S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 22
07.04.2015
2015 YILI I.GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE
(01.01.2015 -31.03.2015)
YAPILACAK DEĞERLEMELERE ESAS DÖVİZ KURLARI
Geçici Vergi dönemleri sonu itibariyle yapılacak değerlemelerde 217 seri numaralı Gelir
Vergisi Genel Tebliği uyarınca, dönemsonu itibariyle Merkez Bankasınca yayımlanan kurlar
esas alınmaktadır.
Efektif cinsinden yabancı paralar (kasa hesabı gibi) için efektif alış kuru (bulunmazsa döviz
alış kuru), diğer değerleme işlemlerinde ve döviz cinsinden yabancı paralar için ise, döviz alış
kuru uygulanacaktır.
Yabancı para ve yabancı para cinsinden alacak ve borçların Birinci Geçici Vergi döneminde
yapılacak değerlemelerde esas alınacak döviz kurları 31.03.2015 tarih, 29312 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmış olup aşağıdaki gibidir.
DÖVİZİN CİNSİ
1 ABD DOLARI
1 AVUSTRALYA DOLARI
1 DANİMARKA KRONU
1 EURO
1 İNGİLİZ STERLİNİ
1 İSVİÇRE FRANGI
1 İSVEÇ KRONU
1 KANADA DOLARI
1 KUVEYT DİNAR
1 NORVEÇ KRONU
1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
100 JAPON YENİ
DÖVİZ ALIŞ
2.6102
2,0006
0,37841
2,8309
3,8611
2,7003
0,30219
2,0631
8,6403
0,32570
0,69582
2,1757
Saygılarımızla.
Burhaniye Mahallesi Atilla Sokak No:12 Beylerbeyi 34676 Üsküdar-İstanbul
Tel:+90 216 422 52 52 pbx fax:+90 216 422 52 64-65
www.isik-ymm.com.tr
EFEKTİF ALIŞ
2.6084
1,9914
0,37815
2,8289
3,8584
2,6962
0,30198
2,0555
8,5107
0,32547
0,69060
2,1676
Download

2015 yılı ı.geçici vergi döneminde (01.01.2015