TÜKED 2015
HASTANE ECZACILIĞI
ÇALIŞTAYI
DUYURU
5-8 Mart 2015
Çeşme Sheraton Otel
İzmir
TÜKED 2015
HASTANE ECZACILIĞI
ÇALIŞTAYI
TÜKED 2015
HASTANE ECZACILIĞI
ÇALIŞTAYI
Değerli Meslektaşlarımız, 6308 sayılı yasa eczacılığı yeniden tanımlarken, mesleğimizin ilaç üzerindeki yetki ve
sorumluluğunu genişletmiş ve aynı zamanda da hasta odaklı sağlık hizmeti şekline
büründürmüştür.
Bu yeni tanımlamayı mesleğimizin geleceğine ilişkin olarak son derece olumlu karşılıyoruz.
Ancak, bugüne kadar yanlış veya haksız da olsa, bazı zihinlere yerleşen “eczacı sadece ilacı
raftan alıp hastaya ulaştıran kişidir” önyargısı, mesleki örgüt ve kuruluşların üstüne düşen
görev ve sorumlulukları yerine getirmesi ile doğru orantılı olarak ortadan kalkacaktır.
İşte bu görev ve sorumluluk bilinci ile faaliyet gösteren TÜKED (Tüm Kamu Eczacıları Derneği)
gerçekleştirdiği kongre, eğitim ve sempozyum çalışmalarına bir yenisini daha eklemek üzere,
5 - 8 Mart 2015 tarihleri arasında, İzmir-Çeşme Sheraton Otel’de “Hastane Eczacılığı Çalıştayı”
düzenlemektedir.
Ülkemizde Hastane Eczacılığı hizmetlerinin gelişmesi ve dünya standartlarına uygun olarak
sunulabilmesi için, bilimsel ve güncel meslek içi eğitim programlarına ve uygulamalarına
önem vermekteyiz. Bu nedenle bu çalıştayda, son dönemde eczacılığın uzmanlaşmaya yönelik
uygulama alanlarından olan Enteral Nütrisyon, Parenteral Nütrisyon, Onkoloji ve Enfeksiyon
konularına yer verdik.
Değerli meslektaşlarımız; sizlere en içten sevgi ve saygılarımı sunar, TÜKED - Hastane
Eczacılığı Çalıştay’ ında buluşmak üzere sağlıklı, mutlu ve başarılı günler dilerim.
Ecz. Mustafa GÖNEN
TÜKED Yönetim Kurulu Başkanı TÜKED 2015
HASTANE ECZACILIĞI
ÇALIŞTAYI
DÜZENLEME KURULU
Ecz. Mustafa GÖNEN
TÜKED Yönetim Kurulu Başkanı
Doç .Dr. Kutay DEMİRKAN
Yrd. Doç. Dr. Aygin EKİNCİOĞLU
ORGANİZASYON SEKRETERYASI
İLETİŞİM
BİLGİLERİ
1469 Sokak No:18 35220
Alsancak / İZMİR TÜRKİYE
[email protected]
+90 232 421 00 11
+90 232 463 23 84
TÜKED 2015
HASTANE ECZACILIĞI
ÇALIŞTAYI
GENEL BİLGİLER
Çalıştay Yeri
Çeşme Sheraton Otel - İzmir
www.sheratoncesme.com
Çalıştay Tarihi
5-8 Mart 2015
Çalıştay Dili
Çalıştayın resmi dili Türkçedir.
İzinler
Çalıştay katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek ilgili yazılar, çalıştay düzenleme
kurulu aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir.
İptaller
Konaklama ücretlerinde 1 Şubat 2015 tarihine kadar yapılacak iptallerde %50’si iade edilir. Bu
tarihten sonra yapılacak iptallerde iade yapılmayacaktır. Tüm iadeler çalıştay bitiminden sonra
yapılacaktır.
Çalıştay Danışma ve Kayıt Masası Çalışma Saatleri
5-8 Mart 2015 tarihleri arasında saat 08.00 - 20.00
Yaka Kartları
Tüm katılımcılara yaka kartları dağıtılacaktır. Çalıştay düzeninin sağlanabilmesi için yaka
kartlarının sürekli olarak takılması rica olunur.
Katılım Belgesi
Tüm katılımcılara katılım belgeleri çalıştay bitiminde verilecektir.
TÜKED 2015
HASTANE ECZACILIĞI
ÇALIŞTAYI
BİLİMSEL PROGRAM
5 MART 2015 PERŞEMBE
13.30 - 14.00
AÇILIŞ KONUŞMALARI
PANEL: İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemelerin Stok Takip ve Analiz Yönetiminde Sorunlar,
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’ndeki Değişiklikler ve Çözüm Önerileri
Konuşmacı Kurumlar:
Sosyal Güvenlik Kurumu
14.00 - 17.00
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterlik
Hastane Eczacıları (Özel / Eğitim-Araştırma / Devlet Hastaneleri)
Hastanelerde İlaç Ecza Deposu Sorumlusu / Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Ecza Depoları
Medikal Ürün Temsilcileri
19.00 - 21.00
AKŞAM YEMEĞİ
TÜKED 2015
HASTANE ECZACILIĞI
ÇALIŞTAYI
BİLİMSEL PROGRAM
6 MART 2015 CUMA
A SALONU: ENTERAL NÜTRİSYON ÇALIŞTAYI
09.00-09.15
AÇILIŞ
Oturum Başkanı: Pırıl KARATAŞ
Farklı Durumlarda Enteral Nütrisyon Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi
Mehmet UYAR
09.15-10.15
Çoklu Travma Hastası
Ek Sorun Yok
Böbrek Yetersizliği
Diyabet
Karaciğer Yetersizliği
ARDS
KAHVE ARASI
10.15-10.45
10.45 - 11.15
Oturum Başkanı: Anıl SÖNMEZ
Nütrisyon Desteğinin Ekonomik Yönü
Haldun GÜNDOĞDU
11.15 - 12.30
PARALEL OTURUMLAR:
Ürün Çeşitliliği Hakkında Workshop
ÖĞLE YEMEĞİ
12.30 - 14.00
Oturum Başkanı: Dilek BOYMİYALI
14.00 - 15.30
14.00-14.45
Oral Suplemanlar
Haldun GÜNDOĞDU
14.45-15.30
Enteral Nütrisyon Ürünleri Farklı mı?
Osman ABBASOĞLU
KAHVE ARASI
15.30 - 16.00
Oturum Başkanı: Meltem AYTEKİN
16.00 - 17.30
19.00 - 21.00
16.00-16.45
Enteral Nütrisyon Uygulaması, Komplikasyonları, İzlemi
Sadık KILIÇTURGAY
16.45-17.30
Enteral Ürün - İlaç Etkileşimi
Kutay DEMİRKAN
AKŞAM YEMEĞİ
TÜKED 2015
HASTANE ECZACILIĞI
ÇALIŞTAYI
BİLİMSEL PROGRAM
6 MART 2015 CUMA
B SALONU: ONKOLOJİ ÇALIŞTAYI
09.00-09.15
AÇILIŞ
Oturum Başkanı: Gültekin EMİR
Onkoloji Eczanesinde İşleyiş ve İş Akışı
09.15-10.30
09.15-09.45
Order Kontrolü ve Pre-Medikasyon Kontrolü
Aslı ÖZYILDIRIM
09.45-10.30
Geçimsizlik - Stabilite – İlaç Etkileşimleri Kontrolü
Ayşegül GÜMÜŞ
10.30-11.00
KAHVE ARASI
Oturum Başkanı: Metin KARAKOÇ
11.00 - 12.30
12.30 - 14.00
14.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 -17.30
19.00 - 21.00
Onkolojide İlaç Hazırlama Prosedürleri
Betül TAŞKIRAN
Onkolojide İlaç Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar
11.30-12.00
Gamze KORUBÜK
İlaç Hazırlamada Yapılan Hatalar ve Önlenmesine Yönelik Uygulamalar
12.00-12.30
Aysın USTA
11.00-11.30
ÖĞLE YEMEĞİ
PARALEL OTURUMLAR:
İstem Kabulü, Kontrolü ve İlaç Hazırlanması Workshop
Salon1: Manuel İlaç Hazırlama Çalıştayı
Salon2: Robotik Tam otomatik İlaç Hazırlama Çalıştayı
Salon3: Robotik Yarı Otomatik İlaç Hazırlama Çalıştayı
KAHVE ARASI
Oturum Başkanı: Eda AYPAR
Onkolojide Hasta Takibi ve İzlemi (Vakalar ile İnteraktif Tartışma)
Saadettin KILIÇKAP
AKŞAM YEMEĞİ
TÜKED 2015
HASTANE ECZACILIĞI
ÇALIŞTAYI
BİLİMSEL PROGRAM
7 MART 2015 CUMARTESİ
A SALONU: PARENTERAL NÜTRİSYON ÇALIŞTAYI
09.00-09.15
AÇILIŞ
Oturum Başkanı: Gülgün ALTINOK
Farklı Durumlarda Parenteral Nütrisyon Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi
Mehmet UYAR
09.15-10.30
Çoklu Travma Hastası
Ek Sorun Yok
Böbrek Yetersizliği
Diyabet
Karaciğer Yetersizliği
ARDS
KAHVE ARASI
10.30-11.00
11.00 - 12.30
PARALEL OTURUMLAR:
Ürün Çeşitliliği Hakkında Workshop
12.30 - 14.00
ÖĞLE YEMEĞİ
Oturum Başkanı: Burcu KARAÜZÜM
14.00 - 15.30
15.30 - 16.00
14.00 -14.45
Parenteral Nütrisyon Solüsyonları Farklı Mı?
Haldun GÜNDOĞDU
14.45-15.30
Parenteral Nütrisyon Uygulaması, Komplikasyonları, İzlemi
Sadık KILIÇTURGAY
KAHVE ARASI
Oturum Başkanı: Güneş Özel KILIÇ
16.00 -17.30
Parenteral Ürün - İlaç Etkileşimi
16.00 - 16.45 Kutay DEMİRKAN
Parenteral Nütrisyonda Durum Saptaması (interaktif)
16.45 - 17.30 Haldun GÜNDOĞDU
17.30
KAPANIŞ
19.00 - 21.00
AKŞAM YEMEĞİ
21.00 - 24.00
SOSYAL AKTİVİTE
TÜKED 2015
HASTANE ECZACILIĞI
ÇALIŞTAYI
BİLİMSEL PROGRAM
7 MART 2015 CUMARTESİ
B SALONU – ENFEKSİYON ÇALIŞTAYI
09.00 - 09.15
AÇILIŞ
09.15 - 10.30
Oturum Başkanı: Nergiz NEMUTLU
Akılcı İlaç Kullanımı ve Enfeksiyonda Eczacının Rolü
Kutay DEMİRKAN
KAHVE ARASI
10.30-11.00
11.00 - 12.30
Oturum Başkanı: Başak KIZILCADAĞ
Mikroorganizmalar ve Antibiyotikler
Serhat ÜNAL
12.30 - 14.00
14.00 - 15.30
ÖĞLE YEMEĞİ
Hastanelerde Sık Karşılaşılan Enfeksiyonlarda Vaka Analizi
Serhat ÜNAL ve Hacettepe Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı
15.30 - 16.00
KAHVE ARASI
Oturum Başkanı: İrem MÜHÜRCÜ
16.00 - 17.30
Enfeksiyon Kontrol Komitesinde Eczacının Aktif Rolü
16.00 - 16.45 Özlem KALSIN
16.45 - 17.30
DDD ve Antibiyotik Kullanım Oranları
Mesil AKSOY
17.30
KAPANIŞ
19.00 - 21.00
AKŞAM YEMEĞİ
21.00 - 24.00
SOSYAL AKTİVİTE
TÜKED 2015
HASTANE ECZACILIĞI
ÇALIŞTAYI
KONAKLAMA BİLGİLERİ
Dernek Üyesi
Ücreti
ERKEN KAYIT
GEÇ KAYIT
19 Şubat 2015 ve Öncesi
20 Şubat 2015 ve Sonrası
Çift Kişilik Odada
Kişi Başı
Tek Kişilik Oda
Çift Kişilik Odada
Kişi Başı
Tek Kişilik Oda
280.-EU
380.-EU
320.-EU
420.-EU
* Yukarıdaki ücretlere 3 gece herşey dahil konsept konaklama, bilimsel aktivitelere katılım, sergi alanına
giriş, çalıştay çantası ve dökümanlar, kahve molalarını kapsar. Fiyatlara KDV dahildir.
Dış Katılımcı
Ücreti (3 Günlük)
210.-EU
240.-EU
* Dış Katılımcı Ücreti Kişi Başı 3 günlük olup 09.00-18.00 arası geçerlidir. Fiyata bilimsel aktivitelere
katılım, sergi alanına giriş, çalıştay çantası ve dökümanlar, kahve molaları, öğle yemeği ve limitsiz yerli
içki dahildir.
* Çalıştaylar için katılım sayısı sınırlı olacağından dolayı her 2 gün içinde katılacağınız konuyu
belirtmenizi önemle rica ederiz.
İzmir Havalimanı-Çeşme Transfer Ücreti gidiş-dönüş Kişi Başı 30.-EU’dur.
Transfer hizmetinden yararlanmak isteyen katılımcıların kayıt formunda yer alan transfer bölümünü
eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.
İptaller
Konaklama ücretlerinde 01 Şubat 2015 tarihine kadar yapılacak iptallerde ücretin %50’si iade edilir. Bu
tarihten sonra yapılacak iptallerde iade yapılmayacaktır. Tüm iadeler çalıştay bitiminden sonra
yapılacaktır.
BANKA HESAP BİLGİLERİ
HESAP SAHİBİ
Alico Turizm Ltd. Şti.
SWIFT
YAPITRISFEX
BANKA
Yapı Kredi Bankası
TL IBAN
TR83 0006 7010 0000 0092 4788 89
ŞUBE
Yeni Liman Şubesi (Şb. Kodu 303)
EURO IBAN
TR61 0006 7010 0000 0092 4788 97
TÜKED 2015
HASTANE ECZACILIĞI
ÇALIŞTAYI
OTEL BİLGİLERİ
Çeşme Sheraton Otel - İzmir
Şifne Caddesi, Celal Bayer Mah.5152 Sokak No.43 Ilıca, Çeşme, İZMIR
Tel : 0 232 750 00 00
www.tuked.org
Download

buradan