MEĐIMURJE
Međimurje Malo
Klinček Stoji Pod Oblokom
Katruţe
Otac me kune,majka me...
Zaigrajte Meni
Daj Po Muri
Da Bi Se Zrušile
Dolinom se šetala
Kaj Se Pripetilo
Ljubav se ne trţi
Duge Su Duge..
Ţiga MIX
Protuletje Se Otpira
Na Ivaje
Mladi Mornar
Nema Vatre..
Dat Ću Sve
ZAGORJE
Suza Za Zagorske Brege
Veselo,veselo zagorci
Već 3 dana jašem ja z VŢ
Fala
Dobro Mi Došel Prijatel
Moj Dom Nek Tvoj Bude
Još ni jeden Zagorec
Sve Ptičice Iz Gore
Samoborci
Išel budem v kleticu
Volim Joţeka
Lepe ti je Zagorje zelene
Spoved
Terezinka
V Varaţdinu Na Placu
Joj mene joj
PODRAVINA
Podravska Krv
Kumo, Kumice
Alaj Je Divan
Podravino Moja Mila
Potočić Maleni
Junak Iz Doline
Podravska Me Majka Rodila
Majko Podravko
U Ravnoj Podravini
SLAVONIJA
Tena
Došlo cvijeće i proljeće
Zbog tebe
Šumi, Šumi Javore
Ne Dirajte Mi Ravnicu
Ĉađava mehana
Moja Je Kuća Na Kraju Sela
U Mom Selu Širok Šor
Garavušo Garava
Mata
Crven Ti Rubac Mala
Vesela Je Šokadija
Kad Ĉuješ Tambure
Seoska Sam Lola
Juliška
Teraj teraj ţestoko
DALMACIJA
Da te mogu pismom zvati
Vela Luka
Jedna će mandolina
Konobo Moja
Ribari
Vilo Moja
Dalmatinac Sam
Kalelarga
Da Nije Ljubavi
Nadalina
Marjane Marjane
Mlada Dubrovčanka
Kad Si Bila Mala Mare
MEXICO
Uvela Ruţa(Poleti ptico)
Mi imamos mnogo problemos
Zdravo gazda gdje si
Ĉavela
Pjesma Majci
Jedan Dan Ţivota
Plavo More
Neţenja
Mama Juanita
Kad Ĉuješ Trubu
Ja pijem čašu gorkih suza
NARODNE
Moja Hercegovina
Hercegovina u srcu
Domu mom
Sijede
Zlatne strune
Kad procvatu jabuke
Ĉardak
Miljacka
Iznad Tešnja
Lavanda
Zelene oči
Rujno vino
Mađarica mlada
Stade se cvijeće rosom kititi
Prvi poljubac
Zlatne strune
Ostarit ću
Pjevaj mi, pjevaj, sokole
Golubice bijela
Preko Kapele
Tiho, tiho teče Neretva
Narodno veselje
Gori gora, gori borovina
Hvala ti za sve(mojoj ţeni)
Pjevaj sestro, pjevaj brate
Dvije lude
Odavno smo graničari stari
Oj hrvatska mati, nemoj tugovati
Bog samo zna
Ej, kavano, kućo stara
Prazna čaša na mom stolu
Traţena si roba u gradu
Kako mi nedostaješ
Ne klepeći nanulama
Download

MEĐIMURJE Međimurje Malo Klinček Stoji Pod