SÖZEL VE POSTER BİLDİRİ SUNU KURALLARI Sözel Bildiri •
Sözel bildiri sunumların süresi 6 dakikadır. •
Sözel bildiri sunumları sadece araştırmanın amaç, yöntemi (ölçüm aracının özelliklerine girmeden) ve çarpıcı sonuçlarını kapsamalıdır. •
Sözel bildiri sunumları, sunudan en az 4 saat önce oturum başkanı öğrencilere flash belleğinizle teslim edilmelidir •
Sözel bildirinizi sunacağınız tarih, saat ve salon bilgisi kongre çantasındaki kitapçıkta ve web sayfamızda yer alacaktır •
Sözel bildiri sunum metninizi tarih, saat ve salon no belirterek kongreye gelmeden önce [email protected] adresine email yolu ile iletebilirsiniz. Poster Bildiri •
Poster ölçüsü 60 (en) x 90 (boy) cm'dir. •
Posterler en az 14 punto olarak yazılmalıdır. •
Amaç, yöntem (örneklem ve ölçme araçları), önemli bulgular, sonuç ve kaynakları içermelidir •
Posterler kongre çantasındaki poster listesinde belirtilen tarih ve poster panosu numarasına göre belirtilen panoya asılmalıdır. •
Belirtilen tarih ve saatler dışında posterlerinizi panodan alınız, almadığınız taktirde sorumluluk kabul edilmemektedir. 
Download

SÖZEL VE POSTER BİLDİRİ SUNU KURALLARI Sözel Bildiri