TÜRKÇE DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI
Değerinizi Bilin
İyi bilinen bir konuşmacı, seminerine 50 dolarlık bir banknotu göstererek başladı. 200 kişiyi
bulan dinleyicilere, bu parayı kim ister diye sordu ve eller kalkmaya başladı. Ve konuşmacı "bu
parayı sizlerden birine vereceğim fakat öncelikle bazı şeyler yapacağım" dedi. Parayı önce
buruşturdu ve dinleyicilere "hala bu parayı isteyen var mı?" diye sordu, eller yine havadaydı. Bu
sefer, konuşmacı "peki bu paraya şunları yaparsam?" dedi ve 50 doları yere attı onun üstüne bastı,
ezdi, pisletti ve para şimdi pis ve buruşuktu, fakat eller yine havadaydı ve o parayı herkes istiyordu.
Konuşmacı şöyle dedi:
"Arkadaşlarım burada çok önemli bir şey öğrendiniz, burada paraya ne yaptıysam hiç önemli değil
onu yine de istiyorsunuz, çünkü benim ona yaptığım şeyler onun değerini düşürmedi, o hala 50 dolar.
Hayatımızda çoğu kez verdiğimiz kararlar veya hayat şartları nedeniyle hırpalanır, canımız acıtılır,
yerden yere vuruluruz, kendimizi kötü hissederiz, fakat ne olduğu veya ne olacağı önemli değil, hiç
bir zaman değerimizi kaybetmeyiz, temiz ya da pis, hırpalanmış ya da kırılmış, bunların hiçbiri
önemli değildir. Seni sevenler senin ne kadar değerli olduğunu her zaman bileceklerdir".
Aşağıdaki ilk 2 soruyu metne göre yanıtlayınız.
1.Konuşmacı seminerine nasıl başladı?
A)50 dolarlık banknotu göstererek,
B)Bu parayı sizlerden birine vereceğim diyerek
C)Önce parayı buruşturarak
D)Doları yere atıp üstüne basarak
7. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde aldığı ek
nedeniyle anlamı değişen bir sözcük vardır?
A) Eliz çok güzel bir kızdır.
B)Yeşil erik en sevdiğim meyvedir.
C) Sınıfımızda farklı çiçekler var.
D) Kitabım çantadan koybolmuş.
2. Bu metnin ana fikri nedir?
A) Dolar her zaman değerlidir.
B) Paraya herşeyden çok önem vermeliyiz.
C) Hırpalanmak değerimizi düşürür.
8. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi ile sözcük
türetilemez?
A) gibi
B) bulut
C) yağmur D)baş
D)Zor şartlarda olsak da değerimizi kaybetmemeliyiz.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir değim
kullanılmamıştır?
A) Yaptıklarınla gözümden düştün.
B) Dersleri dinleyince öğretmenin gözüne girdi.
C) Recep’i görünce elim ayağıma dolaştı.
D) Hızlı hızlı okula gidiyordu.
3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını
hem değiştiren hem değiştirmeyen ek almıştır?
A)kalemlik B)Türkçe C)simitçiler D)geldim
4. 1. Ardahan 2. Şanlıurfa 3.Antalya 4.Kars
5.Eskişehir 6. Ankara
7. Kırıkkale
Hasan, Türkiye turuna çıkıyor. Sadece birleşik adları
olan illerde mola erecek. Buna göre hangi illerde mola
verecek?
A) 4, 6, 7
B) 2, 3, 5 C) 2, 5, 7 D) 2, 4, 6,
5. “Annem balıkçıdan balık aldı.”tümcesinde sözcüğün
anlamını değiştiren ek hangisidir?
A)- den
B) –dı
C) - çi
D) –ler
6. Haftaya yapılacak gösteriye onlar gelmeyecekler.
Yukarıdaki tümcede altı çizili sözcüğün yerine
aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A)Özlem ve İlhan
B)arkadaşım
C) öğretmenlerim
D) annem, babam ve ablam
10. “Çomar kulübenin kapısını açıp içeriye girdi.”
Cümlede hangi sözcüklerde kaynaştırma harfleri
kullanılmıştır?
A) Çomar – kulübenin – kapısını
B) kulübenin kapısını – açıp
C) açıp – içeriye - girdi
D) kulübenin – kapısını – içeriye
11.”Dora, dürüst, çalışkan ve mürekkep yalamış
bir delikanlıdır.”
Yukarıdaki cümlede altı çizili deyimin anlamı
hangisinde doğru verilmiştir?
A)öğrenim gören
B) çok sevilen
C) mürekkepli kalem kullanan
D) mürekkebi diliyle yalamış
www.kemalhoca.net
12. TUTUMLULUK
Yukarıdaki sözcükle kimin söylediği atasözü
ilişkilendirilemez?
A) Fatih: Damlaya damlaya göl olur.
B) Mehmet: Yanlış hesap Bağdat’tan döner.
C) Hakan : Sakla samanı, gelir zamanı.
D) Özgür : Ya işten artar ya dişten.
13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma
yapılmıştır?
A) Annemle ablam yemek yapıyor.
B) Sen, benden daha güzelsin.
C) Bu testleri bitirdim.
D)Babam, işten henüz gelmedi.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru
işareti konulmalıdır?
A) Ural geldi mi bilmiyorum
B) Sorularıma bir yanıt alamadım
C) Tasarruf ne demek
D) Ödevimi yapıp yapmadığımı sordu
15. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde şu anda
yapılan bir olay anlatılmaktadır?
A) Mustafa kitabını okumuş.
B) Bu yıl çok yağmur yağdı.
C) Ahmet yeni ayakkabı alacak.
D)Biraz bekleyin, ödevimi yapıyorum.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığı çeşitli
yönleriyle niteleyen ve belirten bir sözcük
kullanılmamıştır?
A) Yaşlı adam herkese bağırıp çağırdı.
B) Küçük kız oyuncaklarını topladı.
C) Güzel elbise çok pahalı alamadım.
D)Ağaçlar çiçek açmaya başladı.
16. “Bir” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
varlığın sayısını belirtmiştir?
A) Büyükçe bir evde oturuyorlardı.
B) Her gün bir elma yemek lazım.
C) Hep bir ağızdan konuşuyorsunuz.
D) Antalya’ya bir varabilseydik.
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde henüz
gerçekleşmemiş bir eylemden söz edilmektedir?
A) Öğretmen ders anlatıyor.
B) Yazı yazmayı bitirdik.
C) Resim yapacağım.
D) Her akşam kitap okurum.
19. “Borcu olan kimse kendini daha çok
çalışmak zorunda hisseder.” biçiminde
açıklanan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Borç yiğidin kamçısıdır.
B) Borç iyi güne kalmaz.
C) Borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir.
D) Borç yiğidin kamçısıdır.
20. “Su fokur fokur kaynadı.” Cümlede işi yapan
kim/ nedir?
A) su B) fokur fokur C) kaynadı D)fokur
21. Bunu - herkes - ? Yandaki soru işareti
olan yere hangisi yazılırsa tamamı adın yerine
kullanılan sözcüklerden oluşur?
A) ben
B) yuvarlak C) kalem D) çirkin
22. Kişi adlarına getirilen eklerini ayırmak için
hangi noktalama işaretleri kullanılır?
A) (’ )
B) ( - ) C) (,)
D) (“ ”)
23.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlıkları
çeşitli yönleriyle niteleyen bir sözcük yoktur?
A)Bu defterde ne yazıyor?
B)Şu ev sizin mi?
C)Kaçıncı sınıfta okuyorsun?
D)Şunları oraya koy.
24. Çağan penceresine konan küçük serçeyi
eve aldı.
Çağan’ın cümlesinde kaç tane ad kullanılmıştır?
A) 4
B) 5 C) 6 D) 7
25. Öğretmen Naz’dan bir ünlem cümlesi
söylemesini istemiş. Naz hangi cümleyi söylerse
doğru yanıt vermiş olur?
17. “Hey sen( ) Nereye gidiyorsun( )” Bu cümlede A)Ay, elim yandı.
parantezle belirtilen yerlere noktalama
B)Keşke ödevlerimi zamanında yapsaydım.
işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
C)Burak ile Berrak parkta oynuyorlar.
A) ( !) ( .) B) ( !) (? ) C) (,) (?)
D) (?) (!)
D)Çocukluk günlerim burnumda tütüyor.
www.kemalhoca.net
Download

dosyayı indir - kemalhoca.net