İRANGEZİPROGRAMI
10GECE–11GÜNLÜKBİRTARİHVEKÜLTÜRGEZİSİ
1.GÜN
24Mayıs2015
Pazar
Ankara‐Tahran
2.GÜN
25Mayıs2015
Pazartesi
Tahran‐Tebriz
İRAN
3.GÜN
26Mayıs2015
Salı
Tebriz‐Erdebil
İRAN
‐ Saat 18.00’de Ankara Esen‐
boğa Havalimanı Dış hatlar
servisindebuluşma
‐ İran Havayollarının (İran
Air) 20.25 uçağı ile Tahran’a
hareket. 2. Saat 20 dakikalık
bir uçuştan sonra yerel saat
ile 0.30’da Tahran Uluslar‐
arası Ayetelluh Humeyni
Havalimanınavarış.
‐ Gümrük işlemlerinden sonra
otobüs ile Mehrebat havali‐
manına hareket. Saat 8.10
uçağıileTebriz’euçuş.Tebriz’evarışveoteleyerleşme.Oteldesabahkahvaltısıve
saat13.00’ekadardinlenme.
‐ Yerelbirlokantadaöğleyemeği
‐ Azerbaycanmüzesiniziyaret
‐ Mescid‐iKabud’u(GökMescid)ziyaret.
‐ ŞairlerAnıtıveŞehriyar’ınmezarınıziyaret.
‐ İmamzadeTürbesi’niziyaret.
‐ TebrizKalesi’ni(ArgeTebriz)ziyaret.
‐ CumaMescidi’niziyaret.
‐ EmirKompleksi’ni(KuranMüzesi)ziyaret.
‐ KaçarHanedanlıkSarayı’nıziyaret.
‐ ŞahGölü’nde(İlGölü)akşamyemeği.
‐ Oteledönüşvekonaklama.
‐Oteldesabahkahvaltısı.
‐OtobüsleErdebil’edoğruhareket(220km.).
‐ŞeyhSafiTürbesi’niziyaret.
‐ŞahİsmailTürbesi’niziyaret.
‐ŞahİsmailMüzesiveheykeliniziyaret.
‐İmamzadeSalihTürbesi’niziyaret.
‐Mescid‐iMirzaAliEkber’iziyaret.
‐CumaMescidi’niziyaret.
‐ŞahAbbasKülliyesi’niziyaret.
‐ŞahAbbasKülliyesi’ndekirestorandaöğle
yemeği.
‐MüezzinZadeAnıtı’nıziyaret.
‐Tebriz’edönüş.
‐TebrizKapalıçarşısınıgezmevealışveriş
yapma
‐Akşamyemeğiveoteldekonaklama.
4.GÜN
27Mayıs2015
Çarşamba
Meşhed‐Tus
İRAN
5.GÜN
28Mayıs2015
Perşembe
Meşhed–Nişabur
İRAN
‐Oteldesabahkahvaltısı.
‐TebrizHavalimanı’naulaşma.
‐Sabahsaat8.10uçağıileMeşhed
Havalimanınahareket.
‐Meşhed’evarışveoteleyerleşme. ‐İmamRızaTürbesi’niziyaret.
‐GevherşadCamisi’niziyaret.
‐MerkezMüzesi’niziyaret.
‐KuranMüzesi’niziyaret.
‐Yerelbirrestorandaöğleyemeği.
‐NadirŞahTürbesi,Müzesiveheykelini
ziyaret.
‐HacıRabiTürbesi’niziyaret.
‐MirzaCaferMedresesi’niziyaret.
‐Mescid‐iŞahCamisi’niziyaret.
‐TusŞehri’neyolculuk(25km.).
‐FirdevsiMeydanı,heykelivemezarınıziyaret.
‐TusMüzesi’niziyaret.
‐HarunZindanıkalıntılarınıziyaret.
‐Meşhed’edönüş,akşamyemeğiveoteldegeceleme.
‐Oteldesabahkahvaltısı.
‐Nişaburşehrineyolculuk(120km.).
‐ÖmerHayyamMüzesi,anıtıvemezarını
ziyaret.
‐TürkmütesavvıfıFeridunAttar’ınmezarını
ziyaret.
‐MuhammedMahruk’unTürbesive
Camisi’niziyaret(İmamRıza’nınkardeşi).
‐Yerelbirresterondaöğleyemeği.
‐Meşhed’edönüş.
‐Meşhedhavalimanınavarışve18.50uçağı
ileŞiraz’ahareket.
‐Şiraz’avarışveoteldekonaklama
6.GÜN
29Mayıs2015
Cuma
Şiraz
İRAN
‐Oteldeerkensabahkahvaltısı. ‐KerimhanKalesi’niziyaret.
‐VekilCamisi,VekilPazarıveVekil
Hamamı’nıziyaret.
‐Şah‐ıÇerağİmamzadeTürbesi’niziyaret.
‐YaylakRestoran’daöğleyemeği.
‐İremBağları’nıziyaret.
‐Hafız’ınTürbesi’niziyaret.
‐Sadi’ninTürbesi’niziyaret.
‐KuranKapısı’nıziyaret.
‐EskiŞiraz’ıziyaret.
‐KerimHanBulvarı’ndagezme.
‐AnaYurtRestoran’daakşamyemeği.
‐Oteledönüşvekonaklama.
7.GÜN
30Mayıs2015
Cumartesi
Şiraz‐Yezd
İRAN
8.GÜN
31Mayıs2015
Pazar
Yezd
İRAN
- Otelde erken sabah kahvaltısı.
- Otobüsle Yezd şehrine doğru
hareket (515 km.)
- Persapolis şehir kalıntılarını
ziyaret.
- Nakş-ı Recep kaya resimlerini
ziyaret.
- Nakş-ı Rüstem kaya mezarlarını
ziyaret.
- Pasargad şehir kalıntılarını ziyaret.
- Kral Darius’un (Kurus) mezarını
ziyaret.
- Yerel bir restoranda öğle yemeği.
- Yezd’e doğru yola devam, Yezd’e varış ve otele yerleşme.
- Akşam yemeği ve otelde konaklama.
- Otelde erken sabah kahvaltısı.
- Emir Çakmak Kompleksi’ni ziyaret.
- Cuma Mescidi’ni ziyaret.
- İmamzade türbelerini ziyaret.
- Müze-i Ab (Su Müzesi) ve yer altı su
deposunu ziyaret.
- Ateşgede (Zerdüşt) Tapınağı’nı ziyaret.
- Sessizlik Kuleleri’ni ziyaret.
- Yerel bir lokantada öğle yemeği.
- İsfehan’a doğru yola çıkma (314 km.).
- Meybud kasabasında Narin Kalesi, Güvercin
Kulesi ve Su Sarnıcı’nı ziyaret.
- İsfehan’a varış, otele yerleşme.
- Akşam yemeği ve otelde konaklama.
9.GÜN
1Haziran2015
Pazartesi
İsfehan
İRAN
10.GÜN
02Haziran2015
Salı
İsfehan‐Kum‐
Tahran
İRAN
‐Oteldesabahkahvaltısı.
‐CharBaghCaddesi’ndegezinti.
‐ZayendeRudNehriveSiosepolKörüsü’nüziyaret.
‐HeştBeheştSarayı’nı(Harem)ziyaret.
‐40Sütun(Chelsütun)Sarayı’nıziyaret.
‐Nakş‐ıCihanMeydanı’nı(AliKapuSarayı,ŞahAbbasCamisi,ŞeyhLütfullahCamisi,
GayseriyeKapısıveKapalıÇarşı)ziyaret.
‐Yerelbirrestorandaöğleyemeği.
‐MelikşahKompleksi’ni(NizamülMülkCamisi,TacülMülkCamisi,Muzafferi
Medresesi,OlcaytuMescidi)ziyaret.
‐NizamülMülk’ünevini(SultanMelikşah’ınMezarı,NizamülMülk’ünMezarıve
TerkenHatun’unMezarı)ziyaret.
‐MinareJunbon’u(SallananMinareler)ziyaret.
‐Serbestzaman.
‐Oteldekonaklamaveakşamyemeği.
- Otelde erken sabah kahvaltısı.
- Otobüsle Tahran’a doğru hareket
(457 km.).
- Yol üzerindeki Abyaneh
kasabasını ziyaret.
- Yerel bir lokantada öğle yemeği.
- Dini merkez Kum şehrine
ulaşma.
- Mescid-i Cem Karen’ı ziyaret
(Hz. Mehdi Camisi).
- Harem-i Mutahhar’ı ziyaret (Hz.
Masume’nin Türbesi).
- Hz. Hasan Askeri Camisi’ni ziyaret.
- Fevziye Medreseleri’ni ziyaret.
- Tahran’a varış, otele yerleşme.
- Akşam yemeği ve konaklama.
11.GÜN
03Haziran2015
Çarşamba
Tahran
İRAN
‐Oteldeerkensabah
kahvaltısı.
‐Panoramik şehir turu
‐AzadlıkMeydanı’nı
ziyaret.
‐Arkeolojimüzesini
ziyaret.
‐Halımüzesiniziyaret.
‐GülistanSarayı’nı
ziyaret.
‐ZamankalırsaSadabat
Sarayı’nı(BeyazSarayve
YeşilSaray)ziyaret.
‐Yerelbirlokantadaöğleyemeği.
‐Reyşehrinedoğruyolaçıkma,şehrevarış.
‐ŞeyhAbdülazimTürbesi’niziyaret.
‐TuğrulBey’inmezarıveTuğrulBeyKulesi’niziyaret.
‐BibiŞahBanuTürbesi’niziyaret.
‐Tahran’adönüş.
‐UluslararasıAyetullahİmamHumeyniHavalimanınahareket.
‐Saat18.00’daAnkaraEsenboğaHavalimanınahareket.
‐Saat19.30’daAnkaraEsenboğaHavalimanınavarış.
Download

Program İçin Tıklayınız