Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Yarışma Bilgileri
Yarışma Adı :
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm
Grup Yarışmaları
Yarışmanın Yapıldığı İl : Antalya
Kategori : Yıldız Erkekler
Tarih : 03 - 04 Mayıs 2014
Katılan Sporcu Sayısı :
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Yarışmaları
Diskalifiye Nedenleri ve Kural Numaraları
YARIŞMA PROGRAMI
KURAL 125.5 : Yarışmalar esnasında sportmenlik dışı davranışlarda bulunan sporcu IAAF Kural 125.5 gereği diskalifiye edilecektir. Sporcunun yarışmanın devamındaki
diğer branşlara katılması da engellenecektir. “Bu kurala göre diskalifiye edilen atletin, diskalifiye edildiği yarıştaki dereceleri geçersizdir.” Yarışma sonucunda o atletin
karşısında sadece “DQ 125.5” yazacak. Tüm uyarılar ve diskalifikasyonlar (yani sarı ve kırmızı kartlar) yarışma sekreterliğine ve tüm başhakemlere bildirilecektir.
Bakmak istediğiniz branş üzerine "Tıkla"yınız…
Yıldız Erkekler 1.GÜN
SAAT
BRANŞ
BARAJ DERECESİ
REKOR
KURAL 144.2 : Yarışma sırasında kurallar dışında yardım alan veya yardım veren atlet, başhakem tarafından önce sarı kartla uyarılır, tekrarı halinde IAAF Kural 144.2’ye
göre diskalifiye edilir. Yarışma alanında telefon, telsiz, radyo, kasetçalar vb. cihazlar kullanılması, atlete avantaj sağlayacak şekilde yay, tekerlek vb. donanıma sahip
ayakkabıların giyilmesi, atma aletlerinin normal ölçülerine eklerin yapılması, “kural dışı yardım” kabul edilir. Mesafe koşularında tur yemiş ya da tur yemek üzere olan
atletlerin tempo vermesi, IAAF Kural 144.2 çerçevesinde her iki atletin de diskalifiye edilmesini gerektirir.
KURAL 162.5 :Yerlerinize ya da dikkat komutundan sonra makul bir sürede pozisyon almayan ve yerlerinize komutundan sonra sesle ya da başka şekilde diğer
atlet(ler)i rahatsız eden atlet(ler) önce sarı kart, tekrarı halinde kırmızı kart görür.” Eğer başhakem, starterin kararıyla mutabık değilse, tüm atletlere yeşil kart gösterilir.
Bu kural sadece starteri/start başhakemini ilgilendirir.
KURAL 162.7 : Hatalı çıkış yapan her atlet diskalifiye edilir. Yarışmada ilk hatalı çıkışı yapan sporcu dahil, hatalı çıkış yapan tüm atletler IAAF Kural 162.7 gereği
diskalifiye edilecektir.
01 Nisan 2015- 11:00 100 Metre
KURAL 163.2 : Yarışma içerisinde bir sporcunun iterek veya çelme takarak, kasıtlı olarak bir başka sporcunun düşmesine neden olması diskalifiye sebebidir. Bunu yapan
sporcu IAAF Kural 163.2 gereği diskalifiye edilecektir. (Bu tip olaylarda yardımcı hakem sarı bayrağını kaldıracak ve başhakemi bilgilendirecektir. Diskalifiye olup
olmayacağına başhakem karar verecektir.)
KURAL 163.3 : Kulvarlı koşuların tamamında sporcu, yarışmayı çıkıştan varışa kadar kendi kulvarında koşmak zorundadır. Virajda kendi kulvarının solundaki kulvara
geçen ya da o kulvarın çizgisine temas eden atlet, IAAF Kural 163.3 gereği diskalifiye edilecektir. Ancak sporcu yarışma içerisinde başkası tarafından itilmek veya
dengesinin bozulması sonucu kulvar değiştirmek zorunda kalırsa ve bu durum kendisine avantaj sağlamazsa diskalifiye söz konusu olmayacaktır. Düzlükte kendi
kulvarının dışına çıkan ve kendisine mesafe avantajı sağlamayan atlet, bir diğer kulvardaki atleti engellememişse diskalifiye edilmez. Virajda kendi kulvarının sağındaki
01 Nisan 2015- 11:00 300 Metre
01 Nisan 2015- 11:00 2000 Metre
01 Nisan 2015- 11:00 Yüksek Atlama
KURAL 163.3 : 800 metre koşusunda sporcular kendi kulvarlarını terk edecekleri çizgiye kadar, kulvarlarında koşmak zorundadır. Bu işaretli bölüme gelmeden kulvarını
terk eden sporcu IAAF Kural 163.3 gereği diskalifiye edilecektir.
01 Nisan 2015- 11:00 Disk Atma
KURAL 163.3 : 4*400 metre bayrak yarışmasında ikinci sıradaki sporcu kulvar farkı sona erinceye kadar (ilk dönemeç) kendi kulvarında koşacaktır. Bu noktaya gelene
kadar kulvar ihlali yapan sporcunun takımı IAAF Kural 163.3 gereği diskalifiye edilecektir
01 Nisan 2015- 11:00 Üç Adım Atlama
KURAL 168.7 : Engel yarışmalarında engel geçişi esnasında ayağını engelin üst kısmının yatay düzeyinin aşağısından geçiren, eli veya ayağı ile engeli kasten deviren ve
her ne sebeple olursa olsun engel üzerinden geçmeyen sporcu IAAF Kural 168.7 gereği diskalifiye edilecektir.
KURAL 170.9 : 4*400 metre bayrak yarışmasında 3. ve 4. sporcular; kendilerinden önceki takım elemanlarının 200 metreyi geçiş durumuna göre sıralanacaklar ve bu
sıralamayı bayrak değişim anına kadar değiştirdikleri takdirde takımları IAAF Kural 170.9 gereği diskalifiye edilecektir.
Yıldız Erkekler 2.GÜN
SAAT
BRANŞ
BARAJ DERECESİ
REKOR
KURAL 170.13 : Bayrak yarışmalarında bayrağın yere düşmesi halinde, bayrağı düşüren atlet alacaktır. Bayrağı düşüren atletin dışında bir atletin alması, IAAF Kural
170.13’e göre takımın diskalifiye edilmesine neden olur. Bayrağı düşüren atlet, bayrağı yerden alırken koşulan mesafeyi kısaltır ya da bir başka kulvardaki atleti
engellerse, yine bu kural çerçevesinde takımı diskalifiye edilir.
KURAL 170.14 : Bayrak yarışmalarında bayrağın değişim sahasının dışında değiştirilmesi durumunda hatalı değişimi yapan takım IAAF Kural 170.14 gereği diskalifiye
edilecektir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus sporcunun değil, bayrağın değişim alanı içerisinde olmasıdır.
02Nisan 2015- 11:00
800 Metre
02Nisan 2015- 11:00
100 Metre Engelli
02Nisan 2015- 11:00
Uzun Atlama
DNS : Yarışa başlamadı
02Nisan 2015- 11:00
Gülle Atma
DNF : Yarışı tamamlamadı
02Nisan 2015- 11:00
Cirit Atma
DQ : Diskalifiye
02Nisan 2015- 11:00
4x100 Metre
NM : Geçerli derecesi yok
02Nisan 2015- 11:00
Genel Puan Durumu
Uluslararası kısaltmalar
Türkiye Rekoru Kısaltmaları
TR : Türkiye Rekoru
GTR : Türkiye Gençler Rekoru
YTR : Türkiye Yıldızlar Rekoru
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yıldız Erkekler
S.N.
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
ADI VE SOYADI
13:54
Kayıt Listesi
OKULU
YARIŞACAĞI
BRANŞ
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
1
100M-2-1
1.1.2001
Muhammet Ali ÖZTÜRK
VARSAK ORTA OKULU
100M
2
1
6
2
300M-2-1
1.1.2001
Alican ALKAN
VARSAK ORTA OKULU
300M
2
1
6
3
800M-2-1
1.1.2001
Hüseyin ŞAHBAZ
VARSAK ORTA OKULU
800M
2
1
6
4
2000M-2-1
1.1.2001
Hüseyin ŞAHBAZ
VARSAK ORTA OKULU
2000M
2
1
6
5
100M.ENG-2-1
1.1.2001
Mustafa Umut OYA
VARSAK ORTA OKULU
100M.ENG
2
1
6
6
UZUN-6
1.1.2001
MERT KARATAŞ
VARSAK ORTA OKULU
UZUN
2
1
6
7
ÜÇADIM-6
1.1.2001
MİKAİL KAYGISIZ
VARSAK ORTA OKULU
ÜÇADIM
2
1
6
8
YÜKSEK-6
1.1.2001
MERT KARATAŞ
VARSAK ORTA OKULU
YÜKSEK
2
1
6
9
GÜLLE-6
1.1.2001
Emrullah YAKARIŞ
VARSAK ORTA OKULU
GÜLLE
2
1
6
10
DİSK-6
1.1.2001
Recep Tunahan Özdemir
VARSAK ORTA OKULU
DİSK
2
1
6
11
CİRİT-6
1.1.2001
MİKAİL KAYGISIZ
VARSAK ORTA OKULU
CİRİT
2
1
6
MERT KARATAŞ
VARSAK ORTA OKULU
4X100M
2
1
6
Hüseyin ŞAHBAZ
VARSAK ORTA OKULU
4X100M
2
1
6
MİKAİL KAYGISIZ
VARSAK ORTA OKULU
4X100M
2
1
6
Muhammet Ali ÖZTÜRK
VARSAK ORTA OKULU
4X100M
2
1
6
MERT KARATAŞ Hüseyin
ŞAHBAZ MİKAİL KAYGISIZ
Muhammet Ali ÖZTÜRK
VARSAK ORTA OKULU
4X100M
2
1
6
12
4X100M-2-1
13
100M-1-4
16.4.2001
HAKAN BOZYEL
ALTINOVA ORTAOKULU
100M
1
4
4
14
300M-1-4
16.4.2001
HAKAN BOZYEL
ALTINOVA ORTAOKULU
300M
1
4
4
15
800M-1-4
15.11.2002 EYÜP SABRİ DEMİR
ALTINOVA ORTAOKULU
800M
1
4
4
16
2000M-1-4
15.11.2002
EYÜP SABRİ DEMİR
ALTINOVA ORTAOKULU
2000M
1
4
4
17
100M.ENG-1-4
22.10.2001
ERKAN KESKİN
ALTINOVA ORTAOKULU
100M.ENG
1
4
4
MUHAMMED MUSTAFA
OLGUN
ALTINOVA ORTAOKULU
UZUN
1
4
4
ALTINOVA ORTAOKULU
ÜÇADIM
1
4
4
18
UZUN-4
18.10.2001
19
ÜÇADIM-4
22.10.2001 ERKAN KESKİN
20
YÜKSEK-4
5.2.2002
KÜRŞAT FARUK YAŞAR
ALTINOVA ORTAOKULU
YÜKSEK
1
4
4
21
GÜLLE-4
27.1.2001
FEVZİ KAYA
ALTINOVA ORTAOKULU
GÜLLE
1
4
4
22
DİSK-4
27.1.2001
FEVZİ KAYA
ALTINOVA ORTAOKULU
DİSK
1
4
4
23
CİRİT-4
31.10.2001
BİLAL ALTINDAĞ
ALTINOVA ORTAOKULU
CİRİT
1
4
4
16.4.2001
HAKAN BOZYEL
ALTINOVA ORTAOKULU
4X100M
1
4
4
MUHAMMED MUSTAFA
OLGUN
ALTINOVA ORTAOKULU
4X100M
1
4
4
FEVZİ KAYA
ALTINOVA ORTAOKULU
4X100M
1
4
4
ERDAL EKER
ALTINOVA ORTAOKULU
4X100M
1
4
4
HAKAN BOZYEL MUHAMMED
MUSTAFA OLGUN FEVZİ KAYA ALTINOVA ORTAOKULU
ERDAL EKER
4X100M
1
4
4
24
4X100M-1-4
25
100M-1-2
5.8.2002
YAKUP BİÇER
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
100M
1
2
2
26
300M-1-2
13.8.2001
EVRİM CAN AVCI
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
300M
1
2
2
27
800M-1-2
1.4.2002
EMİR NUH GÜZEL
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
800M
1
2
2
28
2000M-1-2
12.6.2002
HALİL KÖSE
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
2000M
1
2
2
29
100M.ENG-1-2
28.8.2001
MERT YILMAZ
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
100M.ENG
1
2
2
30
UZUN-2
15.4.2002
AYETULLAH ÇAY
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
UZUN
1
2
2
31
ÜÇADIM-2
15.4.2002
AYETULLAH ÇAY
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
ÜÇADIM
1
2
2
32
YÜKSEK-2
14.11.2002
TAHA DÜDÜK
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
YÜKSEK
1
2
2
33
GÜLLE-2
27.7.2002
HARUN MERT KIYLIK
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
GÜLLE
1
2
2
34
DİSK-2
27.2.2002
HARUN MERT KIYLIK
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
DİSK
1
2
2
35
CİRİT-2
8.6.2001
MERT ALİ BESUN
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
CİRİT
1
2
2
YAKUP BİÇER
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
4X100M
1
2
2
MERT YILMAZ
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
4X100M
1
2
2
MERT ALİ BESUN
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
4X100M
1
2
2
EVRİM CAN AVCI
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
4X100M
1
2
2
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yıldız Erkekler
S.N.
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
36
4X100M-1-2
37
100M-2-3
38
39
40
2000M-2-3
41
100M.ENG-2-3
1.1.2001
42
UZUN-8
43
ÜÇADIM-8
44
YÜKSEK-8
45
GÜLLE-8
27.7.2001
46
DİSK-8
27.7.2001
47
CİRİT-8
13:54
Kayıt Listesi
ADI VE SOYADI
OKULU
YAKUP BİÇER MERT YILMAZ
MERT ALİ BESUN EVRİM CAN
AVCI
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
19.4.2001
SİNAN KILIÇ
300M-2-3
19.4.2001
800M-2-3
1.6.2001
YARIŞACAĞI
BRANŞ
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
4X100M
1
2
2
MOBİL O.O.
100M
2
3
8
EMRAH YILDIRIM
MOBİL O.O.
300M
2
3
8
SİNAN KILIÇ
MOBİL O.O.
800M
2
3
8
YILDIRAY ATEŞ
MOBİL O.O.
2000M
2
3
8
HARUN HİSARKAYA
MOBİL O.O.
100M.ENG
2
3
8
1.6.2001
EMRAH YILDIRIM
MOBİL O.O.
UZUN
2
3
8
1.1.2001
YILDIRAY ATEŞ
MOBİL O.O.
ÜÇADIM
2
3
8
HARUN HİSARKAYA
MOBİL O.O.
YÜKSEK
2
3
8
GÖRKEM UZUN
MOBİL O.O.
GÜLLE
2
3
8
GÖRKEM UZUN
MOBİL O.O.
DİSK
2
3
8
EMRE KAYA
MOBİL O.O.
CİRİT
2
3
8
EMRAH YILDIRIM
MOBİL O.O.
4X100M
2
3
8
HARUN HİSARKAYA
MOBİL O.O.
4X100M
2
3
8
EMRE KAYA
MOBİL O.O.
4X100M
2
3
8
ALİ GÜNEŞ
MOBİL O.O.
4X100M
2
3
8
EMRAH YILDIRIM HARUN
HİSARKAYA EMRE KAYA ALİ
GÜNEŞ
MOBİL O.O.
4X100M
2
3
8
48
4X100M-2-3
49
100M-1-5
1.1.2001
YILMAZ KARACA
KEPEZ O.O.
100M
1
5
5
50
300M-1-5
1.1.2001
FIRAT TEKATLI
KEPEZ O.O.
300M
1
5
5
51
800M-1-5
1.1.2002
AHMET ENES EREN
KEPEZ O.O.
800M
1
5
5
52
2000M-1-5
1.1.2002
AHMET ENES EREN
KEPEZ O.O.
2000M
1
5
5
53
100M.ENG-1-5
1.1.2001
BİLAL YILMAZ
KEPEZ O.O.
100M.ENG
1
5
5
54
UZUN-5
1.1.2001
ALİ KURT
KEPEZ O.O.
UZUN
1
5
5
55
ÜÇADIM-5
1.1.2001
FIRAT TEKATLI
KEPEZ O.O.
ÜÇADIM
1
5
5
56
YÜKSEK-5
1.1.2001
BİLAL YILMAZ
KEPEZ O.O.
YÜKSEK
1
5
5
57
GÜLLE-5
1.1.2001
ALİ KURT
KEPEZ O.O.
GÜLLE
1
5
5
58
DİSK-5
1.1.2001
MUSTAFA ESER
KEPEZ O.O.
DİSK
1
5
5
59
CİRİT-5
1.1.2001
MUSTAFA ESER
KEPEZ O.O.
CİRİT
1
5
5
BİLAL YILMAZ
KEPEZ O.O.
4X100M
1
5
5
FIRAT TEKATLI
KEPEZ O.O.
4X100M
1
5
5
ALİ KURT
KEPEZ O.O.
4X100M
1
5
5
MUSTAFA ESER
KEPEZ O.O.
4X100M
1
5
5
4X100M
1
5
5
60
4X100M-1-5
BİLAL YILMAZ FIRAT TEKATLI
KEPEZ O.O.
ALİ KURT MUSTAFA ESER
61
100M-1-1
ABDULKADİR ESEN
İNÖNÜ O.O.
100M
1
1
1
62
300M-1-1
ABDULKADİR ESEN
İNÖNÜ O.O.
300M
1
1
1
63
800M-1-1
EMRE ERDEM
İNÖNÜ O.O.
800M
1
1
1
64
2000M-1-1
EMRE ERDEM
İNÖNÜ O.O.
2000M
1
1
1
65
100M.ENG-1-1
YUSUF GÜNDAL
İNÖNÜ O.O.
100M.ENG
1
1
1
66
UZUN-1
İBRAHİM H. BEKTAŞ
İNÖNÜ O.O.
UZUN
1
1
1
67
ÜÇADIM-1
ALP ERDOGAN SERTCELIK
İNÖNÜ O.O.
ÜÇADIM
1
1
1
68
YÜKSEK-1
YUSUF GÜNDAL
İNÖNÜ O.O.
YÜKSEK
1
1
1
69
GÜLLE-1
TEVFİK KARASOY
İNÖNÜ O.O.
GÜLLE
1
1
1
70
DİSK-1
BARIŞCAN ÇEVİK
İNÖNÜ O.O.
DİSK
1
1
1
71
CİRİT-1
MUSTAFA ŞAHİN
İNÖNÜ O.O.
CİRİT
1
1
1
ALP ERDOGAN SERTCELIK
İNÖNÜ O.O.
4X100M
1
1
1
İBRAHİM H. BEKTAŞ
İNÖNÜ O.O.
4X100M
1
1
1
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yıldız Erkekler
S.N.
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
13:54
Kayıt Listesi
ADI VE SOYADI
OKULU
YARIŞACAĞI
BRANŞ
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
ABDULKADİR ESEN
İNÖNÜ O.O.
4X100M
1
1
1
TEFİK KARASOY
İNÖNÜ O.O.
4X100M
1
1
1
4X100M
1
1
1
72
4X100M-1-1
ALP ERDOGAN SERTCELIK
İBRAHİM H. BEKTAŞ
ABDULKADİR ESEN TEFİK
KARASOY
İNÖNÜ O.O.
73
100M-2-4
İBRAHİM HALİL KILIÇ
DEMİRGÜL O.O.
100M
2
4
9
74
300M-2-4
AHMET AKDEMİR
DEMİRGÜL O.O.
300M
2
4
9
75
800M-2-4
MUHAMMET ASLAN
DEMİRGÜL O.O.
800M
2
4
9
76
2000M-2-4
1.1.2001
MUHAMMET ASLAN
DEMİRGÜL O.O.
2000M
2
4
9
77
100M.ENG-2-4
1.1.2001
BERKAY ERDEĞER
DEMİRGÜL O.O.
100M.ENG
2
4
9
78
UZUN-9
1.1.2001
DOĞAN GÖKBORU
DEMİRGÜL O.O.
UZUN
2
4
9
79
ÜÇADIM-9
LOKMAN GÜN
DEMİRGÜL O.O.
ÜÇADIM
2
4
9
80
YÜKSEK-9
GARİP ÖZÇELİK
DEMİRGÜL O.O.
YÜKSEK
2
4
9
81
GÜLLE-9
GARİP ÖZÇELİK
DEMİRGÜL O.O.
GÜLLE
2
4
9
82
DİSK-9
DOĞAN GÖKBORU
DEMİRGÜL O.O.
DİSK
2
4
9
83
CİRİT-9
İBRAHİM HALİL KILIÇ
DEMİRGÜL O.O.
CİRİT
2
4
9
İBRAHİM HALİL KILIÇ
DEMİRGÜL O.O.
4X100M
2
4
9
DOĞAN GÖKBORU
DEMİRGÜL O.O.
4X100M
2
4
9
LOKMAN GÜN
DEMİRGÜL O.O.
4X100M
2
4
9
MUHAMMET ASLAN
DEMİRGÜL O.O.
4X100M
2
4
9
İBRAHİM HALİL KILIÇ DOĞAN
GÖKBORU LOKMAN GÜN
DEMİRGÜL O.O.
MUHAMMET ASLAN
4X100M
2
4
9
84
4X100M-2-4
85
100M-2-2
1.1.2002
FURKAN ŞİMSEK
TOROS KOLEJİ
100M
2
2
7
86
300M-2-2
1.1.2001
SÜHACAN KARADOGAN
TOROS KOLEJİ
300M
2
2
7
87
800M-2-2
1.1.2002
MURAT İNCEDAYI
TOROS KOLEJİ
800M
2
2
7
88
2000M-2-2
1.1.2002
MURAT İNCEDAYI
TOROS KOLEJİ
2000M
2
2
7
89
100M.ENG-2-2
1.1.2002
SÜHACAN KARADOGAN
TOROS KOLEJİ
100M.ENG
2
2
7
90
UZUN-7
1.1.2001
İBRAHİM KOCATÜRK
TOROS KOLEJİ
UZUN
2
2
7
91
ÜÇADIM-7
1.1.2002
FURKAN ŞİMSEK
TOROS KOLEJİ
ÜÇADIM
2
2
7
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yıldız Erkekler
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
13:54
Kayıt Listesi
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
92
YÜKSEK-7
1.1.2001
BUĞRA İNAN
TOROS KOLEJİ
YÜKSEK
2
2
7
93
GÜLLE-7
1.1.2001
CEM ÇOSKUN
TOROS KOLEJİ
GÜLLE
2
2
7
94
DİSK-7
1.1.2001
CEM ÇOSKUN
TOROS KOLEJİ
DİSK
2
2
7
95
CİRİT-7
1.1.2001
İBRAHIM EYİSARAÇ
TOROS KOLEJİ
CİRİT
2
2
7
SÜHACAN KARADOGAN
TOROS KOLEJİ
4X100M
2
2
7
FURKAN ŞİMSEK
TOROS KOLEJİ
4X100M
2
2
7
BATURALP YILMAZ
TOROS KOLEJİ
4X100M
2
2
7
NECİP KÜÇÜKAZAY
TOROS KOLEJİ
4X100M
2
2
7
4X100M
2
2
7
ADI VE SOYADI
OKULU
YARIŞACAĞI
BRANŞ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
S.N.
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
96
4X100M-2-2
SÜHACAN KARADOGAN
FURKAN ŞİMSEK BATURALP
YILMAZ NECİP KÜÇÜKAZAY
TOROS KOLEJİ
97
100M-1-3
ERDEM İLGİN
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
100M
1
3
3
98
300M-1-3
ERDEM İLGİN
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
300M
1
3
3
99
800M-1-3
CAFERHAN GÜLER
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
800M
1
3
3
100
2000M-1-3
RECEP KALMISTI
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
2000M
1
3
3
101
100M.ENG-1-3
CAFERHAN GÜLER
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
100M.ENG
1
3
3
102
UZUN-3
HASAN ALİ ÖZKAYNAK
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
UZUN
1
3
3
103
ÜÇADIM-3
HASAN ALİ ÖZKAYNAK
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
ÜÇADIM
1
3
3
104
YÜKSEK-3
EMRE YILMAZ
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
YÜKSEK
1
3
3
105
GÜLLE-3
RAFET KOÇ
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
GÜLLE
1
3
3
106
DİSK-3
EMRE YILMAZ
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
DİSK
1
3
3
107
CİRİT-3
DURMUŞ ALİ AKCA
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
CİRİT
1
3
3
HASAN ALİ ÖZKAYNAK
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
4X100M
1
3
3
CAFERHAN GÜLER
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
4X100M
1
3
3
DURMUŞ ALİ AKCA
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
4X100M
1
3
3
ERDEM İLGİN
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
4X100M
1
3
3
HASAN ALİ ÖZKAYNAK
CAFERHAN GÜLER DURMUŞ
ALİ AKCA ERDEM İLGİN
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
4X100M
1
3
3
108
4X100M-1-3
109
100M--
100M
110
300M--
300M
111
800M--
800M
112
2000M--
2000M
113
100M.ENG--
114
UZUN-
115
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
116
YÜKSEK-
YÜKSEK
117
GÜLLE-
100M.ENG
UZUN
GÜLLE
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yıldız Erkekler
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
13:54
Kayıt Listesi
S.N.
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
118
DİSK-
DİSK
119
CİRİT-
CİRİT
ADI VE SOYADI
OKULU
YARIŞACAĞI
BRANŞ
4X100M
4X100M
4X100M
4X100M
120
4X100M--
121
100M--
100M
122
300M--
300M
123
800M--
800M
124
2000M--
2000M
125
100M.ENG--
126
UZUN-
127
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
128
YÜKSEK-
YÜKSEK
129
GÜLLE-
130
DİSK-
DİSK
131
CİRİT-
CİRİT
4X100M
100M.ENG
UZUN
GÜLLE
4X100M
4X100M
4X100M
4X100M
132
4X100M--
133
100M--
100M
134
300M--
300M
135
800M--
800M
4X100M
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yıldız Erkekler
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
13:54
Kayıt Listesi
S.N.
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
136
2000M--
137
100M.ENG--
138
UZUN-
139
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
140
YÜKSEK-
YÜKSEK
141
GÜLLE-
142
DİSK-
DİSK
143
CİRİT-
CİRİT
ADI VE SOYADI
OKULU
YARIŞACAĞI
BRANŞ
2000M
100M.ENG
UZUN
GÜLLE
4X100M
4X100M
4X100M
4X100M
144
4X100M--
145
100M--
100M
146
300M--
300M
147
800M--
800M
148
2000M--
2000M
149
100M.ENG--
150
UZUN-
151
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
152
YÜKSEK-
YÜKSEK
153
GÜLLE-
154
DİSK-
DİSK
155
CİRİT-
CİRİT
4X100M
100M.ENG
UZUN
GÜLLE
4X100M
4X100M
4X100M
4X100M
156
4X100M--
157
100M--
100M
158
300M--
300M
159
800M--
800M
160
2000M--
2000M
161
100M.ENG--
4X100M
100M.ENG
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yıldız Erkekler
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
13:54
Kayıt Listesi
S.N.
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
162
UZUN-
163
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
164
YÜKSEK-
YÜKSEK
165
GÜLLE-
166
DİSK-
DİSK
167
CİRİT-
CİRİT
ADI VE SOYADI
OKULU
YARIŞACAĞI
BRANŞ
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
UZUN
GÜLLE
4X100M
4X100M
4X100M
4X100M
168
4X100M--
169
UZUN-10
1.1.2002
HASAN ULAŞ TURGUT
( F ) GÜZELOBA O.O.
UZUN
10
170
UZUN-11
1.1.2001
İBRAHİM HAKTAN MUDUL
( F ) GÜZELOBA O.O.
UZUN
11
171
UZUN-12
01.01.2002 KAYRA İSLAMOĞLU
( F ) SINAV KOLEJİ
UZUN
12
172
UZUN-13
03.03.2002 UĞUR BEKTAŞ AKBAŞ
( F ) GÜLGÜN NİHAT ÖMÜR
UZUN
13
173
UZUN-14
( F ) DİLEK RECEP ÖZER O.O.
UZUN
14
4X100M
DENİZ TATLI
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yıldız Erkekler
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
13:54
Kayıt Listesi
S.N.
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
174
UZUN-15
175
UZUN-
UZUN
176
UZUN-
UZUN
177
UZUN-
UZUN
178
UZUN-
UZUN
179
UZUN-
UZUN
180
UZUN-
UZUN
181
UZUN-
UZUN
182
UZUN-
UZUN
183
UZUN-
UZUN
184
UZUN-
UZUN
185
UZUN-
UZUN
186
UZUN-
UZUN
187
UZUN-
UZUN
188
UZUN-
189
YÜKSEK-10
190
YÜKSEK-
YÜKSEK
191
YÜKSEK-
YÜKSEK
192
YÜKSEK-
YÜKSEK
193
YÜKSEK-
YÜKSEK
194
YÜKSEK-
YÜKSEK
195
YÜKSEK-
YÜKSEK
1.1.2002
ADI VE SOYADI
M. ALİ DİLEK
OKULU
( F ) BEŞKONAK YATILI O.O.
YARIŞACAĞI
BRANŞ
UZUN
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
15
UZUN
İBRAHİM EYİSARAÇ
( F ) TOROS KOLEJİ
YÜKSEK
10
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yıldız Erkekler
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
13:54
Kayıt Listesi
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
196
YÜKSEK-
YÜKSEK
197
YÜKSEK-
YÜKSEK
198
YÜKSEK-
YÜKSEK
199
YÜKSEK-
YÜKSEK
200
YÜKSEK-
YÜKSEK
201
YÜKSEK-
202
GÜLLE-10
203
GÜLLE-11
204
GÜLLE-
GÜLLE
205
GÜLLE-
GÜLLE
206
GÜLLE-
GÜLLE
207
GÜLLE-
GÜLLE
208
GÜLLE-
GÜLLE
209
GÜLLE-
GÜLLE
210
GÜLLE-
GÜLLE
211
GÜLLE-
GÜLLE
212
GÜLLE-
GÜLLE
213
GÜLLE-
214
DİSK-10
215
DİSK-
DİSK
216
DİSK-
DİSK
217
DİSK-
DİSK
218
DİSK-
DİSK
219
DİSK-
DİSK
220
DİSK-
DİSK
221
DİSK-
DİSK
222
DİSK-
DİSK
223
DİSK-
DİSK
224
DİSK-
DİSK
225
DİSK-
226
CİRİT-10
227
CİRİT-
CİRİT
228
CİRİT-
CİRİT
229
CİRİT-
CİRİT
230
CİRİT-
CİRİT
231
CİRİT-
CİRİT
232
CİRİT-
CİRİT
233
CİRİT-
CİRİT
234
CİRİT-
CİRİT
235
CİRİT-
CİRİT
236
CİRİT-
CİRİT
237
CİRİT-
CİRİT
238
CİRİT-
CİRİT
239
CİRİT-
CİRİT
240
CİRİT-
CİRİT
241
CİRİT-
CİRİT
242
CİRİT-
CİRİT
243
CİRİT-
CİRİT
244
CİRİT-
CİRİT
245
CİRİT-
246
100M-2-5
1.1.2001
SAMET KAÇAR
( F ) GÜZELOBA O.O.
100M
2
5
247
100M-2-6
1.1.2002
HASAN ULAŞ TURGUT
( F ) GÜZELOBA O.O.
100M
2
6
248
100M-3-2
1.5.2001
HASAN CAN GENCER
( F ) SÜLEYMAN DEMİREL O.O.
100M
3
2
249
100M-3-3
İSMAİL ÇAPAR
( F ) ŞAHİNEVLER O.O.
100M
3
3
250
100M-3-4
ARİF KEMAL YILDIRIM
( F ) ŞERİFE TUFAN O.O.
100M
3
4
ADI VE SOYADI
OKULU
YARIŞACAĞI
BRANŞ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
S.N.
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
YÜKSEK
22.6.2002
TİMURCAN KARADAĞ
( F ) ŞAHİNEVLER O.O.
GÜLLE
10
YAŞAR DİKMEN
( F ) KAZIM ŞENÖZ ORTAOKULU
GÜLLE
11
GÜLLE
TİMURCAN KARADAĞ
( F ) ŞAHİNEVLER O.O.
DİSK
10
DİSK
UMUT KAYA
( F ) KAZIM ŞENÖZ ORTAOKULU
CİRİT
10
CİRİT
2.2.2001
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yıldız Erkekler
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
13:54
Kayıt Listesi
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
251
100M-3-5
DENİZ TATLI
( F ) DİLEK RECEP ÖZER O.O.
100M
3
5
252
100M-3-6
TALHA YANK
( F ) TOROS KOLEJİ
100M
3
6
253
100M-3-7
KEMAL BARIŞ ARICAN
( F ) MANAVGAT SAGIRİN O.O.
100M
3
7
254
100M-3-8
SÜLEYMAN CAN
( F ) MANAVGAT SAGIRİN O.O.
100M
3
8
255
100M-1-6
SEZER İKBAL TOSUN
(F)
100M
1
6
256
100M--
257
100M--
258
800M-3-2
1.1.2001
CAN ARAZ
( F ) EMEKEVLER O.O.
800M
3
2
259
800M-3-3
6.9.2002
RECEP KAHRAMAN
( F ) SÜLEYMAN DEMİREL O.O.
800M
3
3
260
800M-3-4
5.4.2002
VEYSEL DAĞ
( F ) SÜLEYMAN DEMİREL O.O.
800M
3
4
261
800M-3-5
7.1.2001
MUZAAFFER ALTAN
( F ) ŞERİFE TUFAN O.O.
800M
3
5
262
800M-3-6
İLYAS KANDIRAN
( F ) MANAVGAT SAGIRİN O.O.
800M
3
6
263
800M-3-7
1.1.2002
HULUSİ GÜLDÜR
( F ) BEŞKONAK YATILI O.O.
800M
3
7
264
800M-3-8
1.1.2001
AYKUT ALİ GÜNEŞ
( F ) BEŞKONAK YATILI O.O.
800M
3
8
265
800M--
800M
266
800M--
800M
267
800M--
800M
268
800M--
800M
269
800M--
270
300M-3-2
271
300M-3-3
272
300M-3-4
273
300M-3-5
274
1.1.2002
ADI VE SOYADI
OKULU
YARIŞACAĞI
BRANŞ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
S.N.
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
100M
100M
800M
01.01.2002 KAYRA İSLAMOĞLU
( F ) SINAV KOLEJİ
300M
3
2
HASAN CAN GENCER
( F ) SÜLEYMAN DEMİREL O.O.
300M
3
3
İSMAİL ÇAPAR
( F ) ŞAHİNEVLER O.O.
300M
3
4
ARİF KEMAL YILDIRIM
( F ) ŞERİFE TUFAN O.O.
300M
3
5
300M-3-6
BARIŞ ÖZDEN
( F ) MANAVGAT SAGIRİN O.O.
300M
3
6
275
300M-3-7
SEZER İKBAL TOSUN
( F ) BEŞKONAK YATILI O.O.
300M
3
7
276
300M--
300M
277
300M--
300M
278
300M--
300M
279
300M--
300M
280
300M--
300M
1.5.2001
2.2.2001
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yıldız Erkekler
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
281
300M--
300M
282
300M--
300M
283
300M--
300M
284
300M--
285
100M.ENG-2-5
286
100M.ENG--
100M.ENG
287
100M.ENG--
100M.ENG
288
100M.ENG--
100M.ENG
289
100M.ENG--
100M.ENG
290
100M.ENG--
100M.ENG
291
100M.ENG--
100M.ENG
292
100M.ENG--
100M.ENG
293
100M.ENG--
100M.ENG
294
100M.ENG--
100M.ENG
295
100M.ENG--
100M.ENG
296
100M.ENG--
100M.ENG
297
100M.ENG--
298
2000M-3-2
16.06.2002 MURAT BAYAZAN
( F ) KAZIM ŞENÖZ ORTAOKULU
299
2000M-3-3
03.03.2002 UĞUR BEKTAŞ AKBAŞ
( F ) GÜLGÜN NİHAT ÖMÜR
300
2000M-3-4
1.1.2001
CAN ARAZ
301
2000M-3-5
6.9.2002
302
2000M-3-6
303
2000M-3-7
304
2000M-3-8
305
2000M-1-6
306
2000M--
2000M
307
2000M--
2000M
308
2000M--
2000M
309
2000M--
2000M
310
2000M--
2000M
311
2000M--
312
ÜÇADIM-10
1.1.2001
İBRAHİM HAKTAN MUDUL
( F ) GÜZELOBA O.O.
ÜÇADIM
10
313
ÜÇADIM-11
1.1.2002
KEMAL BARIŞ ARICAN
( F ) MANAVGAT SAGIRİN O.O.
ÜÇADIM
11
314
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
315
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
316
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
317
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
318
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
319
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
320
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
321
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
322
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
323
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
324
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
325
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
326
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
DOĞUM
TARİHİ
ADI VE SOYADI
OKULU
YARIŞACAĞI
BRANŞ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
S.N.
327
GÖĞÜS
NO
13:54
Kayıt Listesi
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
300M
1.1.2001
SAMET KAÇAR
( F ) GÜZELOBA O.O.
100M.ENG
2
5
2000M
3
2
2000M
3
3
( F ) EMEKEVLER O.O.
2000M
3
4
RECEP KAHRAMAN
( F ) SÜLEYMAN DEMİREL O.O.
2000M
3
5
5.4.2002
VEYSEL DAĞ
( F ) SÜLEYMAN DEMİREL O.O.
2000M
3
6
2.3.2001
MEHMET ŞİRİN KILIÇ
( F ) ŞERİFE TUFAN O.O.
2000M
3
7
( F ) BEŞKONAK YATILI O.O.
2000M
3
8
( F ) ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR
2000M
1
6
100M.ENG
10.01.2002 HULUSİ GÜLDÜR
RECEP KAAN MUŞLU
2000M
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yıldız Erkekler
S.N.
338
339
340
341
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
ADI VE SOYADI
13:54
Kayıt Listesi
OKULU
YARIŞACAĞI
BRANŞ
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yıldız Erkekler
S.N.
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
ADI VE SOYADI
13:54
Kayıt Listesi
OKULU
YARIŞACAĞI
BRANŞ
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yıldız Erkekler
S.N.
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
ADI VE SOYADI
13:54
Kayıt Listesi
OKULU
YARIŞACAĞI
BRANŞ
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yıldız Erkekler
S.N.
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
ADI VE SOYADI
13:54
Kayıt Listesi
OKULU
YARIŞACAĞI
BRANŞ
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yıldız Erkekler
S.N.
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
ADI VE SOYADI
13:54
Kayıt Listesi
OKULU
YARIŞACAĞI
BRANŞ
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
GENÇ VE YILDIZ ERKEKLER PUAN TABLOSU
KOŞULAR
ATLAMALAR
BAYRAK
ATMALAR
PUAN
100m
200m PUAN
300m
PUAN
Yıldız
400m PUAN
DERECE
DERECE
DERECE
DERECE
10.40
10.42
10.44
10.46
10.48
10.50
10.52
10.54
10.56
10.58
10.60
10.62
10.64
10.66
10.68
10.70
10.72
10.74
10.76
10.78
10.80
10.82
10.84
10.86
10.88
10.90
10.93
10.96
10.99
11.02
11.05
11.08
11.11
11.14
11.17
11.20
11.23
11.26
11.29
11.32
11.35
11.39
11.43
11.47
11.51
11.55
20.89
20.94
20.99
21.04
21.09
21.14
21.19
21.24
21.29
21.34
21.39
21.44
21.49
21.54
21.59
21.64
21.69
21.74
21.79
21.84
21.89
21.94
21.99
22.04
22.09
22.14
22.19
22.24
22.34
22.44
22.54
22.64
22.74
22.84
22.94
23.04
23.14
23.24
23.34
23.44
23.54
23.64
23.74
23.84
23.94
24.04
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
36.00
36.20
36.40
36.60
36.80
37.00
37.20
37.40
37.60
37.80
38.00
38.20
38.40
38.60
38.80
39.00
39.20
39.40
39.60
39.80
40.00
40.20
40.40
40.60
40.80
41.00
41.20
41.40
41.60
41.80
42.00
42.20
42.40
42.60
42.80
43.00
43.10
43.20
43.30
43.40
43.50
43.60
43.70
43.80
43.90
44.00
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
46.44
46.54
46.64
46.74
46.84
46.94
47.04
47.14
47.24
47.34
47.44
47.54
47.64
47.74
47.84
47.94
48.04
48.14
48.24
48.34
48.44
48.54
48.64
48.74
48.84
48.94
49.14
49.34
49.54
49.74
49.94
50.14
50.34
50.54
50.74
50.94
51.14
51.34
51.54
51.74
51.94
52.14
52.34
52.54
52.74
52.94
100 m H
PUAN
110m H
DERECE
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
13.80
13.84
13.88
13.92
13.96
14.00
14.04
14.08
14.12
14.16
14.20
14.24
14.28
14.32
14.36
14.40
14.44
14.49
14.54
14.59
14.64
14.69
14.74
14.79
14.84
14.89
14.94
14.99
15.04
15.09
15.14
15.19
15.24
15.29
15.34
15.39
15.44
15.54
15.64
15.74
15.84
15.94
16.04
16.14
16.24
16.34
300m H PUAN
DERECE
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
36.14
36.19
36.24
36.29
36.34
36.39
36.44
36.49
36.54
36.59
36.64
36.74
36.84
36.94
37.04
37.14
37.24
37.34
37.44
37.54
37.64
37.74
37.84
37.94
38.04
38.14
38.29
38.44
38.59
38.74
38.89
39.04
39.19
39.34
39.49
39.64
39.79
39.94
40.09
40.24
40.39
40.54
40.74
40.94
41.14
41.34
800m
PUAN
DERECE
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
1:48.24
1:48.44
1:48.64
1:48.84
1:49.04
1:49.24
1:49.44
1:49.64
1:49.84
1:50.04
1:50.34
1:50.64
1:50.94
1:51.24
1:51.54
1:51.84
1:52.14
1:52.44
1:52.74
1:53.04
1:53.34
1:53.64
1:53.94
1:54.24
1:54.54
1:54.84
1:55.24
1:55.64
1:56.04
1:56.44
1:56.94
1:57.44
1:57.94
1:58.44
1:58.94
1:59.44
1:59.94
2:02.44
2:01.04
2:01.64
2:02.24
2:02.84
2:03.44
2:04.04
2:04.64
2:05.24
1500m PUAN
DERECE
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
3:46.24
3:46.54
3:46.84
3:47.14
3:47.44
3:47.74
3:48.14
3:48.54
3:48.94
3:49.34
3:49.74
3:50.24
3:50.74
3:51.24
3:51.74
3:52.24
3:52.74
3:53.24
3:53.74
3:54.24
3:54.84
3:55.44
3:56.04
3:56.64
3:57.24
3:57.84
3:58.84
3:59.84
4:00.84
4:01.84
4:02.84
4:03.84
4:04.84
4:05.84
4:06.84
4:07.84
4:08.84
4:09.84
4:10.84
4:11.84
4:12.84
4:13.84
4:14.84
4:15.84
4:16.84
4:17.84
2000m
PUAN
Yıldız
DERECE
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
5:45.24
5:46.24
5:47.24
5:48.24
5:49.24
5:50.24
5:51.24
5:52.24
5:53.24
5:54.24
5:55.24
5:56.24
5:57.24
5:58.24
5:59.24
6:00.24
6:01.24
6:02.24
6:03.24
6:04.24
6:05.24
6:06.24
6:07.24
6:08.24
6:09.24
6:10.24
6:11.24
6:12.24
6:13.24
6:14.24
6:15.24
6:16.24
6:17.24
6:18.24
6:19.24
6:20.24
6:21.24
6:22.24
6:23.24
6:24.24
6:25.24
6:26.24
6:27.24
6:28.24
6:29.24
6:30.24
3000m PUAN
DERECE
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
8:10.24
8:11.24
8:12.24
8:13.24
8:14.24
8:15.24
8:16.24
8:17.24
8:18.24
8:19.24
8:20.24
8:21.24
8:22.24
8:23.24
8:24.24
8:25.24
8:26.24
8:28.24
8:30.24
8:32.24
8:34.24
8:36.24
8:38.24
8:40.24
8:42.24
8:44.24
8:46.24
8:48.24
8:50.24
8:52.24
8:54.24
8:56.24
8:58.24
9:00.24
9:02.24
9:04.24
9:06.24
9:08.24
9:10.24
9:12.24
9:14.24
9:16.24
9:18.24
9:20.24
9:22.24
9:24.24
4X100M
PUAN
Yıldız
DERECE
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
47.64
47.74
47.84
47.94
48.04
48.14
48.24
48.34
48.44
48.54
48.64
48.74
48.84
48.94
49.14
49.34
49.54
49.74
49.94
50.14
50.34
50.54
50.74
50.94
51.14
51.34
51.54
51.74
51.94
52.14
52.34
52.54
52.74
52.94
53.14
53.34
53.54
53.74
53.94
54.24
54.54
54.84
55.14
55.44
55.74
56.04
İsveç
Bayrak
DERECE
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
1:56.24
1:56.54
1:56.84
1:57.14
1:57.44
1:57.74
1:58.04
1:58.34
1:58.64
1:58.94
1:59.24
1:59.54
1:59.84
2:00.14
2:00.44
2:00.74
2:01.04
2:01.34
2:01.64
2:02.04
2:02.34
2:02.64
2:03.04
2:03.44
2:03.84
2:04.24
2:04.64
2:05.04
2:05.44
2:05.84
2:06.24
2:06.64
2:07.04
2:07.44
2:07.84
2:08.24
2:08.64
2:09.04
2:09.44
2:09.84
2:10.24
2:10.64
2:11.04
2:11.44
2:11.84
2:12.24
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
PUAN
Yüksek
Uzun
Üçadım
Sırık
Gülle
Disk
Cirit
DERECE
DERECE
DERECE
DERECE
DERECE
DERECE
DERECE
0.01
0.98
1.00
1.02
1.04
1.06
1.08
1.10
1.12
1.14
1.16
1.18
1.20
1.22
1.24
1.26
1.28
1.30
1.32
1.34
1.36
1.38
1.40
1.42
1.44
1.46
1.48
1.50
1.52
1.54
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.71
1.72
0.01
3.10
3.17
3.24
3.31
3.38
3.45
3.52
3.59
3.66
3.73
3.80
3.87
3.94
4.01
4.08
4.15
4.22
4.29
4.36
4.43
4.50
4.56
4.62
4.68
4.74
4.80
4.86
4.92
4.98
5.04
5.10
5.16
5.21
5.26
5.31
5.36
5.41
5.46
5.51
5.56
5.60
5.64
5.68
5.72
5.76
5.80
0.01
7.60
7.54
7.68
7.82
7.96
8.08
8.22
8.36
8.48
8.60
8.72
8.84
8.96
9.08
9.20
9.32
9.44
9.56
9.68
9.80
9.92
10.04
10.16
10.28
10.40
10.49
10.58
10.67
10.76
10.85
10.94
11.03
11.12
11.21
11.30
11.39
11.48
11.57
11.66
11.75
11.84
11.93
12.02
12.11
12.20
12.29
0.01
1.30
1.40
1.45
1.50
1.55
1.60
1.65
1.70
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
2.05
2.10
2.15
2.20
2.25
2.30
2.34
2.38
2.42
2.46
2.50
2.54
2.58
2.62
2.66
2.70
2.74
2.78
2.82
2.86
2.90
2.94
2.98
3.02
3.06
3.10
3.14
3.18
3.22
3.26
3.30
3.34
00.01
04.30
04.47
04.64
04.81
04.98
05.15
05.32
05.48
05.64
05.80
05.96
06.12
06.28
06.44
06.60
06.76
06.92
07.08
07.24
07.40
07.56
7.72
7.88
8.04
8.20
8.36
8.52
8.68
8.84
9.00
9.16
9.32
9.48
9.64
9.80
9.95
10.10
10.25
10.40
10.55
10.70
10.85
11.00
11.15
11.30
11.45
00.01
10.00
10.60
11.20
11.80
12.40
13.00
13.60
14.20
14.80
15.40
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
21.00
21.50
22.00
22.50
23.00
23.25
23.50
24.00
24.50
25.00
25.50
26.00
26.50
27.00
27.50
28.00
28.50
29.00
29.50
30.00
30.50
31.00
31.50
32.00
32.50
33.00
00.01
10.00
11.20
12.00
12.80
13.60
14.40
15.20
16.00
16.80
17.50
18.20
18.90
19.60
20.30
21.00
21.70
22.40
23.10
23.80
24.50
25.20
25.90
26.60
27.30
28.00
28.55
28.90
29.60
30.30
31.00
31.70
32.40
33.10
33.80
34.50
35.20
35.90
36.60
37.30
38.00
38.70
39.40
40.10
40.80
41.50
42.20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
11.59
11.64
11.69
11.74
11.79
11.84
11.89
11.94
11.99
12.04
12.09
12.14
12.19
12.24
12.29
12.34
12.44
12.54
12.64
12.74
12.84
12.94
13.04
13.14
13.24
13.34
13.44
13.54
13.64
13.74
13.84
13.94
14.04
14.14
14.24
14.34
14.44
14.54
14.64
14.74
14.84
14.94
15.04
15.24
15.44
15.64
15.84
16.04
16.24
16.44
16.64
16.84
17.04
17.24
24.14
24.24
24.34
24.44
24.54
24.64
24.74
24.84
24.94
25.04
25.14
25.24
25.34
25.44
25.54
25.74
25.94
26.14
26.34
26.54
26.74
26.94
27.14
27.34
27.54
27.74
27.94
28.14
28.34
28.54
28.74
28.94
29.14
29.44
29.74
30.04
30.34
30.64
30.94
31.24
31.54
31.84
32.14
32.54
32.94
33.34
33.74
34.14
34.54
34.94
35.44
35.94
36.44
36.94
DNS
DNS
DNF
NM
DQ
DNF
NM
DQ
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
44.10
44.20
44.30
44.40
44.50
44.60
44.70
44.80
44.90
45.00
45.10
45.20
45.30
45.40
45.50
45.60
45.70
45.80
45.90
46.00
46.10
46.20
46.30
46.40
46.50
46.60
46.70
46.80
46.90
47.00
47.10
47.20
47.30
47.40
47.50
47.60
47.70
47.80
47.90
48.00
48.10
48.20
48.30
48.40
48.50
48.60
48.70
48.80
48.90
49.00
49.10
49.20
49.30
49.40
DNS
DNF
NM
DQ
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
53.14
53.34
53.54
53.74
53.94
54.24
54.54
54.84
55.14
55.44
55.74
56.04
56.34
56.64
56.94
57.24
57.54
57.84
58.24
58.64
59.04
59.44
59.84
1:00.24
1:00.64
1:01.04
1:01.44
1:01.84
1:02.24
1:02.64
1:03.14
1:03.64
1:04.14
1:04.64
1:05.14
1:05.64
1:06.24
1:06.84
1:07.44
1:08.04
1:08.64
1:09.24
1:10.04
1:10.84
1:11.64
1:12.44
1:13.24
1:14.04
1:15.04
1:16.04
1:17.04
1:18.04
1:19.04
1:20.04
DNS
DNF
NM
DQ
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16.44
16.54
16.64
16.74
16.84
16.94
17.04
17.14
17.24
17.34
17.44
17.54
17.64
17.74
17.84
17.94
18.04
18.14
18.24
18.44
18.64
18.84
19.04
19.24
19.44
19.64
19.84
20.04
20.24
20.44
20.64
20.84
21.04
21.24
21.44
21.64
21.84
22.04
22.24
22.44
22.64
22.84
23.04
23.24
23.54
23.84
24.14
24.44
24.74
25.04
25.44
25.84
26.24
26.64
DNS
DNF
NM
DQ
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
41.54
41.74
41.94
42.14
42.34
42.54
42.74
42.94
43.24
43.54
43.84
44.14
44.44
44.74
45.04
45.34
45.64
45.94
46.24
46.54
46.84
47.14
47.44
47.74
48.04
48.34
48.64
49.04
49.44
49.84
50.24
50.64
51.04
51.44
51.84
52.24
52.64
53.14
53.64
54.14
54.64
55.14
55.64
56.14
56.64
57.34
58.04
58.74
59.44
1:00.14
1:00.94
1:01.94
1:02.94
1:03.94
DNS
DNF
NM
DQ
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2:05.84
2:06.44
2:07.04
2:07.64
2:08.24
2:09.04
2:09.84
2:10.64
2:11.44
2:12.24
2:13.04
2:14.04
2:15.04
2:16.04
2:17.04
2:18.04
2:19.04
2:20.04
2:21.24
2:22.44
2:23.64
2:24.84
2:26.04
2:27.24
2:28.74
2:30.24
2:31.74
2:33.24
2:34.74
2:36.24
2:38.24
2:40.24
2:42.24
2:44.24
2:46.24
2:48.24
2:50.24
2:52.24
2:54.24
2:56.24
2:58.24
3:00.24
3:02.24
3:05.24
3:08.24
3:11.24
3:14.24
3:17.24
3:20.24
3:23.24
3:26.24
3:30.24
3:35.24
3:40.24
DNS
DNF
NM
DQ
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
4:18.84
4:19.84
4:20.84
4:22.04
4:23.24
4:24.74
4:26.24
4:27.74
4:29.24
4:30.74
4:32.24
4:33.74
4:35.24
4:36.74
4:38.24
4:40.24
4:42.24
4:44.24
4:46.24
4:49.24
4:52.24
4:55.24
4:58.24
5:01.24
5:04.24
5:07.24
5:10.24
5:13.24
5:16.24
5:19.24
5:22.24
5:25.24
5:28.24
5:31.24
5:35.24
5:39.24
5:43.24
5:47.24
5:51.24
5:55.24
5:59.24
6:03.24
6:07.24
6:11.24
6:16.24
6:21.24
6:26.24
6:31.24
6:36.24
6:41.24
6:47.24
6:54.24
7:02.24
7:11.24
DNS
DNF
NM
DQ
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
6:31.24
6:32.24
6:33.24
6:34.24
6:35.24
6:36.24
6:37.24
6:38.24
6:39.24
6:40.24
6:41.24
6:42.24
6:43.24
6:44.24
6:45.24
6:46.24
6:47.24
6:48.24
6:49.24
6:50.24
6:51.24
6:52.24
6:53.24
6:54.24
6:55.24
6:56.24
6:57.24
6:58.24
6:59.24
7:00.24
7:01.24
7:02.24
7:03.24
7:04.24
7:05.24
7:06.24
7:07.24
7:08.24
7:09.24
7:10.24
7:11.24
7:12.24
7:13.24
7:14.24
7:15.24
7:16.24
7:17.24
7:18.24
7:19.24
7:20.24
7:21.24
7:22.24
7:23.24
7:24.24
DNS
DNF
NM
DQ
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9:26.24
9:28.24
9:30.24
9:33.24
9:36.24
9:39.24
9:42.24
9:45.24
9:48.24
9:51.24
9:55.24
9:59.24
10:03.24
10:07.24
10:11.24
10:16.24
10:21.24
10:26.24
10:31.24
10:36.24
10:41.24
10:47.24
10:53.24
10:59.24
11:05.24
11:12.24
11:19.24
11:26.24
11:33.24
11:40.24
11:48.24
11:56.24
12:04.24
12:12.24
12:21.24
12:30.24
12:39.24
12:48.24
12:58.24
13:08.24
13:18.24
13:28.24
13:39.24
13:50.24
14:01.24
14:12.24
14:23.24
14:34.24
14:45.24
14:56.24
15:07.24
15:18.24
15:29.24
15:30.24
DNS
DNF
NM
DQ
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
56.34
56.64
56.94
57.24
57.54
57.84
58.24
58.64
59.04
59.44
59.84
1:00.24
1:00.64
1:01.04
1:01.44
1:01.84
1:02.24
1:02.64
1:03.14
1:03.64
1:04.14
1:04.64
1:05.14
1:05.64
1:06.24
1:06.84
1:07.44
1:08.04
1:08.64
1:09.24
1:10.04
1:10.84
1:11.64
1:12.44
1:13.24
1:14.04
1:15.04
1:16.04
1:17.04
1:18.04
1:19.04
1:20.04
1:20.30
1:20.40
1:20.54
1:20.74
1:30.00
1:30.10
1:30.40
1:30.50
1:31.04
1:31.14
1:31.30
1:31.40
DNS
DNF
NM
DQ
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2:12.64
2:13.04
2:13.44
2:13.84
2:14.24
2:14.84
2:15.44
2:16.04
2:16.64
2:17.24
2:17.84
2:18.44
2:19.04
2:19.64
2:20.24
2:20.84
2:21.44
2:22.04
2:22.64
2:23.24
2:23.84
2:24.44
2:25.04
2:25.64
2:26.24
2:26.84
2:27.44
2:28.04
2:28.64
2:29.24
2:30.24
2:31.24
2:32.24
2:33.24
2:34.24
2:35.24
2:36.24
2:37.24
2:38.24
2:39.24
2:40.24
2:41.24
2:42.24
2:43.24
2:44.24
2:45.24
2:46.24
2:47.24
2:48.24
2:49.24
2:50.24
2:51.24
2:52.24
2:53.24
DNS
DNF
NM
DQ
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.90
1.91
1.92
1.93
1.94
1.95
1.96
1.97
1.98
1.99
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
5.84
5.88
5.92
5.96
6.00
6.04
6.08
6.12
6.16
6.20
6.24
6.28
6.32
6.36
6.40
6.44
6.48
6.52
6.56
6.60
6.64
6.68
6.72
6.76
6.80
6.84
6.88
6.92
6.96
7.00
7.04
7.08
7.12
7.16
7.20
7.24
7.28
7.32
7.36
7.39
7.42
7.45
7.48
7.51
7.57
7.54
7.63
7.60
7.68
7.66
7.72
7.70
7.76
7.74
12.38
12.47
12.56
12.65
12.73
12.81
12.89
12.97
13.05
13.13
13.21
13.29
13.37
13.45
13.52
13.59
13.66
13.73
13.80
13.87
13.94
14.01
14.08
14.15
14.22
14.29
14.36
14.43
14.50
14.56
14.62
14.68
14.74
14.80
14.86
14.92
14.98
15.04
15.10
15.16
15.22
15.28
15.34
15.40
15.52
15.46
15.64
15.58
15.76
15.70
15.88
15.82
16.00
15.94
3.38
3.42
3.46
3.50
3.54
3.58
3.62
3.66
3.70
3.74
3.78
3.82
3.86
3.90
3.93
3.96
3.99
4.02
4.05
4.08
4.11
4.14
4.17
4.20
4.23
4.26
4.29
4.32
4.35
4.38
4.41
4.44
4.47
4.50
4.53
4.56
4.59
4.62
4.65
4.68
4.71
4.74
4.77
4.80
4.86
4.83
4.92
4.89
4.98
4.95
5.04
5.01
5.10
5.07
11.60
11.75
11.90
12.05
12.20
12.35
12.50
12.65
12.80
12.95
13.10
13.25
13.40
13.55
13.70
13.85
14.00
14.15
14.30
14.45
14.60
14.75
14.90
15.05
15.20
15.35
15.50
15.65
15.80
15.95
16.10
16.25
16.40
16.55
16.70
16.85
17.00
17.15
17.30
17.45
17.60
17.75
17.90
18.05
18.35
18.20
18.65
18.50
18.94
18.80
19.22
19.08
19.50
19.36
33.50
34.00
34.50
35.00
35.50
36.00
36.50
37.00
37.50
38.00
38.50
39.00
39.50
40.00
40.40
40.80
41.20
41.60
42.00
42.40
42.80
43.20
43.60
44.00
44.40
44.80
45.20
45.60
46.00
46.40
46.80
47.20
47.60
48.00
48.40
48.80
49.20
49.60
50.00
50.40
50.80
51.20
51.60
52.00
52.80
52.40
53.60
53.20
54.40
54.00
55.20
54.80
56.00
55.60
42.90
43.60
44.30
45.00
45.70
46.40
47.10
47.80
48.50
49.20
49.90
50.60
51.30
52.00
52.60
53.20
53.80
54.40
55.00
55.60
56.20
56.80
57.40
58.00
58.60
59.20
59.80
60.40
61.00
61.60
62.20
62.80
63.40
64.00
64.60
65.20
65.80
66.40
67.00
67.60
68.20
68.80
69.40
70.00
71.20
70.60
72.40
71.80
73.60
73.00
74.80
74.20
76.00
75.40
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
1.GÜN YILDIZ ERKEKLER START LİSTELERİ
100 METRE
YÜKSEK ATLAMA
1. SERİ
Sıra No
Göğüs No
Doğum Tarihi
1
Adı ve Soyadı
Okulu
Start Kontrol
5.8.2002
3
GÖĞÜS
NO
DOĞUM TARİHİ
1
ABDULKADİR ESEN İNÖNÜ O.O.
2
SIRA NO
YAKUP BİÇER
İSMAİL İLTEMİR
ORTAOKULU
2
ERDEM İLGİN
ÜLKÜ SEYFİ
KANDEMİR O.O.
3
14.11.2002
ADI VE SOYADI
OKULU
YUSUF GÜNDAL
İNÖNÜ O.O.
TAHA DÜDÜK
İSMAİL İLTEMİR
ORTAOKULU
EMRE YILMAZ
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR
O.O.
4
16.4.2001
HAKAN BOZYEL
ALTINOVA
ORTAOKULU
4
5.2.2002
KÜRŞAT FARUK
YAŞAR
ALTINOVA ORTAOKULU
5
1.1.2001
YILMAZ KARACA
KEPEZ O.O.
5
1.1.2001
BİLAL YILMAZ
KEPEZ O.O.
SEZER İKBAL
TOSUN
(F)
6
1.1.2001
MERT KARATAŞ
VARSAK ORTA OKULU
7
7
1.1.2001
BUĞRA İNAN
TOROS KOLEJİ
8
8
HARUN HİSARKAYA MOBİL O.O.
9
GARİP ÖZÇELİK
10
İBRAHİM EYİSARAÇ ( F ) TOROS KOLEJİ
6
2. SERİ
Sıra No
Göğüs No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
Okulu
Start Kontrol
1
1.1.2001
Muhammet Ali
ÖZTÜRK
2
1.1.2002
FURKAN ŞİMSEK
TOROS KOLEJİ
12
3
19.4.2001
SİNAN KILIÇ
MOBİL O.O.
13
İBRAHİM HALİL
KILIÇ
DEMİRGÜL O.O.
14
1.1.2001
SAMET KAÇAR
( F ) GÜZELOBA
O.O.
15
1.1.2002
HASAN ULAŞ
TURGUT
( F ) GÜZELOBA
O.O.
16
4
5
6
VARSAK ORTA
OKULU
11
7
17
8
18
3. SERİ
Sıra No
Göğüs No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
19
Okulu
Start Kontrol
1
20
21
HASAN CAN
GENCER
( F ) SÜLEYMAN
DEMİREL O.O.
22
3
İSMAİL ÇAPAR
( F ) ŞAHİNEVLER
O.O.
23
4
ARİF KEMAL
YILDIRIM
( F ) ŞERİFE TUFAN
O.O.
24
5
DENİZ TATLI
( F ) DİLEK RECEP
ÖZER O.O.
25
6
TALHA YANK
( F ) TOROS KOLEJİ
26
KEMAL BARIŞ
ARICAN
( F ) MANAVGAT
SAGIRİN O.O.
27
SÜLEYMAN CAN
( F ) MANAVGAT
SAGIRİN O.O.
28
2
1.5.2001
2.2.2001
7
1.1.2002
8
4. SERİ
Sıra No
Göğüs No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
29
Okulu
Start Kontrol
30
1
31
2
32
3
33
4
34
5
35
6
36
7
37
8
38
DEMİRGÜL O.O.
Start Kontrol
100 METRE ENGELLİ
GÜLLE ATMA
1. SERİ
SIRA NO
Sıra No
Göğüs No
Doğum Tarihi
1
2
28.8.2001
3
Adı ve Soyadı
Okulu
Start Kontrol
GÖĞÜS
NO
DOĞUM TARİHİ
ADI VE SOYADI
OKULU
YUSUF GÜNDAL
İNÖNÜ O.O.
1
TEVFİK KARASOY
İNÖNÜ O.O.
MERT YILMAZ
İSMAİL İLTEMİR
ORTAOKULU
2
HARUN MERT
KIYLIK
İSMAİL İLTEMİR
ORTAOKULU
CAFERHAN GÜLER
ÜLKÜ SEYFİ
KANDEMİR O.O.
3
RAFET KOÇ
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR
O.O.
27.7.2002
4
22.10.2001
ERKAN KESKİN
ALTINOVA
ORTAOKULU
4
27.1.2001
FEVZİ KAYA
ALTINOVA ORTAOKULU
5
1.1.2001
BİLAL YILMAZ
KEPEZ O.O.
5
1.1.2001
ALİ KURT
KEPEZ O.O.
6
6
1.1.2001
Emrullah YAKARIŞ
VARSAK ORTA OKULU
7
7
1.1.2001
CEM ÇOSKUN
TOROS KOLEJİ
8
8
27.7.2001
GÖRKEM UZUN
MOBİL O.O.
9
GARİP ÖZÇELİK
DEMİRGÜL O.O.
10
TİMURCAN
KARADAĞ
( F ) ŞAHİNEVLER O.O.
YAŞAR DİKMEN
( F ) KAZIM ŞENÖZ
ORTAOKULU
2. SERİ
Sıra No
Göğüs No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
Okulu
Start Kontrol
1
1.1.2001
Mustafa Umut OYA
VARSAK ORTA
OKULU
2
1.1.2002
SÜHACAN
KARADOGAN
TOROS KOLEJİ
12
3
1.1.2001
HARUN HİSARKAYA
MOBİL O.O.
13
4
1.1.2001
BERKAY ERDEĞER
DEMİRGÜL O.O.
14
5
1.1.2001
SAMET KAÇAR
( F ) GÜZELOBA O.O.
15
11
6
16
7
17
8
18
3. SERİ
Sıra No
Göğüs No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
19
Okulu
Start Kontrol
20
1
21
2
22
3
23
4
24
5
25
6
26
7
27
8
28
4. SERİ
Sıra No
Göğüs No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
29
Okulu
Start Kontrol
30
1
31
2
32
3
33
4
34
5
35
6
36
7
37
8
38
22.6.2002
Start Kontrol
2000 METRE
ÜÇ ADIM ATLAMA
1. SERİ
SIRA NO
Sıra No
Göğüs No
Doğum Tarihi
1
2
12.6.2002
3
Adı ve Soyadı
Okulu
Start Kontrol
EMRE ERDEM
İNÖNÜ O.O.
1
HALİL KÖSE
İSMAİL İLTEMİR
ORTAOKULU
2
RECEP KALMISTI
ÜLKÜ SEYFİ
KANDEMİR O.O.
3
GÖĞÜS
NO
DOĞUM TARİHİ
15.4.2002
ADI VE SOYADI
OKULU
ALP ERDOGAN
SERTCELIK
İNÖNÜ O.O.
AYETULLAH ÇAY
İSMAİL İLTEMİR
ORTAOKULU
HASAN ALİ
ÖZKAYNAK
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR
O.O.
4
15.11.2002
EYÜP SABRİ DEMİR
ALTINOVA
ORTAOKULU
4
22.10.2001
ERKAN KESKİN
ALTINOVA ORTAOKULU
5
1.1.2002
AHMET ENES EREN
KEPEZ O.O.
5
1.1.2001
FIRAT TEKATLI
KEPEZ O.O.
6
1.1.2001
MİKAİL KAYGISIZ
VARSAK ORTA OKULU
7
7
1.1.2002
FURKAN ŞİMSEK
TOROS KOLEJİ
8
8
1.1.2001
YILDIRAY ATEŞ
MOBİL O.O.
9
9
LOKMAN GÜN
DEMİRGÜL O.O.
10
1.1.2001
İBRAHİM HAKTAN
MUDUL
( F ) GÜZELOBA O.O.
1.1.2002
KEMAL BARIŞ
ARICAN
( F ) MANAVGAT SAGIRİN
O.O.
( F ) ÜLKÜ SEYFİ
RECEP KAAN MUŞLU
KANDEMİR
6
10
11
11
12
12
2. SERİ
Sıra No
Göğüs No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
13
Okulu
Start Kontrol
14
1
1.1.2001
Hüseyin ŞAHBAZ
VARSAK ORTA
OKULU
2
1.1.2002
MURAT İNCEDAYI
TOROS KOLEJİ
16
YILDIRAY ATEŞ
MOBİL O.O.
17
MUHAMMET ASLAN
DEMİRGÜL O.O.
18
3
4
1.1.2001
15
5
19
6
20
7
21
8
22
9
23
10
24
11
25
12
26
3. SERİ
Sıra No
Göğüs No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
27
Okulu
Start Kontrol
28
29
1
2
16.06.2002
MURAT BAYAZAN
( F ) KAZIM ŞENÖZ
ORTAOKULU
3
03.03.2002
UĞUR BEKTAŞ
AKBAŞ
( F ) GÜLGÜN NİHAT
ÖMÜR
31
4
1.1.2001
CAN ARAZ
( F ) EMEKEVLER
O.O.
32
5
6.9.2002
RECEP KAHRAMAN
( F ) SÜLEYMAN
DEMİREL O.O.
33
5.4.2002
VEYSEL DAĞ
( F ) SÜLEYMAN
DEMİREL O.O.
34
2.3.2001
( F ) ŞERİFE TUFAN
MEHMET ŞİRİN KILIÇ
O.O.
6
7
8
10.01.2002
HULUSİ GÜLDÜR
( F ) BEŞKONAK
YATILI O.O.
30
35
36
9
37
10
38
11
39
12
40
4. SERİ
Start Kontrol
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Göğüs No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
Okulu
Start Kontrol
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yarışma : 100 Metre
Baraj Derecesi : 00.00
Kategori : Yıldız Erkekler
Tarih-Saat : 01 Nisan 2015- 11:00
Göğüs No
Sıra No
13:54
Doğum Tarihi
Gün/Ay/Yıl
Adı ve Soyadı
Okulu
Derece
Puan
1. SERİ
SAMET KAÇAR
( F ) GÜZELOBA O.O.
12.90
33
1
2
İBRAHİM HALİL
KILIÇ
DEMİRGÜL O.O.
13.08
31
2
3
SEZER İKBAL TOSUN ( F )
13.35
28
3
HASAN ULAŞ
TURGUT
( F ) GÜZELOBA O.O.
13.65
25
4
ERDEM İLGİN
ÜLKÜ SEYFİ
KANDEMİR O.O.
13.74
25
5
YAKUP BİÇER
İSMAİL İLTEMİR
ORTAOKULU
14.00
22
6
7
ABDULKADİR ESEN
İNÖNÜ O.O.
14.10
21
7
8
DENİZ TATLI
( F ) DİLEK RECEP
ÖZER O.O.
14.10
21
8
1
4
1.1.2001
1.1.2002
5
6
5.8.2002
Rüzgar:
Sıra Göğüs
Doğum Tarihi
No
No
Adı ve Soyadı
Okulu
ABDULKADİR
İNÖNÜ O.O.
ESEN
Elektronik
Kronometre
14.10
YAKUP BİÇER
İSMAİL İLTEMİR
ORTAOKULU
14.00
ERDEM İLGİN
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR
O.O.
13.74
16.4.2001
HAKAN
BOZYEL
ALTINOVA ORTAOKULU
15.30
1.1.2001
YILMAZ
KARACA
KEPEZ O.O.
15.10
SEZER İKBAL
TOSUN
(F)
13.35
5.8.2002
9
1.5.2001
HASAN CAN GENCER
( F ) SÜLEYMAN
DEMİREL O.O.
14.90
13
10
1.1.2001
YILMAZ KARACA
KEPEZ O.O.
15.10
0
11
16.4.2001 HAKAN BOZYEL
ALTINOVA
ORTAOKULU
15.30
0
1
1.1.2001
Muhammet Ali
VARSAK ORTA OKULU
ÖZTÜRK
DQ
12
1.1.2002
KEMAL BARIŞ
ARICAN
( F ) MANAVGAT
SAGIRİN O.O.
16.02
0
2
1.1.2002
FURKAN
ŞİMSEK
TOROS KOLEJİ
DQ
SÜLEYMAN CAN
( F ) MANAVGAT
SAGIRİN O.O.
17.25
0
3
19.4.2001 SİNAN KILIÇ
MOBİL O.O.
DQ
İBRAHİM
HALİL KILIÇ
13
2. SERİ
Rüzgar:
Sıra Göğüs
Doğum Tarihi
No
No
Adı ve Soyadı
Okulu
Elektronik
Kronometre
-
1.1.2001
Muhammet Ali
ÖZTÜRK
VARSAK ORTA OKULU
DQ
0
4
-
1.1.2002
FURKAN ŞİMSEK
TOROS KOLEJİ
DQ
0
5
1.1.2001
SAMET KAÇAR ( F ) GÜZELOBA O.O.
12.90
-
19.4.2001 SİNAN
MOBİL O.O.
DQ
0
6
1.1.2002
HASAN ULAŞ
TURGUT
13.65
İSMAİL ÇAPAR
( F ) ŞAHİNEVLER O.O.
DQ
0
7
ARİF KEMAL
YILDIRIM
( F ) ŞERİFE TUFAN
O.O.
DQ
0
8
TALHA YANK
( F ) TOROS KOLEJİ
DQ
0
-
2.2.2001
3. SERİ
DEMİRGÜL O.O.
( F ) GÜZELOBA O.O.
13.08
Adı ve Soyadı
Okulu
Elektronik
Kronometre
1
1.5.2001
Lider
14.90
ARİF KEMAL
YILDIRIM
( F ) ŞERİFE TUFAN O.O.
DQ
5
DENİZ TATLI
( F ) DİLEK RECEP ÖZER
O.O.
14.10
6
TALHA YANK
( F ) TOROS KOLEJİ
8
Baş Hakem
( F ) SÜLEYMAN DEMİREL
O.O.
DQ
7
Müsabakalar Direktörü
HASAN CAN
GENCER
İSMAİL ÇAPAR ( F ) ŞAHİNEVLER O.O.
3
4
Sekreter
Seri
Geliş
Rüzgar:
Sıra Göğüs
Doğum Tarihi
No
No
2
Seri
Geliş
2.2.2001
1.1.2002
DQ
KEMAL BARIŞ ( F ) MANAVGAT SAGIRİN
ARICAN
O.O.
16.02
SÜLEYMAN
CAN
17.25
Hakem
( F ) MANAVGAT SAGIRİN
O.O.
Hakem
Seri
Geliş
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yarışma : 300 Metre
Baraj Derecesi : 00.00
Kategori : Yıldız Erkekler
Tarih-Saat : 01 Nisan 2015- 11:00
1
Göğüs No
Sıra No
13:54
Doğum Tarihi
Gün/Ay/Yıl
Adı ve Soyadı
Okulu
19.4.2001 EMRAH YILDIRIM MOBİL O.O.
Derece
43.95
SEZER İKBAL
TOSUN
( F ) BEŞKONAK YATILI
O.O.
44.95
SÜHACAN
KARADOGAN
TOROS KOLEJİ
45.42
4
İSMAİL ÇAPAR
( F ) ŞAHİNEVLER O.O.
45.47
5
ERDEM İLGİN
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR
O.O.
45.70
ARİF KEMAL
YILDIRIM
( F ) ŞERİFE TUFAN O.O.
45.74
2
3
1.1.2001
Puan
55
1. SERİ
Sıra Göğüs
Doğum Tarihi
No
No
1
2
40
38
3
ERDEM İLGİN
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR
O.O.
45.70
1
FIRAT
TEKATLI
KEPEZ O.O.
48.06
3
Elektronik
Kronometre
Seri
Geliş
8
1.1.2001
Alican ALKAN
VARSAK ORTA OKULU
47.30
22
8
9
1.1.2001
FIRAT TEKATLI
KEPEZ O.O.
48.06
14
ABDULKADİR
ESEN
İNÖNÜ O.O.
48.85
6
ALTINOVA ORTAOKULU
51.15
0
HASAN CAN
GENCER
( F ) SÜLEYMAN DEMİREL
O.O.
13
BARIŞ ÖZDEN
( F ) MANAVGAT SAGIRİN
O.O.
14
AHMET AKDEMİR DEMİRGÜL O.O.
( F ) SINAV KOLEJİ
2
1.1.2001
7
KAYRA
İSLAMOĞLU
46.16
5
33
01.01.2002
İSMAİL İLTEMİR
ORTAOKULU
5
46.16
-
EVRİM CAN
AVCI
51.15
İSMAİL İLTEMİR
ORTAOKULU
1.5.2001
4
ALTINOVA ORTAOKULU
13.8.2001 EVRİM CAN AVCI
12
48.85
HAKAN
BOZYEL
7
16.4.2001 HAKAN BOZYEL
ABDULKADİR
İNÖNÜ O.O.
ESEN
16.4.2001
2.2.2001
11
Seri
Geliş
Okulu
4
6
10
13.8.2001
Elektronik
Kronometre
Adı ve Soyadı
6
2. SERİ
Sıra Göğüs
Doğum Tarihi
No
No
Adı ve Soyadı
Okulu
1
1.1.2001
Alican ALKAN VARSAK ORTA OKULU
47.30
3
52.09
2
1.1.2001
SÜHACAN
KARADOGAN
TOROS KOLEJİ
45.42
2
56.42
3
19.4.2001
EMRAH
YILDIRIM
MOBİL O.O.
43.95
1
AHMET
AKDEMİR
DEMİRGÜL O.O.
1:08.45
4
Elektronik
Kronometre
Seri
Geliş
1:08.45
0
4
DQ
0
5
6
7
8
3. SERİ
Sıra Göğüs
Doğum Tarihi
No
No
Adı ve Soyadı
Okulu
1
2
01.01.2002
KAYRA
İSLAMOĞLU
( F ) SINAV KOLEJİ
3
1.5.2001
HASAN CAN
GENCER
( F ) SÜLEYMAN DEMİREL
O.O.
52.09
4
İSMAİL ÇAPAR ( F ) ŞAHİNEVLER O.O.
45.47
2
ARİF KEMAL
YILDIRIM
( F ) ŞERİFE TUFAN O.O.
45.74
3
6
BARIŞ ÖZDEN
( F ) MANAVGAT SAGIRİN
O.O.
56.42
5
7
SEZER İKBAL
TOSUN
( F ) BEŞKONAK YATILI
O.O.
44.95
1
4
5
2.2.2001
8
Müsabakalar Direktörü
Baş Hakem
Lider
DQ
Sekreter
Hakem
Hakem
Gençlik ve Spor BakanlığıSpor Genel MüdürlüğüSpor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yarışma : Yüksek Atlama
Baraj Derecesi :
0.00
Kategori : Yıldız Erkekler
01 Nisan 2015- 11:00
1.1.2001
ADI VE SOYADI
OKULU
PUAN
1
DOĞUM
TARİHİ
SONUÇ
SIRA GÖĞÜS
NO
NO
1.40
22
1.35
19
1.30
17
XXX
1.30
17
XXX
1.30
17
XXX
1.25
14
XXX
1.25
14
XXX
NM
0
XXX
NM
0
DNS
0
1.25
1.30
1.35
1.40
1.43
XXO
O
O
XXO
XXX
XXX
BUĞRA İNAN
TOROS KOLEJİ
EMRE YILMAZ
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
O
O
XXO
BİLAL YILMAZ
KEPEZ O.O.
O
XO
XXX
HARUN HİSARKAYA
MOBİL O.O.
O
XO
MERT KARATAŞ
VARSAK ORTA OKULU
XXO
XO
6
YUSUF GÜNDAL
İNÖNÜ O.O.
XO
7
GARİP ÖZÇELİK
DEMİRGÜL O.O.
XXO
KÜRŞAT FARUK YAŞAR
ALTINOVA ORTAOKULU
TAHA DÜDÜK
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
İBRAHİM EYİSARAÇ
( F ) TOROS KOLEJİ
2
3
1.1.2001
3
6
1.1.2001
8
5.2.2002
-
14.11.2002
-
Müsabaka Direktörü
Baş Hakem
Lider
1.50
1.56
1.59
1.62
1.65
1.68
1.71
1.74
Sekreter
1.77
1.80
1.83
1.86
1.89
1.92
1.95
Hakem
KLASMAN
12:21
A T L A M A L A R
Gençlik ve Spor BakanlığıSpor Genel MüdürlüğüSpor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yarışma : Disk Atma
Baraj Derecesi : 00.00
Tarih01 Nisan 2015- 11:00
Saat :
Ağırlık: 1 Kg.
Kategori : Yıldız Erkekler
12:56
SIRA GÖĞÜS
NO
NO
DOĞUM
TARİHİ
1
2
1.1.2001
3
1.1.2001
4
5
27.1.2001
6
7
1.1.2001
8
27.7.2001
9
-
ADI VE SOYADI
OKULU
Gün/Ay/Yıl
27.2.2002
Müsabaka
Direktörü
A T M A L A R
1
2
3
4
SONUÇ
PUAN
EMRE YILMAZ
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
24.96
25.78
X
X
25.78
31
MUSTAFA ESER
Recep Tunahan
Özdemir
TİMURCAN
KARADAĞ
FEVZİ KAYA
BARIŞCAN
ÇEVİK
CEM ÇOSKUN
KEPEZ O.O.
24.67
22.30
22.02
20.37
24.67
29
VARSAK ORTA OKULU
22.57
22.09
X
22.07
22.57
24
( F ) ŞAHİNEVLER O.O.
21.25
22.06
19.91
21.25
22.06
X
X
21.70
18.00
21.70
22
İNÖNÜ O.O.
20.19
19.96
X
18.53
20.19
19
TOROS KOLEJİ
17.75
17.90
18.22
17.52
18.22
15
GÖRKEM UZUN MOBİL O.O.
DOĞAN
DEMİRGÜL O.O.
GÖKBORU
HARUN MERT
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
KIYLIK
16.83
15.37
16.04
16.79
16.83
12
X
16.23
X
X
16.23
11
X
X
X
X
NM
0
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
Baş Hakem
ALTINOVA ORTAOKULU
Lider
Sekreter
Hakem
KLASMAN
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yarışma : 800 Metre
Baraj Derecesi : 0:00.00
1
Göğüs No
Sıra No
Kategori : Yıldız Erkekler
Doğum Tarihi
Gün/Ay/Yıl
1.1.2001
2
1.1.2001
3
1.1.2002
4
Tarih-Saat 02Nisan 2015- 11:00
13:54
Adı ve Soyadı
Hüseyin ŞAHBAZ
Okulu
VARSAK ORTA OKULU
Derece
Puan
2:22.10
35
1. SERİ
Sıra
No
2:28.01
2
HULUSİ GÜLDÜR
( F ) BEŞKONAK YATILI O.O.
2:32.44
3
EMRE ERDEM
İNÖNÜ O.O.
2:34.75
25
1.1.2001
AYKUT ALİ GÜNEŞ
( F ) BEŞKONAK YATILI O.O.
2:40.63
5
6
7.1.2001
MUZAAFFER ALTAN
( F ) ŞERİFE TUFAN O.O.
2:41.71
6
MUHAMMET ASLAN
DEMİRGÜL O.O.
2:41.73
22
7
CAFERHAN GÜLER
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
2:42.71
21
8
ALTINOVA ORTAOKULU
2:42.95
21
9
8
9
15.11.2002 EYÜP SABRİ DEMİR
10
1.6.2001
SİNAN
MOBİL O.O.
2:43.84
21
10
11
1.1.2002
MURAT İNCEDAYI
TOROS KOLEJİ
2:47.29
19
11
12
5.4.2002
VEYSEL DAĞ
( F ) SÜLEYMAN DEMİREL O.O.
2:53.48
13
1.4.2002
EMİR NUH GÜZEL
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
3:00.71
İLYAS KANDIRAN
( F ) MANAVGAT SAGIRİN O.O.
3:05.07
14
15
6.9.2002
RECEP KAHRAMAN
( F ) SÜLEYMAN DEMİREL O.O.
3:07.32
16
1.1.2002
AHMET ENES EREN
KEPEZ O.O.
3:11.20
Adı ve Soyadı
Okulu
EMİR NUH
1.4.2002
GÜZEL
CAFERHAN
GÜLER
EYÜP SABRİ
15.11.2002
DEMİR
AHMET ENES
1.1.2002
EREN
Elektronik
Kronometre
Seri Geliş
2:34.75
1
İSMAİL İLTEMİR
ORTAOKULU
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR
O.O.
3:00.71
4
2:42.71
2
ALTINOVA ORTAOKULU
2:42.95
3
KEPEZ O.O.
3:11.20
5
Elektronik
Kronometre
Seri Geliş
VARSAK ORTA OKULU
2:22.10
1
TOROS KOLEJİ
2:47.29
3
MOBİL O.O.
2:43.84
4
DEMİRGÜL O.O.
2:41.73
2
Elektronik
Kronometre
Seri Geliş
EMRE ERDEM İNÖNÜ O.O.
4
5
7
Doğum Tarihi
1
( F ) EMEKEVLER O.O.
CAN ARAZ
Göğüs
No
12
12
2. SERİ
Sıra
No
Göğüs
No
Adı ve Soyadı
Hüseyin
1.1.2001
ŞAHBAZ
MURAT
1.1.2002
İNCEDAYI
1
9
Doğum Tarihi
2
3
1.6.2001 SİNAN KILIÇ
4
MUHAMMET
ASLAN
Okulu
5
6
7
8
9
10
11
12
3. SERİ
Sıra
No
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
Okulu
1
2
1.1.2001 CAN ARAZ
( F ) EMEKEVLER O.O.
2:28.01
1
3
RECEP
6.9.2002
KAHRAMAN
3:07.32
7
4
5.4.2002 VEYSEL DAĞ
( F ) SÜLEYMAN DEMİREL
O.O.
( F ) SÜLEYMAN DEMİREL
O.O.
2:53.48
5
( F ) ŞERİFE TUFAN O.O.
2:41.71
4
( F ) MANAVGAT SAGIRİN
O.O.
( F ) BEŞKONAK YATILI
O.O.
( F ) BEŞKONAK YATILI
O.O.
3:05.07
6
2:32.44
2
2:40.63
3
5
6
7
8
MUZAAFFER
7.1.2001
ALTAN
İLYAS
KANDIRAN
HULUSİ
1.1.2002
GÜLDÜR
AYKUT ALİ
1.1.2001
GÜNEŞ
9
10
11
12
Müsabakalar Direktörü
Baş Hakem
Lider
Sekreter
Hakem
Hakem
Gençlik ve Spor BakanlığıSpor Genel MüdürlüğüSpor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yarışma : Üç Adım Atlama
Baraj Derecesi : 0.00
Kategori : Yıldız Erkekler
Tarih-Saat :
01 Nisan 2015- 11:00
13:12
SIRA GÖĞÜS
NO
NO
DOĞUM
TARİHİ
SONUÇ
PUAN
10.60
10.61
27
8.56
9.26
9.95
21
9.83
9.75
9.90
9.47
8.99
8.56
9.47
17
9.07
X
9.34
8.95
9.34
16
ALTINOVA ORTAOKULU
9.33
9.30
8.93
X
9.33
16
DEMİRGÜL O.O.
9.07
8.82
8.68
8.52
9.07
13
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
8.89
8.70
8.75
8.56
8.89
12
KEPEZ O.O.
8.44
8.34
8.22
8.30
8.44
8
( F ) MANAVGAT SAGIRİN O.O.
7.71
8.22
X
8.19
8.22
TOROS KOLEJİ
7.84
8.01
8.14
X
8.14
6
12
0.00
#YOK
13
0.00
#YOK
14
0.00
#YOK
15
0.00
#YOK
16
0.00
#YOK
17
0.00
#YOK
18
0.00
#YOK
19
0.00
#YOK
20
0.00
#YOK
21
0.00
#YOK
22
0.00
#YOK
23
0.00
#YOK
24
0.00
#YOK
25
0.00
#YOK
26
0.00
#YOK
27
0.00
#YOK
28
0.00
#YOK
29
0.00
#YOK
30
0.00
#YOK
31
0.00
#YOK
32
0.00
#YOK
33
0.00
#YOK
34
0.00
#YOK
35
0.00
#YOK
36
0.00
#YOK
37
0.00
#YOK
38
0.00
#YOK
39
0.00
#YOK
40
0.00
#YOK
1
2
3
4
5
6
ADI VE SOYADI
İLİ
A T LAM A L A R
1
2
3
4
VARSAK ORTA OKULU
10.61
10.35
10.44
İNÖNÜ O.O.
9.95
9.54
( F ) GÜZELOBA O.O.
9.90
X
MOBİL O.O.
9.47
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
Gün/Ay/Yıl
MİKAİL
KAYGISIZ
ALP ERDOGAN
SERTCELIK
İBRAHİM
1.1.2001
HAKTAN
1.1.2001 YILDIRAY ATEŞ
HASAN ALİ
ÖZKAYNAK
22.10.2001 ERKAN KESKİN
1.1.2001
7
8
15.4.2002
9
1.1.2001
10
1.1.2002
11
1.1.2002
Müsabaka
Direktörü
LOKMAN GÜN
AYETULLAH
ÇAY
FIRAT TEKATLI
KEMAL BARIŞ
ARICAN
FURKAN
ŞİMSEK
Baş Hakem
Lider
Sekreter
Hakem
RÜZGAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
GENEL PUAN TABLOSU 1.GÜN
Yıldız Erkekler
3.4.2015 13:54
SIRA
OKULU
100 METRE
YÜKSEK ATLAMA
DİSK ATMA
ÜÇ ADIM ATLAMA
2000 METRE
300 METRE
1.GÜN PUAN
DERECE
PUAN
DERECE
PUAN
DERECE
PUAN
DERECE
PUAN
DERECE
PUAN
DERECE
PUAN
DQ
0
1.30
17
22.57
24
1061
27
6:52.95
32
47.30
22
NM
0
21.70
22
933
16
DNS
0
51.15
0
1
VARSAK ORTA OKULU
2
ALTINOVA ORTAOKULU
15.30
0
3
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
14.00
22
NM
0
NM
0
889
12
9:02.10
0
46.16
33
4
MOBİL O.O.
DQ
0
1.30
17
16.83
12
947
17
DNF
0
43.95
55
5
KEPEZ O.O.
15.10
0
1.30
17
24.67
29
844
8
7:53.85
0
48.06
14
6
İNÖNÜ O.O.
14.10
21
1.25
14
20.19
19
995
21
7:15.20
10
48.85
6
7
DEMİRGÜL O.O.
13.08
31
1.25
14
16.23
11
907
13
7:31.30
0
108.45
0
8
TOROS KOLEJİ
DQ
0
1.40
22
18.22
15
814
6
8:05.50
0
45.42
40
9
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
13.74
25
1.35
19
25.78
31
934
16
8:28.60
0
45.70
38
122
38
67
101
68
91
69
83
129
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
GENEL PUAN TABLOSU 2.GÜN
Yıldız Erkekler
SIRA
OKULU
100 METRE ENGELLİ
GÜLLE ATMA
CİRİT ATMA
800 METRE
UZUN ATLAMA
4X100 METRE
DERECE
PUAN
DERECE
PUAN
DERECE
PUAN
DERECE
PUAN
DERECE
PUAN
DERECE
PUAN
1.GÜN PUAN
2.GÜN PUAN
GENEL PUAN
1
VARSAK ORTA OKULU
19.63
29
10.08
36
30.50
29
2:22.10
35
4.69
24
53.33
65
122
218
340
2
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
19.97
27
8.94
29
32.90
32
2:42.71
21
4.63
23
55.02
58
129
190
319
3
İNÖNÜ O.O.
19.58
29
8.22
25
26.65
23
2:34.75
25
4.83
26
54.22
61
91
189
280
4
MOBİL O.O.
22.36
15
8.14
24
26.49
22
2:43.84
21
4.85
26
58.27
47
101
155
256
5
TOROS KOLEJİ
17.31
45
8.15
24
NM
0
2:47.29
19
4.58
22
58.03
48
83
158
241
6
KEPEZ O.O.
20.54
24
7.15
18
34.28
34
3:11.20
9
4.54
21
56.15
54
68
160
228
7
ALTINOVA ORTAOKULU
19.44
30
8.59
27
26.69
23
2:42.95
21
4.33
18
57.07
51
38
170
208
8
DEMİRGÜL O.O.
20.84
23
6.10
11
NM
0
2:41.73
22
4.51
21
57.67
49
69
126
195
9
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
18.88
32
5.26
6
NM
0
3:00.71
12
4.19
16
55.65
56
67
122
189
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
2.GÜN YILDIZ ERKEKLER START LİSTELERİ
800 METRE
UZUN ATLAMA
1. SERİ
Sıra No
Göğüs
No
Doğum Tarihi
1
Adı ve Soyadı
EMRE ERDEM
2
1.4.2002
3
4
15.11.2002
5
1.1.2002
Okulu
Start Kontrol
İNÖNÜ O.O.
İSMAİL İLTEMİR
ORTAOKULU
ÜLKÜ SEYFİ
CAFERHAN GÜLER
KANDEMİR O.O.
ALTINOVA
EYÜP SABRİ DEMİR
ORTAOKULU
AHMET ENES EREN KEPEZ O.O.
SIRA
NO
DOĞUM TARİHİ
1
EMİR NUH GÜZEL
2
ADI VE SOYADI
İBRAHİM H. BEKTAŞ
15.4.2002
3
OKULU
İNÖNÜ O.O.
AYETULLAH ÇAY
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
HASAN ALİ ÖZKAYNAK
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
4
18.10.2001
6
5
1.1.2001
MUHAMMED MUSTAFA
OLGUN
ALİ KURT
7
6
1.1.2001
MERT KARATAŞ
VARSAK ORTA OKULU
8
7
1.1.2001
İBRAHİM KOCATÜRK
TOROS KOLEJİ
9
8
1.6.2001
EMRAH YILDIRIM
MOBİL O.O.
10
9
1.1.2001
DOĞAN GÖKBORU
DEMİRGÜL O.O.
11
10
1.1.2002
HASAN ULAŞ TURGUT
( F ) GÜZELOBA O.O.
12
11
1.1.2001
İBRAHİM HAKTAN MUDUL
( F ) GÜZELOBA O.O.
12
01.01.2002
KAYRA İSLAMOĞLU
( F ) SINAV KOLEJİ
13
03.03.2002
UĞUR BEKTAŞ AKBAŞ
( F ) GÜLGÜN NİHAT ÖMÜR
DENİZ TATLI
( F ) DİLEK RECEP ÖZER O.O.
M. ALİ DİLEK
( F ) BEŞKONAK YATILI O.O.
2. SERİ
Sıra No
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
1
1.1.2001
Hüseyin ŞAHBAZ
2
1.1.2002
MURAT İNCEDAYI
3
1.6.2001
SİNAN KILIÇ
MUHAMMET
ASLAN
4
Okulu
Start Kontrol
VARSAK ORTA
OKULU
TOROS KOLEJİ
14
15
MOBİL O.O.
16
DEMİRGÜL O.O.
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
1.1.2002
ALTINOVA ORTAOKULU
KEPEZ O.O.
25
3. SERİ
Sıra No
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
DİSK ATMA
Okulu
Start Kontrol
1
SIRA
NO
DOĞUM TARİHİ ADI VE SOYADI
1
2
1.1.2001
3
6.9.2002
4
5.4.2002
5
7.1.2001
6
7
1.1.2002
8
1.1.2001
( F ) EMEKEVLER
O.O.
( F ) SÜLEYMAN
RECEP KAHRAMAN
DEMİREL O.O.
( F ) SÜLEYMAN
VEYSEL DAĞ
DEMİREL O.O.
MUZAAFFER
( F ) ŞERİFE TUFAN
ALTAN
O.O.
( F ) MANAVGAT
İLYAS KANDIRAN
SAGIRİN O.O.
( F ) BEŞKONAK
HULUSİ GÜLDÜR
YATILI O.O.
( F ) BEŞKONAK
AYKUT ALİ GÜNEŞ
YATILI O.O.
CAN ARAZ
2
BARIŞCAN ÇEVİK
27.2.2002
3
OKULU
İNÖNÜ O.O.
HARUN MERT KIYLIK
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
EMRE YILMAZ
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
4
27.1.2001
FEVZİ KAYA
ALTINOVA ORTAOKULU
5
1.1.2001
MUSTAFA ESER
KEPEZ O.O.
6
1.1.2001
Recep Tunahan Özdemir
VARSAK ORTA OKULU
7
1.1.2001
CEM ÇOSKUN
TOROS KOLEJİ
8
27.7.2001
GÖRKEM UZUN
MOBİL O.O.
9
9
DOĞAN GÖKBORU
DEMİRGÜL O.O.
10
10
TİMURCAN KARADAĞ
( F ) ŞAHİNEVLER O.O.
11
11
12
12
4. SERİ
Sıra No
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
13
Okulu
Start Kontrol
14
1
15
2
16
3
17
4
18
5
19
6
20
7
21
8
22
9
23
10
24
11
25
12
26
300 METRE
27
1. SERİ
Sıra No
1
START KONTROL
Göğüs No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
ABDULKADİR ESEN
28
Okulu
İNÖNÜ O.O.
Derece
29
30
START KONTROL
2
13.8.2001
3
EVRİM CAN AVCI
ERDEM İLGİN
4
16.4.2001
HAKAN BOZYEL
5
1.1.2001
FIRAT TEKATLI
İSMAİL İLTEMİR
ORTAOKULU
ÜLKÜ SEYFİ
KANDEMİR O.O.
ALTINOVA
ORTAOKULU
31
32
33
34
KEPEZ O.O.
6
35
7
36
8
37
2. SERİ
Sıra No
Göğüs No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
38
Okulu
1
1.1.2001
Alican ALKAN
VARSAK ORTA
OKULU
2
1.1.2001
SÜHACAN
KARADOGAN
TOROS KOLEJİ
3
19.4.2001
EMRAH YILDIRIM
MOBİL O.O.
AHMET AKDEMİR
DEMİRGÜL O.O.
4
Derece
39
40
DİSK ATMA
SIRA
NO
DOĞUM TARİHİ ADI VE SOYADI
1
MUSTAFA ŞAHİN
5
2
6
3
7
4
31.10.2001
8
5
1.1.2001
6
7
3. SERİ
Sıra No
Göğüs No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
Okulu
Derece
1
2
01.01.2002
KAYRA İSLAMOĞLU
3
1.5.2001
HASAN CAN GENCER
4
5
2.2.2001
6
7
( F ) SINAV KOLEJİ
( F ) SÜLEYMAN
DEMİREL O.O.
( F ) ŞAHİNEVLER
İSMAİL ÇAPAR
O.O.
ARİF KEMAL
( F ) ŞERİFE TUFAN
YILDIRIM
O.O.
( F ) MANAVGAT
BARIŞ ÖZDEN
SAGIRİN O.O.
( F ) BEŞKONAK
SEZER İKBAL TOSUN
YATILI O.O.
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
BİLAL ALTINDAĞ
ALTINOVA ORTAOKULU
MUSTAFA ESER
KEPEZ O.O.
1.1.2001
MİKAİL KAYGISIZ
VARSAK ORTA OKULU
1.1.2001
İBRAHIM EYİSARAÇ
TOROS KOLEJİ
8
EMRE KAYA
MOBİL O.O.
9
İBRAHİM HALİL KILIÇ
DEMİRGÜL O.O.
10
UMUT KAYA
( F ) KAZIM ŞENÖZ
ORTAOKULU
13
14
15
4. SERİ
Sıra No
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
DURMUŞ ALİ AKCA
12
8
Göğüs No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
16
Okulu
Derece
17
1
18
2
19
3
20
4
21
5
22
6
23
7
24
8
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4X100 METRE
1. SERİ
Sıra No
Göğüs No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
Okulu
1
ALP ERDOGAN
SERTCELIK
İNÖNÜ O.O.
İBRAHİM H.
BEKTAŞ
ABDULKADİR ESEN
2
YAKUP BİÇER
MERT YILMAZ
MERT ALİ BESUN
EVRİM CAN AVCI
İSMAİL İLTEMİR
ORTAOKULU
Start Kontrol
İNÖNÜ O.O.
MERT ALİ BESUN
11
8.6.2001
OKULU
START KONTROL
HASAN ALİ
ÖZKAYNAK
CAFERHAN GÜLER
DURMUŞ ALİ AKCA
ERDEM İLGİN
HAKAN BOZYEL
MUHAMMED
MUSTAFA OLGUN
FEVZİ KAYA ERDAL
EKER
3
4
ÜLKÜ SEYFİ
KANDEMİR O.O.
ALTINOVA
ORTAOKULU
BİLAL YILMAZ
FIRAT TEKATLI ALİ
KEPEZ O.O.
KURT MUSTAFA
ESER
5
6
7
8
2. SERİ
Sıra No
Göğüs No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
Okulu
1
MERT KARATAŞ
Hüseyin ŞAHBAZ
MİKAİL KAYGISIZ
Muhammet Ali
ÖZTÜRK
2
SÜHACAN
KARADOGAN
FURKAN ŞİMSEK
TOROS KOLEJİ
BATURALP YILMAZ
NECİP KÜÇÜKAZAY
3
EMRAH YILDIRIM
HARUN
HİSARKAYA EMRE
KAYA ALİ GÜNEŞ
MOBİL O.O.
4
İBRAHİM HALİL
KILIÇ DOĞAN
GÖKBORU
LOKMAN GÜN
MUHAMMET
ASLAN
DEMİRGÜL O.O.
5
6
7
8
VARSAK ORTA
OKULU
Start Kontrol
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yarışma : 100 Metre Engelli
Baraj Derecesi : 00.00
Kategori : Yıldız Erkekler
Tarih-Saat : 02Nisan 2015- 11:00
Göğüs No
Sıra No
13:54
Doğum Tarihi
Gün/Ay/Yıl
Adı ve Soyadı
Okulu
Derece
Puan
1. SERİ
Rüzgar:
Sıra Göğüs
Doğum Tarihi
No
No
1
1.1.2002
SÜHACAN
KARADOGAN
TOROS KOLEJİ
17.31
2
1.1.2001
SAMET KAÇAR
( F ) GÜZELOBA O.O.
18.78
3
28.8.2001 MERT YILMAZ
İSMAİL İLTEMİR
ORTAOKULU
18.88
32
3
4
22.10.2001 ERKAN KESKİN
ALTINOVA
ORTAOKULU
19.44
30
4
22.10.2001
5
YUSUF GÜNDAL
İNÖNÜ O.O.
19.58
29
5
1.1.2001
Mustafa Umut OYA
VARSAK ORTA OKULU
19.63
29
6
CAFERHAN GÜLER
ÜLKÜ SEYFİ
KANDEMİR O.O.
19.97
27
7
8
6
1.1.2001
7
45
Seri
Geliş
İNÖNÜ O.O.
19.58
3
İSMAİL İLTEMİR
ORTAOKULU
18.88
1
CAFERHAN
GÜLER
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR
O.O.
19.97
4
ERKAN
KESKİN
ALTINOVA ORTAOKULU
19.44
2
20.54
3
Elektronik
Kronometre
Seri
Geliş
YUSUF
GÜNDAL
1
2
Elektronik
Kronometre
Adı ve Soyadı
28.8.2001 MERT YILMAZ
8
1.1.2001
BİLAL YILMAZ
KEPEZ O.O.
20.54
24
9
1.1.2001
BERKAY ERDEĞER
DEMİRGÜL O.O.
20.84
23
2. SERİ
10
1.1.2001
HARUN HİSARKAYA MOBİL O.O.
22.36
15
Sıra Göğüs
Doğum Tarihi
No
No
Okulu
BİLAL YILMAZ KEPEZ O.O.
Rüzgar:
Adı ve Soyadı
Okulu
1
1.1.2001
Mustafa Umut
VARSAK ORTA OKULU
OYA
19.63
2
2
1.1.2002
SÜHACAN
KARADOGAN
TOROS KOLEJİ
17.31
1
3
1.1.2001
HARUN
HİSARKAYA
MOBİL O.O.
22.36
4
4
1.1.2001
BERKAY
ERDEĞER
DEMİRGÜL O.O.
20.84
2
5
1.1.2001
SAMET KAÇAR ( F ) GÜZELOBA O.O.
18.78
1
Elektronik
Kronometre
Seri
Geliş
6
7
8
3. SERİ
Sıra Göğüs
Doğum Tarihi
No
No
Rüzgar:
Adı ve Soyadı
Okulu
1
2
3
4
5
6
7
8
Müsabakalar Direktörü
Baş Hakem
Lider
Sekreter
Hakem
Hakem
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yarışma : Uzun Atlama
Baraj Derecesi : 0.00
Kategori : Yıldız Erkekler
Tarih-Saat :
02Nisan 2015- 11:00
12:12
SIRA GÖĞÜS
NO
NO
1
DOĞUM
TARİHİ
İLİ
1.6.2001
1.1.2001
4
EMRAH
YILDIRIM
İBRAHİM H.
BEKTAŞ
MERT
KARATAŞ
HASAN ALİ
ÖZKAYNAK
İBRAHİM
KOCATÜRK
SONUÇ
PUAN
4.38
4.85
26
4.81
4.65
4.83
26
4.60
4.68
4.42
4.69
24
4.63
4.36
3.97
4.45
4.63
23
X
4.58
4.41
4.32
4.58
22
1
2
3
4
MOBİL O.O.
4.67
4.85
4.33
İNÖNÜ O.O.
4.83
4.61
VARSAK ORTA OKULU
4.69
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
Gün/Ay/Yıl
2
3
ADI VE SOYADI
A T LAM A L A R
5
1.1.2001
6
1.1.2001
ALİ KURT
KEPEZ O.O.
4.50
4.54
4.38
4.24
4.54
21
1.1.2001
DOĞAN
GÖKBORU
DEMİRGÜL O.O.
4.51
4.19
4.12
4.30
4.51
21
DENİZ TATLI
( F ) DİLEK RECEP ÖZER O.O.
4.07
4.51
4.19
X
4.51
21
( F ) GÜZELOBA O.O.
4.46
4.27
4.46
4.41
4.46
20
( F ) GÜZELOBA O.O.
4.44
4.28
4.43
4.42
4.44
20
ALTINOVA ORTAOKULU
4.04
4.25
4.28
4.33
4.33
18
( F ) BEŞKONAK YATILI O.O.
4.11
X
3.93
4.20
4.20
16
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
4.02
4.18
4.04
4.19
4.19
16
( F ) GÜLGÜN NİHAT ÖMÜR
3.92
X
3.88
3.93
3.93
12
( F ) SINAV KOLEJİ
3.01
2.38
X
2.66
3.01
0
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
7
8
9
10
11
12
13
14
15
HASAN ULAŞ
TURGUT
İBRAHİM
1.1.2001
HAKTAN
MUHAMMED
18.10.2001
MUSTAFA
1.1.2002
1.1.2002
M. ALİ DİLEK
AYETULLAH
ÇAY
UĞUR BEKTAŞ
03.03.2002
AKBAŞ
KAYRA
01.01.2002
İSLAMOĞLU
15.4.2002
Müsabaka
Direktörü
Baş Hakem
TOROS KOLEJİ
Lider
Sekreter
Hakem
RÜZGAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yarışma : 2000 Metre
Baraj Derecesi : 0:00.00
1
2
Göğüs No
Sıra No
Kategori : Yıldız Erkekler
Doğum Tarihi
Gün/Ay/Yıl
1.1.2001
1.1.2001
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-
Adı ve Soyadı
Okulu
Hüseyin ŞAHBAZ VARSAK ORTA OKULU
CAN ARAZ
EMRE ERDEM
( F ) EMEKEVLER O.O.
İNÖNÜ O.O.
( F ) BEŞKONAK YATILI
10.01.2002 HULUSİ GÜLDÜR
O.O.
MUHAMMET
1.1.2001
DEMİRGÜL O.O.
ASLAN
AHMET ENES
1.1.2002
KEPEZ O.O.
EREN
MURAT
( F ) KAZIM ŞENÖZ
16.06.2002
BAYAZAN
ORTAOKULU
MURAT
1.1.2002
TOROS KOLEJİ
İNCEDAYI
MEHMET ŞİRİN
2.3.2001
( F ) ŞERİFE TUFAN O.O.
KILIÇ
RECEP KAAN
( F ) ÜLKÜ SEYFİ
MUŞLU
KANDEMİR
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR
RECEP KALMISTI
O.O.
İSMAİL İLTEMİR
12.6.2002 HALİL KÖSE
ORTAOKULU
-
Tarih-Saat 01 Nisan 2015- 11:00
13:54
YILDIRAY ATEŞ
UĞUR BEKTAŞ
03.03.2002
AKBAŞ
EYÜP SABRİ
15.11.2002
DEMİR
RECEP
6.9.2002
KAHRAMAN
5.4.2002
VEYSEL DAĞ
Derece
Puan
6:52.95
32
7:02.70
7:15.20
1. SERİ
Sıra
No
1
10
12.6.2002 HALİL KÖSE
RECEP
KALMISTI
EYÜP SABRİ
15.11.2002
DEMİR
AHMET ENES
1.1.2002
EREN
RECEP KAAN
MUŞLU
3
4
7:31.30
0
5
7:53.85
0
6
7:58.85
0
8:15.70
9
8:21.90
10
11
9:02.10
0
12
MOBİL O.O.
DNF
0
2. SERİ
( F ) GÜLGÜN NİHAT
ÖMÜR
DNF
DNS
Elektronik
Kronometre
Seri Geliş
7:15.20
3
İSMAİL İLTEMİR
ORTAOKULU
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR
O.O.
9:02.10
12
8:28.60
11
ALTINOVA ORTAOKULU
DNS
KEPEZ O.O.
7:53.85
6
( F ) ÜLKÜ SEYFİ
KANDEMİR
8:21.90
10
Elektronik
Kronometre
Seri Geliş
VARSAK ORTA OKULU
6:52.95
1
TOROS KOLEJİ
8:05.50
8
8
0
( F ) SÜLEYMAN
DEMİREL O.O.
( F ) SÜLEYMAN
DEMİREL O.O.
Okulu
7
8:28.60
ALTINOVA ORTAOKULU
Adı ve Soyadı
EMRE ERDEM İNÖNÜ O.O.
2
7:22.55
8:05.50
Göğüs
Doğum Tarihi
No
Sıra
No
0
Göğüs
Doğum Tarihi
No
Hüseyin
1.1.2001
ŞAHBAZ
MURAT
1.1.2002
İNCEDAYI
YILDIRAY
ATEŞ
MUHAMMET
1.1.2001
ASLAN
1
DNS
2
DNS
3
Adı ve Soyadı
4
Okulu
DNF
MOBİL O.O.
DEMİRGÜL O.O.
7:31.30
5
Elektronik
Kronometre
Seri Geliş
7:58.85
7
5
6
7
8
9
10
11
12
3. SERİ
Sıra
No
Göğüs
Doğum Tarihi
No
Adı ve Soyadı
Okulu
1
2
3
MURAT
( F ) KAZIM ŞENÖZ
BAYAZAN
ORTAOKULU
UĞUR BEKTAŞ
03.03.2002
( F ) GÜLGÜN NİHAT ÖMÜR
AKBAŞ
16.06.2002
4
1.1.2001 CAN ARAZ
( F ) EMEKEVLER O.O.
5
RECEP
6.9.2002
KAHRAMAN
6
5.4.2002 VEYSEL DAĞ
( F ) SÜLEYMAN DEMİREL
O.O.
( F ) SÜLEYMAN DEMİREL
O.O.
7
8
MEHMET
ŞİRİN KILIÇ
HULUSİ
10.01.2002
GÜLDÜR
2.3.2001
Hakem
DNS
9
7:22.55
4
12
Sekreter
DNS
( F ) BEŞKONAK YATILI
O.O.
11
Lider
2
8:15.70
10
Baş Hakem
7:02.70
( F ) ŞERİFE TUFAN O.O.
9
Müsabakalar Direktörü
DNF
Hakem
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yarışma : Gülle Atma
Baraj Derecesi : 00.00
Ağırlık 4 Kg.
Kategori : Yıldız Erkekler
Tarih-Saat : 02Nisan 2015- 11:00
12:49
SIRA GÖĞÜS
NO
NO
1
DOĞUM
TARİHİ
1.1.2001
2
3
ADI VE SOYADI
OKULU
Gün/Ay/Yıl
27.1.2001
4
A TM A L A R
1
2
3
4
SONUÇ
PUAN
Emrullah
YAKARIŞ
VARSAK ORTA OKULU
9.43
9.54
10.08
9.50
10.08
36
RAFET KOÇ
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
8.52
8.94
8.73
8.66
8.94
29
FEVZİ KAYA
ALTINOVA ORTAOKULU
7.90
8.49
8.09
8.59
8.59
27
TEVFİK
KARASOY
İNÖNÜ O.O.
7.21
8.22
7.77
7.71
8.22
25
TOROS KOLEJİ
8.15
X
7.41
6.52
8.15
24
24
5
1.1.2001
CEM ÇOSKUN
6
27.7.2001
GÖRKEM UZUN MOBİL O.O.
7.89
7.72
8.00
8.14
8.14
7
22.6.2002
YAŞAR DİKMEN ( F ) KAZIM ŞENÖZ ORTAOKULU
7.79
7.83
8.02
7.49
8.02
TİMURCAN
KARADAĞ
( F ) ŞAHİNEVLER O.O.
7.60
7.15
7.78
7.33
7.78
ALİ KURT
KEPEZ O.O.
X
7.15
6.06
6.83
7.15
18
8
9
1.1.2001
10
GARİP ÖZÇELİK DEMİRGÜL O.O.
5.61
6.10
4.78
4.77
6.10
11
11
HARUN MERT
KIYLIK
4.92
5.16
4.84
5.26
5.26
6
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
27.7.2002
Müsabaka
Direktörü
Baş Hakem
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
Lider
Sekreter
Hakem
KLASMAN
Gençlik ve Spor BakanlığıSpor Genel MüdürlüğüSpor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yarışma : Cirit Atma
Baraj Derecesi : 00.00
Ağırlık: 600 gr.
Kategori : Yıldız Erkekler
Tarih-Saat : 02Nisan 2015- 11:00
12:42
SIRA GÖĞÜS
NO
NO
1
2
3
4
5
DOĞUM
TARİHİ
ADI VE SOYADI
OKULU
SONUÇ
PUAN
33.60
34.28
34
32.39
32.90
32.90
32
26.89
24.67
30.50
30.50
29
26.19
26.19
26.69
23.96
26.69
23
İNÖNÜ O.O.
26.65
24.09
23.90
X
26.65
23
X
26.49
X
X
26.49
22
1
2
3
4
33.91
33.97
34.28
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
24.04
32.77
VARSAK ORTA OKULU
25.66
ALTINOVA ORTAOKULU
Gün/Ay/Yıl
1.1.2001
MUSTAFA ESER KEPEZ O.O.
DURMUŞ ALİ
AKCA
MİKAİL
1.1.2001
KAYGISIZ
BİLAL
31.10.2001
ALTINDAĞ
MUSTAFA
ŞAHİN
A T M A L A R
6
EMRE KAYA
MOBİL O.O.
7
UMUT KAYA
( F ) KAZIM ŞENÖZ ORTAOKULU
21.59
X
X
22.60
22.60
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
X
X
X
X
NM
0
TOROS KOLEJİ
X
X
X
X
NM
0
X
X
X
X
NM
0
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
-
8.6.2001
-
1.1.2001
-
MERT ALİ
BESUN
İBRAHIM
EYİSARAÇ
İBRAHİM HALİL
DEMİRGÜL O.O.
KILIÇ
KLASMAN
Müsabaka
Direktörü
Baş Hakem
Lider
Sekreter
Hakem
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları
Yarışma : 4x100 Metre
Baraj Derecesi :
0
Göğüs No
Sıra No
Kategori : Yıldız Erkekler
Doğum Tarihi
Gün/Ay/Yıl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tarih-Saat : 02Nisan 2015- 11:00
13:54
Adı ve Soyadı
MERT KARATAŞ
Hüseyin ŞAHBAZ
MİKAİL KAYGISIZ
Muhammet
Ali
ALP
ERDOGAN
SERTCELIK İBRAHİM
H. BEKTAŞ
ABDULKADİR
HASAN
ALİ ESEN
ÖZKAYNAK
CAFERHAN GÜLER
DURMUŞ
ALİ AKCA
YAKUP
BİÇER
MERT
YILMAZ MERT ALİ
BESUN EVRİM CAN
AVCI
BİLAL YILMAZ FIRAT
TEKATLI ALİ KURT
MUSTAFA ESER
HAKAN BOZYEL
MUHAMMED
MUSTAFA OLGUN
FEVZİ KAYA
ERDAL
İBRAHİM
HALİL
KILIÇ DOĞAN
GÖKBORU LOKMAN
GÜN MUHAMMET
SÜHACAN
KARADOGAN
FURKAN ŞİMSEK
BATURALP
YILMAZ
EMRAH
YILDIRIM
HARUN HİSARKAYA
EMRE KAYA ALİ
GÜNEŞ
OKULU
Derece
Puan
1. SERİ
Sıra No
VARSAK ORTA OKULU
53.33
65
1
İNÖNÜ O.O.
54.22
61
2
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR
O.O.
55.02
58
3
İSMAİL İLTEMİR
ORTAOKULU
55.65
56
4
KEPEZ O.O.
56.15
54
5
ALTINOVA ORTAOKULU
57.07
51
6
DEMİRGÜL O.O.
57.67
49
7
TOROS KOLEJİ
58.03
48
8
MOBİL O.O.
58.27
47
Göğüs
Doğum Tarihi
No
Adı ve Soyadı
Okulu
ALP ERDOGAN
SERTCELIK
İBRAHİM H.
BEKTAŞBİÇER
YAKUP
MERT YILMAZ
MERT ALİ
BESUN EVRİM
HASAN
ALİ
ÖZKAYNAK
CAFERHAN
GÜLER
HAKAN
BOZYEL
MUHAMMED
MUSTAFA
BİLAL
YILMAZ
FIRAT
TEKATLI ALİ
KURT
Elektronik
Seri Geliş
Kronometre
İNÖNÜ O.O.
54.22
1
İSMAİL İLTEMİR
ORTAOKULU
55.65
3
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR
O.O.
55.02
2
ALTINOVA ORTAOKULU
57.07
5
KEPEZ O.O.
56.15
4
2. SERİ
Sıra No
Göğüs
Doğum Tarihi
No
Adı ve Soyadı
MERT
KARATAŞ
Hüseyin
ŞAHBAZ
SÜHACAN
KARADOGAN
FURKAN
ŞİMSEK
EMRAH
YILDIRIM
HARUN
HİSARKAYA
İBRAHİM
HALİL KILIÇ
DOĞAN
GÖKBORU
1
2
3
4
Okulu
Elektronik
Seri Geliş
Kronometre
VARSAK ORTA OKULU
53.33
1
TOROS KOLEJİ
58.03
3
MOBİL O.O.
58.27
4
DEMİRGÜL O.O.
57.67
2
5
6
7
8
2. SERİ
Sıra No
Göğüs
Doğum Tarihi
No
Adı ve Soyadı
Okulu
1
2
3
4
5
6
7
8
Müsabakalar Direktörü
Baş Hakem
Lider
Sekreter
Hakem
Hakem
Elektronik
Seri Geliş
Kronometre
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Yarışmaları Antalya
S.N.
FORMÜL
DOĞUM
TARİHİ
ADI SOYADI
İLİ-KULÜBÜ
DERECE
SIRALAMA
BRANŞ
Rüzgar
ATMA KG.
KATEGORİSİ
YARIŞMANIN YAPILDIĞI İLYARIŞMA ADI
YARIŞMA TARİHİ
YARIŞMA ALANI
01 Nisan 201511:00
PİST
SAMET KAÇAR
( F ) GÜZELOBA O.O.
12.90
1
100 Metre
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Yıldız Erkekler
Atletizm Grup Yarışmaları
100 metre
İBRAHİM HALİL KILIÇ
DEMİRGÜL O.O.
13.08
2
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
3
100 metre
SEZER İKBAL TOSUN
(F)
13.35
3
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
4
100 metre
HASAN ULAŞ TURGUT
( F ) GÜZELOBA O.O.
13.65
4
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
5
100 metre
ERDEM İLGİN
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR
O.O.
13.74
5
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
6
100 metre
YAKUP BİÇER
İSMAİL İLTEMİR
ORTAOKULU
14.00
6
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
7
100 metre
ABDULKADİR ESEN
İNÖNÜ O.O.
14.10
7
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
8
100 metre
DENİZ TATLI
( F ) DİLEK RECEP ÖZER
O.O.
14.10
8
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
9
100 metre
1.5.2001
HASAN CAN GENCER
( F ) SÜLEYMAN
DEMİREL O.O.
14.90
9
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
10
100 metre
1.1.2001
YILMAZ KARACA
KEPEZ O.O.
15.10
10
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
11
100 metre
16.4.2001
HAKAN BOZYEL
ALTINOVA ORTAOKULU
15.30
11
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
12
100 metre
1.1.2002
KEMAL BARIŞ ARICAN
( F ) MANAVGAT SAGIRİN
O.O.
16.02
12
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
13
100 metre
SÜLEYMAN CAN
( F ) MANAVGAT SAGIRİN
O.O.
17.25
13
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
14
100 metre
1.1.2001
Muhammet Ali ÖZTÜRK VARSAK ORTA OKULU
DQ
-
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
15
100 metre
1.1.2002
FURKAN ŞİMSEK
TOROS KOLEJİ
DQ
-
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
16
100 metre
19.4.2001
SİNAN
MOBİL O.O.
DQ
-
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
17
100 metre
İSMAİL ÇAPAR
( F ) ŞAHİNEVLER O.O.
DQ
-
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
18
100 metre
ARİF KEMAL YILDIRIM ( F ) ŞERİFE TUFAN O.O.
DQ
-
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
19
100 metre
TALHA YANK
( F ) TOROS KOLEJİ
DQ
0
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
20
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
0
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
21
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
0
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
22
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
0
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
23
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
0
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
24
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
0
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
25
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
0
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
26
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
0
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
27
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
0
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
28
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
0
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
29
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
29
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
30
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
30
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
31
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
31
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
32
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
32
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
33
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
33
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
34
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
34
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
35
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
35
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
36
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
36
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
37
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
37
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
38
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
38
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
39
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
0
100 Metre
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
83
UZUN
1.6.2001
EMRAH YILDIRIM
MOBİL O.O.
4.85
1
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
84
UZUN
İBRAHİM H. BEKTAŞ
İNÖNÜ O.O.
4.83
2
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
85
UZUN
MERT KARATAŞ
VARSAK ORTA OKULU
4.69
3
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
86
UZUN
HASAN ALİ ÖZKAYNAK
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR
O.O.
4.63
4
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
87
UZUN
1.1.2001
İBRAHİM KOCATÜRK
TOROS KOLEJİ
4.58
5
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
88
UZUN
1.1.2001
ALİ KURT
KEPEZ O.O.
4.54
6
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
89
UZUN
1.1.2001
DOĞAN GÖKBORU
DEMİRGÜL O.O.
4.51
7
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
90
UZUN
DENİZ TATLI
( F ) DİLEK RECEP ÖZER
O.O.
4.51
8
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
91
UZUN
1.1.2002
HASAN ULAŞ TURGUT
( F ) GÜZELOBA O.O.
4.46
9
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
92
UZUN
1.1.2001
İBRAHİM HAKTAN
MUDUL
( F ) GÜZELOBA O.O.
4.44
10
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
93
UZUN
18.10.2001
MUHAMMED
MUSTAFA OLGUN
ALTINOVA ORTAOKULU
4.33
11
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
94
UZUN
1.1.2002
M. ALİ DİLEK
( F ) BEŞKONAK YATILI
O.O.
4.20
12
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
95
UZUN
15.4.2002
AYETULLAH ÇAY
İSMAİL İLTEMİR
ORTAOKULU
4.19
13
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
96
UZUN
03.03.2002 UĞUR BEKTAŞ AKBAŞ
( F ) GÜLGÜN NİHAT
ÖMÜR
3.93
14
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
97
UZUN
01.01.2002 KAYRA İSLAMOĞLU
( F ) SINAV KOLEJİ
3.01
15
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
98
UZUN
0.00
0
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
99
UZUN
0.00
0
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
100
UZUN
0.00
0
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
101
UZUN
0.00
0
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
102
UZUN
0.00
0
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
103
UZUN
0.00
0
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
104
UZUN
0.00
0
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
1
100 metre
2
1.1.2001
1.1.2002
5.8.2002
2.2.2001
1.1.2001
105
0.00
UZUN
0
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
02Nisan 201511:00
PİST
106
UZUN
0.00
0
UZUN
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Yıldız Erkekler
Atletizm Grup Yarışmaları
107
UZUN
0.00
0
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
108
UZUN
0.00
0
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
109
UZUN
0.00
0
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
110
UZUN
0.00
0
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
111
UZUN
0.00
0
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
112
UZUN
0.00
0
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
113
UZUN
0.00
0
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
114
UZUN
0.00
0
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
115
UZUN
0.00
0
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
116
UZUN
0.00
0
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
117
UZUN
0.00
0
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
118
UZUN
0.00
0
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
119
UZUN
0.00
0
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
120
UZUN
0.00
0
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
121
UZUN
0.00
0
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
122
UZUN
0.00
0
UZUN
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
123
YÜKSEK
124
YÜKSEK
125
YÜKSEK
126
YÜKSEK
127
YÜKSEK
128
BUĞRA İNAN
TOROS KOLEJİ
1.40
1
YÜKSEK
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
#BAŞV!
PİST
EMRE YILMAZ
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR
O.O.
1.35
2
YÜKSEK
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
#BAŞV!
PİST
BİLAL YILMAZ
KEPEZ O.O.
1.30
3
YÜKSEK
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
#BAŞV!
PİST
HARUN HİSARKAYA
MOBİL O.O.
1.30
3
YÜKSEK
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
#BAŞV!
PİST
MERT KARATAŞ
VARSAK ORTA OKULU
1.30
6
YÜKSEK
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
#BAŞV!
PİST
YÜKSEK
YUSUF GÜNDAL
İNÖNÜ O.O.
1.25
6
YÜKSEK
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
#BAŞV!
PİST
129
YÜKSEK
GARİP ÖZÇELİK
DEMİRGÜL O.O.
1.25
7
YÜKSEK
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
#BAŞV!
PİST
130
YÜKSEK
NM
8
YÜKSEK
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
#BAŞV!
PİST
131
YÜKSEK
İSMAİL İLTEMİR
ORTAOKULU
NM
-
YÜKSEK
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
#BAŞV!
PİST
132
YÜKSEK
( F ) TOROS KOLEJİ
DNS
-
YÜKSEK
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
#BAŞV!
PİST
133
YÜKSEK
0.00
0
YÜKSEK
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
#BAŞV!
PİST
134
YÜKSEK
0.00
0
YÜKSEK
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
#BAŞV!
PİST
135
YÜKSEK
0.00
0
YÜKSEK
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
#BAŞV!
PİST
136
YÜKSEK
0.00
0
YÜKSEK
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
#BAŞV!
PİST
137
YÜKSEK
0.00
0
YÜKSEK
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
#BAŞV!
PİST
138
YÜKSEK
0.00
0
YÜKSEK
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
#BAŞV!
PİST
139
YÜKSEK
0.00
0
YÜKSEK
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
#BAŞV!
PİST
140
YÜKSEK
0.00
0
YÜKSEK
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
#BAŞV!
PİST
141
YÜKSEK
0.00
0
YÜKSEK
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
#BAŞV!
PİST
142
YÜKSEK
0.00
0
YÜKSEK
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
#BAŞV!
PİST
143
YÜKSEK
0.00
0
YÜKSEK
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
#BAŞV!
PİST
144
YÜKSEK
0.00
0
YÜKSEK
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
#BAŞV!
PİST
145
YÜKSEK
0.00
0
YÜKSEK
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
#BAŞV!
PİST
146
YÜKSEK
0.00
0
YÜKSEK
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
#BAŞV!
PİST
147
YÜKSEK
0.00
0
YÜKSEK
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
#BAŞV!
PİST
210
800M
1.1.2001
Hüseyin ŞAHBAZ
VARSAK ORTA OKULU
2:22.10
1
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
211
800M
1.1.2001
CAN ARAZ
( F ) EMEKEVLER O.O.
2:28.01
2
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
212
800M
1.1.2002
HULUSİ GÜLDÜR
( F ) BEŞKONAK YATILI
O.O.
2:32.44
3
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
213
800M
EMRE ERDEM
İNÖNÜ O.O.
2:34.75
4
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
214
800M
1.1.2001
AYKUT ALİ GÜNEŞ
( F ) BEŞKONAK YATILI
O.O.
2:40.63
5
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
215
800M
7.1.2001
MUZAAFFER ALTAN
( F ) ŞERİFE TUFAN O.O.
2:41.71
6
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
216
800M
MUHAMMET ASLAN
DEMİRGÜL O.O.
2:41.73
7
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
217
800M
CAFERHAN GÜLER
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR
O.O.
2:42.71
8
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
218
800M
ALTINOVA ORTAOKULU
2:42.95
9
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
219
800M
1.6.2001
SİNAN
MOBİL O.O.
2:43.84
10
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
220
800M
1.1.2002
MURAT İNCEDAYI
TOROS KOLEJİ
2:47.29
11
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
221
800M
5.4.2002
VEYSEL DAĞ
( F ) SÜLEYMAN
DEMİREL O.O.
2:53.48
12
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
222
800M
1.4.2002
EMİR NUH GÜZEL
İSMAİL İLTEMİR
ORTAOKULU
3:00.71
13
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
223
800M
İLYAS KANDIRAN
( F ) MANAVGAT SAGIRİN
O.O.
3:05.07
14
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
224
800M
6.9.2002
RECEP KAHRAMAN
( F ) SÜLEYMAN
DEMİREL O.O.
3:07.32
15
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
225
800M
1.1.2002
AHMET ENES EREN
KEPEZ O.O.
3:11.20
16
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
226
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
227
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
228
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
229
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
230
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
1.1.2001
1.1.2001
1.1.2001
5.2.2002
KÜRŞAT FARUK YAŞAR ALTINOVA ORTAOKULU
14.11.2002 TAHA DÜDÜK
İBRAHİM EYİSARAÇ
15.11.2002 EYÜP SABRİ DEMİR
231
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
02Nisan 201511:00
PİST
232
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
800M
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Yıldız Erkekler
Atletizm Grup Yarışmaları
233
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
234
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
235
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
236
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
237
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
238
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
239
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
240
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
241
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
242
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
243
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
244
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
245
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
246
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
247
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
248
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
249
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
250
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
41
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
251
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
42
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
252
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
43
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
253
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
44
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
254
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
45
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
255
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
46
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
256
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
47
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
257
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
48
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
258
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
49
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
259
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
50
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
260
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
51
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
261
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
52
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
262
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
53
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
263
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
54
800M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
346
GÜLLE ATMA
1.1.2001
Emrullah YAKARIŞ
VARSAK ORTA OKULU
10.08
1
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
347
GÜLLE ATMA
RAFET KOÇ
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR
O.O.
08.94
2
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
348
GÜLLE ATMA
FEVZİ KAYA
ALTINOVA ORTAOKULU
08.59
3
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
349
GÜLLE ATMA
TEVFİK KARASOY
İNÖNÜ O.O.
08.22
4
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
350
GÜLLE ATMA
1.1.2001
CEM ÇOSKUN
TOROS KOLEJİ
08.15
5
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
351
GÜLLE ATMA
27.7.2001
GÖRKEM UZUN
MOBİL O.O.
08.14
6
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
352
GÜLLE ATMA
22.6.2002
YAŞAR DİKMEN
( F ) KAZIM ŞENÖZ
ORTAOKULU
08.02
7
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
353
GÜLLE ATMA
TİMURCAN KARADAĞ
( F ) ŞAHİNEVLER O.O.
07.78
8
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
354
GÜLLE ATMA
ALİ KURT
KEPEZ O.O.
07.15
9
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
355
GÜLLE ATMA
GARİP ÖZÇELİK
DEMİRGÜL O.O.
06.10
10
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
356
GÜLLE ATMA
HARUN MERT KIYLIK
İSMAİL İLTEMİR
ORTAOKULU
05.26
11
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
357
GÜLLE ATMA
00.00
0
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
358
GÜLLE ATMA
00.00
0
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
359
GÜLLE ATMA
00.00
0
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
360
GÜLLE ATMA
00.00
0
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
361
GÜLLE ATMA
00.00
0
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
362
GÜLLE ATMA
00.00
0
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
363
GÜLLE ATMA
00.00
0
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
364
GÜLLE ATMA
00.00
0
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
365
GÜLLE ATMA
00.00
0
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
366
GÜLLE ATMA
00.00
0
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
367
GÜLLE ATMA
00.00
0
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
368
GÜLLE ATMA
00.00
0
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
369
GÜLLE ATMA
00.00
0
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
370
GÜLLE ATMA
00.00
0
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
371
GÜLLE ATMA
00.00
0
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
372
GÜLLE ATMA
00.00
0
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
373
GÜLLE ATMA
00.00
0
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
374
GÜLLE ATMA
00.00
0
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
375
GÜLLE ATMA
00.00
0
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
376
GÜLLE ATMA
00.00
0
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
27.1.2001
1.1.2001
27.7.2002
377
00.00
GÜLLE ATMA
0
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
02Nisan 201511:00
PİST
378
GÜLLE ATMA
00.00
0
GÜLLE
4 Kg.
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Yıldız Erkekler
Atletizm Grup Yarışmaları
379
GÜLLE ATMA
00.00
0
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
380
GÜLLE ATMA
00.00
0
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
381
GÜLLE ATMA
00.00
0
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
382
GÜLLE ATMA
00.00
0
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
383
GÜLLE ATMA
#BAŞV!
#BAŞV!
#BAŞV!
#BAŞV!
#BAŞV!
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
384
GÜLLE ATMA
#BAŞV!
#BAŞV!
#BAŞV!
#BAŞV!
#BAŞV!
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
385
GÜLLE ATMA
00.00
0
GÜLLE
4 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
451
4X100 METRE
0:53.33
1
4X100 METRE
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
452
4X100 METRE
0:54.22
2
4X100 METRE
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
453
4X100 METRE
0:55.02
3
4X100 METRE
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
454
4X100 METRE
0:55.65
4
4X100 METRE
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
455
4X100 METRE
SERTCELIK İBRAHİM
İNÖNÜ O.O.
H. BEKTAŞ
HASAN
ALİ ÖZKAYNAK
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR
CAFERHAN GÜLER
O.O.
DURMUŞ
ALİ AKCA
YAKUP
BİÇER
MERT
İSMAİL İLTEMİR
YILMAZ MERT ALİ
ORTAOKULU
BESUN
EVRİM
CAN
BİLAL YILMAZ FIRAT
TEKATLI ALİ KURT
KEPEZ O.O.
MUSTAFA
ESER
HAKAN BOZYEL
0:56.15
5
4X100 METRE
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
456
4X100 METRE
MUHAMMED
MUSTAFAHALİL
OLGUN
İBRAHİM
KILIÇ
ALTINOVA ORTAOKULU
0:57.07
6
4X100 METRE
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
457
4X100 METRE
DOĞAN GÖKBORU
LOKMAN GÜN
SÜHACAN
DEMİRGÜL O.O.
0:57.67
7
4X100 METRE
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
458
4X100 METRE
KARADOGAN FURKAN TOROS KOLEJİ
ŞİMSEK YILDIRIM
BATURALP
EMRAH
0:58.03
8
4X100 METRE
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
459
4X100 METRE
HARUN HİSARKAYA
MOBİL O.O.
EMRE KAYA ALİ GÜNEŞ
0:58.27
9
4X100 METRE
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
460
4X100 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
4X100 METRE
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
461
4X100 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
4X100 METRE
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
462
4X100 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
4X100 METRE
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
463
4X100 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
4X100 METRE
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
464
4X100 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
4X100 METRE
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
465
4X100 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
4X100 METRE
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
466
4X100 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
4X100 METRE
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
467
4X100 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
4X100 METRE
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
468
4X100 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
4X100 METRE
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
469
100 METRE ENGELLİ
1.1.2002
SÜHACAN KARADOGAN TOROS KOLEJİ
17.31
1
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
470
100 METRE ENGELLİ
1.1.2001
SAMET KAÇAR
( F ) GÜZELOBA O.O.
18.78
2
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
471
100 METRE ENGELLİ
28.8.2001
MERT YILMAZ
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU 18.88
3
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
472
100 METRE ENGELLİ
22.10.2001 ERKAN KESKİN
ALTINOVA ORTAOKULU
19.44
4
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
473
100 METRE ENGELLİ
YUSUF GÜNDAL
İNÖNÜ O.O.
19.58
5
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
474
100 METRE ENGELLİ
Mustafa Umut OYA
VARSAK ORTA OKULU
19.63
6
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
475
100 METRE ENGELLİ
CAFERHAN GÜLER
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
19.97
7
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
476
100 METRE ENGELLİ
1.1.2001
BİLAL YILMAZ
KEPEZ O.O.
20.54
8
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
477
100 METRE ENGELLİ
1.1.2001
BERKAY ERDEĞER
DEMİRGÜL O.O.
20.84
9
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
478
100 METRE ENGELLİ
1.1.2001
HARUN HİSARKAYA
MOBİL O.O.
22.36
10
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
479
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
0
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
480
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
0
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
481
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
0
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
482
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
0
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
483
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
0
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
484
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
0
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
485
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
0
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
486
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
0
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
487
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
0
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
488
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
0
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
489
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
0
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
490
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
0
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
491
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
0
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
492
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
0
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
493
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
0
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
494
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
0
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
495
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
0
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
496
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
0
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
497
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
29
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
498
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
30
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
499
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
31
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
500
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
32
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
501
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
33
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
502
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
34
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
503
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
35
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
504
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
36
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
505
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
37
100M.ENG
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
MERT KARATAŞ
Hüseyin ŞAHBAZ
MİKAİL
KAYGISIZ
ALP
ERDOGAN
1.1.2001
VARSAK ORTA OKULU
506
2000 METRE
1.1.2001
Hüseyin ŞAHBAZ
VARSAK ORTA OKULU
6:52.95
1
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
01 Nisan 201511:00
PİST
CAN ARAZ
( F ) EMEKEVLER O.O.
7:02.70
2
2000M
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Yıldız Erkekler
Atletizm Grup Yarışmaları
EMRE ERDEM
İNÖNÜ O.O.
7:15.20
3
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
( F ) BEŞKONAK YATILI O.O.
7:22.55
4
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
MUHAMMET ASLAN
DEMİRGÜL O.O.
7:31.30
5
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
AHMET ENES EREN
KEPEZ O.O.
7:53.85
6
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
( F ) KAZIM ŞENÖZ ORTAOKULU7:58.85
7
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
MURAT İNCEDAYI
TOROS KOLEJİ
8:05.50
8
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
MEHMET ŞİRİN KILIÇ
( F ) ŞERİFE TUFAN O.O.
8:15.70
9
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
2000 METRE
RECEP KAAN MUŞLU
( F ) ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR
8:21.90
10
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
516
2000 METRE
RECEP KALMISTI
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
8:28.60
11
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
517
2000 METRE
HALİL KÖSE
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU 9:02.10
12
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
518
2000 METRE
YILDIRAY ATEŞ
MOBİL O.O.
DNF
-
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
519
2000 METRE
03.03.2002 UĞUR BEKTAŞ AKBAŞ
( F ) GÜLGÜN NİHAT ÖMÜR
DNF
-
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
520
2000 METRE
15.11.2002 EYÜP SABRİ DEMİR
ALTINOVA ORTAOKULU
DNS
-
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
521
2000 METRE
6.9.2002
RECEP KAHRAMAN
( F ) SÜLEYMAN DEMİREL O.O. DNS
-
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
522
2000 METRE
5.4.2002
VEYSEL DAĞ
( F ) SÜLEYMAN DEMİREL O.O. DNS
-
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
523
2000 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
524
2000 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
525
2000 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
526
2000 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
527
2000 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
528
2000 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
529
2000 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
530
2000 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
531
2000 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
532
2000 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
533
2000 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
534
2000 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
535
2000 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
536
2000 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
537
2000 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
538
2000 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
539
2000 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
0
2000M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
540
300 METRE
19.4.2001
EMRAH YILDIRIM
MOBİL O.O.
43.95
1
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
541
300 METRE
SEZER İKBAL TOSUN
( F ) BEŞKONAK YATILI O.O.
44.95
2
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
542
300 METRE
SÜHACAN KARADOGAN TOROS KOLEJİ
45.42
3
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
543
300 METRE
İSMAİL ÇAPAR
( F ) ŞAHİNEVLER O.O.
45.47
4
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
544
300 METRE
ERDEM İLGİN
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
45.70
5
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
545
300 METRE
2.2.2001
ARİF KEMAL YILDIRIM ( F ) ŞERİFE TUFAN O.O.
45.74
6
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
546
300 METRE
13.8.2001
EVRİM CAN AVCI
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU 46.16
7
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
547
300 METRE
1.1.2001
Alican ALKAN
VARSAK ORTA OKULU
47.30
8
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
548
300 METRE
1.1.2001
FIRAT TEKATLI
KEPEZ O.O.
48.06
9
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
549
300 METRE
ABDULKADİR ESEN
İNÖNÜ O.O.
48.85
10
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
550
300 METRE
16.4.2001
HAKAN BOZYEL
ALTINOVA ORTAOKULU
51.15
11
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
551
300 METRE
1.5.2001
HASAN CAN GENCER
( F ) SÜLEYMAN DEMİREL O.O. 52.09
12
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
552
300 METRE
BARIŞ ÖZDEN
( F ) MANAVGAT SAGIRİN O.O. 56.42
13
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
553
300 METRE
AHMET AKDEMİR
DEMİRGÜL O.O.
108.45
14
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
554
300 METRE
DQ
-
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
555
300 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
0
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
556
300 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
0
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
557
300 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
0
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
558
300 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
0
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
559
300 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
0
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
560
300 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
0
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
561
300 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
0
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
562
300 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
0
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
563
300 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
0
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
564
300 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
0
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
565
300 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
0
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
566
300 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
0
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
567
300 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
0
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
568
300 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
29
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
569
300 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
30
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
1.1.2001
507
2000 METRE
508
2000 METRE
509
2000 METRE
510
2000 METRE
1.1.2001
511
2000 METRE
1.1.2002
512
2000 METRE
513
2000 METRE
1.1.2002
514
2000 METRE
2.3.2001
515
10.01.2002 HULUSİ GÜLDÜR
16.06.2002 MURAT BAYAZAN
12.6.2002
1.1.2001
01.01.2002 KAYRA İSLAMOĞLU
( F ) SINAV KOLEJİ
570
300 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
31
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
01 Nisan 201511:00
PİST
571
300 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
32
300M
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Yıldız Erkekler
Atletizm Grup Yarışmaları
572
300 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
33
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
573
300 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
34
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
574
300 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
35
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
575
300 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
36
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
576
300 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
37
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
577
300 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
38
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
578
300 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
0
300M
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
590
DİSK
EMRE YILMAZ
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
25.78
1
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
591
DİSK
1.1.2001
MUSTAFA ESER
KEPEZ O.O.
24.67
2
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
592
DİSK
1.1.2001
Recep Tunahan Özdemir VARSAK ORTA OKULU
22.57
3
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
593
DİSK
TİMURCAN KARADAĞ
( F ) ŞAHİNEVLER O.O.
22.06
4
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
594
DİSK
FEVZİ KAYA
ALTINOVA ORTAOKULU
21.70
5
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
595
DİSK
BARIŞCAN ÇEVİK
İNÖNÜ O.O.
20.19
6
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
596
DİSK
1.1.2001
CEM ÇOSKUN
TOROS KOLEJİ
18.22
7
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
597
DİSK
27.7.2001
GÖRKEM UZUN
MOBİL O.O.
16.83
8
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
598
DİSK
DOĞAN GÖKBORU
DEMİRGÜL O.O.
16.23
9
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
599
DİSK
HARUN MERT KIYLIK
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
NM
-
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
600
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
601
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
602
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
603
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
604
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
605
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
606
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
607
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
608
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
609
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
610
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
611
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
612
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
613
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
614
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
615
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
616
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
617
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
618
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
619
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
620
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
621
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
622
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
623
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
624
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
625
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
626
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
627
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
628
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
629
DİSK
00.00
0
DİSK
1 Kg.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
01 Nisan 201511:00
PİST
635
CİRİT
636
CİRİT
637
CİRİT
638
CİRİT
31.10.2001 BİLAL ALTINDAĞ
639
CİRİT
640
27.1.2001
27.2.2002
MUSTAFA ESER
KEPEZ O.O.
34.28
1
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
DURMUŞ ALİ AKCA
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR O.O.
32.90
2
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
MİKAİL KAYGISIZ
VARSAK ORTA OKULU
30.50
3
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
ALTINOVA ORTAOKULU
26.69
4
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
MUSTAFA ŞAHİN
İNÖNÜ O.O.
26.65
5
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
CİRİT
EMRE KAYA
MOBİL O.O.
26.49
6
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
641
CİRİT
UMUT KAYA
( F ) KAZIM ŞENÖZ ORTAOKULU22.60
7
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
642
CİRİT
8.6.2001
MERT ALİ BESUN
İSMAİL İLTEMİR ORTAOKULU
NM
-
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
643
CİRİT
1.1.2001
İBRAHIM EYİSARAÇ
TOROS KOLEJİ
NM
-
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
644
CİRİT
İBRAHİM HALİL KILIÇ
DEMİRGÜL O.O.
NM
-
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
645
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
646
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
647
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
648
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
649
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
1.1.2001
1.1.2001
650
00.00
CİRİT
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
02Nisan 201511:00
PİST
651
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Yıldız Erkekler
Atletizm Grup Yarışmaları
652
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
653
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
654
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
655
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
656
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
657
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
658
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
659
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
660
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
661
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
662
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
663
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
664
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
665
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
666
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
667
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
668
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
669
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
670
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
671
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
672
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
PİST
673
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
674
CİRİT
00.00
0
CİRİT
600 gr.
Yıldız Erkekler
675
ÜÇADIM
VARSAK ORTA OKULU
10.61
1
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
676
ÜÇADIM
İNÖNÜ O.O.
9.95
2
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
677
ÜÇADIM
1.1.2001
( F ) GÜZELOBA O.O.
9.90
3
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
678
ÜÇADIM
1.1.2001
YILDIRAY ATEŞ
MOBİL O.O.
9.47
4
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
679
ÜÇADIM
HASAN ALİ ÖZKAYNAK
ÜLKÜ SEYFİ KANDEMİR
O.O.
9.34
5
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
680
ÜÇADIM
ALTINOVA ORTAOKULU
9.33
6
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
681
ÜÇADIM
LOKMAN GÜN
DEMİRGÜL O.O.
9.07
7
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
682
ÜÇADIM
15.4.2002
AYETULLAH ÇAY
İSMAİL İLTEMİR
ORTAOKULU
8.89
8
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
683
ÜÇADIM
1.1.2001
FIRAT TEKATLI
KEPEZ O.O.
8.44
9
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
684
ÜÇADIM
1.1.2002
KEMAL BARIŞ ARICAN
( F ) MANAVGAT SAGIRİN
O.O.
8.22
10
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
685
ÜÇADIM
1.1.2002
FURKAN ŞİMSEK
TOROS KOLEJİ
8.14
11
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
686
ÜÇADIM
0.00
12
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
687
ÜÇADIM
0.00
13
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
688
ÜÇADIM
0.00
14
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
689
ÜÇADIM
0.00
15
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
690
ÜÇADIM
0.00
16
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
691
ÜÇADIM
0.00
17
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
692
ÜÇADIM
0.00
18
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
693
ÜÇADIM
0.00
19
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
694
ÜÇADIM
0.00
20
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
695
ÜÇADIM
0.00
21
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
696
ÜÇADIM
0.00
22
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
697
ÜÇADIM
0.00
23
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
698
ÜÇADIM
0.00
24
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
699
ÜÇADIM
0.00
25
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
700
ÜÇADIM
0.00
26
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
701
ÜÇADIM
0.00
27
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
702
ÜÇADIM
0.00
28
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
703
ÜÇADIM
0.00
29
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
704
ÜÇADIM
0.00
30
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
705
ÜÇADIM
0.00
31
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
706
ÜÇADIM
0.00
32
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
707
ÜÇADIM
0.00
33
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
708
ÜÇADIM
0.00
34
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
709
ÜÇADIM
0.00
35
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
710
ÜÇADIM
0.00
36
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
711
ÜÇADIM
0.00
37
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
712
ÜÇADIM
0.00
38
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
713
ÜÇADIM
0.00
39
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
714
ÜÇADIM
0.00
40
ÜÇADIM
Yıldız Erkekler
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Yarışmaları
02Nisan 201511:00
02Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
01 Nisan 201511:00
1.1.2001
MİKAİL KAYGISIZ
ALP ERDOGAN
SERTCELIK
İBRAHİM HAKTAN
MUDUL
22.10.2001 ERKAN KESKİN
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
PİST
Download

erkek sonuç - Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü