ağışlar
1/20
PROTOKOL VE GÖRGÜ
KURALLARI
ağışlar
2/20
ağışlar
Yaşam Alanları
3/20
Protokol Kuralları
Özel Alan
Kamusal Alan
(Resmi)
Sosyal Alan
Protokol, Görgü ve Nezaket Kuralları
ağışlar
4/20
Protokol: Devlet ve diplomasi alanındaki törenlerde,
resmi ilişkilerde ve sosyal yaşamda, “nezaketi” temel
alan ve uygulanması gereken kurallar toplamıdır.
Orta Asya Türk-Şamanlık,
 Arap-İslam (Müslümanlık),
 Batı-Fransız geleneklerinin sentezidir.

Herkes, sosyo-kültürel olarak bu üç unsuru taşır.
Uygulandığı Yerler ve Kişiler
ağışlar





Törenler,
Toplantılar,
Resmi davet ve ziyaretler,
Yöneticilerin makam odaları,
Araçlar (Makam arabası ve resmi araçlar).
5/20
ağışlar
Tanışma, Tanıştırılma Tanıştırma
Tanışmanın Unsurları
 Tanışan,
 Tanıştıran,
 Tanıştırılan.
Doğru kartvizit verme
6/20
ağışlar
Tokalaşma
7/20
Tokalaşmada Göz Teması
ağışlar
İş Bakışı
Sosyal Bakış
Mahrem Bakış
8/20
ağışlar
Tokalaşmada
9/20
ağışlar
Tokalaşma
10/20
ağışlar
Protokolde ve resmi ilişkilerde el ve yanak
öpmek yoktur olmamalıdır,
11/20
Yanlış El Sıkma Türleri
ağışlar
Parmak Ezici
(Babayiğitler)
Çıtkırıldım
(Ölü balık)
Politikacı El sıkışı
(Uyanıklar, Eldiven)
12/20
Kontrolü Ele Alma
ağışlar
Berlusconi
13/20
Sarkozy
ağışlar
14/20
Berlusconi
Sarkozy
Bir büyük olarak hep yanındayım
ağışlar



Selamlama
Selamlamada hiyerarşi,
Selamlamada hitap,
Cephe selamı.
15/20
Hitap Etme
ağışlar





Üstlere hitap tarzı,
Eş düzeydekilere hitap tarzı,
Astlara hitap tarzı,
Bayanlara hitap tarzı,
Evet ve hayır dengesi,
16/20
Hitap Etme
ağışlar
Hitap Etmede Sihirli Kelimeler








Özür dilerim,
Af edersiniz,
Hanımefendi,
Beyefendi,
Efendim,
Lütfen,
Sayın,
Siz,
17/20
ağışlar
Törenlerde Takdim ve Hitap





Hitap şekli,
Açış konuşması,
Telgrafların okunması,
Takdim sırası,
Son konuşma.
18/20
ağışlar
Telefonla Konuşma
Telefon konuşması özenle, dikkatle, incelikle
yapılması gereken önemli bir iletişim yoludur.
19/20
ağışlar
Makam Odaları
20/20
30-50m2
ağışlar
Davranış Protokolü
21/20
Download

Protokol ve Nezaket Kuralları