Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı
Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Yarışma Bilgileri
Yarışma Adı :
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm
Grup Birinciliği Yarışmaları
Yarışmanın Yapıldığı İl : Antalya
Kategori : Genç Kızlar
Tarih : 30 - 31 Mart 2015
Katılan Sporcu Sayısı :
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Diskalifiye Nedenleri ve Kural Numaraları
YARIŞMA PROGRAMI
KURAL 125.5 : Yarışmalar esnasında sportmenlik dışı davranışlarda bulunan sporcu IAAF Kural 125.5 gereği diskalifiye edilecektir. Sporcunun yarışmanın devamındaki
diğer branşlara katılması da engellenecektir. “Bu kurala göre diskalifiye edilen atletin, diskalifiye edildiği yarıştaki dereceleri geçersizdir.” Yarışma sonucunda o atletin
karşısında sadece “DQ 125.5” yazacak. Tüm uyarılar ve diskalifikasyonlar (yani sarı ve kırmızı kartlar) yarışma sekreterliğine ve tüm başhakemlere bildirilecektir.
Bakmak istediğiniz branş üzerine "Tıkla"yınız…
Genç Kızlar 1.GÜN
SAAT
BRANŞ
BARAJ DERECESİ
REKOR
KURAL 144.2 : Yarışma sırasında kurallar dışında yardım alan veya yardım veren atlet, başhakem tarafından önce sarı kartla uyarılır, tekrarı halinde IAAF Kural 144.2’ye
göre diskalifiye edilir. Yarışma alanında telefon, telsiz, radyo, kasetçalar vb. cihazlar kullanılması, atlete avantaj sağlayacak şekilde yay, tekerlek vb. donanıma sahip
ayakkabıların giyilmesi, atma aletlerinin normal ölçülerine eklerin yapılması, “kural dışı yardım” kabul edilir. Mesafe koşularında tur yemiş ya da tur yemek üzere olan
atletlerin tempo vermesi, IAAF Kural 144.2 çerçevesinde her iki atletin de diskalifiye edilmesini gerektirir.
KURAL 162.5 :Yerlerinize ya da dikkat komutundan sonra makul bir sürede pozisyon almayan ve yerlerinize komutundan sonra sesle ya da başka şekilde diğer
atlet(ler)i rahatsız eden atlet(ler) önce sarı kart, tekrarı halinde kırmızı kart görür.” Eğer başhakem, starterin kararıyla mutabık değilse, tüm atletlere yeşil kart gösterilir.
Bu kural sadece starteri/start başhakemini ilgilendirir.
KURAL 162.7 : Hatalı çıkış yapan her atlet diskalifiye edilir. Yarışmada ilk hatalı çıkışı yapan sporcu dahil, hatalı çıkış yapan tüm atletler IAAF Kural 162.7 gereği
diskalifiye edilecektir.
30 Mart 2015 - 10:00 100 Metre
KURAL 163.2 : Yarışma içerisinde bir sporcunun iterek veya çelme takarak, kasıtlı olarak bir başka sporcunun düşmesine neden olması diskalifiye sebebidir. Bunu yapan
sporcu IAAF Kural 163.2 gereği diskalifiye edilecektir. (Bu tip olaylarda yardımcı hakem sarı bayrağını kaldıracak ve başhakemi bilgilendirecektir. Diskalifiye olup
olmayacağına başhakem karar verecektir.)
KURAL 163.3 : Kulvarlı koşuların tamamında sporcu, yarışmayı çıkıştan varışa kadar kendi kulvarında koşmak zorundadır. Virajda kendi kulvarının solundaki kulvara
geçen ya da o kulvarın çizgisine temas eden atlet, IAAF Kural 163.3 gereği diskalifiye edilecektir. Ancak sporcu yarışma içerisinde başkası tarafından itilmek veya
dengesinin bozulması sonucu kulvar değiştirmek zorunda kalırsa ve bu durum kendisine avantaj sağlamazsa diskalifiye söz konusu olmayacaktır. Düzlükte kendi
kulvarının dışına çıkan ve kendisine mesafe avantajı sağlamayan atlet, bir diğer kulvardaki atleti engellememişse diskalifiye edilmez. Virajda kendi kulvarının sağındaki
30 Mart 2015 - 10:00 400 Metre
30 Mart 2015 - 10:00 1500 Metre
30 Mart 2015 - 10:00 100 Metre Engelli
KURAL 163.3 : 800 metre koşusunda sporcular kendi kulvarlarını terk edecekleri çizgiye kadar, kulvarlarında koşmak zorundadır. Bu işaretli bölüme gelmeden kulvarını
terk eden sporcu IAAF Kural 163.3 gereği diskalifiye edilecektir.
30 Mart 2015 - 10:00 Sırıkla Atlama
KURAL 163.3 : 4*400 metre bayrak yarışmasında ikinci sıradaki sporcu kulvar farkı sona erinceye kadar (ilk dönemeç) kendi kulvarında koşacaktır. Bu noktaya gelene
kadar kulvar ihlali yapan sporcunun takımı IAAF Kural 163.3 gereği diskalifiye edilecektir
30 Mart 2015 - 10:00 Üçadım Atma
KURAL 168.7 : Engel yarışmalarında engel geçişi esnasında ayağını engelin üst kısmının yatay düzeyinin aşağısından geçiren, eli veya ayağı ile engeli kasten deviren ve
her ne sebeple olursa olsun engel üzerinden geçmeyen sporcu IAAF Kural 168.7 gereği diskalifiye edilecektir.
30 Mart 2015 - 10:00 Disk Atma
KURAL 170.9 : 4*400 metre bayrak yarışmasında 3. ve 4. sporcular; kendilerinden önceki takım elemanlarının 200 metreyi geçiş durumuna göre sıralanacaklar ve bu
sıralamayı bayrak değişim anına kadar değiştirdikleri takdirde takımları IAAF Kural 170.9 gereği diskalifiye edilecektir.
KURAL 170.13 : Bayrak yarışmalarında bayrağın yere düşmesi halinde, bayrağı düşüren atlet alacaktır. Bayrağı düşüren atletin dışında bir atletin alması, IAAF Kural
170.13’e göre takımın diskalifiye edilmesine neden olur. Bayrağı düşüren atlet, bayrağı yerden alırken koşulan mesafeyi kısaltır ya da bir başka kulvardaki atleti
engellerse, yine bu kural çerçevesinde takımı diskalifiye edilir.
Genç Kızlar 2.GÜN
SAAT
BRANŞ
BARAJ DERECESİ
REKOR
KURAL 170.14 : Bayrak yarışmalarında bayrağın değişim sahasının dışında değiştirilmesi durumunda hatalı değişimi yapan takım IAAF Kural 170.14 gereği diskalifiye
edilecektir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus sporcunun değil, bayrağın değişim alanı içerisinde olmasıdır.
Uluslararası kısaltmalar
31 Mart 2015 - 10:00 800 Metre
31 Mart 2015 - 10:00 200 Metre
DNS : Yarışa başlamadı
31 Mart 2015 - 10:00 300 Metre Engelli
DNF : Yarışı tamamlamadı
31 Mart 2015 - 10:00 Uzun Atlama
DQ : Diskalifiye
31 Mart 2015 - 10:00 Yüksek Atlama
NM : Geçerli derecesi yok
Türkiye Rekoru Kısaltmaları
31 Mart 2015 - 10:00 Gülle Atma
31 Mart 2015 - 10:00 Cirit Atma
TR : Türkiye Rekoru
31 Mart 2015 - 10:00 İsveç Bayrak
GTR : Türkiye Gençler Rekoru
31 Mart 2015 - 10:00 Genel Puan Durumu
YTR : Türkiye Yıldızlar Rekoru
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Genç Kızlar
S.N.
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
ADI VE SOYADI
13:52
Kayıt Listesi
İli-Okulu
YARIŞACAĞI
BRANŞ
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
1
100M-1-3
24.8.1998
HASRET ÇAKIL
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
100M
1
3
3
2
200M-1-3
24.8.1998
HASRET ÇAKIL
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
200M
1
3
3
3
400M-1-3
30.4.1998
DERYA BAYDAR
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
400M
1
3
3
4
800M-1-3
27.1.2000
NECLA CEYLAN
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
800M
1
3
3
5
1500M-1-3
27.1.2000
NECLA CEYLAN
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
1500M
1
3
3
6
100M.ENG-1-3
3.8.1998
MARYNA FYENDU
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
100M.ENG
1
3
3
7
300M.ENG-1-3
29.8.1999
HAVVA NUR SAKİK
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
300M.ENG
1
3
3
8
UZUN-3
3.8.1998
MARYNA FYENDU
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
UZUN
1
3
3
9
ÜÇADIM-3
29.8.1999
HAVVA NUR SAKİK
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
ÜÇADIM
1
3
3
10
YÜKSEK-3
12.9.1999
PERİHAN KOZ
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
YÜKSEK
1
3
3
11
SIRIK-3
12.9.1999
PERİHAN KOZ
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
SIRIK
1
3
3
12
GÜLLE-3
9.2.1999
KARDELEN HOROZ
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
GÜLLE
1
3
3
13
DİSK-3
12.9.1998
ARİN ELBİR
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
DİSK
1
3
3
14
CİRİT-3
12.9.1998
ARİN ELBİR
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
CİRİT
1
3
3
HASRET ÇAKIL
İSVEÇ
1
3
3
DERYA BAYDAR
İSVEÇ
1
3
3
HAVVA NUR SAKİK
İSVEÇ
1
3
3
NECLA CEYLAN
İSVEÇ
1
3
3
HASRET ÇAKIL DERYA
BAYDAR HAVVA NUR SAKİK
NECLA CEYLAN
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
İSVEÇ
1
3
3
16.9.1997
FUNDA AY
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK. AND. LİSESİ
100M
1
5
5
200M-1-5
7.9.1997
FUNDA AY
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK. AND. LİSESİ
200M
1
5
5
18
400M-1-5
16.1.1999
CENNET SEYİTALİ
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK. AND. LİSESİ
400M
1
5
5
19
800M-1-5
9.7.1997
HABİBE KARA
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK. AND. LİSESİ
800M
1
5
5
20
1500M-1-5
9.7.1997
HABİBE KARA
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK. AND. LİSESİ
1500M
1
5
5
21
100M.ENG-1-5
7.9.1997
AYŞEGÜL KÖK
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK. AND. LİSESİ
100M.ENG
1
5
5
22
300M.ENG-1-5
16.1.1999
CENNET SEYİTALİ
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK. AND. LİSESİ
300M.ENG
1
5
5
23
UZUN-5
7.7.1999
HURİ ELFİN ORAL
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK. AND. LİSESİ
UZUN
1
5
5
24
ÜÇADIM-5
4.1.1997
AYŞEGÜL KÖK
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK. AND. LİSESİ
ÜÇADIM
1
5
5
25
YÜKSEK-5
7.7.1999
HURİ ELFİN ORAL
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK. AND. LİSESİ
YÜKSEK
1
5
5
26
SIRIK-5
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK. AND. LİSESİ
SIRIK
1
5
5
27
GÜLLE-5
21.6.1998
EZGİCAN GÜNDOĞDU
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK. AND. LİSESİ
GÜLLE
1
5
5
28
DİSK-5
27.3.1997
EDA TUĞSUZ
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK. AND. LİSESİ
DİSK
1
5
5
29
CİRİT-5
27.3.1997
EDA TUĞSUZ
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK. AND. LİSESİ
CİRİT
1
5
5
FUNDA AY
İSVEÇ
1
5
5
HURİ ELFİN ORAL
İSVEÇ
1
5
5
CENNET SEYİTALİ
İSVEÇ
1
5
5
AYŞEGÜL KÖK
İSVEÇ
1
5
5
15
İSVEÇ-1-3
16
100M-1-5
17
FUNDA AY HURİ ELFİN ORAL
CENNET SEYİTALİ AYŞEGÜL
KÖK
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK. AND. LİSESİ
İSVEÇ
1
5
5
1.1.1997
DİDEM YİĞİT
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
100M
1
1
1
200M-1-1
1.1.1997
NİDA ÇOBAN
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
200M
1
1
1
400M-1-1
1.1.1997
NİDA ÇOBAN
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
400M
1
1
1
34
800M-1-1
1.1.1997
İREM ECE ATEŞ
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
800M
1
1
1
35
1500M-1-1
1.1.2000
EMİNE VİCDAN
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
1500M
1
1
1
36
100M.ENG-1-1
1.1.1999
İREM ECE ATEŞ
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
100M.ENG
1
1
1
37
300M.ENG-1-1
1.1.1997
İLAYDA ŞAHBAZ
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
300M.ENG
1
1
1
38
UZUN-1
1.1.1997
EMİNE VİCDAN
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
UZUN
1
1
1
39
ÜÇADIM-1
12.4.1903
MELİSA PALA
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
ÜÇADIM
1
1
1
30
İSVEÇ-1-5
31
100M-1-1
32
33
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Genç Kızlar
S.N.
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
ADI VE SOYADI
13:52
Kayıt Listesi
İli-Okulu
40
YÜKSEK-1
1.1.1998
MELİSA PALA
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
41
SIRIK-1
1.1.1999
İLAYDA ŞAHBAZ
42
GÜLLE-1
1.1.1997
LARA BAYLAN
43
DİSK-1
1.1.1997
LARA BAYLAN
44
CİRİT-1
1.1.1999
PERVİN A. YILDIRIM
YARIŞACAĞI
BRANŞ
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
YÜKSEK
1
1
1
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
SIRIK
1
1
1
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
GÜLLE
1
1
1
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
DİSK
1
1
1
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
CİRİT
1
1
1
DİDEM YİĞİT
İSVEÇ
1
1
1
İLAYDA ŞAHBAZ
İSVEÇ
1
1
1
MELİSA PALA
İSVEÇ
1
1
1
İREM ECE ATEŞ
İSVEÇ
1
1
1
DİDEM YİĞİT İLAYDA ŞAHBAZ
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
MELİSA PALA İREM ECE ATEŞ
İSVEÇ
1
1
1
45
İSVEÇ-1-1
46
100M-1-2
17.8.2000
İREM BETÜL SEVER
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
100M
1
2
2
47
200M-1-2
31.7.2000
DİLEK BEKAR
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
200M
1
2
2
48
400M-1-2
10.10.2000
NUR YANASAVUR
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
400M
1
2
2
49
800M-1-2
15.6.1997
SÜMEYYE EROL
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
800M
1
2
2
50
1500M-1-2
15.6.1997
SÜMEYYE EROL
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
1500M
1
2
2
51
100M.ENG-1-2
29.6.1998
DİLARA KORKMAZ
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
100M.ENG
1
2
2
52
300M.ENG-1-2
29.6.1998
DİLARA KORKMAZ
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
300M.ENG
1
2
2
53
UZUN-2
8.6.1998
GÜLBAHAR KANBUR
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
UZUN
1
2
2
54
ÜÇADIM-2
8.6.1998
GÜLBAHAR KANBUR
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
ÜÇADIM
1
2
2
55
YÜKSEK-2
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
YÜKSEK
1
2
2
56
SIRIK-2
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
SIRIK
1
2
2
57
GÜLLE-2
13.6.1998
SAFİYE GÜLMEZ
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
GÜLLE
1
2
2
58
DİSK-2
9.7.1998
ŞERİFE AKMAK
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
DİSK
1
2
2
59
CİRİT-2
29.6.1999
AYŞENUR ELKIRMIŞ
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
CİRİT
1
2
2
İREM BETÜL SEVER
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
İSVEÇ
1
2
2
DİLEK BEKAR
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
İSVEÇ
1
2
2
GİZEM ÖZTÜRK
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
İSVEÇ
1
2
2
İSVEÇ
1
2
2
SÜMEYYE EROL
60
İSVEÇ-1-2
İREM BETÜL SEVER DİLEK
BEKAR GİZEM ÖZTÜRK
SÜMEYYE EROL
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
İSVEÇ
1
2
2
61
100M-1-4
BAŞAK KALELİOĞLU
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
100M
1
4
4
62
200M-1-4
GAMZE EKİCİ
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
200M
1
4
4
63
400M-1-4
ŞEYMA YAZGAN
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
400M
1
4
4
64
800M-1-4
SELEN IRLAYICI
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
800M
1
4
4
65
1500M-1-4
SELEN IRLAYICI
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
1500M
1
4
4
66
100M.ENG-1-4
GAMZE EKİCİ
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
100M.ENG
1
4
4
67
300M.ENG-1-4
ŞEYMA YAZGAN
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
300M.ENG
1
4
4
68
UZUN-4
NAZMİYE SARI
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
UZUN
1
4
4
69
ÜÇADIM-4
NAZMİYE SARI
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
ÜÇADIM
1
4
4
70
YÜKSEK-4
NAZLICAN ÖZ
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
YÜKSEK
1
4
4
71
SIRIK-4
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
SIRIK
1
4
4
72
GÜLLE-4
GÖKÇE TAŞYÜREK
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
GÜLLE
1
4
4
73
DİSK-4
GÖKÇE TAŞYÜREK
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
DİSK
1
4
4
74
CİRİT-4
YEŞİM OLUK
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
CİRİT
1
4
4
NAZMİYE SARI
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
İSVEÇ
1
4
4
SELEN IRLAYICI
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
İSVEÇ
1
4
4
GAMZE EKİCİ
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
İSVEÇ
1
4
4
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Genç Kızlar
S.N.
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
ADI VE SOYADI
ŞEYMA YAZGAN
13:52
Kayıt Listesi
İli-Okulu
YARIŞACAĞI
BRANŞ
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
İSVEÇ
1
4
4
75
İSVEÇ-1-4
NAZMİYE SARI SELEN
IRLAYICI GAMZE EKİCİ ŞEYMA 75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
YAZGAN
İSVEÇ
1
4
4
76
100M-2-2
MERVE GÜNDOĞDU
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
100M
2
2
6
77
200M-2-2
SEMRA GÜZEL
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
200M
2
2
6
78
400M-2-2
ZEYNEP KÖK
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
400M
2
2
6
79
800M-2-2
AYŞE ERBİL
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
800M
2
2
6
80
1500M-2-2
AYŞE ERBİL
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
1500M
2
2
6
81
100M.ENG-2-2
KADRİYE GÜLSÜM
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
100M.ENG
2
2
6
82
300M.ENG-2-2
MERVE GÜNDOĞDU
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
300M.ENG
2
2
6
83
UZUN-6
ALEYNA GÜLER
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
UZUN
2
2
6
84
ÜÇADIM-6
KADRİYE GÜLSÜM
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
ÜÇADIM
2
2
6
85
YÜKSEK-6
ZEYNEP KÖK
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
YÜKSEK
2
2
6
86
SIRIK-6
ALEYNA GÜLER
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
SIRIK
2
2
6
87
GÜLLE-6
BETÜL ÖNDER
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
GÜLLE
2
2
6
88
DİSK-6
BETÜL ÖNDER
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
DİSK
2
2
6
89
CİRİT-6
SEMRA GÜZEL
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
CİRİT
2
2
6
KADRİYE GÜLSÜM
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
İSVEÇ
2
2
6
MERVE GÜNDOĞDU
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
İSVEÇ
2
2
6
BETÜL ÖNDER
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
İSVEÇ
2
2
6
ZEYNEP KÖK
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
İSVEÇ
2
2
6
90
İSVEÇ-2-2
KADRİYE GÜLSÜM MERVE
GÜNDOĞDU BETÜL ÖNDER
ZEYNEP KÖK
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
İSVEÇ
2
2
6
91
100M-2-4
YAĞMUR AKDEMİR
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( B )
100M
2
4
8
92
200M-2-4
NEBAHAT UÇAR
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( B )
200M
2
4
8
93
400M-2-4
NEBAHAT UÇAR
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( B )
400M
2
4
8
94
800M-2-4
EBRU SEVİNDİK
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( B )
800M
2
4
8
95
1500M-2-4
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( B )
1500M
2
4
8
96
100M.ENG-2-4
NAGEHAN ACAR
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( B )
100M.ENG
2
4
8
97
300M.ENG-2-4
NAGEHAN ACAR
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( B )
300M.ENG
2
4
8
98
UZUN-8
CEYDA ÖZKAN
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( B )
UZUN
2
4
8
99
ÜÇADIM-8
CEYDA ÖZKAN
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( B )
ÜÇADIM
2
4
8
100
YÜKSEK-8
YAĞMUR AKDEMİR
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( B )
YÜKSEK
2
4
8
101
SIRIK-8
AYSEL KILIÇ
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( B )
SIRIK
2
4
8
102
GÜLLE-8
DÖNDÜ YILDIRIM
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( B )
GÜLLE
2
4
8
103
DİSK-8
ASLI ÖZATÜRK
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( B )
DİSK
2
4
8
104
CİRİT-8
ASLI ÖZATÜRK
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( B )
CİRİT
2
4
8
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( B )
İSVEÇ
2
4
8
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( B )
İSVEÇ
2
4
8
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( B )
İSVEÇ
2
4
8
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( B )
İSVEÇ
2
4
8
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( B )
İSVEÇ
2
4
8
100M
2
3
7
200M
2
3
7
400M
2
3
7
800M
2
3
7
1500M
2
3
7
100M.ENG
2
3
7
300M.ENG
2
3
7
UZUN
2
3
7
105
İSVEÇ-2-4
106
100M-2-3
ÖZGENUR AKBULUT
107
200M-2-3
ÖZGENUR AKBULUT
108
400M-2-3
EBRU BİLDİR
109
800M-2-3
EBRU BİLDİR
110
1500M-2-3
111
100M.ENG-2-3
DUYGU YOĞUN
112
300M.ENG-2-3
DUYGU YOĞUN
113
UZUN-7
FATMAGÜL BİLİCİ
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Genç Kızlar
S.N.
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
ADI VE SOYADI
114
ÜÇADIM-7
FATMAGÜL BİLİCİ
115
YÜKSEK-7
BERFİN ÖRÜCÜ
116
SIRIK-7
117
GÜLLE-7
GAMZE KAYAHAN
118
DİSK-7
DİLARA BENSU KAYMAK
119
CİRİT-7
MELTEM CAKCAK
13:52
Kayıt Listesi
İli-Okulu
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
YARIŞACAĞI
BRANŞ
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
ÜÇADIM
2
3
7
YÜKSEK
2
3
7
SIRIK
2
3
7
GÜLLE
2
3
7
DİSK
2
3
7
CİRİT
2
3
7
İSVEÇ
2
3
7
İSVEÇ
2
3
7
İSVEÇ
2
3
7
İSVEÇ
2
3
7
İSVEÇ
2
3
7
120
İSVEÇ-2-3
121
100M--
100M
122
200M--
200M
123
400M--
400M
124
800M--
800M
125
1500M--
1500M
126
100M.ENG--
100M.ENG
127
300M.ENG--
300M.ENG
128
UZUN-
129
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
130
YÜKSEK-
YÜKSEK
131
SIRIK-
SIRIK
132
GÜLLE-
GÜLLE
133
DİSK-
DİSK
134
CİRİT-
CİRİT
UZUN
İSVEÇ
İSVEÇ
İSVEÇ
İSVEÇ
135
İSVEÇ--
İSVEÇ
136
100M--
100M
137
200M--
200M
138
400M--
400M
139
800M--
800M
140
1500M--
1500M
141
100M.ENG--
100M.ENG
142
300M.ENG--
300M.ENG
143
UZUN-
144
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
145
YÜKSEK-
YÜKSEK
146
SIRIK-
SIRIK
147
GÜLLE-
GÜLLE
UZUN
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Genç Kızlar
S.N.
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
ADI VE SOYADI
13:52
Kayıt Listesi
İli-Okulu
YARIŞACAĞI
BRANŞ
148
DİSK-
DİSK
149
CİRİT-
CİRİT
İSVEÇ
İSVEÇ
İSVEÇ
İSVEÇ
150
İSVEÇ--
İSVEÇ
151
100M--
100M
152
200M--
200M
153
400M--
400M
154
800M--
800M
155
1500M--
156
100M.ENG--
100M.ENG
157
300M.ENG--
300M.ENG
158
UZUN-
159
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
160
YÜKSEK-
YÜKSEK
161
SIRIK-
SIRIK
162
GÜLLE-
GÜLLE
163
DİSK-
DİSK
164
CİRİT-
CİRİT
1500M
UZUN
İSVEÇ
İSVEÇ
İSVEÇ
İSVEÇ
165
İSVEÇ--
İSVEÇ
166
100M--
100M
167
200M--
200M
168
400M--
400M
169
800M--
800M
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Genç Kızlar
S.N.
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
ADI VE SOYADI
13:52
Kayıt Listesi
İli-Okulu
YARIŞACAĞI
BRANŞ
170
1500M--
171
100M.ENG--
100M.ENG
172
300M.ENG--
300M.ENG
173
UZUN-
174
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
175
YÜKSEK-
YÜKSEK
176
SIRIK-
SIRIK
177
GÜLLE-
GÜLLE
178
DİSK-
179
CİRİT-
1500M
UZUN
DİSK
CİRİT
İSVEÇ
İSVEÇ
İSVEÇ
İSVEÇ
180
İSVEÇ--
İSVEÇ
181
100M--
100M
182
200M--
200M
183
400M--
400M
184
800M--
800M
185
1500M--
1500M
186
100M.ENG--
100M.ENG
187
300M.ENG--
300M.ENG
188
UZUN-
189
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
190
YÜKSEK-
YÜKSEK
191
SIRIK-
SIRIK
192
GÜLLE-
GÜLLE
193
DİSK-
194
CİRİT-
UZUN
DİSK
CİRİT
İSVEÇ
İSVEÇ
İSVEÇ
İSVEÇ
195
İSVEÇ--
İSVEÇ
196
100M--
100M
197
200M--
200M
198
400M--
400M
199
800M--
800M
200
1500M--
201
100M.ENG--
1500M
100M.ENG
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Genç Kızlar
S.N.
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
ADI VE SOYADI
13:52
Kayıt Listesi
İli-Okulu
YARIŞACAĞI
BRANŞ
202
300M.ENG--
203
UZUN-
204
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
205
YÜKSEK-
YÜKSEK
206
SIRIK-
SIRIK
207
GÜLLE-
GÜLLE
208
DİSK-
DİSK
209
CİRİT-
CİRİT
300M.ENG
UZUN
İSVEÇ
İSVEÇ
İSVEÇ
İSVEÇ
210
İSVEÇ--
İSVEÇ
211
100M--
100M
212
200M--
200M
213
400M--
400M
214
800M--
800M
215
1500M--
1500M
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Genç Kızlar
S.N.
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
ADI VE SOYADI
13:52
Kayıt Listesi
İli-Okulu
YARIŞACAĞI
BRANŞ
216
100M.ENG--
100M.ENG
217
300M.ENG--
300M.ENG
218
UZUN-
219
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
220
YÜKSEK-
YÜKSEK
221
SIRIK-
SIRIK
222
GÜLLE-
GÜLLE
223
DİSK-
DİSK
224
CİRİT-
CİRİT
UZUN
İSVEÇ
İSVEÇ
İSVEÇ
İSVEÇ
225
İSVEÇ--
İSVEÇ
226
100M--
100M
227
200M--
200M
228
400M--
400M
229
800M--
800M
230
1500M--
1500M
231
100M.ENG--
100M.ENG
232
300M.ENG--
300M.ENG
233
UZUN-
234
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
235
YÜKSEK-
YÜKSEK
236
SIRIK-
SIRIK
237
GÜLLE-
GÜLLE
UZUN
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Genç Kızlar
S.N.
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
ADI VE SOYADI
13:52
Kayıt Listesi
İli-Okulu
YARIŞACAĞI
BRANŞ
238
DİSK-
DİSK
239
CİRİT-
CİRİT
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
İSVEÇ
İSVEÇ
İSVEÇ
İSVEÇ
240
İSVEÇ--
241
YÜKSEK-
YÜKSEK
242
YÜKSEK-
YÜKSEK
243
YÜKSEK-
YÜKSEK
244
YÜKSEK-
YÜKSEK
245
YÜKSEK-
YÜKSEK
246
YÜKSEK-
YÜKSEK
247
YÜKSEK-
YÜKSEK
248
YÜKSEK-
YÜKSEK
249
YÜKSEK-
YÜKSEK
250
YÜKSEK-
YÜKSEK
251
YÜKSEK-
YÜKSEK
252
YÜKSEK-
253
GÜLLE-9
254
GÜLLE-
GÜLLE
255
GÜLLE-
GÜLLE
256
GÜLLE-
GÜLLE
257
GÜLLE-
GÜLLE
258
GÜLLE-
GÜLLE
259
GÜLLE-
GÜLLE
260
GÜLLE-
GÜLLE
261
GÜLLE-
GÜLLE
262
GÜLLE-
GÜLLE
263
GÜLLE-
GÜLLE
264
GÜLLE-
265
DİSK-9
13.5.1998
NURAN ŞEN
( F ) GÜZELOLUK ANADOLU LİSESİ
DİSK
9
266
DİSK-10
1.1.1999
Sönmez Gül PALABIYIK
( F ) TEZ TUR MESL. TEK.ANAD.LİSESİ
DİSK
10
267
DİSK-
DİSK
268
DİSK-
DİSK
269
DİSK-
DİSK
270
DİSK-
DİSK
271
DİSK-
DİSK
272
DİSK-
DİSK
273
DİSK-
DİSK
274
DİSK-
DİSK
275
DİSK-
DİSK
276
DİSK-
DİSK
277
CİRİT-
CİRİT
278
CİRİT-
CİRİT
279
CİRİT-
CİRİT
280
CİRİT-
CİRİT
281
CİRİT-
CİRİT
282
CİRİT-
CİRİT
283
CİRİT-
CİRİT
284
CİRİT-
CİRİT
285
CİRİT-
CİRİT
286
CİRİT-
CİRİT
287
CİRİT-
CİRİT
288
CİRİT-
CİRİT
İSVEÇ
YÜKSEK
1.1.1999
Sönmez Gül PALABIYIK
( F ) TEZ TUR MESL. TEK.ANAD.LİSESİ
GÜLLE
9
GÜLLE
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Genç Kızlar
S.N.
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
13:52
Kayıt Listesi
ADI VE SOYADI
İli-Okulu
YARIŞACAĞI
BRANŞ
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
289
CİRİT-
CİRİT
290
CİRİT-
CİRİT
291
CİRİT-
CİRİT
292
CİRİT-
CİRİT
293
CİRİT-
CİRİT
294
CİRİT-
CİRİT
295
CİRİT-
CİRİT
296
CİRİT-
297
100M-2-5
13.5.1998
NURAN ŞEN
( F ) GÜZELOLUK ANADOLU LİSESİ
100M
2
5
298
100M-2-6
1.1.1999
BETÜL ERSOY
( F ) KARATAY ANADOLU LİSESİ
100M
2
6
299
100M-2-7
1.1.1999
ASENA NİZAM
( F ) ENVAR KOLEJİ
100M
2
7
300
100M--
100M
301
100M--
100M
CİRİT
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Genç Kızlar
S.N.
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
ADI VE SOYADI
13:52
Kayıt Listesi
İli-Okulu
YARIŞACAĞI
BRANŞ
302
100M--
100M
303
100M--
100M
304
100M--
100M
305
100M--
100M
306
100M--
100M
307
100M--
100M
308
100M--
100M
309
800M--
800M
310
800M--
800M
311
800M--
800M
312
800M--
800M
313
800M--
800M
314
800M--
800M
315
800M--
800M
316
800M--
800M
317
800M--
800M
318
800M--
800M
319
800M--
800M
320
800M--
800M
321
400M--
400M
322
400M--
400M
323
400M--
400M
324
400M--
400M
325
400M--
400M
326
400M--
400M
327
400M--
400M
328
400M--
400M
329
400M--
400M
330
400M--
400M
331
400M--
400M
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Genç Kızlar
S.N.
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
13:52
Kayıt Listesi
ADI VE SOYADI
İli-Okulu
YARIŞACAĞI
BRANŞ
332
400M--
400M
333
400M--
400M
334
400M--
400M
335
400M--
336
200M-2-5
337
200M-2-6
338
200M--
200M
339
200M--
200M
340
200M--
200M
341
200M--
200M
342
200M--
200M
343
200M--
200M
344
200M--
200M
345
200M--
200M
346
200M--
200M
347
200M--
200M
348
200M--
349
100M.ENG-2-5
350
100M.ENG--
100M.ENG
351
100M.ENG--
100M.ENG
352
100M.ENG--
100M.ENG
353
100M.ENG--
100M.ENG
354
100M.ENG--
100M.ENG
355
100M.ENG--
100M.ENG
356
100M.ENG--
100M.ENG
357
100M.ENG--
100M.ENG
358
100M.ENG--
100M.ENG
359
100M.ENG--
100M.ENG
360
100M.ENG--
100M.ENG
361
100M.ENG--
100M.ENG
362
300M.ENG--
300M.ENG
363
300M.ENG--
300M.ENG
364
300M.ENG--
300M.ENG
365
300M.ENG--
300M.ENG
366
300M.ENG--
300M.ENG
367
300M.ENG--
300M.ENG
368
300M.ENG--
300M.ENG
369
300M.ENG--
300M.ENG
370
300M.ENG--
300M.ENG
371
300M.ENG--
300M.ENG
372
300M.ENG--
300M.ENG
373
300M.ENG--
300M.ENG
374
300M.ENG--
300M.ENG
375
300M.ENG--
300M.ENG
376
1500M--
1500M
377
1500M--
1500M
378
1500M--
1500M
379
1500M--
1500M
380
1500M--
1500M
381
1500M--
1500M
382
1500M--
1500M
383
1500M--
1500M
384
1500M--
1500M
385
1500M--
1500M
386
1500M--
1500M
387
1500M--
1500M
388
1500M--
1500M
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
400M
15.11.1997
RABİA NUR BEKLER
( F ) ÇAĞLAYAN ANADOLU LİSESİ
200M
2
5
ASENA NİZAM
( F ) ENVAR KOLEJİ
200M
2
6
2
5
200M
15.11.1997
RABİA NUR BEKLER
( F ) ÇAĞLAYAN ANADOLU LİSESİ
100M.ENG
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Genç Kızlar
S.N.
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
ADI VE SOYADI
13:52
Kayıt Listesi
İli-Okulu
YARIŞACAĞI
BRANŞ
389
1500M--
1500M
390
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
391
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
392
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
393
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
394
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
395
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
396
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
397
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
398
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
399
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
400
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
401
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
402
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
403
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
404
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
405
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
406
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
407
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
408
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
409
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
410
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
411
ÜÇADIM-
ÜÇADIM
412
SIRIK-
SIRIK
413
SIRIK-
SIRIK
414
SIRIK-
SIRIK
415
SIRIK-
SIRIK
416
SIRIK-
SIRIK
417
SIRIK-
SIRIK
418
SIRIK-
SIRIK
419
SIRIK-
SIRIK
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Genç Kızlar
S.N.
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
ADI VE SOYADI
13:52
Kayıt Listesi
İli-Okulu
YARIŞACAĞI
BRANŞ
420
SIRIK-
SIRIK
421
SIRIK-
SIRIK
422
SIRIK-
SIRIK
423
SIRIK-
SIRIK
424
SIRIK-
SIRIK
425
SIRIK-
SIRIK
426
SIRIK-
SIRIK
427
SIRIK-
SIRIK
428
SIRIK-
SIRIK
429
SIRIK-
SIRIK
430
SIRIK-
SIRIK
431
SIRIK-
SIRIK
432
SIRIK-
SIRIK
433
SIRIK-
434
UZUN-9
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
SIRIK
1.1.1999
BETÜL ERSOY
( F ) KARATAY ANADOLU LİSESİ
UZUN
9
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Genç Kızlar
S.N.
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
ADI VE SOYADI
13:52
Kayıt Listesi
İli-Okulu
YARIŞACAĞI
BRANŞ
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Genç Kızlar
S.N.
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
ADI VE SOYADI
13:52
Kayıt Listesi
İli-Okulu
YARIŞACAĞI
BRANŞ
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Genç Kızlar
S.N.
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
SERİ-KULVAR
FORMÜLÜ
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
ADI VE SOYADI
13:52
Kayıt Listesi
İli-Okulu
YARIŞACAĞI
BRANŞ
EN İYİ
DERECESİ
SERİ
ATMAKULVAR ATLAMA
SIRASI
GENÇ VE YILDIZ KIZLAR PUAN TABLOSU
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
100m
200m
300m
Yıldız
400m
100m
Engelli
300m
Engelli
800m
1500m
4X100M
Yıldız
İsveç
Bayrak
Yüksek
DERECE
DERECE
DERECE
DERECE
DERECE
DERECE
DERECE
DERECE
DERECE
DERECE
DERECE DERECE DERECE DERECE DERECE DERECE DERECE
11.60
11.62
11.64
11.66
11.68
11.70
11.72
11.74
11.76
11.78
11.80
11.82
11.84
11.86
11.88
11.90
11.92
11.94
11.96
11.98
12.00
12.02
12.04
12.06
12.08
12.10
12.13
12.16
12.19
12.22
12.25
12.28
12.31
12.34
12.37
12.40
12.43
12.46
12.49
12.52
12.55
12.59
12.63
12.67
12.71
12.75
12.80
12.85
12.90
12.95
13.00
13.05
13.10
13.15
13.20
13.25
13.30
13.35
13.40
13.45
13.50
13.55
13.65
13.75
13.85
13.95
14.05
14.15
14.25
14.35
14.45
14.55
14.65
14.75
14.85
14.95
15.05
15.15
15.25
15.35
15.45
15.55
15.65
15.75
15.85
15.95
16.05
16.15
16.25
16.45
16.65
16.85
17.05
17.25
17.45
17.65
17.85
18.05
18.25
18.45
0
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
23.49
23.54
23.59
23.64
23.69
23.74
23.79
23.84
23.89
23.94
23.99
24.04
24.09
24.14
24.19
24.24
24.29
24.34
24.39
24.44
24.49
24.54
24.59
24.64
24.69
24.74
24.79
24.84
24.90
25.00
25.10
25.20
25.30
25.40
25.50
25.60
25.70
25.80
25.90
26.00
26.10
26.20
26.30
26.40
26.50
26.60
26.70
26.80
26.90
27.00
27.10
27.20
27.30
27.40
27.50
27.60
27.70
27.80
27.90
28.00
28.10
28.30
28.50
28.70
28.90
29.10
29.30
29.50
29.70
29.90
30.10
30.30
30.50
30.70
30.90
31.10
31.30
31.50
31.70
32.00
32.30
32.60
32.90
33.20
33.50
33.80
34.10
34.40
34.70
35.10
35.50
35.90
36.30
36.70
37.10
37.50
38.00
38.50
39.00
39.50
0
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
41.00
41.20
41.40
41.60
41.80
42.00
42.20
42.40
42.60
42.80
43.00
43.20
43.40
43.60
43.80
44.00
44.20
44.40
44.60
44.80
45.00
45.20
45.40
45.60
45.80
46.00
46.20
46.40
46.60
46.80
47.00
47.20
47.40
47.60
47.80
48.00
48.10
48.20
48.30
48.40
48.50
48.60
48.70
48.80
48.90
49.00
49.10
49.20
49.30
49.40
49.50
49.60
49.70
49.80
49.90
50.00
50.10
50.20
50.30
50.40
50.50
50.60
50.70
50.80
50.90
51.00
51.10
51.20
51.30
51.40
51.50
51.60
51.70
51.80
51.90
52.00
52.10
52.20
52.30
52.40
52.50
52.60
52.70
52.80
52.90
53.00
53.10
53.20
53.30
53.40
53.50
53.60
53.70
53.80
53.90
54.00
54.10
54.20
54.30
54.40
0
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
54.54
54.64
54.74
54.84
54.94
55.04
55.14
55.24
55.34
55.44
55.54
55.64
55.74
55.84
55.94
56.04
56.24
56.44
56.64
56.84
57.04
57.24
57.44
57.64
57.84
58.04
58.24
58.44
58.64
58.84
59.04
59.24
59.44
59.64
59.84
1:00.04
1:00.24
1:00.44
1:00.64
1:00.84
1:01.04
1:01.24
1:01.44
1:01.64
1:01.84
1:02.04
1:02.24
1:02.44
1:02.64
1:02.84
1:03.04
1:03.34
1:03.64
1:03.94
1:04.24
1:04.54
1:04.84
1:05.14
1:05.44
1:05.74
1:06.04
1:06.34
1:06.64
1:06.94
1:07.34
1:07.74
1:08.14
1:08.54
1:08.94
1:09.34
1:09.74
1:10.14
1:10.54
1:10.94
1:11.34
1:11.74
1:12.24
1:12.74
1:13.24
1:13.74
1:14.24
1:14.74
1:15.34
1:15.94
1:16.54
1:17.14
1:17.74
1:18.34
1:19.14
1:19.94
1:20.74
1:21.54
1:22.34
1:23.14
1:24.14
1:25.14
1:26.14
1:27.14
1:28.14
1:29.54
0
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
13.70
13.74
13.78
13.82
13.86
13.90
13.94
13.98
14.02
14.06
14.10
14.14
14.18
14.22
14.26
14.30
14.35
14.40
14.45
14.50
14.55
14.60
14.65
14.70
14.75
14.80
14.85
14.90
14.95
15.00
15.05
15.10
15.15
15.20
15.25
15.30
15.35
15.40
15.50
15.60
15.70
15.80
15.90
16.00
16.10
16.20
16.30
16.40
16.50
16.60
16.70
16.80
16.90
17.00
17.10
17.20
17.30
17.40
17.50
17.60
17.70
17.80
17.90
18.00
18.10
18.30
18.50
18.70
18.90
19.10
19.30
19.50
19.70
19.90
20.10
20.30
20.50
20.70
20.90
21.10
21.30
21.50
21.70
21.90
22.10
22.40
22.60
22.80
23.00
23.20
23.50
23.80
24.10
24.40
24.70
25.00
25.40
25.80
26.20
26.60
0
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
41.49
41.54
41.59
41.64
41.69
41.74
41.79
41.84
41.94
42.04
42.14
42.24
42.34
42.44
42.54
42.64
42.74
42.84
42.94
43.04
43.14
43.24
43.34
43.44
43.54
43.64
43.74
43.84
43.94
44.04
44.14
44.24
44.34
44.44
44.54
44.64
44.74
44.84
44.94
45.04
45.24
45.44
45.64
45.84
46.04
46.24
46.44
46.64
46.84
47.04
47.24
47.44
47.64
47.84
48.04
48.24
48.44
48.74
49.04
49.34
49.64
49.94
50.24
50.54
50.84
51.14
51.44
51.74
52.04
52.34
52.64
52.94
53.24
53.64
54.04
54.44
54.84
55.24
55.64
56.04
56.44
56.84
57.24
57.74
58.24
58.74
59.24
59.74
1:00.24
1:00.74
1:01.24
1:01.94
1:02.64
1:03.34
1:04.04
1:04.74
1:05.54
1:06.54
1:07.54
1:08.54
0
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2:04.14
2:04.44
2:04.74
2:05.04
2:05.34
2:05.64
2:05.94
2:06.24
2:06.54
2:06.84
2:07.14
2:07.44
2:07.74
2:08.04
2:08.34
2:08.64
2:08.94
2:09.24
2:09.54
2:09.84
2:10.14
2:10.44
2:10.74
2:11.04
2:11.34
2:11.64
2:12.04
2:12.44
2:12.84
2:13.24
2:13.74
2:14.24
2:14.74
2:15.24
2:15.74
2:16.24
2:16.74
2:17.24
2:17.84
2:18.44
2:19.14
2:19.84
2:20.54
2:21.24
2:21.94
2:22.64
2:23.34
2:24.04
2:24.74
2:25.44
2:26.14
2:27.14
2:28.14
2:29.14
2:30.14
2:31.14
2:32.14
2:33.14
2:34.14
2:35.14
2:36.34
2:37.54
2:38.74
2:39.94
2:41.14
2:42.34
2:43.54
2:44.74
2:45.94
2:47.14
2:48.64
2:50.14
2:51.64
2:53.14
2:54.64
2:56.14
2:58.14
3:00.14
3:02.14
3:04.14
3:06.14
3:08.14
3:10.14
3:12.14
3:14.14
3:16.14
3:18.14
3:20.14
3:22.14
3:24.14
3:26.14
3:29.14
3:32.14
3:35.14
3:38.14
3:42.14
3:46.14
3:50.14
3:55.14
4:00.14
0
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
4:15.14
4:15.64
4:16.14
4:16.64
4:17.14
4:17.74
4:18.34
4:18.94
4:19.54
4:20.14
4:20.84
4:21.54
4:22.24
4:22.94
4:23.64
4:24.34
4:25.04
4:25.74
4:26.54
4:27.34
4:28.14
4:28.94
4:29.74
4:30.54
4:31.34
4:32.14
4:33.14
4:34.14
4:35.14
4:36.14
4:37.14
4:38.34
4:39.54
4:40.74
4:41.94
4:43.14
4:44.34
4:45.54
4:46.74
4:47.94
4:49.14
4:50.64
4:52.14
4:53.64
4:55.14
4:56.64
4:58.14
4:59.64
5:01.14
5:02.64
5:04.14
5:06.14
5:08.14
5:10.14
5:12.14
5:14.14
5:16.14
5:18.14
5:20.14
5:22.14
5:24.14
5:26.14
5:28.14
5:30.14
5:32.14
5:35.14
5:38.14
5:41.14
5:44.14
5:48.14
5:52.14
5:56.14
6:00.14
6:04.14
6:08.14
6:12.14
6:16.14
6:20.14
6:24.14
6:28.14
6:32.14
6:36.14
6:40.14
6:44.14
6:48.14
6:52.14
6:56.14
7:00.14
7:04.14
7:09.14
7:14.14
7:19.14
7:24.14
7:29.14
7:34.14
7:39.14
7:44.14
7:49.14
7:54.14
8:00.14
0
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
52.54
52.64
52.74
52.84
52.94
53.04
53.14
53.24
53.34
53.44
53.54
53.64
53.74
53.84
53.94
54.04
54.24
54.44
54.64
54.84
55.04
55.24
55.44
55.64
55.84
56.04
56.24
56.44
56.64
56.84
57.04
57.24
57.44
57.64
57.84
58.04
58.24
58.44
58.64
58.84
59.04
59.24
59.44
59.64
59.84
1:00.04
1:00.24
1:00.44
1:00.64
1:00.84
1:01.04
1:01.34
1:01.64
1:01.94
1:02.24
1:02.54
1:02.84
1:03.14
1:03.44
1:03.74
1:04.04
1:04.34
1:04.74
1:05.04
1:05.24
1:05.54
1:05.74
1:05.94
1:06.04
1:06.24
1:06.54
1:06.74
1:06.94
1:07.04
1:07.24
1:07.54
1:07.74
1:07.94
1:08.04
1:08.24
1:08.54
1:08.94
1:09.04
1:09.24
1:09.54
1:09.74
1:09.94
1:10.04
1:10.24
1:10.54
1:10.94
1:11.14
1:11.54
1:12.04
1:12.34
1:22.64
1:12.94
1:13.24
1:13.54
1:13.84
0
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2:12.14
2:12.44
2:12.74
2:13.04
2:13.34
2:13.64
2:13.94
2:14.24
2:14.54
2:14.84
2:15.14
2:15.44
2:15.74
2:16.04
2:16.44
2:16.74
2:17.04
2:17.34
2:17.64
2:18.04
2:18.34
2:18.64
2:19.04
2:19.44
2:19.84
2:20.24
2:20.64
2:21.04
2:21.44
2:21.84
2:22.24
2:22.64
2:23.04
2:23.44
2:23.84
2:24.24
2:24.64
2:25.04
2:25.44
2:25.84
2:26.24
2:26.64
2:27.04
2:27.44
2:27.84
2:28.24
2:28.44
2:29.04
2:29.44
2:29.84
2:30.24
2:30.84
2:31.44
2:32.04
2:32.64
2:33.24
2:33.84
2:34.44
2:35.04
2:35.64
2:36.24
2:36.84
2:37.44
2:38.04
2:38.64
2:38.24
2:39.84
2:40.44
2:41.04
2:41.64
2:42.24
2:42.84
2:43.44
2:44.04
2:44.64
2:45.24
2:46.24
2:47.24
2:48.24
2:49.24
2:50.24
2:51.24
2:52.24
2:53.24
2:54.24
2:55.24
2:56.24
2:57.24
2:58.24
2:59.24
3:00.24
3:01.24
3:02.24
3:03.24
3:04.24
3:05.24
3:06.24
3:07.24
3:08.24
3:09.24
0
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0.01
0.60
0.62
0.64
0.66
0.68
0.70
0.72
0.74
0.76
0.78
0.80
0.82
0.84
0.86
0.88
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
1.06
1.08
1.10
1.12
1.14
1.16
1.18
1.20
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
Uzun
0.01
1.59
1.69
1.79
1.87
1.95
2.03
2.11
2.19
2.27
2.35
2.43
2.51
2.59
2.67
2.75
2.81
2.87
2.93
2.99
3.05
3.11
3.17
3.23
3.29
3.35
3.41
3.47
3.53
3.59
3.65
3.71
3.77
3.82
3.87
3.92
3.97
4.02
4.07
4.12
4.17
4.21
4.25
4.30
4.35
4.40
4.45
4.50
4.55
4.60
4.65
4.69
4.73
4.77
4.81
4.85
4.89
4.93
4.97
5.01
5.05
5.09
5.13
5.17
5.21
5.25
5.29
5.33
5.37
5.41
5.45
5.49
5.53
5.57
5.61
5.65
5.69
5.73
5.77
5.81
5.85
5.89
5.93
5.97
6.01
6.05
6.08
6.11
6.14
6.17
6.20
6.23
6.26
6.29
6.32
6.35
6.37
6.39
6.41
6.43
6.45
Üçadım
0.01
6.30
6.50
6.60
6.70
6.80
6.90
7.00
7.10
7.20
7.30
7.40
7.50
7.60
7.70
7.80
7.89
7.98
8.07
8.16
8.25
8.34
8.43
8.52
8.61
8.70
8.78
8.86
8.94
9.02
9.10
9.18
9.26
9.34
9.42
9.50
9.58
9.66
9.74
9.82
9.90
9.97
10.04
10.11
10.18
10.25
10.32
10.39
10.46
10.53
10.60
10.66
10.72
10.78
10.84
10.90
10.96
11.02
11.08
11.14
11.20
11.26
11.32
11.38
11.44
11.50
11.56
11.62
11.68
11.74
11.80
11.86
11.92
11.98
12.04
12.10
12.15
12.20
12.25
12.30
12.35
12.40
12.45
12.50
12.55
12.60
12.65
12.70
12.75
12.80
12.85
12.90
12.95
13.00
13.05
13.10
13.14
13.18
13.22
13.26
13.30
Sırık
0.01
1.00
1.10
1.20
1.30
1.34
1.38
1.42
1.46
1.50
1.54
1.58
1.61
1.64
1.67
1.70
1.73
1.76
1.79
1.82
1.85
1.88
1.91
1.94
1.97
2.00
2.03
2.06
2.09
2.12
2.15
2.18
2.21
2.24
2.27
2.30
2.33
2.36
2.39
2.42
2.45
2.48
2.51
2.54
2.57
2.60
2.62
2.64
2.66
2.68
2.70
2.72
2.74
2.76
2.78
2.80
2.82
2.84
2.86
2.88
2.90
2.92
2.94
2.96
2.98
3.00
3.02
3.04
3.06
3.08
3.10
3.12
3.14
3.16
3.18
3.20
3.22
3.24
3.26
3.28
3.30
3.32
3.34
3.36
3.38
3.40
3.42
3.44
3.46
3.48
3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58
3.59
3.60
Gülle
0.01
3.30
3.47
3.64
3.81
3.98
4.15
4.32
4.48
4.64
4.80
4.96
5.12
5.28
5.44
5.60
5.76
5.92
6.08
6.24
6.40
6.56
6.72
6.88
7.04
7.20
7.36
7.52
7.68
7.84
8.00
8.16
8.32
8.48
8.64
8.80
8.95
9.10
9.25
9.40
9.55
9.70
9.85
10.00
10.15
10.30
10.45
10.60
10.75
10.90
11.05
11.20
11.35
11.50
11.65
11.80
11.95
12.10
12.25
12.40
12.55
12.70
12.85
13.00
13.15
13.30
13.45
13.60
13.75
13.90
14.05
14.20
14.35
14.50
14.65
14.80
14.95
15.10
15.25
15.40
15.55
15.70
15.85
16.00
16.15
16.30
16.45
16.60
16.75
16.90
17.05
17.20
17.35
17.50
17.65
17.80
17.94
18.08
18.22
18.36
18.50
Disk
00.01
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
21.00
21.50
22.00
22.50
23.00
23.46
23.92
24.38
24.84
25.30
25.76
26.22
26.68
27.12
27.56
28.00
28.44
28.88
29.32
29.76
30.20
30.64
31.06
31.48
31.90
32.32
32.74
33.16
33.58
34.00
34.42
34.84
35.26
35.68
36.10
36.52
36.94
37.36
37.76
38.16
38.56
38.96
39.36
39.76
40.16
40.56
40.96
41.34
41.72
42.10
42.48
42.86
43.24
43.62
44.00
44.38
44.76
45.14
45.52
45.90
46.28
46.66
47.04
47.40
47.76
48.12
48.48
48.84
49.20
49.56
49.92
50.28
50.62
50.96
51.30
51.64
51.98
52.32
52.66
53.00
Cirit
00.01
12.00
12.54
13.08
13.62
14.16
14.70
15.24
15.78
16.30
16.84
17.38
17.90
18.42
18.94
19.46
19.98
20.50
21.00
21.50
22.00
22.50
23.00
23.50
24.00
24.50
24.98
25.46
25.94
26.42
26.90
27.38
27.86
28.34
28.80
29.26
29.72
30.18
30.64
31.10
31.56
32.02
32.48
32.92
33.36
33.80
34.24
34.68
35.12
35.56
36.00
36.44
36.88
37.32
37.76
38.20
38.64
39.08
39.52
39.94
40.36
40.78
41.20
41.62
42.04
42.46
42.88
43.30
43.70
44.10
44.50
44.90
45.30
45.70
46.10
46.50
46.90
47.30
47.70
48.10
48.50
48.90
49.30
49.70
50.08
50.46
50.84
51.22
51.60
51.98
52.36
52.74
53.12
53.48
53.84
54.20
54.56
54.92
55.28
55.64
56.00
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
1.GÜN GENÇ KIZLAR START LİSTELERİ
100 METRE
400 METRE
1. SERİ
Sıra No
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
1. SERİ
İli-Okulu
Start
Kontrol
Sıra No Göğüs No
Doğum Tarihi
1
1.1.1997
DİDEM YİĞİT
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU
LİSESİ
1
1.1.1997
2
17.8.2000
İREM BETÜL
SEVER
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
2
3
24.8.1998
HASRET ÇAKIL
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
3
BAŞAK
KALELİOĞLU
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU
LİSESİ
4
FUNDA AY
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE
TEK. AND. LİSESİ
5
4
5
16.9.1997
6
6
7
7
8
8
Sıra No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
NİDA ÇOBAN
ANTALYA AKDENİZ
ANADOLU LİSESİ
10.10.2000
NUR YANASAVUR
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
30.4.1998
DERYA BAYDAR
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
ŞEYMA YAZGAN
75. YIL CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ
CENNET SEYİTALİ
BAHAEDDİN GÜNEY MES.
VE TEK. AND. LİSESİ
16.1.1999
2. SERİ
Göğüs
No
Adı ve Soyadı
2. SERİ
İli-Okulu
Start
Kontrol
1
Sıra No Göğüs No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
MERVE GÜNDOĞDU HIZIR REİS M.VE T.A.L.
2
ZEYNEP KÖK
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
3
ÖZGENUR
AKBULUT
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.
AND. L. ( A TAKIMI )
3
EBRU BİLDİR
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( A TAKIMI )
4
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.
YAĞMUR AKDEMİR
AND. L. ( B )
4
NEBAHAT UÇAR
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( B )
5
13.5.1998
NURAN ŞEN
( F ) GÜZELOLUK ANADOLU
LİSESİ
5
6
1.1.1999
BETÜL ERSOY
( F ) KARATAY ANADOLU LİSESİ
6
7
1.1.1999
ASENA NİZAM
( F ) ENVAR KOLEJİ
7
8
8
3. SERİ
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
3. SERİ
İli-Okulu
Start
Kontrol
Sıra No Göğüs No
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
Doğum Tarihi
4. SERİ
Sıra No
Start Kontrol
1
2
Sıra No
Start Kontrol
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Start Kontrol
İli-Okulu
Start Kontrol
4. SERİ
İli-Okulu
Start
Kontrol
Sıra No Göğüs No
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
100 METRE ENGELLİ
SIRIKLA ATLAMA
1. SERİ
Sıra No
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Start
Kontrol
GÖĞÜS
SIRA NO
NO
DOĞUM TARİHİ
1
1.1.1999
İREM ECE ATEŞ
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU
LİSESİ
1
1.1.1999
2
29.6.1998
DİLARA KORKMAZ
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
2
0.1.1900
3
3.8.1998
MARYNA FYENDU
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
3
12.9.1999
GAMZE EKİCİ
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU
LİSESİ
4
AYŞEGÜL KÖK
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK.
AND. LİSESİ
5
4
5
7.9.1997
6
6
7
7
8
8
2. SERİ
Sıra No
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
ANTALYA AKDENİZ
ANADOLU LİSESİ
İLAYDA ŞAHBAZ
0 ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
PERİHAN KOZ
0.1.1900
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
0
75. YIL CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ
0
BAHAEDDİN GÜNEY MES.
VE TEK. AND. LİSESİ
ALEYNA GÜLER
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
0
AYSEL KILIÇ
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( A TAKIMI )
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( B )
İli-Okulu
10
11
2
3
4
5
15.11.1997
KADRİYE GÜLSÜM
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
12
DUYGU YOĞUN
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.
AND. L. ( A TAKIMI )
13
NAGEHAN ACAR
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.
AND. L. ( B )
14
RABİA NUR BEKLER ( F ) ÇAĞLAYAN ANADOLU LİSESİ
15
6
16
7
17
8
18
3. SERİ
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
19
İli-Okulu
Start
Kontrol
20
1
21
2
22
3
23
4
24
5
25
6
GÜLLE ATMA
7
SIRA NO
8
GÖĞÜS
NO
DOĞUM TARİHİ
ADI VE SOYADI
İli-Okulu
1
1.1.1997
LARA BAYLAN
ANTALYA AKDENİZ
ANADOLU LİSESİ
2
13.6.1998
SAFİYE GÜLMEZ
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
1
3
9.2.1999
KARDELEN HOROZ
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
2
4
GÖKÇE TAŞYÜREK
75. YIL CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ
3
5
EZGİCAN
GÜNDOĞDU
BAHAEDDİN GÜNEY MES.
VE TEK. AND. LİSESİ
4
6
BETÜL ÖNDER
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
5
7
GAMZE KAYAHAN
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( A TAKIMI )
6
8
DÖNDÜ YILDIRIM
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( B )
7
9
Sönmez Gül
PALABIYIK
( F ) TEZ TUR MESL.
TEK.ANAD.LİSESİ
8
10
4. SERİ
Sıra No
Start Kontrol
9
Start
Kontrol
1
Sıra No
ADI VE SOYADI
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Start
Kontrol
21.6.1998
1.1.1999
Start Kontrol
1500 METRE
11
1. SERİ
Sıra No
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
12
İli-Okulu
Start
Kontrol
13
1
1.1.2000
EMİNE VİCDAN
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU
LİSESİ
2
15.6.1997
SÜMEYYE EROL
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
15
3
27.1.2000
NECLA CEYLAN
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
16
SELEN IRLAYICI
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU
LİSESİ
17
HABİBE KARA
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK.
AND. LİSESİ
18
4
5
9.7.1997
14
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
25
2. SERİ
Sıra No
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
26
İli-Okulu
Start
Kontrol
1
27
28
2
AYŞE ERBİL
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
29
3
0
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.
AND. L. ( A TAKIMI )
30
4
0
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.
AND. L. ( B )
31
5
32
6
33
7
34
8
35
9
36
10
37
11
38
12
39
3. SERİ
Sıra No
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
40
İli-Okulu
Start
Kontrol
ÜÇ ADIM ATLAMA
1
SIRA NO
2
1
3
GÖĞÜS
NO
DOĞUM TARİHİ
ADI VE SOYADI
İli-Okulu
12.4.1903
MELİSA PALA
ANTALYA AKDENİZ
ANADOLU LİSESİ
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
4
2
8.6.1998
GÜLBAHAR
KANBUR
5
3
29.8.1999
HAVVA NUR SAKİK
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
6
4
NAZMİYE SARI
75. YIL CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ
7
5
AYŞEGÜL KÖK
BAHAEDDİN GÜNEY MES.
VE TEK. AND. LİSESİ
8
6
KADRİYE GÜLSÜM
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
9
7
FATMAGÜL BİLİCİ
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( A TAKIMI )
10
8
CEYDA ÖZKAN
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( B )
11
9
12
10
4. SERİ
Sıra No
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
11
İli-Okulu
Start
Kontrol
12
1
13
2
14
4.1.1997
Start Kontrol
3
15
4
16
5
17
6
18
7
19
8
20
9
21
10
22
11
23
12
24
25
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Yarışma : 100 Metre
Baraj Derecesi : 00.00
Kategori : Genç Kızlar
Tarih-Saat : 30 Mart 2015 - 10:00
Göğüs No
Sıra No
13:52
Doğum
Tarihi
Gün/Ay/Yıl
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Derece
1
24.8.1998 HASRET ÇAKIL
MURATPAŞA SPOR
LİSESİ
14.60
2
1.1.1999
( F ) KARATAY
ANADOLU LİSESİ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BETÜL ERSOY
( F ) ENVAR
KOLEJİ
ANTALYA
1.1.1997 DİDEM YİĞİT
AKDENİZ
ANADOLU LİSESİ
ÖZEL TOROS
17.8.2000 İREM BETÜL SEVER
YAĞMUR A.L.
1.1.1999
ASENA NİZAM
HIZIR REİS M.VE
T.A.L.
ANTALYA BAROSU
ÖZGENUR AKBULUT MES. VE TEK. AND.
L. ( A TAKIMI )
BAHAEDDİN
16.9.1997 FUNDA AY
GÜNEY MES. VE
TEK. AND. LİSESİ
( F ) GÜZELOLUK
13.5.1998 NURAN ŞEN
ANADOLU LİSESİ
ANTALYA BAROSU
YAĞMUR AKDEMİR MES. VE TEK. AND.
L. ( B )
75. YIL
BAŞAK KALELİOĞLU CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ
MERVE GÜNDOĞDU
Puan
1. SERİ
Rüzgar:
Sıra Göğüs
Doğum Tarihi
No
No
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Elektronik
Kronometre
Seri
Geliş
1
1.1.1997
DİDEM YİĞİT
ANTALYA AKDENİZ
ANADOLU LİSESİ
15.00
2
14.70
2
17.8.2000
İREM BETÜL
SEVER
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
15.80
3
14.90
3
24.8.1998
HASRET
ÇAKIL
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
14.60
1
BAŞAK
KALELİOĞLU
75. YIL CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ
18.63
5
BAHAEDDİN GÜNEY MES.
VE TEK. AND. LİSESİ
16.31
4
Elektronik
Kronometre
Seri
Geliş
28
15.00
24
4
15.80
16
5
15.80
16
6
16.05
14
7
16.31
11
8
16.9.1997 FUNDA AY
2. SERİ
16.40
17.25
7
18.63
0
Rüzgar:
Sıra Göğüs
Doğum Tarihi
No
No
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
1
2
MERVE
GÜNDOĞDU
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
15.80
3
3
ÖZGENUR
AKBULUT
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( A TAKIMI )
16.05
4
4
YAĞMUR
AKDEMİR
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( B )
17.25
6
5
13.5.1998 NURAN ŞEN
( F ) GÜZELOLUK
ANADOLU LİSESİ
16.40
5
6
1.1.1999
BETÜL ERSOY
( F ) KARATAY ANADOLU
LİSESİ
14.70
1
7
1.1.1999
ASENA NİZAM ( F ) ENVAR KOLEJİ
14.90
2
Elektronik
Kronometre
Seri
Geliş
8
3. SERİ
Sıra Göğüs
Doğum Tarihi
No
No
Rüzgar:
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
1
2
3
4
5
6
7
8
Müsabakalar Direktörü
Baş Hakem
Lider
Sekreter
Hakem
Hakem
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Yarışma : 400 Metre
Baraj Derecesi : 0:00.00
Kategori : Genç Kızlar
Tarih-Saat : 30 Mart 2015 - 10:00
Göğüs No
Sıra No
13:52
Doğum Tarihi
Gün/Ay/Yıl
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Derece
Puan
1. SERİ
Sıra Göğüs
Doğum Tarihi
No
No
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Elektronik
Kronometre
Seri
Geliş
DERYA BAYDAR
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
1:10.20
28
1
1.1.1997
NİDA ÇOBAN
ANTALYA AKDENİZ
ANADOLU LİSESİ
1:24.75
5
2
ZEYNEP KÖK
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
1:15.20
18
2
10.10.2000
NUR
YANASAVUR
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
1:30.13
8
3
NEBAHAT UÇAR
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( B )
1:16.25
16
3
30.4.1998
DERYA
BAYDAR
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
1:10.20
1
4
ŞEYMA YAZGAN
75. YIL CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ
1:18.50
12
4
ŞEYMA
YAZGAN
75. YIL CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ
1:18.50
4
NİDA ÇOBAN
ANTALYA AKDENİZ
ANADOLU LİSESİ
1:24.75
5
5
CENNET
SEYİTALİ
BAHAEDDİN GÜNEY MES.
VE TEK. AND. LİSESİ
1:28.00
7
EBRU BİLDİR
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( A TAKIMI )
1:26.60
3
6
CENNET SEYİTALİ
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE
1:28.00
TEK. AND. LİSESİ
2
7
1:30.13
0
8
Elektronik
Kronometre
Seri
Geliş
1
5
30.4.1998
1.1.1997
6
7
16.1.1999
8
10.10.2000 NUR YANASAVUR
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
16.1.1999
2. SERİ
Sıra Göğüs
Doğum Tarihi
No
No
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
1
2
ZEYNEP KÖK
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
1:15.20
2
3
EBRU BİLDİR
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( A TAKIMI )
1:26.60
6
4
NEBAHAT
UÇAR
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( B )
1:16.25
3
İli-Okulu
Elektronik
Kronometre
Seri
Geliş
5
6
7
8
3. SERİ
Sıra Göğüs
Doğum Tarihi
No
No
Adı ve Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
Müsabakalar Direktörü
Baş Hakem
Lider
Sekreter
Hakem
Hakem
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Yarışma : 100 Metre Engelli
Baraj Derecesi : 00.00
Kategori : Genç Kızlar
Tarih-Saat : 30 Mart 2015 - 10:00
Göğüs No
Sıra No
13:52
Doğum Tarihi
Gün/Ay/Yıl
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Derece
Puan
1. SERİ
Rüzgar:
Sıra Göğüs
Doğum Tarihi
No
No
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Elektronik
Kronometre
1
KADRİYE GÜLSÜM
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
18.64
33
1
1.1.1999
İREM ECE
ATEŞ
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU
LİSESİ
2
NAGEHAN ACAR
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( B )
21.44
19
2
29.6.1998
DİLARA
KORKMAZ
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
25.04
3
GAMZE EKİCİ
75. YIL CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ
21.54
18
3
3.8.1998
MARYNA
FYENDU
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
23.44
( F ) ÇAĞLAYAN ANADOLU
LİSESİ
21.64
18
4
GAMZE EKİCİ
75. YIL CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ
21.54
DUYGU YOĞUN
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( A TAKIMI )
21.74
17
5
AYŞEGÜL KÖK
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE
TEK. AND. LİSESİ
22.24
4
15.11.1997 RABİA NUR BEKLER
5
6
7.9.1997
AYŞEGÜL KÖK
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE
TEK. AND. LİSESİ
22.24
15
6
7
3.8.1998
MARYNA FYENDU
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
23.44
10
7
8
29.6.1998
DİLARA KORKMAZ
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
25.04
4
8
-
1.1.1999
İREM ECE ATEŞ
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU
LİSESİ
DNF
0
7.9.1997
2. SERİ
Seri
Geliş
DNF
Rüzgar:
Sıra Göğüs
Doğum Tarihi
No
No
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Elektronik
Kronometre
Seri
Geliş
1
2
KADRİYE
GÜLSÜM
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
18.64
3
DUYGU
YOĞUN
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( A TAKIMI )
21.74
4
NAGEHAN
ACAR
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( B )
21.44
RABİA NUR
BEKLER
( F ) ÇAĞLAYAN ANADOLU
LİSESİ
21.64
5
15.11.1997
6
7
8
3. SERİ
Sıra Göğüs
Doğum Tarihi
No
No
Rüzgar:
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
1
2
3
4
5
6
7
8
Baş Hakem
Lider
Sekreter
Hakem
Hakem
Elektronik
Kronometre
Seri
Geliş
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Yarışma : 1500 Metre
Baraj Derecesi : 0:00.00
Kategori : Genç Kızlar
Tarih-Saat 30 Mart 2015 - 10:00
Göğüs
No
Sıra No
13:52
Doğum Tarihi
Gün/Ay/Yıl
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Derece
Puan
1. SERİ
Sıra
No
Göğüs
Doğum Tarihi
No
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Elektronik
Kronometre
Seri Geliş
1
15.6.1997
SÜMEYYE EROL
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
4:50.27
59
1
1.1.2000 EMİNE VİCDAN
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU
LİSESİ
2
27.1.2000
NECLA CEYLAN
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
5:25.80
39
2
15.6.1997 SÜMEYYE EROL
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
4:50.27
1
3
9.7.1997
HABİBE KARA
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE
TEK. AND. LİSESİ
6:06.54
26
3
27.1.2000 NECLA CEYLAN
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
5:25.80
2
AYŞE ERBİL
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
7:18.11
9
4
SELEN IRLAYICI
SELEN IRLAYICI
75. YIL CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ
DNF
0
5
EMİNE VİCDAN
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU
LİSESİ
DNS
0
6
0
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( A TAKIMI )
DNS
0
7
0
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( B )
DNS
0
8
4
-
1.1.2000
-
9.7.1997 HABİBE KARA
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU
LİSESİ
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK.
AND. LİSESİ
DNS
DNF
6:06.54
3
Elektronik
Kronometre
Seri Geliş
7:18.11
4
9
10
11
12
2. SERİ
Sıra
No
Göğüs
Doğum Tarihi
No
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
1
2
AYŞE ERBİL
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
3
0
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.
AND. L. ( A TAKIMI )
DNS
0
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.
AND. L. ( B )
DNS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3. SERİ
Sıra
No
Göğüs
Doğum Tarihi
No
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Müsabakalar Direktörü
Baş Hakem
Lider
Sekreter
Hakem
Hakem
Elektronik
Kronometre
Seri Geliş
Gençlik ve Spor BakanlığıSpor Genel MüdürlüğüSpor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Baraj Derecesi 0.00
Yarışma : Sırıkla Atlama
Tarih-Saat : 30 Mart 2015 - 10:00
Kategori : Genç Kızlar
DOĞUM TARİHİ
12.9.1999
ADI VE SOYADI
İli-Okulu
PERİHAN KOZ
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
-
ALEYNA GÜLER
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
-
AYSEL KILIÇ
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.
AND. L. ( B )
PUAN
1
GÖĞÜS
NO
SONUÇ
SIRA
NO
1.60
11
XXX
NM
0
XXX
NM
0
DNS
0
1.60
1.80
O
XXX
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
2.60
2.65
2.70
2.75
2.80
2.85
2.90
2.95
3.00
3.05
3.10
3.15
3.20
3.25
3.30
-
1.1.1999
İLAYDA ŞAHBAZ
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU
LİSESİ
-
0.1.1900
0
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
DNS
0
0
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU
LİSESİ
DNS
0
0
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE
TEK. AND. LİSESİ
DNS
0
0
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.
AND. L. ( A TAKIMI )
DNS
0
-
0.1.1900
-
Müsabaka Direktörü
Baş Hakem
Lider
Sekreter
Hakem
KLASMAN
12:58
A T L A M A L A R
Gençlik ve Spor BakanlığıSpor Genel MüdürlüğüSpor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Yarışma : Üçadım Atma
Baraj Derecesi : 0.00
Kategori : Genç Kızlar
Tarih-Saat :
30 Mart 2015 - 10:00
12:53
SIRA GÖĞÜS
NO
NO
1
DOĞUM
TARİHİ
29.8.1999
2
-
8.6.1998
-
ADI VE SOYADI
İli-Okulu
Gün/Ay/Yıl
4.1.1997
3
ARA
DERECE
4
5
6
SONUÇ
PUAN
8.35
9.15
9.29
9.29
9.09
9.23
9.35
9.35
33
KADRİYE GÜLSÜM
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
8.43
8.81
8.66
8.81
8.76
8.66
X
8.81
26
GÜLBAHAR KANBUR ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
X
X
X
X
NM
0
NAZMİYE SARI
X
X
X
X
NM
0
X
X
X
X
NM
0
X
X
X
X
NM
0
X
X
X
X
NM
0
DNS
0
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
AYŞEGÜL KÖK
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK. AND.
LİSESİ
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
-
CEYDA ÖZKAN
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( B )
MELİSA PALA
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
Müsabaka
Direktörü
2
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
FATMAGÜL BİLİCİ
12.4.1903
1
HAVVA NUR SAKİK
-
-
A T LAM A L A R
Baş Hakem
Lider
Sekreter
Hakem
RÜZGAR
Gençlik ve Spor BakanlığıSpor Genel MüdürlüğüSpor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Yarışma : Disk Atma
Baraj Derecesi : 00.00
Kategori : Genç Kızlar
Tarih-Saat
30 Mart 2015 - 10:00
:
Ağırlık 1 Kg.
12:27
SIRA GÖĞÜS
NO
NO
DOĞUM
TARİHİ
A T M A L A R
ADI VE SOYADI
İli-Okulu
Gün/Ay/Yıl
1
2
3
ARA
DERECE
4
5
6
SONUÇ
PUAN
EDA TUĞSUZ
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK. AND.
LİSESİ
30.59
X
31.56
31.56
31.00
-
-
31.56
44
GÖKÇE
TAŞYÜREK
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
24.68
26.55
27.65
27.65
24.92
28.10
27.00
28.10
36
12.9.1998
ARİN ELBİR
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
21.26
24.60
23.77
24.60
23.35
22.61
X
24.60
28
4
1.1.1999
Sönmez Gül
PALABIYIK
( F ) TEZ TUR MESL. TEK.ANAD.LİSESİ
18.18
X
19.25
19.25
20.04
19.55
17.90
20.04
5
13.5.1998
NURAN ŞEN
( F ) GÜZELOLUK ANADOLU LİSESİ
15.11
X
-
15.11
15.48
15.91
16.78
16.78
6
ASLI ÖZATÜRK
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( B )
X
12.68
13.14
13.14
13.95
14.64
14.82
14.82
8
7
BETÜL ÖNDER
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
X
12.44
11.39
12.44
12.13
10.40
11.53
12.44
3
8
DİLARA BENSU
KAYMAK
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
1
27.3.1997
2
3
11.74
X
X
11.74
11.42
11.25
X
11.74
2
9
1.1.1997
LARA BAYLAN
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
X
11.67
X
11.67
X
-
-
11.67
2
10
9.7.1998
ŞERİFE AKMAK
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
X
X
X
NM
0
11
0.00
#YOK
12
0.00
#YOK
13
0.00
#YOK
14
0.00
#YOK
15
0.00
#YOK
16
0.00
#YOK
17
0.00
#YOK
18
0.00
#YOK
19
0.00
#YOK
20
0.00
#YOK
21
0.00
#YOK
22
0.00
#YOK
23
0.00
#YOK
24
0.00
#YOK
25
0.00
#YOK
26
0.00
#YOK
27
0.00
#YOK
28
0.00
#YOK
29
0.00
#YOK
30
0.00
#YOK
31
0.00
#YOK
32
0.00
#YOK
33
0.00
#YOK
34
0.00
#YOK
Müsabaka
Direktörü
Baş Hakem
Lider
X
Sekreter
Hakem
KLASMAN
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
GENEL PUAN TABLOSU 1.GÜN
Genç Kızlar
SIRA
İli-Okulu
100 METRE
400 METRE
SIRIKLA ATLAMA
DERECE
PUAN
DERECE
PUAN
DERECE
PUAN
ÜÇADIM ATLAMA
DİSK ATMA
3.4.2015 13:52
1500 METRE
100 METRE ENGEL
DERECE
PUAN
DERECE
PUAN
DERECE
PUAN
DERECE
33
24.60
28
5:25.80
39
23.44
1.GÜN PUAN
PUAN
156
1
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
14.60
28
1:10.20
28
1.60
9.35
2
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK. AND. LİSESİ
16.31
11
1:28.00
2
DNS
NM
31.56
44
6:06.54
26
22.24
15
98
3
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
15.00
24
1:24.75
5
DNS
DNS
11.67
2
DNS
0
DNF
0
31
4
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
15.80
16
1:30.13
0
DNS
NM
NM
0
4:50.27
59
25.04
4
79
5
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
18.63
0
1:18.50
12
DNS
NM
28.10
36
DNF
0
21.54
18
66
6
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
15.80
16
1:15.20
18
NM
8.81
12.44
3
7:18.11
9
18.64
33
105
7
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( B )
17.25
7
1:16.25
16
NM
NM
14.82
8
DNS
0
21.44
19
50
8
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
16.05
14
1:26.60
3
DNS
NM
11.74
2
DNS
0
21.74
17
36
26
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
GENEL PUAN TABLOSU 2.GÜN
Genç Kızlar
SIRA
İli-Okulu
200 METRE
300 METRE ENGELLİ
YÜKSEK ATLAMA
GÜLLE ATMA
CİRİT ATMA
800 METRE
UZUN ATLAMA
İSVEÇ BAYRAK
DERECE
PUAN
DERECE
PUAN
DERECE
PUAN
DERECE
PUAN
DERECE
PUAN
DERECE
PUAN
DERECE
PUAN
DERECE
PUAN
1.GÜN PUAN
2.GÜN PUAN
GENEL PUAN
1
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
31.70
22
52.32
31
1.40
50
11.52
53
26.38
28
2:39.30
37
3.67
30
2:44.86
25
156
276
432
2
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK. AND. LİSESİ
38.08
3
105.81
3
1.30
40
8.67
34
47.90
78
2:55.70
25
4.10
38
3:14.99
0
98
221
319
3
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
34.96
11
122.30
0
NM
0
7.08
24
22.68
21
2:23.25
54
3.32
24
2:59.90
10
79
144
223
4
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
38.50
3
101.36
9
NM
5.64
15
24.34
24
3:11.16
17
3.99
36
2:58.25
11
105
115
220
5
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
35.90
9
58.06
16
NM
0
12.30
58
18.46
13
3:33.76
7
3.69
30
3:09.25
0
66
133
199
6
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( B )
33.00
17
59.06
14
NM
0
8.92
35
17.63
11
4:06.50
0
3.47
27
3:30.80
0
50
104
154
7
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
35.33
10
127.30
0
NM
0
7.50
26
16.25
8
DNS
0
2.55
12
3:07.50
2
36
58
94
8
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
36.40
7
58.98
14
DNS
0
DNS
0
8.35
0
DNS
0
3.24
23
4:19.35
0
31
44
75
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
2.GÜN GENÇ KIZLAR START LİSTELERİ
800 METRE
UZUN ATLAMA
1. SERİ
Sıra No
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Start
Kontrol
GÖĞÜS NO
SIRA NO
DOĞUM TARİHİ
ADI VE SOYADI
İli-Okulu
1
1.1.1997
İREM ECE ATEŞ
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU
LİSESİ
2
15.6.1997
SÜMEYYE EROL
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
1
1.1.1997
EMİNE VİCDAN
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU
LİSESİ
3
27.1.2000
NECLA CEYLAN
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
2
8.6.1998
GÜLBAHAR KANBUR
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
SELEN IRLAYICI
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU
LİSESİ
3
3.8.1998
MARYNA FYENDU
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
HABİBE KARA
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE
TEK. AND. LİSESİ
4
NAZMİYE SARI
75. YIL CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ
HURİ ELFİN ORAL
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE
TEK. AND. LİSESİ
4
5
9.7.1997
6
5
7
6
ALEYNA GÜLER
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
8
7
FATMAGÜL BİLİCİ
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( A TAKIMI )
9
8
CEYDA ÖZKAN
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( B )
10
9
BETÜL ERSOY
( F ) KARATAY ANADOLU
LİSESİ
11
10
12
11
2. SERİ
Sıra No
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
7.7.1999
1.1.1999
12
İli-Okulu
Start
Kontrol
1
13
14
2
3
4
AYŞE ERBİL
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
15
EBRU BİLDİR
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.
AND. L. ( A TAKIMI )
16
EBRU SEVİNDİK
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.
AND. L. ( B )
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
25
DİSK ATMA
3. SERİ
Sıra No
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Start
Kontrol
SIRA NO
GÖĞÜS NO
DOĞUM TARİHİ ADI VE SOYADI
İli-Okulu
1
1
1.1.1997
LARA BAYLAN
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU
LİSESİ
2
2
9.7.1998
ŞERİFE AKMAK
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
3
3
12.9.1998
ARİN ELBİR
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
4
4
GÖKÇE TAŞYÜREK
75. YIL CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ
5
5
EDA TUĞSUZ
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE
TEK. AND. LİSESİ
6
6
BETÜL ÖNDER
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
7
7
DİLARA BENSU KAYMAK
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( A TAKIMI )
8
8
ASLI ÖZATÜRK
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( B )
9
9
13.5.1998
NURAN ŞEN
( F ) GÜZELOLUK ANADOLU
LİSESİ
10
10
1.1.1999
Sönmez Gül PALABIYIK
( F ) TEZ TUR MESL.
TEK.ANAD.LİSESİ
11
11
12
12
4. SERİ
Sıra No
START KONTROL
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
13
İli-Okulu
Start
Kontrol
14
27.3.1997
START KONTROL
1
15
2
16
3
17
4
18
5
19
6
20
7
21
8
22
9
23
10
24
11
25
12
26
Sıra No
Göğüs
No
Doğum Tarihi
1
1.1.1997
2
31.7.2000
3
24.8.1998
4
5
7.9.1997
200 METRE
27
1. SERİ
28
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Derece
29
NİDA ÇOBAN
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU
LİSESİ
30
DİLEK BEKAR
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
31
HASRET ÇAKIL
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
32
GAMZE EKİCİ
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU
LİSESİ
33
FUNDA AY
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE
TEK. AND. LİSESİ
34
6
35
7
36
8
37
2. SERİ
Sıra No
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
38
İli-Okulu
Derece
1
39
40
2
SEMRA GÜZEL
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
3
ÖZGENUR AKBULUT
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.
AND. L. ( A TAKIMI )
NEBAHAT UÇAR
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.
AND. L. ( B )
1
1.1.1999
PERVİN A. YILDIRIM
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU
LİSESİ
RABİA NUR BEKLER
( F ) ÇAĞLAYAN ANADOLU
LİSESİ
2
29.6.1999
AYŞENUR ELKIRMIŞ
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
ASENA NİZAM
( F ) ENVAR KOLEJİ
3
12.9.1998
ARİN ELBİR
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
YEŞİM OLUK
75. YIL CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ
EDA TUĞSUZ
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE
TEK. AND. LİSESİ
6
SEMRA GÜZEL
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
7
MELTEM CAKCAK
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( A TAKIMI )
1
8
ASLI ÖZATÜRK
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( B )
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
4
5
15.11.1997
6
CİRİT ATMA
SIRA NO
7
4
8
5
3. SERİ
Sıra No
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Derece
8
15
4. SERİ
Sıra No
1
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
16
İli-Okulu
Derece
17
18
GÖĞÜS NO
DOĞUM TARİHİ ADI VE SOYADI
27.3.1997
İli-Okulu
START KONTROL
2
19
3
20
4
21
5
22
6
23
7
24
8
25
300 METRE ENGELLİ
26
1. SERİ
Sıra No
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
27
İli-Okulu
Start
Kontrol
28
1
1.1.1997
İLAYDA ŞAHBAZ
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU
LİSESİ
2
29.6.1998
DİLARA KORKMAZ
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
30
3
29.8.1999
HAVVA NUR SAKİK
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
31
ŞEYMA YAZGAN
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU
LİSESİ
32
CENNET SEYİTALİ
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE
TEK. AND. LİSESİ
33
4
5
16.1.1999
29
6
34
7
35
8
36
2. SERİ
Sıra No
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
37
İli-Okulu
Start
Kontrol
1
38
39
2
MERVE GÜNDOĞDU
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
3
DUYGU YOĞUN
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.
AND. L. ( A TAKIMI )
4
NAGEHAN ACAR
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.
AND. L. ( B )
40
YÜKSEK ATLAMA
SIRA NO
GÖĞÜS NO
DOĞUM TARİHİ ADI VE SOYADI
İli-Okulu
5
1
1.1.1998
MELİSA PALA
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU
LİSESİ
6
2
0.1.1900
0
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
7
3
12.9.1999
PERİHAN KOZ
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
8
4
NAZLICAN ÖZ
75. YIL CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ
HURİ ELFİN ORAL
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE
TEK. AND. LİSESİ
3. SERİ
Sıra No
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
5
İli-Okulu
Start
Kontrol
7.7.1999
6
ZEYNEP KÖK
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
1
7
BERFİN ÖRÜCÜ
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( A TAKIMI )
2
8
YAĞMUR AKDEMİR
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( B )
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
8
14
4. SERİ
Sıra No
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
15
İli-Okulu
Start
Kontrol
16
1
17
2
18
3
19
4
20
5
21
6
22
START KONTROL
7
23
8
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
İSVEÇ BAYRAK
İSVEÇ BAYRAK
1. SERİ
Sıra No
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
3. SERİ
İli-Okulu
Start
Kontrol
Sıra No
1
DİDEM YİĞİT İLAYDA
ŞAHBAZ MELİSA PALA
İREM ECE ATEŞ
2
İREM BETÜL SEVER
DİLEK BEKAR GİZEM
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
ÖZTÜRK SÜMEYYE EROL
2
3
HASRET ÇAKIL DERYA
BAYDAR HAVVA NUR
SAKİK NECLA CEYLAN
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
3
4
NAZMİYE SARI SELEN
IRLAYICI GAMZE EKİCİ
ŞEYMA YAZGAN
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU
LİSESİ
4
5
FUNDA AY HURİ ELFİN
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE
ORAL CENNET SEYİTALİ
TEK. AND. LİSESİ
AYŞEGÜL KÖK
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU
LİSESİ
Göğüs No
Doğum Tarihi
7
7
8
8
2. SERİ
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Start Kontrol
Sıra No
1
KADRİYE GÜLSÜM
MERVE GÜNDOĞDU
BETÜL ÖNDER ZEYNEP
KÖK
İli-Okulu
Start Kontrol
4. SERİ
1
2
Start Kontrol
5
6
Göğüs No
İli-Okulu
1
6
Sıra No
Adı ve Soyadı
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
2
3
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.
AND. L. ( A TAKIMI )
3
4
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.
AND. L. ( B )
4
5
5
6
6
7
7
8
8
Göğüs No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Yarışma : 200 Metre
Baraj Derecesi : 00.00
Kategori : Genç Kızlar
Tarih-Saat : 31 Mart 2015 - 10:00
Göğüs No
Sıra No
13:52
Doğum Tarihi
Gün/Ay/Yıl
1
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Derece
Puan
1. SERİ
Sıra Göğüs
Doğum Tarihi
No
No
ASENA NİZAM
( F ) ENVAR KOLEJİ
31.18
HASRET ÇAKIL
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
31.70
( F ) ÇAĞLAYAN ANADOLU
LİSESİ
32.25
NEBAHAT UÇAR
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( B )
33.00
17
4
DİLEK BEKAR
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
34.96
11
5
6
ÖZGENUR AKBULUT
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( A TAKIMI )
35.33
10
6
7
GAMZE EKİCİ
75. YIL CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ
35.90
9
7
8
2
24.8.1998
3
15.11.1997 RABİA NUR BEKLER
4
5
31.7.2000
22
Rüzgar:
İli-Okulu
ANTALYA AKDENİZ
ANADOLU LİSESİ
1
1.1.1997
2
31.7.2000 DİLEK BEKAR ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
3
24.8.1998
7.9.1997
8
1.1.1997
NİDA ÇOBAN
ANTALYA AKDENİZ
ANADOLU LİSESİ
36.40
7
9
7.9.1997
FUNDA AY
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE
TEK. AND. LİSESİ
38.08
3
2. SERİ
SEMRA GÜZEL
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
38.50
3
Sıra Göğüs
Doğum Tarihi
No
No
10
Adı ve Soyadı
NİDA ÇOBAN
Elektronik
Kronometre
Seri
Geliş
36.40
34.96
HASRET
ÇAKIL
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
31.70
GAMZE EKİCİ
75. YIL CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ
35.90
FUNDA AY
BAHAEDDİN GÜNEY MES.
VE TEK. AND. LİSESİ
38.08
Rüzgar:
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Elektronik
Kronometre
Seri
Geliş
1
2
SEMRA GÜZEL HIZIR REİS M.VE T.A.L.
38.50
3
ÖZGENUR
AKBULUT
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( A TAKIMI )
35.33
4
NEBAHAT
UÇAR
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( B )
33.00
RABİA NUR
BEKLER
( F ) ÇAĞLAYAN ANADOLU
LİSESİ
32.25
5
15.11.1997
6
ASENA NİZAM ( F ) ENVAR KOLEJİ
31.18
7
8
3. SERİ
Sıra Göğüs
Doğum Tarihi
No
No
Rüzgar:
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
1
2
3
4
5
6
7
8
Müsabakalar Direktörü
Baş Hakem
Lider
Sekreter
Hakem
Hakem
Elektronik
Kronometre
Seri
Geliş
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Yarışma : 300 Metre Engelli
Baraj Derecesi : 00.00
Kategori : Genç Kızlar
Tarih-Saat : 31 Mart 2015 - 10:00
Göğüs No
Sıra No
13:52
Doğum Tarihi
Gün/Ay/Yıl
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Derece
Puan
1. SERİ
Sıra Göğüs
Doğum Tarihi
No
No
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Elektronik
Kronometre
Seri
Geliş
58.98
3
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
52.32
31
1
1.1.1997
İLAYDA
ŞAHBAZ
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU
LİSESİ
ŞEYMA YAZGAN
75. YIL CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ
58.06
16
2
29.6.1998
DİLARA
KORKMAZ
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
1:22.30
5
İLAYDA ŞAHBAZ
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU
LİSESİ
58.98
14
3
29.8.1999
HAVVA NUR
SAKİK
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
52.32
1
4
NAGEHAN ACAR
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( B )
59.06
14
4
ŞEYMA YAZGAN
75. YIL CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ
58.06
2
5
MERVE GÜNDOĞDU HIZIR REİS M.VE T.A.L.
1:01.36
9
5
CENNET
SEYİTALİ
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE
TEK. AND. LİSESİ
1:05.81
4
Elektronik
Kronometre
Seri
Geliş
1
29.8.1999 HAVVA NUR SAKİK
2
3
1.1.1997
6
16.1.1999 CENNET SEYİTALİ
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE
TEK. AND. LİSESİ
1:05.81
3
6
7
29.6.1998 DİLARA KORKMAZ
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
1:22.30
0
7
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( A TAKIMI )
1:27.30
0
8
8
DUYGU YOĞUN
16.1.1999
2. SERİ
9
Sıra Göğüs
Doğum Tarihi
No
No
10
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
11
1
12
2
MERVE
GÜNDOĞDU
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
1:01.36
2
13
3
DUYGU YOĞUN
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( A TAKIMI )
1:27.30
3
14
4
NAGEHAN
ACAR
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( B )
59.06
1
15
5
16
6
17
7
18
8
Elektronik
Kronometre
Seri
Geliş
19
3. SERİ
20
Sıra Göğüs
Doğum Tarihi
No
No
21
1
22
2
23
3
24
4
25
5
26
6
27
7
28
8
Müsabakalar Direktörü
Baş Hakem
Lider
Sekreter
Adı ve Soyadı
Hakem
İli-Okulu
Hakem
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Yarışma : 800 Metre
Baraj Derecesi : 0:00.00
Kategori : Genç Kızlar
Tarih-Saat 31 Mart 2015 - 10:00
Göğüs No
Sıra No
13:52
Doğum Tarihi
Gün/Ay/Yıl
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Derece
Puan
1. SERİ
Sıra
No
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Elektronik
Kronometre
1
15.6.1997
SÜMEYYE EROL
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
2:23.25
54
1
1.1.1997 İREM ECE ATEŞ
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
2
27.1.2000
NECLA CEYLAN
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
2:39.30
37
2
15.6.1997 SÜMEYYE EROL
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
2:23.25
HABİBE KARA
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK.
AND. LİSESİ
2:55.70
25
3
27.1.2000 NECLA CEYLAN
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
2:39.30
AYŞE ERBİL
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
3:11.16
17
4
SELEN IRLAYICI
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
3:33.76
SELEN IRLAYICI
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU
LİSESİ
3:33.76
7
5
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK. AND.
LİSESİ
2:55.70
EBRU SEVİNDİK
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.
AND. L. ( B )
4:06.50
0
6
İREM ECE ATEŞ
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
DNS
0
7
EBRU BİLDİR
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.
AND. L. ( A TAKIMI )
DNS
0
8
3
9.7.1997
4
5
6
-
1.1.1997
-
9.7.1997 HABİBE KARA
Seri Geliş
DNS
9
10
11
12
2. SERİ
Sıra
No
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Elektronik
Kronometre
Seri Geliş
1
2
3
4
3:11.16
AYŞE ERBİL
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
EBRU BİLDİR
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. (
A TAKIMI )
DNS
EBRU SEVİNDİK
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. (
B)
4:06.50
5
6
7
8
9
10
11
12
3. SERİ
Sıra
No
Göğüs
No
Doğum Tarihi
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Müsabakalar Direktörü
Baş Hakem
Lider
Sekreter
Hakem
Hakem
Elektronik
Kronometre
Seri Geliş
Gençlik ve Spor BakanlığıSpor Genel MüdürlüğüSpor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Yarışma : Uzun Atlama
Baraj Derecesi : 0.00
Kategori : Genç Kızlar
Tarih-Saat : 31 Mart 2015 - 10:00
12:00
SIRA GÖĞÜS
NO
NO
1
DOĞUM
TARİHİ
7.7.1999
2
3
1.1.1999
4
5
ADI VE SOYADI
İLİ
Gün/Ay/Yıl
3.8.1998
A T LAM A L A R
1
2
3
ARA
DERECE
4
5
6
SONUÇ
PUAN
HURİ ELFİN ORAL
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK. AND.
LİSESİ
X
4.10
3.90
4.10
X
4.06
3.67
4.10
38
ALEYNA GÜLER
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
2.67
2.98
2.85
2.98
2.85
2.89
3.99
3.99
36
BETÜL ERSOY
( F ) KARATAY ANADOLU LİSESİ
3.63
3.46
3.43
3.63
3.57
3.50
3.89
3.89
NAZMİYE SARI
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
X
3.45
3.56
3.56
3.69
3.51
3.55
3.69
30
MARYNA FYENDU
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
3.67
3.38
3.38
3.67
3.03
3.50
3.61
3.67
30
2.79
3.47
3.17
3.47
3.29
2.76
2.68
3.47
27
X
2.97
3.32
3.32
3.10
X
2.99
3.32
24
CEYDA ÖZKAN
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L.
(B)
7
8.6.1998
GÜLBAHAR KANBUR
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
8
1.1.1997
EMİNE VİCDAN
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
3.24
2.87
3.17
3.24
2.89
3.09
2.99
3.24
23
FATMAGÜL BİLİCİ
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L.
( A TAKIMI )
2.19
2.42
2.44
2.44
2.55
-
-
2.55
12
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
6
9
Müsabaka
Direktörü
Baş Hakem
Lider
Sekreter
Hakem
RÜZGAR
Gençlik ve Spor BakanlığıSpor Genel MüdürlüğüSpor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Yarışma : Yüksek Atlama
Baraj Derecesi:
0.00
Kategori : Genç Kızlar
Tarih-Saat :
31 Mart 2015 - 10:00
SONUÇ
PUAN
1.40
50
1.30
40
NM
0
XXX
NM
0
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
XXX
NM
0
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( A TAKIMI )
XXX
NM
0
YAĞMUR AKDEMİR
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. ( B )
XXX
NM
0
MELİSA PALA
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
DNS
0
GÖĞÜS
DOĞUM TARİHİ
NO
ADI VE SOYADI
İli-Okulu
1.25
1.30
1.35
1.38
1.40
1.45
O
O
O
XO
O
XXX
O
XO
XXX
1
12.9.1999
PERİHAN KOZ
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
2
7.7.1999
HURİ ELFİN ORAL
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK. AND. LİSESİ
-
0.1.1900
0
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
XXX
-
NAZLICAN ÖZ
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
-
ZEYNEP KÖK
-
BERFİN ÖRÜCÜ
-
1.1.1998
Müsabaka Direktörü
Baş Hakem
Lider
Sekreter
1.53
1.56
1.59
1.62
1.65
1.68
1.71
1.74
1.77
1.80
1.83
1.86
1.89
1.92
1.95
1.98
2.01
2.04
2.07
2.10
Hakem
KLASMAN
11:42
A T L A M A L A R
SIRA
NO
Gençlik ve Spor BakanlığıSpor Genel MüdürlüğüSpor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Yarışma : Gülle Atma
Baraj Derecesi : 00.00
Kategori : Genç Kızlar
Tarih31 Mart 2015 - 10:00
Saat :
Ağırlık: 3 Kg.
12:34
SIRA
NO
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
9.2.1999
3
11.70
12.30
58
10.93
11.12
11.52
53
8.11
8.92
8.33
8.92
35
8.90
7.33
8.27
8.54
8.90
8.67
8.67
8.23
7.57
7.53
8.67
34
6.92
6.97
6.97
7.50
6.86
7.15
7.50
26
3
ARA
DERECE
4
5
6
GÖKÇE TAŞYÜREK
11.49
11.33
10.80
11.49
12.30
11.58
KARDELEN HOROZ
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
10.51
10.92
11.21
11.21
11.52
8.51
8.07
8.42
8.51
8.90
8.68
8.27
8.04
8.09
X
1.1.1999
Sönmez Gül PALABIYIK
5
21.6.1998
EZGİCAN GÜNDOĞDU
GAMZE KAYAHAN
13.6.1998
PUAN
2
DÖNDÜ YILDIRIM
6
SONUÇ
1
4
7
İli-Okulu
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU
LİSESİ
Gün/Ay/Yıl
1
2
ADI VE SOYADI
A T M A L A R
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.
AND. L. ( B )
( F ) TEZ TUR MESL.
TEK.ANAD.LİSESİ
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK.
AND. LİSESİ
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.
AND. L. ( A TAKIMI )
SAFİYE GÜLMEZ
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
6.27
6.03
7.04
7.04
6.71
6.75
7.08
7.08
24
5.64
4.71
4.45
5.64
5.02
-
-
BETÜL ÖNDER
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
5.64
15
9
1.1.1997
LARA BAYLAN
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU
LİSESİ
DNS
0
10
13.5.1998
NURAN ŞEN
( F ) GÜZELOLUK ANADOLU LİSESİ
DNS
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
8
Müsabaka
Direktörü
Baş Hakem
Lider
Sekreter
Hakem
KLASMAN
Gençlik ve Spor BakanlığıSpor Genel MüdürlüğüSpor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Yarışma : Cirit Atma
Baraj Derecesi : 00.00
Kategori : Genç Kızlar
Ağırlık: 500 gr.
Tarih-Saat : 31 Mart 2015 - 10:00
13:24
SIRA
NO
GÖĞÜS
NO
DOĞUM
TARİHİ
A T M A L A R
ADI VE SOYADI
İli-Okulu
Gün/Ay/Yıl
1
27.3.1997
EDA TUĞSUZ
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK. AND.
LİSESİ
2
12.9.1998
ARİN ELBİR
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
SEMRA GÜZEL
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
AYŞENUR ELKIRMIŞ
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
YEŞİM OLUK
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
3
4
29.6.1999
5
6
ASLI ÖZATÜRK
7
MELTEM CAKCAK
8
1.1.1999
Müsabaka
Direktörü
PERVİN A. YILDIRIM
Baş Hakem
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. (
B)
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. AND. L. (
A TAKIMI )
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
Lider
1
2
3
ARA
DERECE
4
5
6
SONUÇ
PUAN
X
47.90
X
47.90
47.90
78
22.13
26.38
22.57
26.38
22.37
X
X
26.38
28
X
23.75
22.53
23.75
24.34
22.02
22.01
24.34
24
22.62
22.68
21.99
22.68
20.53
21.96
22.43
22.68
21
X
X
18.46
18.46
15.99
15.95
-
18.46
13
11.65
15.45
X
15.45
17.63
16.01
14.60
17.63
11
14.82
X
X
14.82
16.25
14.26
X
16.25
8
8.15
X
7.10
8.15
8.35
X
-
8.35
0
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
0.00
#YOK
Sekreter
Hakem
KLASMAN
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları
Yarışma : İsveç Bayrak
Baraj Derecesi
0
:
Göğüs No
Sıra No
Kategori : Genç Kızlar
Doğum Tarihi
Gün/Ay/Yıl
Tarih-Saat : 31 Mart 2015 - 10:00
13:52
1. SERİ
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Derece
Puan
Sıra No
1
HASRET ÇAKIL
DERYA BAYDAR
HAVVA NUR SAKİK
NECLA CEYLAN
2
3
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Elektronik
Kronometre
2:44.86
25
1
DİDEM YİĞİT İLAYDA
ANTALYA AKDENİZ
ŞAHBAZ MELİSA
ANADOLU LİSESİ
PALA İREM ECE ATEŞ
KADRİYE GÜLSÜM
MERVE GÜNDOĞDU
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
BETÜL ÖNDER
ZEYNEP KÖK
2:58.25
11
2
İREM BETÜL SEVER
DİLEK BEKAR GİZEM
ÖZTÜRK SÜMEYYE
EROL
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L. 2:59.90
İREM BETÜL SEVER
DİLEK BEKAR GİZEM
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
ÖZTÜRK SÜMEYYE
EROL
2:59.90
10
3
HASRET ÇAKIL
DERYA BAYDAR
HAVVA NUR SAKİK
NECLA CEYLAN
MURATPAŞA SPOR LİSESİ 2:44.86
3:07.50
2
4
NAZMİYE SARI SELEN
75. YIL CUMHURİYET
IRLAYICI GAMZE
ANADOLU LİSESİ
EKİCİ ŞEYMA YAZGAN
FUNDA AY HURİ
ELFİN ORAL CENNET BAHAEDDİN GÜNEY MES.
3:14.99
SEYİTALİ AYŞEGÜL
VE TEK. AND. LİSESİ
KÖK
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( A TAKIMI )
4
5
NAZMİYE SARI
SELEN IRLAYICI
75. YIL CUMHURİYET
GAMZE EKİCİ ŞEYMA ANADOLU LİSESİ
YAZGAN
3:09.25
0
5
6
FUNDA AY HURİ
ELFİN ORAL
CENNET SEYİTALİ
AYŞEGÜL KÖK
BAHAEDDİN GÜNEY MES.
VE TEK. AND. LİSESİ
3:14.99
0
6
ANTALYA BAROSU MES. VE
TEK. AND. L. ( B )
3:30.80
0
7
ANTALYA AKDENİZ
ANADOLU LİSESİ
4:19.35
0
8
7
8
Göğüs
Doğum Tarihi
No
DİDEM YİĞİT
İLAYDA ŞAHBAZ
MELİSA PALA İREM
ECE ATEŞ
Seri Geliş
4:19.35
3:09.25
2. SERİ
Sıra No
Göğüs
Doğum Tarihi
No
Adı ve Soyadı
İli-Okulu
Elektronik
Kronometre
1
KADRİYE GÜLSÜM
MERVE GÜNDOĞDU
BETÜL ÖNDER
ZEYNEP KÖK
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
2:58.25
3
ANTALYA BAROSU MES.
VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
3:07.50
4
ANTALYA BAROSU MES.
VE TEK. AND. L. ( B )
3:30.80
2
5
6
7
8
Müsabakalar Direktörü
Baş Hakem
Lider
Sekreter
Hakem
Hakem
Seri Geliş
2014-2015 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Grup B
S.N.
FORMÜL
DOĞUM
TARİHİ
1
100 metre
2
ADI SOYADI
İLİ-KULÜBÜ
24.8.1998
HASRET ÇAKIL
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
14.60
100 metre
1.1.1999
BETÜL ERSOY
( F ) KARATAY ANADOLU
LİSESİ
14.70
3
100 metre
1.1.1999
ASENA NİZAM
( F ) ENVAR KOLEJİ
14.90
4
100 metre
1.1.1997
DİDEM YİĞİT
ANTALYA AKDENİZ
ANADOLU LİSESİ
15.00
5
100 metre
17.8.2000
İREM BETÜL SEVER
ÖZEL TOROS YAĞMUR
A.L.
15.80
6
100 metre
MERVE GÜNDOĞDU
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
15.80
ÖZGENUR AKBULUT
ANTALYA BAROSU MES.
VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
BAHAEDDİN GÜNEY MES.
VE TEK. AND. LİSESİ
DERECE
16.05
7
100 metre
8
100 metre
16.9.1997
FUNDA AY
9
100 metre
13.5.1998
NURAN ŞEN
( F ) GÜZELOLUK
ANADOLU LİSESİ
16.40
10
100 metre
YAĞMUR AKDEMİR
ANTALYA BAROSU MES.
VE TEK. AND. L. ( B )
17.25
11
100 metre
BAŞAK KALELİOĞLU
75. YIL CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ
18.63
12
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
13
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
14
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
15
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
16
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
17
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
18
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
19
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
20
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
21
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
22
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
23
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
24
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
25
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
26
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
16.31
27
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
28
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
29
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
30
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
31
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
32
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
33
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
34
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
35
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
36
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
37
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
38
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
39
100 metre
0.1.1900
0
0
00.00
83
UZUN
7.7.1999
HURİ ELFİN ORAL
BAHAEDDİN GÜNEY MES.
VE TEK. AND. LİSESİ
4.10
84
UZUN
ALEYNA GÜLER
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
3.99
85
UZUN
BETÜL ERSOY
( F ) KARATAY ANADOLU
LİSESİ
3.89
86
UZUN
NAZMİYE SARI
75. YIL CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ
3.69
87
UZUN
MARYNA FYENDU
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
3.67
88
UZUN
CEYDA ÖZKAN
ANTALYA BAROSU MES.
VE TEK. AND. L. ( B )
3.47
89
UZUN
8.6.1998
GÜLBAHAR KANBUR
ÖZEL TOROS YAĞMUR
A.L.
3.32
90
UZUN
1.1.1997
EMİNE VİCDAN
91
UZUN
92
UZUN
0.00
93
UZUN
0.00
94
UZUN
0.00
95
UZUN
0.00
96
UZUN
0.00
97
UZUN
0.00
1.1.1999
3.8.1998
FATMAGÜL BİLİCİ
ANTALYA AKDENİZ
ANADOLU LİSESİ
ANTALYA BAROSU MES.
VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
3.24
2.55
98
UZUN
0.00
99
UZUN
0.00
100
UZUN
0.00
101
UZUN
0.00
102
UZUN
0.00
103
UZUN
0.00
104
UZUN
0.00
105
UZUN
0.00
106
UZUN
0.00
107
UZUN
0.00
108
UZUN
0.00
109
UZUN
0.00
110
UZUN
0.00
111
UZUN
0.00
112
UZUN
0.00
113
UZUN
0.00
114
UZUN
0.00
115
UZUN
0.00
116
UZUN
0.00
117
UZUN
0.00
118
UZUN
0.00
119
UZUN
0.00
120
UZUN
0.00
121
UZUN
0.00
122
UZUN
0.00
123
YÜKSEK
12.9.1999
PERİHAN KOZ
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
1.40
124
YÜKSEK
7.7.1999
HURİ ELFİN ORAL
BAHAEDDİN GÜNEY MES.
VE TEK. AND. LİSESİ
1.30
125
YÜKSEK
0.1.1900
0
ÖZEL TOROS YAĞMUR
A.L.
NM
126
YÜKSEK
NAZLICAN ÖZ
75. YIL CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ
NM
127
YÜKSEK
ZEYNEP KÖK
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
NM
128
YÜKSEK
BERFİN ÖRÜCÜ
129
YÜKSEK
YAĞMUR AKDEMİR
130
YÜKSEK
131
YÜKSEK
0.00
132
YÜKSEK
0.00
133
YÜKSEK
0.00
134
YÜKSEK
0.00
135
YÜKSEK
0.00
136
YÜKSEK
0.00
137
YÜKSEK
0.00
138
YÜKSEK
0.00
139
YÜKSEK
0.00
140
YÜKSEK
0.00
141
YÜKSEK
0.00
142
YÜKSEK
0.00
143
YÜKSEK
0.00
144
YÜKSEK
0.00
145
YÜKSEK
0.00
146
YÜKSEK
0.00
147
YÜKSEK
0.00
210
800M
15.6.1997
SÜMEYYE EROL
ÖZEL TOROS YAĞMUR
A.L.
2:23.25
211
800M
27.1.2000
NECLA CEYLAN
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
2:39.30
212
800M
9.7.1997
HABİBE KARA
BAHAEDDİN GÜNEY MES.
VE TEK. AND. LİSESİ
2:55.70
213
800M
0.1.1900
AYŞE ERBİL
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
3:11.16
214
800M
SELEN IRLAYICI
75. YIL CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ
3:33.76
215
800M
EBRU SEVİNDİK
ANTALYA BAROSU MES.
VE TEK. AND. L. ( B )
4:06.50
1.1.1998
0.1.1900
MELİSA PALA
ANTALYA BAROSU MES.
VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
ANTALYA BAROSU MES.
VE TEK. AND. L. ( B )
ANTALYA AKDENİZ
ANADOLU LİSESİ
NM
NM
DNS
ANTALYA AKDENİZ
ANADOLU LİSESİ
ANTALYA BAROSU MES.
VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
216
800M
1.1.1997
İREM ECE ATEŞ
DNS
217
800M
0.1.1900
EBRU BİLDİR
218
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
219
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
220
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
221
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
222
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
223
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
224
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
225
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
226
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
227
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
228
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
229
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
230
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
231
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
232
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
233
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
234
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
235
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
236
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
237
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
238
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
239
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
240
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
241
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
242
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
243
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
DNS
244
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
245
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
246
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
247
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
248
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
249
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
250
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
251
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
252
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
253
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
254
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
255
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
256
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
257
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
258
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
259
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
260
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
261
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
262
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
263
800M
0.1.1900
0
0
0:00.00
346
GÜLLE ATMA
27.3.1997
EDA TUĞSUZ
BAHAEDDİN GÜNEY MES.
VE TEK. AND. LİSESİ
31.56
347
GÜLLE ATMA
GÖKÇE TAŞYÜREK
75. YIL CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ
28.10
348
GÜLLE ATMA
12.9.1998
ARİN ELBİR
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
24.60
349
GÜLLE ATMA
1.1.1999
Sönmez Gül PALABIYIK
( F ) TEZ TUR MESL.
TEK.ANAD.LİSESİ
20.04
350
GÜLLE ATMA
13.5.1998
NURAN ŞEN
( F ) GÜZELOLUK
ANADOLU LİSESİ
16.78
351
GÜLLE ATMA
ASLI ÖZATÜRK
ANTALYA BAROSU MES.
VE TEK. AND. L. ( B )
14.82
352
GÜLLE ATMA
BETÜL ÖNDER
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
12.44
353
GÜLLE ATMA
DİLARA BENSU
KAYMAK
ANTALYA BAROSU MES.
VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
11.74
354
GÜLLE ATMA
1.1.1997
LARA BAYLAN
ANTALYA AKDENİZ
ANADOLU LİSESİ
355
GÜLLE ATMA
9.7.1998
ŞERİFE AKMAK
ÖZEL TOROS YAĞMUR
A.L.
356
GÜLLE ATMA
00.00
357
GÜLLE ATMA
00.00
358
GÜLLE ATMA
00.00
359
GÜLLE ATMA
00.00
360
GÜLLE ATMA
00.00
361
GÜLLE ATMA
00.00
362
GÜLLE ATMA
00.00
363
GÜLLE ATMA
00.00
364
GÜLLE ATMA
00.00
365
GÜLLE ATMA
00.00
366
GÜLLE ATMA
00.00
367
GÜLLE ATMA
00.00
368
GÜLLE ATMA
00.00
369
GÜLLE ATMA
00.00
370
GÜLLE ATMA
00.00
371
GÜLLE ATMA
00.00
372
GÜLLE ATMA
00.00
373
GÜLLE ATMA
00.00
374
GÜLLE ATMA
00.00
375
GÜLLE ATMA
00.00
376
GÜLLE ATMA
00.00
377
GÜLLE ATMA
00.00
378
GÜLLE ATMA
00.00
379
GÜLLE ATMA
00.00
380
GÜLLE ATMA
00.00
381
GÜLLE ATMA
00.00
11.67
NM
382
GÜLLE ATMA
00.00
383
GÜLLE ATMA
00.00
384
GÜLLE ATMA
00.00
385
GÜLLE ATMA
00.00
451
İSVEÇ BAYRAK
0.1.1900
452
İSVEÇ BAYRAK
0.1.1900
453
İSVEÇ BAYRAK
0.1.1900
454
İSVEÇ BAYRAK
0.1.1900
455
İSVEÇ BAYRAK
0.1.1900
456
İSVEÇ BAYRAK
0.1.1900
457
İSVEÇ BAYRAK
0.1.1900
458
İSVEÇ BAYRAK
0.1.1900
459
İSVEÇ BAYRAK
460
HASRET ÇAKIL DERYA
BAYDAR HAVVA NUR MURATPAŞA SPOR LİSESİ
SAKİK
NECLA
CEYLAN
KADRİYE
GÜLSÜM
2:44.86
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
MERVE GÜNDOĞDU
BETÜLBETÜL
ÖNDER
ZEYNEP
İREM
SEVER
ÖZEL TOROS YAĞMUR
DİLEK BEKAR GİZEM
A.L.
ÖZTÜRK SÜMEYYE
ANTALYA BAROSU MES.
VE TEK. AND. L. ( A
NAZMİYE SARI SELEN TAKIMI )
75. YIL CUMHURİYET
IRLAYICI GAMZE EKİCİ
ANADOLU LİSESİ
ŞEYMA YAZGAN
FUNDA
AY HURİ ELFİN
BAHAEDDİN GÜNEY MES.
ORAL CENNET
VE TEK. AND. LİSESİ
SEYİTALİ AYŞEGÜL
ANTALYA BAROSU MES.
VE TEK. AND. L. ( B )
DİDEM YİĞİT İLAYDA
ANTALYA AKDENİZ
ŞAHBAZ MELİSA PALA
ANADOLU LİSESİ
İREM ECE ATEŞ
2:58.25
0.1.1900
0
0
0:00.00
İSVEÇ BAYRAK
0.1.1900
0
0
0:00.00
461
İSVEÇ BAYRAK
0.1.1900
0
0
0:00.00
462
İSVEÇ BAYRAK
0.1.1900
0
0
0:00.00
463
İSVEÇ BAYRAK
0.1.1900
0
0
0:00.00
464
İSVEÇ BAYRAK
0.1.1900
0
0
0:00.00
465
İSVEÇ BAYRAK
0.1.1900
0
0
0:00.00
466
İSVEÇ BAYRAK
0.1.1900
0
0
0:00.00
467
İSVEÇ BAYRAK
0.1.1900
0
0
0:00.00
468
İSVEÇ BAYRAK
0.1.1900
0
0
0:00.00
469
100 METRE ENGELLİ
KADRİYE GÜLSÜM
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
470
100 METRE ENGELLİ
NAGEHAN ACAR
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.21.44
AND. L. ( B )
471
100 METRE ENGELLİ
GAMZE EKİCİ
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU21.54
LİSESİ
472
100 METRE ENGELLİ
473
100 METRE ENGELLİ
474
100 METRE ENGELLİ
15.11.1997 RABİA NUR BEKLER
7.9.1997
2:59.90
3:07.50
3:09.25
3:14.99
3:30.80
4:19.35
18.64
( F ) ÇAĞLAYAN ANADOLU LİSESİ
21.64
DUYGU YOĞUN
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.21.74
AND. L. ( A TAKIMI )
AYŞEGÜL KÖK
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK.
22.24
AND. LİSESİ
475
100 METRE ENGELLİ
3.8.1998
MARYNA FYENDU
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
23.44
476
100 METRE ENGELLİ
29.6.1998
DİLARA KORKMAZ
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
25.04
477
100 METRE ENGELLİ
1.1.1999
İREM ECE ATEŞ
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
DNF
478
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
479
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
480
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
481
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
482
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
483
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
484
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
485
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
486
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
487
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
488
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
489
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
490
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
491
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
492
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
493
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
494
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
495
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
496
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
497
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
498
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
499
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
500
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
501
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
502
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
503
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
504
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
505
100 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
506
1500 METRE
15.6.1997
SÜMEYYE EROL
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
4:50.27
507
1500 METRE
27.1.2000
NECLA CEYLAN
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
5:25.80
508
1500 METRE
9.7.1997
HABİBE KARA
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK.
6:06.54
AND. LİSESİ
509
1500 METRE
AYŞE ERBİL
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
510
1500 METRE
SELEN IRLAYICI
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU DNF
LİSESİ
511
1500 METRE
EMİNE VİCDAN
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
DNS
512
1500 METRE
0
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. DNS
AND. L. ( A TAKIMI )
513
1500 METRE
0
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK. DNS
AND. L. ( B )
514
1500 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
515
1500 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
516
1500 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
517
1500 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
518
1500 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
519
1500 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
520
1500 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
521
1500 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
522
1500 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
523
1500 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
524
1500 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
525
1500 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
526
1500 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
527
1500 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
528
1500 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
529
1500 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
530
1500 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
1.1.2000
7:18.11
531
1500 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
532
1500 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
533
1500 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
534
1500 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
535
1500 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
536
1500 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
537
1500 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
538
1500 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
539
1500 METRE
0.1.1900
0
0
0:00.00
540
400 METRE
30.4.1998
DERYA BAYDAR
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
110.20
541
400 METRE
ZEYNEP KÖK
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
115.20
542
400 METRE
NEBAHAT UÇAR
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.
116.25
AND. L. ( B )
543
400 METRE
ŞEYMA YAZGAN
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU118.50
LİSESİ
544
400 METRE
NİDA ÇOBAN
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
124.75
545
400 METRE
EBRU BİLDİR
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.
126.60
AND. L. ( A TAKIMI )
546
400 METRE
CENNET SEYİTALİ
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK.
128.00
AND. LİSESİ
547
400 METRE
548
400 METRE
0.1.1900
549
400 METRE
550
1.1.1997
16.1.1999
10.10.2000 NUR YANASAVUR
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
130.13
0
0
00.00
0.1.1900
0
0
00.00
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
551
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
552
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
553
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
554
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
555
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
556
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
557
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
558
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
559
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
560
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
561
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
562
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
563
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
564
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
565
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
566
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
567
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
568
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
569
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
570
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
571
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
572
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
573
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
574
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
575
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
576
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
577
400 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
590
DİSK
GÖKÇE TAŞYÜREK
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU12.30
LİSESİ
591
DİSK
KARDELEN HOROZ
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
592
DİSK
DÖNDÜ YILDIRIM
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.08.92
AND. L. ( B )
593
DİSK
1.1.1999
Sönmez Gül PALABIYIK ( F ) TEZ TUR MESL. TEK.ANAD.LİSESİ
08.90
594
DİSK
21.6.1998
EZGİCAN GÜNDOĞDU
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK.
08.67
AND. LİSESİ
595
DİSK
GAMZE KAYAHAN
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.07.50
AND. L. ( A TAKIMI )
596
DİSK
SAFİYE GÜLMEZ
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
07.08
597
DİSK
BETÜL ÖNDER
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
05.64
598
DİSK
LARA BAYLAN
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
DNS
9.2.1999
13.6.1998
1.1.1997
11.52
13.5.1998
NURAN ŞEN
( F ) GÜZELOLUK ANADOLU LİSESİ
DNS
599
DİSK
600
DİSK
00.00
601
DİSK
00.00
602
DİSK
00.00
603
DİSK
00.00
604
DİSK
00.00
605
DİSK
00.00
606
DİSK
00.00
607
DİSK
00.00
608
DİSK
00.00
609
DİSK
00.00
610
DİSK
00.00
611
DİSK
00.00
612
DİSK
00.00
613
DİSK
00.00
614
DİSK
00.00
615
DİSK
00.00
616
DİSK
00.00
617
DİSK
00.00
618
DİSK
00.00
619
DİSK
00.00
620
DİSK
00.00
621
DİSK
00.00
622
DİSK
00.00
623
DİSK
00.00
624
DİSK
00.00
625
DİSK
00.00
626
DİSK
00.00
627
DİSK
00.00
628
DİSK
00.00
629
DİSK
00.00
635
CİRİT
27.3.1997
EDA TUĞSUZ
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK.
47.90
AND. LİSESİ
636
CİRİT
12.9.1998
ARİN ELBİR
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
26.38
637
CİRİT
SEMRA GÜZEL
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
24.34
638
CİRİT
AYŞENUR ELKIRMIŞ
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
22.68
639
CİRİT
YEŞİM OLUK
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU18.46
LİSESİ
640
CİRİT
ASLI ÖZATÜRK
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.17.63
AND. L. ( B )
641
CİRİT
MELTEM CAKCAK
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.16.25
AND. L. ( A TAKIMI )
642
CİRİT
PERVİN A. YILDIRIM
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
08.35
643
CİRİT
00.00
644
CİRİT
00.00
645
CİRİT
00.00
646
CİRİT
00.00
647
CİRİT
00.00
648
CİRİT
00.00
649
CİRİT
00.00
650
CİRİT
00.00
651
CİRİT
00.00
652
CİRİT
00.00
653
CİRİT
00.00
654
CİRİT
00.00
655
CİRİT
00.00
656
CİRİT
00.00
657
CİRİT
00.00
658
CİRİT
00.00
659
CİRİT
00.00
29.6.1999
1.1.1999
660
CİRİT
00.00
661
CİRİT
00.00
662
CİRİT
00.00
663
CİRİT
00.00
664
CİRİT
00.00
665
CİRİT
00.00
666
CİRİT
00.00
667
CİRİT
00.00
668
CİRİT
00.00
669
CİRİT
00.00
670
CİRİT
00.00
671
CİRİT
00.00
672
CİRİT
00.00
673
CİRİT
00.00
674
CİRİT
00.00
675
200 METRE
676
200 METRE
677
200 METRE
678
200 METRE
679
200 METRE
680
24.8.1998
ASENA NİZAM
( F ) ENVAR KOLEJİ
31.18
HASRET ÇAKIL
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
31.70
15.11.1997 RABİA NUR BEKLER
( F ) ÇAĞLAYAN ANADOLU LİSESİ
32.25
NEBAHAT UÇAR
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.33.00
AND. L. ( B )
DİLEK BEKAR
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
200 METRE
ÖZGENUR AKBULUT
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.35.33
AND. L. ( A TAKIMI )
681
200 METRE
GAMZE EKİCİ
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU35.90
LİSESİ
682
200 METRE
1.1.1997
NİDA ÇOBAN
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
36.40
683
200 METRE
7.9.1997
FUNDA AY
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK.
38.08
AND. LİSESİ
684
200 METRE
SEMRA GÜZEL
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
38.50
685
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
686
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
687
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
688
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
31.7.2000
34.96
689
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
690
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
691
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
692
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
693
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
694
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
695
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
696
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
697
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
698
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
699
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
700
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
701
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
702
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
703
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
704
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
705
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
706
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
707
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
708
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
709
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
710
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
711
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
712
200 METRE
0.1.1900
0
0
00.00
737
300 METRE ENGELLİ
29.8.1999
HAVVA NUR SAKİK
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
52.32
738
300 METRE ENGELLİ
ŞEYMA YAZGAN
75. YIL CUMHURİYET ANADOLU58.06
LİSESİ
739
300 METRE ENGELLİ
İLAYDA ŞAHBAZ
ANTALYA AKDENİZ ANADOLU LİSESİ
58.98
740
300 METRE ENGELLİ
NAGEHAN ACAR
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.59.06
AND. L. ( B )
741
300 METRE ENGELLİ
MERVE GÜNDOĞDU
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
742
300 METRE ENGELLİ
CENNET SEYİTALİ
BAHAEDDİN GÜNEY MES. VE TEK.
105.81
AND. LİSESİ
1.1.1997
16.1.1999
101.36
DİLARA KORKMAZ
ÖZEL TOROS YAĞMUR A.L.
DUYGU YOĞUN
ANTALYA BAROSU MES. VE TEK.
127.30
AND. L. ( A TAKIMI )
0.1.1900
0
0
00.00
300 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
747
300 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
748
300 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
749
300 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
750
300 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
751
300 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
752
300 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
753
300 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
754
300 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
755
300 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
756
300 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
757
300 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
758
300 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
759
300 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
760
300 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
761
300 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
762
300 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
763
300 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
764
300 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
765
300 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
766
300 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
767
300 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
768
300 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
769
300 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
770
300 METRE ENGELLİ
0.1.1900
0
0
00.00
771
SIRIK
12.9.1999
PERİHAN KOZ
MURATPAŞA SPOR LİSESİ
1.60
772
SIRIK
ALEYNA GÜLER
HIZIR REİS M.VE T.A.L.
NM
743
300 METRE ENGELLİ
744
300 METRE ENGELLİ
745
300 METRE ENGELLİ
746
29.6.1998
122.30
AYSEL KILIÇ
ANTALYA BAROSU MES.
VE TEK. AND. L. ( B )
ANTALYA AKDENİZ
ANADOLU LİSESİ
ÖZEL TOROS YAĞMUR
A.L.
75. YIL CUMHURİYET
ANADOLU LİSESİ
BAHAEDDİN GÜNEY MES.
VE TEK. AND. LİSESİ
ANTALYA BAROSU MES.
VE TEK. AND. L. ( A
TAKIMI )
NM
773
SIRIK
774
SIRIK
1.1.1999
İLAYDA ŞAHBAZ
775
SIRIK
0.1.1900
0
776
SIRIK
777
SIRIK
778
SIRIK
779
SIRIK
0.00
780
SIRIK
0.00
781
SIRIK
0.00
782
SIRIK
0.00
783
SIRIK
0.00
784
SIRIK
0.00
785
SIRIK
0.00
786
SIRIK
0.00
787
SIRIK
0.00
788
SIRIK
0.00
789
SIRIK
0.00
790
SIRIK
0.00
791
SIRIK
0.00
792
SIRIK
0.00
793
SIRIK
0.00
794
SIRIK
0.00
795
SIRIK
0.00
0
0.1.1900
0
0
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
ı Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları Antalya
Rüzgar
ATMA KG.
KATEGORİSİ
YARIŞMANIN YAPILDIĞI İLYARIŞMA ADI
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
SIRALAMA
BRANŞ
1
100 Metre
Genç Kızlar
2
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
3
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
4
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
5
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
6
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
7
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
8
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
9
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
10
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
11
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100 Metre
Genç Kızlar
0
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
29
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
30
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
31
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
32
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
33
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
34
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
35
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
36
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
37
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
38
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100 Metre
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
1
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
2
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
3
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
4
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
5
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
6
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
7
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
8
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
9
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
UZUN
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
1
YÜKSEK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
2
YÜKSEK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
-
YÜKSEK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
-
YÜKSEK
Genç Kızlar
-
YÜKSEK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
-
YÜKSEK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
-
YÜKSEK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
-
YÜKSEK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
YÜKSEK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
YÜKSEK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
YÜKSEK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
YÜKSEK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
YÜKSEK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
YÜKSEK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
YÜKSEK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
YÜKSEK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
YÜKSEK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
YÜKSEK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
YÜKSEK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
YÜKSEK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
YÜKSEK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
YÜKSEK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
YÜKSEK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
YÜKSEK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
YÜKSEK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
1
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
2
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
3
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
4
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
5
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
6
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
-
800M
Genç Kızlar
-
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
41
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
42
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
43
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
44
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
45
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
46
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
47
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
48
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
49
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
50
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
51
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
52
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
53
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
54
800M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
1
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
2
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
3
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
4
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
5
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
6
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
7
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
8
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
9
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
10
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
11
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
12
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
13
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
14
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
15
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
16
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
17
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
18
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
19
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
20
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
21
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
22
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
23
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
24
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
25
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
26
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
27
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
28
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
29
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
30
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
31
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
32
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
33
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
34
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
0
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
GÜLLE
1 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
1
İSVEÇ BAYRAK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
2
İSVEÇ BAYRAK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
3
İSVEÇ BAYRAK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
4
İSVEÇ BAYRAK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
5
İSVEÇ BAYRAK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
6
İSVEÇ BAYRAK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
7
İSVEÇ BAYRAK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
8
İSVEÇ BAYRAK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
İSVEÇ BAYRAK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
İSVEÇ BAYRAK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
İSVEÇ BAYRAK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
İSVEÇ BAYRAK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
İSVEÇ BAYRAK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
İSVEÇ BAYRAK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
İSVEÇ BAYRAK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
İSVEÇ BAYRAK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
İSVEÇ BAYRAK
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
İSVEÇ BAYRAK
Genç Kızlar
1
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Birinciliği Yarışmaları
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
2
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
3
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
4
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
5
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
6
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
7
100M.ENG
Genç Kızlar
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
8
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
-
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
29
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
30
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
31
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
32
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
33
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
34
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
35
100M.ENG
Genç Kızlar
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
36
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
37
100M.ENG
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
1
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
2
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
3
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
4
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
-
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
-
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
-
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
-
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
0
1500M
Genç Kızlar
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
1500M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
1
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
2
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
3
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
4
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
5
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
6
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
7
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
8
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
0
400M
Genç Kızlar
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
29
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
30
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
31
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
32
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
33
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
34
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
35
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
36
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
37
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
38
400M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
1
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
2
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
3
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
4
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
5
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
6
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
7
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
8
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
9
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
10
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
DİSK
3 Kg.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
1
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
2
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
3
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
4
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
5
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
6
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
7
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
8
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
0
CİRİT
500 gr.
Genç Kızlar
1
200M
Genç Kızlar
2
200M
Genç Kızlar
3
200M
Genç Kızlar
4
200M
Genç Kızlar
5
200M
Genç Kızlar
6
200M
Genç Kızlar
7
200M
Genç Kızlar
8
200M
Genç Kızlar
9
200M
Genç Kızlar
10
200M
Genç Kızlar
0
200M
Genç Kızlar
0
200M
Genç Kızlar
0
200M
Genç Kızlar
0
200M
Genç Kızlar
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
0
200M
Genç Kızlar
0
200M
Genç Kızlar
0
200M
Genç Kızlar
0
200M
Genç Kızlar
0
200M
Genç Kızlar
0
200M
Genç Kızlar
0
200M
Genç Kızlar
0
200M
Genç Kızlar
0
200M
Genç Kızlar
0
200M
Genç Kızlar
0
200M
Genç Kızlar
0
200M
Genç Kızlar
0
200M
Genç Kızlar
0
200M
Genç Kızlar
29
200M
Genç Kızlar
30
200M
Genç Kızlar
31
200M
Genç Kızlar
32
200M
Genç Kızlar
33
200M
Genç Kızlar
34
200M
Genç Kızlar
35
200M
Genç Kızlar
36
200M
Genç Kızlar
37
200M
Genç Kızlar
38
200M
Genç Kızlar
1
300M.ENG
Genç Kızlar
2
300M.ENG
Genç Kızlar
3
300M.ENG
Genç Kızlar
4
300M.ENG
Genç Kızlar
5
300M.ENG
Genç Kızlar
6
300M.ENG
Genç Kızlar
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
7
300M.ENG
Genç Kızlar
8
300M.ENG
Genç Kızlar
9
300M.ENG
Genç Kızlar
10
300M.ENG
Genç Kızlar
11
300M.ENG
Genç Kızlar
12
300M.ENG
Genç Kızlar
13
300M.ENG
Genç Kızlar
14
300M.ENG
Genç Kızlar
15
300M.ENG
Genç Kızlar
16
300M.ENG
Genç Kızlar
17
300M.ENG
Genç Kızlar
18
300M.ENG
Genç Kızlar
19
300M.ENG
Genç Kızlar
20
300M.ENG
Genç Kızlar
21
300M.ENG
Genç Kızlar
22
300M.ENG
Genç Kızlar
23
300M.ENG
Genç Kızlar
24
300M.ENG
Genç Kızlar
25
300M.ENG
Genç Kızlar
26
300M.ENG
Genç Kızlar
27
300M.ENG
Genç Kızlar
28
300M.ENG
Genç Kızlar
29
300M.ENG
Genç Kızlar
30
300M.ENG
Genç Kızlar
31
300M.ENG
Genç Kızlar
32
300M.ENG
Genç Kızlar
33
300M.ENG
Genç Kızlar
34
300M.ENG
Genç Kızlar
1
SIRIK
Genç Kızlar
-
SIRIK
Genç Kızlar
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği
Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
-
SIRIK
Genç Kızlar
-
SIRIK
Genç Kızlar
-
SIRIK
Genç Kızlar
-
SIRIK
Genç Kızlar
-
SIRIK
Genç Kızlar
-
SIRIK
Genç Kızlar
0
SIRIK
Genç Kızlar
0
SIRIK
Genç Kızlar
0
SIRIK
Genç Kızlar
0
SIRIK
Genç Kızlar
0
SIRIK
Genç Kızlar
0
SIRIK
Genç Kızlar
0
SIRIK
Genç Kızlar
0
SIRIK
Genç Kızlar
0
SIRIK
Genç Kızlar
0
SIRIK
Genç Kızlar
0
SIRIK
Genç Kızlar
0
SIRIK
Genç Kızlar
0
SIRIK
Genç Kızlar
0
SIRIK
Genç Kızlar
0
SIRIK
Genç Kızlar
0
SIRIK
Genç Kızlar
0
SIRIK
Genç Kızlar
Antalya-2014-2015 Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
Antalya-2014-2015
Öğretim Yılı
Okullararası Puanlı Atletizm Grup
Birinciliği Yarışmaları
YARIŞMA TARİHİ
YARIŞMA ALANI
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
0 Ocak 1900
PİST
0 Ocak 1900
PİST
0 Ocak 1900
PİST
0 Ocak 1900
PİST
0 Ocak 1900
PİST
0 Ocak 1900
PİST
0 Ocak 1900
PİST
0 Ocak 1900
PİST
0 Ocak 1900
PİST
0 Ocak 1900
PİST
0 Ocak 1900
PİST
0 Ocak 1900
PİST
0 Ocak 1900
PİST
0 Ocak 1900
PİST
0 Ocak 1900
PİST
0 Ocak 1900
PİST
0 Ocak 1900
PİST
0 Ocak 1900
PİST
0 Ocak 1900
PİST
0 Ocak 1900
PİST
0 Ocak 1900
PİST
0 Ocak 1900
PİST
0 Ocak 1900
PİST
0 Ocak 1900
PİST
0 Ocak 1900
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
31 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
30 Mart 2015 - 10:00
PİST
Download

kız sonuç - Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü