31/03/2015 TARİHLİ YABANCI PARA DEĞERLERİ
Değerli Üyemiz,
10/04/2015
Mükelleflerce, aktiflerinde bulunan ve borsada rayici olmayan yabancı paraların, 31.03.2015
tarihi itibariyle yapılacak değerleme işlemlerinde Aşağıdaki yabancı para birimleri dikkate
alınması gerekir.
Bankalar ise, 30.03.2015 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında, T.C. Merkez
Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış
kurlarını esas alınacaktır.
Yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 2015 Yılı
Birinci Geçici Vergi Dönemi sonunda (31.03.2015) yapılacak yabancı para değerlemeleri
aşağıdadır. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Saygılarımla,
Yahya ARIKAN
BAŞKAN
DÖVİZ CİNSİ
DÖVİZ ALIŞ
E F E K TİF A L I Ş
ABD DOLARI
2.6102
2.6084
AVUSTRALYA
DOLARI
2.0006
1.9914
DANİMARKA
KRONU
0.37841
0.37815
EURO
2.8309
2.8289
İNGİLİZ
STERLİNİ
3.8611
3.8584
İSVİÇRE
FRANGI
2.7003
2.6962
0.30219
0.30198
KANADA
DOLARI
2.0631
2.0555
KUVEYT
DİNARI
8.6403
8.5107
İSVEÇ
KRONU
NORVEÇ
KRONU
0.32570
0.32547
SUUDİ
ARABİSTAN
RİYALİ
0.69582
0.69060
2.1757
2.1676
1 0 0 J AP O N
YENİ
Kaynak: 30.03.2015 tarihinde ilan edilen T.C. Merkez Bankasınca uygulanacak
31.03.2015 tarihli gösterge kurları.
Listede yer almayan para birimleri için MB nın 30.03.2015 tarih ve 2015/62 sayılı
Bültenine bakınız.
Download

Değerli Üyemiz,