Zabranjeno zdravlje
Predavanje koje je Andreas Kalcker održao u Barceloni na temu
Istina o Svetskom Zdravlju
Zahvaljujem se organizatoru za ovaj poziv i što mi je omogućeno da dodam još
jedan mali kamičak ovoj temi, čime mogu malo pomoći, ako je to uopšte moguće.
Predhodno da kažem nekoliko reči o sebi. Kao dete bio sam jako skeptičan. Već
u školi pripadao sam onim dečacima, koji sa svojim stalnim zapitkivanjem
zamaraju. Čim su profesori počeli da govore o tome "na koji način", tada je odmah
usledio moje pitanje "zašto, zašto i zašto". Stalno sam im postavljao pitanja i zato
su me i mrzeli. Jer postoje stvari koje nikako ne možemo složiti u jednu celinu,
odnosno ne odgovaraju opisanoj slici.
Na primer tu su Egipatske piramide. Još i dan danas uče u školama, da je
kamenje na rampama dovlačeno na svoja mesta. Piramida je sagrađena od 2,3
miliona kamenih blokova za 20 god. Svaki kameni blok bio je težak od 2 - 15 tona.
To znači da su na raspolaganju imali 1,27 sec. da se svaki blok postavi na svoje
mesto, jedan na drugi. To nije loš učinak.
Pomislimo sada na najnovija tehnička rešenja koja nam danas stoje na
raspolaganju. Tu spada i brusno tocilo. Ko je bio kod piramida taj je video, da je
skoro svaki kamen drugačije veličine i oblika. Ja sam sa svojom suprugom bio kod
piramida i mogu vam garantovati da je svaki blok tako obrađen, da između dva
kamena ne možete zavući ni jedan list papira. Ja mislim da ni sa sadašnjom
najnovijom tehnologijom to nije moguće uraditi. Ko je to uradio, to ne znam. I
danas smo baš zbog toga tu, da odgovorimo na pitanje Šta je istina?
Idući unazad i obacujući sve što nije istina, polako ćemo se približiti stvarnoj
Istini. Postoji jedan način približavanja istini, kako su to neki psiho-analitičari
definisali. Da to što je na vrhu Maslow piramide, to što na kraju nalazimo, to je
istina. Prvo što čovek traži u životu, to su osnovne potrebe za egzistenciju: kao što
je preživljavanje, udobnost, lepota...ali to što na kraju traži, što je na vrhu
piramide, to je istina. To je i naša motivacija.
To što istražujemo sa Rafom u najdubljim dubinama, to je istina. Nadam se da
ćemo danas to uspeti i sa vama.
Jedan dobar primer za ovo je i 11. septembar, za koji su nam obnjasnili da je
evidentno, da su dva aviona srušila tri zgrade, od koje su dve poslovne
višespratnice. Jedan avion je udario u Pentagon, čiji motor nije pronađen, a u stvari
1
motor je izrađen od titanijuma. Čak šta više, nisu pronađena ni krila, verovatno je
sve isparilo... U trećem avionu bila je jedna putnica, koja je sa majkom razgovarala
telefonom preko pola sata, "mama oteli su nas, to je jako loše"... Da vidimo, da li je
neko od vas pokušao da razgovara sa mobilnim telefonom sa visine od 11.000
km??? Savršeno! Da utvrdimo, onaj ko je sve ovo režirao, bio je savršen režiser.
Zatim možemo govoriti i o manje važnim stvarima, koje su samo prividno
beznačajne. Razmotrimo naprimer zdravstvo ili neki sportski teren. Jedan dan
treniraš dižući tegove a sutradan imaš zapaljenje mišića. Na to ćeš reći: "Kakvo
zapaljenje mišića." Lekar će vam reći: "To je od mlečne kiseline." Ne gospodo, nije to
od mlečne kiseline. Ako trčite, tada bi posle 400 m mlečna kiselina trebala da
postigne maksimum. Tada sutradan od zapaljenja mišića ne bi mogli ni da se
pokrenete. Ne, tu nije reč o mlečnoj kiselini. To su mikroskopske povrede mišićne
strukture, male povredice, sitni edemi. Vrlo male povrede koje su prouzrokovane sa
preteranim opterećenjem mišića. Znači nije u pitanju mlečna kiselina, kako većina
lekara tvrdi.
Druga stvar koja se tvrdi, jeste da u španaću ima mnogo gvožđa. Garantujem
da u čokoladi ima mnogo više gvožđa. U 100 gr španaća ima 2,2 mgr što baš i nije
previše. Ista je stvar i sa C vitaminom, koji nas štiti od nazeba. To nije tako kako
nam govore, to ću vam malo kasnije objasniti.
Kao što je Rafa rekao, ja se bavim i sa drugim stvarima. Sa energijom, sa
slobodnim energijama. Ako nekoga interesuje, neka pogleda moj sajt "aluka 1603" na
youtube-u. Tu objašnjavam i rad motora na vodeni pogon. Ljudi kažu da to nije
moguće. Moguće je i logično je, samo to treba i uraditi.
Moja ideja je ta, da ljudima pokažem put, kako da dođu do raznih ideja. Sa
mojom suprugom sam u protekle dve godine preradio jedan kamion. Ideja je bila ta,
da napravimo put oko sveta. Kod ovakvog puta osnovni zahtev je sigurnost. Zato
smo preradili jedan vojni kamion sa pogonom na sva četiri točka, tako da se u njemu
može živeti i spavati duže vreme.
Inače to je jedan normalni kamperski auto, pripremljen za put oko sveta, sa
kojim možemo ići u Afriku i u još teža područja. Želimo da napravimo jedan krug
po svetu, krenuli bi iz Evrope u Afriku, zatim u Južnu Ameriku, pa preko Severne
Amerike i Aljaske u Rusiju, da bi se zatim vratili u Evropu. Ovo planiramo da
učinimo negde 2013-te godine, kažem vam, pre nego što me to pitate. Na jednom
ovakvom putovanju šta nas može očekivati? Pre svega učenje od svih ljudi koje
sretnemo, njihovi običaji i navike. Motivacija je uvek učenje.
Kada sam i na ovakvim kongresima želim da učim. Kada sam na ovakvim
konferencijama tu ili negde drugde, ljudi me obično pitaju: "Hej Andrease sećaš me
se?" Govore mi: „Ja sam probao ovo sredstvo ili neko drugo. Ja sam imao takva i
takva iskustva, ja sam to tako doživeo." To je taj doživljaj iz kojeg učim. I
zahvalan sam tim ljudima, jer učim iz njihovih iskustava. Takva stvar je i MMS,
kao i druge stvari.
2
Druga stvar koja nas čeka na ovakvom putu, su razne bolesti kao što su:
malarija, đenga, csanga, i mogao bih da nabrajam još puno specifičnih bolesti... Sa
ovim bolestima treba računati i ako putujemo sa sopstvenom decom, sa svojom
porodicom. Niko ne želi da izloži ovim bolestima sopstvenu porodicu. Trudimo se da
obezbedimo najveću sigurnost.
Tražio sam i istraživao, sve dok nisam na kraju pronašao rešenje. Rešenje je bio
MMS koji možda mnogi među vama već poznaju ili su čuli o čoveku koji je to
otkrio, o Džimu Humbleju. Džim je inžinjer koji je tražio zlato, a slučajno je
pronašao ovo rešenje.
MMS je jedan mineral, natrijum hlorid, i ako ga pomešamo sa limunskom
kiselinom dolazi do reakcije i dobijamo dioksid hlora. Džim nije odmah pronašao
drugu komponentu, već samo prvu, koja se koristi za dezinfekciju vode. U Americi
se sa njim dezinfikuje pijaća voda. Kada si u džungli udaljen od svake civilizacije
400 km, a ljudi se razbole od malarije, od njega su tražili pomoć sa molbom:
"Pronađi nešto inače ćemo umreti."
On nije mogao da učini ništa drugo i rekao je :"Dobro deco, uzmite nekoliko
kapi od ovog dezinfekcionog sredstva i videćemo šta će biti." I koliko god je to bilo
neverovatno, ljudi su samo za 4 časa ozdravili. Kasnije se i Džim razboleo i sa istim
ovim sredstvom je ozdravio. Izečio je i sebe.
Ovo se čini dosta neverovatnim. Ali istina je ta, da u nešto počinjemo da
verujemo, tek kada smo i sami to iskusili.
Isto se to desilo i samnom.
Ovaj mineral je izazvao žestoke reakcije i rasprave po čitavom svetu, da su
ljudi opravdano skeptični. I ja sam sam skeptik, skeptičan prema svemu. Mislim da
među vama ima i lekara kao i skeptika... koji se opravdano pitaju, kako jedan
mineral može da leči malariju, a da istovremeno bude dobar i za gljivice na nogama.
Kako mogu ove dve stvari biti povezane? Ovo ću malo kasnije objasniti.
No da vam kažem odmah. MMS ne leči ništa, ali može dovesti do spontanog
izlečenja. Jako mi se sviđa ovaj termin. Imali smo nekoliko teških slučajeva kao što
je rak i sl. i posle postignutih rezultata lekari su gledali začuđeno i sa nevericom,
kako je to moguće? I za te slučajeve kažu, da je to "spontano izlečenje." Meni je
potpuno svejedno kako se to naziva, "spontano izlečenje" ili nešto drugo, bitno je da
se ljudi izleče.
U procesu lečenja postoji jedna stara izreka: "Ako to sredstvo koristi, tada ga
koristi." Lepota ove stvari je u tome, što ako nekome uspeš da pomogneš ili da ga
izlečiš, to te ispuni sa nekom unutrašnjom radošću. Ljudi me pitaju: "Andrease
zašto to činiš?" Ja odgovaram da to činim iz čistog egoizma, jer želim da budem
sretan, to me stvarno čini sretnim. Kada mi dođe čovek sa izjavom da sam mu
pomogao sa MMS, tada me to čini sretnim. To mi je nadoknada za sve.
Mislim da i među vama ima onih koji su teško bolesni. Ali jednu stvar nemojmo
zaboraviti, da smo tu svi samo zakupci. Od prvog do poslednjeg, niko neće tu ostati.
3
Niko. Svi ćemo otići, neko ranije, neko kasnije. Pitanje je samo kako će otići? Niko
ne želi da pati. Posebo ne od nekog veštačkog fabričkog proizvoda, koji jedino ima
za cilj, da stvara novac, profit.
Kako je moguće da MMS leči, odnosno hlor - dioksid. Pre svega treba da
razumemo neke osnovne stvari vezano za ljudski organizam. Problem je u tome što
današnja farmaceutska industrija čoveka ne gleda kao jednu celinu, već samo
njegove komponente. Pošalju te kod ovog ili onog specijaliste, zavisno od toga koji ti
je organ "bolestan". Problem je u tome, što to ni na jednom nivou ne komunicira
međusobno. Ovo rasparčavanje jako je korisno za farmaceutsku industriju. To je kao
i kod vojske. Postoje nivoi komandovanja, svaki tačno zna svoj deo, ali niko ne
poznaje celokupnu strategiju, osim vrhovne komande. Naravno na ovaj način je
najlakše manipulisati sa ljudima.
Mi sa pozitivnim stavom idemo kod lekara, odatle u apoteku sa nadom da će
nas oni izlečiti. Ono što me je posebno interesovalo u mojim istraživanjima, to je
zajednički pokazatelj među ovim nivoima ... Postoji medicina, alopatija,
naturopatija, kineska medicina, kineziologija i još mnoge druge metode ... Naravno
sve te metode su korisne, ali ja sam istraživao šta im je zajedničko.
To je to, što bih ja sada želeo da vam objasnim.
Unapred se izvinjavam, pokušaću da koristim najjednostavniji rečnik, nikakve
stručne izraze. Koristiću najsloženije reči kao što su: crvena krvna ćelija, ili bele
krvne ćelije, makro faza, ali ništa ozbiljnije i složenije od ovih reči. Zato da bi
svako razumeo ovo izlaganje. Lekarima se izvinjavam za neke banalne izraze.
•
Prva i osnovna stvar u našem organizmu je proces oksidacije. To
znači da dišemo. Udisaj - izdisaj. Neprestano dišemo, unosimo kiseonik u
organizam. To je osnovna funkcija našeg organizma. Oksidacija. A šta je to? To je
sagorevanje. Šta se dešava kada nešto sagoreva, naprimer drvo? Drvo se
preobražava u pepeo. To više nije drvo. Isto to se dešava i u našem organizmu. Isto
tako sagorevamo i hranljive materije kao i otrovne materije .
•
Drugi po redosledu bitan proces u našem telu je, sprovođenje
elektriciteta. Šta je to sprovodljivost? Pokazaću vam jedan eksperiment, da bi vam
predavanje bilo interesantnije. To je veoma interesantno, šta jedna ili druga stvar
čini u našem telu, u našem organizmu. Kao naprimer so...
•
Treća stvar je rezonancija. Mislim da je svakome od vas pojam
rezonancije poznat. Na primer ako dunete u flašu, ona počinje da rezonuje, isto
tako kao kada udarimo u gong. Ali postoji jedna rezonancija koja je mnogo, mnogo
jača od ovih. Ta rezonancija je najveća postojeća snaga koja postoji u univerzumu.
Ovaj univerzum ima jednu osnovnu snagu, a to je ljubav. To je osnova svega.
Naprimer ako ja volim jednog psa, tada ja imam zajedničku rezonanciju sa njim.
4
Ako volim neko drvo, tada ja rezonujem sa njim. Ako volim moju ćerku, tada je i to
jedna rezonancija. Naravno nije isto voleti jedno drvo ili svoju ćerku, ali u oba
slučaja govorimo o nekoj vrsti rezonancije. Ova rezonancija u našem organizmu
uspostavlja ravnotežu, koja doprinosi regulaciji odnosa između ćelija. Tako da je to
veoma važna stvar. Jer u suštini šta smo mi? Jedna grupacija ćelija. Skup od
nekoliko biliona ćelija, koje neprekidno komuniciraju međusobno! Ne jedan sa
drugim, već svi sa svima! Odatle ta ogromna energija.
Razmotrimo ovo sada korak po korak.
Počeli smo sa oksidacijom. Pogledajmo ovaj hlor. U redu i hlorofil je neka vrsta
hlora. Naravno mnogo ljudi će na ovo reći, da ovi ljudi piju neku hipotezu. Jedan
trenutak molim, to nije tako. Jer ovi ljudi pojma nemaju o hemiji, odnosno o nauci.
Između hlora i hlora ima ogromne razlike. MMS nije hipoteza. Mnogi lekari ne
znaju, da je lek koji propišu svojim pacijentima mnogo lošiji, opasniji! Naprimer ovo
sredstvo protiv zapaljenja krvi ... Sintron ... To je naprimer otrov za pacove. Otrov
za pacove! Ali samo jedna razblažena varijanta. U velikoj koncentraciji koristi se
kao otrov protiv miševa, pacova, a u maloj koncentraciji daje se kao lek. Hlorofil je
jedna forma hlora, koji proizvodi kiseonik. Međutim posmatrajmo obrnuti proces,
proces oksidacije, kako se na primer oksidiše jedna konzerva piva.
Svi znate da metali nisu dobri za naše telo. Istina? U telu obolelih od autizma
ima nagomilano previše žive. Dakle znamo da metal ne odgovara našem organizmu.
U toku oksidacije metal zarđa.
I tu je na trećem mestu spomenuta hipoteza o hloru, koja šta radi u stvari?
Oksidiše. Oksidiše prljavštinu sa tkanine i time vrši beljenje, jer oksidiše prljavštinu.
Na četvrtoj slici vidimo jednu eksploziju. To je isto neka vrsta oksidacije, samo je
mnogo burniji proces. Tehnički, kada posmatramo sve ove četiri slike, one prikazuju
tehnički iste procese. Proces oksidacije. Razlika je samo u brzini odvijanja procesa.
Dakle, postoje različite oksidacije, čiji se intenzitet može meriti. Pogledajmo
hlor-dioksid odnosno MMS, koji ima jedan oksidacioni potencijal. Šta to znači? To
znači koliku snagu oksidacije ima. Oksidaciona snaga ovog hlora je 0,92 V.
Kiseonik koji udišemo svi mi sa vazduhom, ima potencijal 1,3V. Naravno ovde u
gradu je ovaj potencijal manji, zbog zagađenosti vazduha, dok je u šumi malo viši.
Dakle ovaj potencijal od 1,3 V naše telo sasvim dobro podnosi, jer kiseonik struji
kroz naš krvotok. Ozon ima oksidacioni potencijal 2,07 V, što je znatno više. Dakle
ako bi uneli u naš organizam ozon, to bi dovelo do burnije oksidacije naših ćelija, jer
ozon ima mnogo viši potencijal oksidacije. To je otprilike kao kada bi imali jedan
uređaj na 110 V i priključili ga na 220 V preko konektora.
5
Neko je ovde spomenuo per-oksid, koji ima ako dobro pamtim 1,6 - 1,7 V
oksidacioni potencijal. To je isto znatno više od kiseonikovog, koji struji u našem
organizmu. Dakle od ovih spomenutih, jedini koji naš organizam može da prihvati
bez oštećenja ćelija, je hlor-dioksid.
Tu možete videti jednu sliku o oksidantima i o anti-oksidantima. Oksidanti
tako funkcionišu da privlače elektrone, dok antioksidanti odbijaju elektrone.
Razumete, funkcionišu kao magnet. Jedan pol privlači, drugi odbija. Ovo
zapamtite.
Sada pogledajmo zašto nam preporučuju toliko silno te antioksidante? Zato jer
oni privlače novac. Zanemarimo ovaj vic, ali danas ova grana farmaceutske
industrij ima godišnji prihod 18 milijardi dolara. Zar se sada ne pitate, ima li ovo
neku drugu osnovu? Stalno se govori: "O imaš potrebe za vezivanje SLOBODNIH
RADIKALA!" Trenutak molim, trenutak! Ne. Ja kažem NE! Andreas, veruj imaš
potrebe za antioksidansima" kažu mi. Trenutak, da stanemo na tren. "Slobodni
radikali" ...
Da li neko od vas zna šta su to SLOBODNI RADIKALI!"?
Toliko se govori o njima. "Jedi što više antioksidanse, inače ćeš brzo ostariti
zbog slobodnih radikala." Ako ih ne jedeš, ranije ćeš umreti. U redu. Da vidimo ko je
to rekao. Pogledajte tamo gore na slici, taj gospodin, Denham Herman je to otkrio
1954, a publikovano je tek 1958. "Teorija o Slobodnim Radikalima." Molim vas, on
je rekao ... TEORIJA! Na ovoj teoriji je zasnovan promet od 18 milijardi dolara
godišnje.
Tu je međutim jedan drugi gospodin, Dr. Mišel Ristov, jedan nemac, koji je
eksperimentalno dokazao 2007. godine, da su oksidacioni stres i oksidacija, a ne
slobodni radikali odgovorni za produženje života. On je eksperimentisao sa
pacovima. I stvarno ove životinje su duže živele. Čak je i dobio neku nagradu za to.
Prema vama, kojeg je gospodina nauka prihvatila, prvog ili drugog? Da.
Naravno prvog, vidim imam odličnu publiku. Dakle utvrđeno je da antioksidanti
smanjuju mogućnost vezivanja kiseonika u organizmu i time smanjuju mogućnost
dužeg života. Dobro ste čuli, smanjuje kiseonik. Jer sam proces oksidacije je jedna
od osnova našeg života.
Naše ćelije ne mogu opstati bez oksidacije! Kada jedete ili kupujete nešto za
jelo, tada ste verovatno već i Vi primetili, da je na pakovanju hrane napisano slovo
E i jedan trocifreni broj i bezbroj neobičnih podataka. Zna li neko od vas šta to
znači? To je veoma jednostavno, odmah ću vam reći. Oznaka E200 - E300, to su
prehrambene boje, ne izvinite ... to su sredstva za duže trajanje. E300 - E400 su
6
antioksidanti! Veličanstveno. I sada dolaze oni koji govore, da Andreas, treba da
jedeš antioksidante i C vitamin, inače ćeš dobiti skorbut!
Dobro. U redu, idem da pogledam na vikipediji i u leksikonima šta je skorbut.
Ponovo gledam. Idem da pitam nekoliko mojih poznanika, lekare. Koliko si ti
pacijenata imao sa skorbutom kao bolest? Za proteklih 20 -30 godina nisam imao.
Poznaješ li nekog svog kolegu koji je imao takav slučaj? - Ne. Tražim i tražim.
Najzad sam našao! Kolumbo! Dobro pogledajmo ove ljude koji su plovili zajedno sa
Kolumbom. Jako su malo hrane imali. Ceo dan gore, dole, pentranje po jarbolu.
Razveži, zaveži. Ovi ljudi su ceo dan intenzivno radili. Njihovo telo je intenzivno
oksidiralo to malo hrane što su dobijali. Naravno nisu hteli da umru, želeli su da
prežive i borili su se.
Radili su natčovečanski ceo dan, prevazilazeći sopstvenu snagu sa malo hrane
i ograničenom vodom. Veoma intenzivno su oksidirali. Ovim ljudima bi stvarno
dobro došlo malo antioksidansa. Da sipaju malo vode na vatru, da ona ne gori tako
intenzivno.
Imam jednog poznanika, koji pati od aneoreksije, kome isto dobro dođe malo
antioksidanta, ali istovremeno jednom preteškom, debelom čoveku, to ne treba. Jer
antioksidant isključuje mogućnost da sagorimo ove masne Mišelin pojaseve oko tela.
Da sagorimo i oksidišemo.
Dakle ... Slobodni radikali ... kako da vam objasnim šta su oni. To je malo
komplikovano. Komplikovana je stvar ali ću pokušati jednostavno da vam
objasnim. Slobodni radikali, funkcionišu kao elektricitet. Jel jasno? Ako postoji
jedan atom kiseonika sa sedam elektrona, tada on nije stabilan, jer je potrebno da
ima osam elektrona. Zato će pokušati da privuče jedan elektron, recimo iz membrane
ćelije, ako je to moguće. Ako nije uspeo, tada logički sledi, da je potencijal oksidacije
niži od 1,3 V. Jer znamo da nije isto 12V ili 220 V ili 4 V. Ako uređaj nije
priključen na odgovarajući napon, tada on ne može da funkcioniše. Isto je i sa
našim telom. Ako damo premalo neće funkcionisati, ako imamo previše tada će da
sagori. Dobro! No takvi su i slobodni radikali. Znatno su jači i kako su jači, tada će
oni imati intenzivniji oksidacioni uticaj na ćelije od potrebnog.
Zamislite da su elektroni kao novac koji kruži u našem telu, koji jedni podižu,
dok drugi ulažu, neprekidno se menja stanje novca i to kruži po našem telu.
Potpuno je svejedno šta mi jedemo, jer to što pojedemo sa jednim elektrolitičkim
procesom pretvaramao u elektronsku energiju. Jer mi smo u stvari energija. Međutim
nama kažu ne, vi ste materija.
7
Ali ne, prvo je tu električna energija, prvo dolazi fizika i tek posle toga slede
hemijski procesi. Dakle hemijski procesi su podređeni fizičkim procesima. Ima tu
jedna stvar sa kojom se normalno lečenje ne bavi, to su šećer i so. U narednom
izlaganju oni će biti osnovni činioci o kojima govorim.
So i šećer
So je jedna mineralna materija, a šećer je jedan ugljeni hidrat. U ogledalu ove
spoznaje, da govorimo o njima u ogledalu o njihovoj električnoj sprovodljivosti.
Sada ću vam prikazati jedan eksperiment, koji sam doneo. Jel u redu? Nadam se da
će uspeti.
Tu je jedna čaša destilovane vode i jedna sijalica. U ovu destilovanu vodu
staviću malo kuhinjske soli. Do sada sijalica nije svetlela, ali sada kada smo stavili
so u vodu, vidite da je sijalica počela da svetli. Klasičan fizički eksperiment. U
stvari so je - "So života" kako se kaže, jer bez soli ne funkcioniše ništa - dakle uz
pomoć soli destilovana voda postaje elektro-provodnik. U našem organizmu isto
tako funkcioniše. Pomislite samo na vaše suze, kakve su one? Slane, zar ne?
Dobro da vidimo šta će se desiti ako u destilovanu vodu stavimo malo šećera?
Zna li neko šta će se desiti, ako ovu malu kašiku šećera stavimo u ovu slanu vodu?
Vidite, sijalica se ugasila. Ne svetli više. Zašto?
Izvinite, izvući ću konektor, da ne pravi više problema.
Pogledajmo šta je šećer? Šećer je jedan ugljeni hidrat. Hidrat uglja, odnosno
voda i ugalj. Šta kažemo za šećer...? Da je hranljiva materija. A to je i istina. Dakle
naučna je činjenica: Da šećer daje najbolju energiju za naš organizam, ali kada? Ali
samo tada!! Ako to može i da oksidiše! Na primer: ugalj, šta treba sa njim učiniti
ako želimo da dobijemo toplotu? Treba ga sagoreti. Ispravno! Oksidirati.
Pogledajmo sada šta se dešava, ako ja pojedem ovaj šećer i sednem pred TV i počnem
da pritiskam daljinski upravljač. Hoće li sagoreti nešto od toga,? Ne. Šta se tada
dešava u mom organizmu? Ugasiće se tačno tako kao i sijalica. Biću pospan i
umoran.
Da, ali vi ćete na to reći, to nije tako. Jer ako uzmem kašiku šećera, to će mi
dati energiju! Da, jer tada će organizam da ispusti insulin, što je jedan hormon, koji
će me ritnuti, da bi mi dao jedan impuls da krenem sa aktivnošću. Zašto dobijem
ovaj impuls? Da krenem da radim i time da prerađujem šećer koji sam pojeo. Da ga
oksidišem. Jer ako to ne činim, odmah ću dobiti ovo uranjanje u pospanost, umor.
Dakle neposredno posle uzimanja šećera odmah treba da ga i preradimo,
oksidišemo, da bi ga upotrebili. Jer ako to ne učinimo, on će smanjiti oksidacioni
8
potencijal našeg organizma. Recimo sa 1,3 V pašće na 1,0 V. Šta čine tada naše
ćelije? Zamaraju se. Dakle električne veze između ćelija neće biti odgovarajuće. Šta
se tada dešava sa našim odbrambenim ćelijama u ovom slučaju? Isto tako će stati i
ne mogu obaviti svoju funkciju. Jel tako? Da, tako je.
Vidite nisam ništa radio, samo pokušavam čistom logikom da pretpostavim i
zaključim nešto. Pokušavaju da nam prodaju ove antioksidante, kada baš imamo
potrebe za oksidacijom. Jel neko video takmičare u triatlonu, koji svaki dan redovno
treniraju i da su zbog toga neprekidno bolesni? Naravno da ne.
Ako bi teorija Denhama bila istinita i proces oksidacije i slobodni radikali nas
činili bolesnim, onda bi mi već davno umrli. To znači, da mi imamo potrebe baš za
oksidacijom moje dame i gospodo. Za oksidacijom!
Sasvim je to nešto drugo, kao što sam rekao, da smo mi električni sprovodnici.
Sa tim električnim vezama mi razmišljamo, pokrećemo ruke, sve akcije su posledica
električne sprovodljivosti. Preko toga i osećamo, sve je to električni refleks. Ovu
vrstu električne energije otkrio je Nikola Tesla. Dakle, gde je danas najveća greška u
savremenoj medicini? Govore o tome da postoji električna sprovodljivost u telu, ali
ne govore o tome, koja je vrsta električne sprovodljivosti. Ne uzimaju u obzir kakvi
električni tokovi se dešavaju u našem organizmu. Kakvi su ovo električni tokovi u
stvarnosti? Danas poznajemo jednosmernu, naizmeničnu struju ... Međutim ovo je
jedna alternativna električna energija, koju je otkrio Tesla i nazvao je "skalarnom
energijom."
Zamislite to, kao da tu postoji jedno jezero i u sredinu jezera kane se jedna kap
vode, pum, šta će to da učini? Stvore se talasi i oni se šire u krugovima iz sredine
prema spolja. Sada zamislite da bih ja iz sredine ovog jezera želeo da napredujem
prema spolja. U našem organizmu energija koja struji, isto tako želi da se širi
napolje. Ovakvo strujanje u talasima, naziva se Hercovi talasi.
Ako ja želim da uđem u more i krećem se suprotno od talasa, treba jako da se
naprežem, kako bih napredovao prema unutra. Jel to teško? Da, jako. Puno talasa,
znači mnogo prepreka, odnosno velik otpor. Dobro, pogledajmo kako bi to mogli
izvesti delotvornije, lakše. Ko je to na obali, ko se najbrže kreće? Bez motora i
jedara. To je surfista! Zato, jer surfista na krovu talasa, koristi njihovu energiju
širenja. Ako stanem u ovo jezero na vrh talasa, šta treba da učinim? Ništa, treba
samo da održim ravnotežu i voda, talasi me lepo nose napolje.
To je princip skalarne energije, što je otkrio Nikola Tesla. Ko nam je to sada
ponovo otkrio, to je profesor Dr. Mišel. Jer ova energija postoji i u našem
organizmu! To je ono što neće da zna farmaceutska industrija! Uvek traže nešto
9
drugo i drugo, dok ne dođu do hemije, što je u stvari iza fizike. Jer kao što kažem,
mi smo elektro sprovodljivi. Kao ATP ciklus. Ako ja sviram na jednom klaviru, prvo
postoji kretanje prstiju po dirkama, a tek posle kreće hemija, čuje se zvuk.
Hemija nažalost utiče na elektrosprovodljivost. Videli ste ovaj pokus, ako
stavim šećer u vodu, to stvara otpor. I od ovog ugljovodonika, zbog otpora koji
stvara, smanjuje se elektrosprovodljivost vode. To je suština, veoma osnovna stvar.
Slana voda kao što smo videli, slična je morskoj vodi, povećava električnu
sprovodljivost elektriciteta. Ima nekoliko lekara kao na primer profesor Garsija, koji
preporučuju da koristimo morsku vodu. Mnogima ovo izgleda kao glupost, ali to je
stvarno tako, morska voda je fantastična. Morska voda nije samo prosta mešavina
soli i vode. Morska voda sadrži ogromne količine i drugih mineralnih materija, za
kojima naše telo ima isto tako velike potrebe.
Ako pijemo razblaženu morsku vodu do 30%, tada nam ne trebaju nikakve
tablete vitamina, niti drugi dopunski sastojci. Jer morska voda sadrži sve, za čime
imamo potrebe. Natrij, magnezij ... i što je najinteresantnije, tačno u tim odnosima i
količinama, koje su našim ćelijama u organizmu potrebne.
Na primer, u klasičnoj medicini je prisutna ... mitoza, kako je to divna stvar!
Kako se naše ćelije deljenjem višestruko povećavaju, jedan - dva - tri i tada vup, pa
ponovo jedan – dva - tri i vup. Zašto se ćelija raka ne ponaša tako? Zato jer se
ćelije raka pojavljuju rasuto svuda po organizmu, pum-pum-pum. Ovo je veoma
interesantna stvar, što ću kasnije da objasnim.
Da se vratimo nazad na šećer, što smanjuje provodljivost organizma ako ga ne
sagorimo! Ako ga sagorimo, tada daje mnogo energije. Znači daje mnogo kalorija ali
samo ako ga sagorimo. Antioksidanti međutim sprečavaju okisidaciju, odnosno
smanjuju proces sagorevanja. Još jednom kažem debljim ljudima kada kupuju hranu,
da dobro pogledaju pakovanja hrane sa oznakama E310, E320 itd do E400, da ne
kupe tu hranu, jer ona sadrži antioksidante i još pored toga su i veštačke materije.
Šta čine ovi antioksidanti?
Na primer: ujutro uđem u kafić: "Pepe molim jednu kafu sa mlekom i jednu
krofnu zašećerenu!" "Izvoli." Popijem kafu i pored kafe popušim i jednu cigaretu.
Zatim pojedem krofnu. Šta se tada dešava u mom telu?
Mozak odmah registruje toksine i počinje da razmišlja, šta da učini. Mozak
postavlja pitanje stomaku: "Hej, šta se to dešava tamo dole?" Stomak odgovara:
"Toliko tu ima toksičnih materija, da ne mogu da ih nadvladam. Idi protrči jedan
olimpijski krug!" Mozak naređuje jetri: "Učini nešto sa tim silnim otrovnim
materijama." Jetra odgovara: „Pokušavam, ali ne uspevam. Ne mogu da oksidišem.
10
Prepuni smo sa šećerom." Mozak ponovo naređuje jetri: "Pokušaj nekako da ukloniš
ovaj silan šećer iz krvi. Nećemo moći da radimo. Zamorićemo se."
Umeša se pankreas: "Ovde govori pankreas!" Na to um odgovara: „Šta je, šta
hoćeš?" Na to pankreas kaže: "Imam jedno rešenje. Imam jedan hormon, to je
insulin. Ako to pustim u krvotok odmah će nestati višak šećera. Izolovaćemo ga,
stvorićemo holesterin ...i smestićemo ih u masna tkiva, tu i tamo, privremeno neće
smetati" . Mozak odgovara pankreasu: „Odlična ideja! Učinite to!" Tako je i
učinjeno.
Šta to znači?
1.
Ja sam bio u Americi, ljudi su tamo brutalno debeli. Sada ih je i ovde
kod nas sve više.
2.
Nažalost ovi ljudi su žrtve određene zatrovanosti. Jer ovi toksični
materijali, toksini, koje su pojeli recimo u proteklih pola godine ili zadnjih pet
godina ... sve se to nalazi u njihovim organizmima, uskladišteno u masnim tkivima.
Zatim ovi siroti traže rešenja za svoju debljinu. "Dobro" kažu oni: "počeću da držim
dijetu ... " Drže dijetu dan, dva, tri dana ... Šta se tada dešava? Osećaju se jako loše,
i većina ljudi tada kaže: "Ja ovo neću dalje da radim." I ponovo počinju da jedu neki
ugljeni hidrat. Šta se dešava tada?
Toksini koji su smešteni u masnim tkivima, koji nemaju nikakvu funkciju, oni
ne sprovode električnu energiju, kao da nisu sastavni deo našeg organizma ... Sa
dijetom, kako se rastvaraju masna tkiva, otrovne materije se ponovo oslobađaju u
našem organizmu, i um ih ponovo registruje. "Šta se to ponovo dešava, ponovo smo
puni toksina?" Um ponovo naređuje: "Tražim odmah neko rešenje!" Rešenje? Šta da
bude rešenje?
Ima tu u ormariću u nekom ćošku skriveno malo čokolade. Ili može ponovo da
dođe insulin, i da stvori još više masnih tkiva. To je jedan đavolji krug. Ovi ljudi su
žrtve. Žrtve današnje civilizacije. Debljina, to je danas civilizacijska bolest.
Došlo je vreme da se suočimo sa tim, sa ovim problemom i da veštačke
antioksidante, potpuno isključimo iz naše ishrane. Ovi E315, ili E320 ... što je još
gore, pored toga oni su benzonati! Kao produkti od naftinih derivata, oni nas truju.
Još jednom: ako ja trošim ove E310 ili E 320, veštačke antioksidante, tada
moje telo ne može dobro da oksidiše, odnosno nema dobrog sagorevanja hrane. Šta se
dešava ako ja ove hidrokarbonate ne mogu dobro da sagorim? Pomoću insulina i
holesterola ovo smeštam u masna tkiva. Masna tkiva imaju jako malu
11
sprovodljivost. I tako smešteni toksini u masnim tkivima ostaju u organizmu, jer
nismo sposobni da ih dobro oksidišemo, sagorimo.
Šta se dešava kada držimo dijetu? Tada ponovo oslobađamo toksine iz masnih
tkiva, i tada organizam ponovo ne funkcioniše dobro! Tada čovek, da bi savladao
svoju strepnju i žudnju, počinje ponovo da traži slatkiše ili čokoladu. Sa tim se
stvara još više masti. Možemo reći, da se zmija ujela za sopstveni rep, da tako
definišem. Višak šećera znatno smanjuje električnu sprovodljivost organizma.
Postoji tu još jedna stvar, sa kojom se do sada nismo bavili, a to je, da time
dovodimo organizam do zakiseljavanja. To znači, da ph vrednost počinje da opada.
Padne ispod normalne ph vrednosti i organizam postaje kiseo. Kiselo telo je jedan od
najvećih problema. Ako budem imao vremena i to ću vam objasniti.
Da svedemo još jednom problem vezan za sprovodljivost organizma.
Naše telo je praktično jedna velika električna mreža. Ali zamislimo jednu
veoma gustu mrežu. Svaka pojedina ćelija je povezana sa drugom ćelijom, jer one
komuniciraju međusobno, i to svaka sa svakom. Ako neka ćelija izostane iz ove
komunikacione mreže, i ostane izolovana bez komunikacije, ta je ćelija nazvana
"ćelijom raka."
Ako jedna ćelija nije sposobna da prima ili predaje energiju, tada ta ćelija nije
sposobna da prima ili daje informaciju. Jer skalarna energija nije samo energija, već
ona ujedno emituje i informaciju.
Ovo sada ovde na ovom seminaru nemam vremena da objasnim, ali sledećom
prilikom nadam se da će biti ... To je kao što se i mobilni telefoni mogu puniti sa
mreže. Dakle ćelija raka nema dovoljno energije.
Razmotrimo to sada detaljno. Energiju u našim ćelijama razvijaju ovi sitni
delići koji se nazivaju mitokondriumi. Mitokondrium je jedna bakterija. Ona je ušla
u naš organizam pre mnogo hiljada godina. To su električni uređaji unutar ćelija.
Zamislimo strukturu naše ćelije, koja sadrži jedro, membranu itd... I mitokondriumi
su sastavni delovi ćelija. Deca imaju mnogo više mitokondriuma, dok stariji imaju
manje.
Zamislimo mitokondrium kao jedan električni generator. On proizvodi
električnu struju razdvajajući natrij od kalija. U ćeliju ulazi natrij dok iz nje izlazi
kalij ... što dovodi do razlike potencijala unutar ćelija i spolja. Mitokondrijum
skladišti ovaj napon. Ovaj napon napaja sve ćelije sa električnom energijom.
12
To daje energiju belim krvnim zrncima ... ćelijama ubicama, makrofagovima ...
Na primer ako jedna ćelija belog krvnog zrnca nema dovoljno električne energije, to
je recimo kao, milicioner bez oružja. Ovo je veoma interesantno, jer ako to
razmotrimo ispod mikroskopa, vidimo, da ako u organizam unesemo MMS, da se
ove ćelije izdužuju, kao da su napete za borbu. U normalnim uslovima ove ćelije su
veoma "lenje." Međutim sada su spremne za akciju, idu ravno da unište bakterije ili
spore gljivica, jer su ispunjene sa energijom!
Ako nemaju dovoljno energije, ova bela krvna zrnca tada nisu u stanju da
unište ništa. Sasvim je to logično. To je to što sam rekao da MMS ne leči ništa, već
samo jača organizam, tj. odbrambeni mehanizam i to brutalno. Jer so prodire preko
ćelijske membrane, dok kalij izlazi i tako dolazi do električnog napona.
Šećer za kojim imamo najviše potrebe je hidrogen. Za šećerom imamo potrebe
zbog hidrogena. U formulama oznaka za hidrogen je H. H2O to je voda, jel tako?
Šećer u stvari sadrži najviše hidrogena. Da li neko zna šta znači ph vrednost? To je
potencijal hidrogena. Ako je ph vrednost jako mala to, jednoznačno znači da
nemamo dovoljno hidrogena u organizmu. Tada je naš organizam kiseo, što u suštini
znači da nema dovoljno hidrogena.
Tada umesto da sagorevamo šećer, on se fermentiše. To znači jedno sporije
sagorevanje, što se naziva, povećana glikoza. Fermentacija takođe stvara energiju,
to svi znamo, naprimer kada se stvara vino. Tj. dolazi do stvaranja alkohola.
Neobično je to da se u svakoj ćeliji raka, dešava ova fermentacija umesto oksidacije.
Naše ćelije pokušavaju na bilo koji način da prežive.
Dakle ako ne ide oksidacija, tada se sa procesom fermentacije proizvodi
alkohol, koji ima mnogo niži oksidacioni potencijal.
Na ovoj slici vidi se jezero sa formiranim talasima stvorenim usled kapi koje su
pale u vodu. Uzmimo sada jednog čoveka koji ima 100 kg! Taj čovek sadrži 80 l
vode. Odlično, ali od toga je samo 6l krv. Gde je tada preostalih 74l vode pitam se
ja? Ako nije u krvi gde je onda? Ona se nalazi u tkivu i međutkivnom prostoru.
Hvala vam što je toliko lekara prisutno, sa njima ću ovo kasnije detaljno da
razjasnim. Ovo je to gde MMS može jako mnogo da pomogne jer znatno povećava
električni potencijal ćelija u tkivima. Normalno je da je ph vrednost organizma 7,3.
Organizam ima potrebe da je na ovom nivou, jer kada ph počine da opada, tada
polako počinje proces odumiranja.
Danas se mnogo govori, da treba jesti što više baznog jela, da treba uneti u
organizam što više baznosti ... Međutim kažite i jedan artikal hrane koji je bazan.
13
Samo jedan! Ne znate ni jedan, jer su svi kiseli. Naš organizam postaje bazan sa
procesom oksidacije! Ne sa hranom koju trošimo.
Naravno da je logično, ako jedemo jako kiselu hranu, tada je potrebno mnogo
više energije, da ona postane bazna. To je kao i kod baterija, postoje bazne baterije
ali i kisele. Ako sagorimo nešto kiselo, tada se baznost ponovo uspostavlja.
Reći ću vam sada jednostavnije, jer jedan deo čovečanstva kaže: "Jao ne
razumem ništa." Recimo tako, da voda ima svoje pamćenje. Naprimer ako ovih 80l
vode pročistimo, tako da u jedan bazen ubacim jednu tabletu hlora. Od te tablete
voda se pročisti. Nema više bakterija. Naravno voda će postati hlorisana. Ali
napominjem vam, da je ogromna razlika između hlora i hlor dioksida. I jedno i
drugo je hlor, ali to nije isto. Tu su naprimer trihalometani, koji izrazito stvaraju
ćelije raka. Ali ovo nemojmo mešati! Čist hlor nema nikakvo sporedno dejstvo.
Pogledajmo hlor sa kojim čistimo bazene, nema nikakvog mirisa. Morska voda, ako
pogledamo, sprovodi električnu energiju isto tako kao i naš organizam i ima
savršenu slanost.
Kako možemo poboljšati električnu sprovodljivost u organizmu? Jonizovana
voda je voda sa povećanom bazičnošću i sa poboljšanom sprovodljivošću. Zato i
preporučujemo razblaženu morsku vodu do 30%. Ovo je proučavao Rene Quinton i
Dr. Angel Garsia. Moram malo ubrzati tempo izlaganja.
Na slici vidimo ćelije krvi ispod mikroskopa. Ovo je jako interesantno. Na
gornjoj slici vidimo jednu normalnu krvnu sliku, dok ispod vidimo krvnu sliku
stanja pred trombozom. Vidimo krvnu sliku pred embolijom, gde su krvna zrnca
slepljena i rastegnuta. Na gornjoj slici dat je MMS, koji je probudio električnu
sprovodljivost. Crvena krvna zrnca su postala ponovo okrugla. To je dovelo do
odbojnosti između krvnih zrnaca i vratila se zdrava krvna slika.
Ali ako bi ponovo smanjili električnu sprovodljivost, ponovo bi nastalo
trombično stanje, zrnca bi se slepila. Mnogo je ljudi koji su imali visok krvni
pritisak ili probleme sa cirkulacijom koji su probali MMS. Dobijena je normalna,
zdrava krvna slika.
Dr. Noria Ortega u Japanu vršio je jedno istraživanje sa virusom ptičjeg gripa,
dajući hlor - dioksid životinjama. Rezultat eksperimenta je, da je uginulo 70%
životinja koje nisu dobile hlor - dioksid. Sve životinje koje su primile hlor - dioksid
su preživele. To znači da je hlor - dioksid uništio virus ptičjeg gripa.
Danas u savremenom svetu pijaću vodu čistimo sa hlorom. U svakom
civilizovanom svetu voda se čisti sa hlorom. To je jedno jeftino rešenje i ne treba
trošiti mnogo novca za to.
14
Pogledajmo bakterije. Kako MMS ubija bakterije? Ubija ih time što skida
elektrone a u stvarnosti razara zidove ćelija. Razlika u odnosu na jedan antibiotik
je u tome, što ona prodire u bakterije. Prodire u bakteriju i truje ih. Anti - biotik,
odnosno anti - život, protivan je životu. Oksidacija je jedno jednostavno
sagorevanje. Dakle hlor - dioksid dospeva do zidova bakterije i jednostavno ih
sagori. Puf, bakterija nije u stanju da se odbrani, jer se jednostavno probuši.
I naš odbrambeni sistem, koristi tačno ovaj postupak preko makrofagova.
Probijaju ćelijsku membranu i zatim je razore. Šta je virus? Ljudi često greše, velika
je razlika između bakterija i virusa! Zamislimo da je bakterija tolika kao jedan
kamion pomorandži, tada je virus samo toliki, kao jedna teniska lopta u ovoj
prostoriji, ili i još manji od nje. Pronaći to putem lekova jako je teško postići.
Virusi se mogu videti samo sa elektronskim mikroskopom. Potrebna su
sredstva za istraživanje, jer je jako teško istražiti jedan virus. Hlor dioksid tako
uništava viruse da denaturiše kapsid virusa. Veličanstveno! Da vidimo kako vam
ovo mogu jednostavno objasniti ...
Ako se jedno dete razboli, šta će biti prvi znak da se dete razbolelo? Jel da je
to, što se javlja visoka temperatura. A šta je to? Jedno sagorevanje. Sagorevanje to
je oksidacija. Vrlo dobro! Virus je u suštini jedan protein, jedna belančevina.
Možemo reći da najviše liči na belance. Izvinite što toliko uproštavam. Kako mogu
ubiti ovu belančevinu? Tačno tako, da je ispečem.
Prema savremenoj medicini virus nije ni živ niti mrtav. Ne pojedem ga, niti ga
izbacujem iz organizma putem stolice. Samo je jedna jednostavna belančevina.
Postoji bezbroj kaspidnih formi, ali i onda je to samo jedna belančevina. Šta se
dešava kada ispečem belance jajeta? Sagori i postaje belo. Sa denaturisanjem mogu
ga uništiti. Hlor dioksid tačno to radi. Denaturiše ga.
Naš organizam to postiže putem temperature, što znači da temperatura
sagoreva virus. Zato vas jako molim, da ako dete ima temperaturu od 39 stepeni,
nemojte se truditi da odmah oborite temperaturu, jer sa temperaturom organizam
ubija viruse. Majke su tada obično zabrinute, očajne, "odmah je potreban neki lek,
neki lek molim!" Molim vas nemojte to činiti, nemojte.
Iz sopstvenog iskustva mogu vam preneti jedno prilično dramatično iskustvo.
Na predhodnoj konferenciji ovde u Barceloni, moja ćerka je imala temperaturu 42
stepena, blizu granice temperaturne kome. Imala je 220 otkucaja srca, preživela je
samim čudom. Nemojte to uzeti kao primer, ovo je bio jedan specijalan slučaj, od
hiljadu ... od deset hiljada slučaja samo je jedan ovakav slučaj! Naš organizam je
jako otporan!
15
Zato majke, molim vas da ostavite temperaturu, jer je ona ta koja denaturiše
organizam, ispeče viruse. Ne postoji nikakav lek za viruse! Ne postoji druga
mogućnost. Ovde imam još nekoliko naučnih podataka, ali sada za to nemam
vremena.
Ovo je Dr. Š. Ustereder! Veoma je interesantno da je on MMS veoma uspešno
koristio protiv AIDS-a. Pogledao sam snimke, ti ljudi su bili u veoma teškom
stanju. Bolovali su od AIDS-a ili malarije, a često istovremeno od obe bolesti.
Stvarno bila je reč o ljudima u veoma teškom stanju! Bilo je i onih koji su umirali.
Međutim 98% ljudi izlečilo su se u roku od dve nedelje i mogli su ponovo da rade.
Mnogi se pitaju kako je to moguće? Džim Humbe je na to rekao, da MMS sve
leči. Ja se sa tim ne mogu složiti, jer ne može se sve izlečiti. Jednostavno zato, jer
često nije samo jedan uzrok, već postoji više uzroka, odnosno uzročnika. Zatim tu
su silni ljudi koji već godinama uzimaju lekove koji se ispituju protiv AIDS-a. Sa
tim su samo došli u mnogo gore stanje.
To vam je kao kada bi kola dali na popravku jednom čoveku, koji se ne razume
u to. Tada se kola često vrate u mnogo gorem stanju nego što su odneta na
popravku.
***
Paraziti
Da vidimo kako oni funkcionišu! Autizam ne izaziva samo živa, već to mogu i
paraziti. Postoji bezbroj vrsta parazita, ne treba odmah pomisliti na gliste u
crevima koji vire iz nas. Većina parazita su veoma često vrlo, vrlo mali organizmi.
Na primer i malarija je jedan takav parazit.
Ovde na slici vidite jednu ćeliju crvenog krvnog zrnca, a one bele tačke na
njemu su paraziti malarije. Ovi paraziti su veoma-veoma maleni, često mnogo manji
nego što su same ćelije. Međutim ovo je jedno potpuno zapostavljeno polje u
medicini. Nikome nije u interesu da to leči. Jer kako je zadnji dobitnik Nobelove
nagrade definisao, ne ja, već on: "nama nije u interesu da držimo pacijente, već su
nam potrebni klijenti, klijenti koji su hronični bolesnici." Jasno je da je to korisno,
kada stalno, ponovo i ponovo, idemo kod lekara i u apoteku. Održaće me oni u
životu, samo da stalno idem u apoteku da kupujem.
***
16
Gljive
Ovo je bila druga velika tema na konferenciji i ne želim da ovde sada
ponavljam. Gljive su te koje šećer metabolišu putem fermentacije i gube ATP. Na
neki način oslobađaju i neke otrovne materije. Ovo je jako bitno, jer gljivice stalno
prate, odnosno u najčešćim slučajevima bolest raka. Jer ove gljive putem
fermentacije proizvode alkohol, sa kojima se hrane ćelije raka. Zato su i opasne.
Oni slučajevi raka gde je došlo do izlečenja, treba da vam kažem, jer sada sam
bio u Kanadi, gde se pojavilo jedno veoma interesantno istraživanje o DCA, o dihlor
- acetatu, koji je u stvari jedna srodna materija hlor - dioksidu. Možemo je
jednostavno nazvati hlornim sirćetom. To je srodno MMS-u. I to je tamo imalo jako
velik uspeh! Razgovarao sam tamo sa lekarima istraživačima, i došli smo do
sledećeg zaključka, iz najverovatnijih rezultata, da hlor dioksid aktivira
mitokondriume u ćelijama.
To znači da ćelije obolele od raka, mitokondriumi u njima ne funkcionišu,
zaustavljen je njihov rad. Kao da su električni generatori isključeni. Odakle obolela
ćelija od raka uzima energiju? Iz alkohola, dobijenog putem fermentacije. Dakle
umesto normalnog potencijala od 1,3 V tamo je recimo samo 1 V. Znači to je jedan
niži potencijal, koji je sposoban samo za sporiji proces, tj. fermentaciju. Ako ja ove
mitokondriume uključim, probudim, takoreći ove ćelije probudim iz sna i uđu
ponovo u normalno snabdevanje sa energijom, tada ćelije raka izvrše samo -ubistvo,
to se u medicini naučno naziva apoptozija. To može biti objašnjenje, zašto smo
postigli tako ozbiljne uspehe u lečenju raka.
***
Dijabetes
Na žalost sada treba da govorimo o jednoj jako odvratnoj stvari - a to je
dijabetes, šećerna bolest. To je drugi najveći biznis ovoga veka. Ovo na slici je
gangrena izazvana šećernom bolešću, što smo mi izlečili. MMS je isproban na 231
bolesnika, odnosno lečili smo ih sa hlor dioksidom i oni su se u potpunosti oporavili
od gangrene stopala. Mnogi od njih već posle 2 do 5 dana. Ni najduža kura nije
trajala duže od 120 dana.
Ovo je jedna jako ozbiljna bolest jer čovek prosto živ trune. Jako neprijatno
miriše. Interesantno je da bolesnik ne oseća bol. Naravno, jer ove ćelije više ne
komuniciraju sa mozgom. Ne postoji električna veza. Šta šećer radi sa sposobnošću
provodljivosti? Parališe sposobnost provodljivosti u organizmu. Naravno ako
mozak nema informaciju, ne zna za povredu na mojoj mozi, tada nije u stanju
17
nikoga da pošalje u pomoć. Isto se dešava i u slučaju raka. Ćelija raka ne
komunicira sa mozgom. Mozak nema informaciju da je rak prisutan.
***
Terapija sa urinom
Ima onih koji predlažu terapiju sa urinom. To zvuči odvratno, ali je ona veoma
uspešna, ima istine u tome! Pogledajmo šta se tada u stvari dešava! Ćelija raka
kada metaboliše alkohol, ostavlja deliće, sopstveni talog u organizmu. Ovaj talog se
odstranjuje sa urinom. Kada pijemo ovakav sopstveni urin, šta se tada dešava u
našoj glavi? Prvo shvati zbog tragova u urinu: "Opa ovo sam ja!" Zatim utvrđuje:"
Opa nešto nije u redu!" Sa ovom spoznajom naš organizam već može nešto početi sa
ćelijom raka.
To vam je isto kao kada pas svojom mokraćom obeleži svoju teritoriju, optrči
okolo i pomiriše više puta ... Oni nemaju potrebe da popiju, jer oni imaju 400 puta
izoštreniji osećaj mirisa, i odmah znaju da li je sve u redu ili nije i ako nije u redu
koju travu treba da pojedu. Nešto slično se dešava i kod terapije sa urinom.
***
Otekline, kancerozni čvorovi
Dakle otekline nisu ništa drugo, nego izolovane grupe ćelija, koje ne
komuniciraju sa ostalim ćelijama organizma. Razlog je trojak: hemijski, električni i
zračeći. Ph vrednost oteklina je uvek kisela. Kao što smo već rekli, putem
fermentacije se dobija alkohol a iz njega metabolizmom energija. Ćelije raka imaju
potrebe za jako mnogo energije. Ako bi postojao kiseonik, tada bi one sagorele.
Gljive su te koje dodeljuju energiju ovim ćelijama raka, odnosno kanceroznim
čvorovima.
Oksidacija čupa elektrone iz ćelije raka i sa tim ih uništava u stvarnosti. Ali
moram vam reći, da ovo ne funkcioniše u svim slučajevima raka. Imali smo i takve
slučajeve, kada su rekli da čoveku preostaje 3-4 dana života, a od MMS-a su se
izlečili. Međutim bilo je i tako složenih slučajeva, da nismo bili sposobni da im
pomognemo. Sve zavisi od toga kada i kako počinjemo lečenje.
Prvo što je najbitnije u ovakvim slučajevima, jeste odluka, da li čovek želi
dalje da živi? Pogleda svoj brak, ne slažem se sa svojom ženom. On dalje razmišlja,
moj šef je grozan, deca me ne vole. Tada počinje da razmišlja, šta on tu traži? Želi li
tako da živi i dalje ili ne? Ali ako upitamo takvog čoveka, on nam neće reći da ne
želi da živi.
18
Reći će da želi da živi, ali to kaže samo zato, jer se boji smrti. Zato vas molim,
da ako u vašem okruženju postoji takav slučaj i postoji jedan bolesnik koji umire,
tada nemojmo pokušati da ga prisilimo, da pojede sad ovo ili ono ... jer on zna da li
želi da ode, jer ako želi, tada će i otići. Ako želi da ostane, ostaće. Ostavimo ga sa
njegovom bolešću da on sam donosi odluke. Kada ga prisiljavamo da pojede ili da
čini ovo ili ono, tada mu ne činimo ništa drugo, samo ga guramo sve bliže smrti.
Ako on želi hemoterapiju, neka čini to. Ako želi sebe da truje, njegovo je pravo,
neka čini to. Nemojmo mu zagorčavati poslednje trenutke, pa bili oni i nekoliko
godina.
***
Šta se menja od hlor dioksida?
Prirodni antibiotici počinju ponovo da deluju u našem organizmu. Sa tim u
nama raste otpornost tela. Mada hlor dioksid nije jedan antibiotik, ipak ima takvo
dejstvo. Postoje takozvani aerobne bakterije, mešavine koje preživljavaju sa
kiseonikom. Protiv ovih bakterija stvarno treba antibiotik.
Međutim u stvari ni antibiotici ne koriste, jer oni proizvode i materije koje
imaju protivdejstvo. Međutim ako koristim MMS, tada se vraća stari antibiotik,
onaj prirodni, koji moj organizam sadrži. To je kao kada resetujemo naš kompjuter,
ponovo pokrećemo računar. Ljudi govore da je MMS zabranjen, da ne mogu da ga
nabave itd ...
Ja mislim da svako ima kod kuće protočnu vodu, tako da čišćenje vode
verovatno neće zabraniti ... Za to je potrebna mnogo manja doza hlora, postoji
bezbroj proizvoda na tržištu, koji sadrže hlor - dioksid i svi su legalni, isprobani
preko kontrole hrane.
Pogledajmo šta koriste veterinari? Ovo je veoma interesantna stvar, ako mi
date samo još nekoliko minuta reći ću brzo. Postoji jedno gazdinstvo, neću navesti
ime, oni gaje krave. Ima koji mi govore Andreas, MMS je dobar, ali ipak to je samo
jedan placebo! Pitam ih, šta? Odgovaraju: Placebo! Ne kažem im da su goveda. Zar
ne vidiš da sve one koje lečiš na klasičan način, da svi umiru?
Pogledajmo ako postoji jedan placebo i damo ih kravama, koje ne znaju šta su
dobile. Ne kažu: "Ja ću od ovoga sigurno biti bolje!" One nisu svesne. Ovde ne
govorimo o jednoj kravi, već o 800 komada! I neverovatno je, koliko smo uspeli da
smanjimo smrtnost.
19
Nesretne gazde danas toliko novca troše na antibiotike za lečenje stoke, da je
već i isplativost držanja i gajenja pod znakom pitanja. Daju im bomba doze, razne
koktele, od čega se samo dobro naduju. Zatim su prinuđeni da ih zakolju a to meso
lepo pojedemo zajedno sa bakterijama, koje sadrže kao što je na primer ... ekoli, da,
tako je. Samo što je već postao rezistentan na antibiotike.
To je isto kao kada mi odemo kod lekara da nam da antibiotik, a on ne
funkcioniše. Vratimo se i daju nam drugi. Ni to ne funkcioniše. Tada nam da opet
drugi. Ne, molim vas, ovo ovako ne funkcioniše.
***
Da vidimo šta možemo postići u ovom malom gazdinstvu. Mesečni troškovi
ovog gazdinstva su iznosili negde oko 2.300 evra. Ovo smo već smanjili na 1.329
evra a tek smo u eksperimentalnoj fazi. Na lekove su trošili 28.600 evra što smo
smanjili na 7.250 evra. Sa 48 komada uginulih životinja broj smo smanjili na 18,
koje su bile bolesne još pre početka našeg eksperimenta. Posle našeg lečenja, nije bilo
nikakvog sporednog efekta, negativnog dejstva.
Interesantno je i to, da smo pronašli jednu novu metodu, kako hlor dioksid
možemo injekcijom da ubrizgamo stoci. Ta mogućnost je iznenadila i nas same, jer u
normalnom slučaju ne dajemo hlor dioksid u vidu injekcije. Hlor dioksid nije dobro
davati intervenozno. To nikome ne preporučujem.
Na kraju, gazda je sam doneo odluku, u potpunosti je napustio antibiotike i
vakcinaciju životinja. Shvatio je da su životinje ovako mnogo zdravije i meso im je
mnogo ukusnije ... I njegovo duševno stanje je sve bolje, jer su takvi i troškovi ... i
zato je prestao sa vakcinacijom.
Pogledajmo samo vikipediju! "Jao na vikipediji pišu svašta! Pišu o ovome i
onome!" Odlučite vi sami, kako god da mislite. Jer tamo može svako da napiše šta
god želi. Ali ovo je veoma interesantno. Pokušajte da vi napišete bilo šta o MMS-u.
Siguran sam da će u roku od 3 - 4 časa skinuti natpis i umesto toga će staviti neku
ogromnu glupost. Isprobajte, molim vas.
Ja sve stvaljam na engleskom jeziku. Pokušajte nešto na vikipediji da napišete
o MMS-u! Mislim da tamo postoji 3 ili 4 plaćenih ljudi koji neprestano skidaju
napisano. Možete pokušati i da vidite ko će se pre umoriti ... Tamo je napisano da je
ovo 28%-ni rastvor. Naravno. To ne može biti istina, jer čim stupi u reakciju sa
vodom, postaje koncentracija od svega 0,015% rastvora.
To je isto kao kada uzmem 11/2 kg čiste soli i kažem da je ona isto otrovna. To
što je napisano na vikipediji to je očigledna laž. Mene su već prijavljivali i za to, da
20
propagiram MMS. I to sa lažima. Baš pred jednu konferenciju o MMS-u su me
prijavili, kada se to još nije ni desilo. Pišu da je smrtno, ali to je čista laž.
Evo vam jedna izjava svetske organizacije WHO i to napismeno: nema ni
jedno sporedno negativno dejstvo, čak ni u najvećim dozama! Onda pitam ja vas šta
je istina? Zašto se ne može dobiti u apotekama? Prvo zato, jer ga ne mogu
licencirati. Drugo, vrlo je jeftin. Na kraju krajeva, jedna so je samo so. Koliko
lekova može ona da zameni? Više od 400. Što bi je prodavali kada na njoj nema
zarade?
***
Evo nekoliko podataka:
Jedan bolesnik koji je upućen na bolničko lečenje od raka košta 380.000 evra.
Za jednog bolesnika od AIDS-a bolnica dobija 110.000 evra. Pomnožite sada broj
od 7,6 miliona bolesnika od raka koji godišnje umiru sa 380.000 evra, kolika je to
svota? Ili 1,2 miliona bolesnika koji umiru od malarije. Svakih trideset sekundi,
jedno dete umire od malarije. Ima nas previše na ovoj zemlji. Ima nas previše i to
nije više održivo. To govore Rokfeleri, Bilderberzi itd... što je i uklesano na kamen
spomeniku u Džordžiji.
Možda će čudno zvučati iz mojih usta, ali nažalost ima neke istine u ovome.
Stvarno nas ima dovoljno na ovoj zemlji, samo pitanje je šta uraditi sa tim? Ja ipak
ne mogu prihvatiti da nas treba redovno trovati kao pacove ili druge štetočine. Ovo
ne mogu prihvatiti moralno, niti na bilo kom nivou. Znam da zemlja ima svoje
granice i ako se nastavi ovakav rast stanovništva a probleme i dalje samo
nagomilavamo, premeštajući ih iz jedne ladice u drugu, tada na kraju ne možemo
otići kući sa velikim sandukom tovara.
Ako tako nastavimo, tada je evidentno da će pre ili kasnije doći kraj. Ne može
se reći, kako je fina ova tunjevina, kada se sa njihovim izlovom upropaštava čitava
okolina. Postoji još hiljadu ovakvih stvari.
Još nešto o novcu, mada već nemam vremena za izlaganje, ali ipak ću vam
pokazati neke podatke. 80% svetske proizvodnje lekova nalazi se u rukama
porodice slobodnih zidara Rokfeler, odnosno pod njihovim uticajem. Ovim ne želim
da kažem da sam protiv slobodnih zidara. Jednostavno reč je o piramidi i iznad 33.
nivoa su iluminati, koji upravljaju, koji žele veoma prljave stvari, a svi ostali ispod
u piramidi, rade svoj posao po nalogu.
21
Ako bi novac ove gospode Rokfelera i Rotšilda podelili među stanovništvom
zemlje, svako bi dobio 3 miliona evra. Veoma je interesantno, da farmaceutska
industrija prednjači čak pred bankarstvom i industrijom oružja.
Pogledajmo samo neke podatke iz 2004. godine. Pfizer je na primer ostvario 48
milijardi dolara.... Prihodi ostalih su dati u tabeli. To znači da zarađuju 29 dolara
po svakom stanovniku zemlje. Cela farmaceutska industrija obuhvaćena je sa 12
koncerna koji su proizveli virus ptičjeg gripa ... a zatim su proizveli vakcine protiv
tih virusa! Samo na tim vakcinama zaradili su 17 milijardi dolara u 2008. i ova
cifra samo raste. Moram reći da je 80% proizvodnje ovih vakcina u rukama porodice
Rokfeler.
Pogledajmo koliko košta hlor dioksid - 30 evra 140 ml. A 4ml izleči jednog
bolesnika od malarije. Jedna flaša izleči 35 bolesnika od malarije. To znači izlečenje
jednog bolesnika od malarije bi koštalo 1 evro. Istovremeno bi se obavljala i
neutralizacija vode, gde ne postoji druga mogućnost.
Mnogo je nesretne dece, bolesne od malarije, koja ništa ne mogu da učine i zato
svakog minuta umire po jedno. Ja sam bio u Africi, poznajem situaciju i zato sam
toliko osetljiv na ovu temu. Kada vidiš patnju ovih ljudi, tada vidiš u kakvom svetu
mi živimo danas.
To o čemu pišu novine i govore mediji, to nema veze sa istinom. Ni u jednom
slučaju. Pogledajmo kako treba upotrebljavati MMS.
MMS se mora pomešati sa sokom od limuna ili limuntusom, da bi se oslobodio
hlor dioksid. Treba da se meša u odnosu jedan prema jedan, dakle jedna kap od
jednog i drugog, odnosno 5 kapi jednog i 5 kapi od drugog. Ista količina od oba
sastojka. Vrlo je jednostavno. Kada smo pomešali supstance, sačekamo jedan minut
da bi došlo do reakcije. Tečnost će postati žućkasta. Tek zatim dodajemo vodu. Ovo
je vrlo bitno, i potom ga koristimo. To je sve.
Ako imaš problema, ili bi želeo šire informacije vezano za ovo, tada se možeš
obratiti na sajtwww.medicasalud.com. Neka svako ovo zapiše. Tu možete videti
sve. Pogledajte ovu veb stranicu, jer za svaku bolest treba uzimati druge doze
MMS-a.
Nemojte uzimati više od potrebnog. Sve informacije su na veb stranici o
doziranju. Odlično. Sada ćete čuti informacije od jednog čoveka koji se izlečio od
smrtne bolesti.
***
22
Jako sam vam zahvalan što ste došli na ovo predavanje i poslušali me. Hvala
Rafa i tebi. Sada čekam pitanja ... Molim Vas da vaša iskustva vezano za ovo
stavite na youtube, da bi ova informacija stigla do što više ljudi.
Preveo: Seleši Laslo maš.ing
Zrenjanin 20.01.2014. god.
23
Download

Zabranjeno zdravlje - "Zdrav život" Zrenjanin