Anket değerlendirmeleri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
60 erkek, 40 kadın
18-25 arası 40 Kişi, 26-35 arası 26 Kişi, 36 Yaş ve üzeri 34 Kişi
İlkokul 10 Kişi, ortaokul 11 Kişi, Lise 59 Kişi, üniversite 12 Kişi, Lisans üstü 8 Kişi
Görme 20 Kişi, İşitme - Konuşma 10 kişi, zihinsel 30, ortopedik 20 kişi, diğer 20 Kişi
%40’dan az 20 kişi, 41-60 50 kişi, 61’den fazla 30 Kişi
Evet 30 Kişi, Hayır 70 Kişi
Evet 20 Kişi, Hayır 80 Kişi
Devlet 5 Kişi, özel 6 kişi, sivil toplum 9 Kişi
20 Saatten az 20 Kişi
Çok iyi 10 Kişi, idare eder 5 Kişi, yetersizdi 5 Kişi
Evet 15 Kişi, Bazen 5 Kişi
Evet 23 Kişi, hayır 77 Kişi
Kamu 5 Kişi, Özel 18 Kişi
Evet 1 kişi, Hayır 22 Kişi
Engelli Sağlık Hizmetlerine erişilebilirlikle ilgili engellilerinin, ailelerinin, sağlık personelinin
eğitiminin yaygınlaştırılması gerekir. Hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının engellilerin sağlık
hizmetlerine erişilebilirlikle ilgili fiziki düzenlemeleri ile bilişim ve yazılım donanımlarının
artırılması gerekmektedir. Bazı sağlık kuruluşlarında hizmetlerine erişebilmekte engelliler için
hiçbir düzenleme yoktur.
Download

Anket Raporları