ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ
Извештај тима за
самовредновање
2011/12
У Нишу
Август 2012.
Извештај тима за самовредновање 2011/12
Анализу и план урадили:





Весна Живковић
Лепосава Павловић
Марина Николић
Татјана Бојковић
Весна Ристић
Школа моде и лепоте
1
Извештај тима за самовредновање 2011/12
2
Опште информације о стручној школи
Назив стручне школе:
Школа моде и лепоте
Национални регистарски број:
Адреса стручне школе:
Улица: Генерала Милојка Лешјанина 23
Град:
Ниш
Контакт подаци надлежне
школске управе
Контакт подаци стручне
школе:
Телефон: 018/255 477
Факс:
018/248148
еmail:
[email protected]
Име и презиме директора:
Мирјана Ристић
Име и презиме руководиоца
тима за самовредновање:
Весна Живковић
Датум извештаја о
самовредновању:
skolamodeilepote.com
31.08.2012.
Период трајања циклуса
самовредовања:
Области квалитета
websajt:
Од:
Школски програм
и годишњи план
рада
Настава и учење
01.09.2011.
Образовна
постигнућа
ученика
До:
Подшка
ученицима
Етос
+
+
Школа моде и лепоте
30.08.2012.
Организација рада
школе и руковођење
Ресурси
Извештај тима за самовредновање 2011/12
3
На основу планираних активности из претходне школске године, ове школске године
смо пратили кључну област Подршка ученицима, подручјe вредновања :
Брига о ученицима , кроз показатељ

Безбедност и сигурност ученика у школи
ДОКУМЕНТАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИЈА
ДА
Правилник о безбедности ученика
+
Процедуре за заштиту и безбедност ученика
+
Процедуре за приговоре ученика и родитеља
+
НЕ
Процедуре за спречавање и реаговање на случајеве вршњачког
малтретирања/насилништва,верске и расне
+
нетрпељивости,употребе дроге и сл.
У оквиру ове кључне области и показатеља Безбедност и сигурност ученика у
школи урађена је анкета.Анкету су радили ученици школе, чланови мониторинг тима младих
уз подршку Радмиле Илић, координатора пројекта „Једнаке шансе у средњошколском
образовању“. Тему су изабрали ученици, а резултате анкете презентовали су 09.6.2012.год.
на састанку тимова младих у Новом Саду.
Школа моде и лепоте
Извештај тима за самовредновање 2011/12
Pravo na obrazovanje u sigurnom i bezbednom školskom okruženju
Predlog instrumenta za praćenje ostvarenosti prava deteta u srednjoj školi
Pol:
a) Muški pol
b) Ženski pol
8,2%
91,7%
ženski pol
muški pol
Razred:
a) Prvi razred
b) Drugi razred
c) Treći razred
d) Četvrti razred
0
55%
25,8%
18,8%
I razred
II razred
III razred
IV razred

Škola kreira sigurno i bezbedno okruženje za učenike
1. U školi postoje jasna školska pravila vezana za prevenciju nasilnog ponašanja učenika (možeš da zaokružiš više
odgovora):
a) pravila su istaknuta u školi
20,8%
b) učenici znaju da se nasilnim ponašanjem ova
28,8%
pravila krše
c) učenici znaju za kršenje pravila slede
32,2%
određene posledice
d) na prijavu nasilja od strane učenika škola reaguje 16,7%
prema unapred poznatim koracima
e) nešto drugo, navedi kako:
a)
b)
c)
d)
Школа моде и лепоте
4
Извештај тима за самовредновање 2011/12
2. Školske učionice i prostor u školi i oko nje je bezbedan (možeš da zaokružiš više odgovora):
a) dobro su osvetljene učionice i hodnici
36,2%
b) osvetljeni su prilazi školi i školsko dvorište
17,5%
c) toaleti za učenike su dostupni i bezbedni
15,3%
d) sala za fizičko vaspitanje i sportski tereni u dvorištu škole su bezbedni
7,6%
e) u prostorima za praktičnu nastavu učenici su zaštićeni od mogućnosti povređivanja 21,4%
f) svi prostori u školi su dostupni učenicima sa invaliditetom
1,6%
a)
b)
c)
d)
e)
f)
3. Škola informiše učenike o merama bezbednosti koje preduzima (možeš da zaokružiš više odgovora):
a) preko đačkog parlamenta
34%
b) preko Saveta roditelja
26,8%
c) preko školskog web sajta/časopisa
4,4%
d) putem školskog razglasa
11,5%
e) preko „knjige obaveštavanja“
19,5%
f) nešto drugo
3,6%
a)
b)
c)
d)
e)
f)
4. Kakve kampanje i/ili aktivnosti se realizuju u školi protiv fizičkog nasilja i verbalnog maltretiranja?
a) vršnjačko i/ili stručno savetovanje
41,2%
b) obeležavanje datuma vezanih za ovu temu
8,2%
c) stalno podsećanje i korišćenje procedura za
35%
prijavljivanje i reagovanje na nasilje
d) ne realizuju se
12,3%
e) realizuje se na neki drugi način, navedi koji:
0
f)
3% radionice, tribine
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Učenici prijavljuju situacije nasilja, bez obzira na to ko su učesnici nasilja.
Школа моде и лепоте
5
Извештај тима за самовредновање 2011/12
5. Koje situacije nasilja po tebi treba prijavljivati?
I VRSTE NASILJA – 58,8%
Psihičko i
fizičko nasilje
tuča
Pretnje i
maltretiranje
Nasilje i
vređanje
II SVE TREBA PRIJAVITI – 21,4%
Zlostavljanje
dece
III SPECIFIČNI PRIMERI – 5,8%: Maltretiranje
bolesnih i
-kada ti neko traži novac, a ti nemaš ometenih
-kada je došlo do te mere da je neki učenik pretrpeo nasilje
-kada te neko tera da radiš nešto opasno
-kada se neko nasilno ponaša prema profesorima
-ako je baš ozbiljno
IV BEZ ODGOVORA – 14,1%
6. Za koliko slučajeva u poslednjih 6 meseci (od početka ove školske godine do sada) ti znaš u kojima je škola
reagovala na prijavu nasilnog ponašanja/maltretiranja (ko god da je prijavio):
a) ni jedna prijava
49,3%
b) jedna prijava
24%
c) više od dve prijave
26,5%
a)
b)
c)
7. Da li su, tvom mišljenju, postupci za prijavljivanje nasilja među vršnjacima anonimni i sigurni za onog ko
prijavljuje?
a) DA – 13% , jer: se možda ta osoba plaši da osoba koja vrši nasilje nad njom, ako sazna može burno da reaguje
b) NE- 15,4%, jer: posle toga može doći do tuče; može da nas nađe taj kog prijavimo; to treba da se zna, a ne da se
ćuti; jer im treba više informacija;
c) NE ZNAM – 71,4%
a)
b)
c)
Школа моде и лепоте
6
Извештај тима за самовредновање 2011/12
8. Kome se prijavljuju situacije nasilja?
a) razrednom starešini
43,5%
b) školskom timu
6,1%
c) drugom nastavniku
6,1%
d) direktoru
20,2%
e) roditelju/staratelju
15,3%
f) nekom drugom, navedi kome: 8,5% psiholog, školski policajac i obezbeđenje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
9. Kako učenici u tvojoj školi reaguju na vršnjačko nasilje i maltretiranja ?
Nereagovanje
Prijavljivanje
Reagovanje
Bez odgovora
Ne reagovanje – 12,9%
Prijavljivanje – 16,4%
Reagovanje – 22,3%
Bez odgovora – 48,4%

ne reaguju; samo stoje sa strane; ja te stvari ne znam i ne zanimaju me
drugi; neki reaguju kao da je to normalno
moje odeljenje prijavi razrednom ili psihologu; kažu roditelju/staratelju,
razrednom starešini ili obezbeđenju; ako neko nekoga napadne, javim
obezbeđenju da to spreči na vreme; pozovu obezbeđenje i obaveste dežurnog
nastavnika; neko traži pomoć, a neko ne želi da priča o tome da ga neko
maltretira
-svađaju se, kad me neko maltretira ja se svađam; svađaju se ili gurkaju,
retko ko trpi; neki trpe fizičko nasilje; uplašeni su, čekaju da prođe vreme da bi
prišli do nas; odmah skaču da se biju i prete da ne prijavimo; neko se pomeri,
neko prijavi, neko se smeje; pokušaju sami da reše ako je moguće; smehom;
navijaju ili se pridružuju; izbegavaju; nikome nije svejedno; ne interesuje ih
ako se ne radi o njima; kada im stavimo do znanja da to što su uradili nije ok,
pokušavaju da se opravdaju ali mi razgovorom pokušavamo da nađemo
rešenje za razlog zbog kog je tuča nastala
/
Škola reaguje na situacije nasilja i maltretiranja učenika
10. Da li učenici u tvojoj školi znaju kako da reaguju na nasilje?
a) upoznati su kroz radionice na tu temu
46,8%
b) procedura za prijavljivanje nasilja su dostupne
35,1%
svima u školi
c) ne zanima me
14,8%
d) nešto drugo:
3,1% uvek reagujemo burno; mislim da ne znaju
pošto ništa ne primenjuju; znaju ali ne reaguju uvek
Школа моде и лепоте
7
Извештај тима за самовредновање 2011/12
a)
b)
c)
d)
11. Da li zaposleni u školi znaju kako da reaguju na prijave nasilja?
a) da, jer su učestvovali u edukacijama na tu temu
25,8%
b) da, postoji procedura za prijavljivanje i
40,8%
reagovanje na nasilje i ona se poštuje
c) postoji procedura za prijavljivanje i reagovanje
9,6%
na nasilje, ali se ona ne poštuje
d) ne znam
20,4%
e) nešto drugo:
3,2% imaju iskustva; pričaju sa nama i opominju da
nam se ne ponovi; odrasli su i treba da znaju
a)
b)
c)
d)
e)
12. U koliko si na bilo koji način upoznat/a, navedi konkretan primer kada je nasilno ponašanje prijavljeno i načina
reagovanja u tvojoj školi?
Reagovanje
odraslih
Posledice
Reagovanje
učenika
Prijavljivanje
Bez odgovora
Reagovanje odraslih –
9,4%
-dve devojčice su se pobile, njihova drugarica je prijavila tuču razrednom,
razredni je obavestio psihologa. Razredna je obavestila roditelje i rekla im da to
ne sme da se ponovi.
-bilo je guranja na ulaznim vratima i završile smo kod psihologa
-svađa na času, sve je smireno za sada
-Profesor prijavi psihologu, psiholog razgovara sa učenicima i njihovim
roditeljima i prijavi se direktoru
-drugarica je prijavila psihologu, a onda je on pokušao da nas pomiri ali nije
uspeo i sve se na tome završilo.
-obavestiti policiju i stručnu službu i roditelje
-prijavi se obezbeđenju ili profesoru
-to se meni desilo, devojčica je htela da me nije jer sam je navodno gurnula u
prolazu čak je i direktorki rekla, ali ja sam na kraju bila u pravu jer su svi znali
da ona laže
Школа моде и лепоте
8
Извештај тима за самовредновање 2011/12
Posledice – 2,3%
Reagovanje učenika –
2,3%
Prijavljivanje – 4,7%
Bez odgovora – 81,1%
-neko se pobije i postane sve gore, umešaju se roditelji, direktor, razredni
starešina i uglavnom dođe do izbacivanja iz škole.
-prijavljeno je kada dođe do ozbiljne tuče i tada dolazi do kazne
-kada je neka tuča pokušaju sami da reše, a ako je neuspešno idu kod psihologa
-prijavljeno je kada dođe do tuče.
-prijavljujemo kada se ponovi više od dva puta
-ja sam prijavila obezbeđenju, ali me je društvo mrzelo i prozivalo
-pre par nedelja je prijavljeno, a niko nije posebno reagovao i nisu pokrenute
neke mere protiv toga
/
ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА: Подршка у учењу
Школа је укључена у пројекат инклузивног образовања. Тим чине следећи
наставници: Милица Мишић,Петар Илић,Миљана Глигоријевић,Јелена Николић и
Александра Георгијев.
У сарадњи са педагошким тимом оформљени су и мини тимови које чине: разредни
старешина,предметни наставници и психолог школе. Ових тимова има колико и ученика
која се школују по ИОП-у.
Ове школске године организоване су две акције подршке деци са потешкоћама у
учењу које су се по предлогу ученика ( Ученички парламент) звале „ Од срца “.
Прва акција, израда паноа на тему Љубав и толеранција , драмски програм
Укроћена горопад – Шекспир. У оквиру музичког дела акције ученици су изводили своје
песме , а једну су касније и снимили уз помоћ Нишког културног центра. У програму је
учествовала и школска фолклорна група. На изложбеном паноу били су изложени и радови
ученика који се образују по ИОП-у. Одржана је и радионица „ Не насиљу “ коју су водили
доктори Дома здравља.
Друга акција је замишљена као „музичка“. У сарадњи са ромском децом наши
ученици су са њиховом реп групом припремили заједничке песме, које су и извели на журци
28.12.2011.године.
Школски тим наставника у оквиру пројекта „ Једнаке шансе у средњошколском
образовању “ урадио је квалитативну анализу подручја вредновања ЕТОС и презентовао на
састанку партнера на пројекту 09.6.2012.год. у Новом Саду.
Школа моде и лепоте
9
Извештај тима за самовредновање 2011/12
10
Радни материјал за конкретизацију очекиваних резултата/исхода
у оквиру дефинисаних стандарда квалитета образовно васпитних установа1
Област 5. ЕТОС
Стандард
Резултат/исход
Како је то
регулисано/организовано у
вашој школи?
Које су кључне
активности/понашања/механизми и
процедуре којима се постиже
очекивани резултат/исход?
Како се бележи/прати
стање или промена?
5.1. Регулисани су
међуљудски
односи у школи.
5.1.1. У школи постоји
доследно поштовање норми
којима је регулисано понашање
и одговорност свих.
Нормативним актима Школе
-Правилник о похвлама и
наградама ученика
- Правилник о безбедностии
здрављу на раду
- Правила понашања у Школи
- Правилник о мерама, начину и
поступку заштите и безбедности
ученика
- Годишњи план рада
- Правилник о дисциплинској и
материјалној одговорности
запослених
- Правилник о одговорности
ученика
Програм за заштиту ученика од
насиља, злостављања и
занемаривања
- Пословник о раду ученичког
парламента
- Пословник о раду Савета
родитеља
Ученици обавештени на одељенској
заједници
Родитељи на часовима разредног
старешине
Савет родитеља (подељен материјал)
Ученички парламент
Пословник о раду
Наставници обавештени на наставничком
већу
У наставничкој канцеларији истакнута
правила на огласној табли
Књига евиденције
Записници са родитељских
састанака
Записници са Савета
Записници са наставничког
већа
Школа моде и лепоте
Извештај тима за самовредновање 2011/12
5.1.2. У личним обраћањима
свих у школи видљиво је
међусобно уважавање.
Регулисано је актима
Општа клима је позитивна
11
Правила комуникације и понашања
наставника, ученика и родитеља
регулисана су документима школе
На огласној табли истакнути су спискови
наставника по тимовима
Психолози примењују медијацијску
процедуру
Заједничке активности (пројектне
активности, прославе, свечаности...)
Извештаји
фотографије
5.1.3. За дискриминаторско
понашање у школи предвиђене
су мере и санкције.
Правилник о безбедности
Правилник о одговорностима
ученика
Став 26
Школа више развија превентивне
активности
Код евентуалних сукоба обавља се
медијација
У годишњем плану школе
постоји план за
реализацију свих ових
радионица
5.1.4. За новопридошле
ученике и наставнике
примењују се разрађени
поступци
прилагођавања на нову
школску средину.
Годишњи план рада школе
односно годишњим планом
психолога школе, год.план.
одељенског старешине
Представљање новог ученика одељењу
Подршка ученику- наставнику
Разговор-контакт са родитељима
Подршка новопридошлом младом колеги
Упућивање у основна педагошка начела
Листа праћења ученика (од
стране од.старешина)
Психолог бележи у
дневник рада
Сарадња са предментним
наставницима
Школа моде и лепоте
Извештај тима за самовредновање 2011/12
5.2.
Резултати
ученика и
наставника
се
подржавају
и
промовишу
5.2.1. Резултати ученика и
наставника јавно се истичу и
промовишу.
12
Правилник о награђивању и
похваљивању ученика
Награђују се наставници
Успеси ученика се медијски прате, слике
такмичара на паноима
Књига обавештавања
На приредбама поводом Дана школе
На матурској вечери
Чланци у часописима
У холу школе
Извештаји организатора
практичне наставе
5.2.2. Ученици и наставници
међусобно изражавају висока
очекивања у погледу
резултата рада.
Такмичење
Учешће у ваннаставним
активностима
Семинари за ученике
Семинари за наставнике
Методе и технике учења
Припрема такмичења
Школска такмичења
Обавештавања ученика (сагласност
родитеља)
Вршњачки едукатори уз помоћ психолога,
раз.старешине реализују радионце
Организовање практичне
наставе
Директор школе- књига
обавештења
Психолог
Одељенске старешине
бележе у дневник рада
5.2.3. У школи се примењује
интерни систем награђивања
ученика и наставника за
постигнуте резултате.
Поводом Дана школе
На матурској вечери
На наставничком већу
Директор школе уручује дипломе,
поклоне- књиге, слике ученицима
Дневник рада
ваннаставних активности
Листа праћења ученика у
оквиру одељењске
заједнице
5.2.4. У школи се организују
различите школске активности
за ученике у којима свако
може имати прилику да
постигне резултат/успех
Јавно обавештавање на
огласним естима
Секције
Остале ваннаставне активности
Лично обавештавање
Обавештавање преко одељенског
старешине
Психолози школе обилазе одељења
Координатори пројеката на огласним
местима подршка и вођење радионица
Дневник рада
Ваннаставне активности
5.2.5. Резултати ученика са
сметњама у развоју се посебно
промовишу
Ученицима се пружа додатна
подршка ИОП
Ученицима се даје шанса да се
искажу у неким ативностима
које су позитивно изражене
(хор, спортске, ликовне
активности)
Ученици се подржавају да остваре
сопствени максимум без обзира на
присутне потешкоће (ученица са
оштећењем слуха је била прва на
такмичењу педикира)
Чланство у хору
Активни учесници секције
Организација практичне
наставе
Тимови за подршку
ученицима (посебне листе
праћења и награђивања)
Дневници ваннаставних
активности
.
Школа моде и лепоте
Извештај тима за самовредновање 2011/12
5.3.
Школа је
безбедна
средина
за све.
13
5.3.1. У школи је видљиво и
јасно изражен негативан став
према насиљу.
Правилник о безбедности
ученика
Правилник о понашању
ученика, наставника и
родитеља
Протокол о насиљу
План превентивних активности
Информисање ученика на одељенској
заједници
Информисање родитеља на
родитељским састанцима, Савету
родитеља
Информисање ученика на одељенској
заједници
Ни црно ни бело
5.3.2. У школи функционише
мрежа за решавање проблема
насиља.
Постоји тим за обезбеђење
Постоји начин за обраћање
Мрежа за решавање у
наставничкој канцеларији,
учионици
Тим је информисан о протоколу
Насавничко веће обавештено
Родитељ- члан тима- обавештен
Савет родитеља обавештен
Ученички парламент
Ученици обавештени, имају слободу да
се јаве (обезбеђењу, старешини,
психолозима, директору)
Родитељ члан тима
бележи
Свеска ученичког
парламента
5.3.3. У школи се организују
превентивне активности које
доприносе безбедности у
школској заједници
Ученицима се нуде разноврсни
садржаји (секције, пројекти)
Подстиче се и подржава
партиципација ученика
Постоји мониторинг тим младих
Функционише ученички парламент
Функционишу секције
Записници
Извештаји
Стручна већа
5.3.4. У школи се прате и
анализирају сви случајеви
насилног понашања.
Сви реагују
Психолози и тим за медијацију
посредују
Тим у ужем саставу анализира
све случајеве
Сви реагују- старешине, предметни
наставници- извештавају психологеобавештавамо родитеље
Ванредни родитељски састанак
Дневник рада
Свеска записника
5.3.5. Када се у школи догоди
насиље, примењују се мере
интервенције у
случајевима насиља у складу
са Протоколом о заштити
деце/ученика од
насиља, злостављања и
занемаривања у образовноваспитним установама.
Реагују сви: предметни
наставници, старешине,
дежурни наставник задужен за
заустављање насиља,
обезбеђење, укљчују се
психолози
Зауставити насиље
Укључивање психолога
Укључивање родитеља
Спровођење медијације
За озбиљније случајеве ванредни роди.
Састанци
Школски полицајац
Сарадња са СУП-ом (малолетничка
деликвенција)
Центар за Социјални рад
Дневник рада
Протокол (образац)
Записник
Записник тима
Школа моде и лепоте
Записници
Годишљи план рада
Извештај тима за самовредновање 2011/12
5.4.
Школски
амбијент
је
пријатан
за све.
14
5.4.1. Улазни простор школе
уређен је тако да показује
добродошлицу.
Панои са фотографијама
активности ученика
Списак дечијих права
Озелењавање ентеријера
Прављење паноа, редовна замена
Креативност ученика
Честе акције и манифестације
Радионице
5.4.2. Школски простор је
прилагођен потребама деце са
сметњама у развоју.
Не посебно
Видљиво означен пут за
евакуацију (у случају варедниих
активности)
Повремени разговори са ученицима о
томе шта им недостаје на часовима
одељенског старешине и на парламенту
5.4.3. У школи се, ради
обезбеђивања права на
приватност, користи посебан
простор
за индивидуалне разговоре
наставника са ученицима и
родитељима.
Да, користи се простор за
медијацију или тераса која је
уређена или просторија
стручног сарадника
Расположиви простор за те намене
Схватање значаја приватности деце и
родитеља
Доласком родитеља и
праћењем евиденције у
дневнику
5.4.4. У уређењу школског
простора преовладавају
ученички радови.
Да, само ученички радовирезултати
О резултатима наставни у
књизи обавештења
Ученички радови (фризуре, шминка,
модели) на задате теме
Праћење ваншколских активнсоти
(Швајцарска, такмичења, радионице)
Штампање школског листа
Вођање дневника
ваннаставних активности
Школа моде и лепоте
Са новим догађајима
потискују се претходне
активности
На састанцима школских
тимова
/
Извештај тима за самовредновање 2011/12
5.5.
У школи
је
развијена
сарадња
на свим
нивоима.
5.5.1. У школи је организована
сарадња руководећих,
стручних и саветодавних тела.
- актима школе
-школским програмом
-годишњим планом рада школе
5.5.2. Ученички парламент у
школи добија подршку за свој
рад.
- Статут Школе
- Пословник о раду Школе
- Пословник о раду ученичког
парламента
5.5.3. Наставно особље
благовремено разматра и
прихвата иницијативе ученика.
.
- постоји тим наставника
директно задужен за подршку
ученичком парламенту
- школски парламент
- час одељенске заједнице
- часови ГВа
-ваннаставне активности
5.5.4. Школа развија и негује
различите облике активног
учешћа родитеља у животу
школе
- Савет родитеља
- Форуми за родитеље
- Родитељски састанци
- Индивидуални разговори
- Радионице
- Дан Школе, Свети Сава и
акције ученика
15
-седнице- наставничко веће, одељенска
већа,
- састанци- стручна већа, активи,
педагошки колегијум
- тим наставника који су директна
подршка раду ученичког парламента
- предлози учениког парламента
презентују се на седницама наставничког
већа
- представник парламента учествује у
раду школског одбора
- за потребе рада парламента доступна је
опрема: рачунар у канцеларији стручне
службе, камера, фото апарат, пројектор,
лап топ, потрошни материјал...
- предметни наставници су отворени за
пружање конкретне подршке у зависности
од тренутне иницијативе
- директорка школе и стручна служба су
значајна подршка ученицима
- акције младих
- организација Дана школе, матурске
вечери, изложбе радова
- Седнице Савета родитеља
- радионице са родитељима у оквиру
пројекта Једнаке шансе
- Форум за родитеље у оквиру пројекта
Једнаке шансе
- радионице са Одсеком за превенцију
болести зависности,
- радионице у сарадњи са Центром за
социјални рад,
- Родитељски састанци
-Индивидуални разговори- дефинисано је
време за пријем родитеља ( родитељи
могу и телефоном да се информишу, да
контактирају стручну службу или
старешину)
- Родитеље позивамо да присуствују
приредбама и другим манифестацијама
Школа моде и лепоте
-извештаји, записници,
свеске за праћење
активности
- свеска записника о раду
ученичког парламента
- разни продукти настали
кроз акције ученика
- извештаји о реализацији
акције
- евалуациони листићи
- свеске за праћење
активнсоти
- свеска евиденције
ваннаставних активности
- Годишнји извештај о раду
Школе
- Записници са
родитељских састанака, са
Седница Савета
- Књига евиденције
- списак родитеља
учесника
- евалуациони листићи
- фото запис
Извештај тима за самовредновање 2011/12
16
- Родитељ је члан ИОП тима
- Родитељи су чланови Тимова за ШРП и
за заштиту деце од насиља
- Родитељи се питају и дају сагласност за
спровођење анкета, за учешће ученика на
семинарима и радионицама
5.5.5. Ученици и наставници
организују заједничке
активности чији је циљ јачање
осећања припадности школи.
- Форуми за младе
- радионице
- акције
- учешће на конкурсима
5.5.6. Школа сарађује са
актерима у заједници.
- Актима школе и законом
- Статутом школе
- Пројектним активностима
- Школа је отворена за сарадњу
5.5.7. У школи функционише
систем редовног информисања
родитеља о
активностима и делатностима
школе.
- Савет родитеља
- родитељски састанци
- индивидуални разговори са
родитељима
- Наставници подржавају иницијативе
младих
- Наставници подстичу младе, нуде
различите садржаје: радионице, акције,
изложбе( тренутно је у холу школе
постављена изложба ,, Озелени се''Caritas пројекат и пријављено је 32
ликовна рада на исти конкурс)
-Финансирање, сарадња, консултације
- Екстерно вредновање
- Сарађујемо са институцијама ( Дом
здравља, Центар за социјални рад, Одсек
за болести зависности
- Сарађујемо са НВО ( ЦИП, Песталоци,
Центар за девојке, Центар за помоћ деци,
Клуб за оснаживање младих 018,
Caritas,R-point)
- извештаји о изведеној
акцији и о форумима
- свеске за праћење
активности
- У годишњем плану рада школе постоји
план за реализацију родитељских
састанака
- Информишемо родитеље на Савету
родитеља школе о свим активностима
школе:
- о пројектима који се реализују
- о акцијама
- о сарадњи са НВО
- Члановима Савета подносимо извештај
- о процесу самовредњовања,
- о ШРП
- финансијски извештај о утрошку
средстава
- извештаји
- школски програм
- записник са родитељских
састанака у дневнику
- записници са Савета
родитеља
- свеске за евидентирање
разговора са родитељима
Школа моде и лепоте
- извештаји у форми
захтева
- свеска евиденције
- фото записи
Извештај тима за самовредновање 2011/12
ИЗВЕШТАЈ О ПОЛАГАЊУ МАТУРСКОГ ИСПИТА
МОДЕЛАР ОДЕЋЕ-ОГЛЕД
Одељење IV 2 наставу је пратило по новом плану и програму .Четврти разред
похађало је 15 ученика и сви су испунили услов за полагање матурског испита.
На матурском испиту ученици су полагали:
 Српски језик и књижевност
 Испит за проверу стручно-теоријског знања
 Практична провера главних стручних компетенција израдом два радна задатка.
Завод за унапређивање образовања и васпитања дао је у приручнику за полагање
матурског испита списак тема из градива и слободне теме.
Наставници српског језика изабрали су по две теме за испит. Постигнути су следећи
резултати:
 Одличан- 1 ученик
 Врло добар- 5
 Добар- 7
 Довољан- 2
Средња оцена на испиту из српског језика и књижевности је 3,33.
Испит за проверу стручно-теоретског знања обухвата следеће стручне предмете.
 Текстилни матерјали- 30%
 Естетско обликовање- 10%
 Технологија одеће- 20%
 Конструкција и моделовање одеће- 40%
Испит су полагали у исто време ученици свих школа у Србији које имају ово огледно
занимање. Питања за тест је одабрао и послао завод за унапређивање образовања и
васпитања из збирке која је раније достављена школама.
На тесту су постигнути следећи резултати
 Одличан- 0 ученика
 Врло добар- 2 ученика
 Добар- 4 ученика
 Довољан – 9 ученика
Средња оцена тесту је добар 2,53.
Практична провера главних стручних компетенција састоји се из два дела:
 Израда шаблона за дати одевни предмет на основу скице
 Израда одевног предмета на основу скице
Комбинације задатака дате су у приручнику, а комисија је бирала комбинације према
броју ученика+10%. За испит је одређена комисија коју чине два наставника из струке
и један социјални партнер из привреде, са одговарајућом стручном спремом. Кључ за
оцењивање радних задатака доставио је Завод. Збир поена са оба радна задатка улази
у једну оцену. На практичном делу испита постигнути су следећи резултати:
 Одличан- 10 ученика
 Врло добар- 1 ученик
 Добар – 2 ученика
 Довољан – 2 ученика
Средња оцена на практичном делу је врло добар 4,27.
Школа моде и лепоте
17
Извештај тима за самовредновање 2011/12
18
На матурском испиту постигнути су следећи резултати:
 Одличан успех постигло је 2 ученика (13,33%)
 Врло добар успех постигло је 4 ученика (26,67%)
 Добар успех постигло је 8 ученика (53,33%)
 Довољан успех постигао је 1 ученик (6,67%)
После матурског испита ученици, наставници и социјални партнер су радили
упитнике везане за организацију и процену матурског испита.
Упитник за ученике
ШКОЛА И ГРАД
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ
ОРГАНИЗАЦИЈА МАТУРСКОГ ИСПИТА
Нимало
Мало
(1)
(2)
Углавном
(3)
у
потпуности
(4)
У којој мери сте упознати са:
циљем матурског испита
/
/
6
9
садржајем (деловима) матурског испита
/
/
4
11
критеријумима оцењивања на тесту
/
/
5
10
критеријумима оцењивања на практичном делу
/
/
4
11
испита
У којој мери сте задовољни:
условима полагања матурског испита у целини
/
/
1
14
припремом за полагање теста
/
/
7
8
применом теста као начином провере знања
/
/
2
13
предвиђеним временом за израду теста
/
/
5
10
припремом за полагање практичног дела испита
/
/
1
14
начином провере практичних знања и вештина
/
/
1
14
предвиђеним временом за израду практичних
/
/
2
13
задатака
Коментар: Молимо Вас да унесете конкретне предлоге за унапређење организације на матурском
испиту
ТЕСТ ЗНАЊА НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ
У којој мери Вам је током школовања било
/
/
4
11
омогућено да стекнете теоријска и стручна знања
проверавана тестом на матурском испиту
У којој мери су питања на тесту била јасна и
/
/
2
13
разумљива
Процените тежину теста за проверу стручно теоријских знања на испиту
Лак 8
Тежак 7
Молимо Вас да образложите Вашу процену тежине теста, уколико је био тежак зашто је тако,
уколико је био лак такође
ПРАКТИЧНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА
У којој мери сте током школовања имали прилику
/
/
1
14
да стекнете знања и вештине које су провераване на
практичном делу матурског испита
У којој мери учешће послодавца на испиту
/
/
5
10
доприноси објективном оцењивању
Процените тежину практичног дела испита
Лак 13
Тежак 2
Молимо Вас образложите Вашу процену тежих радних задатака, уколико је било тешко зашто је тако,
и уколико је било лако такође
Школа моде и лепоте
Извештај тима за самовредновање 2011/12
19
Да ли Вам је Приручник о полагању матурског испита био доступан
ДА 15
НЕ /
Оим испитом се проверавају компетенције за занимање за које сте се школовали, молимо Вас да их
наведете:
Да ли је према вашем мишљењу матурски испит положен на овај начин
ДА 15
НЕ /
доказ оспособљености за занимање за које сте се школовали?
*Уколико имате неки коментар, а није обухваћен овим упитником, молимо Вас да нам напишете на
полеђини овог упитника
Упитник за наставнике
Школа и град:
Образовни профил:
ПРОЦЕНА МАТУРСКОГ ИСПИТА
Нимало
Мало
(1)
(2)
У којој сте мери упознати од стране школе са:
Новим концептом матурског испита
Циљем матурског испита
Програмом матурског испита
Вашом улогом у реализацији испита по новом концепту
Коментар:
/
/
/
/
Углавном
(3)
У
потпуности
(4)
/
1
/
1
4
3
4
3
ДА 4
НЕ /
/
/
/
/
Да ли је увођењем провере прописаних стручних компетенција на матурском
испиту у огледу унапређен систем матурског испита у стручном образовању?
Коментар:
У којој мери су новине у матурском испиту допринеле подизању објективности оцењивања
Увођење теста као начина провере стручно теоријских
/
/
2
знања
Примена јединственог теста у свим школама
/
1
/
Коришћење обрасца за оцењивање радних задатака
/
/
2
Увођење комисија делимично екстерног карактера
/
/
2
Коментар:
ПРОЦЕНА ТЕСТА МАТУРСКОГ ИСПИТА
У којој мери тестом обухваћена стручно теоријска
/
/
одговарају компетенцијама потребним за обављање
занимања
Уколико сте добро упознати са овогодишњим тестом,
/
/
процените у којој мери сте задовољни његовим квалитетом
Коментар:
2
3
2
2
4
/
4
/
ПРОЦЕНА ПРАКТИЧНОГ ДЕЛА МАТУРСКОГ ИСПИТА
У којој мери сте обучени за коришћење образаца за
/
1
2
1
оцењивање радних задатака
У којој мери задаци оваквог типа (радни задаци)
/
/
4
/
проверавају стручну оспособљеност ученика
Коментар: Молимо Вас да унесете конкретне предлоге за унапређивање радних задатака на матурском испиту
Процените обрасце за оцењивање
Прегледни су
Имају сувишних елемената за оцењивање
Недостају им неки елементи за оцењивање
Елементи за оцењивање су прецизно формулисани
Школа моде и лепоте
ДА 3
ДА 1
ДА 4
ДА 2
НЕ 1
НЕ 3
НЕ /
НЕ 2
Извештај тима за самовредновање 2011/12
20
Садрже одговарајуће критеријуме мерења (нрп. правилно-непарвилно)
ДА 4
Имају одговарајући распоред бодова по елементима
ДА 4
Коментар: молимо Вас да унесете конкретне предлоге за унапређивање листа за оцењивање:
НЕ /
НЕ /
Уколико је било неких проблема у организовању и реализацији матурског испита, молимо Вас да нам овде
напишете
Упитник за социјалног партнера
Име и презиме:
Назив предузећа:
Сектор (радно место)
Школа и образовни профил у којој
се реализује испит
Вера Ранђеловић
Нитекс- Ниш
Шеф моделарнице
Школа моде и лепоте- моделар одеће- оглед
ПРОЦЕНА МАТУРСКОГ ИСПИТА
Нимало
Мало
(1)
(2)
У којој сте мери упознати од стране школе са:
Новим концептом матурског испита
/
/
Циљем матурског испита
/
/
Организацијом матурског испита
/
/
Вашом улогом у реализацији испита по новом
/
/
концепту
Коментар:
Углавном
(3)
У потпуности
(4)
/
/
/
/
1
1
1
1
/
/
/
1
У којој мери сте обучени за коришћење образаца
за оцењивање радних задатака
Коментар: Молимо Вас да унесете конкретне предлоге за унапређивање новог концепта матурског
испита
У којој мери се задацима оваквог типа проверава
/
/
/
1
стручна оспособљеност ученика
Коментар: Молимо Вас да унесете конкретне предлоге за унапређивање задатака на матурском испиту
Процените обрасце за оцењивање
Прегледни су
ДА 1
Имају сувишних елемената за оцењивање
ДА /
Недостају им неки елементи за оцењивање
ДА 1
Елементи за оцењивање су прецизно формулисани
ДА 1
Садрже одговарајуће критеријуме мерења (нрп. правилно-непарвилно)
ДА 1
Имају одговарајући распоред бодова по елементима
ДА 1
Коментар: Молимо Вас да унесете конкретне предлоге за унапређивање листа за оцењивање
У којој мери овакав начин оцењивања омогућава
/
/
/
објективну процену знања и вештина ученика
Коментар: Молимо Вас да унесете конкретне предлоге за унапређивање начина оцењивања
Уколико бисте били у прилици да ли бисте запослили или препоручили
ученике који су успешно положили матурски испит по овом концепту?
Да ли је предузећу из кога долазите ваше ангажовање на овом испиту
Школа моде и лепоте
НЕ /
НЕ 1
НЕ /
НЕ /
НЕ /
НЕ /
1
ДА 1
НЕ /
ДА /
НЕ 1
Извештај тима за самовредновање 2011/12
представљало потешкоћу?
*Уколико имате неки коментар, а није обухваћен овим упитником, молимо Вас да нам напишете на
полеђини овог упитника
Из упитника који су радили ученици види се да су упознати са циљем и садржајем
матурског испита и критеријумима оцењивања на тесту и на практичном делу испита.
Ученици су задовољни условима полагања матурског испита у целини, припремом за
полагање теста, предвиђеним временом за израду теста и практичног дела. Већина ученика
сматра да су питања на тесту била јасна и разумљива и проценили су да је тeст био лак.
Такође сматрају да су током школовања имали прилику да стекну знања и вештине које су
им биле потребне за проверу знања на практичном делу испита. Велики број ученика сматра
да је практични део испита био лак.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА
22.10.2011.
„ Како још може да се учи историја “ – наставник историје Зорица
Ђорђевић.
29-30.10.2011.
„ Инклузивно образовање – планирање и израда ИОП-а –
наставник хемије Александра Милосављевић
11.11.2011.
26-27.11.2011.
„ Тестови у настави хемије “ - наставници хемије
„ Развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног
учења “ - наставник хемије Александра Милосављевић
09-10.02.2012.
„ Инклузивно образовање – стратегија и поступци прилагођавања
наставе “ – учествовало 26 наставника школе
29.5.2012.
„ Подршка планирању стручног усавршавања“ – Марина
Крстић,Љубиша Динић
Јун 2012
„ Модернизација система средњег стручног образовања “ – Весна
Живковић,Лепосава Павловић,Данијела Петровић и Јулијана Миливојевић
Школа моде и лепоте
21
Извештај тима за самовредновање 2011/12
22
Планиране активности Тима за самовредновање
2012/2013
Датум реализације
Планиране активности
Тим за самовредновање
Кључна област:
Септембар-
децембар
Фебруар -
јун
+
Подручје вредновања: Брига о ученицима
Упитник за наставнике (табела 4.1)
Кључна област: Подршка ученицима
+
Упитник за ученике (табела 4.1)
Кључна област: Подршка ученицима
+
Упитник за родитеље (табела 4.1)
Кључна област: Подршка ученицима
+
Подручје вредновања: подршка учењу
Упитник за ученике (табела 4.2)
Кључна област: настава и учење
+
Подручје вредновања: праћење напредовања
ученика
Показатељи: праћење и оцењивање (2.4.1)
Извештавање (2.4.2)
Школа моде и лепоте
Извештај тима за самовредновање 2011/12
Кључну област Настава и учење изабрали смо поново јер је школа укључена у
ИОП, па се указала потреба да се овом темом бавимо константно са посебном пажњом на
децу укључену у овај програ.
Школа моде и лепоте
23
Извештај тима за самовредновање 2011/12
Школа моде и лепоте
24
Download

Ш КОЛА М ОД Е И ЛЕП ОТЕ