DENTAL MİKROSKOP KURSU
KURS İÇERİĞİ

Teorik Kısım
Diş hekimliği tedavileri yapılırken büyütme sistemlerinin kullanımı gün geçtikçe popüler hale
gelmektedir. Kursun teorik kısmında, genel diş hekimliğinde ve endodontide magnifkasyon
sistemlerini kullanmanın avantajlarından söz edilecektir. Konunun inceleneceği ana başlıklar
şu şekilde özetlenebilir: İnsan gözünün göremedikleri, büyütme sistemi çeşitleri, büyütmenin
diş hekiminin sağlığı üzerine etkileri, mercek seçilirken dikkat edilmesi gereken özellikler,
büyüteçli gözlük tipleri, dental mikroskoplar, büyütme miktarlarının endikasyonları
anlatılacak ve karşılaştırılacaktır.

Pratik Kısım
Mikroskobun tanıtımı
Diş hekimine bağlı olarak yapılması gereken ayarlamalar
Hastaya Bağlı olarak yapılması gereken ayarlamalar
Çekilmiş diş üzerinde uygulama
KAYIT
Türkçe kursa katılmak isteyenlerin kurs ücreti olan 100 Euro+KDV’yi açıklama kısmına
"Dental Mikroskop Kursu 18 Nisan 2015 Saat 09.30 (Türkçe)" yazarak EFT yolu ile
göndermeleri ve dekontu 13 Nisan Pazartesi günü17.00’a kadar
[email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.
T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
Garanti Bankası Sahrayıcedit ŞB.
HESAP NO : 6299285
IBAN NO : TR92 0006 2000 2770 0006 2992 85
Kursu verecek öğretim üyesinin özgeçmişi:
Doç. Dr. Meriç Karapınar Kazandağ Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden
1998 yılında mezun olmuştur. “Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları
ve Tedavisi Anbilim Dalında” Master derecesini tamamladıktan sonra 2007 yılında aynı
üniversitenin “Endodonti Anabilim Dalında” doktora derecesini almaya hak kazanmıştır.
2008 yılında Toronto Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak
bulunmuş, 2010 yılında Oxford Üniversitesinde “Kanıta Dayalı Diş Hekimliği Eğitimi”
almıştır. 2012 yılında doçentli ünvanı almaya hak kazanmış olup 2015 yılında öğrenci işleri
ve mezuniyet sonrası eğitimden sorumlu Dekan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Doç. Dr.
Meriç Karapınar Kazandağ’ın büyütme sistemleri, intrkoronal beyazlatma, ağrı yönetimi,
kanıta dayalı diş hekimliği ve endodontide başarı konularında birçok bilimsel makalesi ve
kitaplarda bölümleri bulunmaktadır.
Download

Kurs içeriği ve kayıt bilgisi için tıklayınız.