T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2014-­‐2015 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU Başvuru Tarihleri 29 Eylül – 13 Ekim 2014 Dikey Geçiş kesin kayıt internet başvurusu https://kayit.anadolu.edu.tr (online başvuru) web adresinden 29 Eylül 2014 günü (Türkiye Saatiyle) 09:00 da başlayıp, 13 Ekim 2014 günü (Türkiye Saatiyle) 17:30 da (mazeretli olanlar da dahil) sona erecektir. Bu sürenin uzatılması mümkün olmadığı gibi, ek süre talebinde bulunan mazeret dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. Prof.Dr. Naci GÜNDOĞAN REKTÖR Değerli Öğrenci Adayımız, Üniversitemizin; Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaş, soydaş ve Türkçe bilenlere yönelik sunduğu açık yükseköğretim programlarına kesin kayıt yaptırmaya hak kazandınız. !
Avrupa’da yirmisekiz yıldır sürdürdüğümüz uzaktan öğretim !
programlarımız ile Türkiye’de olduğu gibi yurtdışında da “eğitimde fırsat eşitliği” imkanı sağlayan hizmetler sunuyoruz. Bu hizmetlerimizden Türkiye ve Avrupa ülkelerinde yerleşik vatandaşlarımızın yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Batı Trakya, Bulgaristan, Makedonya ve Kosova’da yaşayan soydaşlarımız da yararlanmaktadır. Kendini yenileyerek hızla büyüyen ve öğrenci sayısı ile dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Anadolu Üniversitesi, kurum olarak evrensel bir üniversiteden beklenen tüm işlevleri yerine getirmek için daha mükemmel olma gayreti içindedir. Üniversitemizin tüm elemanları, Türkiye’den binlerce kilometre uzakta yaş ve meslek sınırlaması olmadan, modern eğitim teknolojisinin tüm olanaklarından yararlanarak eğitim-­‐öğretim hizmetini sunabilmenin haklı övüncünü duymaktadır. Üniversitemizin en önemli zenginliği ve gelişmesinin güvencesi bilimsel araştırmaya öncelik veren son derece iyi yetişmiş öğretim kadrosudur. Sizler de, kayıt başvurunuzu tamamlamanızın ardından bu büyük ailenin birer ferdi olacaksınız. Üniversitemizdeki öğretim başarınızla; başta aile fertleriniz olmak üzere, sosyal çevrenize olumlu örnek olacaksınız. Sizlerin başarısı aynı zamanda Avrupa’daki toplumumuzun başarısıdır. Üniversitemiz de öğretim sürecinde sizlere en iyi hizmeti verme gayreti içinde olacaktır. Kesin kayıt işlemleri ile ilgili ‘’Genel Bilgi’’ ve ‘’İnternet Başvuru’’ kılavuzlarını okuyup, başvurunuzu online olarak yapmanız gerekmektedir. Online kayıt bilgi girişinizi tamamladıktan sonra İstenilen belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun olarak hazırlayıp, en geç 13 Ekim 2014 tarihine kadar Köln’deki Batı Avrupa Büromuza gönderiniz. Değerli öğrenci adayımız, Üniversitemizde yükseköğretim görme istek ve gayretinizden dolayı sizi en içten dileklerimle kutlar, öğrencilik döneminizde sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim. ÖNEMLİ UYARI Eğitim öğretimle ilgili açıklamalar ve dersler, yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde Anadolu Üniversitesi’nce değiştirilebilir. Böyle bir durumda izlenecek yol üniversite tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Anadolu Üniversitesi’nin Batı Avrupa Programlarına kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, ortaya çıkabilecek bu uygulamaya itiraz hakkı bulunmamaktadır. Dikey Geçiş Kesin Kayıt İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Fakültesinin Önlisans Programlarından mezun olanlar “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” gereğince Dikey Geçiş kapsamında mezuniyet alanlarına göre, Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin 5. yarıyılına doğrudan veya fark dersler alarak kayıt yaptırabilirler. Söz konusu yönetmeliğe göre dikey geçiş kapsamında kayıt yaptırabilmek için Meslek Yüksekokulu veya Açıköğretim Önlisans Programlarından mezun olmak gerekmektedir. Adaylar kayıt yaptırabilecekleri bölümlere ilişkin detaylı bilgilere http://www.anadolu.edu.tr/tr/node/226 adresinden ulaşabilirler. Öğrenim süresi 4 yıl olan fakülte veya yüksekokulların ilk iki yılını bitirerek önlisans diploması alanların dikey geçiş yoluyla kayıt yaptırmaları mümkün değildir. Bu durumda olan adayların lisans tamamlama kapsamında belirlenen süreler içerisinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi Batı Avrupa Bürosundan alınabilir. 2014-­‐2015 öğretim yılında Batı Avrupa İşletme – İktisat – Kamu Yönetimi – Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler Lisans Bölüm/Programlarına dikey geçiş kesin kayıt işlemleri 29 Eylül -­‐ 13 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Meslek Yüksekokulu Mezunları ile Açıköğretim Önlisans Programlarından mezun olanların, hangi bölüm/programlara kayıt yaptırabileceklerine ilişkin bilgi ve yönetmeliklere http://www.anadolu.edu.tr/tr/node/226 web adresinden ulaşılabilmektedir. Dikey Geçiş başvurusu için https://kayit.anadolu.edu.tr başvuru alanına girildiğinde mezun olunan iki yıllık yükseköğretim programının seçilmesi istenecek, seçim işlemi yapıldığında 4 yıllık hangi lisans bölüm/programlarına kayıt hakkının olduğu görülecektir. (Dikey geçiş tercihi önlisans diplomasında yazan bölüme bakılarak yapılacaktır. Öğrenci adaylarının önlisans diplomasında yazan bölüm ile online ortamda seçecekleri (tercih edecekleri) bölüm bilgileri aynı olmadığı takdirde öğrenci adayının dikey geçiş kesin kayıt başvurusu işleme alınmayacaktır.) Başvuru işleminin nasıl yapılacağına ilişkin detaylı bilgi “Dikey Geçiş Kesin Kayıt İnternet Başvuru Kılavuzu”nda yer almaktadır. Dönem Öğretim Gideri Ödemesi Dönem öğretim giderini, havale masrafları göndericiye ait olmak üzere ve en geç 13 Ekim 2014 tarihine kadar “Öğretim Giderini Ödeme Bilgisi Belgesi”nde belirtilen banka hesabına geçecek şekilde yatırınız/havale ediniz. 13 Ekim 2014 tarihine kadar öğretim gideri aşağıdaki hesaba geçmeyen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır. Ödemenin hangi hesaba yapılacağına ilişkin bilgiyi online ortamda kesin kayıt ile ilgili işlemleri tamamladığınızda sistem size kesin kayıt için gereken belgelerin yanında “Öğretim Giderini Ödeme Bilgisi Belgesi”ni de verecektir. Bu belgedeki açıklamalar dikkate alınarak öğretim gideri olarak belirlenen tutar yatırılacak/havale edilecektir. 1 Bazı öğrenciler öğretim giderini banka hesaplarından havale edilmesi için, havale talimatını hesaplarının bulunduğu banka şubesine vermektedirler. Ancak ilgili banka herhangi bir nedenle havaleyi yapmamakta veya geç yapmakta ya da başka bir aracı bankaya göndermektedir. Bu durum öğrencilerin kayıt işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını geciktirmekte ya da yapılamamasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu yöntemi seçen öğrencilerin paralarının doğru yere ve zamanında havale edilip edilmediğini kontrol etmelerinde yarar vardır. Öğretim giderini zamanında havale etmiş olmanıza rağmen, herhangi bir nedenle gönderilen miktar banka hesabımıza geçmediği takdirde kesin kayıt işleminiz tamamlanmayacaktır. Geçmiş yıllarda bazı öğrencilerin, banka adı, adresi ve diğer hesap bilgilerini, yanlış veya eksik yazmaları nedeniyle kesin kayıt işlemleri yapılamamıştır. Bu nedenle havale ile ilgili işlemler tamamen öğrencinin kendi sorumluluğundadır. “Anadolu Üniversitesi Öğrenci Katkı Payı ve Öğretim Giderlerinin Tahsil ve İade Esasları”na göre; öğrencinin, kesin kayıt ve/veya kayıt başvuru işleminden sonra, herhangi bir nedenle ilişkilerinin kesilmesi halinde ödemiş oldukları öğretim giderinin iade işlemi yapılmayacaktır. Öğrencinin, ilgili esaslara göre mükerrer ve/veya fazla ödemeden dolayı doğacak iade işlemleri için, ödeme tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yazılı olarak başvurması zorunludur. Süresi içinde yapılmayan ve öğrencinin banka hesap bilgilerinin yer almadığı dilekçeler işleme alınmayacaktır. Bakanlar Kurulu Kararında Sayılan Kanunlar Kapsamına Giren, Öğretim Gideri Ödemeyecek Öğrenciler -­‐ 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile -­‐ 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, -­‐ 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, -­‐ 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocukları, -­‐ 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malüller, eş ve çocukları, -­‐ 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile bunların eş ve çocuklarından öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı alınmayacağı hüküm altına alındığından Anadolu Üniversitesi Senatosu kararı gereğince yukarıda sayılan kanunlar kapsamına girenlerden Dönem Öğretim Gideri alınmayacaktır. Yukarıda sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenci adayları https://kayit.anadolu.edu.tr adresinden kesin işlemlerini tamamladıktan sonra, “bu kanunlar kapsamına girdiklerine dair” veya “bu kanunlar kapsamında aylık bağlandığına dair” resmi yazıyı (banka ödemesini yapmadan) Batı Avrupa Bürosuna göndereceklerdir. Öğrenci adaylarının ilgili kurumdan aldığı resmi yazıda hangi kanun kapsamına giriyorlar ise o kanun maddesi mutlaka bulunmalıdır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu; engellik oranı % 40 ve daha fazla olan Batı Avrupa Programları öğrencilerine bu durumlarını Türkiye’deki bir hastaneden alınmış “Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendirmeleri kaydıyla ‘Dönem Öğretim Gideri’ni engellilik oranı kadar indirim yapılarak ödemelerine karar vermiştir. Engellik oranı %40’ın altında ise, bu öğrenciler Dönem Öğretim Giderinin tamamını ödeyeceklerdir. 2 İnternet Üzerinden Öğrenci Bilgilerine Ulaşılması Kesin kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilerin şifreleri posta yoluyla adreslerine gönderilecektir. Öğrenciler https://ogrenci.anadolu.edu.tr adresi “Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu (BATI AVRUPA)” linkine T.C. kimlik numaraları /öğrenci numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bilgilerine ulaşabilir, değişiklik yapabilir, sorumlu olduğunuz dersleri görebilir, sınava giriş belgesi dökebilir ve sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Dönemlik Kredili Sisteme İlişkin Bilgiler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği http://www.anadolu.edu.tr/tr/aof-­‐sinav-­‐yonetmeligi adresinde yer almaktadır. Söz konusu yönetmeliğe göre; Bir öğretim yılı; her biri en az 70 öğretim günü, “Güz ve Bahar” olmak üzere iki dönemden (yarıyıl) oluşmaktadır. Öğrenciler, belirlenen tarihlerde her dönem için kayıtlarını yeniletmek zorundadır. Daha farklı bir deyişle her dönemin kayıt/kayıt yenileme işlemleri ayrı ayrı yapılacak, ödenecek öğretim gideri de her dönem için ayrı alınacak ve öğrencilere kayıt esnasında duyurulacaktır. Batı Avupa Programlarının 2014-­‐2015 öğretim yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihleri Güz Dönemi sonuna doğru belirlenecektir. Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri ile ilgili bilgi http://www.anadolu-­‐uni.de adresinden yayınlanacak ve öğrencilerin sistemde kayıtlı olan cep telefonlarına kısa mesaj yoluyla gönderilecektir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre ; yeni kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yaptırdığı öğretim yılına ait yarıyılların tüm derslerini almak zorunda olup, üst yarıyıllardan ders alamayacaktır. Batı Avrupa Programları Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Programı V. ve VI. Yarıyıl Dersleri V. Yarıyıl Dersin Kodu SOS305U SOS301U Dersin Adı Aile Sosyolojisi Çağdaş Sosyoloji Kuramları VI. Yarıyıl Dersin Kodu SOS306U SOS308U Dersin Adı Endüstri Sosyoloji Kent Sosyolojisi SOS303U SOS307U Ekonomi Sosyolojisi Kültür Sosyolojisi MNT302U SOS302U Mantığın Gelişimi SOS311U SOS309U SOS310U Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Yeni Toplumsal Hareketler İKT306U Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik Batı Avrupa Programları İktisat Fakültesi İktisat Bölümü V. ve VI. Yarıyıl Dersleri V. Yarıyıl VI. Yarıyıl Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Adı İKT303U Matematiksel İktisat ÇEK308U Çalışma Ekonomisi İKT311U Uluslararası İktisat Teorisi İKT308U Uluslararası İktisat Politikası MLY301U İKT307U İKT302U HUK108U Bilgi Ekonomisi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İKT309U Devlet Bütçesi Sanayi Ekonomisi Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Politikalar İKT304U Hizmetler Ekonomisi İKT305U Para Teorisi İKT306U Para Politikası 3 Batı Avrupa Programları İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü V. ve VI. Yarıyıl Dersleri V. Yarıyıl VI. Yarıyıl Dersin Kodu Dersin Adı Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Devlet Bütçesi Kamu Personel Hukuku Kentleşme ve Konut Politikaları Sosyal Politika Halkla İlişkiler Dersin Kodu Dersin Adı MLY302U ULİ302U ÇEK308U Mahalli İdareler Maliyesi Uluslararası Örgütler Çalışma Ekonomisi İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri Türk Siyasal Hayatı Örgütsel Davranış ARY101U MLY301U HUK 303U KYT301U ÇEK101U HİT102U ADL106U SİY102U SOS110U Batı Avrupa Programları İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü V. ve VI. Yarıyıl Dersleri V. Yarıyıl VI. Yarıyıl Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Adı İKT311U Uluslararası İktisat Teorisi İKT308U Uluslarası İktisat Politikası ULİ303U İnsan Hakları Ve Demokratikleşme Süreci ULİ306U Uluslararası Ekonomi Politik SİY301U Balkanlar’da Siyaset SİY302U Orta Doğuda Siyaset ULİ305U Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler ULİ304U Dış Politika Analizi ULİ301U Strateji Ve Güvenlik KÜL102U Kültür Tarihi SİY303U Orta Asya Ve Kafkaslarda Siyaset ULİ302U Uluslararası Örgütler İktisat Fakültesi’nin İktisat / Kamu Yönetimi / Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birini tercih eden; meslek yüksekokulu mezunları ile açıköğretim önlisans programlarından mezun, alanı farklı olanlar İktisat Fakültesinin ilgili bölümlerinin beş, altı, yedi ve sekizinci yarıyıl derslerinin yanında, fakülte tarafından belirlenen tercih ettiği bölümle ilgili aşağıdaki fark dersleri tablosunda yer alan dersleri de alacaklardır. Batı Avrupa Programları İktisat Fakültesi İktisat – Kamu Yönetimi Bölümleri Dikey Geçiş Fark Dersleri V. Yarıyıl VI. Yarıyıl Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Adı MUH103U Genel Muhasebe I MUH104U Genel Muhasebe II İŞL107U Genel İşletme İKT104U İktisada Giriş II İKT103U İktisada Giriş I HUK110U Borçlar Hukuku VII. Yarıyıl VIII. Yarıyıl Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Adı HUK209U Anayasa Hukuku -­‐ -­‐ 4 Batı Avrupa Programları İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dikey Geçiş Fark Dersleri V. Yarıyıl VI. Yarıyıl Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Adı İKT103U İktisada Giriş I İKT104U İktisada Giriş II HUK101U Hukukun Temel Kavramları TAR120U Siyasi Tarih II TAR119U Siyasi Tarih I ULİ102U Uluslararası İlişkilere Giriş VII. Yarıyıl VIII. Yarıyıl Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Adı HUK221U Uluslararası Hukuk I HUK222U Uluslararası Hukuk II Batı Avrupa Programları İşletme Fakültesi İşletme Bölümü V. ve VI. Yarıyıl Dersleri V. Yarıyıl VI. Yarıyıl Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Adı İŞL303U Üretim Yönetimi SOS110U Örgütsel Davranış İŞL301U Uluslararası İşletmecilik HUK108U İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku FİN201U Finansal Yönetim I FİN202U Finansal Yönetim II PZL103U Pazarlama Yönetimi PZL304U Pazarlama İletişimi MUH301U Maliyet Muhasebesi MUH302U Maliyet Yönetimi İŞL305U Yönetimde Güncel Yaklaşımlar İŞL302U Örgüt Kuramı İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü tercih eden meslek yüksekokulu mezunları ile açıköğretim önlisans programlarından mezun ve alanı farklı olanlar İşletme Fakültesinin İşletme Bölümünün beşinci ve altıncı yarıyıl derslerinin yanında, fakülte tarafından belirlenen aşağıdaki tabloda yer alan dersleri de alacaklardır. Batı Avrupa Programları İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Dikey Geçiş Fark Dersleri V. Yarıyıl VI. Yarıyıl Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Adı MUH103U Genel Muhasebe I MUH104U Genel Muhasebe II İKT103U İktisada Giriş I İŞL106U İşletme Fonksiyonları HUK101U Hukukun Temel Kavramları İKT104U İktisada Giriş II 5 Dönemlik Kredili Sistemde Kredi Transferine İlişkin Bilgiler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince öğrenciler, kaydedildikleri ve bulundukları dönem, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadır. Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumlarından (merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemi ile öğretim yapan fakülteler dâhil) daha önce aldıkları ve başardıkları dersler için ders transferi talebinde bulunamazlar. Ders Kitaplarının Postalanmasına İlişkin Bilgiler Kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra öğrencilere Fakülte tarafından güz döneminde alacakları dersler otomatik olarak atanacaktır. Kesin kayıt yaptırdığınız bölüm/programın güz dönemi derslerinin kitaplarına http://eogrenme.anadolu.edu.tr/Sayfalar/default.aspx adresinden ulaşılabilirsiniz. Ders kitaplarınız Kasım ayı içerisinde Eskişehir’den adresinize posta yoluyla gönderilecektir. Kesin kayıt aşamasında verdiğiniz adrese kitaplarınız belirtilen zamanda gelmezse Batı Avrupa Büromuza başvurunuz. Gönderilen postanın bulunduğunuz ülke yasalarına göre ortaya çıkacak gümrük, katma değer ve diğer ödemeleri öğrencilere aittir. Öğrenci Kimlik Kartlarının Hazırlanması ve Adreslere Gönderilmesi Kesin kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra fotoğraflı imzalı form üzerinde yer alan öğrenci fotoğrafları bilgisayar ortamına aktarılarak, öğrenci kimlik kartları hazırlanarak güz dönemi ara sınavından önce öğrencilerimizin adreslerine Batı Avrupa Bürosu tarafından posta yoluyla gönderilecektir. Batı Avrupa Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri 2014-­‐2015 Öğretim Yılı Sınav Tarihleri Güz Dönemi Ara Sınavı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 10-­‐11 Ocak 2015 07-­‐08 Şubat 2015 Bahar Dönemi Ara Sınavı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 23-­‐24 Mayıs 2015 27-­‐28 Haziran 2015 Sınava Giriş ile Sınav Sonuç Belgelerinin İnternet Üzerinden Alınması, Duyuru ve Diğer İşlemlerin SMS ile Cep Telefonlarına Bildirilmesi 2014-­‐2015 öğretim yılında, öğrencilerin sınavlara, hangi bina, salon ve tarihte gireceği “Sınava Giriş Belgesi”nde yer alacaktır. “Sınava Giriş Belgeleri” öğrencilerin adreslerine gönderilmeyecek öğrenci kimlik bilgilerinizin yer aldığı https://ogrenci.anadolu.edu.tr adresi “Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu (BATI AVRUPA)” linkinde yer alacaktır. Öğrenciler sınav tarihine 10 gün kala bu sayfaya girip sınava giriş belgesinin çıktısını alarak sınav yerine bu belgeyle geleceklerdir. Sınava giriş belgesi, öğrenci kimlik kartı ve fotoğraflı özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) olmayan öğrenci sınav salonuna alınmamaktadır. 2014-­‐2015 öğretim yılında “Sınav Sonuç Belgesi” adresinize postalanmayacaktır. Öğrenciler sınav sonuçlarını https://ogrenci.anadolu.edu.tr adresi “Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu (BATI AVRUPA)” linkinden öğrenebilecekleri gibi çıktısını da alabileceklerdir. Batı Avrupa Programlarının 2014-­‐2015 öğretim yılı sınavları Köln, Frankfurt, Berlin, Stuttgart, Münih, Hamburg, Den Haag, Brüksel, Viyana, Paris, Bern ve Londra’da yapılacaktır. Kesin kayıt esnasında “İnternet Başvurusu ve Kayıt Bilgileri Formu”na yazacağınız cep telefonunuza Fakülte tarafından (Türkiye’den) önemli bilgiler SMS yoluyla gönderilmesi planlanmaktadır. Bu nedenle cep telefonu numaranızı (örneğin Almanya için 0049152123xxxxxx gibi) giriniz. 6 Kesin Kayıt Belgelerinin Hazırlanması ve Gönderilmesi
Kesin kayıt belgelerinin hazırlanması ve gönderilmesinde aşağıdaki adımlar izlenmelidir. •
Kesin Kayıt başvuru sayfasında yer alan “Dikey Geçiş İnternet Başvuru ve Kayıt Bilgileri Formu”nu doldurduktan sonra kesin kayıt için istenen diğer belgeler ve öğretim giderini ödeme bilgisinin de yer aldığı PDF formatlı açıklamaları öncelikle bilgisayarınıza kaydediniz. •
Bilgisayarınıza kaydettiğiniz bu belgelerin yazıcıdan çıktılarını (dökümlerini) alınız. •
Kesin kayıt için göndereceğiniz belgelerin birer örneğini (fotokopisini) kendinizde mutlaka saklayınız. •
Belgelerinizi postalamadan önce doğru ve eksik olup olmadığını bir kez daha kontrol ediniz. •
Büromuzca kesin kayıt işlemi tamamlanan öğrencilerin e-­‐posta adreslerine, “Kesin Kayıt İşleminiz Yapılmıştır” bilgisi gönderilecektir. Bu nedenle e-­‐posta adresinizi doğru yazdığınızdan emin olmak için tekrar konrol ediniz. •
Kesin kayıt belgelerinizi en geç 13 Ekim 2014 tarihine kadar aşağıda adresi yazılı Batı Avrupa Büromuza gönderiniz. Öğreniminizin zamanında başlayabilmesi ve aksamadan devam edebilmesi için, kesin kayıt işlemlerinizin süresi içinde tamamlanması gerekmektedir. Bu bakımdan belgelerinizin biri veya birkaçının eksik olması veya açıklamalarda belirtilen hususlara uygun olmaması durumunda kaydınız yapılamayacaktır. Büromuz ile yapacağınız her türlü yazışmalarınızda öğrenci numaranızı, adresinizi ve varsa telefon numaranızı mutlaka belirtiniz. Batı Avrupa Bürosu (Köln) Çalışma ve Telefonla Başvuru Saatleri Çalışma saatleri :Hafta İçi 08.00 -­‐12.00 / 13.00 -­‐ 17.00 Telefonla Başvuru :Hafta İçi 14.00 -­‐ 17.00 Telefon :0049 221 51 10 44 Faks: :0049 221 52 11 49 @ :bap@anadolu-­‐uni.de Kesin Kayıt Belgelerini Göndereceğiniz Adres: Anadolu Universitaet Kontaktstelle für Westeuropa Friesenplatz 13 D-­‐ 50672 Köln 7 
Download

BAP DİK.GEÇ. GENEL BİL.KIL