Doç. Dr. Sedat AZAKLI
1. Yükseköğretim Kanunu’nun 4 ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek.
2. Öğrenci rapor ve izinleri ile ilgili işleri denetlemek.
3. Öğrenci sorunlarını dekan adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak, tüm öğrenci dilekçelerini
değerlendirmek.
4. BOLOGNA Koordinasyonunu sağlamak.
5. Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, kurulacak komisyonlara başkanlık etmek.
6. Her türlü burs işlemlerini yürütmek, kurulacak komisyonlara başkanlık etmek.
7. Öğrencilere Yönelik konferans, panel, toplantı, sempozyum, seminer, yemek, gezi, teknik gezi gibi
etkinlikleri organize etmek.
8. FARABI programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere yardımcı olmak, bölümlerle
koordinasyonu sağlamak.
9. Yeni ve eski öğrencilerin kayıt işlemlerinin takibini yapmak.
10. Mezuniyet töreni ile ilgili çalışmaları düzenlemek.
11. Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliği denetlemek, kulüplerin afiş,
araç-gereç, salon gibi isteklerini incelemek.
12. Bandırma Yüksek Öğretim Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Vakfının işlerini yürütmek.
13. Öğrencilerin ders uyumu ve muafiyetleri ile ilgili komisyonlara başkanlık etmek.
14. Sınav programları ile ilgili çalışmaları planlamak, bu işler için oluşturulacak gruplara başkanlık
etmek.
15. Sınıf temsilcileri ve fakülte temsilcisi seçimlerini düzenlemek bu yapılacak toplantılara başkanlık
etmek.
16. Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yabancı öğrenci, ders uyumu ve muafiyet ile ilgili çalışmaların
yapılmasını takip etmek.
17. Yeni öğrencilerin oryantasyon etkinliklerinin organizasyonunu sağlamak.
18. Kantinle ilişkileri düzenlemek.
19. Öğrenci işlerinde çalışan idari personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek.
20. Fakültede açılacak (Bandırma İİBF dışından ve özel amaçlı) kitap sergileri, stantlar ile asılmak
istenen afiş ve benzeri talepleri incelemek, denetlemek.
21. Araştırma görevlilerinin atama, kadro, izin, disiplin, rapor ve diğer özlük haklarını takip etmek, bu
konuda personelin isteklerini dinlemek, çözüme kavuşturmak.
Download

Görevleri