09.10.2014
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
SİRKÜLER 2014/122
KONU:
2014/3.
Geçici
Vergi
Döneminde
Değerleme
Kapsamında
Uygulanacak Döviz Kurları
217 seri no’lu GVK Genel Tebliğinde Vergi Usul Kanununun 280’inci
maddesine göre, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para
ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmiştir.
Dolayısıyla, geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar ile yabancı para
cinsinden olan alacak ve borçların bu hüküm dikkate alınarak değerlenmesi gerekmektedir.
283 seri no’lu VUK Genel Tebliği’nde; 130 seri no’lu VUK Genel Tebliği ve
217 seri no’lu GVK Genel Tebliği’nde de belirtildiği üzere ülkemizde borsa rayici
bulunmadığından değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığı’nca kur ilan edilmediği
durumlarda, T.C. Merkez Bankası’nca ilan edilen kurların esas alınması gerektiği
açıklanmıştır.
Bu şekilde yapılacak değerlemede T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazetede
geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas
alınacaktır.
Geçici vergi değerlemelerinde, efektif cinsinden yabancı paralar için efektif
alış kurunun (efektif kurun bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı
paralar için ise döviz alış kurunun esas alınması gerekmektedir. (Banka hesabında yer alan
yabancı paralar döviz alış kuru ile değerlenecektir. Efektif alış kuru sadece Kasa Hesabında
yer alan nakit dövizler için söz konusudur.)
Türkiye
Cumhuriyet
Merkez
Bankası tarafından
internet
sayfasında
(www.tcmb.gov.tr) 29.09.2014 – Pzt günü saat 15:30’da tespit edilen ve 30.09.2014 tarihli
değerleme günü için geçerli olan gösterge niteliğindeki döviz kurlarına göre, hesap dönemi
takvim yılı (01 Ocak – 31 Aralık) olan mükellefler için 2014/3. geçici vergi döneminde (01
Ocak 2014 – 30 Eylül 2014 dönemi) yabancı para cinsi hesapların değerlemelerinde esas
alınacak döviz kurları aşağıdaki gibidir:
1 ABD DOLARI
1 EURO
DÖVİZ
ALIŞ
2,2789
2,8914
EFEKTİF
ALIŞ
2,2773
2,8894
1 AVUSTRALYA DOLARI
1 DANİMARKA KRONU
1 İNGİLİZ STERLİNİ
1,9834
0.38784
3.6933
1,9743
0.38757
3.6907
1 İSVİÇRE FRANGI
1 İSVEÇ KRONU
2.3895
0.31289
2.3859
0.31267
1 KANADA DOLARI
1 KUVEYT DİNARI
1 NORVEÇ KRONU
2.0405
7.8634
0.35198
2.0330
7.7454
0.35173
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
100 JAPON YENİ
0.60756
2.0757
0.60300
2.0680
DÖVİZİN CİNSİ
Saygılarımızla Bilgilerinize Arz Ederiz.
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Download

KONU: 2014/3. Geçici Vergi Döneminde Değerleme Kapsamında