09
10.09
20.09
1/2std FR
1/2 std
1/2+1 std
1/3+1std PM
1/2+1/2app PM
170
185
215
265
280
260
275
295
345
385
320
335
359
385
415
385
399
430
455
495
420
435
460
510
565
420
435
460
510
565
420
435
460
510
565
385
399
430
455
495
320
335
359
385
415
260
275
295
345
385
170
185
215
265
280
Uz ove programe važe Opšti uslovi putovanja T.A. “Sani Trade & Tours” doo Licenca OTP 182/2013 od 05.02.2013.
15
Skiatos
SKIATOS je malo šumovito ostrvo,
na dva i po sata plovidbe trajektom od
Volosa. Poznat je po velikom broju prelepih plaža (zvanično 66). Glavni grad je
Skiatos i jedino je naseljeno mesto na celom ostrvu.
Vila Manolas
Skiatos
Tasos
Tasos
Vila Makis
Vila Gregoris
Vila Anastasia I Vila Lambiri
TASOS je najsevernije ostrvo Egejskog arhipelaga, nadaleko poznato po prelepim peščanim plažama, tirkizno plavom moru, raskošnoj
lepoti pejzaža, gostoljubivim meštanima, ukusnom vinu i čarobnom
medu. Od najvišeg planinskog vrha sve do mora spuštaju se nepregledne borove šume i bujna vegetacija, zbog koje je nazvano “šuma koja
pliva”.
Paket aranžman / autobuski prevoz i smeštaj 10 noćenja / najam soba, studija i apartmana
Cene su po osobi (dinarski + devizni deo/u eurima). Usluga je najam
CENA ARANŽMANA PO OSOBI :
30.08-04.10
25.08-04.09
3500 din odrasli / 2500 deca od 2 do 12 godina + devizni deo iz tabele
20.08-30.08
15.08-25.08
10.08-20.08
05.08-15.08
31.07-10.08
26.07-05.08
21.07-31.07
16.07-26.07
11.07-21.07
TERMINI
TIP
SMEŠTAJA
06.07-16.07
6.600 (za sopstveni prevoz cena se umanjuje za 6.600)
01.07-11.07
deca 0-12 godina
26.06-06.07
9.200 (za sopstveni prevoz cena se umanjuje za 7.500)
21.06-01.07
odrasli
broj osoba koje plaćaju devizni deo
dinarski
deo
aranžmana
max. osoba
SKIATOS - PAKET ARANŽMAN (apartmanski smeštaj i autobuski prevoz) - 10 noćenja
std 1/2
2-3
2
170
185
200
215
220
230
245
260
260
245
235
225
195
165
std 1/2+1
2-3
2
180
195
210
225
230
240
255
270
270
255
245
235
205
170
std 1/3
3-4
3
135
145
155
165
170
175
185
195
195
185
175
165
150
125
std 1/4 GA
4-5
4
115
125
135
145
150
155
165
180
180
165
155
145
135
110
vansezona
std 1/2
2-3
2
180
195
210
225
230
240
255
270
270
255
245
235
205
170
std 1/2+1
2-3
2
185
200
215
230
240
250
265
280
280
265
255
240
210
175
vansezona
uračunat u cenu
NAPOMENE ZA SMEŠTAJ
Kolona max. osoba označava maksimalan broj osoba koje mogu boraviti u odredjenom studiju / apartmanu:
+1 u tipu smeštaja označava pomoćni (dodatni) ležaj (opis u katalogu ili na site-u organizatora), koriste ga (odrasli i/ili deca i plaćaju samo dinarski deo (u vili Makis +1
koristi osoba do 15 godina).
Bez sopstvenog ležaja u studiju / apartmanu može boraviti dete do 6 godina i plaća samo dinarski deo (osim u vili Manolas u 1/2+1, u vili Makis u 1/2+1).
Ulazak u studije/apartmane je posle 14.00 časova na dan dolaska, a napuštanje do 09.00 časova na dan odlaska.
NAPOMENE ZA AUTOBUSKI PREVOZ
doplate
za polazak iz Novog Sada 1.650 dinara, za polazak iz Kikinde 1.850 dinara, za polazak iz Zrenjanina 1.650 dinara
popusti
za polazak iz Niša 500 dinara
napomene
U Volosu (Ahilionu ili Plataniji) se napušta autobus, putnici unose svoj prtljag na brod, odlažu ih u za to obezbedjen prostor, a po dolasku na Skiatos, iznose ih u prevozno sredstvo koje vrši transfer od luke do vile/hotela.
U slučaju manjeg broja putnika od 35 moguće spajanje putnika sa grupom za olimpsku regiju i organizovani transfer manjim vozilom sa presedanjem na odmorištu
Korinos pre Paralije.
Putnici koji koriste samo uslugu
autobuskog prevoza:
NAPOMENE za sopstveni prevoz:
povratna karta
karta u jednom pravcu
odrasli: 70€; deca 0-12 godina: 60€
odrasli i deca 0-12 godina: 50€
Predstavnik agencije, na dan dolaska putnika sopstvenim prevozom na ostrvo, ne sačekuje putnike u luci radi smeštanja u ugovorene vile i hotele. Putnici se smeštaju sami, na osnovu uputstva za sopstveni
prevoz (osim u slučaju nemogućnosti da pronadju ugovorenu vilu ili hotel, kada treba da kontaktraju predstavnika telefonom). Predstavnik agencije, na dan smene iz tehničkih razloga nije u mogućnosti da
smešta navedene putnike: doček nove i ispraćaj stare grupe, brod stiže u isto vreme kada i putnici koji putuju autobusom ili se predstavnik ne nalazi u blizini luke.
Odrasli / deca (5-10 godina): 23€ / 11.5€ (cene su okvirne i podložne promenama)
Trajekt (jedan pravac) - plaća se u luci, voAutomobil: cene (razlikuju se po kategorizaciji / veličini vozila) su dostupne u agenciji
diču, po važećem cenovniku brodske komNAPOMENA: Usluga rezervacije i pribavljanja karata za trajekt iz i do Volosa je 1500 din. Agencija ne garantuje pribavljanje karata (zavisi od broja raspanije:
položivih mesta na trajektu u momentu rezervacije).
Program putovanja (molimo Vas da mesto i vreme polaska proverite (potvrdite) u agenciji dan pred put):
polazak
Autobus polazi DAN RANIJE u odnosu na datum iz tabele. Iz Kikinde (Dr. Zorana Đinđića 19) u 12:00h, iz Novog Sada (parking hotela Sajam) u 12:30h, iz Zrenjanina
(OMV pumpa na autobuskoj stanici) u 12:30h, iz Beograda (veliki parking ispred hotela Continental - savska strana) u 14:30h i iz Niša (parking kod Narodnog pozorišta
- u slučaju manjeg broja od 8 putnika, organizovan transfer do benzinske pumpe Nais; putnici koji nisu iz Niša, u tom slučaju polaze sa Naisa (ne dolaze u Niš)) u 17:30h.
povratak
Povratak putnika sa Skiatosa je poslednjeg dana boravka ispred odabrane vile. Vile u gradu, iz praktičnih razloga (osim u slučaju posebnih potreba putnika), nemaju povratni transfer putnika (sami dolaze do luke), već samo transport prtljaga. Tačno vreme transfera i isplovljavanje trajekta ili broda će objaviti predstavnik putem
info table u vili, usmeno telefonom ili putem SMS-a, s obzirom da je ono promenljivo i zavisi od reda plovidbe.
NAPOMENA: OPISE VILA MOŽETE VIDETI NA SAJTU ORGANIZATORA PUTOVANJA.
16
02.06
14.06.
12.06.
24.06.
22.06.
04.07.
02.07.
14.07.
12.07.
24.07.
22.07.
03.08.
01.08.
13.08.
11.08.
23.08.
21.08.
02.09.
31.08.
12.09.
10.09.
22.09.
20.09.
02.10.
24.05.
03.06.
03.06.
13.06.
13.06.
23.06.
23.06.
03.07.
03.07.
13.07.
13.07.
23.07.
23.07.
02.08.
02.08.
12.08.
12.08.
22.08.
22.08.
01.09.
01.09.
01.09.
11.09.
21.09.
21.09.
01.10.
BROJ NOĆENJA
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Organizator putovanja je SABRA COMPANY, licenca OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma 27.01.2010. godine.
1/2+1std
1/2+1std p.m.
1/2std
1/2std p.m
25*
29*
35*
39*
45*
55*
59*
69*
59
69
89
99
85
85
109
119
105
135
145
155
145
155
175
179
149
159
179
189
149
159
179
189
149
159
179
189
139
149
169
169
109
109
125
135
79
85
89
95
45*
45*
45*
45*
45*
59*
69*
75*
69
59
105
115
99
75
135
155
125
109
155
169
155
149
185
199
159
159
195
215
159
169
195
215
159
169
195
215
149
169
169
185
115
149
125
145
79
119
95
109
45*
89*
49*
59*
189
189
205
199
199
219
199
199
219
199
199
219
175
175
189
129
129
149
99
99
115
59*
59*
65*
VILA ANASTASIA I – Potos
klima uređaj
40€ po std po smeni, doplata (opcija) na licu mesta
MAKIS (Skiatos) - na oko 550m od centra grada i na oko 450m od plaže Megali Amos (Velika Plaža).
NAPOMENE:
23.05.
04.06.
VILA GREGORIS – Potos - NA PLAŽI, U CENTRU!!!
MANOLAS (Skiatos) - na oko 500m od strogog centra, oko 150m od mora, ulica barova i restorana.
klima uređaj
POLAZAK
POVRATAK
PERIOD
BORAVKA
STD 1/2
APP A4
STD S3
STD S2
25*
29*
39*
49*
VILA LAMBIRI - Potos - 30 METARA OD MORA, U CENTRU!!!
STD S3 - 3 singla
39*
69*
109
139
159
STD S3 - FB+singl
39*
69*
109
139
159
STD S2
49*
75*
119
159
175
LEGENDA:
• STD – jedna prostorija (broj je broj kreveta)
• APP – jedna ili dve prostorije i zasebna kuhinja (broj predstavlja
broj kreveta)
• * – kod smena obeleženih zvezdicom ne postoji mogućnost umanjenja cene za sopstveni prevoz, polaske iz Niša, kao ni za spajanje
smena
• P.m. – pogled na more
• 3 singla – 3 odvojena ležaja
• Fb + singl – francuski ležaj + singl ležaj
NAPOMENE:
• Cene iz tabele su po osobi u evrima
• Cene obuhvataju i prevoz i smeštaj !
• Sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate
• Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge samo prilikom rezervacije
aranžmana
VILA GREGORIS: Nalazi se na oko 10m od mora,u samom centru Potosa.
Raspolaže dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem (fotelja na razvlačenje) od kojih neke imaju direktan pogled na more. Raspolaže
i dvokrevetnim studijima i apartmanima od kojih neki imaju direktan pogled
na more. Sve sobe imaju kupatilo (tuš/WC), TV, frižider i balkon, WI-FI, dok
studija i apartmani uz to imaju i kompletno opremljenu čajnu kuhinju. Svaka
smeštajna jedinica raspolaže klima uređajem čije se korišćenje doplaćuje na
licu mesta (5 € dnevno po studiju).
PROGRAM PUTOVANJA:
1. Dan – Polazak iz Beograda u poslepodnevnim časovima sa velikog parkinga Sava centra – savska strana (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna vožnja kroz Srbiju i Makedoniju prema Grčkoj.
2. Dan – Dolazak u prepodnevnim časovima. Smeštaj od 14:00 časova (postoji
mogućnost ranijeg ulaska).
2.– 11. Dan – Boravak na bazi 10 noćenja u izabranom smeštaju na bazi odabrane
usluge.
12. Dan – Napuštanje smeštaja do 09:00 časova. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u
VILA ANASTASIJA: Nalazi se na oko 200m od mora i na oko 300m od centra poslepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (za tačno vreme povratka informisati
Potosa. Dobro pozicionirana kuća, sa čistim i prostranim smeštajnim jedini- se kod predstavnika agencije). Noćna vožnja kroz Grčku i Makedoniju prema Srbiji.
cama. Raspolaže četvorokrevetnim apartmanima (dve prostorije), dvokreve- 13. Dan – Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.
tnim i trokrevetnim studijima, i dvokrevetnim sobama. Sve smeštajne jedinice
poseduju kompletno opremljenu čajnu kuhinju, kupatilo (tuš/WC), TV i ba- SOPSTVENI PREVOZ:
lkon, klima uređajem čije se korišćenje doplaćuje na licu mesta (5 € dnevno po · CENA ARANŽMANA SE UMANJUJE ZA 30€ (umanjenje ne važi ukoliko je smena
studiju). Soba ima frižider i mogućnost korišćenja zajedničke kuhinje.
obeležena zvezdicom).
· putnici koji putuju sopstvenim prevozom ne ostvaruju popust za spajanje smena
VILA LAMBIRI: Nalazi se na oko 30m od mora i u samom centru Potosa.
Raspolaže dvokrevetnim i trokrevetnim studijima. U nekim trokrevetnim
studijima se nalaze tri singl kreveta, dok se u nekim trokrevetnim studijima
nalaze 1 singl krevet i jedan francuski krevet širine 120 cm. Svaka smeštajna
jedinica u svom sastavu ima kompletno opremljenu čajnu kuhinju, kupatilo
(TUŠ / WC), TV i balkon, klima uređajem čije se korišćenje doplaćuje na licu
mesta (5 € dnevno po studiju).
Organizator putovanja je Turistička agencija Viva, licenca OTP 61/2010, izdao APR, Registar turizma 27.01.2010. godine.
17
Krf
Vila Andreas
KRF
Vila Janis
Parga
Parga
Vila Hermes
Vila Nikolau
Vila Nikita
Vila Vula
KRF (Kerkira) je najblistaviji biser Jonskog arhipelaga i jedno od najposećenijih Grčkih ostrva. Poznat je po svojim prelepim peščanim plažama na
zapadnoj i šljunkovitim na istočnoj obali, starom gradu u kome su tragove
ostavljali Englezi, Mlečani, Italijani i Nemci; mnogobrojnim maslinjacima,
mondenskom noćnom životu, tradicionalnim kulinarskim specijalitetima,
okolnim ostrvima... Mnogobrojni spomenici posvećeni srpskoj vojsci iz Prvog
svetskog rata, muzej i srpski konzulat “Srpska kuća”, smešteni u samom gradu
Krfu i ostrvo Vido – groblje srpskih vojnika, nezaobilazna su mesta za obilazak
turista koji letuju na Krfu.
PARGA je jedno od najlepših mesta na Jonskom moru. Ovo neobično šarmantno malo mesto na severo – zapadnoj obali Grčke, u
oblasti Epir, poznato je po zdravoj mediteranskoj klimi, okolnim planinama bujne vegetacije i smaragdnoj boji mora. Godinama privlači veliki broj turista zbog svoje istorije, lepote, prelepih plaža, maslinjaka i borovih šuma.
Paket aranžman / autobuski prevoz i smeštaj 10 noćenja / najam soba, studija i apartmana
Paket aranžman / autobuski prevoz i smeštaj 10 noćenja / najam soba, studija i apartmana
CENA ARANŽMANA PO OSOBI :
CENA ARANŽMANA PO OSOBI :
3500 din odrasli / 2500 deca od 2 do 12 godina + devizni deo iz tabele
3500 din odrasli / 2500 deca od 2 do 12 godina + devizni deo iz tabele
16.05.
28.05.
26.05.
07.06.
05.06.
17.06.
15.06.
27.06.
25.06.
07.07.
05.07.
17.07.
15.07.
27.07.
25.07.
06.08.
04.08.
16.08.
14.08.
26.08.
24.08.
05.09.
03.09.
15.09.
13.09.
25.09.
23.09.
05.10.
17.09.
27.09.
POLAZAK
POVRATAK
PERIOD
BORAVKA
17.05.
27.05.
27.05.
06.06.
06.06.
16.06.
16.06.
26.06.
26.06.
06.07.
06.07.
16.07.
16.07.
26.07.
26.07.
05.08.
05.08.
15.08.
15.08.
25.08.
25.08.
04.09.
04.09.
14.09.
14.09.
24.09.
24.09.
04.10.
10
BROJ NOĆENJA
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
115
125
135
155
155
175
175
199
175
199
175
199
159
185
105
115
85
95
59*
65*
39*
49*
105
125
119
155
135
175
155
199
155
199
155
199
145
185
109
115
79
95
49*
65*
39*
49*
175
209
199
229
199
229
199
229
179
219
129
155
105
125
75*
85*
55*
69*
POLAZAK
POVRATAK
PERIOD
BORAVKA
19.05.
31.05.
29.05.
10.06.
08.06.
20.06.
18.06.
30.06.
28.06.
10.07.
08.07.
20.07.
18.07.
30.07.
28.07.
09.08.
07.08.
19.08.
17.08.
29.08.
27.08.
08.09.
06.09.
18.09.
16.09.
28.09.
20.05.
30.05.
30.05.
09.06.
09.06.
19.06.
19.06.
29.06.
29.06.
09.07.
09.07.
19.07.
19.07.
29.07.
29.07.
08.08.
08.08.
18.08.
18.08.
28.08.
28.08.
07.09.
07.09.
17.09.
BROJ NOĆENJA
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
VILA NIKOLAU - kod najlepše plaže Valtos
VILA VILA ANDREAS – Dasia / Analipsi
STD S2+1
STD S2
25*
25*
45*
49*
69
79
109
129
115
135
125
149
145
165
145
165
145
165
119
145
99
119
85
99
49*
55*
25*
25*
29*
55*
55*
59*
75
79
89
115
119
139
119
129
149
135
149
169
159
169
189
159
169
189
159
169
189
135
145
165
105
115
129
89
99
109
55*
59*
65*
VILA HERMES – Dasia / U CENTRU / 100 M OD PLAŽE!!! - *HIT VILA
APP A4
35*
55*
95
129
149
STD S3
39*
65*
105
135
159
STD S2
45*
69*
115
159
185
LEGENDA:
• STD – jedna prostorija (broj je broj kreveta)
• APP – jedna ili dve prostorije i zasebna kuhinja (broj predstavlja
broj kreveta)
• * – kod smena obeleženih zvezdicom ne postoji mogućnost umanjenja cene za sopstveni prevoz, polaske iz Niša, kao ni za spajanje
smena
179
205
225
195
225
259
195
225
259
195
225
259
165
195
215
129
135
155
105
105
119
59*
69*
75*
NAPOMENE:
• Cene iz tabele su po osobi u evrima
• Cene obuhvataju i prevoz i smeštaj !
• Sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate
• Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge samo prilikom rezervacije
aranžmana
VILA ANDREAS Nalazi se u delu Dasije koji se naziva Analipsi, blizu Ipsosa,
na oko 300 m od plaže i glavnog šetališta u Ipsosu. Nalazi se u mirnom delu,
okružena obiljem zelenila. Budući da je na blagom uzvišenju, ne preporučuje
se osobama koje se otežano kreću. U svom sastavu ima dvokrevetne studije
i dvokrevetne studije sa pomoćnim ležajem. Pomoćni ležaj je metalne konstrukcije, na rasklapanje, potpuno istih dimenzija kao i osnovni ležaj. Sve
smeštajne jedinice imaju kompletno opremljenu čajnu kuhinju, kupatilo (tuš/
WC) i balkon.
PROGRAM PUTOVANJA:
1. Dan – Polazak iz Beograda u poslepodnevnim časovima sa velikog parkinga Sava centra – savska strana (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna vožnja kroz Srbiju i Makedoniju prema Grčkoj.
2. Dan – Dolazak u jutarnjim časovima. Smeštaj od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska).
2. – 11. Dan – Boravak na bazi 10 noćenja u izabranom smeštaju na bazi odabrane
usluge.
12. Dan – Napuštanje smeštaja do 09:00 časova. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u
VILA JANIS Nalazi se na oko 8-10 minuta hoda od plaže i oko 500m od ce- poslepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (za tačno vreme povratka informisati
ntra Dasie, na blagom uzvišenju, u mirnom delu Dasije, u ulici preko puta se kod predstavnika agencije). Noćna vožnja kroz Grčku i Makedoniju prema Srbiji.
hotela Dassia Chandris. Smeštena je u prostranom, lepo uređenom dvorištu 13. Dan – Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.
sa obiljem zelenila. Ima veliki bazen, a upotreba ležaljki oko bazena se ne
naplaćuje. Raspolaže dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim studi- SOPSTVENI PREVOZ:
jima. Svaki studio ima kompletno opremljenu čajnu kuhinju u okviru sobe, · CENA ARANŽMANA SE UMANJUJE ZA 40€ (umanjenje ne važi ukoliko je smena
kupatilo (tuš/WC), TV i terasu, klima-uređaj čije se korišćenje doplaćuje na licu obeležena zvezdicom).
mesta (5 € dnevno po studiju).
· putnici koji putuju sopstvenim prevozom ne ostvaruju popust za spajanje smena.
VILA HERMES Nalazi se u samom centru Dasije, na oko 100 m od plaže
preko puta hotela „ Dassia chandris „. Izuzetan objekt, odlično pozicioniran i održavan. U svom sastavu ima dvokrevetne i trokrevetne studije, kao i
četvorokrevetne dupleks apartmane. Studija su polu-apartmanskog tipa
(kuhinja odvojena zidićem od spavaćeg dela). Dupleks apartman se sastoji
od dve spavaće sobe, kuhinje sa trpezarijom i kupatila. Sve smeštajne jedinice
imaju kompletno opremljenu čajnu kuhinju, kupatilo (tuš/WC), TV, i balkon,
klima-uređaj čije se korišćenje doplaćuje na licu mesta (5 € dnevno po studiju
dnevno).
18
25*
35*
59*
65*
85
95
VILA NIKITA - kod najlepše plaže Valtos
VILA JANIS – Dasia / SA BAZENOM!!!
STD S4
STD S3
STD S2
STD S3
STD S2
Organizator putovanja je Turistička agencija Viva, licenca OTP 61/2010, izdao APR, Registar turizma 27.01.2010. godine.
APP A4
STD S2
35*
35*
59*
65*
79
95
VILA VULA – U CENTRU
STD S3
39*
75*
99
125
139
STD S2
45*
85*
119
149
169
LEGENDA:
• STD – jedna prostorija (broj je broj kreveta)
• APP – jedna ili dve prostorije i zasebna kuhinja (broj predstavlja
broj kreveta)
• * – kod smena obeleženih zvezdicom ne postoji mogućnost
uma-njenja cene za sopstveni prevoz, polaske iz Niša, kao ni za
spajanje smena
• b.p. – bez pogleda
VILA NIKOLAU: Nalazi se na oko 5-7 min. hoda od Valtos plaže i na oko
15-20 min. hoda od centra Parge, nalazi se u mirnom okruženju, okružena
zelenilom. Raspolaže dvokrevetnim i trokrevetnim studijima. U sklopu vile
se nalazi i minimarket, a vila Mango, čiji bazen gosti koji su smešteni u
vili Nikolau mogu koristiti, je udaljena 150m. Svaka smeštajna jedinica
raspolaže kuhinjom, terasom, kupatilom (tuš/WC) kao i klima uređajem
čije se korišćenje doplaćuje na licu mesta (5 € dnevno po studiju).
NAPOMENE:
• Cene iz tabele su po osobi u evrima
• Cene obuhvataju i prevoz i smeštaj !
• Sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu
ProCredit banke na dan uplate
• Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge samo prilikom rezervacije
aranžmana
PROGRAM PUTOVANJA:
1. Dan – Polazak iz Beograda u poslepodnevnim časovima sa velikog parkinga
Sava ce-ntra – savska strana (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto
polaska autobusa). Noćna vožnja kroz Srbiju i Makedoniju prema Grčkoj.
2. Dan – Dolazak u jutarnjim časovima. Smeštaj od 14:00 časova (postoji
mogućnost ranijeg ulaska).
2. – 11. Dan – Boravak na bazi 10 noćenja u izabranom smeštaju na bazi odabrane
usluge.
12. Dan – Napuštanje smeštaja do 09:00 časova. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u poslepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (za tačno vreme povratka
informisati se kod predstavnika agencije). Noćna vožnja kroz Grčku i Makedoniju
prema Srbiji.
13. Dan – Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.
VILA NIKITA: Nalazi se na oko 7-8 min. hoda od Valtos plaže i na oko 1520 min. hoda od centra Parge, nalazi se nu veoma mirnom delu, okružena
stablima limuna i masline i predstavlja idealan izbor za one koji traže miran odmor. Vila ima sopstveni vrt i privatni parking. Gosti smešteni u vili
Nikita mogu koristiti bazen vile Maris koja se nalazi u blizini. Raspolaže
dvokrevetnim studijima, kao i četvorokrevetnim, dupleks apartmanima.
Svaka smeštajna jedinica ima kuhinju, kupatilo (tuš/WC), kao i klima SOPSTVENI PREVOZ:
uređaj čije se korišćenje doplaćuje na licu mesta (5 € dnevno po studiju). · CENA ARANŽMANA SE UMANJUJE ZA 40€ (umanjenje ne važi ukoliko je smena
Dupleks apartmani imaju dve odvojene spavaće sobe.
obeležena zvezdicom).
· putnici koji putuju sopstvenim prevozom ne ostvaruju popust za spajanje smena.
VILA VULA: Nalazi se na oko 100m od centra i na oko 300m od mora,
raspolaže dvokrevetnim i trokrevetnim studijima. Svaka smeštajna jedinica ima kompletno opremljenu čajnu kuhinju u okviru sobe, kupatilo
(tuš/WC), TV, balkon, kao i klima uređaj čije se korišćenje doplaćuje na licu
mesta (5 € dnevno po studiju / sobi).
Organizator putovanja je Turistička agencija Viva, licenca OTP 61/2010, izdao APR, Registar turizma 27.01.2010. godine.
19
Lefkada
Lefkada & Sivota
Crna Gora
Sivota
Vila Andreas
Vila Margarita
LEFKADA je ostrvo jonskog arhipelaga, nalazi se južno od Krfa i severoistočno od Kefalonije, a sa kontinentalnim delom Grčke je povezana pokretnim mostom. Lefkadu sa razlogom zovu ostrvom boja: bela boja stena, šljunka
i peska po kojima je ostrvo i dobilo ime (lefko-belo); nijanse plave boje mora koje se mogu uporediti samo sa morima
dalekih, egzotičnih destinacija; zelenilo...
NIDRI je turističko mesto smešteno na jugoistoku Lefkade, u prirodnoj luci, okruženo bujnim zelenilom, koji je
istovremeno i najpopularniji turistički centar na ostrvu. Nasuprot njemu se nalaze ostrva Skorpios, Skorpidi, Maduri,
Sparti i, nešto dalje, Meganisi. Iz Nidrija polaze brodići koji vode do svih navedenih ostrva. Taverne nude tradicionalna
grčka jela, a u restoranima možete probati i italijansku kuhinju. Ukoliko volite kupovinu, Nidri je pravo mesto za vas radnje su otvorene do ponoći - od ponedeljka do subote, a u glavnoj sezoni i nedeljom
SIVOTA se nalazi na teritoriji opštine Tesprotija koja se proteže na oko 1.500 kvadratnih kilometara i pripada
oblasti Epir. Udaljena je 24 km od Igumenice i 12 km od Perdike. Ovo mesto poseduje prelepe peščane i šljunkovite plaže. Okolna brda koja se nalaze iznad mesta prekrivena su drvećem bora, čempresa i maslina. Obala obiluje mnoštvom
stenovitih uvala u kojima se nalaze prelepe peščane plaže sa belim peskom i prozirnim morem.
Vila Martinović
VILA MARTINOVIĆ, se nalazi u centru Budve,
nedaleko od autobuske stanice i Mediteranskog
sportskog centra. Od plaže je udaljen oko 300m,
svaka soba ima svoje kupatilo. Ishrana je u restoranu Stela.
HOTEL LOZA, se nalazi u centru Budve, nedaleko od autobuske stanice i Mediteranskog sportskog centra. Od plaže je udaljen oko 300m, otvoren je tokom cele godine i jedan je od najstarih
hotela u Budvi.
Paket aranžman / autobuski prevoz i smeštaj 10 noćenja / najam soba, studija i apartmana
CENA ARANŽMANA PO OSOBI :
3500 din odrasli / 2500 deca od 2 do 12 godina + devizni deo iz tabele
POLAZAK
POVRATAK
PERIOD
BORAVKA
16.05.
28.05.
26.05.
07.06.
05.06.
17.06.
15.06.
27.06.
25.06.
07.07.
05.07.
17.07.
15.07.
27.07.
25.07.
06.08.
04.08.
16.08.
14.08.
26.08.
24.08.
05.09.
03.09.
15.09.
13.09.
25.09.
17.05.
27.05.
27.05.
06.06.
06.06.
16.06.
16.06.
26.06.
26.06.
06.07.
06.07.
16.07.
16.07.
26.07.
26.07.
05.08.
05.08.
15.08.
15.08.
25.08.
25.08.
04.09.
04.09.
14.09.
14.09.
24.09.
BROJ NOĆENJA
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
VILA ANDREAS – Nidri / LEFKADA
STD S3
STD S2
39*
45*
65*
69*
89
99
125
139
135
155
189
215
209
235
209
235
209
235
195
225
135
155
109
125
65*
75*
APP A2+1
45*
75*
95
119
135
APP A2
49*
79*
115
145
169
LEGENDA:
• STD – jedna prostorija (broj je broj kreveta)
• APP – jedna ili dve prostorije i zasebna kuhinja (broj predstavlja
broj kreveta)
• * – kod smena obeleženih zvezdicom ne postoji mogućnost umanjenja cene za sopstveni prevoz, polaske iz Niša, kao ni za spajanje
smena
179
225
205
239
205
239
205
239
189
229
135
165
115
139
69*
79*
VILA MARGARITA / SIVOTA
VILA ANDREAS nalazi se na oko 300m od centra, na oko 30m od mora i marine, i na oko 5-7 min. hoda od plaže, raspolaže dvokrevetnim i trokrevetnim
studijima. Gosti smešteni u vili Andreas mogu koristiti bazen hotela Atos koji
se nalazi u neposrednoj blizini. Svaka smeštajna jedinica u svom sastavu ima
kuhinju, kupatilo (TUŠ/WC), TV, plafonski ventilator, balkon. Vila raspolaže
klima uređajem i čije se korišćenje doplaćuje na licu mesta. (6 € dnevno po
studiju).
Budva
U centralnom delu Crnogoskog primorja nalazi se Budvanska rivijera, sa Budvom kao turističkim središtem Crne Gore. Predivni Stari grad karakterišu uske, kamenom popločene ulice koje se ulivaju u male, ali prelepe gradske trgove. Duga, peskovita
Slovenska plaža i manja plaža Mogren, pravi su biseri prirode. Budva živi 24 časa dnevno. Mladost, pesma, sport i zabava privlače hiljade gostiju iz celog sveta.
Turistička agencija «Arriva Litas» u svojoj ponudi ima Privatni smeštaj I kategorije Vilu Martinović koja se nalazi kod Autobuske stanice, 300m od mora kao i Hotel „Loza “.
NAPOMENE:
• Cene iz tabele su po osobi u evrima
• Sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate
• Termini označavaju datum polaska iz Beograda
PROGRAM PUTOVANJA:
1. Dan – Polazak iz Beograda u poslepodnevnim časovima sa velikog parkinga Sava centra – savska strana (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna vožnja kroz Srbiju i Makedoniju prema Grčkoj.
2. Dan – Dolazak u jutarnjim časovima. Smeštaj od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska).
2. – 11. Dan – Boravak na bazi 10 noćenja u izabranom smeštaju na bazi odabrane
usluge.
12. Dan – Napuštanje smeštaja do 09:00 časova. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u
poslepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (za tačno vreme povratka informisati
se kod predstavnika agencije). Noćna vožnja kroz Grčku i Makedoniju prema Srbiji.
13. Dan – Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.
Cene su date u eurima i obuhvataju 9 noćenja po osobi.
Postoji mogućnost doplate za PP (doručak + večera) - 70€, za
decu 2-12 god doplata je 35€. * U hotelu Loza obavezna je doplata za PP.
Popusti za decu:
> od 2-12 god u posebnom ležaju 30% popusta, u zajedničkom ležaju 50% popusta
- Boravišna taksa je 1.5€ dnevno po osobi, za decu 2-12g je 1€
dnevno po osobi i plaća se na prodajnom mestu.
NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti
po prodajnom kursu Societe General banke na dan uplate, do
polaska na put. Ostatak duga se preračunava po prodajnom kursu Societe Genaral banke na dan putovanja. Postoji mogućnost
plaćanja platnim karticama (visa, dina, master, maestro) ili odloženo – čekovima (bez kamate) do 20.10.2014. god.
Hotel Loza
BUDVA 2014
TERMIN
Vila
Hotel Loza
Martinović
19.06/28.06.
99
119
28.06/07.07.
119
139
07.07/16.07.
149
169
16.07/25.07.
175
195
25.07/03.08.
175
195
03.08/12.08.
175
195
12.08/21.08.
149
169
21.08/30.08.
129
149
30.08/08.09.
109
129
Važe opšti uslovi putovanja T.A. “Arriva Litas” usklađeni sa YUTA opštim uslovima.
Crna Gora
2014
VILA MARGARITA: Nalazi se na oko 300 m od plaže i na oko 300 m od centra. Veoma čista, lepo uređena i dobro održavana vila, u prijatnom i mirnom
okruženju, sa sopstvenim dvorištem, parkingom, roštiljem...Raspolaže dvokrevetnim apartmanima i dvokrevetnim apartmanima sa pomoćnim ležajem
(sofa na razvlačenje). Svaka smeštajna jedinica ima kupatilo (tuš/WC), kompletno opremljenu kuhinju, TV, balkon, kao i klima uređaj čije se korišćenje SOPSTVENI PREVOZ:
doplaćuje na licu mesta (5 EUR dnevno po apartmanu).
· CENA ARANŽMANA SE UMANJUJE ZA 40€ (umanjenje ne važi ukoliko je smena
obeležena zvezdicom).
· putnici koji putuju sopstvenim prevozom ne ostvaruju popust za spajanje smena.
20
Organizator putovanja je Turistička agencija Viva, licenca OTP 61/2010, izdao APR, Registar turizma 27.01.2010. godine.
21
Crna Gora
Hotel Adria II
Čanj
Atraktivno turističko mesto Čanj nalazi se između Petrovca i Sutomora. Ima
šljunkovitu zlatastu plažu a u neposrednoj blizini se nalazi i Kraljičina plaža.
HOTEL ADRIA II se nalazi u mirnom delu Čanja na
80m od plaže, tako da omogućuje mir i tišinu turistima.
Moderno opremljene sobe (1/2, 1/3,1/4 ) pružaju potpuni konfor i udobnost turista, poseduju sopstveno kupatilo, terasu, TV (satelitski.program), frižider, klimu, a većina
ima pogled ka moru. Obezbeđen parking prostor uz sami
objekat. U sklopu objekta je i recepciju koja pruža sve potrebne informacije kao i prostrani restoran sa letnjom baštom u kojoj turisti mogu dobiti kvalitetne i sveže obroke
domaće hrane od uvek nasmejanog i ljubaznog osoblja.
ČANJ
ADRIA II HOTEL
USLUGA
TIP SOBE
do - 21.06.
09.09.-30.09.
21.06.-01.07.
30.08.-09.09.
01.07.-11.07.
20.08.-30.08.
11.07.-20.08.
PA
1/2 soba
1/3,1/4 soba
16.00
16.00
22.00
20.00
26.00
21.00
27.00
25.00
1/2 soba
14.00
20.00
22.00
25.00
1/3,1/4 soba
14.00
18.00
19.00
22.00
PP
Šušanj
Hotel Adria
Šušanj je lociran na obali Jadrana između Sutomora i Bara. Šljunkovitu plažu dugu 2
km.obogaćuje borova šuma kao i divno šetalište koje povezuje Šušanj sa Barom. Zahvaljujući
borovoj šumi plaža je u svako doba dana idealno mesto za odmor, i predivno mesto za večernje
šetnje kraj mora. Ukrštanje mediteranske i kontinentalne klime, morski vazduh i borova šuma pogodni su u lečenju reumatskih i bolesti disajnih organa. Sa Šušanjske plaže često polaze brodići do
Sutomora, Kraljičine plaže, Petrovca, Sv. Stefana i Budve.
GRATIS: Za goste hotela Adria u Šušnju obezbeđen je turistički
bus kabriolet, koji vozi na 15 min do Šušanjske plaže i nazad, kao i
do peskovite “Crvene plaze”. Organizovan je prevoz od hotela do
grada u večernjim satima (večernji izlasci).
• PA - pun pansion (noćenje, 3 obroka)
• PP - polu pansion (noćenje, doručak i večera)
• Izbor jela se vrši po principu ankete - danas za sutra- i u ponudi su dva jela
• Cene su izražene u eurima po osobi i danu
• Smene počinju: za PA ručkom, završavaju doručkom, za PP-počinju večerom, završavaju doručkom
• Boravišna taksa i osiguranje nisu uračunati u cenu-plaćaju se na
recepciji dnevno po osobi:
> deca do 12 g. - 0.50€, od 12-18 g. -0.85€, odrasli 1.20€.
• Ulazak u sobe od 12:00h a napuštanje sobe do 9:00h poslednjeg
dana
POPUSTI:
• deca do 2 god. imaju besplatan boravak (bez ležaja i hrane).
• deca 2-10 g. na zajedničkom ležaju plaćaju po 50% od cene
• deca 2-12 g. na posebnom ležaju plaćaju po 70% od cene
• dete do 12 g. sa jednom odraslom osobom u sobi 1/2 plaća 80%
od cene
• Korišćenje AC nije uračunato u cenu, i plaća se na recepciji 2€ po
sobi i danu.
• Doplata za PA na recepciji hotela je 3.50€ po osobi i danu.
• Objekti (u Šušnju i u Čanju) poseduju sopstvene rezervoare tako
da grantujemo stalnu prisutnost vode
PLAĆANJE: U dinarima po prodajnom kursu Societe Generale
banke na dan uplate do polaska na put. Ostatak duga biće preračunat po prodajnom kursu Societe Generale banke na dan putovanja.
Način plaćanja: Postoji mogućnost plaćanja platnim karticama
(visa, dina, master, maestro) ili odloženo – čekovima (bez kamate) do 20.10.2014 god.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja T.A. Arriva Litas d.o.o.
Požarevac usklađeni sa Yuta opštim uslovima putovanja.
HOTEL ADRIA se nalazi u mirnom delu Šušnja, udaljen
od plaže 400m. Smeštaj je u sobama 1/2, 1/3, 1/4 prve kategorije po međunarodnim standardima sa 2*-svaka soba
ima kupatilo, terasu, TV , frižider, klimu. U sklopu hotela je
parking kao i restoran sa velikom letnjom baštom prekrivenom vinovom lozom i kivijem.
ŠUŠANJ
USLUGA
PA
PP
ADRIA SMEŠTAJ
TIP SOBE
do - 21.06.
21.06.-01.07. 01.07.-11.07.
11.07.-20.08.
09.09.-30.09. 30.08.-09.09. 20.08.-30.08.
1/2
15.00
20.00
22.00
25.00
1/3,1/4
15.00
19.00
19.00
23.00
1/2
13.00
18.00
20.00
23.00
1/3,1/4
13.00
16.00
18.00
20.00
CENOVNIK BROJ 1 OD 25.12.2013.
23
Crna Gora
Na 8km od Bara nalazi se naselje Dobre Vode sa peščanom plažom “Veliki Pijesak” koja zbog čistoće vode i velikoj prisutnosti sumpora spada u plaže I kategorije (dužine 480m, prosečne širine 29m). Pružiće vam pogled na nezaboravan zalazak sunca i prelepu boju mora po
čemu je ona posebno poznata. Dobre Vode se jos nazivaju i ”vazdušna banja“zbog ukrštanja različitih vetrova koji duvaju sa planine i mora,
koji su posebno pogodni za osobe koje pate od astme, bronhitisa i drugih respiratornih oboljenja. Dobre Vode su najveće turističko mesto u
ovom delu crnogorskog primorja. Idealne su za odmor, pogotovu porodica sa decom. Međutim, ni mlađa populacija neće ostati ravnodušna,
jer ima lokala i diskoteka za izuzetan noćni provod.
Lara -S Studia

fax: +382 30 377041
mob: +382 68 446028
mob: +382 69 539777
mob: +382 68 897940
Leto 2014
skype: lara.apartmani - e-mail: [email protected] - web: www.laraapartmani.com
Dobre Vode
LARA-S APARTMANI, novoizgrađeni objekat, kategorizcije sa
3*- po međunarodnim standardima, raspolaže sa 16 studio-apartmana (1/2, 1/3, 1/4). Svaki poseduje sopstveno kupatilo, mini kuhinju sa frižiderom (komplet opremljenu), klimu, TV (satelitski program
sa 400 kanala) i većina ima pogled ka moru. Moderno opremljeni i
udobni studio-apartmani pružaju potpuni konfor i udobnost turistima. Poseduju sopstvene rezervoare tako da garantujemo stalnu
prisutnost vode. Studio-apartmani “LARA-S”udaljeni su 130m. od
mora, tj. plaže Veliki Pjesak.
Atraktivno turističko mesto Čanj, koje se nalazi u uvali između Petrovca i Sutomora, krasi prostrana, peskovita i
zlatasta plaža duga 1100m. U neposrednoj blizini, pristupačna samo s mora, nalazi se čuvena Kraljičina plaža koju
smatraju biserom Jadrana.
Lara Apartmani
Čanj
LARA APARTMANI se nalaze u mirnom delu Čanja na 80m od plaže. Moderno
opremljeni studio apartmani (1/2, 1/3, 1/4) poseduju sopstveno TWC, terasu, TV-satelitski program, internet, frižider, klimu, mini kuhinju sa kompletnom opremom. Ishrana je u sopstvenom restoranu apartmana “LARA”, gde vas u prijatnom ambijentu, sa
divnim pogledom na more, očekuje kvalitetna usluga domaće hrane od ljubaznog i
nasmejanog osoblja. Obezbedjen parking prostor.
Cene su u eurima po osobi dnevno, u studiu, na bazi polu
pansiona (noćenje, doručak, večera)
• PP-polu pansion
• Doplata za ručak - 3.00€
• U ponudi su 2 jela za svaki obrok –izbor jela se vrši po anketi -danas za sutra• Smene počinju ručkom (pun pansion) ili večerom (polupansion) a završavaju doručkom
POPUSTI:
- deca do 2 god. imaju besplatan boravak (na zajedničkom ležaju, bez hrane)
- deca od 2-10 god. na zajedničkom ležaju - plaćaju po 50% od cene
- deca od 2-12 god. na posebnom ležaju - plaćaju po 70% od cene
- dete do 12 god. sa jednom odraslom osobom u studiu 1/2 - plaća 80% od cene
• doplata za klimu - 2.00€ po studiu dnevno
• Boravišna taksa i osiguranje nisu uračunati u cenu - plaćaju se na recepciji dnevno po osobi:
- Deca do 12g. - 0.50€ , od 12-18g.- 0.85€, odrasli 1.20€
• Ulazak u studio od 12:00h a izlazak iz studia do 9:00h zadnjeg dana.
NAPOMENA:
Svaki studio sadrži: mini kuhinju sa kompletnom opremom, frižider, TV (satelitski program), internet, TWC, terasu.
PLAĆANJE:
Vrši se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Societe General banke
na dan uplate, do polaska na put. Ostatak duga se preračunava po prodajnom
kursu Societe Genaral banke na dan putovanja.
Postoji mogućnost plaćanja platnim karticama (visa, dina, master, maestro) ili
odloženo – čekovima (bez kamate) do 20.10.2014 god.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja T.A. Arriva Litas d.o.o.
Požarevac usklađeni sa Yuta opštim uslovima putovanja.
24
ČANJ
LARA APARTMANI
TIP STUDIA
USLUGA
APARTMANA
PP
Maj
1/2 studio
12.00
1/3,1/4 studio 12.00
do - 21.06. 21.06.-01.07. 01.07.-11.07.
11.07.-20.08.
09.09.-30.09. 30.08.-09.09. 20.08.-30.08.
15.00
15.00
20.00
19.00
23.00
20.00
25.00
23.00
Cene su date po studiu za 10 noćenja/ izražene u €ur.
• doplata za klimu -2.00€ po studiu dnevno
• Boravišna taksa i osiguranje nisu uračunati u cenu - plaćaju se na recepciji dnevno po osobi:
> Deca do 12g.-0.50€ ,od 12-18g.-0.85€, odrasli 1.20€
• Ulazak u studio od 12:00h a izlazak iz studia do 9:00h poslednjeg dana
PLAĆANJE:
Vrši se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Societe General banke na
dan uplate, do polaska na put. Ostatak duga se preračunava po prodajnom kursu Societe Genaral banke na dan putovanja. Postoji mogućnost plaćanja platnim
karticama (visa, dina, master, maestro) ili odloženo – čekovima (bez kamate) do
20.10.2014. god.
Dobre Vode
LARA-S STUDIA
TIP STUDIA
15.07.-25.07
05.06.-15.06. 15.06.-25.06. 25.06-05.07 05.07.-15.07.
25.07.-04.08.
13.09.-23.09. 03.09.-13.09. 24.08-03.09 14.08.-24.08.
04.08.-14.08.
1/2 studio
1/3 studio
1/3 studio
175
240
280
210
290
320
250
350
390
280
370
440
300
390
460
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja T.A. Arriva Litas d.o.o.
Požarevac usklađeni sa Yuta opštim uslovima putovanja.
Plaža Veliki Pijesak gde se nalaze studio-apartmani “LARAS” je veoma posećena i na njoj se nalaze brojni restorani, kafiterije,
poslastičarne, noćni klubovi kao i mini marketi. Pored slobodnog
dela plaža je opremljena tuš kabinama, objektima za iznajmljivanje sportskih rekvizita i spasilačkom službom. Plažu svakodnevno
posećuju turistički brodići kojima možete obići i udaljenije plaže
crnogorskog primorja kao i razna ostrva.
Crna Gora
2014
Turistička Agencija
Arriva Litas d.o.o.
Požarevac
Čanj25
Makarska
Priroda je bila darežljiva prema Makarskoj, podarivši joj smeštaj
u prirodnoj luci između poluostrva Osejava i Sv. Petar, gde su se na
najlepši mogući način spojili mediteransko i krševito obeležje. Tako
možete uživati u vrelini leta, kupajući se u azurnoplavom moru čija
boja i čistoća odmaraju i dušu i telo, a nakon toga predah pronaći
na planini Biokovo, u čijem podnožju se smestio grad.
Hrvatska
Hotel Rivijera Makarska
Hotel
RIVIJERA **
Makarska
rivijera
14.06.–21.06.
21-06.-28.06.
28.06.-05.07.
05.07.-12.07.
30.08.-06.09.
23.08.-30.08.
16.08.-23.08.
257
242
289
275
317
304
USLUGA
1/2 PP
1/3 PP
HVAR
345
331
Na severnoj obali ostrva Hvar, nalazi se najmanje turističko mesto, prepoznatljivo po predivnim peščanim i šljunkovitimim plažama,
Vrboska. Smeštena je u uskoj i dubokoj uvali i okružena bogatom vegetacijom. Na poluostrvu Soline, nalazi se predivna šljunkovita plaža
kao i nekoliko manjih uvalica.
Vrboska - Hvar
POLOŽAJ: Smešten je u blizini malog
poluostrva okruženog borovom šumom
i mediteranskim rastinjem, samo 50 metara od mora. SADRŽAJI: Sastoji se od tri
paviljona sa sobama i posebnim paviljonom gde su smešteni restorani caffebar sa velikom terasom uz more u hladu
borova. Svaki smeštajni paviljon ima tri
sprata, a u centralnom se nalazi recepcija
i TV salon. Mogućnost parkinga pred recepcijom. SOBE: Svaka soba ima kupatilo,
balkon i većina je okrenuta prema moru.
USLUGA: buffet doručak,i večera izbor
menija. PLAŽA: šljunkovito-peskovita.
TN ADRIATIC **
Vrboska
14.06.–21.06.
28.06.-05.07.
05.07.-12.07.
12.07.-19.07.
21-06.-28.06.
19.07.-26.07.
TN
26.07.-02.08.
USLUGA
ADRIATIC
30.08.-06.09. 23.08.-30.08. 16.08.-23.08. 02.08.-09.08.
09.08.-16.08.
**
1/2 PP
193
218
248
273
POPUSTI: 1.dete 0-12 g, na pomoćnom ležaju sa 2 odrasle osobe-GRATIS; 2. dete
0-12g u sobi sa 2 odrasle osobe, bez ležaja -50%; dvoje dece 2-12g u sobi do roditelja
30%, dete 2-12g u 1/2 sobi sa odraslom osobom 50%
DOPLATE: boravišna taksa – 1 eur/dan/po osobi. 1/1 soba 45-75%-na upit.
PROGRAMI PUTOVANJA:
1. dan: Dolazak i smeštaj u hotel posle 14h,
2. dan – 8. dan: Boravak u hotelu / apartmanu na bazi uplaćenih usluga,
8. dan: Napuštanje hotela do 9h.
PLAĆANJA: Vrši se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Societe General banke na dan uplate, do polaska na put. Ostatak duga se preračunava po prodajnom kursu Societe Genaral banke na dan putovanja. Postoji mogućnost plaćanja platnim karticama (visa, dina, master, maestro) ili odloženo – čekovima (bez kamate) do
20.10.2014. god.
Uz ove programe važe Opšti uslovi putovanja T.A. Arriva Litas d.o.o.
Požarevac usklađeni sa Yuta opštim uslovima putovanja.
Turistička Agencija
g
j
Cene su izražene po osobi, za 7 polupansiona
26
12.07.-19.07.
19.07.-26.07.
26.07.-02.08.
02.08.-09.08.
09.08.-16.08.
Cene su izražene po osobi, za 7 polupansiona
Vrboska
PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan - Polazak autobusa sredom, iz Požarevca u 19:30h sa AS, iz
Beograda u 21:00h sa glavne autobuske stanice.
2. dan - Dolazak u odredište oko 5:00h, smeštaj u hotel/apartmane posle 14:00h.
2.-6. dan - Boravak u izabranom hotelu/apartmanu na bazi 5 noćenja.
6. dan – Napuštanje hotela/apartmana do 10:00h. Polazak iz Ptuja
za Beograd/Požarevac u 20:50h sa AS.
7. dan - Dolazak u Beograd / Požarevac u ranim jutarnjim satima.
HOTEL RIVIJERA **
Makarska
Adriatic
Ptuj
Ptuj - Slovenija
POLOŽAJ: hotel paviljonskog tipa, smešten u borovoj šumi, na zapadnom kraju grada, u blizini mora. SADRŽAJI: klimatizovani restoran,
caffe bar, TV sala, bar, menjačnica, sef, terasa, sportska animacija: tenis tereni, stoni tenis, mini golf, igralište, sportovi na vodi; animacija
za decu. SOBE: dvokrevetne i dvokrevetne s pomoćnim ležajem. Sve
sobe imaju kupatilo (tuš, WC), telefon i frižider. Dvokrevetne sobe imaju balkon. USLUGA: polupansion na bazi bife doručka i večere. PLAŽA:
šljunkovita, udaljena cca 100m, pogodna za decu.
POPUSTI: Dvokrevetne sobe: deca do 3 godine bez hrane i ležaja – GRATIS, dete 3-12
godina na osnovnom ležaju – 20%.
Dvokrevetne s pomoćnim ležajem: jedno dete do 12 godina s dve odrasle osobe – GRATIS, deca 3-12 godina (2 odraslih + 2 dece) – prvo dete GRATIS, drugo dete – puna
cena; odrasla osoba na pomoćnom ležaju – 30%.
DOPLATE: korišćenje dvokrevetne sobe kao jednokrevetne +50%; dečji krevetac 8
eur/dan; boravišna taksa – 1 eur/dan/po osobi.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja T.A. Arriva Litas d.o.o.
Požarevac usklađeni sa Yuta opštim uslovima putovanja.
Slovenija
Ptuj je najstariji grad u Sloveniji. U prošlosti je najveći procvat doživeo u vreme Rimskog
carstva, a danas je najpoznatiji slovenački karnevalski grad, sa čuvenim karnevalom “kurentovanje” koji svake godine privuče preko 100.000 ljudi.
Sa jedne strane, tu je očuvan srednjevekovni duh i graditeljska baština, sa druge savremen i urbani predeo ptujskih Termi. Gradske kuće imaju duboke vinske podrume, koji govore
o viševekovnoj vinskoj tradiciji. Ptuj ima najveće akumulaciono jezero u Sloveniji.
www.panturist.hr
SLOVENIJA
PTUJ
TERMINI
01.01. - 27.04; 04.05. - 11.07. 27.04. - 04.05.; 11.07.- 24.08.
24.08. - 24.10.; 02.11. - 24.12.
24.10. - 02.11.
Grand Hotel
PRIMUS ****
Apartmani ***
Bungalovi ***
376
404
219
233
Cena je izražena u evrima, po osobi za 5 PP
POPUSTI NA SMEŠTAJ:
- U pratnji dve odrasle osobe deca do 6 god. besplatno bez sopstvenog kreveta, 6-12god. 50%, 12-15god. 30% na pomoćnom krevetu;
- U pratnji jedne odrasle osobe dete do 6 god. besplatno (odrasla osoba plaća
cenu 1/1 sobe), 6-12 god. 30%, 12-15 god. 20%;
- Treća odrasla osoba 10%.
POPUSTI NA PREVOZ:
- Deca 4-10g -50%;
- Deca do 4 god-besplatno, bez sopstvenog sedišta;
- Penzioneri i studenti -10%.
DOPLATE:
- Boravišna taksa nije uključena u cenu i iznosi 1.01€ po danu,plaća se na recepciji hotela;
- Ručak 15€ dnevno po osobi;
- Krevetac 10€ dnevno.
VAŽNE NAPOMENE:
Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (vreme polaska, povratka i sl.), i ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o navedenom programu. Putnicima koji poseduju crvene (biometrijske)
pasoše Republike Srbije – ne važi za teritoriju Kosova – nije potrebna viza.
Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim
režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Agencija „ARRIVA LITAS“ ne
snosi odgovornost ukoliko Ambasada odbije zahtev za vizu i u tom slučaju
smatra se da je putnik odustao od putovanja i primenjuju se Opšti uslovi putovanja agencije.
NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Societe General banke na dan uplate, do polaska na put. Ostatak duga se preračunava po
prodajnom kursu Societe Genaral banke na dan putovanja. Postoji mogućnost
plaćanja platnim karticama (visa, dina, master, maestro) ili odloženo – čekovima (bez kamate) do 20.10.2014 god.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja T.A. Arriva Litas d.o.o.
Požarevac usklađeni sa Yuta opštim uslovima putovanja.
ARANŽMAN OBUHVATA:
- 5 polupansiona u dvokrevetnoj sobi u izabranom objektu;
- Neograničeno kupanje u hotelskim bazenima Vespasianus;
- 2 ulaska dnevno u Termalni Park (bazeni, saune);
- 1 ulazak u hotelski svet sauna Flavia (2 sata)-za goste Grand
Hotela Primus.
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
- Autobusku povratnu kartu: 6.600,00 dinara;
- Putno zdravstveno osiguranje (agencija posreduje u procesu obezbeđivanja polise po uslovima “Dunav osiguranja”);
- Individualne troškove putnika.
ZAŠTO TREBA POSETITI PTUJ:
- zato što čuva vekovnu tradiciju antičkog Poetovia, srednjovekovnog BetowePettau i savremenog termalnog grada;
- zato što njegov geografski položaj omogućava da u jednom danu posetite jadransku obalu, Panonsku niziju, Kras i Alpe;
- zato što u jednom danu možete posetiti Grac, Klagenfurt i Beč;
- zato što je samo korak od Maribora, Pohorja, skijanja i adrenalinskih sportova;
- zato što ima teren za golf, biciklističke staze, sportski aerodrom;
- zato što je mesto za svaki džep, i nudi smeštaj u apartmanima ili prestižnom hotelu
- zato što bogatu kuhinju dopunjuju poznata slovenačka vina;
- zato što ovde žive ljubazni i gostoljubivi ljudi.
Turistička Agencija
Turistagent
Slovenija - Ptuj / Maribor
www.turistagent.com
27
Makedonija
Ohrid
Ohrid
Ohridsko jezero se svakim danom sve više
nameće kao turističko središte Makedonije. Kristalno čisto jezero, peščane plaže, Nacionalni park Galičica, manastir sv. Nauma, crkva
Sv. Sofije, Sv. Panteleimona, Amfiteatar, Galerija ikona, Samuilova tvrđava i još nebrojeno
mnogo toga interesantnog, oplemeniće i oduševiti svakog, bez obzira da li je ovde po prvi
put ili se Ohridu vraća posle mnogo godina. Turistička agencija «Arriva Litas» u svojoj ponudi ima hotele i privatni smeštaj I kategorije.
Hoteli Ohrid
Hotel TONI *** se nalazi u starom gradu, blizu pijace. Za par minuta hoda dolazi se pešačkom ulicom do jezera. Hotel je moderan, kompletno renoviran. U sklopu hotela nalazi se restoran i bar. Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem sa TWC-om, kablovskom TV-om, klimom, mini barom, sefom, internet konekcijom i telefonom. Usluga: polupansion. (doručak
- švedski sto, večera - meni). www.hoteltoni.mk
HOTEL RIVIJERA *** se nalazi u centru grada, na obali jezera. U sklopu hotela nalaze se restoran, bar i letnja terasa. Sve sobe
su dvokrevetne i dvokevetne sa pomoćnim ležajem. Svaka soba ima TWC, TV, telefon i terasu. Usluga: polupansion (doručak - švedski sto, večera - meni). www.riviera.mk
Hotel BETON *** se nalazi u turističkom naselju Sv. Stefan na 4 km od centra Ohrida, oko 40 metara od obale jezera. Hotel
u svom sastavu ima restoran, bar, kafe terasu, sosptveni parking. Sve sobe su sa kupatilom, ali skromno opremljene. Usluga: polupansion (doručak – švedski sto, večera - meni) www.hotelbeton.mk
HOTEL TURIST *** se nalazi pored hotela Metropol. Raspolaže sa 88 dvokrevetnih i trokrevetnih soba. Gostima su na raspolaganju svi sadržaji susednih hotela “Metropol” i Bellevue”. Hotel poseduje privatnu plažu, sopstveni parking, sportski centar. Svaka soba u svom sastavu ima kupatilo. Hotel je renoviran 2007. godine. Usluga: polupansion (doručak - švedski sto, večera - meni).
HOTEL METROPOL **** se nalazi 7km od centra Ohrida, na oko 50m od jezera. Hotel raspolaže sa 110 soba, 4 standardna
apartmana, 1 deluks apartman i 1 rezidencijom. Sve sobe imaju TV, telefon, terasu... Hotel poseduje : recepciju, aperitiv bar, konferencijsku salu, saunu, fitnes centar, parking, terase, bazen, biznis centar, menjačnicu, bankomat... Hotel je renoviran 2005. godine. Usluga: polupansion (doručak - švedski sto, večera - meni). www.metropol-ohrid.com
HOTEL BELLEVUE **** se nalazi 7km od centra Ohrida, na oko 50m od jezera. Hotel raspolaže sa 154 sobe, 6 standardnih
apartmana, 3 deluks apartmana i 1 rezidencijom. Sve sobe imaju TV, telefon , terasu... Hotel poseduje: recepciju, internacionalni
restoran, restoran, sala za doručak, apertiv bar, deluks bar, kazino, spa centar, vodeni park (dva otvorena bazena za odrasle i decu),
teniske i odbojkaške terene. Usluga: polupansion (doručak - švedski sto, večera - meni).
HOTEL SILEKS **** se nalazi u turističom naselju Sv. Stefan, 4km od centra Ohrida, na regionalnom putu Ohrid - Sv. Naum.
Prostire se na samoj obali Ohridskog jezera i ima privatnu plažu sa belim peskom i kristalnom vodom rezervisano za goste hotela.
Hotel Sileks ima u svom sklopu bazen koji je otvoren u toku dana i noći, gde gosti imaju mogućnost da uživaju u najrazličitijim sadržajima animatora kao što su igre na vodi, koncerti, muzički ansambli i teatarske grupe. Usluga: polupansion (doručak - švedski
sto, večera - meni). www.hotelsileks.mk
HOTELI OHRIDSKO JEZERO
01.07.2014. - 31.08.2014.
ND
Hotel “TONI” ***
26
Hotel “RIVIJERA” ***
28
Hotel “BETON” ***
Hotel “TURIST” ***
20
Hotel “METROPOL” ****+
35
Hotel “BELLEVUE” ****
33
Hotel “SILEKS” ****
27
Privatni smeštaj
Privatni smeštaj I kat. BB
18
Hotel Toni
Hotel Rivijera
Hotel Beton
PP
29
30
23
26
38
36
31
Hotel Turist
Hotel Metropol
-
Date cene su na bazi jednog noćenja po osobi u izabranom hotelu ili privatnom smeštaju u 1/2 ili 1/2+1 sobama, na bazi odabrane usluge (noćenje sa doručkom ili polupansion), boravišnu taksu i osiguranje.
Privatni smeštaj I kategorije- svaka soba sa TWC. Doplata za 1/1 sobu na upit.
PREVOZ: sopstveni
POPUSTI:
HOTEL TONI:
• Deca 0 do 6 god. -besplatno, 6-12 god.- 50% u zajedničkom ležaju
HOTEL BETON, RIVIJERA:
• Deca 0-2 god. -besplatno, 2-12 god. u zajedničkom ležaju – 50%, 2-12 god. u posebnom
ležaju -30%
HOTEL TOURIST, METROPOL, BELLEVUE:
• Deca 0 do 6 god. -besplatno, 6-12 god. u zajedničkom ležaju – 50%, 6-12 god. u posebnom ležaju -30%
HOTEL SILEKS:
• Deca 0-3 god. -besplatno, 3-12 god. u zajedničkom ležaju – 50%, 3-12 god. u posebnom
ležaju -30%
NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Societe General banke na dan uplate, do polaska na put. Ostatak duga se preračunava po
prodajnom kursu Societe Genaral banke na dan putovanja. Postoji mogućnost plaćanja platnim karticama (visa, dina, master, maestro) ili odloženo – čekovima (bez kamate) do 20.10.2014 god.
Važe opšti uslovi putovanja T.A. “Arriva Litas” usklađeni sa YUTA opštim uslovima
Cenovnik br. 1 , 07.02.2014.
Hotel Bellevue
Hotel Sileks
29
Sunčev Breg
Bugarska
Hoteli Sunčev Breg
HOTEL
Najpoznatije letovalište u Bugarskoj, sa blizu 200 hotela i plažom dugom 9 km, nalazi se na istoj geografskoj širini sa poznatim italijanskim i francuskim letovalištima. Prijatno
more, izvanredna plaža sa sitnozrnastim zlatnim peskom, savremeni konforni hoteli i mnogobrojni objekti za razonodu čine ga izuzetnim. Naročito je pogodno za porodično letovanje jer predstavlja pravi raj za decu. Od mnogobrojnih zabavnih aktivnosti preporučili bi Vam da posetite izvanredni AQUA PARK koji se nalazi u samom letovalištu. Nadamo se da
će Vam odmor u Sunčevom Bregu pričiniti velika zadovoljstva.
HOTEL
KAT
USLUGA
16.06.
21.06.
26.06.
01.07.
06.07.
11.07.
16.07.
21.07.
BALKAN - 5% do 30.04.
ŠIPKA - 5% do 30.04.
SVEŽEST - 20% do 30.04.
APARTHOTEL CENTRAL
ZEFIR - 5% do 30.04.
REGINA
AZURO - 10% do 30.03.
KONTINENTAL
**
**+
**+
**+
***
***
***
BB
BB
BB
B
BB
BB
BB
100
130
125
100
185
165
180
105
150
150
110
195
180
190
110
150
150
110
195
185
190
120
185
150
120
200
185
200
150
185
155
130
210
195
225
165
185
185
135
220
230
250
165
190
200
135
220
255
255
165
190
200
140
220
255
255
***
BB
175
175
175
190
225
240
240
240
****
***
***
BB
BB
BB
250
185
155
255
185
175
255
185
180
305
225
195
340
250
220
340
255
230
340
255
235
350
255
235
****
All incl
350
350
350
360
400
450
450
450
-15% do 28.02. -10% do 31.03.
KOTVA - 5% do 30.04.
SLAVJANSKI-10% do 30.03.
TIA MARIA - 05% do 30.04.
IZOLA PARADISE
-15% do 28..02 - 10% do 30.03.
KONTINENTAL PRIMA
-15% do 28.02 -10% do 31.03.
GRAND HOTEL SUNNY
BEACH -10% do 31.03.
KORONA -15% do 30.04.
MERIDIAN
-10% do 31.03. -5% do 30.04.
MARVEL
Bugarska
KAT
USLUGA
26.07.
31.07.
05.08.
10.08.
15.08.
20.08.
25.08.
30.08.
04.09.
**
**+
**+
**+
***
***
***
BB
BB
BB
B
BB
BB
BB
165
190
200
140
220
255
255
165
190
200
140
220
255
255
165
190
200
140
220
255
255
165
190
200
135
220
230
255
150
190
180
135
210
195
245
130
175
155
130
200
190
210
115
155
150
115
200
190
190
110
140
140
115
185
170
170
90
115
115
115
170
145
150
***
BB
240
240
240
240
220
180
175
160
135
****
***
***
BB
BB
BB
350
255
235
350
255
235
350
255
235
340
250
235
340
250
235
300
225
200
255
185
175
240
185
145
195
175
135
****
All incl
450
450
450
440
400
360
360
340
300
KONTINENTAL PRIMA -15% ***+
do 28.02 -10% do 31.03.
BB
265
265
265
265
235
205
200
185
155
GRAND HOTEL SUNNY
BEACH -10% do 31.03.
KORONA -15% do 30.04.
MERIDIAN
****
BB
370
370
370
360
330
260
240
220
170
****
BB
270
270
270
270
250
190
180
170
160
****
HB
430
430
430
430
420
400
400
380
350
-15% do 28. 02. - 5% do 30.04.
****+
All incl
540
540
540
540
540
460
420
415
360
ČAJKA BEACH
COMPLEX
****+
HB
470
470
470
460
460
440
440
360
350
*****
HB
540
540
540
540
540
525
430
430
380
BALKAN - 5% do 30.04.
ŠIPKA - 5% do 30.04.
SVEŽEST - 20% do 31.03.
APARTHOTEL CENTRAL
ZEFIR - 5% do 30.04.
REGINA
AZURO - 10% do 30.03.
KONTINENTAL
-15% do 28.02. -10% do 31.03.
KOTVA - 5% do 30.04.
SLAVJANSKI-10% do 30.03.
TIA MARIA - 05% do 31.03.
IZOLA PARADISE
-15% do 28..02 - 10% do 30.03.
-10% do 31.03. -5% do 30.04.
***+
BB
200
200
205
210
245
265
265
265
****
BB
215
225
230
240
320
365
365
370
****
BB
165
185
185
210
245
260
270
270
****
HB
300
340
340
350
395
425
430
430
-15% do 28. 02. - 5% do 30.04.
****+
All incl
430
430
430
440
515
540
540
540
ČAJKA BEACH
COMPLEX
****+
HB
370
430
440
450
450
460
470
470
*****
HB
420
440
460
480
500
500
540
540
MARVEL
-15% do 28. 02. -10% do 31.03.
VIKTORIA PALACE
Cene u tabelama su u eurima za 10 noćenja, noćenja sa doručkom, polupansiona ili all incl. po osobi / sa popustima za rane uplate.
Popusti za rane uplate dati u tabeli pored naziva hotela važe za uplatu 50% od cene aranžmana do navedenog datuma.
Popust za autobuski prevoz : 3 odrasle osobe 20% popusta uz 2 punoplative osobe.
-15% do 28. 02. -10% do 31.03.
VIKTORIA PALACE
-10% 31.03. za period od
16.06.-16.07.14.
Cene u tabelama su u eurima za 10 noćenja, noćenja sa doručkom, polupansiona ili all incl. po osobi / sa popustima za rane uplate.
ARANŽMAN OBUHVATA:
· smeštaj na bazi 10 noćenja (10 BO),
· 10 noćenja sa doručkom (10 BB),
· 10 polupansiona (10 HB ili All inclusive u izabranom hotelu,
organizaciju puta i smeštaja.
· Usluge ishrane u svim hotelima su na bazi švedskog stola.
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
· prevoz autobusima turističke klase, visokopodnim ili
“dabldekerima” (klima, audio, video ),
· boravišnu taksu – 5 EUR koja se plaća na recepciji hotela ili
predstavniku agencije,
· individualne troškove.
PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan
- Polazak autobusa iz Beograda DAN RANIJE u odnosu
na datum iz tabele u 19.00h sa parkinga preko puta hotela Crown Plaza ex. Continetal (savska strana).
2. dan
- Dolazak u odredište oko podneva, smeštaj u hotel od
14 časova. Boravak u izabranom objektu od 2. do 12.
dana. Napuštanje hotelskih soba 12. dana do 11.00h. Polazak za Beograd u 17.00h po lokalnom vremenu.
13. dan
- Dolazak u Beograd u jutarnjim satima.
30
AUTOBUSKI PREVOZ:
· Prevoz se obavlja autobusima turističke klase /audio, video klima/.
· Cena autobuske karte za polazak iz Beograda: RT odrasli 60€, deca do 12 godina 50€
, OW 40€.
Polazak dan ranije u odnosu na smenu sa parkinga preko puta hotela Crown Plaza ex.
Continetal (savska strana). u 19:00h.
· Prevoz iz Novog Sada organizuje se uz doplatu od 15€ po osobi (povratna karta, neophodan minimum za transfer je 3 osobe). Polazak u 17:00h kod LOKOMOTIVE (žel.
stanica).
· Prevoz iz Niša: RT 45€ odrasli, 35€ deca do 12 godina. Polazak oko 23:00h kod mega
marketa Tempo.
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE “MONTESOL TRAVEL” LICENCA 125/2010
POPUSTI ZA JEDNO DETE U HOTELIMA:
· Deca do 2 godine – besplatno (nemaju ležaj u hotelu).
· Dete od 2 do 12 godina na pomoćnom ležaju u pratnji 2 punoplative osobe
GRATIS, dok na osnovnom ležaju uz punoplativu osobu plaća 50% od cene iz
tabele, osim za sledeće hotele:
· U hotelu KOTVA dete do 6 godina na pomoćnom ležaju besplatno, dete od 6
do 12 godina na pomoćnom ležaju plaća 50% od cene u tabeli, a dete od 2 do
12 godina na osnovnom ležaju plaća 50% od cene u tabeli.
· U hotelima KONTINENTAL, KONTINENTAL PRIMA dete 2-12 g. na osnovnom
ležaju plaća 70%
· U APARTHOTELU CENTRAL dete na osnovnom ležaju plaća punu cenu.
POPUSTI ZA DVOJE DECE U HOTELIMA:
· U hotelima KORONA i SVEŽEST prvo dete do 13 god. I drugo dete do 4 god.
GRATIS.
· U hotelima MARVEL (do 14 god.) KONTINENTAL, KONTINENTAL PRIMA, VIKTORIJA PALACE , REGINA, GRAND HOTEL SUNNY BEACH u sobama 1/2+2 prvo dete
– GRATIS, drugo dete do 12god. ima popust 50%.
· U hotelu AZURO u sobi 1/2+1 prvo dete do 14 god. GRATIS i drugo dete do
10 god. GRATIS.
· Odrasla osoba na pomoćnom ležaju ima 20% popusta u svim hotelima.
DOPLATE:
· Doplata za HB (polupansion) u hotelima ** i *** iznosi 6 EUR dnevno, a u hotelima **** iznosi 7 EUR dnevno.
· Doplata za jednokrevetnu sobu zavisi od hotela i iznosi 50 - 80% od cene
aranžmana.
Putnicima koji poseduju crvene ( biometrijske ) pasoše Republike Srbije – ne
važi za teritoriju Kosova – nije potrebna viza.
Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim
režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.
CENA MEĐUNARODNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA PO USLOVIMA UNIQA
OSIGURANJA.
VAŽNE NAPOMENE:
Razmeštaj soba uvek vrši hotel. Agencija kao tour-operator nema konačnog
uticaja na to. U mogućnosti smo da prosledimo Vaše želje hotelu, ali nismo u
mogućnosti da garantujemo ispunjenje istih. Ulazak u sobe je posle 14.00h.
Sve eventualne nedostatke i kvarove treba odmah prijaviti recepciji. U slučaju
eventualnih reklamacija molimo Vas da blagovremeno obavestite predstavnika agencije kako bi se na utvrdjene nedostatke i probleme moglo reagovati adekvatno,jer zakasnele reklamacije agencija nije u mogućnosti da ispravi.
Aranžman je rađen na bazi minimum 30 putnika.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 7
dana pre puta. Agencija zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena hotela ili prevoza. Agencija zadržava pravo
izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled
objektivnih okolnosti). Turistička agencija organizator, odnosno posrednik ne
snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu.
Opisi destinacija i objekata nalaze se u katalogu koji je prilog ovom cenovniku.
NAČIN PLAĆANJA:
Prilikom prijave i rezervacije plaća se 30% od cene aranžmana u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Komercijalne banke na dan uplate, a ostatak
najkasnije 10 dana pre početka putovanja. 50% od cene moguće je platiti u ratama do 15.11. 2014. Čekovi se polažu 10 dana pre puta.
Sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Komercijalne banke na dan uplate aranžmana.
KREDITNE I DEBITNE KARTICE: Za plaćanje se mogu koristiti kreditne kartice
(banke će omogućiti plaćanje na rate putem pojedinih kreditnih kartica preko
posterminala) sve vrste VISA KARTICA, DINA CARD, MASTER, MAESTRO..
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE
“MONTESOL TRAVEL” LICENCA 125/2010
NAPOMENA: SVE OPISE HOTELA MOŽETE VIDETI NA SAJTU ORGANIZATORA PUTOVANJA.
Cenovnik br.1 od 02.2014.
31
Drač
Drač (Durrës) je uz Valonu i Sarandu najveće turističko mesto na albanskoj obali Jadranskog
mora. Udaljen je 33 kilometra zapadno od Tirane s kojom je povezan modernim auto-putem.
Jedan je od najstarijih albanskih gradova s nekoliko ostavština iz rimskog doba. Istovremeno je i
najveća albanska luka sa 114.000 stanovnika ali i sve atraktivnija destinacija za odmor turista iz
celog sveta. Ispod starog grada razvio se novi sa modernim stambenim naseljima, bulevarima i
šetalištima. Nedaleko do centra grada je velika peščana plaža (Durres Beach) duga 40 kilometra
sa mikroskopski sitnim peskom. Peščane dine i toplo more okruženi su novoizgrađenim hotelima,
diskotekama, restoranima i kafeima…
Albanija
Hoteli Drač
SMEŠTAJ
Hoteli Lido di Jesolo
KAT
USLUGA
16.06.
21.06.
1/2
PP
242
248
1/2 pm
PP
254
262
· treća odrasla osoba -20%
· doplata za 1/1- 30%
· doplata za pun pansion 8€/dnevno
DOLCE VITA 4*
1/2
PP
282
282
· treća odrasla osoba -20%
· doplata za 1/1- 30%
· doplata za pun pansion 8€/dnevno
CALIFORNIA 4*
1/2
PP
209
209
· treća odrasla osoba -20%
· doplata za 1/1- 40%
· doplata za pun pansion 7€/dnevno
LEONARDO 3+*
1/2
PP
185
185
· doplata za 1/1- 45%
· doplata za pun pansion 7€/dnevno
TROPICAL RESORT 3*
1/2
PP
282
282
· treća odrasla osoba -10 %
· doplata za 1/1- 80%
· doplata za pun pansion 10€/dnevno
IBIZZA 3*
1/2
PP
177
191
· doplata za 1/1- 45%
· doplata za pun pansion 7€/dnevno
· deca 0-4 g- besplatno; koriste zajednički ležaj, bez obroka
· deca 4-12g u pratnji dve odrasle osobe, na zajedničkom ležaju- 50%,
· deca 4-12 g u pratnji jedne odrasle osobe-30%
A S 4*
OPISI HOTELA:
Hotel AS 4*-nalazi se u Draču (Golem) , na obali mora, 7 km od centra
Drača,na samoj plaži. Hotel ima 50 soba. Sve sobe imaju kupatilo, klimu, minibar, fen za sušenje kose, kablovsku TV i 24 h room servis. U sklopu restorana se nalaze bar i restoran sa mediteranskom kuhinjom, lift, parking, privatna
plaža, suncobrani, otvoreni bazen, zabavni park za decu, servis za pranje veša.
http://www.harmonia-hotels.com
Hotel DOLČE VITA 4* se nalazi na svega 80 metara od svog privatnog dela
na peščanoj plaži. Poseduje 2 restorana u kojima se služe jela internacionalne i italijanske kuhinje, otvoreni bazen i spa i wellness centar. Pored toga, na
raspolaganju su fitnes centar, igraonica i sala za bilijar. Sve sobe su klimatizovane i obuhvataju prostor za sedenje, TV sa satelitskim kanalima i mini-bar.
Sopstvena kupatila sadrže tuš i toalet. Sve sobe imaju balkon. Besplatan bežični internet je na raspolaganju u čitavom objektu. Drugi sadržaji hotela Dolce Vita uključuju poslovni centar i sale za sastanke, perionicu veša, hemijsko
čišćenje, terasu, snek bar, hotelske prodavnice i recepciju koja radi non-stop.
http://www.hoteldolcevita.al/
CALIFORNIA RESORT 4* -Nalazi se na obali Jadranskog mora, u delu Drača
poznatom kao Mali i Robit, 10km od centra Drača. Udaljen je 300m od plaže.
Sve sobe su klimatizovane, sa telefonom i LCD TV, WiFi internetom, frižiderom
i terasom. U sastavu hotela nalaze se dva restorana, predivna bašta, bar, otvoren i zatvoren bazen, sauna, fitness sala. Restorani nude specijalitete Mediteranske i Evropske kuhinje. http://hotelcalifornia-al.com
Hotel LEONARDO 3+* -Nalazi se na 100m od plaže na u delu Drača koji se naziva Golem. Hotel ima bar i restoran na terasi, 4 sale za sastanke i privatnu plažu. Možete uživati u pogledu sa terase na krovu. Sobe su opremljene TV-om,
telefonom, mini barom, tušem, terasom, klima uređajem.
http://www.evolve-al.com
TROPICAL RESORT 3* je kompleks hotela i apartmana, modro-zelenih bazena sa fontanama, okruženih raskošno bogatom mediteranskom vegetacijom i
prirodne plaže na Jadranskom moru, smešten na udaljenosti od oko 20 minuta vožnje od centra Drača, u delu čuvene plaže poznatom kao Plepa. Kompleks
Tropical Resort Drač obuhvata površinu od 90000 m2, koja obiluje mirisnim zelenilom, palmama i lepo uređenim baštama, što ga čini idealnom lokacijom
32
Lido di Jesolo
Italija
26.06.
01.07.
06.07.
11.07.
290
304
290
304
290
304
242
254
ARANŽMAN OBUHVATA:
· 7 noćenja na bazi PP polupansiona
(doručak – švedski sto, večera – meni)
u odabranom hotelu,
· dve ležaljke i jedan suncobran po
sobi,
· boravišnu taksu.
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
322
225
209
293
201
322
225
209
322
201
316
225
209
322
184
282
209
185
· Prevoz turističkim autobusom ili mini
busom (video/dvd,klima,kafe-bar....) u
zavisnosti od broja putnika,
- Cena povratne karte na relaciji Beograd – Drač - Beograd – 55€ , deca do
12 g - 45€,
- Zdravstveno osiguranje (agencija posreduje u procesu obezbeđivanja polise po uslovima “Dunav osiguranja”),
- individualne troškove,
- troškove fakultativnih turističkih obilazaka u organizaciji lokalnih agencija,
na srpskom jeziku.
316
177
Cenovnik br.1 od 07.02.2014.
za letnji odmor i uživanje u suncu, pesku, lepom moru, velikom bazenu, veoma ljubaznom i uslužnom osoblju i prijatnom okolinom. Sve sobe hotela Tropical Resort Drač imaju TV, klimatizaciju, sopstveno kupatilo sa tušem i mini
bar. Divan bazen kompleksa Tropical Resort je najzanimljivi i najuzbudljiviji deo sadržaja koji tokom sezone privlači brojne turiste i posetioce Drača. Tropical Resort u Draču ima veliki bar na plaži sa brojnim suncobranima od trske i
ležaljkama za sunčanje. Tokom letnje sezone su gostima na raspolaganu Disco
na otvorenom i bar pored bazena Tropical Resorta, koji poslužuje veliki izbog
kvalitetne morske hrane, italijanskih specijaliteta i raznovrsnih pića i koktela. Ispod Tropical Resort bazena je velika, peščana plaža, takođe bogato opremljena ležaljkama i suncobranima http://www.tropikalresort.com
Hotel IBIZA 3* -nalazi se u Draču (Golem) , na obali mora, 7 km od centra Drača, udaljen 20 m od plaže. Hotel ima 20 soba, opremljenih klimom, kupatilim,
kablovskom TV, mini barom, fenom, prostranim balkonom...Hotel poseduje
privatnu plažu, ležaljke i suncobran obezbeđeni za goste hotela.
http://www.harmonia-hotels.com
CENA ARANŽMANA NA BAZI 7 POLUPANSIONA ILI NOĆENJE/DORUČAK U HOTELU PO OSOBI U EVRIMA
Datum dolaska
Naziv hotela
EDERA 2*
Soba/
USL
1/2+2 PP
bez terase
1/2+2 PP
sa teras.
14.
Jun
21.
Jun
28.
Jun
05.
Jul
12.
Jul
19.
Jul
26.
Jul
02.
Avg
09.
Avg
16.
Avg
23.
Avg
30.
Avg
06.
Sept
13.
Sept
200
270
270
270
280
280
290
290
345
345
275
200
170
170
225
295
295
295
295
295
315
315
380
380
295
225
190
190
III i IV odrasla osoba – popust 20%, Deca od 3 - 14g – popust 50% u sobi sa dve odrasle osobe
Deca od 0 - 3g – besplatno, doplata za pun pansion 5 eura po osobi i danu, doplata za krevetac 6 eura po danu.
1/2+2 PP
TROPICAL 3*
1/2+2 PP
BRIONI MARE 4*
451
483
- Polazak iz Beograda, dan ranije od datuma iz tabele u 20.00h sa parkinga kod Hrama Sv. Save-Skerlićeva
ulica. Vožnja preko Niša, Vranja, Skoplja, Struge i Elbasana do Drača. Dolazak u Drač oko 09:00h. Smeštaj i
prva usluga prema programu paket aranžmana – večera.
Od drugog do posladnjeg dana:
- Boravak u hotelu – na bazi polupansiona. Napuštanje soba do 12:00h. Polazak za Srbiju u 15:00h ispred NAČIN PLAĆANJA:
hotela. Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom
Kraj usluga.
kursu Societe General banke na dan uplate, do polaska na
put. Ostatak duga se preračunava po prodajnom kursu Societe Genaral banke na dan putovanja. Postoji mogućnost
plaćanja platnim karticama (visa, dina, master, maestro)
ili odloženo – čekovima (bez kamate) do 20.10.2014 god.
483
483
483
483
483
523
523
523
451
451
362
362
III i IV odrasla osoba – popust 20%, Deca od 0 - 2g borave besplatno i koriste zajednički ležaj i nemaju polupansion, Deca od
2 - 12g - 50% u sobi sa dve odrasle osobe, Doplata za krevetac 8 EUR po danu, Doplata za pun pansion 10 EUR po osobi i danu.
440
470
470
538
538
538
538
538
650
538
470
470
375
375
III i IV odrasla osoba – popust 10%, Deca od 3 - 12g - 30% u sobi sa dve odrasle osobe, Deca od 0 - 3g 8 EUR po noći –imaju krevetac i
polupansion, Doplata za pun pansion 10 EUR po osobi i danu.
HOTEL EDERA 2* - http://www.jesolo-tourism.com/en/jesolo-hotels/hotel-edera.html
Nalazi se u mirnom delu Lida, udaljen od plaže 80m gde hotel ima svoj sektor plaže (1 suncobran i dve ležaljke uključene u cenu). Sastoji se iz dve zgrade.Sve sobe imaju TWC, balkon, telefon, SAT TV , sef , parking Hotel poseduje mali foaje, bar, restoran.U blizini hotela nalazi se vodeni park „Aqualandia“.
Usluga u hotelu je polupansion Doručak-buffet (samoposluživanje), a večera-izbor više jela iz menu-a.
HOTEL TROPICAL 3*- www.tropicalhotel.it
Nalazi se u istočnom, mirnom delu Lida, na oko 50 metara od plaže. Kompletno je renoviran 2006. godine. Hotel poseduje restoran, TV salon, lift, bar,
parking, hidromasažno kupatilo sa solarijumom na krovu hotela i privatni deo plaže za goste hotela. Sve sobe imaju TWC, TV sat, balkon, telefon, klima
uređaj, fen za kosu, sef.
Iznajmljivanje bicikla za goste hotela je besplatno. Hotel poseduje svoju plažu (1 suncobran i dve ležaljke uključene u cenu),
Usluga u hotelu je polupansion. Doručak-buffet (samoposluživanje), a večera-izbor više jela iz menu-a uz bogat izbor salata sa švedskog stola.
HOTEL BRIONI MARE 4*- www.menazzahotels.it
Nalazi se u centralnom i mirnom delu Lida di Jesolo, udaljen 20m od svoje privatne plaže. Sve sobe imaju kupatilo, (tuš, wc) balkon, telefon, SAT TV, radio,
sef i A/C. (uračunat u cenu) Hotel poseduje barsa terasom, TV salon, disko klub, dva lifta, restoran, bazen, parking. Na vrhu hotela nalazie se mali jacuzzi
bazen i fitness salon. Mogučnost iznajmljivanja bicikla (uz doplatu).
Usluga u hotelu je polupansion. Doručak-buffet, (samoposluživanje) a večera –izbor više jela iz menu-a., uz veliki izbor salata sa „švedskog stola“. Cena
uključuje rekvizite na plaži: 1 suncobran i 2 ležaljke po sobi.
PROGRAM PUTOVANJA:
Polazak autobusa iz Beograda DAN RANIJE u
odnosu na datum iz tabele u 20:00h sa parkinga preko puta Sava centra i hotela Continental
(savska strana). Dolazak u letovalište sledećeg
dana u prepodnevnim časovima. Smeštaj u odabrani hotel do 14:00 časova. Napuštanje sobe u
odabranom hotelu je zadnjeg dana boravka do
10:00 časova. Polazak za Beograd je poslednjeg
dana boravka ispred odabranog hotela u kasnim
popodnevnim casovima. O tacnom vremenu
povratka putnici ce biti obavesteni u prepodnevnim časovima na dan povratka. Dolazak u Beograd narednog dana u jutarnjim časovima...
PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan
Važe opšti uslovi putovanja T.A. “Arriva Litas” Požarevac
usklađeni sa YUTA opštim uslovima
Lido di Jesolo je turističko letovalište smešteno na Venecijanskoj Rivijeri, tj. na severozapadnom delu Jadrana. Udaljeno je 40 km od Venecije, i brodom se za 40 minuta vožnje stiže do jednog od najposećenijih i najlepših gradova sveta, Venecije. Zahvaljujući svom položaju u odnosu na Veneciju, 15 km dugim peščanim plažama od dolomitskog peska (oker
žute boje), jednom od najvećih pešačkih zona u Evropi, 2000 prodavnica, preko 400 smeštajnih objekata, mnoštvo restorana, barova, noćnih klubova, zabavnih parkova, zelenih
oaza,Lido di Jesolo je postalo jedna od najomiljenijih turističkih destinacija ne samo u Italiji, već i u Evropi.
NAPOMENE:
· Standardna soba 2+2 kod svih hotela označava broj osoba koje plaćaju punu
cenu + osobe koje koriste određen popust (ne označava broj kreveta). Broj
kreveta koji se dobijaju u određenom tipu smeštaja se razlikuje od hotela do
hotela i najčešće zavisi od uzrasta osoba koje u njemu borave.
· U slučaju spajanja smena npr. 14 nocenja, sabiraju se cene za odabrane smene.
· Promene rezervacije naplaćuje se 15 €.
Napomena: Boravišna taksa (city tax) koja je uvedena 1.04.2013. god.
Nije uključena u cenu. Važi u periodu boravka 14.06.-21.09. i iznosi po osobi
dnevno 0,60€ za hotele 2*, 0,70€ za hotele 3* i 1€ za hotele 4*.
Deca do 12 g. ne plaćaju ovu taksu.
AUTOBUSKI PREVOZ
Autobusi su turističke klase sa TV/audio i klima uređajem
· Cena povratne karte: odrasli 65€ , deca 0 -12 g. 60€
Cena jednog pravca 45€.
· Doplata za polazak iz Novog Sada -15€.
SOPSTVENI PREVOZ:
Putnici koji koriste sopstveni prevoz, preuzimaju vaučer 10 dana pre puta sa
navedenim kontakt - telefonima partnerske agencije u Lidu. Po dolasku u
Lido, mogu da se jave direktno u hotel ili da kontaktiraju našeg predstavnika,
koji će ih smestiti u hotel i upoznati sa nekim korisnim informacijama.
USLOVI PLAĆANJA:
1. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnomkursu Komercijalne banke na dan uplate
2. Prilikom rezervacije plaća se 30% od cene aranžmana, a ostatak najkasnije
15 dana pre početka putovanja.
3. ODLOŽENO PLAĆANJE – 50% od cene aranžmanu plativo je u ratama do 15.
oktobra tekuće godine, s tim što se čekovi gradjana deponuju 15 dana pre puta
i primenjuje se prodajni kurs Komercijalne banke koji važi toga dana.
4.KREDIT BANKE: na 12, 18, 24 meseca. Na osnovu fakture koju putnik dobije od agencije, putnik ugovara kredit kod banke, a ona prenosi uplatu agenciji.Poslovne banke: Komercijalna banka i Credy banka. Napomena: potvrdu
da je kredit odobren, korisnik usluga mora pokazati na prodajnom mestu u
roku od 3 dana od izdavanja fakture od strane Agencije, u protivnom rezervacija će biti stornirana.
5.KREDITNE I DEBITNE KARTICE: Za plaćanje se mogu koristiti kreditne kartice (banke će omogućiti plaćanje na rate putem pojedinih kreditnih kartica),
preko posterminala:sve vrste VISA KARTICA, DINA CARD,MASTER, MAESTRO.
Cena aranžmana je na dan uplate u dinarskoj protivvrednosti. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga organizator putovanja zadržava pravo kore-
kcije cena na neplaćeni deo, dok je za uplaćeni deo cena
garantovana.
CENA MEĐUNARODNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA PO
USLOVIMA UNIQA OSIGURANJA.
Minimum za realizaciju programa je 35 putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika agencija ima pravo otkaza aranžmana najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
Agencija zadržava pravo korekcije cena usled promena na
monetarnom tržištu ili promena cena hotela ili prevoza
Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja
(redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).
Turistička agencija organizator, odnosno posrednik ne
snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije.
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE “MONTESOL TRAVEL” LICENCA 125/2010
33
Iznajmljivanje Autobusa
Marka
Tip
Broj sedišta
Neoplan
Starliner
57
Oprema
AC. CD/DVD,
KUHINJA
Marka
Tip
Broj sedišta
Temsa
RD
57
Oprema
AC. CD/DVD, WC,
KUHINJA
Marka
Tip
Broj sedišta
MAN
Lions Coach
49
Oprema
AC. CD/DVD, WC,
KUHINJA
Marka
Tip
Broj sedišta
Temsa
Opalin
28
Oprema
AC. CD/DVD, WC,
KUHINJA
Marka
Tip
Broj sedišta
VW
Crafter
23
Iznajmljivanje
Autobusa
Oprema
AC. CD/DVD, WC,
KUHINJA
U mogućnosti smo da na zahtev korisnika organizujemo prevoz u zemlji i inostranstvu.
Dostupni su sledeći tipovi autobusa:
34
Marka
Tip
Broj sedišta
Mercedes
Tourismo
55
Marka
Tip
Broj sedišta
Mercedes
Tourismo
49
Marka
Tip
Broj sedišta
Temsa
HD
53
Marka
Tip
Broj sedišta
Temsa
HD
49
Oprema
AC. CD/DVD, WC,
KUHINJA
Oprema
AC. CD/DVD, WC,
KUHINJA
Oprema
AC. CD/DVD, WC,
KUHINJA
Oprema
AC.
CD/DVD
35
Licenca OTP 147/2010 od 09.02.2010.
Opšti uslovi putovanja
Arriva putovanja
BUDIMPEŠTA
PRAG
BEČ
GRAC - SALZBURG
AZURNA OBALA
AMSTERDAM
ISTANBUL
OHRIDSKO JEZERO
ALBANIJA
TEMIŠVAR/SEGEDIN
Na osnovu člana 56. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010) direktor DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ARRIVA LITAS DOO POŽAREVAC, ĐURE ĐAKOVIĆA 3, licenca OTP 147/2010, od 09.02.2010, dana
01.06.2013.god. utvrđuje sledeće
OPŠTE USLOVE PUTOVANJA
1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:
Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde-prijave o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime svih putnika
iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti uslovi), unapred pripremljen i objavljen program putovanja ( dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora se istima upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog osiguranja.
Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i TA “ ARRIVA LITAS” kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.
Pre zaključivanja Ugovora Organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu. Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zaključenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa
u primerenom roku obavešten pre zaključenja Ugovora.
U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom
roku da ne prihvata novoučinjeni Program - ponudu, Ugovor se smatra raskinutim.
2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR:
Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaču zapisa ili putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turističkim
agencijama koje imaju sa Organizatorom zakljčen Ugovor o posredovanju (dalje: Posrednik). Kada Posrednik u Programu Organizatora i Ugovoru sa Putnikom ne naznači svoje svojstvo Posrednika, Organizator ne odgovara za izvršenje
Programa prema Putniku, već je to obaveza Posrednika. Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora na način na koji je Prijava učinjena i uplatom akontacije u visini od 50% od cene aranžmana. Ostatak
ugovorene cene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 15 dana pre početka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom 12. Opštih uslova. Svaka uplata akontacije
vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora.
Zaključenjem Ugovora, Program (prethodno objavljen ili naknadno izmenjen) postaje njegov sastavni deo i ne može
se menjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije ili ako promene nastanu usled više sile. Ukoliko dođe
do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u Ugovoru.
Za blagovremenost uplate merodavan je datum uplate na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate aranžmana, Organizator putovanja može
odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom 12. ovih Opštih uslova.
3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA:
- U Ugovoru osim usluga iz Programa unese posebne zahteve putnika sa kojima se isključivo Organizator saglasio,
- Isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniženje cene) povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije - prigovora Putnika u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika
ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji Programa, delovanjem više
sile ili nepredviđenih događaja na koje Organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni dužne
pažnje ili nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati,
- Saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti da se stara o pravima i interesima Putnika,
- Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera a
ako toga nema naziv, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć Putniku;
- Ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa,
- Sve usmene i bilo koje druge vrste informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili
Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.
4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:
- Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom i Opštim uslovima, da istakne posebne zahteve koji
nisu obuhvaćeni objavljenim Programom,
- Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeđuje i za njih ne odgovara Organizator,
- Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom,
- Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag iI dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne
zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi),
- Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova,
- Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove prouzrokovane
zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene,
- Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti po pravilu u pisanoj formi Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji,
- Da se pre zaključenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.msp.gov.rs) i na
druge načine o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika;
- Da se najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.
5. CENE I SADRŽAJ USLUGA: Cene su iskazane u stranoj valuti a obračun uplata vrši se u dinarima prema prodajnom
kursu poslovne banke Organizatora na dan uplate, odnosno po kursu navedenom u Programu ili ako drugačije nije
ugovoreno. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.
Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mesta neposrednom izvršiocu usluge.
Cena iz Ugovora uključuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više sledećih usluga prosečnog kvaliteta uobičajenog za datu destinaciju i objekte i to: smeštaja, ishrane, prevoza, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cena koju putnik plaća (dalje: Standardne usluge).
Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebnob ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troškove: aerodromskih i lučkih taksi, lokalnog turističkog vodiča, predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih
programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika
i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga,
rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon itd), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge).
Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviđene Programom.
Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu
određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanja a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti putnika Organizator ima pravo da naplati razliku do korektne
cene putovanja uz doplatu iznosa od 3.000,00 din za manipulativne troškove.
U cenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje
izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene Programom ili Posebnim
ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.
6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ: Organizator može zahtevati povećanje ugovorene cene najkasnije
8 dana pre početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promene u kursu razmene valute ili do promene u tarifama prevoznika i u drugim zakonom predviđenim slučajevima.
Za povećanje ugovorene cene do 10 % nije potrebna saglasnost putnika i nije osnov za raskid Ugovora.
Ako povećanje ukupno ugovorene cene prelazi 10%, Putnik ima pravo da: zahteva zamenu za sličan Program bez doplate iz ponude Organizatora ili može putem pisanog otkaza raskinuti Ugovor bez obaveze naknade štete Organizatoru, ako najkasnije u roku od 48h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povećanju cene, obavesti Organizatora. Ako u
naznačenom roku, putnik pisanim putem ne obavesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan
sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu.
Naknadna sniženja cena Programa ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog
prigovora putnika prema Organizatoru.
7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge prosečnog
kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije, mesta i objekte. U slučaju da putnik želi neke usluge van
Programa, o tome mora zaključiti Poseban ugovor.
Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima Posrednika i neposrednih
pružalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima, odnosno na svom web sajtu, s tim da očigledne štamparske
i računske greške daju pravo Organizatoru na osporavanje Ugovora.
Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije
određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora.
Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta
uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz
Programa su predvidjeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja - već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.
Za avio aranžmane ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi
iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje - sletanje aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog
obroka” van ili u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.
Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć Putniku po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva ovlašćenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskihm i drugih
propisa i dr.) obavezuju putnika a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora i sve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju snosi Putnik u celosti.
Promena ili odstupanja pojedinih usluga koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene ukoliko se ne
odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba
da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza.
Kad treće lice stupa na mesto lica koje je rezervisalo određenu turističku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za
nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cene i troškove zamene putnika. Organizator neće prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugim pravnom regulativom.
8. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:
8.1. Smeštaj: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:
- Putnik će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. katakteristike,
- Smeštaj Putnika u objekat je najranije posle 16,00 h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno
svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza,
- Trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje su po pravilu na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomoćna ležaja, koji su po pravilu drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i koji mogu bitno pogoršati kvalitet smeštaja,
- Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa,
- Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga.
- Ukoliko su dve ili više osoba rezervisale zajedno dvokrevetnu ili višekrevetnu sobu ili brodsku kabinu i sl. a nema treće osobe koja zamenjuje jednu od njih, Organizator ima pravo naplate pune cenu smeštajne jedinice.
- Nakon otpočinjanja turističkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovoreni smeštaj može se bez
saglasnosti Putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja na teret Organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost Putnika i povraćaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta.
- Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a naročito na: deponovanja i čuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smeštaja i napuštanja
sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i dr. jer Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu.
8.2. Ishrana: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:
- Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili posluživanja (menija).
- Usluga ALL INCLUSIVE ili ALL INC. LIGHT i bilo koja druga podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne
mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji.
-Doručak, ako drugačije nije naznačeno u Programu, podrazumeva kontinentalni doručak.
-Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge samoposluživanja uslugu ishrane izvrši posluživanjem.
U smeštajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju deca, starija lica ili lica sa posebnim potrebama. U slučaju da na licu mesta Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugačiji dogovor, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno izvršenu usluge ishrane.
8.3. Prevoz: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:
- Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator i primenjuju se propisi, prin-
37
Licenca OTP 147/2010 od 09.02.2010.
Licenca OTP 147/2010 od 09.02.2010.
Opšti uslovi putovanja
cipi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto
u prevoznom sredstvu.
- Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima (mini bus, autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva ako to okolnosti uslovljavaju,
- Za vreme vožnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu
štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta.
- Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje sobraćajnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog
sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Orgasnizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog
sredstva odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz tačke 12. Opštih uslova.
- Putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovog trajanja određuje vodič - vozač. Vodič-vozač ima pravo da, zbog nepredvidivih, neižbežnih ili bezbedosnosnih i sličnih okolnosti, promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata.
- Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika i dr.) mogu imati
za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom za šta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne
postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog
gubitka ili nestanka tokom putovanja.
- Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznačenim datumima i vremenima.
- Prevoz Putnika vazdušnim, železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se i direktna je
odgovornost ovih prevoznika određena u skladu sa propisima i običajima kojima se regulišu pomenute vrste prevoza
i van uticaja i odgvornosti su Organizatora.
9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI:
Svi uslovi objavljeni u Programu odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom R. Srbije. Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.)
koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo
mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenik agencije Organizatora, niti Posrednika nije ovlašćen da utvrdjuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije isti ne garantuje dobijanje vize,
niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik za vreme putovanja
izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.
Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr.specifična ishrana, karakteristike smeštaja itd. zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr. jer u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila
koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome i da u slučaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu.
Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam putnik.
Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove tačke, primenuju se odredbe tačke 12. Opštih uslova.
10. PRTLJAG:
Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga Putnik plaća prema važećim cenama prevoznika. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je isključiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te preporučujemo za više informacija da se putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon 011/ 209- 4444 ili
web sajta: www.beg.aero. Štete i gubitak prtljaga na letovima Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete.
Kod prevoza autobusom putnik može poneti 2 komada prtljaga i predati ga ovlašćenom licu Organizatora. Deca do dve
godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlašćenom licu prevoznika, odnosno unetom u smeštajni
objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima.Prenos prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza putniika (prevoz će biti što je moguće bliže smeštajnom objektu). Za nestanak ili oštećenje prtljaga u transportu od parkinga do smeštajnog objekta, kao i za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator
ne snosi odgovornost.
Osim kod namere i grube nepažnje Organizator nema nikakvu odgovornost za prtljag i predmete, koji se obično ne
nose sa sobom, izuzev kada je izričito preuzeo predmete na čuvanje. Zato se Putniku ne preporučuje, da na putovanje
nosi vredne predmete a u suprotnom da iste preda uredno na čuvanje ili da ih nose sa sobom.
Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima, i da lične dokumenta, stvari i vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevonom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporučuje se da se dokumeta,
zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu.
Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku puta predstavniku Organizatora ili neposrednog izvršioca usluge.
11. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA:
11.1. Pre početka putovanja: Organizator je dužan da Putnika obavesti o svakoj bitnoj promeni Programa na način na
koji je zaključen Ugovor, najkasnije u roku od 5 dana pre početka putovanja, a Putnik ima rok od 48 časova od dana prijema obaveštenja o promeni odgovoriti Organizatoru da li prihvata istu. Prihvat nove ponude može se izvršiti i kroz izvršenu uplatu novougovorene cene. U slučaju prihvata nove ponude, Putnik ima pravo na srazmerno sniženje cene u
slučaju da je nova ponuda niža od prvobitno ugovorene, odnosno ima obavezu uplatiti razliku u ceni između prvobitne i nove ponude, ukolika je ponuda viša od prvobitno ugovorene. Ukoliko ne prihvati nijednu alternativu ponuđenu
od strane Organizatora, Putnik ima pravo na povraćaj ukupno uplaćene cene.
Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slučaju:
- nedovoljnog broja prijavljenih putnika, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio najkasnije 5 dana pre početka turističkog putovanja i
- zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale
u vreme objavljivanja Programa bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje,
uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.
Ukoliko u Programu nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da
bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje
na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio-čarter linijama, vozovima, hidrogliserima i dr.najmanje 80% popunjenosti kapaciteta po svakom prevoznom sredstvu.
U slučaju prihvatanja novog ugovora Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.
11.2. Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način oba-
38
vestiti Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudno sletanje, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene
u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile)
bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene Programa.
Organizator se oslobađa ispunjenja Ugovora onda, ako Putnik ometa sprovodjenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju putnik ima obavezu da organizatoru nadoknati pričinjenu eventualnu štetu.
U slučaju nastupanja vanrednih okolnisti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a koji se mogu
podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima
pravo na stvarne odnosno učinjene troškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgvornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom,
12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:
12.1. Pre početka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora na način kako je zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja
pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom
nije drugačije određeno i to:
5% ako se putovanje otkaže 45 i više dana pre početka putovanja,
10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,
40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.
Izuzetno od napred navedenog, primenivaće se sledaća skala otkaza i to:
a. kod brodskih krstarenja5% a najmanje 60,00 eur do 91 dana pre početka putovanja,
15% od 90 do 45 dana pre početka putovanja,
30% od 44 do 29 dana pre početka putovanja,
50%od 28 do 15 dana pre početka putovanja,
80% od 14 do 7 dana pre početka putovanja,
95% od 6 do 3. dana pre početka putovanja,
100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta
b. za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, đačke i studenske ekskurzije ako se otkazuje kompletan ugovor:
5% ako se putovanje otkaže do 120 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka putovanja,
50 % ako se otkaže 0d 89 do 60 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže od 44 do pre početka ili u toku putovanja.
Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja.
Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove (troškove prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog:
iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, smrti
putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, - poziva za vojnu vežbu putnika ili elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja.
Za navedene slučajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad ( potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid
putovanja Putnika slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne
nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja.
Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno
infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak -korišćenje ugovorenog putovanja. Organizator, u slučaju da Putnik obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam Organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom
iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova.
U slučaju odustanka od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno od osiguravača.
Kod odustanka od Ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanju u dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.
12.2. Nakon otpočinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko
mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobađa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koji su utvrdjeni Ugovorom, Organizator je dužan da sprovede odredjene preventivne mere kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge do okončanja
turističkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa tačkom 14 ovih Optih uslova, ne dirajući ostala zakonska prava Putnika
13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje
zaključenje osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv
nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju
se zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da
pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i
dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje paketa putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne
troškove eventualnog lečenja.
Prema Zakonu o turizmu Organizator ima sledeće garancije putovanja i to:
A.- Za troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu
usled insolventnosti Organizatora:
1- polisu osiguranja odgovornosti br. 00009229 3 od 01.06. 2013.god. osiguravajuće kompanije „ Dunav osiguranje
Opšti uslovi putovanja
a.d.o” iz Beograda ul Makedonska, br. 4, glavna filijala Požarevac. (Putnik zatečen na putovanju treba na najbrži način da
kontaktiraju osiguravača”, na tel. br. +38112539400 ili e.mail: [email protected] ) i
2- polisa osiguranja potraživanja od turističkih agencija br, 70002601 od 01.06.2013.god. izdatu od „ Dunav osiguranja
a.d.o.” iz Beograda ul Makedonska, br. 4,glavna filijala Požarevac. (Putnik zatečen na putovanju treba na najbrži način da
kontaktira osiguravajuću kuću na tel. br. +38112539400 ili e.mail: [email protected]
Putnik je obavezan da dostavi osiguravaču i Organizatoru broj ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta,
imena putnika, adresu ili broj telefona, faxa ili e.mail preko kojih se može kontaktirati u mestu trenutnog boravka.)
B.- Za naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem
obaveza Organizatora, u skladu sa Opštim uslovima i Programom putovanja i to:
1. polisu osiguranja odgovornosti br. 00009229 3, od 01.06. 2013.god. osiguravajuće kompanije „ Dunav osiguranje
a.d.o” iz Beograda ul Makedonska, br. 4,glavna filijala Požarevac.
2- polisa osiguranja potraživanja od turističkih agencija br,70002601 od 01.06.2013.god. izdatu od „ Dunav osiguranja
a.d.o.” iz Beograda ul Makedonska, br. 4,glavna filijala Požarevac.
(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudse presude,odnosno odluke arbitražnog
suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)
Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata.
14. POMOĆ, PRIGOVOR, TUŽBA I REŠAVANJE SPOROVA:
Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku Organizatora, a ako
ovaj nije dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima direktno Organizatoru.
Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel. broja
+38112223354, faksa +381225771, radnim danima od 8-16h, subotom od 8-13h po srednjeevropskom vremenu ili preko
e-maila: [email protected] Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se može kontaktirati.
Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađjuje i strpljivo sačeka vremenski okvir od 24-48 h da se opravdani prigovor na
licu mesta otkloni (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišcćen apartman i dr.nedostaci) i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.
Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom organizatora ili neposrednim izvršiocem usluga (smetaja, prevoza i drugih usluga iz Programa) o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka koju obe strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde.
Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mesta, Putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da
je nastavio korišćenje adekavtnog altermativnog rešenja smatra se da je Program u celosti izvršen.
Lokalni predstavnici nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već isključivo Organizator.
Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete ako nesavesno i na propisani način
propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog predstavika i Organizatora o nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga.
Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od osam dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrđivanja nedostataka, isključivo Organizatoru, dostavi osnovan i dokumentovan prigovor (pisani prigovor na licu mesta, račune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahtevati
povraćaj razlike u ceni između ugovorenih i neizvršenih odnosno delimično izvršenih usluga. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, prigovor podnosi pojedinačno, jer
organizator neće razmatrati grupne prigovore.
Pritužbe i druge postupke Putnik je ovezan dostaviti u pisnaoj formi isključivo na adresu Organizatora u Požarevcu, ul
Đure Đakovića br.3.
Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore po učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta.
Organizator je dužan u roku od 15 dana dostaviti putniku pisani odgovor i isplatiti razliku u ceni, sve od dana prijema
urednog prigovora.
Ukoliko prigovor nije kompletan i isti treba urediti, organizator će dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku
uredi pod pretnjom propuštanja.
Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima u zakonskom roku odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su
neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
Sniženje cene po reklamaciji putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik
prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa
predlogom organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema Organizatoru
u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrešenju medjusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je povraćaj razlike u ceni putniku izvršen i
postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom, ovim Opštim uslovima i opštim uslovima YUTE, kada je Organizator putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.
Organizator ne snosi odgvornost za propuste, odnosno za štetu nanetu Putniku od strane neposrednih pružaoca usluga koji odgovaraju saglasno propisima koji se na njih odnose, ako se ponašao kao pažljiv Organizator pri izboru lica koja
su te usluge izvršila.
Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima pre isteka roka za rešavanje prigovora smatraće se preuranjenim kao i obaveštavanje javnih glasila i medija povredom Ugovora.
15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE:
15.1. Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje: Program po zahtevu) Putnika jeste kombinacija dve ili više usluga, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, već ga
je sačinio po zahtevu Putnika.
Na Program po zahtevu analogno se primenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih Opštih uslova, ako ovom tačkom nije
drugačije regulisano.
Ukoliko je po zahtevu Putnika kombinovano i ugovoreno vise pojedinačnih usluga iz ponude Organizatora (npr. let i kruzna tura itd.), naknada za storno se obračunava po pojedinačnoj usluzi i na kraju se sabira.
Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza
Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu
cenu zahtevanog putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:
5% ako se putovanje otkaže do 60 dana pre početka putovanja (blagovremeni otkaz)
15 % ako se putovanje otkaže od 60 do 30 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,
40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže 5 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.
15.2. Pojedinačne usluge i „Rezervacije na upit“: Ukoliko Putnik rezerviše ili ugovori samo jednu uslugu, Organizator nastupa samo kao posrednik tudje usluge (dalje: Posrednik usluge).
Za individualne i »rezervacije na upit« Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od 50
EUR u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kusru banke Organizatora na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane Putnika, depozit se uračunava u cenu usluge. Ukoliko rezervaciju Organizator ne potvdi u ugovorenom
roku, depozit se u celosti vraća Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u celosti u
skladu sa zahtevima putnika, iznos depozita zadržava Organizator u celosti.
Organizator, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod
individualnih turističkih usluga po zahtevu putnika, za koje je on samo posrednik između Putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi stupaju na snagu ugovorni odnosi isključivo izmedju Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge.
Kod pojedinačnih turističkih usluga primenuje se sledeća skala otakza, ako drugačije nije ugovreno:
a. za hotelski smeštaj:
do 30 dana pre početka putovanja 10%
od 29. do 22 dana pre početka putovanja 15%
od 21. do 8 dana pre početka putovanja 25%
od 7 dana pre početka putovanja 50%
od 6 dana do i nakon početka korišćenja 100% od cene
b. za zakup apartmana po jedinici:
do 45 dana pre početka putovanja 20%
od 44. do 30. dana pre početka putovanja 50%
od 29. dana pre početka putovanja 70% i
od 15 dana do i nakon početka korišćenja 100%,.
c. kod zakupa kamp vozila i motora:
do 31 dana pre početka putovanja 20%
od 30. do 22. dana pre početka putovanja 30%
od 21. do 8. dana pre početka putovanja 50%
od 7. do 3. dana pre početka putovanja 65%
od 2. dana pre početka putovanja ili kod nepojavljivanja 80%
d. Iznajmljivanje Rent a car vozila: Putnik prihvata u celosti Opšte uslove iznajmljivanja vozila koji se nalaze na poleđini
tipskog Ugovora o iznajmljivanju vozila.
Ako ugovorom o najmu vozila nije drugačije predviđeno važe sledeća pravila:
Rezervacije i potvrde važe samo za rezervisanu kategoriju vozila, nikad za određeni model. Agencije zadržavaju pravo da klijentima daju na raspolaganje isto ili skuplje vozilo nego što je rezervisano, što nikako ne može da bude razlog
za postavljanje zahteva za nadoknadu štete npr. zbog povećane potrošnje goriva. Naplata iznajmljivanja vozila se vrši
po završenoj usluzi.
Po pravilu je potrebno da se na licu mesta rezervišu sredstva, odnosno ostavi sigurnosni depozit. U slučaju saobraćajne
nezgode, oštećenja ili krađe iznajmljenog vozila zadržava se sigurnosni depozit kao participacija.
U sledećim slučajevima odgovornost Putnika je isključiva i to za: štete koje nastanu usled nepoštovanja uslova iznajmljivanja; grubi nehat ili alkoholisanost pri vožnji; oštećenja na karteru ulja ili na donjem postroju vozila; prouzrokovani troškovi za hotel, telefon ili odvoženje;gubitak ili oštećenje ključeva;troškovi za privatne stvari, koje su oštećene u saobraćajnoj nezgod ili ukradene iz vozila;potpuno oštećenje pneumatika. U slučaju štete na vozilu na licu mesta Putnik je
dužan: odmah obavestiti policiju i sačiniti policijski zapisnik o nezgodi i šteti i odmah obavestiti agenciju za rent a car.
Agencija i osiguravajuća kuća ne mogu priznati niti delmičnu, niti totalnu štetu na vozilu ukoliko je ovlašćeni vozač vozio
pod dejstvom alkohola, droge i sl. Polisa obezbeđuje Putnika, kao i drugog ovlašćenog vozača u saglasnosti sa odredbama opštih uslova osiguranja i Ugovora o najmu. Obavezna polisa osiguranja po zakonu porkiva samo povredu i/ili smrt
lica (putnika) i štetu nanešenu trećem licu i njegovoj imovini. Sledeća dokumenta su neophodna radi prihvatanja štete i
povraćaja participacije:policijski zapisnik i zapisnik o šteti; kopiju ugovora o iznajmljivanju;dokaz o uplati depozita ( račun agencije za rent a car ili izvod sa kreditne kartice);origimal ključevi i saobraćajna dozvola vozila.
Taksa za aerodromske usluge za najam vozila koji je započet na aerodromu se plaća u visini od 10% iznosa vrednosti Ugovora o najmu. Taksa za preuzimanje ili isporuku vozila van lokacije agencije u zemlji, kao i u inostranstvi plaća se posebna
taksa.Iznajmljneim vozilom Putnik može putovati u inostranstvo po specijalnim uslovima i posebnu saglasnot agencije.
Troškove utrošenog goriva za vozilo u periodu najma plaća Putnik. Sedišta za decu, lanci za sneg i dr. na zahtev Putnika
mogu biti obezbeđeni uz dodatnu nadoknadu.
Putnik potvrđuje da ce njegovi lični podaci uneti u ugovor o najmu vozila verodostojni i da je saglasan se mogu preneti
trećim licima radi utvrđjivanja njegovog identiteta i finansijskog kredibiliteta.
e. ostale individualne usluge: Rezervisane pojedine usluge kao na primer ulaznice za koncerte, operu, pozorište, balove, karte / markice za prevoz (npr metro, voz, autobus), karte za trajekt, skipas, razgledanja, ulaznice za muzeje i pojedinačni transferi i dr. prilikom eventualnog otkaza Putniku se obračunavaju troškovi u visini cene ugvorene svake pojedinačne usluge.
Kod ugovorene pojedinačne usluge prevoza u slučaju blagovremenog storniranja treba vratiti već primljene karte za linijske letove, železničke karte ili tikete za trajekte, jer se u suprotnom moraju zaračunati pune cene.
U slučaju da je Putnik za odmor rezervisao stan, Organizator upozorava na mogućnost da mu zakupodavac pri predaji
stana za odmor može tražiti odgovarajuću kauciju za sporedne trošove i eventualno nastalu štetu.
16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA:
Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.
17. OBAVEZNOST PRIMENE:
Organizator može Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugačije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pružaoci usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajima (povodom
održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji čine sastavni deo takvih Ugovora.
Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost čitavog Ugovora o putovanju, što važi i za ove
Opte uslove.
Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadležnost Arbitražnog suda YUTA-e, Beograd, Kondina 14 za rešavanje međusobnih sporova, a u slučaju zakonom predviđene stvarne nadležnosti redovnog suda Putnik i Organizator ugovaraju mesnu nadležnost suda prema sedištu Organizatora, uz primenu ovih Opštih uslova, kao i Opštih uslova putovanja
YUTE i propisa R. Srbije.
Ovi Opšti uslovi važe od 01.06.2013.god. kojim danom prestaju da važe opšti uslovi objavljeni 01.06.2012.godine.
ARRIVA LITAS DOO POŽAREVAC
Turistička Agencija
Arriva Litas d.o.o. Požarevac
39
Turistička Agencija
Arriva Litas d.o.o. Požarevac
Licenca OTP 147/2010 od 09.02.2010 .
O NAMA
Turistička agencija Arriva Litas posluje u sastavu istoimenog preduzeća sa tradicijom dugom preko šest decenija. Arriva Litas je preduzeće registrovano za prevoz putnika u linijskom i turističkom autobuskom
saobraćaju. Turistička agencija nastavlja svoju delatnost u okviru nove firme Arriva Litas DOO Požarevac organizacijski u ograncima Požarevac, Veliko Gradište i Beograd.
Osnovne delatnosti agencije su organizacija đačkih ekskurzija u zemlji i inostranstvu, letovanja i zimovanja, grupna putovanja u zemlji i inostranstvu, individualni aranžmani kao i iznajmljivanje turističkih
autobusa.
Turistička agencija Arriva Litas je članica YUTA-e i poseduje licencu: OTP 147/2010 od 09.02.2010.
Ogranak Požarevac
Moše Pijade bb
12000 Požarevac
012/223-354, 213-507, 225-771.
mail: [email protected]
Ogranak Veliko Gradište
Boška Vrebalova bb
12220 Veliko Gradište
012/7661-293, 7661-294.
mail: [email protected]
Ogranak Beograd
Kneza Miloša 85
11000 Beograd
011/362-1344; 011/268-1134
mail: [email protected]
www.turizamarriva.rs
Download

Katalog 2014.indd