17.04.2015
Anadolu Üniversitesi Sınav Giriş Belgesi
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
SINAV GİRİŞ BELGESİ
2014­2015 AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVI
18­19 Nisan 2015
TCKN
: 43330655526
ADI SOYADI
: SİBEL ÇAKAR
SINAV MERKEZİ : KÜTAHYA
Sınav Tarihi : 18/04/2015 Cumartesi
Sınav Saati : 09:30
Bina Adı / Adresi : DPÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİ (MERKEZ KAMPÜS)
Sorumlu Olduğunuz Dersler
Kitapçık Kodu : 1621
• MUH302U ­ MALİYET YÖNETİMİ
Salon : A BLOK ZEMİN KAT A­1 NOLU DERSLİK
• İŞL302U ­ ÖRGÜT KURAMI
Salon No : 04300801
• PZL304U ­ PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Sıra No : 21
Sınav Tarihi : 19/04/2015 Pazar
Sınav Saati : 09:30
Bina Adı / Adresi : DPÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİ (MERKEZ KAMPÜS)
Sorumlu Olduğunuz Dersler
Kitapçık Kodu : 2621
• HUK108U ­ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
Salon : A BLOK 1.KAT A­3 NOLU DERSLİK
• FİN202U ­ FİNANSAL YÖNETİM 2
Salon No : 04300811
• SOS110U ­ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
Sıra No : 15
ÖNEMLİ UYARILAR
1. Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler: (i) Sınav Giriş Belgesi (renkli veya siyah­beyaz çıktısı alınabilir), (ii) Öğrenci Kimlik Kartı veya Öğrenci Tanıtım Kartı veya
Sınavda Geçerli Öğrenci Kimlik Belgesi, (iii) Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (Nüfus cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar
ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlardan biri bu amaçla
kullanılabilir.)
2. Öğrencilerin sınava girebilmeleri için gerekli belgeler dışında, yanlarında kağıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu,
bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler
bulundurmaları yasaktır.
3. Kimlik kontrolleri, üst araması ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınav saatinden en geç bir saat önce sınava gireceğiniz binanın
kapısında hazır bulununuz.
4. Sınava 15 dakikadan fazla gecikenler sınava alınmayacaktır. Sınavın ilk 15 dakikası içinde binaya gelen öğrenciler, Bina Sınav Sorumlusundan temin edecekleri izin
belgesiyle sınava alınabilir.
5. Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulunmalıdır.
6. Öğrenci ve sınav hizmetleri için http://aof.anadolu.edu.tr adresini kullanınız.
7. Öğrenci Kimlik Kartınızı veya Öğrenci Tanıtım Kartınızı henüz almamışsanız, bağlı olduğunuz AÖF bürosundan temin edebilirsiniz.
8. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına
imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.
9. Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.
10.Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç bir gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.
11.Bu belgenin çıktısını aldığınızda tüm kenar çerçevelerinin göründüğünden emin olunuz.
http://sinav.anadolu.edu.tr/girisbelgesi/aof.php?ID=z39u0BpVQFwAApqEuVruUq3QhtB2fLPhRhfsYBRQlc4=
1/1
Download

Sınav Giriş - sabanokan.com