ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI HUBUBAT SAPI SATIŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. İdari şartnamede belirtilen toplam 6 partinin, (5) parti kuru ziraat sahalarında kalan bir
(1) parti ise sulu ziraat sahalarındadır.
2. Parselde sapların tesliminin tebligatı, parsel hasadının bittiği gün telefon veya faks
aracılığı ile yapılır.
3. Teslim tarihinden itibaren sap balyalama ve taşıma işleri sulu ziraat sahaları için en
geç 6 (altı) takvim gününde, kuru ziraat sahaları için en geç 30 ( otuz) takvim gününde
tamamlanmak zorundadır. Gecikme olan her gün için günlük 3 TL/da ceza uygulanır.
4. Müşteri satın aldığı her parseli olduğu gibi görüp kabul etmiş sayılır. İhale
aşamasından sonra hiçbir itiraz kabul edilmez.
5. Hasadın bittiği müşteriye bildirildiği andan itibaren, teslim edilen anız parsellerinde
meydana gelecek hırsızlık, yangın vs. durumlarından işletme sorumlu değildir.
6. Tarlaya giriş ve çıkış için yapılan köprü, menfez yapılarına herhangi bir zarar
verilmeyecek meydana gelebilecek zararlardan yüklenici sorumludur. İşletmenin
mevcut tarla giriş çıkış yolları dışında herhangi bir yerde tarla giriş çıkış yolu
yapılmayacaktır.
7. Yapılan balya ve samanlar işletme parselinde depolanmayacaktır.
8. Hasat esnasında yangın amaçlı anızda sürüm yapılacaktır. Yapılan bu sürümlerden
dolayı parseli alan şahıs bir itirazda bulunamayacaktır.
Halil Ozan TOPALOĞLU
Bitki Üretim Şefi
Şefattin ZEYBEK
İşletme Müdürü
Download

TEKNİK ŞARTNAME