60 478 88 11
O NAMA
Language House je ujedno i agencija za PRUŽANJE USLUGA NASTAVE STRANIH JEZIKA i
agencija za vođenje POSLOVNIH TRENINGA NAMENJENIH PRIVATNIM I DRUŠTVENIM
KOMPANIJAMA. Language House nudi različite kurseve za kompanije koje hoće da podstaknu
svoje zaposlene da ostvare maksimum svojih potencijala.
Danas je suvišno reći koliko su engleski i ostali jezici kao i poslovni treninzi, bitni za napredak i
povećanje ugleda kompanije.
Mi pružamo kurseve visokog kvaliteta, kojima obučavamo službenike u potrebnom jeziku i kako da
svoju stručnost koriste na najbolji način. Kursevi su efkasni i prolagođeni potrebama službenika, i
mi na taj način osiguravamo uspeh Vaše firme.
Nove metode predavanja čine časove dinamičnim i raznolikim i studenti uživaju dok uče.
60 478 88 11
NAŠA FILOZOFIJA
Language House veruje da kompanije mogu da postignu veliki uspeh samo ako u njima rade odlično
obučeni službenici, a to je moguće samo ako se ohrabruju i podržavaju individualci na radnom
mestu, kroz dobru edukaciju i profesionalnu obuku. Na ovaj način se razvija kreativnost, tako da
nove ideje rešavaju stare probleme.
Često se dešava da službenici teško komuniciraju na drugom jeziku i nisu u stanju da svoje ideje
sprovedu ili da održe veze sa klijentima. Mi ih učimo da komuniciraju i snađu se u svakoj situaciji, od
humora do formalne prezentacije, poslovnog žargona, pisanja e-maila itd. Mi smatramo da ljudi
moraju da znaju da KORISTE jezik koji uče a ne samo da ga znaju. Naši različiti kursevi
omogućavaju Vam da odlučite kada i šta Vam je potrebno u zavisnosti od Vašeg vremena i znanja.
Naša filozofija je da su predavači tu da usmeravaju studente, a ne da im čitaju nastavu. Oni su
tu da vode i koriguju i da budu vođeni od strane studenata. Na ovaj način student su prinuđeni
da konstantno upotrebljavaju usmeni govor.
60 478 88 11
METODOLOGIJA
Učenje jezika zahteva motivaciju i posvećenost, ali ova dva faktora mogu da budu zanemarena
ukoliko nema raznolikosti u učionici. Mi nastavu održavamo dinamičnom i uzbudljivom i radimo sve
da smanjimo “bubanje“: koristimo KOMUNIKATIVAN I PRAKTIČAN pristup, tako da su svi učesnici
na času aktivni.
Naši predavači su profesionalci sa velikim inostranim iskustvom i specijalizovani su za predavanje
stranih jezika po kompanijama. Oni se trude da održe pravi balans između zabave i učenja. Naš
program je diza-jniran za unapređenje u svim oblastima jezika, od biznis konteksta do kulturnih
oblasti jezika, i fokusiran je na poboljšavanje usmenog govora.
Naši stručnjaci nadgledaju napredovanje studenata putem ispita i izveštaja predavača, što je
podsticaj za učenje.
Dodatno, naši predavači i njihova nastava se redovno ocenjuju sa Vaše i naše strane, što
osigurava naš kvalitet. Pažljivo pregledamo Vaše komentare i pimedbe, na kraju svakog
tromesečja ih analiziramo i po potrebi uvodimo promene da bismo zajedno postigli što bolji
uspeh.
.
60 478 88 11
Language House ima 7 precizno de nisanih nivoa, od apsolutnih početnika do potpunih poznavalaca
jezika. Svaki nivo ima određeni broj časova koji su potrebni da se taj nivo završi. Uz svaki nivo
radimo testove po kojima procenjujemo koliko znanja studenti imaju i kojoj grupi pripadaju.
KURSEVI KOJE NUDIMO
BEGINNER - ADVANCED (TRADICIONALNI KURSEVI) Nude se grupama do 6 studenata,
pokrivaju sve aspekte učenja jezika. Posebnu pažnju pridajemo gramatici i učimo je kroz nove
metode, što pomaže studentima da brže savladaju jezik.
SMALL TALK (PAUZA ZA RUČAK) Ovaj kurs se održava za vreme pauze za ručak i kreiran je za
poslovne ljude koji nemaju dovoljno vremena za učenje, a žele da poboljšaju izgovor i obogate
rečnik. Velika pažnja se pridaje komunikaciji: kako se voditi laganu konverzaciju, kako uneti humor i
time napraviti opuštenu atmosferu za poslovne partnere.
TELEPHONE TRAINING (NASTAVA PUTEM TELEFONA) NOVO!!! Telefonski časovi su novi način da se razvije
veština u komunikaciji bez vizuelnog kontakta. Zaposleni imaju tendenciju da ne pokazuju svoje poznavanje stranog
jezika kada razgovaraju telefonom, i to može da bude jako stresno za njih i loše za posao. Ovom novom
metodologijom otklanjamo ovu učestalu barijeru i pritisak kod zaposlenih. Ovaj kurs osposobljava zaposlene da
efektivno komuniciraju sa klijentima i na taj način poboljšaju svoje profesionalne odnose.
MAINTANANCE (ODRŽAVANJE NIVOA) Ovaj nivo kursa se preporučuje samo zaposlenima koji
imaju visok nivo znanja stranog jezika. Čas je kreiran tako da zaposleni imaju šansu da koriste jezik i
tako obogaćuju rečnik i poboljšavaju izgovor, da bi zadržali i podigli nivo znanja.
ESP – ENGLISH FOR SPECIAL PURPOSES (STRUČNI ENGLESKI) Ovi kursevi su namenjeni profesionalcima
sa posebnim jezičkim potrebama. U to spada engleski za pravnike, za marketing, finansije, medicinu i dr. Svi naši
predavači su specijalizovani u navedenim oblastima i sadžaj časa je uvek specifičan i relevantan.
BUSINESS ENGLISH (POSLOVNI ENGLESKI) Važnost engleskog jezika u svetu biznisa i
komercijale čini ovaj kurs najpopularnijim. Kurs je osmišljen tako da pruža dosta proširenih i
praktičnih vežbi koje će razviti Vaš stručni engleski i povećati Vaš uspeh u poslu. Obuhvata
raznovrsne poslovne obuke, kao što je pisanje poslovnih pisama, e-mailova, CV-ja, pravljenje
prezentacija i sl.
INTENSIVE (INTENZIVAN) Ovaj intenzivan kurs omogućava odličan način da se učenje ubrza. On je pripremljen za
zaposlene (ili grupe zaposlenih) koji imaju posebne potrebe u određenoj oblasti. Intenzivni kursevi se smatraju za
najbolji način ubrzanog učenja i mogu da se održavaju i vikendima i na različitim lokacijama.
INDIVIDUAL CLASSES/ONE TO ONE (PRIVATNA NASTAVA/JEDAN NA JEDAN) Ovaj kurs je namenjen
jednom zaposlenom i kreiran samo za njegove jezičke potrebe. Zaposleni čiji je nivo poznavanja stranog
jezika drugačiji od ostalih, ili im je potreban fleksibilan vremenski raspored, mogu da imaju najviše koristi od
ovih časova.
60 478 88 11
PREVODILAČKE USLUGE
Vi nam recite šta ste zamislili i mi ćemo to objasniti rečima.
U školi Languge House takođe nudimo razne prevodilačke usluge da bismo zadovoljili Vaše druge
profesionalne potrebe. Mi prevodimo SVE VRSTE DOKUMENATA (pisma, brošure, menije, biznis kartice...) i
prilagođavamo ih internacionalnom standardu da bi imidž Vašeg biznisa bio predstavljen u najboljem svetlu.
Garantujemo Vam kvalitet i totalnu privatnost što se tiče informacija koje nam prosleđujete.
Download

Ponuda kompanijama