151,5*63.-.635,03)5-64)&(/-+1
Dersim olaylarının
tekrar gündeme geldiği
şu günlerde, “Dersim
62” dövmesiyle dikkat
çeken ve 4 büyüklerin
listesinde olan
futbolcu Deniz Naki;
Sondakika
Gazetesine oldukça
ilginç açıklamalarda
bulundu. Naki;
hedef gösterildim,
dedi
Koluna yaptırdığı “Dersim 62”
dövmesiyle gündeme gelen
Gençlerbirliği futbolcusu Deniz
Naki futbolculuk hayatını ve
sosyal yaşamını anlattı. 9 Temmuz 1989’da Almanya
Düren’de doğan Deniz Naki’nin
ailesi Dersim’den 1970’lerde Almanya’ya gitmiş. Futbola Düren 77
takımında başladıktan sonra Bayer
Leverkusen altyapısında 6 sene futbol
oynayan Deniz Naki, sırasıyla Rot
Weiss Ahlen’de kiralık, St. Pauli’de 3
sezon ve 1 sezon da Paderborn’da futbol oynadıktan sonra bu sezon
başında Gençlerbirliği’ne transfer
oldu. Almanca, İngilizce, Türkçe ve
Kürtçe olmak üzere 4 dil bilen Deniz
Naki, Sondakika’ya özel
açıklamalarda bulundu.
15’te
www.sondakikagazetesi.com
4-&34(,4*
06.00
1.,.-.*56"54
'%,32#3.5#ID1C=I?JH6IJHGHEJ,@[email protected]@2J:FD
F70FGFGJ3ID>IAEIDCGCJAI?:H=>H<FGHJGHBHGJ;EIG
AI6IJGHBHGF?EH2JF7J18/HGEF5FJA;G@<@GBIJ1HDHAEF
H5F=F>FJ/HD>H?HGJ<;D@>[email protected]>8B8D8G
.H6IEIGBCDCE>I<CJ1HDHA=F5FGHJ48A>H==F
22 Kasım 2014 Cumartesi
'52153/2436,/+1
İzmir'de doğum sırasında hastasına hakaret
ederek basit yaralama suçu işlediği iddiasıyla
iki doktor ve bir hemşire hakkında, 3 ay ile 3 yıl
8 ay arasında hapis cezası talebiyle dava açıldı
'((+&'&+&
&
*IGF<IBIJAI:E;JF>IEI=0C<CJ:FDJ&FD>IGCG
&I:DFAI<CGBIJ0IEC7IGJF70F2J:FDJ>IAFGH?FJ=H>F6EHDAHGJ?I7IGIGJAI6IJGHBHGF?EHJJ3ID>I5CGC
AI?:H==F9J)I/I?IJ:IAIGJ*IGF<[email protected]
*I4AH>H<F2J<;D@>[email protected]>8B8D8GJ:HDII=FGH
AIDIDJ/HDBF9J/04,-5#)0
'(+(+('
)I/I?IJA;[email protected];EI?2JJ*I?C<J"+J=IDF4FGBH2
I5ECAJ IAIGEC5CGIJ:I5ECJ1HJ,IBCG
);5@>H/FGBHJ?I7IGBC9J$BBFI?IJ1(DHJB;5@>JF0FG
4I<=IGH?HJ1FBHGJ"+J?I7CGBIAFJ'61HJ'6IE3H2
B;5@>4IGHJ:(E8>8GBH?AHGJ)D9J!9#9J=;AI=JI=IDIA
4IAIDH=JH==F9J)D9J9*9*9J/HJ4H>7FDHJ9#9JBHJ1HG0
AIBCGIJ4IAIDH=EHDBHJ:@[email protected]@9J,C/IG0JIBCGCJ/HDBFAEHDFJ:H:H5FGFJ<I5ECAECJ:FDJ7HAFEBHJA@.I5CGIJIEIGJ1HG0
IGGH2J=I:@D.@JHBFEBFA=HGJ<;GDIJBID3JDI3;[email protected],HGBF<FGFJBID3JHBHGJ/HJ4IAIDH==HJ:@[email protected]
4IAACGBIJ7FAI?H=0FJ;[email protected]
10-)062+(+1"+,4*
%'% 6.3.*564342
20/35142)-.45=IA<F=J@[email protected]>I<CGCG
?HGFBHGJ:I7EI>I<C?EIJDI4I=J:FDJGH&H<JIEIG
$6>FDEFJA@?@>.@EID2J?HGFJ?CEIJBH/JFGBFDF>
AI>3IG?IEIDCJFEHJ1FD>H?HJ4I6CDEIGC?;D9J,;G@
4IAACGBIJ:FDJI0CAEI>IJ?I3IGJ$6>FDJ,@?@>.@EIDJBI<CJ I7AIGCJ IDIG<HE2J%#CEIJF?FJ:FD
:I7EIG1C0JF0FGJ"-+J.IA=IJ=8>
A@?@>.@EIDC>C6EI
:FDJAI>3IG?I
?I3C?;[email protected]:@JAI>3IG?I?EIJ3CDEIG=IBI
?86BHJ2J+-+JI?ID
8D8GEHDBHJ?86BHJ"JIDI<CJFGBFDF>
?I3I.I5C69J,DF6BHG
0CAI.I5C6%JBHBF9
/04,-5#/4
+&'
[email protected]@7>I?I2J>I6HDH=J:FEBFDHGJ<IGCAEID
AI=CE>IBC9J!BEF?H?HJJI?ECAJ;[email protected],C/IG0J/HJH7F
>F=EHJ1FBHGJ'61HJ'6IE32J4IAF>JAID7C<CGBI
4I?I=CGCGJHGJ>@[email protected]?I7IBCAEIDCGC
=HADIDEIBC9J)@[email protected]>I2J+J.IAJ"+J=IDF4FGHJHD=HEHGBF9J'6IE32JB;5@>J<CDI<CGBIJ:I7CGIJ1HEHGJ;EI?EID
<H:H:F?EHJ<8=8G8GJAH<FEBF5FGFJBHJ<(?EH?HDHA2
0;.@[email protected]@J>I>I?EIJ:H<EH>HAJ6;[email protected]
[email protected]@EIBC9J'6IE32J%);5@>4IGHBHJ=;AI=JI==CEID9J!EEI4J:HEIGCJ/HD<FGJ<HGFGJ/HJ;9997HAEFGBHJA8&8DJH==FEHD9
H3<FGBHGJ7FAI?H=0F?F>%JBF?HJA;[email protected][email protected]
414.5 -15'%,32+3
"4)2*.+4245(02)5&-1)-
/1#+635#0206
!&-426352*/)/$026
-/$5(56!42
((+'
('&+*)*
'%,3250,4+"4 45'+&054+-15$/$2$501)4 5'135%$,
/0.5/051*2.045.41+35*+/1)4.5(*.245!4()45"(31*+*3(3.35&*1
/4!453353+3*2,5.+4245(4!3"5&-1-*2,5/0/3
İzmir'de bir dizi açılış gerçekleştiren
Bakan Işık, adaletsiz teşvik sisteminden yakınan patronlara akıl verdi. Yüksek teknolojik ürünlere her
zaman destek olduklarını söyleyen
Bakan Işık, "5. bölge teşvikinde
bölge ayrımı yok. Yeterki
teknolojik ürütim yapılsın.
İster bir milyon dolar isterse
de 1 milyar dolarlık bir iş olsun. Biz desteğe hazırız. Bu
teşviki hayata geçirdiğimiz
zaman İzmir'in bize komşu
il teşviki ver' gibi
talepleri bana göre
çok da artık gerekli olmayacak."
dedi.
8’de
[email protected]?CEEIDJEHG<[email protected]>CGI
:I5ECJA;DGHIEIDCGBIJ=I4DF3
;[email protected]/HJFAFJ1(68GHJBHJA;DGHI
GIAEFJ?I3CEIGJB;A=;D2J4I<=IEIDI
7F&IJ;E@?;D9J!?GCJ6I>IGBI
B;[email protected]@JFE0HGFGJI5ECA
*8B8DE858G8JBHJ?I3IGJ HA=I72
%#CEEIDBCDJ1(6J4I<=I<C?BC>9
HG<FGJ&[email protected]>CGIJ:I5EC
A;DGHIBIJ=I4DF7J;[email protected]>@[email protected]/H
GIAFEJ;EB@>9J$AFJ1(68>BHGJBH
A;DGHIJGIAEFJ;[email protected]=IGJ<;GDI
4I<=IJ3<FA;E;F<FGFJ0;AJBI4IJF?F
:FEF?;D@>9J$G<IGEIDIJ4H3J:@
:IAC7JI0C<C?EIJ?IAEI7CDC>2JH>3I=FJ?I3IDC>9J,;DGHIJGIAEF2
4I?I=C>IJ:8?8AJIGEI>JAI==C%
BHBF9J/04,-5#/4
" )$+!)*%*#
Kentin farklı bölgelerinde kent dönüşümü
hazırlıklarını sürdüren İzmir Büyükşehir
Belediyesi, İzmir-Aydın-Çeşme otobanı
yanındaki 32 hektarlık alanda gerçekleştireceği
dönüşümün uygulama projeleri için 8 Aralık’ta
ihaleye çıkıyor
SAH SAYFA 2
22 Kasım 2014 Cumartesi
!$
$"% %
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim
ve Kültür Kurumu (UNESCO)
Türkiye Milli Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Öcal Oğuz, Paris'te
yapılacak Somut Olmayan Kültürel
Miras (SOKÜM) Hükümetlerarası
Komitesi Toplantısı'nda, Türk
sanatı ebrunun dünyanın ortak
mirası kabul edileceğini belirtti.
Oğuz, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, 2003 yılında UNESCO
tarafından kabul edilen Türkiye'nin
de 2006'da taraf olduğu Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması
Sözleşmesi'nin iki önemli
uluslararası görünürlük sağlayan
enstrümanı olduğunu söyledi.
Bunlardan birisinin Acil Koruma
Gereken Liste Kayıtları, diğerinin
de İnsanlığın Somut Olmayan
Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne
yapılan kayıtlar olduğunu anlatan
Oğuz, Türkiye'nin bu yıl, ebru ve
hıdrellez dosyasını UNESCO'ya
sunduğunu bildirdi. SOKÜM
Hükümetlerarası Komitesi'nin
yılda bir kez toplanarak sunulan
dosyaları incelediğini anlatan
Oğuz, "Temsili Liste'ye bu sene
önerilen 46 dosyanın arasında bizim ebru dosyamız da yer alıyor.
Ayrıca UNESCO ebru dosyasını en
başarılı şekilde hazırlanmış 5
dosyadan biri olarak gördü. 24-28
Kasım tarihlerinde Paris'te
yapılacak 9. SOKÜM
Hükümetlerarası Komite
Toplantısı'nda ebru dosyamızın,
İnsanlığın Somut Olmayan
Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne
gireceğine hemen hemen kesin
gözüyle bakıyoruz" diye konuştu.
-Listedeki miras
sayısı 12'ye çıkacak
Oğuz, geleneksel ebru sanatının
çok değerli ve özel bir sanat
olduğunu ifade ederek, şunları
kaydetti:"Ebru sanatı yüzyıllar
boyunca bizim kitap
kapaklarımızda ve içinde çok farklı
süsleme teknikleriyle
kullandığımız bir kağıt resim
sanatı. Portre sanatı gibi
sanatların çok gelişmediği
Osmanlı döneminde son derece
farklı bir resim yapma başarısı elde edilmiştir. Ebru sanatının bir
diğer özelliği de yaratıcılığı
fevkalade destekleyen, az zamanda insanın ebru sanatçısı olmasını
sağlayan, kitleler tarafından
beğenilip uygulanması mümkün
bir sanattır. Yaratıcılıkla
sonsuzluğu bir araya getirir. Renklerin ahengini kolaylıkla bulmanız
mümkündür. Güçlü bir sanatsal
anlatımdır."Türkiye'de hemen her
bölgede ebru sanatçısının
yetiştiğine değinen Oğuz, bu
sanatın hem üniversitelerde ders
olarak okutulduğunu hem de
açılan halk eğitim merkezlerinde
eğitim olanağı sunulduğunu
vurguladı. Geçen yıl "Türk kahvesi
kültür ve geleneği"nin Bakü'de
yapılan komite toplantısında temsili listeye alındığını hatırlatan
Oğuz, bunların yanı sıra
"Meddahlık", "Mevlevi Sema
Törenleri", "Karagöz", "Aşıklık
Geleneği", "Kırkpınar Yağlı Güreş
Festivali", "Alevi-Bektaşi Ritüeli
Semah" ve “Geleneksel Sohbet
Toplantıları", "Nazar Boncuğu",
"Tören Keşkeği Geleneği" ile
"Mesir Macunu Festivali"nin de
listede yer aldığına işaret etti.
Oğuz, ebru sanatının da UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan
Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne
kabul edilmesiyle toplam sayının
12'ye çıkacağını sözlerine ekledi.
Ebru sanatı, en eski Türk kağıt
süsleme sanatlarından biri olarak
biliniyor. Bazı kaynaklara göre, ebru kitreli su üzerine serpilen boyalarla bezenmiş kağıt ve bunu
hazırlama sanatına deniyor. İslam
bezeme sanatlarının hazırlanış
tekniği itibariyle en cazibi ve
süratli netice alınanı olan
ebruculuğun menşei hakkında
kesin bir hükme varılamıyor. 8.
asırdan itibaren Çin'de, 12. asırdan
itibaren Japonya'da benzer
teknikler kullanılarak yapılması,
daha sonraki asırlarda Çağatay
Türkçesi'ndeki "ebre" ismiyle
Türkistan'da ortaya çıkışı, bu
sanatın tarihi gelişimi hakkında az
da olsa bir fikir veriyor. (AA)
*))+,(*),('"!*)&), # $,$''%+,$&%*$&)#*,"*&%#&&
,"&((&,*!+,*),',*%++
%('%+,+(', ,$*"&#*,$++(,!+
!*%+,%)'+)+,)"'$+)#'
*%&)#&%*),***),+('$+)+)
",
**(('$+,#++,',+(!
"*&!&(*%&)*,# *(,+(!,(* $
++,+!','%+" %
>PJY]^*]Y[R[^5Q[X^4[H\WF^DMNOSOW^>]G]YY\R[$ZU\
H\W[QY\X[^U\C]Q^\U\Z^&9ON\Y^?BSYO&^U[N[^\W[L[Z[
R\TT\^N[S]X\T^\U\X\WF^9\Z\Y^:]Z]T^8BZ\TQ\Z[^(]G[Z
3\Q[X^!\GY[C]Z^C\^8]<VQ^?MMXU[Z]TBXO^?]NVQ
9BW$T\Z^L[YK[^]YUVE4[H\WF^K]N\T\=[Y\X\^S]<TVJV
]HVWY]Q]U]F^\RW[^L[X^#RQ]ZYV^W]R]L]RV^MY]Z
DMNOSOW$OZ^T]X[G[^C\^UMJ]Y^S]<VRVZVZ^R[Z\Q]^C\^U[N[
S]<VQ=VY]XVZVZ^[YK[R[Z[^H\WT[J[Z[^U[Y\^K\T[XU[E
DOSOWI\G[X^8]R]RV^[Y\^L\YU\SW\Z^Q]G]YY\^RT]TOROZO
W]N]Z]Z^DMNOSOWAOZF^>PJY]AZVZ^T]ZVTVYQ]RV^[H[Z
BZ\QY[^L[X^WMZPQU]^LPYPZUPJPZP^[;]U\^\U\Z
4[H\WF^DMNOSOWAOZ^T]X[G[^S]<VRVZVZ
LMNPYQ]Q]RV^R]S\R[ZU\F^LBYK\Z[Z^TPX[RT[W
L[X^Q\XW\N^G]Y[Z\^K\YU[J[Z[F^LP^Z\U\Z@
Y\^U\^DMNOSOWAOZ^T]X[G[Z[ZF^LBY@
K\Z[Z^W]YWVZQ]RV^[H[Z^T[=]X\T^Q]WR]UVSY]
WPYY]ZVY]L[Y\=\J[Z[^W]SU\TT[E^4[H\WF^S]SVZY]ZUVJV^KOZ@
Y\XU\^X\ST[ZKU\^[YW^RVX]U]^S\X^]Y]Z^-9ON\Y^?BSYO'^]UYV
U[N[^R]S\R[ZU\^DMNOSOWAOZ^Q\X]W^\U[Y\Z^L[X^S\X^G]@
Y[Z\^K\YU[J[Z[^RBSY\U[E^*]Y[^4[H\WF^DMNOSOWAOZ
K\HQ[I[^C\^LPKOZOSY\^KON\Y^L[X^S\X^MYUPJPZP^L\@
Y[XT\X\WF^-DMNOSOWF^R]U\=\^0OXW[S\^[H[Z^U\J[YF^U[J\X
OYW\Y\XU\Z^U\^K\Y[Z\X\W^KBXOYQ\S\^U\J\X^L[X^S\XE^(P
]ZU]^LPX]U]^S]I]S]Z^[ZR]ZY]XVQVNVZF^BX;F^]U\TF^K\Y\Z\W
C\^Q[R];[X<\XC\XY[J[^U\^K\HQ[IT\Z^KOZOQON\^W]U]X
K\YQ\WT\U[X&^[;]U\Y\X[ZU\^LPYPZUPE^*]Y[^5Q[X^4[H\WF
N[S]X\T[Z^]XUVZU]Z^>PJY]^C\^DMNOSOW$OZ
T]ZVTVYQ]RVZU]^\Q\J[^K\H\Z^U[N[^\W[L[Z\^T\I\WWOX^\U@
\X\W^;[YQ[Z^MSPZ=PY]XV^[Y\^;MTMJX];^H\WT[XU[E^4[H\WF^N[@
S]X\T[Z^]XUVZU]Z^DMNOSOWAO^K\N\X\W^[Z=\Y\Q\Y\XU\
LPYPZUPE^>]G]YY\^G]WWVZU]^L[YK[^C\X\Z^8]T]J]Z
D\Y\U[S\^>\=Y[R[^S\R[^C\^DMNOSOW^D\YU\^D\Y\U[S\R[
\RW[^D]IW]ZV^8]I]X^9\Z=\YF^DMNOSOWAOZ^>\ZT\I\
D\SY[J[AZ[Z^BZ\QY[^Q\XW\NY\X[ZU\Z^L[X[^MYUPJPZP^U[Y\
K\T[XU[E^>]G]YY\Z[ZF^]ZT[W^UBZ\Q\^W]U]X^PN]Z]Z^L[X
T]X[G[^MYUPJPZP^L\Y[XT\Z^9\Z=\YF^-8]I]S]Z^R[C[Y
Q[Q]XYVW^BXZ\WY\X[SY\^KOZOQON\^W]U]X^PY]I]L[YQ[I
MY]Z^DMNOSOWF^6Y^%N\Y^6U]X\R[^R]S\R[ZU\^U\
X\RTMX]RSMZY]XVZV^S]<Q]S]^H]YVITVJVQVN^L[X^L\YU\Q[N@
U['^U\U[E^)\RTMX\^\U[YU[WT\Z^RMZX]
U[N[^H\W[QY\X[Z[Z^U\^S]<VYUVJV
>\SU]Z^?]GC\R[AZU\
C]T]ZU]IY]XY]^RMGL\T^\U\Z
4[H\WF
C]T]ZU]IY]XVZ^RMXPZY]XVZV^U[ZY\U[E
(C/=C5CEE"[email protected]!FED>F;-B
>]G]YY\^>PGT]XV^*]GU\T^D\H[ZF^U[N[^H\W[QY\X[Z[Z
]XUVZU]Z^DMNOSOWA\^G];T]U]^7+^L[Z^W[I[Z[Z^K\YU[J[Z[
RBSY\U[E^9ON\Y^?BSYO^U[N[R[^9\Z\Y^:]Z]T^8BZ\TQ\Z[
(]W[X^3\Q[X<\GY[C]Z^[R\^WMZ]WY]Q]^T\R[R[
MYQ]Q]RVZU]Z^UMY]SV^N[S]X\TY\X[Z^KOZOL[XY[W
K\XH\WY\IT[X[YJ[Z[^W]SU\TT[E^3\Q[X<\GY[C]ZF^Q]G]Y@
Y\Y[Y\X[Z^\CY\X[Z[^<]ZR[SMZ^MY]X]W^WPYY]ZQ]W^[RT\U[W@
Y\X[Z[^;]W]T^XPGR]TY]^[YK[Y[^RMXPZY]XY]^W]XIVY]ITVWY]XVZV
W]SU\TT[E^*]Y[^4[H\WF^TPX[NQU\Z^\YU\^\U[Y\Z^K\Y[X[Z
]XTVXVYQ]RV^Q]WR]UVSY]^<]ZR[SMZ^[IY\TQ\W^[RT\S\ZY\X[Z
BZOZU\^S\X^]Y]Z^LOXMWX]T[W^\ZK\YY\X[Z^]IVYQ]RV^[H[Z^Z\
K\X\W[SMXR]^S]<VY]=]JVZV^W]SU\U\X\WF^&8\Z[Y[WY\X\
]HVW^MYQ]YVSVN^]Q]^U\J\XY\X[Q[N[^U\^WMXPQ]YVSVNE
DMNOSOWF^Q\W]Z^KON\YY[J[Z[Z^S]ZV^RVX]^[ZR]Z
KON\YY[J[SY\^HMW^BZ\QY[^L[X^WMZPQU]UVX&^U[S\
WMZPITPE4[H\WF^DMNOSOW^N[S]X\T[Z[Z^]XUVZU]Z^:TX]@
TMZ[W\[]^5ZT[W^?\ZT[Z[^N[S]X\T^\TT[E^?]NV^D]IW]ZV
!XM;E^3XE^D[Y]Y^:BJOT^[Y\^W\ZT[^K\N\Z^*]Y[
4[H\WF^]ZT[W^W\ZTT\^,^L[Z^SVYYVW^T]X[@
G\^X]RTY]Q]ZVZ^QOQWOZ
MYUPJPZP^U[Y\^K\T[XU[E
*AA,
##!##!%####%$$"%$!$"%
)C4FD:FBE2D>D5F;D<FF^.PQGPX[S\T^:\QT^2CY\X[AZU\
UON\ZY\U[J[^S\Z[^WPXRY]XY]^PZPTPYQ]S]^SON^TPTQPI^K\@
Y\Z\WR\Y^R]Z]T^U]YY]XVZV^S\Z[U\Z^=]ZY]ZUVXVSMXE
D\Y\U[S\Z[Z^UON\ZY\U[J[^?]][email protected]^:]Z]TV^WPXRP^R]S\R[ZU\
LP^R]Z]TVZ^S\Z[^T\QR[Y=[Y\X[^S\T[IT[X[Y[SMXF^R]Z]T^K\Y\=\W
WPI]WY]X]^]WT]XVYVSMXE^ \X^Q]G]YY\S\^L[X^L\Y\U[S\A
RYMK]ZVSY]^G]S]T]^K\H[XU[J[^.PQGPX[S\T^:\QT^2CY\X[AZU\
UON\ZY\U[J[^WPXRY]XY]^W]UVZY]XV^\WMZMQ[W^C\^RMRS]Y
G]S]TVZ^[H[Z\^H\W\Z^9]N[\Q[X^D\Y\U[S\R[F^UON\ZY\U[J[
S\Z[^WPXRY]XY]^PZPTPYQ]S]^SON^TPTQPI^K\Y\Z\WR\Y^R]Z]T
U]YY]XVZV^S\Z[U\Z^=]ZY]ZUVXVSMXE^D\Y\U[S\Z[ZF^PZPTPYQ]S]
Q]GWPQ^MYQPI^R]Z]TY]X]^T\WX]X^G]S]T^C\XQ\F^K\Y\=\W
WPI]WY]X]^]WT]XQ]^H]YVIQ]Y]XV^?]][email protected]^:]Z]TVSY]^U\C]Q
\U[SMXE^5RVXY]XVZ^[N[Z[^T]IVS]Z^C\^RMZ^KOZY\XU\^W[T]<
$!$"!"!%$"
$$ "%# %
#%%#
R]S;]Y]XVZU]Z^HVW]X]W^U\WMX]T[;^\R\XY\X^T]R]XY]ZQ]RVZU]
WPYY]ZVY]Z^W]][email protected]^R]Z]TVF^9]N[\Q[X^D\Y\U[S\R[AZ[Z
UON\ZY\U[J[^WPXR^R]S\R[ZU\^U]G]^HMW^W[I[S\^PY]IVSMXE
?]][email protected]^W]JVT^ON\X[Z\^H[N[YQ[I^S]NV^S]^U]^U\R\Z[Z^W\RW[Z
]Y\TY\XY\^U]ZT\Y^K[L[^MSPY]X]W^L[X^L]IW]^N\Q[Z^ON\X[Z\
S\XY\IT[X[YQ\R[SY\^OH^LMSPTYP^KBXOZTO^\YU\^\TQ\^R]Z]TV^M@
Y]X]W^T]ZVQY]ZQ]WT]UVXE^"+^SSEAU]^#RQ]ZYV^3\CY\T[AZU\
S]SKVZY]IQ]S]^L]IY]S]Z^C\^N]Q]ZY]^K\Y\Z\WR\Y^\Y
R]Z]TY]XV^]X]RVZU]W[^S\X[Z[^]Y]Z^W]][email protected]^RMZ^SVYY]XU]^T\WX]X
KBNU\^MYUPE^8VYY]XUVX^\Y^R]Z]TY]XV^\J[TQ\ZY[J[^S]<]Z
]U[Q\^DBX\WH[F^1XY]^ ]YW^2J[T[Q^>\XW\N[AZU\^W]][email protected]
\J[T[Q[^C\X\Z^2XTPJXPY^%NW]RZ]WYV^[Y\^T]ZVIVZ=]^LP^R]Z]T]
Q\X]W^R]YVSMXE^2XTPJXPY^%NW]RZ]WYVAU]Z^LP^R]Z]TV
BJX\Z\Z^DBX\WH[F^W\ZU[Z[^K\Y[IT[XU[WT\Z^RMZX]^LP^R]Z]T
U]YVZVZ^S]SKVZY]IQ]RV^[H[Z^9]N[\Q[X^D\Y\U[S\R[
.PQGPX[S\T^:\QT^2CY\X[AZU\^WPXR^C\XQ\S\^L]IYVSMXE
?]][email protected]^R]Z]TVZV^->MT[;Y\X[^W\R[<^;]XWYV^L[X^N\Q[Z^ON\X[Z\
W]T^W]T^S]<VITVX]X]W^OH^LMSPTYP^X\R[Q^\YU\^\TQ\^R]Z]TV'^M@
Y]X]W^T]ZVQY]S]Z^DBX\WH[F^WPXRY]X^]X]=VYVJVSY]^LP^R]Z]TV
U]G]^HMW^[ZR]Z]^BJX\TQ\S[^]Q]HY]UVJVZV^RBSY\U[E^
?]][email protected]^R]Z]TV^[H[Z^K\X\W\Z^Q]YN\Q\Y\X[Z^WMY]S
LPYPZUPJPZP^RBSY\S\Z^DBX\WH[F^-6ZR]ZY]XVZ^LP^R]Z]T
R]S\R[ZU\^Q\SU]Z]^K\T[XU[WY\X[^\R\XY\XY\^G\Q^\CY\X[Z[Z
UPC]XY]XVZV^RORYOSMX^G\Q^U\^OXOZY\X[^R]TV<^<]X]^W]N]ZQ]
I]ZRV^S]W]YVSMXE^DP^R]Z]TY]^PJX]I]ZY]X^<R[WMYM[W^MY]X]W
X]G]TY]S]X]WF^RTX\RT\Z^U\^WPXTPYPSMX'^U[S\^WMZPITPE^
*(A2?1E9?13?6,
2FB"[email protected]@E;]XWYV^R\XK[Y\X\^\C^R]G[<Y[J[^S]<]Z^1XY]
5T]TOXW^?OYTOX^>\XW\N[^LP^G];T]^9]Y]T]R]X]S^?PYPLO
\RW[^Q\XGPQ^L]IW]ZY]XVZU]Z^%NG]Z^.]Z]SUVZAVZ
W]XU\I[^>PRT];]^.]Z]SUVZAVZ^-2K\^3\Z[N[^:P]YTV^)\ZW@
Y\X[Z[Z^3]ZRV^C\^?VNVYU\Z[N^:G]XQ^2Y^:G\[WG
MTMJX];Y]XV'ZV^LOZS\R[ZU\^]JVXY]UVE^1XY]^D\Y\U[S\
D]IW]ZV^:[L\Y^1S]XAVZ^K\XH\WY\IT[XU[J[^R\XK[Z[Z^]HVYVIVZ]
1XY]^:]Z]T^:MW]JV^!Y]T;MXQP^S\Y\X[F^1YPRY]X]X]RV^:P@
YPLMS]^3\XZ\J[^#ZPXR]Y^D]IW]ZV^5T]ZPX^3MJ]ZF^R]Z]T@
R\C\XY\X^C\^1XY]^G]YWV^W]TVYUVE.]Z]SUVZA]^H[H\W^C\
T\I\WWOX^L\YK\R[Z[^T]WU[Q^\U\Z^D]IW]Z^1S]X^-3\Z[N[Z
KON\YY[WY\X[Z[^C\^L[N[Q^L[YQ\U[J[Q[N^UOZS]SV^L[N\
KBRT\XU[J[Z[N^[H[Z^T\I\WWOX^\U\X[Q'^U[S\^WMZPITPE
2K\^C\^5WU\Z[N^WVSVY]XVF^?VNVYU\Z[NF^:S[Q[^C\^)MUMR
K[L[^8PZ]Z^5U]Y]XV^WVSVY]XVZU]^U]G]^HMW^RP^]YTV^X\ZWY\X[
C\^]GT]<MTY]X^MYQ]W^ON\X\^LP^KOZ\^W]U]X^]Q]TBX=\
S]WY]IVW^///^]U\T^;MTMJX];^H\WT[J[Z[^RBSY\S\Z
.]Z]SUVZF^LP^R\Z\^1XY]AU]^U\Z[N]YTVZV^W]UX]VZ]
]Y]=]JVZV^RBSY\U[E^6NQ[XAU\^[YW^R\XK[R[Z[^]H]Z
.]Z]SUVZAVZ^;MTMJX];^R\XK[R[Z[^1XY]^5T]TOXW^?OYTOX
>\XW\N[AZU\^7^?]RVQA]^W]U]X^N[S]X\T^\U\L[Y[XR[Z[NE^
*(A2?1E9?13?6,
Yıl: 4
. Sayı: 1108 . 22 Kasım 2014 Cumartesi
6:=F;C4E0CF"F
:]SW]X^D]RVZ^8]SVZ^9]NE^>]TE^?VXE^:]ZE^C\^0[=E^5E(E^^]UVZ]
?/>[email protected]#)'
8]NV^6IY\X[^>OUOXO@
8]SVZ^:]G[L[^0\QR[Y=[R[^
A4F:DE9''A
]L\X^>OUOXO
).><[email protected]$91$
0C;/CE?5F=B.
PX^9OYQ\N^D2
0PXKPT^?#4
3\Z[NY[^0\QR[Y=[R[
&&&
:MXPQYP^8]NV^6IY\X[^>OUOXO
F8BD=E+A
?36
65CBFE9DB8D4
(\G[T^\TG[^D\S^.]UE^?VNVYW]Z]T
6I^>\XW\N[^+/,
9OQXOW^@^?MZ]W^^6>6)^
0\Y^/7,7^7+^7^"/^!L
/7,7^7+^7^"/
9CF>%
F@/-<[email protected]=D<F-:
+C7=7:% ]WWV^:5)%
#C;[email protected]=.B.%
8\X\Y^
2C<7>577E#DB
:T]X^>\US]^8]SVZ=VYVW^5E(^9]N[\Q[X^0X\Z^6RT]RSMZP^?]XIVRV^
2RW[^D\TMZ^0]I^0\R[RY\X[^6H[^M^7^9]N[\Q[X^^6>6)^
0\Y^/7,7^7+"^^,7
0E+A363AE2C<[email protected]<>D8E6>8D>[email protected]$;:C;CE04EDB:F!=FB
-
Kasım2013
2014Perşembe
Cumartesi
22
7 Şubat
İzmir’de doğum sırasında hastasına hakaret ederek basit yaralama suçu işlediği iddiasıyla iki
doktor ve bir hemşire hakkında, 3 ay ile 3 yıl 8 ay arasında hapis cezası talebiyle dava açıldı
Davaya konu olay, 4 Mayıs 2014 tarihinde, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ege
Kadın Doğumevi'nde yaşandı. İddiaya
göre doğum için hastaneye giden 21
yaşındaki Özge Özalp’e, doğumhane
bölümündeyken Dr. A.Y. tokat atarak
hakaret etti. Dr. E.M.M. ve hemşire G.Y.
de genç kadına hakaretlerde bulundu.
Kıvanç adını verdikleri bebeğrini sağlıklı
bir şekilde kucağına alan genç anne,
taburcu edildikten sonra darp raporu
aldı. Kendisini darp eden ve hakarette
bulunanlar hakkında şikayetçi oldu.
Memur Suçları Soruşturma Bürosu
tarafından başlatılan soruşturma sonucunda doktorlar A.Y. ve E.M.M. ile
hemşire G.Y. hakkında iddianame
hazırlandı.
HASTA RENCİDE OLDU
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hakan
Evgin tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Özalp’in 4 Mayıs
2014 günü rahatsızlığı sebebiyle müracaat ettiği, hamile olması ve doğum
sancıları bulunması sebebiyle
doğumhane bölümüne alındığı ancak
hastanede görevli olan doktorlar A.Y.
ve E.M.M. ile hemşire G.Y.’nin, doğum
sancısı bulunan müştekiye karşı durumun hassasiyetine binaen gerekli nezaketi göstermedikleri gibi sert
davranışlarla hastayı rencide ettikleri
belirtildi. İddianame şu ifadeler yer aldı:
“Bu esnada hasta ile kamu görevlileri
$+#+-)'*)'
&*&(-,(*,"! ,
%"-*% %(%%
[email protected]>+1IG "<@IGLC;JFJGI8L"<@IGL-IFFIL*9IAI@
-:D:G:LJ.KL(KGDKB1EL6KBBEHDK8L;IGLA=/FKHAEDK
?0>FJDI9ILIDDIKLJDIFJHL?0<FJGILHJDJHI>FJL?C4
DC>CGC?CHDKL;CFCHDC2L*9IAI@+&JHL"<@IGLL=FC
C;JL(K7BKHEL(K6GIL)BBKHL3K<JAJ1IFJGJL>K/AE9E
[email protected](KGDKB1E,HEHLL)9C?A=?,AKLK?KH
&[email protected]@JHJ5I,HDJLBKAEFDE9ELA=/FKHAEDK8
%"<@IG,DJL6JGBJ?L;IG;IGIHJL7IGIHL30G:[email protected]>J
4KFE7E>=G8LBI@[email protected]>=G2L)GBKDK7FKGL?I<
GI?BIL30<JLKFEH2L)AJI?AL5JLB=@:HI?AFJGJLDJ.=FL3IA
;CGKDKHLDJ>IH8LDJ.AJGFJGIHILD:G:H2LBCFFKGEHE<DK
;0>FJL>K/KHFKGL5KG?K8L=DKHE<KL4JBIHLB=FFKGEHE<E
?E5K>EH8L;KBAEHE<[email protected]?I<L?=HGKL;JHLI+
.[email protected]#JGJBIG?JL;CHFKGEHLGJ?JH
AK>IHFJGIHIL4EBKGAEGE@%LDJDI9IHIHLIDDIKLJDIFDI9IHI8
;[email protected]?EHELI?AJDIBFJGIHIL?0>FJDI2
(KGDKB1E,HEHL?0<FJGIHIHL;K<[email protected]
30?AJGDI9IHIL?K5CHKHL)BBKH8LIDDIKFKGEH
[email protected]?EL5JLD=9GCLI?JL%HJ.GJAL?C4C%
[email protected]>[email protected][email protected]>JA
(K7?K51EFE9EHKL?C4LDC>CGC?CHDKL;CFCHDCBFKGEHE
BK>DJAAI2
!..
$$$*)'$-(,(%-+"+'
+#,-*,,!
%;[email protected]*#*$*LK5CBKAFKGE8
&[email protected],HEHL!EG1KL-K6KFFJ?I,[email protected]?AJHJH
[email protected]?KHAGKFJLIFI7BIHL$*LGK/=GCHCHLI/AKFILI4IH
DK5KLK4AE2L*#*$*LK5CBKAFKGELKHDJL)AK>L5J
)GI.L)FIL'KH3E8L-KHI?KL)DFI>JL&KGK>EL0H:HDJ
3K<JAJ1IFJGJL>[email protected]!EG1KL-K6KFFJ+
?I,[email protected]?KHAGKFIHLBCGCFK;[email protected]?IL>0H:HDJ
$J5GJL5JLJ6IG1IFIBL(KBKHFE9E,HEHL$*LK/=GC,+
HCHL;CFCHDC9CHC8L*B=F=IL =FFJBAI.FJGI8LIKKA
-:6JHDI?FJGI8L$J5GJL-:6JHDI?FJGI,HIHLDJ
KGKFKGEHDKL>JGLKFDE9EL;[email protected]?FJBIL0G3:AL5JL?I5IF
[email protected]>FKL;IGFIBAJL;CLGK/=GCHLI/AKFIHJ
>0HJFIBL6CBCBL@:1KDJFJ?IL;K7FKAK1KBFKGEHEL;JFIGA+
[email protected];JDJHIHJLBKGKLA=/GKBL=FKHL;C
1=9GK.>K8LL;IHL<J>AIHLK9K1EHEHLK1E?EHKLDKLJ5
?K6I/FI9IL>K/E>=GLKGAEB%LDI>JHLKHDJL)AK>[email protected]
AKGK.EHDKHL6I4;IGLGC6?KAL5JLI<[email protected]
>KFHE<1KLAK6?I?LBKGKGEL:<JGIHJL<J>AIHLK9K4FKGEHE
?0BA:9:H:LIFJGIL?:GD:2L
!'.
arasında tartışma çıktığı, tartışma sonucu şüpheli A.Y.’nin müştekiye tokat
attığı ve o… şeklinde hakaret ettiği,
diğer şüpheliler E.M.M. ve hemşire
G.Y.’nin ise, ‘Allah belanı versin senin.’
şeklinde hakaret ettikleri...”
İzmir Adli Kıp Kurumu’ndan 6 Mayıs
2014 tarihinde alınan raporda, Özge
Özalp’in yaşamını tehlikeye sokan bir
durum olmadan basit bir tıbbi tedaviyle
giderilemeyecek şekilde yaralandığı,
şüphelilerin suçlamayı kabul etmedikleri, müştekinin şüphelilerden şikayetçi
olduğu ve uzlaşma teklifini reddettiği de
belirtildi. İddianamede doktorlardan
A.Y. hakkında basit yaralama ve hakaret
suçlarından 9 ay ile 3 yıl 6 ay, E.M.M. ve
hemşire G.Y. hakkında ise hakaret
suçlamasıyla 3 ay ile 2 yıl arasında
değişen hapis cezaları talebiyle asliye
ceza mahkemesinde dava açıldı.
SÜTÜ KESİLMİŞ
İlk duruşmaya, mazeret bildiren
sanıklar katılmadı. Adliyeye 7 aylık oğlu
Kıvanç ve eşi Ümit’le giden Özge Özalp,
hakim karşısında hayatının en mutlu
gününde yaşadıklarını tekrarladı.
Duruşma, 19 Ocak 2015 tarihine ertelendi. Özalp, doğum sırasında başına gelen olaylar sebebiyle sütünün
kesildiğini de söyleyerek, çocuğunu
mamayla beslemek zorunda kaldığını
vurguladı.
(CİHAN)
,(!#, *,'-+-&)'++-&*&(&')-),-#,)
+
JF;[email protected]= 'J<KL#JHJFL CGCFC8L;IGLI74IHIH
[email protected]>;[email protected]?IHJLHJDJHL=FKHLBK<KLHJ+
DJHI>FJ8LI7L3:[email protected]+
@J>[email protected]@:D:G:HL1J<[email protected]?EL3JGJBAI9IHJ
6:[email protected]?K,DKLBK;[email protected]?EL;[email protected]
.K;GIBK?EHDKL4KFE7KHLI74I8L;[email protected]>[email protected]<FJGBJH
>K7KHKHLBK<KLHJDJHI>[email protected]>;JAAI2"74I8
@KBIHJHIHL=GIIHKFLK>KGFKGE>FKL=>HKHDE9E8L6E<FEL:GJAI@
I4IHL>[email protected]@KBIHJ>JL?JH?0G
[email protected]>FJL7IBK>JA4IL=FDC2LK;GIBKHEH
[email protected][email protected]?EHDK8LBK<KLKHEHDKL.K;GIBK+
[email protected]>[email protected]>FJL5J>[email protected]>FKLIF3IFI
[email protected]@JDI9IHI8LI74IHIHLDJHJ>[email protected]=FDC9CHC8
BK<[email protected]?0<F:LC>KGEFKGDKL;CFCHDCBFKGEHE
;J>KHLJAAI2
-KHI?KL2L&CF6L'J<[email protected]?IHIHLAKFJ;I
[email protected]>:B?JBL@:6JHDI?I8LI7
3:5JHFI9ILC<@[email protected]@:6JHDI?IHDJHL=FC7KH
;IGL6J>JALAKGK.EHDKHL;IFIGBI7ILGK/=GC
6K<[email protected][email protected]@:D:GJLI?HKAL=FCHKH
[email protected];JGKKAIHJLBKGKGL5JGDI2
KGKGEHLAJ@>I<[email protected]?IL:<JGIHJLD=?>K>EL30G:7JH
!KG3EAK>L2L'J<KLKIGJ?I8L>[email protected]@JHIHLBKGKGEHE
;=<DC2L(=<@KLBKGKGEL:<JGIHJLD=?>K>ELAJBGKGL30G:7JH
-KHI?KL2L&CF6L'J<[email protected]?I8LIFBLBKGKGEHDKLDIGJH+
DI2L(CLBKGKGEHLDKLAJ@>I<LJDIF@J?IL:<JGIHJLD=?>K
!KG3EAK>L'J<KL#JHJFL CGCFCHCHL3:HDJ@IHJL3JFDI2L
!KG3EAK>L'J<KL#JHJFL CGCFCL>JGJFL@K6BJ@JHIHL;J+
GKKALBKGKGEHEL;=<KGKB8L>K7KHKHLBK<KLHJDJHI>FJLI7
3:5JHFI9ILB=HC?CHDKL3JGJBFILJ9IAI@IL5JG@J>JH8
I74IFJGIHL4KFE7@KFKGEHELDJHJAFJ@J>JHL5JLI7L=G3KHI<K?>+
=HCHCL?K9FK@K>KHL?=GC@FCL@:D:G:H
1J<KFKHDEGEF@K?EL3JGJBAI9IHJL6:B@JAAI2 !'.
%;IKIGH7H/GBIK* ,(K=CECGCGKHEDK,,KJ=CGBJ9
DJGAGBC-CK=5EEJFBJGK.8FA6JK:EDIEIFHGIK;I?>ID
H<@I=IGK,*K4HGK(*KDJ?JDK;2?>IGKDAF@JFCEBC0
1J$HEK):8IGEHDK&5>A@JGEC3CKIDH6EIFH9K,+*
&J<C>K* ,(KJFJ<CGBJDHK4I-K5EJ=BJ9KBI8FH=IK;2FI8H
=J6JFDIGK%;IKIGH7HK:7IFHGBIGK.8FA6JK:EDIEIFHGI
;H@>I=IK?JEC-JGK, KDJ?J3CKDAF@JFBC0KA3EJ/GCG
5BFA>KHE?I<HK#AF;A@FIH<K>I8DH<HGBI9K"H4IFK@IDGI
H?IFH<HGBIKB:7IG<H7K;2?>IGK;FA4AK@I<6H@KIBIG
1J$HEK):8IGEHDK&5>A@JGEC3CKIDH6EIFH9K1AFH=I
A=FADEAK(/:KIFDID9K(/:KDJBCGKK;2?>IGHKDAF@JFBC0
#IDGI=HKDAEEJGJGK;2?>IGKDJ?JD?C<CGCG9K@IDGIGHG
JFC7JK=J6>J<CK:7IFHGIKBIGH7IKJ@EJ=C6K=:7IFIDKDJ?+
>J=JK?JEC-@C3CK4IEHFEIGBH0K2E;IBIK4AEAGJGK4HF
4JECD?CK@JFJ"CGBJGK@IDGI=IKJECGJGK;2?>IG
DJ?JD?C<C9K1J$HEK):8IGEHDKIDH6EIFHK@JFJ"CGBJG
;27JE@CGJKJECGBC0KJDJEJGJGKDH-HEIFHGK8IFBH3HK4HE+
;HEIFKB53FAE@A<AGBJKJGBJF>JGCGKB:7IGEIBH3HK56+
IFJ<=5GBJKH<IKK;2?>IGKDJ?JD?C<CK=JDJEJGBCK8IK4HF
>HD@JFKA=A-@AFAAK>JBBIKIEIK;I?HFHEBH0K'7>HF/HG
I->IKHE?I<HGBIKH<IK/HK?5AD9K/:KDJBCGK5EJG
1AFH=I9KJEH9KHEBH-H9KFJD9K%EH@FIK8IK&J>IFAG
A=FADEAK*KDJ?JDK;2?>IGKDAF@JFCEBC0K&AF@JFCEJG
DJ?JDEJF9KH"JBIEIFHGBIK1JDC7K.BJ<CGJKDJBJFKHE+
IFEIBHDEIFHGH9KAGJGH<@JGK1J$HEK):8IGEHDKIDH6+
EIFHGHGK=JGEJFCGJK;IEIFIDKDIGBHK;I>HEIFHGI
JEBC3CGC9K@IDFJFK#:FDH=IKDJFJ<AEJFCGJK;I@HFIFID
>5@5FAGAK6JF?JEJBCDEJFCKJ=GCKEJ<@HDK45@J
4HGBHFBH3HGH9KJFJ>JEJFCKH?HGK#:FDK1J$HE
):8IGEH3H/GHGKGA>JFJ<CGCK8IFIFIDK=JGEJFCGBJG
J=FCEBCDEJFCGCKJGEJ@@C0K'7>HF/HGKHDHEHKHE?I<HK)JFH6
.BJ<CK:7IFHGBIKH<IK@J>J>CK1AFH=IKA=FADEAK,
IFDIDKDJ?JDK;2?>IGK4AEAGBA0K!'.
Vergi gelirlerine yapılacak olası zamlar konusunda açıklama yapan Maliye Bakanı Şimşek, "Vergi oranlarında artış öngörmüyoruz. Yeni bir vergi getirmeyi öngörmüyoruz" dedi
/SNQGRT7SMSPLT/R1JRHT2QJBRM>
3PDJDAKRMQTFRPRGRTQNQBMQPTJSMHIT<RO?QNRO
<SO>TRP9NSFGEPTMSKSOTSOHLOLNJSAFST?RNQONROQJ5
QAQPTKDBR;R@QTSNSPNSOT<SO=T&PIPTKLBLPKST<RO?Q
EOSPNSOLPKSTSOHLBT?6OJDGEOIA=TRPQTCQOT<RO?Q
?RHQOJRGQT6P?6OJDGEOIA3TKRKQ=TT2QJBRM>T5
T.DOMTHRNR<QAGEPIPKST?DPKRJRTQNQBMQP
KR@RONRPKQOJRNROKRTCINIPKI=T.DOMQGR4PQPT+5
-04KRPTCRMNRPHQFQPRTQNQBMQPTFEOIGITGSPLHNSGSP
2QJBRM>T(<IFHOSNGS4PLPT7OQFCSPRTMRPHQPKR
?RO:RMNRBHQOQNRPT+-0TQO<RFQ4PQPTFEPI:
CQNKQOQFQPRTCSMLNKL@LPKSTRPTFEJIHTMSOSOLP
QNS<RTCDGDJRTENKI@IPITCRNQOHHQ=T+5-0
DNMRNROQPQPTOR9EOJTGS8S;S@LPL>TCITOR9EOJNSO
FSGRFQPKRT-0,4RTMSKSOTQNS<RTGDAKRT->,4NQM
CDGDJRT6P?6ODNKD@DPDTSPNSHSPT2QJBRM>T32I
SPSTMSKSOTDNMRNROT004RTGSMLPTOR9EOJ
PQHRNQ@QPKRTHRKCQOTS:LMNSKLNSO=T.DOMQGR4PQPTKR
FEPTK6PRJKRT:EMTMS8FSJNLTCQOTOR9EOJT8SMRHQ
?DPKRJKR=T7ITFDOR:HRTNQKRONQMTOENDPDTEGPIG5
EO=T7IPIPTSJS;LTQBFQANQ@QTSASNHJSM>TOR9S1L
SOHLOJSM3TKQGRTMEPIBHI=
+5-04KRT?RNR;RMTK6PRJRTQNQBMQPTENFI5
ANIMNST/D;SKRNRT#GNRJTNSPL4PKSTKSTCQO
HSMLJTFEJIHTMEPINSOTENKI@IPSTKQMMSHQT:RMRP
2QJBRM>T3!RO?QT;RPPRHNROQPKRTCQO:EMT8SOS<SP
BQOMRHTE99F1EORTMIOINIGEO=T&PNSOSTQNQBMQP
?QANQNQ@QPTEOHSKSPTMSNKLOLNJSFLT<RTRP?RNNRP5
JRFQT?QCQT)5THSPRT6PRJNQTMEPIT<SOTGENFI5
ANIMNSTJD;SKRNRKR=T'E@OIFITCITKSTCQAQJ
NR1QJQARTENIO=T7IOSKSMQT1IFIFNSOT.DOMQGR4GQ
KRTGSMLPKSPTQN?QNRPKQOQGEO>T.DOMQGR4PQPTKR
?D:NDTCQOTBRMQNKRTKRFHRMT<ROKQ@QTMEPINSO3
KR@RONRPKQOJRFQPKRTCINIPKI=T2QJBRM>
KDPGSKSTE99F1EORTENSOSMTCQO:EMT9QOJSPLP
9SSNQGRHT?6FHROKQ@QPQT<IO?INSGSOSM>TCIPIP
INIFNSOSOSFLT<RO?QTMSGCLPSTGENTS:HL@LPLTF6GNR5
KQ=+5-0TAQO<RFQPKRPT:LMSPTKQ@ROTCQOTFEJIH
SNSPLP>T<RO?QTMS:SMNL@LPLTSASNHJSKS
INIFNSOSOSFLTQBCQONQ@QTENKI@IPITSPNSHSP
2QJBRM>T3#PT6PRJNQTMEPIT-0,4RTMSKSO
DNMRNROTSOSFLPKSTEHEJSHQMTCQN?QTKR@QBQJQ=T7I
:EMT6PRJNQ=T2ITSPKSTDNMRNROTCQOCQONROQPKRP
CQN?QTHSNR8TRKRCQNQGEOTSJSTCITMSOBLNLMNL
SPNSBJSGSTKSGSPLGEO=T7DGDMTBQOMRHNROQP>T:EM
INIFNITENFSNSOTKST<RO?QGQTMS:LOJSNSOLPLTRP5
?RNNRGR;RMTFDOR:NRO3TQ9SKRNROQPQTMINNSPKL=
2QJBRM>T-0,)TGLNLPKSTINIFNSOSOSFLTCQOT<RO?Q
FRJ8EAGIJITKDARPNRGR;RMNROQPQTKRTMSGKRHHQ=
&0%,)10..)01 0-'0,&1
+R:RPTGLNTS:LMNSPSPTMSNMLPJST8NSPLPL
RGNRJT8NSPLPSTK6PDBHDOKDMNROQPQTSPLJFSHSP
2QJBRM>T3+R:JQBHRTKRTCQO:EMT8NSPTS:LMNSPKL
SP;SMTCIT9SOMNL=TSP?QTMIOIJTPRTASJSP>
1SP?QTOR9EOJITGS8S;SMT<RTRPT6PRJNQFQTCITOR5
9EOJIPTJSNQGRHQTPRKQOT$NMTKR9ST<RT:EMTFE5
JIH>TIG?INSPKL@LPKST.DOMQGR4GQTGDAKRT)54NLM
CDGDJRTKDARGQPRT:RMR;RMTRPTSAT,05-0TGLNNLM
FDOR:HRT.DOMQGR4GQTCQOTDFHTNQ?RTHSBLGS;SMT8OE5
?OSJTCI3TBRMNQPKRTMEPIBHIT2QJBRM>
.DOMQGR4PQPTJSMOETOR9EOJNSOLTCSBSOKL@LPL
FLOSPLPT<ROQJNQNQ@QTSOHLOJSGST<RTQPE<SFGEPS
?RNKQ@QPQTCRNQOHHQ=TR9EOJNSOLPTR@QHQJR
CRPARKQ@QPQT<RTFEPITENJSKL@LPLTMSGKRKRP
2QJBRM>TFDORMNQTENSOSMTOR9EOJNSOTMEPIFIPKS
:SNLBLNKL@LPSTQBSORHTRHHQ=T2QJBRM>T'DPGS
7SPMSFLPLPT$BTS8JSTENSGNL@LT#PKRMFQ4PKR
.DOMQGR4PQPTCITGLNT,TDNMRTSOSFLPKST4IP;I
FLOSKSPT))4QP;QTFLOSGSTGDMFRNKQ@QPTF6GNRKQ=
+6OR<RT?RNKQ@QT?DPKRPTCITGSPSTDNMRKR
CQO:EMTAEONIMNSOLPTGSBSPKL@LPLT1SHLONSHSP
2QJBRM>T?RPRNTFR:QJNROKRPTFEPOS
:SNMSPHLNSOLPTFLPLONLTENS;S@LTCQOT%TGLNTENKI@IPI
<RTCITFDOR:HRT:EMTMS8FSJNLTOR9EOJ
8OE?OSJLPLPT?D:NDTBRMQNKRTIG?INSPS;S@LPLTQ5
9SKRTRHHQ=T7SMSPT2QJBRM>T3GRPQTGLNKSTASJTENS5
;SMTJL3TFEOIFIPITKST3PDJDAKRMQTFRPRGR
QNQBMQPTJSMHIT<RO?QNROT<SO>TRP9NSFGEPTMSKSO
SOHLOLNJSAFST?RNQONROQJQAQPTKDBR;R@QTSNSPNSO
<SO=T&PIPTKLBLPKST<RO?QTEOSPNSOLPKSTSOHLBT?6O5
JDGEOIA=TRPQTCQOT<RO?QT?RHQOJRGQT6P?6O5
JDGEOIA3TGSPLHLPLT<ROKQ=
&/'*1 /(/-+*(+/,/1.10+0)/0,)000.'&
7SMSPT2QJBRM>TCQOTCSBMSTFEOITDAROQPRTFEP
GLNNSOKSTMSJIGST;QKKQTJQMHSOKST8ROFEPRN
SNKLMNSOLPL>T-0,)TGLNLPKSTCIPITCQOSA
MLFS;SMNSOLPLTCQNKQOKQ=T*EPT,TGLNKSTFS@NSPSP
QFHQ1KSJTEOSPLPLPTGDMFRMNQ@QPRTKQMMSHQT:RMRP
2QJBRM>TB6GNRTKR<SJTRHHQT3,TJQNGEPT-)TCQP
QFHQ1KSJTENIBHIOINKI=T7IPIPTHSBT:SHNSFST,00
CQPQTMSJIKSPKLO=T+RNR;RMTFRPRT%TCQP=T7IT%
CQPQPT%TCQPQT8ENQFTEMINNSOLPKSP>T1SO8
EMINNSOLPKSPTJRAIPTENSPNSOTGSPQTEHEJSHQMTE5
NSOSMTSNLPS;SMNSO=T+ROQGRT%0TCQPQTMSNLGEO=T7I
%0TCQPNQMTMSKOEPIPTKS@LNLJLPKSTKSTRPT:EM
8SGLT6@ORHJRPNROTSNS;SM=T&PKSPTFEPOS
FS@NLM:LNSOTSNS;SM=T7RNMQTCSALTCSMSPNLMNSOS
1Q:TRNRJSPT<ROJRGR;R@QA=T7IPIPTKS@LNLJLPS
1RPDATMSOSOT<RORJRJ=T"DPMDTCIPIP
KS@LNLJLTQ:QPT'R<NRHTROFEPRNT7SBMSPNL@L
:SNLBJSGLTGS8S;SM=T*SGLPT7SBCSMSPLJLASTSOA
RKR;R@QA>TEOSKSTCQOTJDASMRORTGS8LNS;SMT<RTE
:RO:R<RKRTKS@LHLNS;SM=3
.DOMQGR4KRTMSGPSMNSOLTKE@OITMINNSPJSM
?RORMHQ@QPQT<IO?INSGSPT2QJBRM>TRPTFEPTHSBLH
MQOSNSJSNSOLPSTQNQBMQPTFLPLONSJST?RHQOKQMNROQPQ
1SHLONSHSOSM>T32ITSPKST7SBCSMSPNLMHSTCQOTHSBLH
MSPIPIT<SO>TQPBSNNS1T/R;NQF4RT?QKRO>TEOSKSTKS
CQOTOR9EOJTGS8S;S@LA3TKRKQ=T.DOMQGR4KRTHSBLH
MQOSNSJST?QKRONROQPQPT-0TJQNGEPTNQOS>T1QAJRH
CQPSFLTMQOSNSJSTCRKRNNROQPQPT0TJQNGEPTNQOS
QNRTENKI@IPITSPNSHSPT2QJBRM>TCIPNSOLP
FLPLONSPKLOLNJSFLT?RORMHQ@QPQTCQNKQOKQ=
!SHSPKSBLPT?6ADPKRTCIPNSOLPTQFOS9T<RTNDMFTE5
NSOSMT?6ODNKD@DPDTQ9SKRTRKRPT2QJBRM>
3*SGLPT7SBCSMSPLJLALPTCQAQTAQGSORHQPKRTMRP5
KQFQPRTCOQ9QP?T<ROKQM=T4+RNR;RMTFRPRKRP
QHQCSORPTEHIOS;S@LAT8NSPNSJSTGS8S;S@LA>THSBLH
<RT1QAJRHTCQPSNSOLTMQOSNSJSTMEPINSOLPKS
QFOS9LTRP?RNNRGRPTGRPQTJEKRNTGS8S;S@LA4TKRKQ=
7IT1SFFSFQGRHQPQTCRPT/SNQGRT7SMSPLTENSOSM
:EMTHSMKQOTRKQGEOIJ=TPDJDAKRMQTK6PRJKR
:SNLBJSNSOTGS8SOSMTMRPKQFQPRTFIPS;S@LA=
'E@IT<RT?DPRGKE@IKST?D<RPNQMTJR<AINSOL
<SO>TCIOSNSOT?QCQTCSALTAEOIPNITNEJSPNSOS
KEMIPJSJSMT?RORMQGEO=T(JST(PMSOS4PLP
JROMRAQPKRTNEJSPNSOLPTSASNHLNJSFL>TCQHQO5
QNJRFQTNSALJ3TKRKQ=
#$.'+..-1'")"1(%-$-/1,0%,)
*#*-/1 .,1$00-0(1%(
/SNQGRT7SMSPLT/R1JRHT2QJBRM>TFSKR;R
/ROMRAT7SPMSFLPLPT:SCSNSOLGNSTRP9NSFGEPI
KDBDMTHRMT1SPRGRTQPKQORJRGR;RMNROQPQTCR5
NQOHRORM>T37QAQJT/ROMRAT7SPMSFLPLTKRFHRMNR5
JRJQATNSALJ3TKRKQ=T2QJBRM>T T.DOM4HR
?DPKRJRTQNQBMQPTKR@RONRPKQOJRNROKRTCINIP5
KI>TFEOINSOLTGSPLHNSKL=T.DOMQGR4PQPTGLNKST))5
0TJQNGSOTKENSONLMTRPROQTQH1SNSHL
?RO:RMNRBHQOKQ@QPQTCRNQOHRPT2QJBRM>T37I
FDOKDODNRCQNQOTKR@QNKQO=T7QAQJTCITDNMRPQP
ODA?SOLPL>T?DPRBQPQ>TM6JDODPD>TFIGIPITCQO
BRMQNKRT1SORMRHRT?R:QOQ8TRPROQGR
K6PDBHDOJRJQATNSALJ3TKQGRTMEPIBHI=
2QJBRM>T3$BFQANQMHRTOSMSJT:Q9HT1SPRGR
KSGSPKL=T7QOTHSOS9HSPTKST*IOQGRNQTJDNHR;QNROR
:SNLBJSTQAPQT<ROQNJRFQTQBFQANQ@QTPSFLNTRHMQNRGR5
;RM3TFEOIFITDAROQPR>T.DOMQGR4PQPTPD9IFIPIP
?RP:TENKI@IPI>TQB?D;DPRTMSHLNLJTEOSPLPLP
SOHHL@LPLTF6GNRKQ=T
$B?D;DPRTMSHLNLJTEOSPLPKSTGDAKRT-4PQPTDA5
ROQPKRTSOHLBTENKI@IPITMSGKRKRPT2QJBRM>
R@QHQJTFR<QGRFQTSOHHLM:STQB?D;DPRTMSHLNLJ
EOSPLPLPTSOHHL@LPLTF6GNRKQ=T2QJBRM>T3OPR@QP>
EMIOTGSASOTENJSGSPTMSKLPNSOLPTQB?D;DPR
MSHLNLJTEOSPLTGDAKRT,TQMRP>TGDMFRM6@ORPQJ
JRAIPITMSKLPNSOKSTGDAKRT0=T*EPTGLNNSOKS
R@QHQJKRT:EMTCDGDMTCQOTFR9ROCRONQMTGS8HLM3
KRKQ=T2QJBRM>TQPFSPNSOLPTQBTCINSCQNJRFQTQ:QP
CDGDJRT<RTQB?D;DT8QGSFSFLPLPTRFPRMNRBJRFQ
?RORMHQ@QPQ>TCIPIPTQ:QPTKRTOR9EOJNSOSTQ1HQGS:
ENKI@IPITQ9SKRTRKRORM>T37QAQJTCDHDP
KROKQJQAT?RP:NROQJQAR>TMSKLPNSOLJLAS>
QPFSPLJLASTKS1ST:EMTQFHQ1KSJTQJMSPLTCIN5
JSM3TKQGRTMEPIBHI=
$BFQANROQPTKRTFEOIJNINI@IPIPTMRPKQNROQPKR
ENKI@IPITCRNQOHRPT2QJBRM>T37QAQJTQBFQANROQ
KRTKDBDPJRJQATNSALJT<RTRFSFTEPNSOTQ:QPTCI
OR9EOJNSOLTGS8JSJLATNSALJ44TKRKQ=T2QJBRM>
.DOMQGR4PQPTQBFQANQ@QPT:6ADJDTMEPIFIPKSTOR5
9EOJTKLBLPKSTCQOTFR:RPR@QTENJSKL@LPLTQ9SKR
RKRORM>TQBFQANQMTFEOIPIPITOR9EOJNSONS
SBS;SMNSOLPLTF6GNRKQ=T2QJBRM>TOR9EOJNSOLP
1SGSHST?R:QOQNR;R@QPQ>TMS@LHTDAROQPKR
MSNJSGS;S@LPLTMSGKRHHQ=
&#$.'+.(1/,*#*-*1)"+0.+0,01 /+/)/(
/-+*#1%+,&
/R1JRHT2QJBRM>T3*IOQGRNQTJDNHR;QNROQP
.DOMQGR4KRMQTQBFQANQMTEOSPLPSTRHMQTRHHQMNROQ3
QKKQSNSOLPSTG6PRNQMTBITKR@RONRPKQOJRNROKR
CINIPKIT3.DOMQGR4KRT-TJQNGEPSTGSMLPTJDN5
HR;QT<SO=T#FSFTQHQCSOLGNSTCQOTMLFJLTMSJ8NSOKS>
CQOTMLFJLTGRORNTQKSORNROQPT<R
<SHSPKSBNSOLJLALPT?6PDNNDTKRFHR@QGNRT<RGS
SMOSCSNSOLPLPTKRFHRMNROQGNRT?R:QJTQJMSPL
FS@NSPLGEO=T"SNLBJST<RT*EFGSNT+D<RPNQM
7SMSPNL@LTPRTHDOTCQOT:SNLBJSTGS8LGEO>TRJQP
KR@QNQJ=TSMSHTB6GNRTCQOT?RO:RMNQMT<SO=
7ITJQFS9QONROQJQATCITFEOIPNSOLT:6ADNRPR
MSKSOTCITDNMRKRTMSNS;SMNSO=T7IPNSOLPTCQO
MLFJLTCRNMQTKRTMSGLHTKLBLTENSOSMT:SNLBLGEOKIO=
7IPNSONSTQNQBMQNQTPRTHDOTCQOTMSOSOT<ROQNR;RM>
"SNLBJST<RT*EFGSNT+D<RPNQMT7SMSPNL@LPLP
SNSPLPST?QORPTCQOTMEPI=T'E@OIFITFEJIHTCQO
BRGTCQART?RNJRKQ>T:SNLBJSTQAPQTMEPIFIPKSTFE5
JIHTCQOTSKLJT1RPDATSHLNJSKL=T(JSTEOHST<R
IAIPT<SKRKRTCITMEPINSOLPTEHIOINI8
HSOHLBLNJSFL>TMEPIBINJSFLTNSALJ=TT"DPMDTEOHS5
KSTCQOTORSNQHRT<SO=T.DOMQGR4KRMQTQBFQANQM
EOSPLPLPTSOHLBLPLTJDNHR;QNRORTCS@NSJSMTGSPNLB
ENIO=T$B?D;DT8QGSFSFLTOSMSJNSOLPLTEMIJSGL
CQNRPT1RO1SP?QTCQOTQPFSPTBIPIT?6ODO
$B?D;DPRTMSHLNLJTEOSPLTSOHLGEO>T,TJQNGEPT-)
CQPTMQBQGRTQBTCINJSJLASTOS@JRPTQBFQANQM
EOSPLTSOHLGEO=3
0,(0'1/-(/$*-*-1/.'1(/,/,*
/ROMRAT7SPMSFLPLPT9SQATMSOSOLGNSTQN?QNQ
KR@RONRPKQOJRFQPQPTFEOINJSFLTDAROQPR
2QJBRM>T8ORPFQ8TENSOSMT8SOST8ENQHQMSFLPS
QNQBMQPT9SANSTKR@RONRPKQOJRNRORT?QOJRKQ@QPQ
F6GNRKQ=TROT1DMDJRHQPT3RP9NSFGEP
;SPS<SOLPLTGRPR;R@QA3TKRKQ@QPQTSPLJFSHSP
2QJBRM>T3$NMTKR9STCQAQJT1DMDJRHNROQJQA
K6PRJQPKRT04NROKRPTFEPOSTHRMT1SPRGR
KDBDOKDM=TSMSHTSJS:TKDBDMTHRMT1SPRTGSPQ
GDAKRT)T<RT=T7ITFRPRTCQOHSMLJTMEPEPMHDORN
RHMQNROQPT1SHHSTRE8ENQHQMT?RO?QPNQMNROQPTCQNR
RHMQFQT<SO=T4IFGS>T.DOMQGR4KRPTKS1ST9SANS
?LKSTSNS;SM4TKRPQGEOKI>T?LKST9QGSHNSOLTGDMFRN5
KQ=T2ITSPKST-TJQNGEPSTGSMLPTJDNHR;QT<SO=
7IPNSOTHSOLJFSNTDORHQJRTMSHMLKSTCINIPJIGEO
SJSTRPT:EMT?LKSTHDMRHQGEONSO>TCITKST?LKS
HRO6ODPDTSOHLOLGEO=T*EPI:TENSOSM>TCITFRPRTRP5
9NSFGEPKSTCQATSOAINSPSPT8RO9EOJSPFL
GSMSNSGSJSKLM=T7IPKSTCQOTFDODT9SMH6OT<SO3
KR@RONRPKQOJRFQPKRTCINIPKI=T
5T3RHOENT9QGSHNSOLT8OE?OSJKS
6P?6OKD@DJDADPTSNHLPKS3
2QJBRM>T8RHOENT9QGSHNSOLPLP>T&OHST!SKRNQ
OE?OSJ4KST&!T6P?6ODNRPQPT:EMTSNHLPKS
ENKI@IPITQ9SKRTRKRORM>TBITSPKST0TKENSO
;Q<SOLPKSMQT8RHOENT9QGSHNSOLPLPTCITFR<QGRNROKR
MSNJSFLPLPTRP9NSFGEPITENIJNI
RHMQNRGR;R@QPQ>TMIOSMNL@LPTFEPSTROJRFQPQPTKR
ENIJNITRHMQFQPQPTENS;S@LPLTKQNRT?RHQOKQ=
/ROMRAT7SPMSFLPLPT3RP9NSFGEPIPTGDM5
FRNJRTFRCR8NROQPQPTCSBLPKST?LKST9QGSHNSOLT<SO>
CIPKSTKSTHSONSKSPTR<RT?QORPRTMSKSOTSPEOJSN
9QGSHTSOHLBLT<SO3TQ9SKRNROQPQPTSPLJFSHLNJSFLTDA5
ROQPRT2QJBRM>THSOLJFSNTDODPNROQPTDORHQJQPQP
CRNNQTCQOTJR<FQJKRTGE@IPNSBHL@LPLTF6GNRKQ=
2QJBRM>TNQFSPFNLTKR8E;INI@IPT:EMT6PRJNQ
ENKI@IPSTKQMMSHQT:RMRORM>T3NSBHLOJS
JSNQGRHNROQPKRP>TSOS;LNSOLPT:EMNI@IPKSP
CDHDPTKQ@ROTJRMSPQAJSNSOLTQP;RNRGR;RMTCQO
MEJQHRTMIOKIM=T&TMEJQHRT:SNLBS;SM>TCQAR>
6PROQT<RTHRKCQOTNQFHRFQTFIPS;SM===T7QOTMLFJL
GSHLOLJ>THRB<QMT?RORMHQOR;RM>TCQOTMLFJLTQKSOQTH5
RKCQOT?RORMHQOR;RMTSJSTFEPI:HSTCIPNSOLPT1R85
FQTJQMOETKDARGKRTOR9EOJNSOKLO=T*SKR;R
/ROMRAT7SPMSFLPLPT:SCSNSOLGNSTCQA>TRP9NSFG5
EPITKDBDMTHRMT1SPRGRTQPKQORJRGQA=T7QAQJ
/ROMRAT7SPMSFLPLTKRFHRMNRJRJQATNSALJ3TQ5
9SKRNROQPQTMINNSPKL=
&-.-10+.-.1
"+0-.,)0).'1+/'*)&
2QJBRM>T/SNQGRT7SMSPNL@LTENSOSMTJSNQ
8ENQHQMSFLPKSTFLMLTKIOIBITKR<SJTRHHQOKQMNROQPQ
CRNQOHRORM>TB6GNRTMEPIBHIT3(JS;LJLATCEO;I
FL9LONSJSMTJLT'DPGSPLPT1SP?QTDNMRFQPKR
CEO:TFL9LOTSJSTBITSPKST.DOMQGR4PQPTCEO;IPIP
JQNNQT?RNQORTEOSPLTCITFRPRTGDAKRT=
+RNQBJRMHRTENSPTDNMRNROQPTEOHSNSJSFLTGDAKR
%0=T&#'TDNMRNROQPQPTGDAKRT,,0>T(<OI8S4KS
GDAKRT0=T2QJKQTKS1STPRORGRT?6HDOR5
;RMFQPQAT/SNQGRT8ENQHQMSFLPLTFLML
HIHJSJLAKSTQMQTKROKQJQAT<SO=T7QO>T;SOQTS:L@L
SASNHJSMTQMQ>T6ARNNQMNRT/ROMRAT7SPMSFLPLP
RNQPQT?D:NRPKQOJRJQATNSALJ===T7RPT8ORPFQ8TE5
NSOSMT/ROMRAT7SPMSFLPLPTMSOSONSOLPL
RNRBHQOJRJ>T:EMT9SANSTGEOIJTGS8JLGEOIJ=
"DPMDT/ROMRAT7SPMSFLPLPTMORKQCQNQHRFQPQ
6PRJFQGEOIJ=T&PNSOLPTMORKQCQNQHRFQTPRTMSKSO
GDMFRMTENIOFSTF6GNRKQMNROQTKRTETMSKSO
QPSPKLOL;LTENIO=3
'DPGSKSTJROMRATCSPMSNSOLGNSTQN?QNQ
HSOHLBJSNSOLPTGSBSPKL@LPLTSPLJFSHSPT
2QJBRM>TFQGSFQNROQPTASJSPTASJSPT9QMQONROQPQ
CRGSPTRKR;RMNROQPQTSP;SMT/ROMRA
7SPMSFLPLPT8SOST8ENQHQMSFLPKSTRNQPQPT?D:ND
ENJSFLPLPTCDGDMT6PRJTHSBLKL@LPLTF6GNRKQ=
/SNQGRT7SMSPLT2QJBRM>TCITMEPIKST1DMDJRH
<RTCSMSPNLMTENSOSMT?RORMRPTKRFHR@QT<ROKQM5
NROQPQ>T/ROMRAT7SPMSFLPKSPTKST8RO9EOJSPF
CRMNRKQMNROQPQTCQNKQOKQ=
!!
Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun,
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Aralık'ta Türkiye'ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaret öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayından geçmesi öngörülüyor
#KQPQNRPTCQN?QGRT?6OR>T(MMIGIT +*
"#'TS8EOI4PIPT/ROFQPT!SNQNQ@QPKRMQ
SFMLTFDORFQPQPTTSFLJT-0,%4HR
HSJSJNSPJSFLPLPTSOKLPKSPTOS8EOT<R
<SHSPKSBNSOKSPT?RNRPTKQNRM:RNRO>T"R<ORT<R
2R1QO;QNQMT7SMSPNL@LPSTINSBHLOLNKL=
7SMSPNLM>TKQNRM:RNROKRMQTFEOINSOLP
GSPLHNSPJSFLTQ:QPTFSPHOSNQTQPBSTRKR;RM
(MMIGIT DMNRROT(24KRPTHSNR8HRTCINIPKI=
/ROFQPT!SNQNQ@QPRTQNRHQNRPTKQNRM:RNROQP
CQO:E@IPKST3PDMNRROTFSPHOSNTGS8LJLPLP
QFHRPJRKQ@Q3TG6PDPKRTQ9SKRNROTGROTSNKL>
CSALTPDMNRROTFSPHOSNTMSOBLHLTFQ<QNTHE8NIJ
MIOINIBNSOLTQFRTOS8EOKSTCINIPSPTKRHSGNSOS
QNQBMQPTFEOINSOTG6PRNHHQ=
2QOMRHQP>TFEOINSOST;R<S8T1SALONSJS
FDOR;QPQPT?RNR;RMT1S9HSTHSJSJNSPJSFL
8NSPNSPLGEO=T7ITFDOR;QPTSOKLPKSPT"R<OR
<RT2R1QO;QNQMT7SMSPNL@LPSTFIPINS;SMTOS5
8EOIPTEPSGNSPJSFLPLP>TIFGST'R<NRH
7SBMSPLT!NSKQJQOTIHQP4QPT.DOMQGR4GRT?5
RNR;RMTSGTCSBLPKST?RO:RMNRBHQOJRFQT8NSP5
NSPSPTAQGSORHQT6P;RFQPRTOSFHNSJSFLTCRM5
NRPQGEO=
HRTGSPKSPT#PROQT<RT.SCQQTSGPSMNSO
7SMSPNL@LTGRHMQNQNROQ>T.DOMQGR4PQPTQNMTPDM5
NRROTFSPHOSNQTQ:QPT1SALONSPSPTTCQPTFSG9SNLM
OS8EOIP>T:R<ORFRNTRHMQTS:LFLPKSPTCDHDP
KRHSGNSOLTQ:ROKQ@QPQTCRNQOHQGEO=
(MMIGIT DMNRROT(2>TIFGS4PLPTKR<NRH
BQOMRHQTENSPTEFSHEJ4IPTSNHTBQOMRHNROQPTCQOQ
ENSOSMT9SSNQGRHT?6FHROQGEO=T!!
22 Kasım 2014 Cumartesi
Sivas, ASELSAN'ın
desteğiyle yapılacak tesisin
yanı sıra CÜ bünyesinde kurulan Optik Mühendisliği
Bölümü ve Optik Bilimler
Uygulama ve Araştırma
Merkezi ile proje
aşamasındaki Optik Bilimler
Laboratuvarı'nın açılmasıyla
"Türkiye'nin optik merkezi"
konumuna gelecek
Sivas, ASELSAN'ın desteğiyle
yapılacak tesisin yanı sıra
Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ)
bünyesinde kurulan Optik
Mühendisliği Bölümü ve Optik
Bilimler Uygulama ve
Araştırma Merkezi ile proje
aşamasındaki Optik Bilimler
Laboratuvarı'nın açılmasıyla
"Türkiye'nin optik merkezi" olacak. CÜ Rektörü Prof. Dr.
Faruk Kocacık, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, ASELSAN
ile Sivas Optik Malzemeleri
Sanayi ve Ticaret AŞ
ortaklığıyla kurulacak ve
ASELSAN Hassas Optik
Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi adı altında hizmet verecek tesisin, Sivas Organize
Sanayi Bölgesi'nde (OSB)
yapımına başlanacağını söyledi. Optik ürünlerde Türkiye'nin
dışa bağımlı olduğuna dikkati
çeken Kocacık, tesiste,
morötesi, görünür ve yakın
kızılötesi bantlar için hassas
optik elemanlarının üretiminin
gerçekleştirileceğini belirtti.
Kocacık, optik alanında çok
önemli işlere imza attıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Türkiye'de ilk defa Optik Bilimler Uygulama ve Araştırma
Merkezi'ni, eleman yetiştirmek
için de Teknoloji Fakültesi
bünyesinde Optik
Mühendisliği Bölümünü kurduk. Özellikle kızılötesi ve
morötesi bantlar konusunda
yurt dışına bağımlıyız. Hem
elemanımız yok hem de optiği
oradan temin ediyoruz. Biz de
bu bağımlığı sona erdirmek
adına merkezi ve bölümü kurarak çok önemli bir adım attık.
Üretim için de ASELSAN ile
ortak bir projeyi hayata
geçirdik. Ar-Ge'sini 500 metrekarelik alanda biz
yapacağız, fabrikası da OSB'de olacak. İlk önce burada
planlandı ama sonra OSB'ye
taşındı. Önemli olan Sivas'ta
olması. " Rektör Kocacık, Optik Bilimler Uygulama
Araştırma Merkezi
Laboratuvarı'nı da
kuracaklarını belirterek,
"ASELSAN ile ortak
hazırladığımız yaklaşık 20 milyon lira bütçeli projeyi
Kalkınma Bakanlığına sunduk.
Kabul edilirse bir eksiğimiz
kalmıyor. Alt ve üstyapı her
şey bitiyor. Proje
tamamlandığında Sivas,
Türkiye'de bu kapsamda hem
eleman yetiştiren hem optik
üreten tek merkez olacak" diye
konuştu.
Sivas'ın optik merkezi
olmasının kentte istihdama da
çok önemli katkı
sağlayacağına dikkati çeken
Kocacık, "Çok büyük bir iş
yaptığımıza inanıyorum. Optik
alandaki dışa bağımlılığı
sonlandırıp, optik malzemeleri
ihraç etmeyi hedefliyoruz.
İnşallah, birileri hatırlar ve bir
hayır dua ederse yaptıklarımız
boşa gitmez" dedi. (AA)
SAYFA 5
SONDAKiKA GAZETESİ >>
5 EKONOMİ
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
22
17 Kasım
Şubat 2014
2013 Cumartesi
Perşembe
Canlı hayvan ihracatında
son 5 yılın rekoru kırıldı!
İhracatta ilk sırada yer alan Suriye'ye yönelik dış satım geçen yılın ocak-eylül
dönemine göre 5 kattan fazla arttı. Geçen yıl ilk kez yerli ırk gebe düve ihracatının
yapıldığı Türkmenistan, yaklaşık 2 milyon dolar ile ihracatta 2. sırada yer aldı
19 YILLIK
petrolümüz kaldı
T
ürkiye'nin 46,3 milyon ton ham petrol, 6,3
milyar metreküp
doğalgaz rezervi
kaldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine
göre, petrol ve doğalgaz arama
faaliyetleri hız kesmeden
sürüyor. Yılın 8 ayında, ruhsat
sahalarında 3 bin 61 kilometresi denizlerde, 262 kilometresi
karalarda olmak üzere toplam
3 bin 323 kilometre iki boyutlu
sismik arama, 8 bin 933 kilometrekaresi denizlerde ve 593
kilometresi karalarda olmak
üzere toplam 9 bin 526 kilometrekare üç boyutlu sismik arama çalışması gerçekleştirildi.
Bu dönemde petrol ve
doğalgaz bulmak amacıyla, 65
arama ve tespit kuyusu, 62 üretim kuyusu olmak üzere
toplam 127 kuyu açıldı. Açılan
bu kuyularda 249 bin metraja
ulaşıldı.
Arama faaliyetleri kapsamında 1934'ten bu yana 2
bin 726 arama ve tespit, bin
840 üretim kuyusu olmak
üzere toplam 4 bin 566 kuyu
açıldı ve toplam 8 bin 497 kilometre sondaj yapıldı. Açılan
kuyuların yüzde 70’i Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde,
yüzde 22’si Trakya Bölgesi'nde, yüzde 8’i ise diğer bölgelerde yer alıyor.
Bu çalışmalar sonucu 130
ham petrol sahası, 56 doğalgaz
sahası keşfedildi.
Bu sahalarda halen bin 309
kuyudan ham petrol, 235
kuyudan ise doğalgaz üretimi
yapılıyor.
Bu yılın 8 aylık dönemde
1,6 milyon ton ham petrol, 343
milyon metreküp doğalgaz
üretimi yapıldı. Ortalama günlük ham petrol üretimi 46 bin
536 varil, doğalgaz üretimi ise
günlük 1,41 milyon metreküp
olarak gerçekleşti.
Türkiye'de 1934'ten bu
yılın ağustos ayı sonuna kadar
toplam 144,3 milyon ton ham
petrol ve 13,9 milyar metreküp
doğalgaz üretimi yapıldı.
Ağustos sonu itibarıyla
Türkiye'nin 46,3 milyon ton
ham petrol, 6,3 milyar metreküp doğalgaz rezervi kaldı.
Yeni keşifler yapılmadığı
takdirde, bu yılki aylık ortalama üretim seviyeleri ile
Türkiye'de 19,3 yıllık ham
petrol rezervi, 12,2 yıllık
doğalgaz rezervi kaldı.
Türkiye, yılın 8 ayında 1,6 milyon tonluk ham petrol üretimine karşılık, ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla 10,8 milyon ton da ithalat gerçekleştirdi.
Ham petrol üretimi, ithalatın yaklaşık yüzde 13'üne
karşılık geldi.
Aynı dönemde 343 milyon metreküp doğalgaz üretimine
karşılık 32 milyar 256 milyon
700 bin metreküp doğalgaz
ithal edildi. Doğalgaz üretimi
ise ithalatın yaklaşık yüzde
1'inde kaldı.
Türkiye'de 29 yerli, 17 yabancı olmak üzere toplam 46
petrol şirketi, 189 arama, 89
işletme ruhsatında ham petrol
ve doğalgaz arama faaliyetinde
bulunuyor. (AA)
İstihdamın yüzde
20'si turizmden
T
urizm sektöründe
sigortalı çalışan
sayısının 1 milyonu geçtiği, tüm
sigortalı sayısındaki artışın yüzde 20'sinin,
turizm sahalarındaki
gelişmeden elde edildiği
bildirildi. Akdeniz Turistlik
Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB)'un kasım ayı
raporudan derlenen bilgilere
göre, yeni iş olanaklarının
doğması, kayıtsız çalışanların kayıt altına alınması ve
turizm kapsamına giren firma sayısının çoğaltılmasıyla
turizmdeki sigortalı sayısı da
arttı. Türkiye'de turizm sektöründe çalışanların sayısı
2014'te 1 milyonu aşarken,
sigortalı sayısındaki yükselişin yüzde 20'si turizm sahalarındaki gelişmeden elde
edildi.
Geçen yıl 12,6 milyon
olan sigortalı sayısı bu yıl
13,1 milyona çıktı. Aynı
dönemde turizmde çalışanların sayısı da yüzde 10,4
yükselişle 1 milyon 109 bine
ulaştı. Bu dönemde
Türkiye'deki sigortalı
sayısındaki 495 bin kişilik
artışın yüzde 19,4'ü de turizm sektöründeki gelişmelerden kaynaklandı. Konaklama sektörünün gelişmedeki
payı ise yüzde 7 oldu. Diğer
yandan turizm sektörünün
toplam istihdam içindeki
payı da 0,45 puanlık artışla
yüzde 7,33'ten yüzde 7,78'e
çıktı. Turizmde sigortalı
çalışan sayısı yiyecek içecek
hizmetlerinde 500 bini
geçerken, konaklama
hizmetlerinde 365 bini, seyahat acentesi tur operatörlüğü
hizmetlerinde 57 bini,
havayolu hizmetlerinde
çalışan sayısı ise 20 bini aştı.
-Vergi ve harç
istisnalarında
Antalya ilk sırada
Öte yandan yatırımlara
paralel olarak Ekonomi
Bakanlığı da elde edecekleri
döviz geliri beyanlarına göre
66 turizm şirketine vergi ve
harç istisnası verdi. Yılın 9
aylık döneminde verilen istisnalara göre, 66 turizm şirketi toplamda 412 milyon
134 bin 88 dolarlık döviz
geliri elde edeceğini beyan
etti. Vergi ve harç istinası
alan şirketler arasında ilk
sırada konaklama tesisleri
bulunurken onu seyahat
acenteleri izledi. Diğer yandan istisnaların, yüzde 74'ü
Antalya'daki turizm şirketlerine tanındı. Antalya'yı yüzde
13 ile İstanbul, yüzde 6 ile
Ankara ve yüzde 3 ile Aydın
takip etti. (AA)
T
ürkiye'nin canlı hayvan
ihracatı yılın 9 ayında 20
milyon dolar seviyesini
aşarak son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. AA
muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-eylül döneminde 26 farklı ülkeye canlı hayvan
ihracatı gerçekleştirildi. En fazla ihracat yapılan ülke 11,2 milyon dolar ile
Suriye olurken, bu ülkeye yapılan
ihracat geçen yılın 9 ayına kıyasla 5
kattan fazla arttı. Suriye'yi yaklaşık 2
milyon dolar ile geçen yılın ocakeylül döneminde hiç ihracat yapılamayan Türkmenistan izlerken, ihracatta 3. sırayı 1,3 milyon dolar ile
Gürcistan aldı.
- Yerli ırk ihracatından
önemli katkı
Geçen yıl kasım ayında ilk kez
Türkmenistan'a gerçekleştirilen Siyah
Alaca Holştayn ırkı gebe düvelerin
ihracatı da toplam canlı hayvan ihracatına önemli katkı sağladı. Buna
göre Türkiye yılın 9 ayında yaklaşık
2 milyon dolar karşılığı 540 gebe
düve ihracatı gerçekleştirirken bunun
1,7 milyon doları (444 baş) Türkmenistan'a yapıldı. Türkiye'den gebe
düve ithal eden diğer ülkeler ise
Azerbaycan (81 baş) ve Suriye (15
baş) oldu.
- Son 5 yılın en yüksek ihracatı
Yerli ırk ihracatının başlaması ve
özellikle Suriye'ye yönelik dış satımdaki hızlı artış canlı hayvan ihracatı
rakamlarına da olumlu yansıdı.
Türkiye bu yılın ocak-eylül döneminde 20 milyon 148 bin dolar ihracat gerçekleştirirken, geçen yılın
tamamında yapılan 13,5 milyon
dolarlık ihracatı geride bıraktı.
Türkiye, böylece canlı hayvan ihra-
catında son 5 yılın en yüksek rakamlarına ulaşmış oldu. İhracatta yaşanan
gelişmeleri AA muhabirine değerlendiren İzmir Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali
Gülkaynak, Türkmenistan'a yapılan
düve ihracatın sayı bakımından az olmasına rağmen önemli olduğunu
söyledi.Yurt dışına satılan Siyah Alaca Holştayn ırkı gebe düvelerin
İzmir'in Tire, Ödemiş ve Bergama
ilçelerindeki çiftliklerde ıslah çalışmalarıyla elde edilen türler olduğuna
işaret eden Gülkaynak, "Türkiye'nin
kendi çiftliklerinde ıslahını gerçekleştirerek yaptığı gebe düve ihracatı
cumhuriyet tarihinde bir ilk olması
bakımından büyük önem taşıyor.
Türkmenistan'a ihraç edilen hayvanlar konusunda olumlu geri dönüşler
aldık. Hayvanların adaptasyonu yeni
düve ihracatında belirleyici olacak"
dedi.
İzmir Damızlık Koyun-Keçi
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Özer
Türer de Türkiye'nin 1960'dan beri
ithal ettiği saanen keçi türünde ihracatçı konumuna geldiğine dikkati
çekti. Saanen keçisi türünde 2003
yılından beri ıslah çalışması
yapıldığını ifade eden Türer,
Türkiye'nin Hollanda ve Avustralya'dan getirilen saanen tekeler ile yerli
maltız ve saanen kırması keçilerden
yüzde 95 saflığa sahip saanen sürüsü
elde ettiğini kaydetti. Üretilen ırktan
Avrupa Birliği ortalamasında süt üretimi ve ikizlik doğum oranı sağladıklarını dile getiren Türer, "Azerbaycan'a saanen keçisi ihracatı bir proje
kapsamında yapıldı. Buradan
götürülen 90'a yakın saanen ırkında
Hazar Denizi kıyısında kurulan çiftlikte deneme üretimi yapılıyor. Deneme üretiminin sonucunu görmek istiyorlar. Adaptasyonu görmek istiyorlar. Adaptasyon tuttu. Yeni doğum ve
süt üretiminden verim alırlarsa ihracatın önü açılır. 2015'te ihracatın artmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. (AA)
Tarlada kalan
17 milyar lira
Tarım Reformu Genel Müdürü Küsek, "Et ve süt üreticileri birliklerinde olduğu
gibi meyve ve sebze üretici birlikleri kurularak, kendi planlamalarını yapmaları
suretiyle üretim ve tüketim dengesinin Türkiye'de sağlanması gerekiyor" dedi
Verimli tarım arazilerine sahip
Türkiye'de her yıl yaklaşık 17 milyar liralık sebze ve meyvenin, üretim ve
tüketim planı doğru yapılmadığı için
tarlada veya hallerde çürümeye terk
edildiği bildirildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel
Müdürü Gürsel Küsek, AA muhabirine,
Türkiye'de 3 milyon çiftçinin 32,5 milyon parselde tarımsal üretim yaptığını
söyledi. Küsek, çiftçilerin her birinin
örgütlenme ve bilgi paylaşımı olmadan
hangi parselde ne ekeceğine kendisi
karar verdiğini anlatarak, bağımsız alınan bu kararlar sonucu oluşan ekim deseninin, pazarın ihtiyacı ile
örtüşmediğini, bazı ürünlerin farklı yıllarda az veya çok ekilebildiğini ifade etti.
Bunun sonucunda özellikle meyve
ve sebzede Türkiye'nin sorun
yaşadığını belirten Küsek, şunları kaydetti: "Patates, soğan gibi sebzeler bazı
yıllar çok üretiliyor ve hallerde ya da
parsellerde çürümeye terk ediliyor. Bazı
yıllar da az üretiliyor ve fiyatlar daha
yüksek oluyor. Bu üretim ve tüketim
planının doğru yapılamamasından
dolayı Türkiye'nin yıllık ortalama kaybettiği miktar yaklaşık 17 milyar lira.
Bu, ciddi bir rakam ve her yıl arazide ve
hallerde çürüyor. Bunun çözümü tabi ki
üretim ve tüketim dengesinin doğru
kurulabilmesinden geçiyor. Üretim ve
tüketim dengesinin doğru kurulabilmesi için de örgütlenme ön plana çıkıyor.
Çiftçimiz, et ve süt üreticileri birliklerinde olduğu gibi meyve ve sebze
üretici birlikleri kurularak, bunların kendi planlamalarını yapmaları suretiyle
üretim ve tüketim dengesinin
Türkiye'de sağlanması gerekiyor."
- "Gerekli altyapı hazır"
Küsek, sorunun çözümü için parsellerin
sayısallaştırılması, örgüt yapısının
tamamlanması ve teknolojinin bu sektörde kullanılması gerektiğini anlatarak, bu konuda çalışma yürüttüklerini kaydetti. Parsellerin sayısallaştırılması ve teknolojinin tarımda kullanılması konusunda gerekli tüm
altyapı yatırımlarını hayata geçirdiklerine dikkati çeken Küsek, "Bundan sonrası, daha çok çiftçimize düşüyor.
Çiftçimiz, bu örgütlenme altyapısını
tamamlamalı, örgütlenerek üretim ve
tüketimi dengesini kendi örgütsel
yapısı içerisinde oluşturmalı. Bu yolla
israfın önlenmesi gerekiyor" diye
konuştu. (AA)
En çok "hizmet edenler" işsiz kaldı
T
ürkiye'de işsiz kalanların yüzde
50,1'inin daha önce hizmetler sektöründe çalıştığı belirlendi. AA
muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerinden yaptığı
derlemeye göre, Türkiye genelinde 15
ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı
Ağustos döneminde 2 milyon 944 bin kişi oldu.
İşsizlerin 294 bini (yüzde 10) ilk kez iş arayanlar olurken, çalıştıkları yerden 8 yıldan önce işten
ayrılanların sayısı da 105 bin (yüzde 3,6) olarak h-
esaplandı. Türkiye'de işsiz kalanların yüzde
50,1'inin daha önce hizmetler sektöründe çalıştığı
görüldü.
Bir başka ifadeyle işsiz kalan 1 milyon 476 bin
kişinin daha önce hizmetler sektöründe çalıştığı belirlendi. Hizmetler sektörünü 517 bin kişi (yüzde
17,6) ile sanayi takip etti. İnşaat sektöründe
çalışırken işsiz kalanların sayısı 399 bin, tarım sektöründe çalışırken işini kaybedenlerin sayısı ise 152
bin kişi oldu.
Hizmet kolunda faaliyet gösteren bir iş yerinde
çalışırken işsiz kalan erkeklerin oranı yüzde 46,2
olurken, kadınlarda bu oran yüzde 56,3'e çıktı.
Bir işten 8 yıldan önce ayrılanlara bakıldığında
kadınların erkeklerden daha istikrarsız olduğu belirlendi. Bu süreden önce işten ayrılan erkeklerin oranı yüzde 1,5, kadınların oranı yüzde 6,8 olarak hesaplandı.
Öte yandan Türkiye'de 15 yaş ve üstü nüfus
içerisinde işgücüne dahil olmayanların sayısı 27 milyon 841 bin kişi olarak belirlendi. Bu kişilerin
yüzde 71'ini ise kadınlar oluşturdu. (AA)
95.=JGR(O;
DP//GE<+JA=EO
,OF:4;O8:
789Y)ENVSY6VTTWM@WQVTVY6OKXY(XNCY,XITRQ
5XQXUTRIRYFGMAWYB>SGHNWTWSVUPWY,XITRQ
5XQXURY6W?NWMY6GWEEVULITO=UOUC
BWAMVIVNVEYBGUTWSPWY<XSMVKVUVUY5LPSONYVTAW
QLUBSWKVUPWYJX<MRIRYQLUOHNXY?XQQRUPX
PWIWSTWUPVSNWTWSPWYFOTOUPOD
6GWEEVULITO=UOUCYVTAWYQLUBSWKVUPWCY$J
.RTRAPXSLITOCY/OU;WTV=PWYPLIPOUCY/OU;WTV=PW
@XSRNYPVJW;WQKVUD=YV:XPWTWSVUVYQOTTXUPRIRUR
FWTVSMWUY(XNCY0789=JVY@WYBWUWTYFXHQXUR
WTWHMVSWFVTVSKVUVEDY-NXYLUOUYPLIPOIOYJWSVC
PLIPOIOYJWSPWUYQXJUXQTXUXSXQYVUXUATXSRUR
LSXPXYNX?QONYWMNWQYFVEVNYMXURPRIRNREYPLQ4
MLSY6W?NWMY6GWEEVULITO=UXYJXQRHRSYFVSYMO4
MONY@WYPX@SXURHYFVAVNVYPWIVTPVSDY5VE
MXURPRIRNREY6W?NWMY6GWEEVULITO=UOYFVS
?WQVNYLTXSXQY@WYFVSY8V<LQSXMYJWNVUVYWMNVH
FVSYPLQMLSYLTXSXQYFOUOYALQYJXQRHMRSXNXPRND1
PVJWYQLUOHMOD
/566Y9TXUY@WY5GMAWY.LNVKJLUO=UPX
,XITRQY5XQXUTRIRY&% YJRTRYFGMAWYB>SGHNWTWSV
FXHTXPRDY+>SGHNWTWSYQX<KXNRUPXY,XITRQ
5XQXURY6W?NWMY6GWEEVULITOYKOUONOYJX<MRD
,OUONOUYXSPRUPXUYNVTTWM@WQVTTWSVUVUYFGMAW
GEWSVUWYB>SGHTWSVUWYBWAVTPVDY789Y)ENVSY6VT4
TWM@WQVTVY6OKXY(XNCYFGMAWYB>SGHNWTWSV
QX<KXNRUPXYK>EYXTPRDY)QMVPXSYP>UWNVUPWYJWUV
FVSYKLSOUTXYQXSHRTXHRTPRIRURYXUTXMXUY(XNC
06XPPWYQOTTXUXUTXSYXSXKRUPXY>EWTTVQTWYKWU4
MWMVQYNXPPWYQOTTXURNRY>UWYARQMRDY&%YJRTRUPX
PLISOPXUYNXPPWYFXITXUMRTRYCYPLTXJTR
NXPPWYFXITXUMRTRY%&YLTNXQYGEWSWYML<TXN
Y>TGNYLTXJRYNWJPXUXYBWTPVDY2LISOPXU
NXPPWYFXITXUMRTRY>TGNTWSYFVSY>U;WQVYJRTXYB>SW
JGEPWYCYPLTXJTRYNXPPWYFXITXUMRTRY>TGNTWS
VKWYFVSY>U;WQVYJRTXYB>SWYJGEPWY% YXSMRH
BWSAWQTWHMVIVYB>SGTNWQMWDY.LSQOUAYPWSW;WPW
NXPPWYFXIRNTRTRIRYVTWYVTBVTVY>TGNTWSYLTOJLSD
JOHMOSO;OYQOTTXURNRUPXUYBWTWUY>TGNTWSVU
JXURYKRSXYBWUATWSVUYJXHXNTXSRURYPSXNXMVQYFVS
HWQVTPWYQXSXSNXKRUXCYFVSWJVUY?XJXMRC
ML<TONOUYKXITRIRCYSW:X?RCYNLSXTYPWIWSTWSV
PGHGJLSD1YPVJWYQLUOHMODY
5XQXUY6GWEEVULITO=UOUCYBWAMVIVNVEY?X:MX
6OITX=URUY5LPSONYVTAWKVUPWY<XSMVKVUVUYVTAW
QLUBSWKVUWYQXMRTPRIRURYFWTVSMWUY(XNCYHOUTXSR
V:XPWYWMMVY0#SXPXYQLUOHNXYJX<MRURED
.XJNXQXNRUYFVSYVTAWYQLUBSWKVUWYQXMRTNXKRUR
JXPRSBXPRNDY#SXPXQVYQLUOHNXUREPXY?VMXFRURE
HOPOSDY/XFVY;LHQOJOCYVTBVJVCYXTXQXJRYB>SGU;W
FVSYPXNXSYJX<RJLSKOUOEDY2LIXTPRSYQVYNO?XTW4
:WMY<XSMVKVUVUYOJBOTXNXKRURYWTWHMVSWFVTVSKVUVEC
FOUPXYFVSYFWVKYJLQCYVMVSXEYJLQDY-NXYXUX
NO?XTW:WMY<XSMVKVY+WUWTY5XHQXURY.WNXT
QRTRAPXSLITO=UOUYWMUVQYQVNTVIVYJXYPXYPLION
JWSVUVY$JY.RTRAPXSLITOCY/OU;WTVPWYPLIPOUC
/OU;WTVPWY@XSRNYPVJW;WQKVUD1YPVJLSKOUOEY@W
789=JVYJWSPWUYJWSWY@OSOJLSKOUOEDY"WMNVJ4
LSDY$7ON?OSVJWMY8XTQY9XSMVKV=UVUY+WUWT
5XHQXUY"XSPRN;RKRY2VJXSFXQRSYQ>QWUTVC
2VJXSFXQRS=PXYPLINOHY@WYWIVMVNYB>SNGHMGSD
,VJXKWMYJX<X;XQCY789=PWUYNVTTWM@WQVTVYLTX4
;XQYXNXYXPXJTRIRURY)KMXUFOT=PXUYQLJOJLSDY#?
JXYUWYQXPXSYBGEWTYJXUYBWTV<YPWYJXMNXQYFOD
2VJXSFXQRSYFWUVN1Y%9L5QM"
Kasım
2014
Cumartesi
22
1Şubat
2013
Perşembe
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştiren CHP İzmir Milletvekili Türmen,"Biz yeteri kadar karışığız zaten. MİT'e ihtiyaç var mı doğrusu bilmiyorum" dedi
CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun, "MİT’in içindeki
bir kanatla beraber CHP içinde
operasyon yapmaya çalışıyorlar"
sözlerini, "Biz yeteri kadar
karışığız zaten. MİT'e ihtiyaç var
mı doğrusu bilmiyorum" diye
değerlendirdi. Türmen, TBMM'de
düzenlediği basın toplantısında,
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun,
G-20 Zirvesi'ndeki konuşmasına
işaret ederek, Türkiye'nin gelecek
yıl başkanlığı üstleneceğini
anımsattı. Toplantıda
Davutoğlu'nun, "Üzerinde
duracağımız bir başka konu yolsuzlukla mücadele olacak. Çünkü
bu, birçok ülkenin gelişmesini engelliyor. Bu yüzden Türkiye
başkanlığında, yolsuzlukla mücadelede çalışmalar olacak"
dediğine işaret eden Türmen,
Başbakan'ın yolsuzlukla mücadeleye verdiği önemin kendisini memnun ettiğini söyledi.
Türmen, yolsuzlukla mücadelede
nasıl bir yöntem izleneceğini merak ettiklerini ifade ederek, G-20,
OECD ve BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi bulunduğunu,
üçünün bir bütün oluşturduğunu
kaydetti. Türmen, yolsuzlukla mücadele ederken bu üç ayağı göz
önünde bulundurmak gerektiğini
belirtti. Bu üç organın ilkelerine
baktıklarında yolsuzlukla mücadelede en önemli meselenin,
yargının bağımsızlığı olduğunu
kaydeden Türmen, "G-20 Başkanı
olarak Davutoğlu, Türkiye'nin
Başbakanı Davutoğlu'na 'yolsuzlukla mücadelede siz ne yaptınız'
diyecek, o da 'Paralel devletle mü-
cadele ettiğimiz için yargıçları,
savcıları değiştirdik' cevabını
verecek. G-20 Başkanı
Davutoğlu'nun Türkiye
Başbakanı'nı anlaması zor olacak" diye konuştu. Türmen, yolsuzlukla mücadelede bir başka
ilkenin, saydamlık ve katılım
olduğunu kaydederek, "G- 20
başkanının yolsuzlukla mücadelede gösterdiği yakın ilgiye
sevindik ancak uygulamaya nasıl
koyacağı merak konusu. G-20
başkanı Davutoğlu'nun, söylediklerine uygun hareket edeceğini umut ediyoruz" dedi.
"Demek ki MİT yapıyormuş..."
Çözüm sürecine ilişkin bir soru
üzerine Türmen, sürecin, karanlık
ve dar bir koridorda
yürütülmesinin yanlış olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun, "MİT’in
içindeki bir kanatla beraber CHP
içinde operasyon yapmaya
çalışıyorlar" sözlerine Türmen,
"Biz yeteri kadar karışığız zaten.
MİT'e ihtiyaç var mı doğrusu
bilmiyorum ama. Demek ki MİT
yapıyormuş! MİT amaçlarından
saptırılmış durumda. Kimin MİT'i,
kime karşı kullanılıyor, tamamen
çığrından çıkmış durumda. MİT,
hükümetin çıkarlarını koruyan,
hükümete karşı olanları
gözetleyen, dinleyen bir kurum
haline geldi. Bütün devletin
partileştiği dönemde MİT'in de
bunun dışında kalması beklenmemelidir" karşılığını verdi.
Türmen, bir soru üzerine, Dersim
konusunun, ikide bir de pişirilip
önlerine getirildiğini ifade ederek,
sözlerini şöyle sürdürdü: "Der-
sim'de bizim rahatsız olmamız
için bir neden yok. Biz Dersim ile
ilgili en ileri önerileri verdik. Binlerce insan katledilmiş kolay yutulacak bir şey değil. Eğer
demokrasi, barış istiyorsanız mutlaka geçmişinizle yüzleşmek
lazım. Devletin özür dilemesi
lazım, devlet tarafından yapılan
bir yanlış var. Özür dilemek niye
bu kadar tartışma konusu oluyor
anlamıyorum, özür dilemek insanca bir şey."
Dört eski bakanla
ilgili Meclis
Soruşturma
Komisyonu
üyesi
de
olan
Türmen,
komisyonun
3XVQTVIVUYUWYQXPXSYXEYQLUOHOTOSKXYLYQXPXSYVJV
LTPOIOUOY@OSBOTXJXUY3LILITOCY0789CYQWUPVYPGHGU;WY@W
@VEJLUOUOY?XTQXYMXHRNXQMXYKRQRUMRYAWQVJLS1YV:XPWKVUV
QOTTXUPRDY7ON?OSVJWMY8XTQY9XSMVKVY789Y2RHY)TVHQVTWSPWU
,LSONTOYWKQVY+WUWTY5XHQXUY"XSPRN;RKRY*XSOQY3LILITOC
789=UVUYPGHGU;WY@WY@VEJLUOUOY?XTQXYMXHRNXQMXYKRQRUMR
AWQMVIVUVUYXTMRURYAVEWSWQCY0-UXYKRQRUMRCY789=UVUYKLSOUTXSX
A>EGNYGSWMNWYQLUOKOUPXYPWIVTDY,RQRUMRYFOUTXSRYFWTVSTV
FVSYKMSXMW!VYPX?VTVUPWCYFWTTVYFVSYMXQ@VNWYFXITXJXSXQCYPLISO
MXQPVNYFVAVNTWSVJTWY?XTQXYOTXHMRSNXQ1YPVJWYQLUOHMOD
3XVQTVQYXUTXJRHRUPXYNO?X:XEXQ'SYQWKVNVUYJXHXNYMXSETXSR
FXQRNRUPXUYVKMWPVQTWSVY>EBGSTGQYXTXURUYMXURUNXNXKRYVAVU
?VAFVSYKWFWFVUYLTNXPRIRURYV:XPWYWPWUY3LILITOCY03XVQTVIV
UWYQXPXSYXEYQLUOHOSKXUREYLYQXPXSYVJVYWPWSKVUVE1YPWPVD
2WSKVNY?XPVKWKVUVUY789YJWSVUWYPW@TWMVUYJONOHXQ
QXSURYLTPOIOUOY@OSBOTXJXUY3LILITOCY02W@TWMVU
QXSHRKRUPXYFVSYLTXJY@XSPRDY2W@TWMYLYLTXJXYPLISOYMW<QVYB>K4
MWSPVYNVCYMXSMRHRTRSDY2W@TWMCY+WEVY9XSQRYLTXJTXSRUPXUYPLISO
MW<QVYB>KMWSPVYNVCYMXSMRHRTRSDY2W@TWMCY%4 Y-SXTRQ
LTXJTXSRUPXYPLISOYMW<QVYB>KMWSPVYNVCYMXSMRHRTRSDY8W<KVC
MXSMRHRTRSD1YPVJWYQLUOHMODY
QCR.QK6L=@NMRDNDM>MR?IDQBQMIQK
95.=BLRBN6CLMRLKRQI6NKMQ6LR?IQKQC
-KD3B?K=R
789Y-PXUXY6VTTWM@WQVTVY*XSOQY3LILITOCY7V?XUY8XFWS
-!XUKR=URUY7V?XUYBGUPWNWYPXVSYKLSOTXSRUR
;W@X<TXUPRSPRDY789=JVYVQMVPXSXYMXHRNXJXYNW;FOS
LTPOQTXSRURYQXJPWPWUY*XSOQY3LILITOCY-.Y9XSMV=UVUYKLU
P>UWNPWQVYMOMONY@WYJXQTXHRNRUPXUYSX?XMKREYLTXUYXU;XQ
789=JWYPWYLJY@WSNWQMWUYVNMVUXYWPWUYALIOUTOIO
NO?X:XEXQ'SYFVSYMXFXUXYKX?V<YQWKVNYVAVUY-.Y9XSMV=UVUYXT4
MWSUXMV:KVEYB>SGUPGIGYXTBRKRUXYQXMRTR<YQXMRTNXPRIR
KLSOKOUXCY05GJGQY>TAGPWYQXMRTRJLSONDY5OUOYQWUPV
VAVNVEPWYPWYK>JTGJLSOEDY5VSVU;VKVCY-.Y9XSMV=PWUYNWNUOU
LTNXJXUTXSY7ON?OSVJWMY8XTQY9XSMVKV=UWYFXQMRQTXSRYEXNXU
FOUOYPWIVHVQYXARTXSPXUYPVUVYXARPXUCY<XSMVUVUYBWANVHV
XARKRUPXUYJWMQVUYFVSYXTMWSUXMV:YLTXSXQYB>SNGJLSTXSDY)QVU4
;VKVCY789YQWUPVYPGHGU;WY@WY@VEJLUOUOY?XTQXYMXHRNXQMX
KRQRUMRYAWQVJLSDY(LQYBGEWTYAXTRHNXTXSCYALQYBGEWTY<SL!WTWS
@XSDY-UXYKRQRUMRCY789=UVUYKLSOUTXSXYA>EGNYGSWMNW
çalışmalarına ilişkin soruları da
yanıtladı. Türmen, komisyonda
soruşturmayı başlatan savcıların
dinlenilmesi, komisyonun daha
fazla toplanması gerektiğini
vurguladı. Türmen, komisyonun
bir hafta toplanıp, bir hafta toplanmayarak temposunu
düşürmesinin doğru olmadığını
belirterek, dinlenecek kişilere
ilişkin bir liste daha vereceklerini
sözlerine ekledi.
(AA)
QLUOKOUPXYPWIVTDY,RQRUMRYFOUTXSRYFWTVSTVYFVSYKMSXMW!V
PX?VTVUPWCYFWTTVYFVSYMXQ@VNWYFXITXJXSXQYPLISOYMXQPVN
FVAVNTWSVJTWY?XTQXYOTXHMRSNXQD1YPVJWYQLUOHMODY
)95.!RD>5QQ7QCQKR0N(DNMRCL6IN
0LMNRNKLDNR(QQ0 RL(LM@NR)
/GSQVJW=UVUY?WSYQ>HWKVUPWQVYVUKXUXYOTXHRTNXKR
BWSWQMVIVUVYQXJPWPWUY*XSOQY3LILITOCY<XSMVYBWUWT
NWSQWEVUWYNWK;VMYXARTNXKRCY789=TVYNVTTWM@WQVTTWSVU
ML<TO;XYNSW=JWYBVPW;WQYLTNXTXSRCY+WUWTY5XHQXU
.RTRAPXSLITO=UOUYQGSKGPWUY?XPVKVYHWSV:TWSPWUY@WY,X4
?XFV=TWSPWUY>SUWQTWSY@WSWSWQY?VMX<YWMNWKVUVUY<XSMVYVAVUPW
FVSYPWIVHVNVUYGSGUGYNGYJLQKXYNO?X:XEXQ'SYKWANWUYQ4
VMTWKVUWYWSVHNWYAXFXKRYNRYLTPOIOYKLSOKOUXCY02X?XYALQYVQ4
VU;VKVDY(GUQGCYNWK;VMYXARTXFVTVSYXU;XQYFOUOYFVSYPOJOSO
QLUOKOYJX<NXQYJXUTRHDYNSW=JWYBVPVTWFVTVSYXNXYFOUOYFVS
<XSMVUVUY<LTVMVQXKRYPWIVHVJLSNOHYBVFVYMXQPVNYWMNWQ
JXUTRHD1YPWPVD
63KCLBN=@NR@LMR'NR'L9@QM
-73KI323M3MR'QKR?I@>2>M>
0-BINBNDNBN9N2LD=
.WUPVKVUVUYPWY,GTWJNXUY2WNVSWT=VUY;ON?OSFXHQXUR
LTPOIOYP>UWNPWYONSWJWYBVMMVIVUVY?XMRSTXMXUY*XSOQ
3LILITOCY05OSXPXY>UWNTVYLTXUCY789=UVUYPGHGUKWTCY:VQSVC
VPWLTL!VYPWNWJW;WIVNYXNXYKLKJXTYPWNLQSXMY@XK:RURY>EWT4
TVQTWYPWYTXVQTVQY@XK:RURYKXITXNYMOMNXKRY@WYFOUXYKX?V<
ARQNXKRDY3XVQTVQCYPVUY@WY@V;PXUY>EBGSTGIGUGU
@XEBWAVTNWEYKX?XKRPRSDY#YEWNVUYLTNXPRIRYMXQPVSPWYPVUY@W
@V;PXUY>EBGSTGIGUPWUYFX?KWPWNWEKVUD1YPVJWYQLUOHMOD
/GSQVJW=PWYPVUY@WY@V;PXUY>EBGSTGIGUYMXNYLTXSXQY@XS
LTPOIOUOUYK>JTWUWNWJW;WIVUVYQXJPWPWUY3LILITOC
?LHB>SGUGUYJWMWSTVYLTNXPRIRCY:XSQTRTRQTXSYQXSHRKRUPX
KXJBRURUYPXYNOMTXQXYLTNXKRYBWSWQMVIVUVUYXTMRURYAVEPVDY
IQLCIL2LRMNRCQ@QKRQ7RC?M>>K0QM 7
?RCQ@QKRLBLRN@NK0LML7=
+WANVHMWQVYJXHXUNRHTRQTXSPXUYJLTXYARQRTXSXQY$TXVQTVQ=
BWSWQAWKVYVTWYNO?X:XEXQ'SYQWKVNVUYPVTVUVUYALQYJXUPRIR
B>SGHGUWYQXMRTPRIRURYV:XPWYWPWUY*XSOQY3LILITOCY02LISOD
5OUOUYPWIVHNWKVYTXERNDY6WKWTXYQRTRQYQRJX:WMYQLUOKOD
95.RP1FGRPEPJRO4FOE
BOH8:;:1:ROHAFRI<+<+JA!
;A#O*O/OFHJOH:ER,<J1A/JAFR&P
H4&P$RGJPROE:JOERP&HPJPHPR<,
&PH;PEGER,OEJ:4R<J8A+AEA
H;P1GRPHPF$G+GEGRG*O8PRP8PHPF
CP4FP!R<RFP1G;JPHPR%;A#O*O/O
FHJOHO"R<FR8O#OR*O/JO
PHG4PGJ1PFR8G,PRF<EA4$A
$3XVQYVUKXUTXSYHOUXYQXSHRPRS=YHWQTVUPWY:LSNGTTWYKVJXKWM
JX<XSKXUREYJXURTRSKRUREDY"XUVCYNO?X:XEXQ'SYQWKVNVU
JXHXNYMXSETXSRYFXQRNRUPXUYVKMWPVQTWSVY>EBGSTGQYXTXURU
MXURUNXNXKRYVAVUY?VAFVSYKWFW<YJLQDY5OUOUYTXVQTVIWYMWSK
PGHWUYFVSYMXSX:RYJLQDY2WIVHVNPWUYK>EYWPVJLSKXQYTXVQTVIVU
LMOSPOIOY%&=TOCY&=TRCY &=TVTWSVUYML<TONKXTYAW@SWKV
FXHQXCYFOBGUYFXHQXDY)UKXUTXSYFOBGUYPX?XYMXTW<Q'SCYPX?X
FVSY>EBGSCY?XSWQWMYXTXURUYBWUVHTWNWKVUVYVKMVJLSD1YPWPVD
3XVQTVIVUYJWUVYFVSYMXURNTXNXJXYV?MVJXAYLTO<YLTNXPRIR
KLSOKOUXYVKWY*XSOQY3LILITOCY08XJRSDY3XVQTVIVYUWYQXPXSYXE
QLUOHOSKXUREYLYQXPXSYVJVYWPWSKVUVED1YHWQTVUPWY;W@X<Y@WS4
PVDY"XQTXHXUYBWUWTYKWAVNTWSPWY789YLTXSXQYNO?X:XEXQ'S
QWKVNVUY<XSMVUVUY?WPW:YQVMTWKVUPWYLTO<YLTNXPRIRYKLSOKOUX
*XSOQY3LILITOCY/GSQVJW=PWYXJSRNYJX<RTNXQKRERUY?WSQWKW
OTXHNXJXYBXJSWMYWMMVQTWSVUVYV:XPWYWPWSWQY0.WHQWCYLYQWK4
VNTWSWYNO?X:XEXQXSTXSXYALQYPX?XY:XETXYWSVHWFVTKWQD
.WHQWYLYQWKVNTWSYJLTKOETOIOUCYSGH@WMVUCYQXAXQ
KXSXJTXSRUCY/GSQVJW=JVYXTXJYQLUOKOY?XTVUWYBWMVSWU
AW@SWTWSWYLJY@WSNWUVUYJXUTRHYLTPOIOUOYB>SKWTWSDY#YEX4
NXUY/GSQVJWYQWKVUTVQTWYPX?XYBGEWTY@WYXJPRUTRQYBGUTWSW
QX@OHX;XQMRSD1YPVJWYQLUOHMOD
I?2?2I>=@QMR)-73K)RB?K>D>R-BIN
6'RNCKQMIQK M@QMR?IDQ7
789YY+WUWTY5XHQXUY"XSPRN;RKRY,WEBVUY/XUSRQOTO=UOU
$2WSKVN=PWUY<XSMVYXPRUXY>EGSYPVTWJV<YPVTWNWPVIV
MXSMRHNXTXSRYVAVUY3LILITOCY0WY:XSQYWPW;WQYQVY9XSMVYXPRUX
>EGSYPVTWPVY@WJXYPVTWNWPVDY6WKWTWJVYA>EPGYNG
/XSMRHNXTXSYPX?XYPXYXTW@TWUPVDY#UOUYVAVUY2WSKVNYQLUOKO
FOYGTQWUVUYNWKWTWKVCYML<TONOUYNWKWTWKVCYPW@TWMVUYNWKW4
TWKVDY-NXYUWYLTPOIOUOYQVNKWYMXNYLTXSXQYFVTNVJLSD
XQXNTXSY:XSQTRDY)KMWSKWYFVSYQVHVY>TKGUCYFVSYLTXJY@XSDY5O
LTXJRUYBWSAWQYUVMWTVIVUVUYLSMXJXYARQXSMRTNXKRYTXERND1YPWPVD
789YLTXSXQY6W;TVK=MWYFVSYQLNVKJLUYQOSOTNXKRURYMXTW<YWM4
MVQTWSVUVYQXJPWPWUY3LILITOCYF>JTWYMXSV?VYFLJOMOYLTXUYFVS
NWKWTWUVUYBWSAWQTVIVUVUYLSMXJXYARQXSMRTNXKRY@WYFOUOU
/566=PWYLSMXQYFVSYB>SGHWY@XSRTNXKRYBWSWQMVIVUV
@OSBOTXPRDY-U;XQYLUPXUYKLUSXYQVNYQVNPWUY?XUBVYULQMX4
PXYUXKRTY>EGSYPVTWJW;WQKWYFOUOUYPOSONOUY;VPPVJWMVUW
JXQRHRSYHWQVTPWYJX<RTNXKRYBWSWQMVIVUVUYXTMRURYAVEPVDY
%9L5QM"
5
Kasım
2014
Cumartesi
722Şubat
2013
Perşembe
! ! ! ""! !
CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Kalkınma Bakanlığı bütçe
görüşmesinde Ege Bölgesi'nin meselelerini gündeme getirdi
1RPLMQIRU8RLRQMUS@NSJU,MPIR?9R>UERAJRU-KBPR
FPIRLUD?SOSU.CSU8=PCSHT9QNSLTU7RPMAIRPROMQMUHFORQ
3SITO>U48SQUE=PCSUITPPSJ@SLTPTUFPRORL>U.CS
8=PCSHT9QNSULRPLMQIRQMQUSJLTHTQT
C=OSITGFOKI<U#KUTPTIT?SUEKQPRO
GR5MPNM>UAKUTPTIT?UA=GPSUCSPTAJTUNTGSITG6
FOKI<U8=PCSUTPPSOTIT?>ULSQNTU7RERPROMGPR
ETOUASGPSOUGR5IRGRU7RPMAMGFO<4UNSNT<U.CS
8=PCSHT9QNSUEKPKQRQUHRQRGTUFNRPROMQMQ
EDJDQ:DPUETOUGRLPRAMIPRU;ROSLSJUSJISHT
CSOSLJTBTQTUESPTOJSQU-TPPSJ@SLTPTU3SITO>
EKULFQKNRUERLRQPMBR>UTPCTPTUHT@TPUJF5PKI
LKOKPKAPROMQRU@SUITPPSJ@SLTPPSOTQS
EDGDLUTAUNDAJDBDQDUH=GPSNT<U1RPLMQIR
LFQKHKQNRUSQU=QSIPTUHMLMQJMQMQUE=PCS
DODQPSOTQTQUJRAMQIRHMUFPNKBKQKUT0RNSUS6
NSQU3SITO>U48=PCSQTQUDODQPSOTQTQ
RLJROMPIRHMULFQKHKQNRUHRNS:SU+?ITO
$TIRQMU@SU-KBPRU*DPPDLU$TIRQMU@RO<
8TOU;R0JR>UFQUESAUCDQU+?ITOU$TIRQM9QNR
T;OR:RJULFQKHKQNRUK?KQUHDOSPTUESL6
PSISPSOUFPKGFO<U8KULFQKNRU=?SPPTLPSU36
SQT?PT>UARL>U8KONKO>U+?ITO>U)GNMQU@S
-KBPR9QMQUDODQPSOTQTQUNR;RU7FLUT;OR7
SNSETPS:SBTU)GNMQ>UTQS>U,RJRBRQ>U-T6
PRHU@SU*DPPDLUJOSQUGFPKQKQUGSQTNSQ
GR5MPIRHMQMUCDQNSISUCSJTONTI<4UT6
0RNSPSOTQTULKPPRQNM<U1RPLMQIRU;ROSLS6
JTQTQU;M?PRQNMOMPIRHMU@SUT;OR:RJMQ
ROJJMOMPIRHMUT7TQUJROMI>U=?SPPTLPSUIRNSQ>
0SPNH5RJU@SUISOISOUJRAMIR:MPMBMQMQUF6
ORPRONRU7FLUGFBKQUFPNKBKQK>UE=PCSNS
TLTQ:TUETOUPTIRQUR7MPIRHMQMQU+?ITO
$TIRQM9QNRLTUGDLDU;R0T0PSJS:SBTQT
LRGNSJJT<
8TPCTUJF5PKIKQKQUCSPTAJTOTPISHTQTQU1RPLMQIR
8RLRQPMBM9QMQUSQU=QSIPTUC=OS@PSOTQNSQUETOTUFPNKBKQK
NRUH=GPSGSQUKOSJJTQU3SITO>U4 UGMPPMLUEKUTLJT6
NROUN=QSITQT?NS>U=?SPPTLPSUDQT@SOHTJSU@SUHRQRGT>UDOS6
JTIUTAETOPTBTU;S5UH=GPSQISHTQSUORBISQUGSJSOTQ:S
LRPLMQRIRNMBMQM>UCSPTAJTOTPSISNTBTQTUC=ODGFOK?<
/SLQF5ROLPROUNSQTPNT>UAKQPROUNSQTPNT>
EKQPROUNSQTPNTURIRUEDGDLUETOURJMPMIMQ>
EDGDLUETOU;ROSLSJPTPTBTQUCSPISNTBTQT
C=ODGFOK?<4UASLPTQNSULFQKAJK<
%U-TPPSJ@SLTPTU3SITO>U-KBPR9QMQ
=QSIPTUETOUJKOT?IUE=PCSHTUFPNKBKQK>
RPJGR5MPROMQUGR5MPRIRIRHMUHSESETGPS
GR?URGPROMQNRUSPSLJOTBTQUHML7R
LSHTPNTBTQT>UEKQKQUNRUJKOT?ITUFPKIHK?
SJLTPSNTBTQTUESPTOJJT!U,TQSUJKOT?INS>
=?SPPTLPSULRPLMQIRNRUEDGDLUETO
RJMPMIMQUGR5MPIRNMBMQMU@SULMAUJKO6
T?ITQTQUCSPTAJTOTPSISISHTUQSNSQTGPS
E=PCSIT?NS>UE=PCSULRPLMQIRHMQNR>
ERLJMBMIM?NRU-KBPR>U)GNMQ>U+?ITO>U36
SQT?PTUJKOT?ITQNSUEDGDLUETOU;ROSLSJPTPTL
C=OSITGFOK?<U#TINTUTLTUJRQS
;R@RPTIRQMIM?U@RO<U8KQPROR
ERLJMBMIM?NR>UK7RLUHRGMPROMUTGT:SUNDAJD<
3MAROMNRQUHRNS:SU3RPRIRQ9RUEKULMAUC6
SPS:SLUK7RLUHRGMHM>UESAURPJMURGNRU'<U'
JRQSUK7RLUT7TQULFHLF:RIRQUETO
;R@RPTIRQMUIRRPSHS0UJMPUETOUASLTPNS
7RPMAR:RL<U8KULFQKNRUJKOT?IT
LRPLMQNMOR:RL>U=?SPPTLPSURPJSOQRJT0UJKOT?6
IT>ULMAUJKOT?ITQTULRPLMQNMOR:RL
1RPLMQIRU8RLRQPMBM9QMQUETOU5PRQPRIRHM>
ETOU5OFCORIMU@ROUIMNMO>UFQKUISORL
SNTGFOKI<U?SPPTLPSUNSUEKULFQKNRUETO
7RPMAIRUFPR:RLUIM"4
"4&(4)4154$,-'!.,54*15
5 +-3&42*54)415/041#*15(41453&./)53-%3+/5+'1503233
0'!4.0*25 $31./)5+5)'1,+,5'.41532532035/+-/(424-50453154+./5,1+,20,25",5323$3035323)
"4!04-#-45323)52(/.#035%,4-4.42.452 &%3.3254%*&-*25$35(,1.42*5045(/3524'253-%/&-/2
Barzani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Davutoğlu, "Irak'ın güvenliği Türkiye için hayatidir. Kürt bölgesinin güvenliği ise bizim için en öncelikli konudur,
Türkiye'nin güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir husustur" şeklinde konuştu
8RAERLRQU);ISJU3R@KJFBPK>U42ORL9JR
EDJDQUSJQTL>UIS?;SET>UNTQTUCOK5PROMQU;RL
SJJTBTUJSIHTPUCD:DQSUKPRAJMBM>U;SOLSHTULR56
HRGRQUETOUHTGRHTUGR5MQMQUFPKAIRHMU;S56
TIT?TQUJSO:T;TNTOU@SUEKUGR5MU2ORL9MQ
CSPS:SBTQTQUCRORQJTHTNTO4UNSNT<U3R@KJFBPK>
2ORLU1DOJU8=PCSHSPU,=QSJTITU218,
8RALRQMU-SHKNU8RO?RQTUTPSUERAUERARU@S
;SGSJPSORORHMUC=ODAISQTQURONMQNRQUFOJRL
ERHMQUJF5PRQJMHMUND?SQPSNT<U*=HJSOTPSQ
ITHR0TO5SO@SOPTLUT7TQUJSASLLDOUSNSQ
3R@KJFBPK>UTLTUCDQU=Q:SU.OETP9NSUND?SQPS6
QSQUEFIERPMUHRPNMOMNRU;RGRJMQMULRGESNSQ6
PSOSUERAHRBPMBMUNTPSNT<U8KUHRPNMOMGM>U2ORL9MQ
CSQSPTU@SU218,UE=PCSHTQNSUSQU=QSIPT
HFOKQPROMQUERAMQNRUCD@SQPTLUCSPNTBTQTQ
C=HJSOCSHTUFPRORLUQTJSPSQNTOSQU3R@KJFBPK>
ERAERLRQPMLUC=OS@TQTURPNMLJRQUHFQORU2ORL
@SUE=PCSGSUTPLU?TGROSJTQTUGR5IRLJRQUIKJ6
PKPKLUNKGNKBKQKUESPTOJJT<U3MATAPSOTU8RLRQM
FPRORLUU-ROJ9JRUE=PCSGSUCSPNTBTQT
;RJMOPRJRQU3R@KJFBPK>U.OETP9NSLT
LRONSAPSOTQTUNSU7FLU=?PSNTBTQTUH=GPSNT<
*=ODAISNSUN=OJU=QSIPTULFQKGKUSPS
RPNMLPROMQMUETPNTOSQU3R@KJFBPK>UEKQPROMQ
ERAMQNRUTQHRQTUNKOKIKQUCSPNTBTQTUT0RNSU
SJJT<
2#+39TQUHRPNMOMPROMU@SUNR;RU=Q:SLTUCSOCTQ6
PTLPSONSUUITPGFQRUGRLMQUIDPJS:TQTQUG6
SOTQNSQUFPNKBKQKU@SUEDGDLULMHIMQMQU216
8,9QTQURPRQMQRUCTONTBTQTURQPRJRQ
3R@KJFBPK>U4/DOLTGS9NSUNSU(KOTGSU@SU26
ORL9JRQUCSPSQUUITPGFQRUGRLMQ
LRONSATIT?TURBMOPMGFOK?<U(RGMQ
8RO?RQT9GSUH=GPSITAUFPNKBKIUCTET>
/DOLTGSUEKUTQHRQTULFQKPRONRU;SOU?RIRQ
LRONSAPSOTIT?TQUGRQMQNRNMO<U3K;FL9JRU
ETQULTATPTLUULRI5UTQARUSJJTLUEKQNRQUHFQ6
ORUNRUTQHRQTUGRONMIPROMIM?MUROJMORORL
HDONDOS:SBT?4UNTGSULFQKAJK<
*=ODAISNSLTUTLTQ:TULFQKQKQUCD@SQPTL
RPRQMUFPNKBKQKURQPRJRQU3R@KJFBPK>
2#+39TQUHFQURGPRONRUROJRQUHRPNMOMPROMU@S
NFBOKNRQU1DOJUE=PCSHTQTU;SNS0URPIRHMGPR
ROJRQUCD@SQPTLULFQKHKQKQUNSJRGPM
ASLTPNSUSPSURPMQNMBMQMUH=GPSNT<U48TOULS?
NR;RUT0RNSUSNTGFOKI>U2ORL9MQUCD@SQPTBT
/DOLTGSUT7TQU;RGRJTNTO<U1DOJUE=PCSHTQTQ
CD@SQPTBTUTHSUET?TIUT7TQUSQU=Q:SPTLPT
LFQKNKO>U/DOLTGS9QTQUCD@SQPTBTQT
NFBOKNRQUTPCTPSQNTOSQUETOU;KHKHJKO4
NTGSQU3R@KJFBPK>UC=ODAISNSUCD@SQPTL
T;JTGR7PROMQMULFQKAJKLPROMQM>UCD@SQPTLU@S
THJTLOROMQUJSITQTUT7TQUTLTUDPLSQTQUETOPTLJS
RJR:RBMURNMIPROMUSPSURPNMLPROMQMUETPNTONT<
'&'(('-"!+-&.*..-!#$)#$-,*-'(
)!".*-%*&)
7DQ:DUFPRORLUHTGRHTULFQKPROMQUCDQNSIS
CSPNTBTQTUESPTOJSQU3R@KJFBPK>UA=GPS
LFQKAJK!U42ORL9JRUGSQTUETOU;DLDISJUC=OS@S
ERAPRNM<U8RBNRJ9JRUHFQUNSOS:SUFPKIPKUETO
RJIFH0SOUCDONDI<U2ORL9MQUEDJDQUPTNSO6
PSOTGPSUC=ODAJDI>UEDJDQU2ORLPMUHTGRHT
COK5PROMQUFPKAJKONKBKUEKUGSQTU;DLDISJ
GR5MPRQIRHMQMQUT7TQNSUEKQNRQUHFQORU2ORL96
JRUHTGRHTUFPRORLUFPRETPS:SLUCSPTAISPSOTUNS
FPKIPKU5SOH5SLJT0UTPSU(RGMQU8RO?RQTUTPS
SPSURPNML<U3DQU8RBNRJ9JRUNRU@KOCKPRNMBMI
CTETU2ORL9JRUEDJDQUSJQTL>UIS?;SET>UNTQT
COK5PROMQU;RLUSJJTBTUJSIHTPUCD:DQS
KPRAJMBM>U;SOLSHTULR5HRGRQUETOUHTGRHT
GR5MQMQUFPKAIRHMU;S5TIT?TQUJSO:T;TNTOU@S
EKUGR5MU2ORL9MQUCSPS:SBTQTQUCRORQJTHTNTO<U26
ORL9JRU;T7ETOULSHTIUAKU@SGRUEKUCSOSL7SGPS
HTGRHTUGR5MNRQUNMAPRQIRIRPMNMO<U%SOLSH
EKUHTGRHTUGR5MNRUJSIHTPUCD:DQSUKPRAIRPM
@SUETOPTLJSU2ORLUTQARUSNTPISPTNTO<U8K
HSNS:SU2ORL9MQUERAROMHMUNSBTPUEDJDQU2ORL9MQ
ERAROMHMUFPR:RLJMO<4
*=ODAJDLPSOTUN=ONDQ:DURPRQMQUSLFQFITL
TAETOPTBTUFPNKBKQKUNTPSUCSJTOSQU3R@KJFBPK>
42ORL9JRUGRLPRAMLU UITPGROPMLUNMAUJT:ROS6
JTIT?TQUUITPGROU:T@ROMQMU1DOJUE=PCSHTUTPS
GR5MGFOK?<U8TQU''9NSQU0R?PRU/DOLUATOLSJT
@ROU ''UETQNSQU0R?PRU@RJRQNRAMIM?UEKOR6
NR<U8KUTPTALTPSOTUNSOTQPSAJTOISGS
LROROPMGM?<U.LFQFITLURPRQNR>U;SOURPRQNR
TAETOPTBTIT?TUCD7PSQNTOS:SBT?<U8DJDQ
EKQPROMUSPSURPNML4UNSBSOPSQNTOISHTQNSUEK6
PKQNK<
$+$+-,,+-&.-.#,),&.+-%.#.+-%'*.(,
%"(.*,*,
8RAERLRQU);ISJU3R@KJFBPK>U4.QSO&T
NFHGRHM>U=GPSUETOUNFHGRULTU;SOLSHUIRLKP>
RLMP:MUETOUGFPPRUNR@ORQMOHR>UHFQKQNR
;SOLSHULROPMU7MLRO<U.BSOUETOURQPRAIR
HRBPRQMOHRUEKQNRQUSQU7FLU/DOLTGSUISI6
QKQUFPKO<U8KQKQUT7TQUNSUSPTIT?NSQUCSPSQ
CRGOSJTUC=HJSOTOT?4UNSNT<U3R@KJFBPK>U2ORL
1DOJU8=PCSHSPU,=QSJTITU21,8U8RALRQM
-SHKNU8RO?RQTUTPSUND?SQPSNTBTUFOJRL
ERHMQUJF5PRQJMHMQNRUHFOKPROMUGRQMJPRNM<
1FQKAKPRQUCD@SQPTLULFQKPROMQMQ
NSJRGPROMQRUTPTALTQUHFOKUD?SOTQS
3R@KJFBPK>U2ORL9MQUETOUEDJDQUFPRORL
CD@SQPTBTQTQU/DOLTGSUT7TQU=QSITQS
NSBTQNT<U3R@KJFBPK>UA=GPSUNS@RIUSJJT!
4?SPNSUNSUHMQMOUE=PCSIT?UFPNKBKUT7TQU26
ORLU1DONTHJRQU8=PCSHSPU,=QSJTIT9QTQUNS
1DOJUE=PCSHTQTQUCD@SQPTLU@SUTHJTLOROM
/DOLTGSUT7TQ>ULSQNTUCD@SQPTBTQTUNFBOKNRQ
TPCTPSQNTOSQU;RGRJTUETOULFQKNKO<U/DOLTGS>
1DOJUE=PCSHTQTQUCD@SQPTBTUT7TQUCSOSLSQ
;SOUJDOPDUNSHJSBTU@SOS:SLJTO<U8KUET?TIUT7TQ
;SIUJROT;TU@SUTQHRQT>U;SIUNSUHJORJS&TLUETO
LFQKNKO<U.BTJTIULFQKHKQKUNRUSPSURPNML>
EKUNRUNR;TPUFPIRLUD?SOSU@SOS:SBTIT?
EKQNRQUHFQORUCD@SQPTLURPRQMQNR
@SOS:SBTIT?UNSHJSLPSOUROJRORLUNS@RIUSNS6
:SLJTO<4
.).*%.+,+-.,(,),
2ORLPMUETOUCR?SJS:TQTQ>U4SAISOCSPSOTQ
SBTJTITUQRHMPUFPR:RL>U1FERQT9GSUERALR
5SAISOCSUCD7PSOTUCS7SETPTOUIT"4UHFOKHK
D?SOTQSUNSU3R@KJFBPK>U8RO?RQTUTPSUHRNS:S
2ORLUT7TQNSLTUNSBTP>UOJRNFBK9NRLT
CSPTAISPSOTUNSULR5HRIPMUASLTPNSUSPS
RPNMLPROMQMUETPNTONT<U);ISJU3R@KJFBPK>
4DQLDUROJMLU;SOULFQKUETOUNTBSOTUTPS
TPTALTPT<U1FERQT9GSUSAISOCS9QTQUCS7TATQS
T?TQU@SOISIT?URHPMQNRURORIM?NRUFPKARQ
CD@SQUTPTALTHTQTQU7FLU7RO5M:MUETO
GRQHMIRHMNMO<UDQLDUEKUE=PCSPSOUETO
JROR0JRQUET?SULFIAK>UETOUJROR0JRQU2ORL9R>U26
ORLUT7TQNSUNSU1DONTHJRQU8=PCSHSPU,=QS6
JTIT9QSULFIAK<U3FPRGMHMGPRUEDJDQ
LFQKPROMUETOPTLJSUSPSURPIRIM?U@SUFOJRL
;ROSLSJUSJISIT?UHFQUNSOS:SUNFBRP<U8KQ6
NRQUHFQORUNRUCSOSLJTBTU?RIRQUCSOSLSQU;SO
GSONSUETOPTLJSUJSNETOURPIRGR>UETOPTLJS
CD@SQPTLULFQKHKQKULFQKAIRGRU@SUCSOSLPT
JSNETOPSOTURPIRGRUNS@RIUSNS:SBT?4UNTGS
LFQKAJK<U
.QSO&TURPRQMQNRU/DOLTGS9QTQU=QSOTPSOTQTQ
HFOKPIRHMUD?SOTQSUNSU3R@KJFBPK>U43DQ
(RGMQU+ERNTUTPSUNSUEKCDQU(RGMQU8RO?RQT
TPSUNSU7FLUNSJRGPMUFPRORLUSQSO&TUISHSPSHTQT
SPSURPNML<U.QSO&TUNFHGRHM>U=GPSUETOUNFHGRULT
;SOLSHUIRLKP>URLMP:MUETOUGFPPRUNR@ORQMOHR>
HFQKQNRU;SOLSHULROPMU7MLRO<U.BSOUETO
RQPRAIRUHRBPRQMOHRUEKQNRQUSQU7FL
/DOLTGSUISIQKQUFPKO<U8KQKQUT7TQUNSUS6
PTIT?NSQUCSPSQUCRGOSJTUC=HJSOTOT?<U)IR
/DOLTGS9QTQUSQSO&TUT;JTGR:MUR7MLU@S
/DOLTGSU@SONTBTUH=?PSONSU;SOU?RIRQ
NKOIKAJKO4UR7MLPRIRHMQMUGR5JM<U
64*=ONDBDIUGSQTURJIFH0SOTQUDITJU@SOT:T
FPNKBKQKUH=GPSGSETPTOTI4
8RAERLRQU3R@KJFBPK>U48RBNRJ9JRUPTNSOPSO
TPSUC=ODAJDBDQD?NSU/DOLTGS9QTQU2ORL>
8RBNRJU@SU.OETPUTPTALTPSOTQNSU;SO;RQCTUETO
CSPTAISUC=ONDQD?UID"4UHFOKHKQK
GRQMJPROLSQU48SQU8RBNRJ9JRU@SUEKCDQUNS
.OETP9NSUC=ONDBDIUGSQTURJIFH0SOTQUDITJ
@SOT:TUFPNKBKQKUH=GPSGSETPTOTI<UQSIPT
FPRQUEKQNRQUHFQORUEKUDITJU@SOT:TURJIFH6
0SOTQUSGPSISUN=QDAISHT4UNTGSULFQKAJK<U
6-+/U-DHJSAROMQMQUNRU;SGSJJSUGSOURPIRHM
3R@KJFBPK>U4(RGMQU-+/U-DHJSAROMU%RLRQ
TNRQU?TGROSJTQT?NSUHT?SUSAPTLUSNTGFO<U%SO6
;RQCTUETOUQSNSQTU@ROUIM"4UHFOKHKQK
GRQMJPROLSQUAKQPROMULRGNSJJT!U4(RGMQ
%RLRQUTNRQ9MQUERQRUSAPTLUSJISHT>UHFQ
NSOS:SUNFBRPNMO<U*D@SQPTLUH=?ULFQKHK
FPRQU;SOUGSONSUTHJT;ERORJUNRUSQURHPTUKQHKO6
NKO<U8KU7SO7S@SNSUCSOSLU8RBNRJ9JRUCSOSL
.OETP9NSUIK;RJR5PROPRUC=ODAISPSO
GR5IMAJMOU@SUEKQPROMUNRUET?SUOR5FO
SJITAJTO<U8KQNRQUHFQORUNRUEKUJDOUJSIRHPRO
NS@RIUSNS:SL<4U """
""!
""
"
Hükümeti eleştiren MHP Genel
Başkan Yardımcısı Yalçın,
"2015 genel seçimleri,
Türkiye'nin geleceğinde geri
dönülmez, tayin edici ve tamiri
neredeyse imkansız sonuçlara
yol açabilecek tarihi bir
dönüm noktasıdır" dedi
MHP Genel Başkan Yardımcısı
Semih Yalçın, "2015 genel seçimleri,
Türkiye'nin geleceğinde geri
dönülmez, tayin edici ve tamiri
neredeyse imkansız sonuçlara yol
açabilecek tarihi bir dönüm
noktasıdır" ifadesini kullandı. Yalçın,
yaptığı yazılı açıklamada, bazı medya kuruluşları ile araştırma
şirketlerinin 2015'te yapılacak genel
seçimlerle ilgili son günlerde
hummalı bir iş birliği içinde
olduklarını öne sürdü. Son kamuoyu
yoklamalarına göre iktidar partisinin
oylarının erimeye başladığını ve
kararsız seçmenlerin oranında belirgin bir artış olduğunu savunan
Yalçın, şöyle devam etti: "AKP'nin
oy kaybedeceğini gören yandaş anket firmaları, kararsız oyları mevcut
muhalefet partilerinin dışındaki
siyasi oluşum ve kanallara yönlendirme gayretine girmiştir. Bu ilginç siyasi cinlikten yararlanan
yandaş medya da anket verilerini
nalıncı keseri gibi AKP'ye
yontmaktadır. Temel hedef, kararsız
seçmen eğiliminin, bilhassa iktidar
icraatıyla ilgili hemen her konuda
haklılığı ortaya çıkan ve yükselişte
olduğu bilinen MHP'ye akmasını engellemektir. Başıboş oyları en
azından başka adreslere sevk etmek
için partimizin oylarının yerinde
saydığı, halka ümit vermediği intibaı
yerleştirilmeye çalışılmaktadır."
"Yandaş anket şirketlerinin
çoğunun, özellikle
cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinde dramatik sonuçlar sunmak
suretiyle halkın algısını
yönlendirdiği bilinmektedir"
görüşünü ifade eden Yalçın, anket
şirketlerinin cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili araştırma sonuçlarını
yüzde 5-6 civarında abartılı olarak
açıkladığını ileri sürdü. İktidarın devlet erklerini ele geçirdiğini ve
iktidarın baskısı karşısında muhalif
toplumsal örgütlenmelerde de
parçalanmalar oluştuğunu iddia eden Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
"Neticede sosyal yapıya gözle
görülür şekilde direnç zaafı, hulûl
etmiş, toplumu derdinden sarsması
veya ayağa kaldırması gereken olaylar karşısında vurdumduymazlık
galebe çalmaya başlamıştır. Bunun
içindir ki 12 yıldır Genel
Başkanı'ndan Divan Üyelerine,
teşkilat başkanlarından delege ve
üyelerine kadar MHP camiasının halka doğruları anlatmak için
gösterdiği büyük mücahede, kamuoyu nezdinde yeterince makes
bulamamaktadır. Mamafih MHP, 45
yıllık mücadelesinde bundan daha
zor ve badireli günler atlatmıştır ancak partimiz, milletimizin zor günlerinde daima ümit kaynağı ve varlık
sigortası olmayı bilmiştir. Bundan
sonra da böyle olacaktır."
"Sırf MHP'yi suçlamak halkın
gözünden düşürmek, karalamak için
hakikatleri saptıranları Allah
şaşırtmaktadır, şaşırtacaktır"
değerlendirmesini yapan Yalçın,
açıklamasında şunları kaydetti: "Her
ne kadar güçlü ve hiç
gitmeyecekmiş gibi görünse de
aslında bu şaşkın iktidarın bir
sıkımlık canı kalmıştır. Yalan, talan
ve haramla bina edilen bir iktidarın
sonu hüsran ve felakettir. Bu felaketi
AKP'ye yaşatacak yegane dinamik
unsur, tek siyasi güç de MHP'dir. Bu
gerçekten hareketle MHP, iktidarın
algı operasyonlarını boşa çıkarmak
için gece gündüz gayret gösterecektir. Azmin karşısında durabilecek
hiçbir beşeri kuvvet bulunmamaktadır. Her türlü algı operasyonlarına
karşı camia olarak dikkatli,
müteyakkız ve hazırlıklıyız. (AA)
C3B"+8AD@
= C3B
>!65/ :>
A:C#9"
AD;<2";%@<4D?.C?
CD98(<@
0cQc_`b\VWZX[>c_MX[-db_/dWb[
BI_VQ`XMd]]^a\dd_]dW^a\daUTZTa
\VWZ`d_^HcZda^Yda`d_^VaXda`dZ[dYdHc
VaXYd\cZ[cYcLd`^S^YV_`d_PBb[b`c_bSbb_
YdRd_d]N]b[b`c_b\c;DaXda`dZd_d]
YdR^`d_YdR^YV_`d_P
FXYdR^`d_\daRd[daRd[dad`^aZ^`d_
YdJd_d]WbR`c_`cJdY`dS^YV_Hc[c_MX[
\VWZX[XYd\cZ[cYcMc[\cUb`[cYca`c_
bLbaVaXZda^[d`d_^adHcWb`cV`[dYd
Ld`^S^YV_X[P
=SZcUXa`d_\daUb_bWb\c>P*bMdZ
>d`]VLP2V]OTRc`HcXRXaUb_YdR^
YdR[^S/dWb[BI_VQ`XMd]]^a\dP
=[]da^[V`Wd\dUXYdR^Y^a^aZd[d[^a^
WbRba`cJdY`dSWdY\^[d[dUXadb[]da
YV]P;aXabLbaYdR^W^a^aUb_UI`T[TaT
WbR`c_cWXa[d]bWZc\b[P
@>c_MX[Bd_d]VLDXa\d\c\bQbObUb
/dWb[BI_VQ`XNdW`^a\dUbRbUbRcda`dZZ^P
;aXa_XMXNMd`]dZXZX`daUb_dYadY\^P
Yad\daYdaW^Yda`d_Md`]^aIR
YdSdaZ^W^Y\^Pa`dZZ^]`d_^a\d[XZ`d]d
dUd_Z[d`d_V`[XSZX_P&dZcaSbb_Mc_ScYb
V`\XQXObUbOIWZc_WcY\bUXOTa]T]d\d_
WcHb`c_c]V]XadaUb_ZT_V`[dR\^Pd]dZ
VNdZcSYda[dYdaYc_\ca\X[daZTZZT_ca
Ub_S"b_\cQb`\bP=YbUb_OIR`c[KbY\bP
?TaT[TR\cI`LT`THc]dEbYc`b
Sbb_c Md`]Sbb_bac![c_d]Wd`da`d_^aXaXW
:[_cNBd_dKdVQ`daN3b_X`ZdaU\d`N
0d\d`VQ`XN:_RX_X[`X:[_dMNS^](cYG
Wc`N*cKbJdR^`B^Wd]T_c]Nd_X]*dEbR
2d[`^Uc`N-c_cECdS`^VHdNT`cY[da
2VUdaVQ`XHc/dWb[BI_VQ`XObUbNSbb_\c
OTL`TUb_Sbb_Wc`d`ZYdJ^YdWdMbJS"b_`c_ba
Sbb_`c_babV]X[dW^NVa`d_dIY]Tac_c]Uc``b
Ub_WT_cWVa_d\d]ca\bWcW`c_babUX`[dW^
Oc_c]b_PW`^a\dUXbSNXWZdGL^_d]
b`bS]bWbac\dYda^YV_\XP[dd_Z^]VOcG
`cac]bS`c[cRV`\XP
'`]cOcac`ba\c\TRca`cacaUb_LV]Sbb_
Yd_^S[dW^a\dI\T``c_]dRdada/dWb[
BI_VQ`XDaXaMbKbH`c_bIaJ`da\dV`Wd\d
VN\XYOXWd`dQ^_`^]`^HcWVWYd`Zc[d`^
Sbb_`c_\cYdR[^SZ^_P,ZdZT_]NFdY_d]N
Q_cZ[caNdL`d_^aN2VKX]`d_^[^RN
CT_]DTaW]c_b)UXa`d_\daWd\cKc
Ub_]dL^\^_P
,2V]XQ_dSZ^[YdRd[d\^[N*cRV_
b[bSSbb_YdR[d]'LMcKcYb
\bRc[c\b[N*cRV_b[bSSbb_
YdR[d])\bYcaBI_VQ`XN[TZcHdR^Ub_
S"b_\bP.WZdS"b_BI_VQ`XDaXaI`T[TY`c
Md`]c\cUbYdZ^[^ROTL`TUb_WcWbab
]dYUcZ[bSZb_P;aXaMbKbHWdMdW^a\d]b
UVS`XQXIY`c]V`dY\V`\X_X`d[dYdKd]Z^_
YV]`XQXMcJMbWWc\b`cKc]Zb_PIR`c_b[b
cYRb9d`^K^Da^a\bRc`c_bY`cWVa`da\^_[d]
bWZbYV_X[1,*dW_c\\ba9VKd[bWd`b
Sbb_`c_baT]Zc\V`XN2^ZdY^OI]YTRTac\c]
XRdZZ^/dWb[BI_VQ`X)0TaYd\dMVSUb_
Wc\dU^_d]da[c_MX[d``dMDZda_dM[cZN
\VWZ`d_^adUdSWdQ`^Q^\b`bYV_X[P/XMX
S"\V`WXaP@
=HBLHEH
> !!
2B; D7
1722 Kasım
ubat 2014
2013Cumartesi
Per embe
97==><:;3<8/;4<>',76,6>!:= 5858
<):;72;<:<$<8<8>%;:;/<1;/;8>=:58=9=4
,;:>%<9>)<94;7;>-;9<:2;3<8;>-;>(:= 58
7=:<1;>;/<:2;3<>4=9=958=>7;(4<>37;9;8
',76,6>"623=:585>"697=92=>!:=7.926
*'"!+>&1;:;9<>3<-<:>7.(:62>4696:6)6
7;23<:<:;9<><:;>-=7=8/=):=9>(:= /=>7.(:=
8=9=4>4=9=95>(9.7;37.>;77<>
3`d6^a\cHb_ZcW`b[bS`c[babaYdJ^`dKdQ^
\XYX[XaXd`da=B.3TYc`c_bN0d`Yda>dG
Md``cWbDa\caZX_Zc]ac`c_bY`c=RZXRX3`d6^
FVQdRdQR^[cH]bWbacOc`\bP:Y`c[Kb`c_c`G
`c_ba\cJda]d_Z`d_`dW`VOdadZd_d]J`d6\d
baWdaRbaKb_bV`XSZX_\XP;_ZdKdFc`c\bYc
FdS]da^9dWdaBd_dLc`b]YdJZ^Q^
dL^]`d[d\dNMX]X]dXYOXaV`[dYdaUb_
bMd`cWT_cKbabad_\^a\da=RZXRXJ`d6`d_^a^a
;_ZdKdFc`c\bYcWbabac`ba\cad`^a\^Q^a^b\\bd
cZZbPT_cKbaUdS^a\d=\d_b>dM]c[cWbac
UdSHX_XYdJ^`d_d]YT_TZ[caba\X_\X_X`[dW^
]d_d_^d`^a\^Q^a^NWVa_dW^a\dJ`d6`d_^a;_ZdKd
Fc`c\bYcWbZd_dE^a\daLd`^SZ^_^`[dYd\cHd[
c\b`\bQbabda`dZdaBd_dLc`b]NSXa`d_^]dYG
\cZZb1@aKd]YcabUb_[dM]c[c]d_d_^Y`d
b\d_cabaYT_TZ[cYb\X_\X_[d]d_d_^
]d`\^_^`[^SZ^_PFbR\ca\cUXYc_`c_baZcW`b[b
bWZca[bSZb_P-b[\bYcabUb_MX]X]WT_cKb
UdS`dZ[^SUX`XaXYV_XRPFXWT_cLZcaV`X[`X
WVaXLd`dKdQ^[^R^X[XYV_X[daKd]UbRb[
MX]X]d]d_S^b\d_cV`d_d]Mc_MdaObUb_
MX]X]WXR`X]YdJ[d[^RWIR]VaXWXV`d[dRP
FX[dM]c[c]d_d_`d_^a^XYOX`d[d[d]Z^_]b
;_ZdKdFc`c\bYcFdS]da^V`d_d]Hc]X_X[
V`d_d]UIY`cUb_Md]]^[^RYV]P@
=<::;9>4=26868>;:<8/;>.:2=:5
dMb``c_baHc]X[Wd``d_^a[XZ`d]d]d[XG
aXac`ba\cV`[dW^Oc_c]ZbQbabHX_OX`dYda
Bd_dLc`b]N@FX_d`d_\TaYda^abaKbWbYc_`c_P
FX_d`d_[XZ`d]d]d[XaXac`bY`c]V_Xa[d]
RV_Xa\d\^_P:Qc_UX_d`d_\da%]X_XSJd_d
]dRda^`dKd]WdYbacUXN]d[XYd
Md_KdadKd]Z^_PdMb``c_Ub_b`c_baba]dRdaL
]dJ^W^V`[d[d`^\^_P:Qc_Jd_d]dRda^`dKd]Wd
UXaX]d[X]dRda[d`^NYbac]d[XYd_d_^ad
Md_Kda[d`^\^_@\c\bPBd_dLc`b]NUXZT_
\XYd_`^`^]ZdS^YdacY`c[`c_ba\cHd[
);AJI(DKM:JIMDJ;JML9EGE<
4KI9KFGK<CJIKHM8LFLHM
<EF7
-"=IFJBK(DKM:@4=HM:JI
J<?J;GJFM6I>:GKAJM2LIM:JIMDK
J<9J?J;GJFM6I>:GKAJM2LI/M8JI
CLIL0CLMJ<M:@GLALBLH
4KH9GKIJAJ;M2LI7M:JIMCLIL0CL
DLMLILHLHMKGKALHM:@GL'
ALBLHM?LHLBJ5JGKIJAJ;7
4JIJ<JA5JGKIJAJ;M2LI/M8@M9>F
BLHGE<-MDKDJ
Fb`b[NdadYbHcCc]aV`V6bFd]da^b]_b8S^]NCT_]bYcD\c
Mc[bSWbR`b]Mc[\cbSLbWbR`b]J_VU`c[babaV`\XQXaX
WIY`c\bP:OcFI`OcWbdadYb;\dW^ :F;!]dW^[dY^
[cK`bWZVJ`daZ^W^ad]dZ^`da8S^]NYdJZ^Q^]VaXS[d\dN
@CT_]bYcD\cUXOTaUb_bSWbR`b]J_VU`c[bHd_Ub_\cbSLbWbR`b]
J_VU`c[bHd_PFb_Zd_dEZdbSUX`d[dYdaOcaL`c_b[bRHd_NUb_
Zd_dEZd\dd_dadac`c[daUX`d[dYdaNd_dc`c[da\c[bYVG
_X[d_dadac`c[daUX`d[dYdaWdadYbKb`c_b[bRN
Ob_bSb[Kb`c_b[bRHd_PFXWT_\T_T`c[cRUb_YdJ^\^_@\c\bP
;`XSda\X_X[XaUb_Zc[c`WcUcUbabaV`\XQXad\b]]dZ
Lc]ca8S^]N4-XUdZWT_cKba\cb[d[MdZbJ`bWc`c_babaIaTaT
]dJdZ[d]dYO^W^a^aUTZTa[cW`c]`bWc`c_babaIaTaTa
]dJdZ^`[dW^a^aUXOTa]T\X_X[XV_ZdYdL^]d_\^Q^a^Uc`b_ZZbP
;\Iac[\cd`^adaYda`^S]d_d_^acadQ^_Uc\c`babUXOTa
WdadYbKb`c_baI\c\bQbab]dY\c\ca8S^]NYdJ^`da\TRcaG
`c[c`c_c_dQ[caMd`dbWZcab`caWcHbYcYcX`dS^`d[d\^Q^a^N
Md`dIQ_caKb`c_baJXdaYTR\cWbacOI_cV]X`Zc_KbMbab
YdJZ^Q^adbSd_cZcZZbPCT_]bYcDabaYda`^S]d_d_d`[d\daYV`G
Xad\cHd[cZ[c]\X_X[Xa\dV`\XQXaXUc`b_Zca8S^]NVaXa
bLbaW^]W^]WdadYbKb`c_`cUb_d_dYdOc`c_c]NMdZdYdJ[d]bWG
Zc[c\b]`c_babbEd\ccZZbP
09;>2;94;,<><<8>1.$68>%=)-696>-=9
Cc]aV`V6b\TRcYbabNT_cZb[bNbWZbM\d[^NbM_dKdZ^NZdWd_^[^N
]dZ[d\cQc_bYT]Wc]T_Ta`c_T_cZ[c]bLba\cWZc]
[c]dabR[d`d_^a^Mc_OcLcaOTaYT]Wc`ZZb]`c_babda`dZda8S^]N
DD_G?cYdZ^_^[`d_^adLV]dO_cWbE\cWZc]`c_Hc_bYV_XRP0bYG
V_XR]b_G?cYdJ[d]bWZbYV_Wda^RNSb_]cZbabRbaI`LcQbXYG
OXaWdOc`ba_G?c[c_]cRb]X_XaP4AAY^`^a\dL^]d_\^]UX
]daXaXNSXdad]d\d_5#$_G?c[c_]cRb[bRHd_PFXa`d_G
\daWd\cKc55Db=R[b_D\cNUXYcZc_WbRUb__d]d[@\bYc
]VaXSZXPFd]da8S^]NSXUdZdY^a\dYdJZ^]`d_^Ub_\TRca`cG
[cY`c_G?cD\cZd[Rd[da`^Ld`^SdKd]XR[daWdY^W^a^
+AD\ca%ADdLc]Zb]`c_babNSXda\dbada^`[dRUb_UdSHX_X
V`\XQXaXUc`b_ZZbP8S^]N_G?c[c_]cRb]X_daUb_Sb_]cZc5AA
`b_d`^]Ub_Md_Kd[da^a$A`b_dW^a^\cWZc]`cYc_c]_bW]b
UI`TSZT]`c_babWIY`c\bPFXd`da\dSXda\dcabYb\cWZcQb
Hc_caT`]c`c_\caUb_babaCT_]bYcV`\XQXaX\b`cOcZb_ca8S^]N
_G?c[c_]cRba\cMc_OcLcaOTaV_ZdYdL^]daJ_V6c
WdY^W^a^ad_ZZ^Q^a^\b`cOcZb_\bP
Fd]da8S^]SIY`c\cHd[cZZb1@Fb__G?c
Ld`^S[dW^Y`dUba+AA\V`d_`^]T_TaYc_bac$
Uba\V`d_`^]Ub_T_Tac`\cc\b`bYV_P=SZc
]dZ[d\cQc_bYT]Wc]T_TaUXP
:Qc_Uba+AA\V`d_`^]T_TaT$
Uba\V`d_dL^]d_^_Wda^RN5#A
[b`Yd_\V`d_`^]bM_dKdZ^
+AA[b`Yd_\V`d_d
L^]d_^_W^a^RPFbRIRc`G
`b]`c_G?c[c_]cRG
`c_babUXaV]Zd\d
\cWZc]`bYV_XRP-Xda\d
FD\c]b_G?c
[c_]cRbabFD\ca
CT_]bYcDYcZdS^[d
abYcZba\cV`daJc]LV]
Eb_[dHd_PFdR^`d_^\d
]d_d_^a^d`\^`d_PD:`ba_G
?cDWbabUbR[b
\cWZc]`cYcKcQbRD\bYca`c_
Hd_P9dY^_NV_d\dLd`^SdaJc_G
WVac`baZd[d[^CT_]Pd_^aV
Sb_]cZObZWc\cVJc_WVac`CT_]bYcD\c
]d`dKd]PFcadW`^a\dYdZ^_^[^VSb_]cZc
YdJ[^YV_X[]ca\bbaWda^[dYdJ^YV_X[P@
Cc]aV`V6b?c`bSZb_[cFI`Oc`c_bDab\cCT_]bYcDaba
W^L_d[dW^bLbaLV]Iac[`bOI_\TQTaT\b`cOcZb_ca8S^]N
CT_]bYcDabaOcLcaY^`#A[b`YVa\V`d_`^]YdR^`^[bM_dKdZ^
YdJZ^Q^a^NUXaXaYcZc_`bV`[d\^Q^a^]dY\cZZbPdR^`^[\dZc]
Wc_[dYcabaUcYbaV`\XQXad\b]]dZLc]ca8S^]NUb_VEbWZc
YdR^`da`d_^abM_dLc\b`\bQbabWIY`c\bPdR^`^[Z_dZc6bFc`OcWb
bLba\TaUdS`daO^LLd`^SZdY^a\dUX`Xa\XQXaXUc`b_Zca8S^]N
IaT[TR\c]bWT_cLZcYdR^`^[bM_dKdZ^a^5[b`Yd_\V`d_^aTRG
c_bacL^]d_[dOdY_cZbbLba\cV`\X]`d_^a^d]Zd_\^PCdWd_^[
VEbW`c_baba_G?c[c_]cR`c_bObUb\cWZc]`cacKcQbabbEd\c
c\ca8S^]N@Fb_T_TaTaZdWd_^[^a^]ca\babRYdJd_Wda^RVaXa
WdZ^SEbYdZ^da^a\d]dZ`da^YV_PFXaX[V\dZdWd_^[^a\da
ca\TWZ_bYc`ZdWd_^[d]d\d_Mc_d`da\dXYOX`dYdKdQ^RP*bYc
CT_]Zc]WZb`bb`c=Zd`YdaZc]WZb`bd_dW^a\dUX]d\d_EbYdZEd_]^
EdR`dNZdWd_^[N[d_]dPFXaXa]d_d_^a^d`\^]Yd]^a\d
YT_T_`TQc]VYdKdQ^R@\c\bP
8<-;93<7;>3=8=1<><)%<9:<$<>4&:7&9&>1.4
CT_]bYcD\ccaZc[c`W^]^aZ^`d_\daUb_baba\cTabHc_WbZc
WdadYbbSUb_`bQb]T`ZT_TaTaV`[d[dW^V`\XQXad\b]]dZ
Lc]ca8S^]NTabHc_WbZcaba]ca\bcH_caba\cV`\XQXaXN
DWdadYbKbabaW^]^aZ^W^acJ_VU`c[bacUcadKdUdWdadYb]cWG
b[bacadW^`Yd_\^[K^V`dUb`b_b[DUb_\c_\babaYd]^aRd[dad
]d\d_V`[d\^Q^adbSd_cZc\c_c]N@-b[\bUdS`d\^P=R[b_D\c
ZdacTabHc_WbZcHd_P=R[b_ObUbUb_b`\cTabHc_WbZcWdadYb
bSUb_`bQbabaWVa\c_cKcOTL`TV`[dW^Oc_c]b_d[dSXdad
]d\d_OIRT[TRT\V`\X_daNOIQWT[TRT]dUd_ZdaUb_I_acQc
_dWZ`d[d\^]P-b[\bUXaXdO_cWbESc]b`\c\cWZc]`bYV_XR@\bYc
]VaXSZXP8S^]N@CT_]bYcD\cUcab[Ub_Eb]_b[Hd_N
]b[WcUcab]d`cd`[^YV_@\bYcaV`[dW^\X_XG
[Xa\dLV]TRT`cKcQbabNEb]b_\caT_TacN
JdRd_d]d\d_Mc_dSd[d\d\cWZc]
Hc_\b]`c_babWIY`c\bP
CT_]bYcDabaZdWd__XEV_da`d_^a^a
YcZc_WbRV`\XQXaXNWdadYbKbaba
c`ba\c]b%G+]X_XSX\dd_WdYd
YdZ^_\^Q^a^Uc`b_Zca8S^]NSXa`d_^
WIY`c\b1@cabUb_[V\c`b
V`OXa`dSZ^_[d]TRc_cYbRP0bYG
V_XR]bWdadYbOdY_b[ca]X`
YdZ^_^[V_Zd]`^Q^a^]X_d`^[P
FbRIaKc`b]`c]d[Xd_dRb`c_bab
d`d`^[NcQc_]d[X`dSZ^_[d
bMZbYdK^Hd_WdVaX\dYdJd`^[P
?c_c]b_WcWdadYbKb\caJ_V6cWbab
d`d`^[NVJ_V6cYcXYOXaUbad
YdJd`^[P=WZc_]b_dYdHc_c`b[NbWZc_Wc
dYa^%AY^`Hd\cY`cWdZd`^[P&dZca
]d`]^a[d\dIaKc`b]`bUI`Oc`c_\cUbRRdZca
d_WdY^Uc\dHdHc_bYV_XRd[dHcYdYTR\cAG
AMbUcHc_bYV_XRd[dMd`dYdZ^_^[K^Y^Zd[
Lc]c[bYV_XRPdadYbKb[bRbac`ba\c]bVWc_[dYcbS`cZ[cHc
[d]bacZcLMbRdZd]d`W^aP=WZbYV_XR]bWdadYbKbLV]EdR`d
Uda]dYdbMZbYdL\XY[d\daZc]c_`cQbab\Ia\T_WTaP@
;FD`c_\cc[`d]Hc_ObWbabaMbLd`^a[d[dW^]VaXWXaXa
d\d`cZWbR`b]V`dKdQ^a^daKd]Mc_Uc`c\bYcaba]dEdW^adOI_c
c[`d]Hc_ObWbV_da^Uc`b_`c[cWbabaIaTacOcLb`[cWb
Oc_c]ZbQbabUc`b_Zca8S^]N;FD`c_\cc[`d]Hc_ObWbabaZdHda^
V`[dW^YIaTa\cYdWd`\TRca`c[cYdJZ^]`d_^a^WIY`c\bP=S
]dRd`d_^HcbSOTHca`bQbaV]ZdW^a\dOc_c]WbRYT]`c_c]d_S^
V`\XQXaXWIY`cYca8S^]NUd_cZbab]X``da[d]Zdab[Zbadc\ca
bSLb`c_baUX`Xa\XQXaXNCF>>DYcOcZb_b`cKc]YcabbS
OTHca`bQbYdWdW^a\dbSOTHca`bQb]X_d`^adXY[dYdabSLbaba
ZdR[badZW^RbSZcadZ^`dUb`cKcQbabda`dZZ^P8S^]N@9bLJVJT`bWZ
Ld`^S[^YV_XRNZc]Zd_dE`^Ld`^S[^YV_XRPBb[Yda`^SYdJ^YV_Wd
Uc\c`babI\cYcKc]P.Yd_\^a^RNUd_cZbabZd][d\^N5[d\\cG
\caZdR[badZW^RbSZcadZdUb`cKc]WbabR@
!
"LIJ<MKBCJHM2KMKBCJHBL3EM8JIGJ3JM8L<FLHEML1JCMKCJH7MB=I=IG=3KM4JIKHMBKHJ
BL?LM2KMLHLM?.;GK<AKMJGKMF>>6KILCJ09JGJFMBL6ALHEHM;>IGL<CE3EHEM?.BGKDJ
;a\V]XR>dY^W'abHc_WbZcWb ;>'!C^Jd]T`ZcWb
9dWZdacWbFdSMc]b[`bQbaKcNScMb_\^S^a\daOc`caHc
YdZd_d]Zc\dHbOI_caMdWZd`d_^aYd]^a`d_^a^a
]Vad]`d[d`d_^bLbaYdJ^`daMdWZdYd]^a^cHba\c5
dY\d5AUba4+A]bSb]Vad]`d\^P9dWZdacFdSMc]b[b
3_VEP0_P>XWZdEdFc]b_c`LX]N[XMdUb_bac
YdJZ^Q^dL^]`d[d\dNMdWZdYd]^a`d_^adOcKc`bQb5A`bG
_dYd+Y^`\^R`^VZc`MbR[cZbWXa\X]`d_^a^WIY`c\bP;>'
C^Jd]T`ZcWb9dWZdacWbabaUI`OcMdWZdacWb]VaXG
[Xa\dV`\XQXaXUc`b_Zcac`LX]NLcSbZ`bb``c_\caOc`ca
MdWZd`d_^aYd]^a`d_^a^a]Vad]`d[d`d_^bLbaYdJ^`da
MdWZdYd]^a^cHbabaUTYT]b`ObOI_\TQTaT]dY\cZZbP
.RXaWT_c`bZc\dHbOI_caMdWZdYd]^a`d_^a^aZc_KbM
cZZbQbMdWZdYd]^a^cHbabaBd_d\cabRFI`OcWbDa\cb`]
V`\XQXaXda`dZdac`LX]NSIY`c\cHd[cZZb1@Rc``b]`c
[dWYdNbaVJNCV]dZN;_\XNd[WXaDXaXRd]
b`Lc`c_ba\caOc`caMdWZdYd]^a`d_^a^a]d`dKd]Yc_`c_b
V`[d[dW^ac\cabY`cMdWZdac]V_b\V_`d_^a\dNWc\YcTRG
c_`c_ba\cHcVZV[VUb``c_ba\c]Vad]`d[dW^UbR`c_b
_dMdZW^RcZZbP*00+
c\cKcQbabN]d[XVYXYd_dZ[d]d\^adUXZT_
\dH_da^S`d_^a\cHd[^a\daYdadV`\XQXaX
bEd\ccZZbPBVaXS[dW^a^ad_\^a\daBd_dLcG
`b]NUVZ`dJ`d6\dad`^ad_d]Rc`TKc`ca
9dWZdacWba\c]d`\^_^`\^Pda\d_[dc]bJG
`c_babaOcabSOTHca`b]Ia`c[bd`\^Q^=RZXRX
3`d6^N;_ZdKdFc`c\bYcWbYcZ]b`b`c_bZd_dE^a\da
dZ^`dab[Rdb`c>.2:(YcZ]b`b`c_bacNJ`d6G
\d]bcSYd`d_^ad`^a[dW^bLba5AOTa`T]WT_c
Sc_MbY`cZcW`b[c\b`\bPCdM`bYcc\b`[cWbac
]d_d_Hc_b`caOTaTUb_`b]ZcWbWd`da`d_^
d_dW^a\dd_^Oc_[c]X[Wd`^N=RZXRXJ`d6^a^a
0dQ\bUbHcFVQdRdQR^<a\d]bd`daHcZcWbW`c_N
bW]c`c`c_b`c0c`b]d\dYTRc_bW]c`cWbUXG
`XaXYV_P
*00+
#=37=>1=458:=958=>
>:<9=1=>>15:/5,:5
]Vad]`d[dMbR[cZb
SiYAH 2cZbaNCd_bS&cYZbaHc&cYZbaYdQ^
Fb_`bQb4A5%G4A5$Edd`bYcZ\Iac[bab]dJG
WdYda#+<baKbV`dQdaOcac`]X_X`Xa\d
YdJZ^Q^]VaXS[d\dNZd_^[WdZ^S]VVJc_dZbG
E`c_bUb_`b]`c_babaZdUbbV`\XQX$+4WdY^`^
YdWdb`cdadWIR`cS[c\cYdJ^`da
\cQbSb]`bQbaYT_T_`TQcOb_\bQbabbEd\ccZZbP
4AAAY^`^a\d]bYdWdb`cZd_^[WdZ^S]VVJG
c_dZbE`c_bacIRc_]`b]Hc_b`\bQbabMdZ^_`dZda
HcVZd_bMZcaUXYdadUb_`b]`c_baOTL`T]`c
\cV`WddYd]Zd]d`[d[TKd\c`cWb
Hc_\bQbabUc`b_Zca2cZbaNWVaYdJ^`da
\TRca`c[c`c_`c]VVJc_dZbELb`b]YdJ[da^a
RV_`dSZ^Q^a^WdHXa\XP2cZbaNF
T`]c`c_baba]VVJc_dZbE`c_babOTL`ca\b_c_c]
Zd_^[JV`bZb]d`d_^a^UX_d\daYIacZZb]G
`c_babNCT_]bYc<\cbWcWbYdWcZLb`c_baIZcG
\caUc_b]VVJc_dZbE`c_bZdWEbYcOdY_cZ`c_b
V`\XQXaXb`c_bWT_c_c]SIY`c]VaXSZX1
@?c_Lc]`cSZb_\bQb[bRYcabYdJ^`da[dHc
YdZ^_^[`d_`dcH_caWc`]VVJc_dZbELb`b]
b`]c`c_ba\ca\cdY_^`[d\daZcM`b]c`c_b
XRd]`dSZ^_\^Q^[^R^\TSTa\T]P?cL[bS
Y^``d_\dLV]]cRDCd_bS&cYZbaYdQ^Fb_`bQb
bLbad_Z^]ZcM`b]cUbZ[bSZb_D\c[bSZb[P
T_T_`TQcOb_caYcabYdWdHcUdQ`^dad
WIR`cS[c`c_`c]VVJc_dZbELb`b]_bW]`bMd`c
Oc`[bSZb_PadWIR`cS[c\cIY`c[d\\c`c_
Hd_]bUXa\daWVa_d]VVJc_dZbE`c_\cYIG
acZbKbUX`[d]RV_`dSdKd]PT_T_`TQc
Ob_caYdWdHcdadWIR`cS[cY`cOc_bYc
\IaTS`c_UdS`^YV_P@'_Tad`^[
]d[JdaYdW^a^aWT_\TQTaTNV_Zd]`d_^a
UXOTac]d\d_+AZVaT_TaTUb_`bQcZcW`b[
cZZbQbabUc`b_Zca2cZbaN`b_dIadHdaW
EbYdZ^Y`dYdJ^`dad`^[`d_^aNYd_^a]cWba
EbYdZd\IaTScKcQbab]dY\cZZbP'_TaTaT
ZcW`b[c\caV_ZdQ^[c[aXac\cKc]EbYdZ
Uc`b_`cYcKc]`c_babda`dZdadMbZ2cZbaN
@bYdZ^\b]]dZcd`[d\daCd_bS<cT_TaTaT
ZcW`b[c\caNdb\bYcZ\XYOXWXYT]Wc]
V_Zd]`d_^[^R^dW`d[dQ\X_cZ[cYcKcQbR@
\c\bPCd_bS&cYZbaHc&cYZbaYdQ^Fb_`bQb
?cac`>T\T_T?TaOI_-d_[dabWcLbEZLbG
`c_baI_OTZ`TOTKTaTaMc_Rd[da]ba\ca
3d]CX_bR[=Sca\b]dW^?cac`FdS]da^
Hc]WbYVa=SLbca\b]d`d_^BVaEc\c_dWYG
VaXIRKTWT>XWd.Yd_NaZd`Yd<\d]bJdZG
`d[dYdb`bS]baYdJZ^Q^dL^]`d[d\dN
@2d`^S[dHcVWYd`?THca`b]Fd]da`^Q^Da^a
Ub_LV]Ld`^Sda^aZd`YdD\dZdZb`YdJ^YV_P
dJ[d`d_^Oc_c]cadW`^a\dUXbSYc_`c_bab
ZcEZbSc\bJUXZT_J_VU`c[`c_V_ZdYd
L^][d\daIaKcIa`c[`c_babd`[d]Z^_P@\c\bP
aZd`YdD\dUXWdUdMWddZ`c_ba\c;_OdabRc
dadYbFI`OcWbDa\cZc]WZb`Y^]d[d
EdU_b]dW^a\d]bUXMd_]dRda\d[cY\dad
Oc`caJdZ`d[dWVaXKX4]d\^abSLbMdYdZ^a^
]dYUc\c_]ca#DW^]d\^a5A]bSb\c
Yd_d`da[^SZ^P
;`dYYc_bacOc`c_c]YcZ]b`b`c_`cUb_`b]Zc
baKc`c[c`c_c]dZ^`da3d]CX_bR[=S
ca\b]dW^?cac`FdS]da^Hc]WbYVa=SLb
ca\b]d`d_^BVaEc\c_dWYVaXIRKTWT
>XWd.Yd_NUdW^a[caWXJ`d_^ad
dL^]`d[d`d_\dUX`Xa\XPaZd`Yd<\d]b
JdZ`d[da^aWVa]dRdV`[dW^a^T[bZcZZbQbab
Uc`b_Zca>XWd.Yd_NY^``d_\^_b]dR`d_
YdJ^`[dW^ad_dQ[caMd`dUb_]^W^[Zc\Ub_`c_
d`^a[d\^Q^Uc`b_ZZbP0Ta]ca\bWbacOc`cUb_
Ub`ObYbJdY`dSda.Yd_N,2d`^S[dHcVWYd`
?THca`b]Fd]da`^Q^Da^aUb_LV]Ld`^Sda^aG
Zd`YdD\dZdZb`YdJ^YV_P?c_c]LcWbab
]dYadS[dV`d_d]dL^]`^YV_`d_P9bR[cZbLb
cQbZb[\cQb`P2Ta]TV_d`d_\dQ^Z^`\^Q^a\da
\dMdUTYT]Iac[ZdS^\^Q^a^NZd_^[]cWbG
[babaWVaY^``d_\dYdSd\^Q^
V`X[WXR`X]`d_^adaKd]I_OTZ`T`T]`c
dS^`dUb`cKcQbabWIY`c\bPCd_bS&cYZbaYdQ^
Fb_`bQb<abaOcLZbQb[bRY^`^4[b`YVaAA
Uba`b_dacZ]d_`d]dJdZZ^Q^a^dL^]`dYda
-d_[daNUb`daLV\dYTR\c4AZdWd__XE
WdQ`da\^Q^a^Hcad]bZ\X_X[Xa\dUb_
IaKc]bY^`dOI_cYTR\c#%V_da^a\dd_Z^S
]dY\c\b`\bQbabbEd\ccZZbPFXY^`Yd]`dS^]
4[b`YVa`b_dYdZ^_^[Oc_Lc]`cSZb_\b]`c_bab
Uc`b_Zca-d_[daNYdZ^_^[`d_^acaIac[`b
dYdQ^a^aZda]LbEZ`bQbV`\XQXaXUb`\b_\bP
-d_[daN4A5$G4A5+RcYZbaYdQ^_c]V`Zc
IaOI_TWTaTa5AUbaZVaV`d_d]]dG
[XVYXaddL^]`da\^Q^a^daKd][cHKXZ\XG
_X[\dUXaXacadR%AUbaZVa\dMd
\TST]WcHbYc`c_\cV`\XQXaXWIR`c_bacc]G
`c\bP*00+
Uc`c\bYc`c_\caZVJ`dadabaWda`d_N\cQbSb]
Yc_`c_\caOcZb_b`cabaWda`d_Zda^S^YV_`d_[^SN
]dYadS^YV_`d_[^SPdJ[d`d_^Oc_c]ca
dW`^a\dUXbSYc_`c_babZcEZbSc\bJUXZT_J_VUG
`c[`c_V_ZdYdL^][d\daIaKcIa`c[`c_bab
d`[d]Z^_P@\c\bPCT_]bYc<abaTRc_ba\c
]d_dUX`XZ`d_\V`dSZ^Q^a^Uc`b_Zca.Yd_N
@V[dN:_[cac]NZ_dEb]]dRd`d_^UXa`d_\d
I`cabaWda`d_^aWdY^W^LV]Kb\\bHd]dHc
I`T[`c_Hd_P'`]c\cOcac`V`d_d]Ub_Zc\Ub_
J_VU`c[b[bRHd_PCc\Ub_HcZcEZbSba\dMd
W^]^YdJ^`^JUX]dRd`d_^aIaTacOcLb`[cWb
`dR^[P@bEd\c`c_bab]X``da\^P
*'#0+
1722 Kasım
ubat 2014
2013Cumartesi
Per embe
7<4@?7C";8-
A0
@=DC
06)*,5/ :>
$?@?9"AB=BDB=
&
$(%
! "#'
Fransa'da yaşayan ve Eskişehir'deki evini
Diyarbakır'da silahlı saldırıda şehit olan Astsubay
Necdet Aydoğdu'nun ailesine bağışlayan sıva
ustası Ali Dal, "Birlik beraberlikte olalım. Herkes
bir, vatanımız var. Zaten yaşasak yaşasak 70-80
yaşına kadar yaşarız. Mezara mı götüreceğiz bu
paraları?" dedi. Memleketi Afyonkarahisar'a gelen
Dal, ailesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul
ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail
Kumartaşlı ile Afyonkarahisar Gazetecileri
Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Abdioğlu'nu
ziyaret etti. Ziyarette konuşan Dal, her zaman birlik
ve beraberlik içinde olunması gerektiğini söyledi.
Dal, 10 evi olsa hepsini şehit ailelerine vermeye
razı olacağını dile getirerek, "Birlik beraberlikte
olalım. Herkes bir, vatanımız var. Zaten yaşasak
yaşasak 70-80 yaşına kadar yaşarız. Mezara mı
götüreceğiz bu paraları?" diye konuştu.
Abdioğlu ise Kumartaşlı ile irtibata geçerek
şehit ailesi ile Dal'ı bir araya getirip böylesine
hayırlı bir işe vesile olmaya çalıştıklarını anlattı. Bu
olayda çok büyük katkıları olmadığını bildiren
Abdioğlu, "Tüm ülkeye, tüm ulusa ve tüm Müslüman ülkelerine örnek olabilecek bir davranış
sergileyerek, yıllarca alın teriyle eliyle emeğiyle
helaliyle kazandığı evini bu şehit ailelerimize
bağışlayarak örnek bir çalışma yapmıştır. Tamamen şovdan uzak bir halde yapılmasını
arzulamıştır. Bu bağıştan sonra kardeşimize 3 bine
yakın kutlama gelmiş" ifadesini kullandı.
Türkeli gazetesinin köşe yazarlarından şair
Galip Leblebicioğlu, Dal'a yazdığı şiiri okudu. Daha
sonra Dal'a plaket verildi. Kumartaşlı ise şube
binasında Dal ile görüşmesi sırasında, terör
olaylarında şehit düşen Afyonkarahisarlı 300
kişiden 15'inin Emirdağlı olduğu bilgisini verdi.
Dal'ın da Emirdağlı olduğunu hatırlatan
Kumartaşlı, "Hemşehrimiz, sen şimdi bir şehit
ailesini sevindirmedin, bizi sevindirerek buradan
300 şehit ailesini, Türkiye'deki binlerce, onbinlerce
şehit ailesini sevindirdin, Allah da seni ve aileni
sevindirsin, Allah razı olsun" dedi. (AA)
'A"1&"!1
Bd_d[da(d`b`bQbN:_[cac]DZc]b[d\ca
]dRdW^a\dMdYdZ^a^]dYUc\cabSLb`c_\ca
CcRKda?I]LcDabaKcadRcWba\cY^_Z^]
dYd]]dU^`d_^Y`dOI_TaZT`cacaUdUd/cKcJ
?I]LcDYcYcabdYd]]dU^d`^a[dW^Y`db`Ob`b
dL^]`d[d\dUX`Xa\XP(d`b`b]N[c\Yd\d
]VaXY`db`Ob`bYc_d`daMdUc_`c_bac]Wb]
Ub`Ob`c_bLc_\bQbabUc`b_Zc_c]N[d\caKb
UdUdW^ad`dWZb]dYd]]dU^d`^a[dW^bLba
]cWba`b]`cUb_Zd`b[dZHc_b`[c\bQbab]dYG
\cZZbPBVaXY`db`Ob`bBd_d[da
(d`b`bQbDa\caYdJ^`daYdR^`^dL^]`d[d\dN
@=`b[bR:_[cac]b`LcWba\c[cY\dadOc`ca
[d\ca]dRdW^Y`db`Ob`bV`d_d]KdaW^RUcG
\ca`c_bacX`dS^`dabSLb`c_\caCcRKda
?I]Lc<abaUdUdW^/cKcJ?I]Lc<Yc
Hd`b`b]ZcaYcab`dWZb]dYd]]dU^OIa\c_G
b`[cWbacb`bS]ba[c\Yd\dL^]daMdUc_`c_
c]Wb]Ub`Ob`c_bLc_[c]Zc\b_P@\cab`\bP
L^]`d[d\dN[d\caKbabaUdUdW^ad
dYd]]dU^Hc_b`[cWbacYIac`b]WT_cL`cb`G
Ob`bSXUb`Ob`c_cYc_Hc_b`\b1@BVaXY`db`Ob`b
V`d_d]Bd_d[da(d`bWb>X_dZBVKdWVa
\c_cKcbYbUb_abYcZ`c:_[cac]
BdY[d]d[^:YYTJ?TaOI_<cN/cKcJ
?I]Lc<Yc]^S`^]dYd]]dU^d`^a[dW^
Zd`b[dZ^a^Hc_[bSZb_P
BdY[d]d[^a=`Lc>TEZTWT>cM[cZ
cHcaDc]VaXYXb`cZ[cWbTRc_bacNBdRdaK^
FXKd]>dMd``cWbb[d[MdZbUbRb[
3bS]badYd]]dU^d`^a[dW^bLba
OI_cH`ca\b_b`[bSZb_PBdRdaK^>c_]cR>dG
Md``cWb[XMZd_^V`daHcdYa^Rd[da\d
dYd]]dU^WdZ^K^W^V`da*X_cZZba`UdY_d]<G
Zda]^S`^]\c_bdYd]]dU^d`^a[^SZ^_PFXaXa
Yda^a\dFXKd]>dMd``cWbb[d[MdZbUb
Rb[3bS]baNVUI`Oc\cYdYO^aV`d_d]
`dWZb]dYd]]dU^]X``da^`\^Q^a\da\V`dY^
]ca\bWb\cUb_`dWZb]dYd]]dU^d`d_d]
/cKcJ?I]Lc<YcMc\bYccZ[bSN
HdZda\dS^[^R/cKcJ?I]Lc\cd`^adaUX
dYd]]dU^`d_^]dUX`c\c_c]NYI_cSd_Z`d_^
ac\cabY`c`dWZb]dYd]]dU^Y^ObY[cYbZc_G
KbMcZ[bSZb_P(d`b`bQb[bRba`dWZb]dYd]]dU^
d`^a[dW^]VaXWXa\d]cWba`b]`cUb_Zd`b[dZ^
V`[d[^SNd`^ada`dWZb]dYd]]dU^Zd[d[ca
b[d[MdZbJba]ca\bZdWd__XEXb`c
Oc_Lc]`cS[bSZb_P@
*'#0+>
&L<LHL:JGJIMK1JIGKIM#KA6>;B@A@(HDL
F>H@<LHM);AJIM8=B=F<K1JIM8KGKDJBK
8L<FLHEM,>5L>3G@7M-+$*!GKIDKHMFKHCJ
F>I@ALBLM9LGE<EB>I@;M2KMFKHCCKFJMJALI
1EI?EHEMC.I6=GKAKFMJ9JHM+$*MCLGK6MKDKH
BKCFJGJMBKCFJ?J;M1KIFK?GKMA=5LDKGKMKDJB'
>I@;-MDKDJ
);AJIM8=B=F<K1JIM8KGKDJBKM8L<FLHEM+;J;M,>5L>3G@7
-BL<LHL:JGJIM<K1JI-M>G4@?@M9KI9K2K?JHDK7MFKHCJ
LGE<2KIJ<MAKIFK;GKIJHDKHM+$*MF>I@ALBL
9LGE<CEFGLIEHEM2KMFKHCMJ9JHDKM+$*MJ?CKBKHM1KIFK?GKMA='
5LDKGKMKCCJFGKIJHJM?.BGKDJ/M#=ID=I=GK:JGJIMGL<EA
KIHK3JM%*8+M"=IFJBKM2KM);AJIM,LGFEHALM+ LH?E
),+MJ<:JIGJ3JBGKM-:J?JFGKCGJM2KMB=I=HK:JGJIM<K1JIGKILHLMCKAL?EBGLMD=;KHGKHKHM-&L<LHL:JGJIMK1JIGKIM#KA'
6>;B@A@M-7M);AJIM*JALIGEFM*KIFK;J(HDKMBL6EGDE/
#KA6>;B@A@HML9EGE<EHEHMLIDEHDLHMD=;KHGKHKH
-&L<LHL:JGJIMK1JIGKIJHM&.HKCJAJ-MF>H@G@M>C@I@AL7
);AJIM8=B=F<K1JIM8KGKDJBKM8L<FLHEM+;J;M,>5L>3G@M2K
%?FJ<K1JIM8=B=F<K1JIM8KGKDJBKM8L<FLHEM&EGAL;
8=B=FKI<KHMJGKM#C>5F1>GAM8KGKDJBK?JM"KAJ;M+IL9
8.G=A=M*=D=I=M@?CL0MLHDL1GMFLCEGDE/M,>5L>3G@7
>C@I@ADLMBL6CE3EMF>H@<ALDL7MBL<LHL:JGJIM<K1JIGKI
J9JHMFLA@MLGLHGLIEM2KM<K1JIMJ9JHDKMBL6EGL5LFM+$*!GKI'
DKHMFKHCJMF>I@ALBLM9LGE<CEFGLIEHEMJ0LDKMKDKIKF7M-,KHC'
CKFJMJALIM1EI?EHEMC.I6=GKAKFMJ9JHMFKHCMJ9JHDKM+$*
CLGK6MKDKHMBKCFJGJMBKCFJ?J;M1KIFK?GKMA=5LDKGKMKDJB'
>I@;-MDKDJ/M
""! ! "
-&L<LHL:JGJIM<K1JIGKI-M>G4@?@MFL6?LAEHDL7MFKHC
J9JHDKMLIL9MCIL0J3JHJHML;LGCEGAL?EM4KIKFCJ3JHJ7MLBIE5L
CIL0JFMD=;KHJHDKMBLBLHEHM.H5KGKHAK?JM4KIKFCJ3JHJMDJGK
4KCJIKHM,>5L>3G@7M<@HGLIEMFLBDKCCJM-"IL0JF
GLA:LGLIEHEHMFLGDEIEGAL?EMJ9JHMBL6EGL5LFMLGCM=?C
4K9JCGKI7MLBHEM;LALHDLMFKHCJMLIL9MCIL0J3JHKML9L5LFCEI/
8.BGKM>G@I?LMJH?LHGLIM?>FLFGLIDLMB=I=BKAK;M1LGK
4KGJI/M8JIMDKM=?C=HKM+$*MBL6LI?LHE;7MJH?LHGLIEM:@
AKFLHGLILMFJGJCGKI?JHJ;/M+HFLIL7M:@HLM.IHKFCJI/-M
,>5L>3G@7M?@H@A@HDLM);AJI(DKFJM9K2IKMBLCEIEAGLIE
1LFFEHDLMDLM:JG4JM2KIKIKF7M);AJIM,.I0K;J(HJMK?FJM1LGJHK
D.H=<C=IAKFM2KMFKHCJMBKHJDKHMDKHJ;GKM:@G@<C@IALF
=;KIKMF.I0K;MDJ:JHDKM:JIM?JIF=GL?B>HMFLHLGE
L9L5LFGLIEHEM:KGJICCJ/M8@H@HMJ9JHM1L;EIGLDEFGLIEM6I> K
J9JHMML;JILHMLBEHDLHM:@MBLHLM%MIL6>I@
LGALFMJ9JHM:KFGKDJFGKIJHKMJ<LIKCMKDKHM,>5L>3G@7M-8@
6I> KBGKM:JIGJFCKMGJALHMDLM:=B=BK5KF/M);AJI7MD=HBLDL
F>?F>5LM:JIMF.I0K;JM4KIJMFL;LHAE<7MD.H=<C=IA=<M>GL'
5LFM2KMD=HBLDLFJMKHM.HKAGJMM9K2IKM6I> K?JHDKH
:JIJHKMJA;LMLCAE<M>GL5LF-MDKDJ/M#@H@ADLM-FKHC?KG
D.H=<=A-MJGKMJG4JGJMBL?LGMAK2;@LCEMDLMKGK<CJIKH
,>5L>3G@7M<@M4.I=<GKIJMDJGKM4KCJIDJM-8@MBL?LBGL
<JADJBKMFLDLIMBLILCEGLHMBKHJM:JIMFKHCMB>F7M?LDK5K
(IJ?FGJMBL6E(MDJBKM:KGJIGKHKHMLGLHGLIDLMILHC
6LBGL<EAEHDLMBKHJM:JIM:>B@C7M?KI2KCMKDJHAKM2LI/
(J?FGJMBL6E(MDJBKIKFMJH?LHGLIEMK2JHDKHMKCAKFMJ9JH
F@GGLHEGLHM:JIMBL?L/M*=GFJBKCM1LFFEM?LFGEMFLGALF
FLBDEBGLM:@MF>H@DLFJMJFJMBL?LHEHMCKFMBL?LM1LGJHKM4K'
CJIJGAK?JM4KIKFJI/M8J;MM:.G4KDKM@B4@GLDE3EAE;MFKHC?KG
D.H=<=AM@B4@GLALGLIEHEM@;GL<EMJGK
4KI9KFGK<CJIJB>I@;/-M
!!" " ! !" !
"
%?FJ<K1JIM8KGKDJBKM8L<FLHEM&EGAL;M8=B=FKI<KH7
CIL0J3JHM:KGKDJBKGKIML9E?EHDLHMKHM.HKAGJM?>I@H
>GAL?EHLMFLI<EHM:@MLGLHDLMCKFMBKCFJGJM>GALDE3EHE
?.BGKDJ/M&KCFJM2KM?>I@AG@G@FGLIEMJCJ:LIJBGKM:KGKDJBKGKIJH
CIL0JFM?>I@H@H@MCKFM:L<EHLM9.;AKMJAFLHEM>GALDE3EHE
J0LDKMKDKHM8=B=FKI<KH7M<.BGKMF>H@<C@M-,KHCGKIDK
CIL0JFM?>I@AG@?@MJFJM:L<GEDEI/M8JIMCLIL0CLMJ9JHDKMFLA@
F@I@AM2KMF@I@G@<GLIEHEHMCKA?JG5JGKIJ7MKAHJBKCM6KI?>H'
KGJHJHM>GD@3@MGL<EAM,>>IDJHL?B>HM*KIFK;JM,*%
CK<FJGLCEM2LI/M8@MCK<FJGLC7MFKHCMJ9JHDKMHKIKGKIDKM6LIF
BL6EGEB>I7MCKFMB.HG=MB>GGLI7MCIL0JFM?JIF=GL?B>H@HMHL?EG
>GL5L3EM4J:JMF>H@GLIDLMFLILIMLGEB>I/M+GEHLHMFLILIGLIL
@BALBLHGLILMBL6CEIEAM4=5=H=MF@GGLHL5LFMF@I@AMJ?K
KAHJBKCMBLHJMCIL0JFM6>GJ?JDJI/M+H5LFM%?FJ<K1JI!DKMCIL0JF
6>GJ?JHKM4.IK2MBL6CEIALFMA=AF=HMDK3JG/M%AHJBKC
A=D=I=MCIL0JFM?EFE<EFGE3EHEMJ;L1MKCAKFMJ9JHM:KGKDJBK
1L0J0MILBGEM?J?CKAJM4KCJIDJ7M>HDLHMCIL0JFMLFAEB>I!MDJB>I/
">6G@MCL<EAL5EGE3EHM0LIFEHDLM:JGKMDK3JG/M8@HLMFLI<EM:J;
:KGKDJBKM;L:ECLGLIEHLM0>C>3IL0MALFJHK?JM2KIDJFM2K
HKIKDKMCIL0JFMF@ILGEHLM@BALBLHM2LI?LMKAHJBKCK
:JGDJIDJF/M,L:L1LCGKIM,LH@H@!HLM4.IKM5K;LMBL;DEF/M8JI
?=IKM?>HILMB@FLIEDLHMCLGJALCM4KGDJ7MLICEFM?=I=5=GKIJH
LDIK?JHJM:J;KM2KIAJB>IGLI/M8JIM:LFLHM4KGDJ3JHDKMDKI1LG
CIL0JFM6>GJ?GKIJM4.IK2JHJMLGEI7MCIL0JFM?@M4J:JMLFLI/MHGLI
4JCCJ3JHDKMJ?KMCIL0JFMBKHJDKHMFL>?LMD.H=<=I/
8KGKDJBKGKIKMBL6CEIEAM4=5=H=MDK2IKCAKDJF9KMCIL0JF
?>I@H@H@M9.;AKFMA=AF=HMDK3JG/-M
Bd_S^`dSZ^Q^[Ub_Zda^\^Q^[19VKd[
]dEd[^]d_^SZ^_daUb_WV_XHd_PV_dUb`b_
[bYb[7\c\bP
FXYX_XaN\c\b[P
9VKd[NUb_RdZ^a,=W`d[<\dZcWcZZT_
EX_XdZZ^_)\c\bQb[cY\da`d_\d\b`cOcZb_G
b`bYV_PFcab`dMbYdZL^\cQb`b[PFX]VaX\d
UcabdY\^a`dZ^_[^W^a^R7\c\bP
dadUb_d_]d\dS^[^ada`dZZ^Q^UX]VaX\d
UdS^a\daOcLcaUb_V`dY^ad]`c\cYb[N\c\b[
HcV`dY^SIY`cda`dZZ^[1
4-XUdZW^_d`d_^a\dY\^Pad\V`X=[d[G
9dZbJbWcWba\cIQ_cZ[ca`b]YdJdaUb_
d_]d\dS^[P^a^E`d_^aE^]^M\c_Wbac
Ob_\bQba\cUb_IQ_caKbWbY`cd_dW^a\d]b
]VaXS[dY^SIY`cda`dZ[^SZ^1
9VKd[
FXYX_cH`d\^[P
>cSMX_Ub_RdZ^aUb_OdRcZcKbY`cYdJZ^Q^
_VJI_Zd6^V]X\XaXR[X7
9dY^_cH`d\^[P9daOb]VaXY`db`Ob`bY[bS
V_VJI_Zd67
=W`d[<\dZcWcZZT_[cWc`cWbY`cb`Ob`bP
*c\c[bS]ca\bWbY`c[T`d]dZYdJ^`daRdZ7
,CcWcZZT_EX_XdZZ^_)\c[bSP
0c[bSWc\c[bSP*cHd_UXa\d7
;`X_[XMVKd[7FXYda`^S\cQb`[b7
*c\caYda`^SV`WXa7
FbRY^``d_\daUc_bMcJUIY`c\XY\X]P
bRba\XY\X]`d_^a^RdY_^N=W`d[<^aUb_
]VaX\d]bMT][TdY_^PFTYT]`c_ba\ca
\XY\X]`d_^a^d_dSZ^_[d\daV`\XQXObUb]dUG
X``cabJOc_Lc]Wda[d]UX\cHb_\c]b
>TW`T[da`d_^acaUTYT]Yda`^S`d_^a\da\^_P
BX_<daG^Bc_b[UX]VaXMd]]^a\d>c]]c`b
[TS_b]`c_b1,FdUd`d_^[^R^UX\baTRc_ba\c
UX`\X])\cYbJ3cYOd[Uc_:Eca\b[bR<cb[da
cZ[c[c`c_bab]^adYd_d]da`dZ^_PcabaSX
]dJd]_caObWd_^V`daE^]^M]bZdU^aYda^a\d
[^7
:HcZMVKd[UXOTaE^]^M\c_Wb[bRHd_YdP
3c]bdLUd]d`^[]bZdU^a^PFd]dUd]d`^[
E^]^M]dLddY_^`^YV_[XS7FbRcV]X\d
\ba`cYc`b[P
^]^M4<YcdY_^`^_P
5G.WX`GTE^]^MP4GX_XXE^]^MP
.WX`]^W[^adMdaOb]VaX`d_NET_X]^W[^ad
MdaOb]VaX`d_Ob_bYV_7
``dM<d[c`c]`c_cNBbZdJ`d_dNJcYOd[Uc_G
`c_cNI`\T]ZcaWVa_d\b_b`[cYcN]d\c_cb[da
]VaX`d_^XWX`]^W[^adOb_c_P
[c`cdbZad[dRNV_XLNMdKNRc]dZObUb
MXWXW`d_d[c`\b_HcET_XXE^]MdOb_c_P
CcWcZZT_b[daddbZUb_[cWc`c[bNYV]Wd
d[c`cdbZUb_[cWc`c[b\b_7
CdUb]bd[c`cdbZP
[c`cdbZ]VaX`d_E^]M^aMdaOb]VaXWXad
Ob_bYV_P
T_XXGE^]MdOb_bYV_P
=SZc_VJI_Zd6Hc_caRdZUX]VaXYXUb`\bQb
bLbaOdRcZcKbabaWV_XWXadWbRba\c_W
]bZdJ`d_^adOI_cKcHdJHc_[bSPFXa\d
SdS^`dKd]acHd_7
[dMVKd[UbRcUIY`cda`dZ[^YV_`d_P
FVSHc_WcaVa`d_^P9d]b]dZacYWcVad
ZdUbV`N\c\b[P;\d]bZdJZda]ca\bWb
V]X\XQXbLba]dUX``ca\bP
_]d\dS^[dUXaXda`dZZ^]ZdaWVa_d1
?cLca`c_\cbaZc_acZZcTUUc`bM[cZ9VG
Kd<\d]VaXYXdYacaUIY`cbRdMcZ[bSZbN
\c\b[P_]d\dS^[1
3c]b]VKd]VKdd\d[`d_\c_W]bZdJ`d_^a\d
Ub`cV`daUX]d\d_UdWbZUb_]VaXYXac\ca
da`d[d[^SObUb[cY\da`d_\dbaWda`d_^
Yda^`Zd_d]]VaXSXYV_`d_7FXa`d_^aUX
bS`c_\cada`dYda\da^S[da`d_^YV][X7
(d_NHd_PaKd]Md`]1,d`daUIY`c
WIY`TYV_Wd\VQ_X\X_)\bYV_Hcd_dSZ^_[d\da
bada^YV_`d_P
FXa`d_^\VQ_XV`[d\^Q^a^Ub`c_c][cYG
\da`d_\d]VaXSda`d_Yd`daWIY`c[bSV`[XYG
V_`d_[^7
[daWca\cJcSbac\TSZTQTabS`c_cUd]P
FdR^`d_^Mc\cEcOb\caMc_YV`X[TUdM]dUX`
c\bYV_`d_P:Z_dE^a\d]b`c_\c1,bYdWcZLb`c_
Yd`daWIY`c_)\bYV_`d_P
>TW`T[da`^]Zd,bYdWcZLb`c_Yd`da
WIY`cYcUb`b_)\bYcUb_MT]T[Hd_[^7
9dY^_P3cYOd[Uc_:Eca\b[bR WdH!
WbYdWcZ`cXQ_dS[^SZ^_Pd]dZSd]dbLba\dMb
V`WdYd`daWIY`c[c\bQba\ca;ad
>XMd[[c\T<`G:[ba\ca\bQbabWdQ^_WX`Zda
Ub`c\XY[XSZX_P
Fb_\c,9VKd`d_WbYdWcZ`cXQ_dS[dW^a`d_N
MVKd`^]YdJW^a`d_)\cabYV_PFX\VQ_X
[X\X_7
0cQb`\b_P3cYOd[Uc_:Eca\b[bRWbYdWcZ
YdJ[^SEd]dZ]b[WcYbd`\dZ[d[^SZ^_PbYdWcG
Z`cXQ_dS[d]\c[c]b``dJd_Zb]X_[d]\c[c]
\cQb`\b_P0cH_b[bR\c>TW`T[da`^]Kd[bYc
MdJWc\b`[bSZb_PFX\dUb`c_c]=W`d[<^Yda`^S
d`O^`dZ[da^adK^Ub_WVaXKX\X_P
(c_\bQbabRUb`Ob`c_bLbaZcSc]]T_c\c_b[P
da`^SV`XSZX_X`dad`O^`d_WVaXKXa\dUdR^
]bSb`c_bad`cYMba\c]VaXSXJOTadMdOb_[c]G
Zca]X_ZX`\X[P
SAYFA 10
SONDAKiKA GAZETESİ >>
10 DENİZLİ HABERLERİ
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
22 Kasım 2013
2014 Perşembe
Cumartesi
971Şubat
Büyükşehir'den alt yapıya
REKOR YATIRIMLAR geliyor
D
enizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon
İşleri'nin (DESKİ), 19 ilçe
ve bağlı mahallelerine yönelik yapacağı 5 yıllık yatırım plan
ve programı açıklandı. Denizli geneline 5 yılda 1 milyon 230 bin
metre sadece içme suyu şebeke
hattı yapması öngörülen Büyükşehir Belediyesi DESKİ, 2015 yılı
mali yatırım planına göre ise 554
bin metre içme suyu hattı, 360 bin
metre atık su ve 43 bin metre
yağmursuyu hattı yapacak. 5 yılda
yapılacak içme suyu hattı uzunluğunu Denizli-İstanbul-Denizli mesafesiyle eşdeğer tutan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan,
DESKİ'nin yeni kurulmuş bir birim
olmasına rağmen 7 ayda çok büyük hizmetlere imza attıklarını
söyledi
Denizli Büyükşehir Belediyesi
Meclisi Kasım ayı 4. oturumu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı
Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi
Meclisi toplantıda, Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü 2015 yılı ve 2015-2019
yılı yatırım planlarını görüştü. Oy
birliği ile kabul edilen DESKİ 2015
yılı mali yatırımları kapsamında,
Denizli'nin 19 ilçesi ve bağlı mahallelerinde 554 bin metre içme
suyu şebeke, cazibeli ve terfili içme suyu isale hattı, 360 bin metre
atık su şebeke ve deşarj hattı, 43
bin metre yağmur suyu hattı döşenecek. Bunun yanında 12 arıtma tesisi, 34 içme suyu deposu,
17 fosseptik, 11 sondaj, terfi istasyonu ve enerji nakil hattı yapımı gerçekleştirilecek. Yine oybilriği ile kabul edilen Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin 2015-2019 mali yatırım planı ise rekor yatırımları
da beraberinde getiriyor. Bu kap-
depolarımızla bu hedeflere ulaşmak temennimizdir" dedi.
2015 yılında dev yatırım
Başkan Zolan, DESKİ'nin 2015
yılında planladığı 554 bin metre
içme suyu hattı döşemesinin büyük bir yatırım olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "554 kilometre içme suyu hattı, İzmir'e gidip gelmekten daha fazla. Bu Denizli'ye yapılacak büyük bir yatırımdır. Birçok ihtiyacı karşılayacak
bir yatırımdır. İnşallah bu hedefe
ulaşırız. 363 bin metre atık su şebeke hattı döşeyeceğiz. Bu da İzmir'e kadar gidip Aydın'a kadar
geriye gelmeye eşdeğerdir. Bunun
tek tek döşendiğini, tek tek kazılarak, harç yapılarak inşa edildiğini
düşünecek olursak gerçekten hayal ettiğimiz zaman çok büyük
mesafe. İnşallah bu hedeflere varacağız.Gayretimiz çalışmamız bu
doğrultuda olacak. Ayrıca 43 kilometre yağmur suyu şebeke hattı,
12 arıtma tesisi olacak. Arıtma tesisi inşaatını başlatabilmek çok
çok önemli." (HABER MERKEZİ)
samda, 19 ilçe ve bağlı mahallelerde toplam 1 milyon 230 bin
metre içme suyu şebeke hattı, 686
bin metre atık su şebeke hattı, 43
bin metre yağmur suyu şebeke
hattı, 47 içme suyu deposu inşaatı, 29 fosseptik inşaatı, 65 arıtma
tesisi inşaatı ve 250 ayrı noktanın
SCADA sistemine entegre edilmesi
gerçekleştirilecek.
İçme suyu hattı Denizli-İstanbul
gidiş-geliş mesafesi kadar olacak
Denizli Büyükşehir Belediye
Başkanı Osman Zolan, DESKİ yatırımları ile ilgili görüşülen gündem
maddeleri ile ilgili yaptığı konuşmada, DESKİ'nin yeni kurulmuş
bir birim olmasına rağmen 7 ayda
çok büyük hizmetlere imza attıklarını ve önümüzdeki yıllar için de
yüksek hedeflerle devam edeceğini söyledi. Başkan Zolan, "DESKİ'nin 5 yıllık yatırım plan ve
programına baktığımızda 1 milyon
230 bin metre içme suyu hattı
gerçekleşeceğini görüyoruz. Bu şu
demek; Denizli'den İstanbul'a ve
İstanbul'dan Denizli'ye uzanan içme suyu hattı döşenecek. 686 bin
metre demek Denizli'den İstanbul'a uzanan kanalizasyon hattı
döşenmesi demek. Bunun yanında
su deposu inşaatlarımız, yağmur
suyu şebeke hattı yatırımlarımız
var, bunlar epey maliyeti yüksek
yatırımlarımız. Yine maliyeti yüksek yatırımlarımızdan biri 65 arıtma tesisi inşaatımızın yapılması
öngörülüyor. İnşallah hep beraber
çalışıp, gayret edip 2019 da bu yatırımların gerçekleştiğini göreceğiz" dedi. Temennilerinin Denizli'nin ihtiyacını karşılamak ve yatırımları gerçekleştirmek olduğuna
işaret eden Başkan Zolan, "2019
yılında içme suyu hatlarımızla,
arıtma tesislerimizle, içme suyu
Genç Denizli Tiyatro Kulübü
İLÇELERLE BULUŞUYOR
Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Tiyatro Kulübü, yeni sezonda ilçelerle buluşmaya
başladı. Kulübün "Atölye Performansı" oyunu Sarayköy'de tiyatro severlerin beğenisine sunuldu
DENİZLİ ALPEREN
OCAKLARINDA
KAN DEĞİŞİMİ
Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve
Dayanışma Vakfı’nın Denizli İl Yönetimi yeniden oluşturuldu. Devir
teslim törenine Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Ahmet Tarık Sarı’da katıldı. Sarı yaptığı konuşmada:‘’İki yıldır görevi layıkıyla yerine getiren İbrahim Çakır kardeşime ve yönetimine
teşekkür ederim. Yeni Denizli İl Başkanı olarak atanan Mehmet Akif Yanmaz kardeşimiz de 10 yıldır teşkilatın
her kademesinde özveriyle görev aldı
ve bu görevide yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber layıkıyla yerine getireceğinden hiç şüphem yok.’’ Diye
konuştu. Sözlerine devam eden Sarı:
’’ Alperen Ocakları’ı birer eğitim,
kültür ve dayanışma yuvasıdır. Gerekli bilgi, beceri ve deneyimle donattığımız nitelikli genç kardeşlerimizin memleketimiz adına neler yapıcakları herkesçe malumdur. Malumunuz ülkemizde konuşanların sadece
konuşturulanlar olmasından kaynaklanan hiç tasvip etmediğimiz bir çok
sıkıntı mevcut. Söz ehil olanın elinde
olmadığında, bizatihi bir kıymet taşımıyor; yani söz söylemek değil, söz
söyleyebilecek mertebede olmak marifettir. Alperen Ocakları da bu düsturla nitelikli genç kardeşlerimizi yetiştirmeye ve ülkemize hizmet etmeye devam edicektir.’’ Diye konuştu.
Görevi devir alan
yeni İl
Başkanı Mehmet Akif Yanmaz, Genel Başkan Ahmet Tarık Sarı’ya teşekkür ettikten sonra yaptığı konuşmada:’’ Eski İl Başkanımız ve Yönetimine teşekkür ediyorum. Bu bir
bayrak yarışıdır. Bayrak yere düşmez,
lekelenmez, dalgalanmak ister. Yeni
yönetimizinde, eski yönetimde ki arkadaşlar gibi bu bayrağın dalgalanması hususunda gerekli öz veriyi gösterip çalışacaklarına güvenim tamdır.
Yanlışın-doğrunun muhasebesini dürüstçe yapan, söze yalan katmayan,
vicdanını nefsi için hırpalamayan, gerekli bilgi ve donanıma sahip Alperen
bir gençlik yetiştirmek için elimizden
geleni yapacağız.’’ Diye konuştu.
Tören daha sonra katılımcıların
Rahmetli Şehit Liderleri Muhsin Yazıcıoğlu ile olan anılarını anlatmaları
ve gündemdekilerin değerlendirilmesiyle son buldu.Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Denizli İl Yönetimi şu isimlerden oluştu..İl Başkanı: Mehmet Akif Yanmaz,
2.Başkan: Selman Yeniçulha, Eğitim
ve Üniversite Masası: Yunus Emre
Aydın, Disiplin Kurulu: Mustafa Kayalıo Teşkilatlandirma Masası :Serdar
Gökçe Orta Öğretim Masası: Mehmet Can Efe, Sosyal Faliyetler Masası:Emre Dursun.
(HABER MERKEZİ)
Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli
Tiyatro Kulübü, yeni sezon oyunlarında gösterdiği performans ile tiyatro severlerin beğenisini toplamaya devam ediyor . Kasım ayı
programında yer alan "Atölye Performansı"
ile izleyicilerden tam not alan Genç Denizli
Tiyatro Kulübü, gelen yoğun istek üzere oyunu Sarayköy İlçesinde sahneye koydu. Sarayköy Belediyesi Çok Amaçlı Salon'unda
Sarayköylü tiyatro severlere ücretsiz olarak
sunulan oyunun Genel Sanat Yönetmenliği
Hakan Kurt yaptı. Yönetmenliğini Eda Aydınlı, Memduh Bozbay ve Hakkı Karaca'nın
üstlendiği, "Atölye Performansı" güncel
olayları komik skeçlerle seyircilere aktarıyor.
Genç Denizli Tiyatro Kulübü oyuncularından
oluşan tek perdelik oyun, izleyicileri gündelik hayatından stresinden uzaklaştırarak kahkaha dolu vakit geçirmelerine olanak sağlıyor. (HABER MERKEZİ)
Süt dişlerin nasıl olsa yerine yenileri
gelecek YANILGISINA DÜŞMEYİN
Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Pedodonti Uz. Dr. Ayşe Utku
Köyoğlu süt dişlerde görülen çürüğün çocuğun düzgün beslenmesini
engellediğini, süt dişlerin nasıl olsa yerine yenileri gelecek yanılgısına düşmeden tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.
Pedodonti Uz. Dr. Ayşe Utku
Köyoğlu süt dişlerin normal dişlere oranla daha çok organik madde
içerdiğinden dolayı çürümeye daha yatkın olduğunu ve hızlı çürüdüğünü açıkladı. Köyoğlu: “Çocuklar, çürüğün erken döneminde
görülebilen soğuk sıcak hassasiyeti ve hafif ağrı gibi sinyalleri zamanında yorumlayamazlar. Olayı
ancak dayanılamayacak kadar ağrı
olmasında fark ederler ki bu durumda çok geç kalınmış olabilir.
Çocuklar ağız bakımına da yetişkinler kadar dikkat edemezler. Çocuğun el becerisi, merakı ve ebeveynlerin tutumu diş fırçalama
alışkanlığını belirler. Özellikle annelerin sıklıkla yaptığı bir hata da
emzik ya da biberonu şeker, reçel
vb. gibi gıdalara batırarak çocuklara vermeleri veya uyku aralarında
şekerli süt, meyve suyu gibi gıdalara alıştırmalarıdır. Böylece beslenme düzensizliğinden dolayı dişler çürümeye yatkın hale gelir” dedi. Çürüğün tamamen engellenemeyeceğini ancak çürük sayısını
azaltmaya yönelik bir takım işlemlerin yapılabileceğini anlatan Utku
Köyoğlu; “Diş çürükleri genellikle
azı ve küçük azı dişlerinin, çiğneyici yüzlerinde bulunan fissür adı
verilen oluklarda başlar. Fissür ör-
tücü malzemeyle olukların üzeri
kapatılıp o bölgeye mikrop, yemek
arttığı vs. sızması engellenerek çürük başlaması önlenir. Bu işlem, 6
yaşından itibaren çıkan kalıcı azı
ve küçük azı dişlerine de uygulanabilir. Ayrıca dişlere yüzeysel florür uygulaması da çürüğe karşı direnci arttırır” dedi. Süt dişlerinin
önemine de değinen Utku Köyoğlu, “ Süt dişlerinin birinci görevi
çocuğun beslenmesini sağlamaktır.
Ayrıca konuşmanın düzgün gelişimi de süt dişlerinin varlığına bağlıdır” diye konuştu.
Süt Dişi Kendinden Sonraki
Kalıcı Dişe Rehberlik Eder
Süt dişlerinin kapladıkları alanı
kendilerinin yerine gelecek olan
kalıcı diş için koruduğunu ve kalıcı diş sürerken ona rehberlik yaptı-
ğını belirten Pedodonti Uz. Dr. Ayşe Utku Köyoğlu tedavi edilmeyen
süt dişi çürüklerinin ağrı, kötü koku, çiğneme zorluğu, beslenme
bozukluğu ve çirkin görüntüye yol
açtığını söyleyerek şöyle devam
etti: “Bu dönemde tedavi edilmeyen diş bozuklukları ileride diş
çarpıklığı, çene gelişiminde bozukluk ve genel sağlık problemlerine (romatizmadan kalp rahatsızlıklarına kadar) sebep olabilecektir. Dolayısıyla süt dişlerindeki çürükler, ‘nasıl olsa yerine yenileri
gelecek’ yanılgısına düşmeden tedavi edilmelidir. Süt dişlerindeki
çürükler, ağrı ile çocuğun çok küçük yaşlarda tanışmasına ve gelecekte bazı fobileri olmasına neden
olabilir” dedi.
(HABER MERKEZİ)
2014 Perşembe
Cumartesi
22
17 Kasım
Şubat 2013
,&4%'2-.*...2444-244&4,###
6>^NP\S[^NZV\Z\X[YB^P]S]UWLW^P\XZ\L[RZ\X^G\^.]KK\
V]TZ[]RZ]XW^VOYQSQYU]^9SX][Z;\^P]ATWXWRZ]XW^[E\X\Y^M[X
U[K[^I[KZ[^ICXNLR\P\^M]LZ]UWDW^SWX]U]^=QUNS;T\^M[X^S[Y@
]IOI]^P]AWZ]Y^S]ZUWXWU]^^-]FQU[^S[G[Z^CZUNXNZUN^[V[
S]ZUWXI]Y^U]^F]P]TWYW^V]PM\TT[J^>Q^S]ZUWXWB^9SX][Z;[Y
+\SH[U@[^6VS]^AXOGOV]SPOYQYU]Y^SOYX]^I\ZU[J^4Z^3\T[F
S]ZUWXWPW^L[UU\TZ\^VWY]XV\YB^:]R]S^]YWZ]Y
F]VSWKZWVZ]XU]Y^CTNXN^MQYQY^UOD]Z^M[X^T\AV[^OZUQDQYQ
[?]U\^\TT[J^*]ZUWXWPW^P]A]Y^[V[^V[L[^[S\^3[Z[ST[Y^:]ZV
=QXTQZQL^1\AF\S[^U[P\^M[Z[Y\Y^G\^QKQY^K]R]YUWX^QPVQ@
U]^OZ]Y^SOZ^T]YU]YSZW^M[X^CXINTNY^NP\Z\X[J
/NXV[P\^U\^S]ZUWXWPW^VWY]UWB^0WL[LZ\X[^>]V]YW^+\GZNT
%]GQLODZQ^V[RU\Y^I\Z[XS\^I\ZS[Y^[M]U\TF]Y\Z\X[Y^G\
S[G[ZZ\X[Y^F\U\?^]ZWYR]SWYWY^V]MQZ^\U[Z\R\P\H\D[Y[^[@
?]U\^\TT[J
9V[YH[^.]KK\^S]ZUWXWSW^NE^-]FQU[^I\YH[Y^LNAF\Z[
M[E[RU\^CZUNXNZR\S[B^+\SH[U@[^6VS]^[LI]Z[^U\^X]U[V]Z
M[X^9SX][ZZ[Y[Y^S]ZUWXWP]^QDX]R]SW^I\X\VE\Z\YU[X[Z\X\V
P]AWZUWJ^>[YZ\XH\^V[L[^CZUNJ^0NYP]^S\PX\TT[J^,PS]^MQ^O@
Z]PZ]X^M[X\X^SQETQ^G\^]U]Z\T[Y^R]FV\R\Z\XU\
S]DZ]YR]SW^I\X\V[POXUQJ^9SX][Z;[Y^S]ZUWXI]YZWDWYWY
I\X\VE\S[^OZ]R]KUWJ
*OY^S]ZUWXW^SOYX]SWYU]^[\M\XR]Y^P[Y\^M]LT]^4Z
3\T[F^G\^:]R]S;]^OZR]V^NK\X\^T\FU[TZ\X^S]GQXUQJ^\@
T]YP]FQ^[S\^\Y^]DWX^L\V[ZU\^V]XLWZWV^G\X[Z\H\D[Y[^UQPQX@
UQJ^4R[Y[K^V[^G\X[XZ\XJ
>Q^SOY^T]MZOB^3[Z[ST[Y^G\^I\Y\Z[YU\^,XT]UODQ^SOXQ@
YQYQY^Y]SWZ^M[X^EWVR]K]^S]AZ]YUWDWYW^]EWVE]^ICST\X[POXJ
9SX][Z^0\GZ\T[B^QS^VCV\YZ[^]MOT[YSVP^I[M[^S\XT^S[P@
OY[STZ\X[Y^K[FY[P\T[^T]X]?WYU]Y^VQXQZUQJ^9ZV^UCY\RZ\X[Y
3($3(
+03 31
+1"3!3$
SOSP]Z^U\ROVX]T^FNVNR\TZ\X[^U]F[Z^OZR]V^NK\X\^R[Z@
Z[P\TE[(S]G]LV]Y^ROT[?^F[EM[X^K]R]Y^\TV[S[Y[^P[T[XR\U[J
3X]YS];U]Y^M\YK\X^]EWVZ]R]Z]X^I\ZU[J
6U]Z\TS[KZ[V^G\^INE^?]XVW^MNPNVJ^3[Z[ST[Y^[E[Y
S[P]S\T(S[G[Z^[T]]TS[KZ[V^PCYT\RZ\X[^UWLWYU]^M[X^POZZ]
SOYQH]^QZ]LR]V^RNRVNY^ICKNVRNPOXJ^9SX][Z^0\GZ\T[B
6>0^UWL^AOZ[T[V]SWYW^ZOM[S[^NK\X[YU\Y^X\F[Y^]ZRWL^UQ@
XQRU]B^R\UP]^NK\X[YU\^[S\^PNVS\V^VOYTXOZ\^S]F[AJ
"ST\Z[V^H]YW^[ST\U[D[^]YU]^M[X^?WXS]T^P]X]TWA^V]TZ[]RZ]X
P]A]M[Z[POXJ^-]S]UWLW^P\XZ\L[RZ\XZ\^3[Z[ST[Y^G]XZWDWYW
INY^M\^INY^\X[T[POXJ
!3"+
$31
03(
0.*4)2/),4-2/4,)4
/4-
>Q^V[Z[U[^]ER]YWY^POZQ^Y\U[X^U[P\^UNLNYR\V^U\^3[Z@
[ST[Y^T]X]?WY]^UNLNPOXJ^%NYVN^G\X[Z[^UQXQR^OYZ]XWY^]@
Z\PF[Y\^OTOR]T[V^A[ZOT]^M]DZ]YRWL^F]ZU\J^:\XF]ZU\^V[@
Z[U[^]E]H]V^OZ]Y^S[Y]IOI^MORM]Z]R]V^G\^S[G[Z^CZUNX@
R\Y[Y^UOD]Z^M[X^T\AV[^OZUQDQYQ^SCPZ\R\V^U\D[ZJ^>Q
T]GWX^[\M\XR]Y^K[FY[P\T[Y\^F]P]T^CANHNDN^]YZ]RWY]
I\Z[POXJ^>]TW;P]^UCYNA^7>]VWY^ICXUNYNK^RNB^M[K
S]U\H\^R\LXQ^RNU]?]]^F]Z[YU\P[K8^U\Y\M[Z[POXJ
%CKNR^SNX\H[^[V[YH[^PWZWY]^I[X\XV\Y^M[X^L\P^EOV
Y\T^OZ]X]V^EWVTW^OXT]P]J^0CVNZ\Y^MQYH]^V]Y^G\
ICKP]LWYWY^]XUWYU]Y^/NXVZ\XZ\^=NXTZ\X[Y^M[XZ[VT\
EWVTWVZ]XW^POZHQZQVB^]XTWV^I\X[^UCYNZ\R\KB^T]X]?Z]X
U]F[ZB^F[E^M[X^INE^T]X]?WYU]Y^I\X[^UCYUNXNZ\R\K^M[X
]L]R]U]J^>QZQYUQDQRQK^P\X^M]LZ]UWDWRWK^YOVT]
U\D[Z^]SZ]J>]LM]V]Y^0]GQTODZQ;YQY^VQZZ]YUWDW
R\T]?OXZ]B^U\Z[H\^]V]Y^M[X^Y\FX[Y^OXT]SWYU]^M[XM[X@
[R[K\^TQTQY]X]V^V]XLW^VWPWP]^QZ]LR]P]^E]ZWLWPOXQK
G\^F\X^V]ST[^P]^U]^VQSQXZQ^U]GX]YWLWY^M\U\Z[^F\XV\S
[E[Y^EOV^]DWXJ^
/NXV[P\^UODXQ^M[X^F]RZ\^P]A]X]V^:]R]S;WY
S[P]S[Z\LR\S[Y[(T]YWYR]SWYW^U\ST\VZ\U[B
4XUOD]Y(0]GQTODZQ^[V[Z[S[^'J^.]KK\^V]TZ[]RWYWY^M[X
CYH\V[^INYNY\^V]U]X^T]X]?Z]X^]X]SWYU]^]X]MQZQHQZQV
VOYQSQYU]^[YS]YNSTN^I]PX\T^S]X?^\TT[J^7,Y\^R[YQT\8
EWVWLW^[Z\^3[Z[ST[Y;[Y^UNYP]U]V[^S\S[^OZUQJ^>Q^Y\U\YZ\
MNPNV^M\U\ZZ\XZ\^V]XLW^V]XLWP]^V]ZUWB^F]Z]^U]^V]ZWPOXJ
6R]^M[X[Z\X[Y[Y^MQ^VCXUNDNRN^]ER]SW^I\X\V[POXUQ^G\
/NXV[P\^MQ^VOYQU]^MNPNV^M[X^L]YSTWJ^]V[Y^9SX][Z
G\XU[D[^SCKZ\X[^E[DY\P\X\V^MQ^?WXS]TW^F\M]^\TT[J
>CPZ\^UQXQRZ]XU]^F\I\ROY^INHNY^PCYT\R[PZ\^RN@
H]U\Z\^G\XR\VB^SNX\VZ[^P\Y[ZR\P[^I]X]YT[^\TR\V^U\@
R\VT[XJ^.]YU[^MQYQ^M[Z[POXUQ^G\^VOH]^>X[T]YP];PW^A]X@
]U[IR]^U\D[LT[X\X\V^?\ZH\^QDX]TTWB^[LI]Z[^]FZ]V[^NSTNYZNV
M[T[XU[J^:\R^U\^]TRWL^PWZ^CYH\S[Y[Y^L]XTZ]XWYU]J
"ST\Z[V^H]Y^V]PMWY]^Y\^/NXV[P\^TOAZQRQYQY^Y\
5==^T]M]YWYWY^T]F]RRNZN^G]X^]XTWVJ^>Q^POZU]Y
I\X[^UCYR\Y[Y^R]Z[P\T[Y[Y^P\Y[U\Y^H]Y^R]Z^V]P@
M\TR\VT\YB^V]XLWZWVZW^FQSQR\T^M[X[VT[XR\VT\Y^[M]X\T
OZR]P]H]DWYW^U]^F\XV\S^ICXNPOX^]XTWVJ
3[Z[ST[YB^]LVWY^9SX][Z^L[UU\T[Y\^OU]VZ]Y]X]V^V\YU[S[Y\
SOYSQK]^V]U]X^S]G]LR]^R\LXQ[P\T[^MQZ]M[Z[XJ^:]VZWZWV
G\^]U]Z\TS[KZ[V^T]XTWLWZR]KJ^6R]^MQYQY^V[R\^P]X]UWDW
UODXQ^F\S]A^\U[ZR\Z[J
"ZV\^OZ]X]V^U\X[Y^M[X^U\AX\SPOY]^UNLR\VT\YS\
S[Z]FZ]XWY^ICRNZUNDNB^F\XV\S[Y^P]L]UWDW^NZV\U\Y
G\^M[XM[X[YU\Y^X]KW^OZUQDQ^M[X^UNK\Y[^VQXR]VB^T\X@
H[F^U\D[Z^K]XQX\TT[X^LQ^]L]R]U]Y^SOYX]J^
3[Z[ST[Y;[Y^>+;P\^I\E[H[^NP\^ST]TNSNY\
V]GQLR]SWYU]^/NXV[P\;Y[Y^XOZN^T]XTWLWZR]KJ^*OY^OZ]X]V
9SG\EB^3[Z[ST[Y^0\GZ\T[;Y[^X\SR\Y^T]YWUWJ^>X[T]YP]^G\
3[Z[ST[Y;\^MQ^VOYQU]^U]^U\ST\V^OZR]V^S]YWXWR^\Y
EOV^/NXV[P\;P\^UNLNPOXJ
9K]V^]M[YB^'&&$^,SZO^6YZ]LR]SW;YW^[RK]Z]UWDW^[E[Y
SQ[V]ST]^VQXM]Y^I[TT[J^>Q^SQ[V]STB^M]XWLEWZ^ECKNR
POZZ]XWY]^R\PZ\U\H\VZ\X[Y^NK\X[YU\^M[X^VWZWE^I[M[
S]ZZ]YR]VT]UWX^F]Z]J
3[Z[ST[Y^[S\^,SR]YZW;YWY^ECVNLNYU\Y^SOYX]^M[X
VQRA]S]^VQXM]Y^I[TR\Y[Y^C?V\S[Y[^NK\X[YU\Y^]T]R]UWJ
>Q^F]ZV^O^V]U]X^]DWX^M\U\ZZ\X^CU\U[^G\^CU\R\P\^U\@
G]R^\U[POX^V[B^SCPZ\Y\H\V^SCK\^R\H]Z^MWX]VRWPOXJ
Fotoğraf: Şule Dağtekin
\TZ\L\Y^M[X^U[D\X^YOVT]^RNK]V\X\^R]S]SWYU]
OTQXQXV\Y^U]F[^5==@:05^F]TTWYWY^U\U[D[Y[
P]ATWXR]V^[E[Y^S[Z]FW^P\Y[U\Y^S[P]S\T^]X]HW^OZ]X]V
VQZZ]YR]P]^V]ZV]M[ZR[L^OZR]SWUWXJ^[UU\T[Y^S[P]S\T
U]P]TR]V^[E[Y^VQZZ]YWZR]SWY]^]UZW^]UWYH]^7T\XCX8
U\Y[XJ^
5==^F\YNK^S[Z]F^MWX]VRWL^U\D[ZS\^U\B^ECKNR
SNX\H[Y[Y^G]XZWDW^U]^ECKNRU\Y^P]Y]^OZR]V^U]^MQYQ
[?]U\^\TR\P\^\YI\Z^U\D[ZJ^^
>[Z]V[S^ECKNR^SNX\H[YU\^T\R\Z^]R]HWY^S[Z]FWY
S[P]S\T^]X]HW^OZR]VT]Y^EWV]XWZR]SW^OZUQDQYQB^@#
4V[R;U\^#^V[L[Y[Y^CZR\S[Y\^POZ^]E]Y^=OM]Y[^M]@
F]Y\Z[^\PZ\RZ\X[Y^ H]Z]Y;WY^UWLWYU]
TQTQZ]R]P]H]DW^M[X^AZ]Y^U]F[Z[YU\^S]FY\Z\YU[D[Y[
G\^MQYQY^U]^I]P\T^[P[^ICXNZUNDNYN^F]TWXZ]TR]VT]
?]PU]^G]XJ
>QY]^X]DR\Y^ECKNR^SNX\H[^PNXNPOXS]^G\
PNXNP\H\VS\B^M[X^V]E^Y\U\YZ\)^
>9)^ XINTNY^V\R[V^P]AWSW^UWLWYU]^5==@:05
E[KI[S[Y\^H]Y^N?Z\P\Y^=NXT^T]M]YW^L[UU\T^S[P]S\T[Y[
U\ST\VZ\R[POXJ^-]^U]B^7]XTWV8^U\ST\VZ\R[POXJ^>CZI\
F]ZVW^SNX\H[Y^F\U\?[Y\^QZ]LR]SWYWB^U]DZ]XU]V[
EOHQVZ]XWYWY^\GZ\X[Y\^UCYR\S[Y[^[ST[POX^G\^MQY]^\Y@
I\Z^OZ]M[Z\H\V^TNXU\Y^7L[UU\TZ[8^S[P]S\T\^T]GWX
VOPQPOXJ^=1=@:05^7SOV]D]^EWVWY8^U\U[D[YU\^M[Z\
\G[YU\^OTQXR]PW^T\XH[F^\U[POXJ
>Q^S]DZWVZW^T]GWXB^5==^T]M]YWYW^U]^SNX\H[Y^]VT[?
M[X^]VTCXN^F]Z[Y\^I\T[XR[LB^CK\ZZ[VZ\^=NXT^S[P]S[
F]X\V\T[Y[Y^MQYU]Y^MCPZ\^VQX]H]DW^F\X^U\YVZ\R\
MQ^7[X]U\8P[^U\^U]F[Z^\TR\S[Y[^KOXQYZQ^VWZRWLTWXJ
\^\ZM\TT\^LQYQ^U]^V]PU]^I\E[XR\V^I\X\V[X)^5@
==^T]M]YWYWYB^EOHQVZ]XWYWY^\RX[YU\^OZUQDQ
=]YU[Z;U\Y^M]DWRSWK^G\^EOHQVZ]XW^Z\F[Y\^M[X^TQTQR
]ZRWL^OZR]SW^V]T[^SQX\TT\^ECKNR^SNX\H[Y[Y^CY\RZ[
M[X^M]L]XWSWUWXJ^^^^
9=9)^:NVNR\T[Y^MQ^SOXQYQ^U\ROVX]T[V^PCYT\R@
Z\XZ\^ECKR\VT\^G\^ECKNR^F]TWXWY]^U]^OZS]^CK\ZZ[VZ\
MCZI\U\V[^G]T]YU]LZ]XWYW^5==;YWY^[YS]?WY]^T\XV^\T@
R\R\VT\^V]X]XZW^TQTQRQYQ^SNXUNXR\S[J^>Q^TQTQRQ
]ZR]V^M[X^V]E^]EWU]Y^KOXUQJ
YH\V[^AXOGOV]SPOYZ]XWY^]VS[Y\^/NXV[P\;Y[Y
AOZ[T[V]Z]XWYW^SOV]VZ]XW^]T\L\^G\X\X\V^U\D[LT[XR\P\
V]ZV]YZ]X^MQ^U\?]^R]S]YWY^U[D\X^T]X]?WYU]^OTQXQPOX
G\^ECKNR^SNX\H[Y[Y^CKNYN^ENXNTR\P\^P\ZT\Y[POXUQJ^
[RU[^U\^MQ^TOAX]VZ]XW^F\A[R[K\^P\Y[U\Y^G]T]Y
G\^FQKQXQYB^V]XU\LZ[D[Y^R\V]YW^VWZ]H]V^OZ]Y
UCXUNYHN^MNPNV^/NXV@=NXT^[TT[?]VWYW^X[SV\^\U\X\V
T]R]R\Y^P\XZ[^OZ]Y^MQ^SNX\H\^7P]M]YHW8^M[X^\Z[@
ICKN^SOV]XWR^F]^U[POXJ^
"ST\Z[V^U\^U]F]^CYH\^=NXU[ST]YW^UCXU\^MCZNA
U]DWTRWLB^F\X^M[X^A]XE]PW^O^NZV\Z\XU\V[^U\SAOTZ]XWY
[YS]?WY]^T\XV^\TR[LB^[FT[P]E^UQPUQVE]^@O^U]^=NXT@
Z\X[Y^U]DZ]XWYW^V]YZ]XWPZ]^WSZ]TR]Z]XW^V]XLWZWDWYU]
ZNT?\U[A^OYZ]X]^7S]F[A8^OZRQL(EWVRWL^G\^U]F]^UNY^&
4V[R^'&&#;T\^6MUQZZ]F^ H]Z]Y;W^7A]V\TZ\P[A8
/NXV[P\;P\^T\SZ[R^\TR[L^OZ]Y^7QZQSZ]X]X]SW^VORA@
ZO8YQY^OXI]Y[K]TCXN^OZ]Y^VO]Z[SPOYU]Y^R\U\T^Q@
R]X]V!
"%)^+NK]V\X\Y[Y^T]X]?W^OZ]Y^5==@:05
E[KI[S[YU\Y^I\Z\Y^SOY^SOXQRSQKZQV^(^P]^U]
VOZ]PHWZWV^U]F[Z^OZR]V^NK\X\B^ECKNR^SNX\H[Y[
M[T[XR\P\^PCY\Z[V^F\X^AXOGOV]SPOY^E]M]SW^]SZWYU]
SNX\H[^]LWZ]UWB^INEZ\YU[XU[J^
04-4*2'&/%*'2/%4,2)
.NYNRNKU\^S]V]Z^ROU]SW^G]XJ^.\Y\ZZ[VZ\^<A[S
S]V]Z<^UNK\P[YU\J^-]Y[^<NE^INYUNX^TWX]L^OZR]RWL<^I[M[
ICXNY\H\VS[YJ
6R]^S]V]ZW^<VOPQG\YZ\X<^U\^EOVJ^*]V]Z^V[R[^K]@
R]Y^<=]YQY[2P[^OPY]P]Y^:]Z[T^4XI\YE2[Y^NYZN^S]V]ZW<
MOPQTZ]XWY]^G]XWPOXJ^>Q^S]V]ZB^<KWTZ]XWY^M[XZ[D[<
[ZV\S[YH\B^I\Y\ZZ[VZ\^<V]M]V^V]?]PZ]<^U]^U\YI\Z\Y[POXJ
=[R[S[^EOV^VWS]^S]EZ]^UOZ]LWPOXB^V[R[S[^F\AT\Y^U]KZ]VJ
4G\TB^INYNY^ROU]SW^MQJ^5]E]Z]X^VWS]B^P]V]Z]X^[YH\@
H[VB^H\V\T^GNHQU]^[Z\T^I[M[^P]AWL]H]VB^M\Z\^HQV^U[P\^O@
TQX]H]VJ^>[KU\V[^I[M[^ICM\V^RCM\V^U\^OZR]P]H]V
T]M[[J
.\X[P\^UCYNA^M]VWYH]B^O^P\ZV\Y^P]V]Z]XB^9SA]YPOZ
A]E]Z]X^U]^SOY^U\X\H\^S]V[Z^ICXNYNPOX^ICKNRNK\J
+OU]UWX^MQB^U\D[L[XJ^>]V]XSWYWK^CYNRNKU\V[^P[XR[Z[
PWZZ]XU]^O^U]ZI]^U]ZI]^QKQY^S]EZ]X^I\X[^I\Z[XJ^-]V]Z]X
A]E]Z]X^I\Y[LZ\XB^V]UWYZ]XWY^V]LZ]XW^U]^POVOZQX^I[U\XJ
>[XV]E^?[ZR\^M]V]X^MQ^[L)^-\TR[LZ[^PWZZ]XU]^<OTQKZ]X
ROU]SWYWY<^I\X[^I\ZR\S[Y\B^<6TZ]XW^U]^QXQXZ]X<B^</F\
*T[YI<B^F\Z\^F\Z\^<1]M]X\T<^I[M[^?[ZRZ\X[Y^M[XM[X[^]XUWY]
OXT]ZWDW^VWXWA^I\E[XR\S[^POZ^]ERWLTWJJJ
+OU]^U\U[VB^SOY^U\X\H\^<Z][V<^M[X^ROU]UWX^MQJ
.\YEZ\XM[XZ[D[^M]LV]YW^9ZF]Y^1]GH]G2WY^S]YUWDW^I[M[^9@
R]R@^:]T[A2Z\^?]Z]Y^[ZI[S[^POVTQXJ
+1"1
3(
033
*]PWY^1]GH]G^<6T]TNXV^[ZV\^G\^U\GX[RZ\X[
QP]XWYH]<^MNTNY^?QTMOZHQZ]XWYWY^S]V]ZZ]XWYW^V\ST[XR[LB
VQZNA^RNUNXNY\^U\^T]Z[R]T^G\XR[LB^R]E]^S]V]ZZW
EWV]Y]^$^M[Y^Z[X]^H\K]^V\S\H\VZ\XR[L!
[RU[^]T\LZ[^M[X^.\YEZ\XM[XZ[D[^T]X]?T]XW^OZ]Y^>\FK]T
%J2Y[Y^U\^]XTWV^AWXWZ^AWXWZ^TWX]LZW^I\KR\S[^M\VZ\Y[XJ
>Q^S]V]Z^R\S\Z\S[^M]SWYU]^T]XTWLWZUWJ^1]GH]G^I\Y\Z@
Z[VZ\^]PWAZ]YUWJ
1]GH]GB^S]V]Z^MWX]V]Y^>\L[VT]L^T\VY[V^U[X\VTCXN
>[Z[E2[^U\^M\D\YR[POXJ^,XTOUOVS^R\KF\M[Y\^M]DZW^>[Z@
[E2[Y^9R]R@^:]T[A2Z\^QK]VT]Y^P]VWYU]Y^Y\^[ZI[S[
OZ]M[Z\H\D[Y\^F[E^V]?]^POXR]RWLB^4ZM\TT\^<S]V]ZZW^3\Y@
\XZ[Z\X[<B^OZV]Y2W^?]Z]Y^U]^F[E^S\GR[POXJ
<*\VS\Y^P]LWYU]PWRB^F\X^INY^TWX]L^OZQPOXQR<^U[P\Y
1]GH]GB^?QTMOZHQZ]XWY^S\VS\Y^P]LWYU]^OZR]UWVZ]XWYW^U]
QYQTQPOXJ^4R[Y[R^OPQYQ^U]^1:52P\^G\X[POXUQXJ
>Q^V]?]B^<6YV]X]^V]?]SWUWX<J^>Q^V]?]B^'&#^PWZWYU]
NY[G\XS[T\^CDX\T[R^NP\Z\X[Y\^KOXZ]^S]V]ZZ]XWYW^V\ST[X\Y
=\Y]Y^4GX\Y^V]?]SWUWXJ^-]Y[B^F\X^S[G[Z[^U\^S[Y\VV]PUW
TWX]LZW^ICXR\V^[ST\P\Y^K]XT^KQXTEQ^MNXOVX]T^V]?]SWUWXJ
6R]^EOHQVZ]X^M[X\X^4RX\^=OYI]X^OZR]UWVZ]XWY]
ICX\^A]L]^A]L]^S]V]ZZ]XWYW^V\S\H\VZ\XJ^9L[Y^QHQYU]^R]E
M]LWY]^$^M[Y^Z[X]^H\K]^G]XB^]PU]^'^M[Y^Z[X]^\U\XJ
>[X[^EWVWA^1]GH]G2]^<]SV\X[^G\S]P\T[Y^]XTWV^SOY]
\XR[L^OZUQDQYQ<^]YZ]TR]ZWJJJ^>Q^]X]U]^1]GH]G^U]^F\X
R]ET]Y^CYH\^EOHQVZ]XWY^P]Y]VZ]XWY]^<MCZNVT\Y^S]M]F
T\VR[Z[^]Z]Y^YCM\TE[^]ST\DR\Y<^I[M[^A]RQV^SNXR\Z[JJJ
5]RQD]^VWZW^T]VWZ]Y^$^M[Y^A]A\Z[^M]STWXWXJ
-]^U]^6K[K^-WZUWXWRB^1]GH]G2]^[Y]T^OZSQY^U[P\^S]V]Z
VOPQG\XR\Z[^G\^F]TT]^OZV]Y2W^U]^I\ER\Z[B^S]V]ZW
ICM\D\^UODXQ^S]XVWTR]ZW!
>]V]ZWR^.\YEZ\XM[XZ[D[^S]V]ZW^V\S[YH\^L]RA[POY^O@
Z]H]V^RW^,Z]R]KS]B^VWZ^UNLR]YZWDWYWY^?QTMOZ]
V]TVWU]^MQZQYR]UWDW^U]^]YZ]LWZ]H]VJ^:\Z\^M[X^U\
L]RA[POY^>\L[VT]L^OZQXS]^MQ^S\Y\B^>[Z[E^F\XF]ZU\
1]GH]G2]^M[X^<]ZTWY^QSTQX]<^ICYU\X[X)^:]U[^F]PWXZW
TWX]LZ]X!
4?\YU[R^-]KW^F]?[?^R[^V]ETW^>CPZ\^VOYQP]^H[UU[
P]KW^P]KR]V^F]X]RUWXJ^>CPZ\^M]L]^MCPZ\^TWX]LJ
:]MQX^LOGQB^,SZO^SWKUWXR]SWB^5]X[S^H[Y]P\TZ\X[B
.\K[^V]ZVWLR]SWB^'@$^6X]ZWV^U]XM\^I[X[L[RZ\X[B^@
#^4V[R^=OM]Y[^U]P]TR]SW^G\^M\ZV[^MQYU]Y^SOYX]
M]L]^I\Z\H\V^M]LV]^F]ZZ\X^@6ZZ]F;]^LNVNX^V[^SNX\H[
SOYZ]YUWX]Y^U\D[Z^S]DZ]RZ]LTWX]Y^I[X[L[RZ\X^OZ]X]V
[LZ\G^ICXUNJ^:\X^U\?]SWYU]^F]ZVWY^[X]U\S[^G\
P]L]TR]V^F]V[V]T[^I]Z[A^I\ZU[J^
>[T[V^QZQSOZHQZ]XWRWKWYB^Z[M\X]Z^U\ROVX]T
ICXNYNRZN^]PUWYHWVZ]XWRWKWYB^A]X]Z\Z^P]AWP]^[R]Y
\TR[L^7F[KR\T8Z[Z\X[R[K[YB^SNX\E^M]LZ]UWDWYU]Y^MQ
P]Y]^7]R]^P]Y[^FNVNR\T^S]R[R[^U\D[Z8B
7U\ROVX]S[^OZR]U]Y^M]XWL^OZQX^RQ8B^7]@V\@A\^S[K[
V]YUWXWPOX^]POZ8B^7POZSQKZQV^G]XV\Y^CZNRZ\X^UQXQX
RQ8^U[P\^EWDWX]YB^5==;PW^S[Z]F^MWX]VR]R]P]
E]DWX]Y^G\^M[X^RNUU\T^VQZ]VZ]XW^U]^UOZUQX]Y^S\SZ\X[B
UNLTNVZ\X[^EQVQXQY^U\X[YZ\LR\S[^G\^/NXVZ\XZ\^=NXT@
Z\X[Y^SNX\ET\^POZ^]ZWPOX^OZR]SW^Y\U\Y[PZ\^I[U\X\V
M[KU\Y^QK]VZ]LWPOXJ^^^^^
[\TKSHF\;U\Y^[ZF]RZ]^7UNLNXNZ\R\P\Y
FNVNR\T^INEZ\Y[POX8^G\^U]F[^7M[T[X[Z\R\P\Y^SNX\E
INEZ\Y[POX8J^
4KHNRZ\^7M]XWLR]B^S]G]L8^U[P\YZ\X[Y^U\D[Z
7S[Z]FW^MWX]VB^M]XWL]^M]V8^U[P\YZ\X[Y^S\S[^PNVS\Z[POXJ^
SAYFA 12
SONDAKiKA GAZETESİ >>
ACİL TELEFONLAR
Dünya
Bankas ’ndan
Kocao lu’na
te ekkür
İtfaye
AKS110
Acil Yardım
Polis İmdat
Elektrik Arıza
Jandarma İmdat
İZSU Su Arıza
Doğalgaz Acil Müdahale
Cenaze Hizmetleri
Sahil Güvenlik
Orman Yangınları
110
110
112
155
186
156
185
187
188
158
177
Dünya Bankas Çok Tarafl
Yat
r mTELEFONLARI
Garanti Ajans
YANGIN
MIGA’n n cra Kurulu Ba kan
İzmir
110
(CEO)
Keiko Honda, zmir
Karşıyaka
372 58 74
Büyük
ehir Belediye Ba225kan
Kadifekale
49 99
Kocao
Honda,
Bornovalu’nu ziyaret etti.388
10 03
“Sizinle
birlikte çal
t 386
k ve
Bostanlı
17 86
Buca
61
gelecekte
de çal
aca 487z.13Bize
13 07
i Karabağlar
birli i f rsat verdi237iniz
için
Çamdibi
433
65
59
te ekkür ederiz.” dedi. Ziyarette
Çiğli Risk Yönetimi Üst 376
73 23
MIGA
Düzey
Balçova
278 76 02
Yetkilisi Franciscus Linden, K demli
Evka 4
351 09 04
Sigorta
Uzman Christopher
Evka 1
452 24 77
Millword,
Gaziemir Dünya Bankas 251 00 44
Uluslararas
Finans Kurulu
(IFC)
Hatay
250 86u 40
Avrupa,
Ortado u ve Kuzey
Narlıdere
238 Afrika
35 97
Güzelbahçe
234
25 Çevik
34
Yat
r mlar Sorumlusu
Elif
ile Büyük ehir Belediyesi
HASTANE TELEFONLARI
bürokratlar
da haz r bulundu.
-Devlet HastaneleriBüyük ehir
Belediyesi’nin çe itli
Aliağa
616 87 87
projeleri için IFC’den kredi
N.S. İşgören Alsancak
463 64 65
ald
n hat rlatan Honda,
Alsancak Acil Servis
veririz,
“Size
nas l daha iyi hizmet
Ağız ve Diş Sağlığı
422 00 76
onun
için buraday
Alsancak
Diş Hast. z.” diye
464 konu
78 62 tu.
Dünya
Bankas
Atatürk
Devlet ’n n misyonu
244 44 44
hakk
nda
bilgi
veren
Honda,
Behçet Uz
489 56 56
58 58 imiz
“ Bornava
zmir’e Dev.
dahaHast.
önce kredi375
verdi
Bozyaka
Eği. Hast.
250 50 gibi
50
gemi,
tramvay
ve trafik sistemi
Buca S.D.
projeler
var.Hastanesi
Gelecekte de452 52 52
A. Çizgenakat
07 77i
çalÇeşmeaca
z. Bize i 712
birli
Foça
812
29
f rsat verdi iniz için te 14ekkür
Göğüs dedi.
Hastanesi
433 33üç
33
ederiz.”
Dünyada sadece
Konak Diş Hastanesi
441 81 81
belediyeyle çal
t klar n
Karşıyaka
366 88 88
belirten
CEO Honda, bunlar
n Sao
Çiğli Dev. Hastanesi
376 23 33
Paulo,
stanbul
Büyük 832
ehir58ve59
Menemen
Dev. Hast.
zmir
Büyük
ehir
oldu
unu
Nejat Hepkon
açSeferihisar
klad . Hastanesi 743 20 10
Selçuk Dev. Hast.
892 70 36
Dev.Kocao
Hastanesi
10 04
BaUrlakan
lu ise, 752
“Finans
Tepecik
Dev.
Hast.
469
69 69
yap s n belirli bir noktaya
getirmeden, kendi
-Belediye
Hastaneleriözkaynaklar
n zla
yat r m
Eşrefpaşa
Bel.
Hast.
293
80 00
yapmadan zaten dünya kredi
sahnesine
ç kma ans n z yok. Bizim de bir
-Özel Hastanelerhaz rl k evremiz oldu, bugünlere
Anadolu Tıp Merkezi
272 00 11
kolay gelmedik. Finans ve borç
Agora Tıp Merkezi
425 73 73
yap
m Kalp
za özen
gösterdik.483
Kararl
Atakalp
Hastanesi
14 14
veAtakent
istikrarlTıp Merkezi
çal
malar 336
m11 z95
sonras
k Hazine’ye
Atagöz nda
Göz art
Hastalıkları
435 vadesi
35 35
Atafizik,borcumuz
Fizik Ted. Mer.
25 15
geçmi
kalmad 231
. Bugün
Batıgöz
Hastanesi
489
03 03
çok farkl bir noktaday z.” diye
Bornova
Merkezi
388için
20 40
konu
tu. Tıp
Kocao
lu, tüketim
Bornova Özel Tıp Mer.
343 23 50
kredi almad klar n , sadece
Bornova Özel
finansal geri dönü ü olan büyük
Sağlık Tıp Merkezi
339 77 83
projeler
i
in
uzun
vadeli
kredi
Buca Tıp Merkezi
438 14 14
kulland
klar n ve daha438
dü 06ük
Buca Sağlık Merkezi
20
faiz
oranlar
nda
kredi
almaya
Central Hospital
341 67 67
çalCan Tıp
t Merkezi
klar n kaydetti.
232 13 48
Kocao
lu, Dünya
heyetine
Caner Göz
MerkeziBankas 278
81 11
Çağdaşehir
Tıp Merkezi
95 95
Büyük
Belediyesi’nin285
önemli
Çankayahakk
Tıp Merkezi
31 31
projeleri
nda bilgi de425
sundu.
12 GÜNCEL
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
22
17Kasım
Şubat 2014
2013 Cumartesi
Perşembe
300 orman köyünün
elektriği GÜNEŞTEN
SOLARTR 2014 Konferansı’nda konuşan Orman Genel
Müdürlüğü Orköy Daire Başkan Yardımcısı Kaya, güneş
enerjisi kullanarak ormanları koruyacaklarını açıkladı
19 Kasım’da İzmir’de başlayan SOLARTR 2014 Konferansı’nda konuşan
Orman Genel Müdürlüğü Orköy Daire
Başkan Yardımcısı Musa Kaya, Güneş
enerjisi kullanarak ormanları korumayı
hedeflediklerini belirterek “İlk etapta 300
orman köyünün elektriğini güneşten sağlamayı hedefliyoruz. Köylüye geri ödemesinde de önemli kolaylıklar sağladığımız kredi olanakları sunuyoruz. Köylünün kredi ödemeleri aylık elektrik faturası
ödemesini geçmeyecek” dedi. İran İslami
Azad Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ferzad
Caferkazemi de, İran ile Türkiye’nin güneş enerjisi alanında işbirliği yapma olanaklarına sahip olduğunu belirterek, “İran
önemli oranda yenilenebilir kaynak potansiyeline sahip bir ülke. Güneş enerjisi
yatırımlarına köylerde başladık. 2018 yılına kadar yenilenebilir enerji kurulumunda
5 GW’ı, güneşte de 500 MW’ı hedefliyoruz” diye konuştu.
Güneş enerjisinin yaygın kullanımında, yenilikçi teknoloji ve uygulamaları
konu alan ve dün İzmir’de başlayan “SOLARTR 2014 Konferansı ve Sergisi” 21
Kasım tarihine kadar, üniversiteden sanayiye, kamudan uygulamacıya bütün paydaşların katılımıyla devam edecek.
Konferansta konuşan T.C. Orman ve Su
İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü
Orköy Daire Başkan Yardımcısı Musa
Kaya, Kaya, Küresel Çevre Fonu (GEF)
tarafından 4 milyar dolar ile desteklenen
dört yıllık “Ekolojik Köy Projesi” ile biri
doğudan diğeri batıdan seçtikleri iki köyün tüm elektriğini ve sıcak suyunu güneşten sağlayacaklarını söyledi. Kaya, aynı zamanda GÜNDER ve UFTP tarafından da desteklenen projenin toplam maliyetinin 21 milyon dolar olacağını belirtti.
Güneş enerjisi kullanarak ormanları korumayı hedeflediklerini ifade eden Kaya,
“İlk etapta 300 orman köyünün elektriğini
güneşten sağlamayı hedefliyoruz. Köylüye geri ödemesinde de önemli kolaylıklar
sağladığımız kredi olanakları sunuyoruz.
Köylünün kredi ödemeleri aylık elektrik
faturası ödemesini geçmeyecek.Türkiye’de toplam 21 bin 427 orman köyü var
ve buralarda toplam 7.1 milyon insan yaşıyor. Başka bir amacımız orman köyleri-
İran’da 2010-2015 döneminde yakıt
fiyatlarındaki artışın yüzde doksanlarda
olduğunu ifade eden Caferkazami, yenilenebilir enerji kullanımının gerekliliğine
dikkat çekti. hale getirdiğini ifade etti.
Son yıllarda İran’da fosil yakıtların kullanımının zirve yaptıığını, bunu da hava
kirliliğine neden olduğuna değinen Caferkazami, “İran önemli oranda yenilenebilir
kaynak potansiyeline sahip bir ülke. Güneş enerjisi yatırımlarına köylerde başladık. Toplam 4 güneş enerjisi teçhizatı üreten fabrikamız var. Solar termalde de sadece Şiraz’da 250 kW gücünde bir santrale sahibiz. 2018 yılına kadar yenilenebilir
enerji kurulumunda 5 GW’ı, güneşte de
500 MW’ı hedefliyoruz” diye konuştu.
ne su ısıtma sistemi de kurmak. Projemize Konya’da 31 aileye kredi verilerek
başladık ve bir model oluşturduk. 2013
rakamlarına göre, 132 bin 121 aileye
ulaştık. Proje için 110.5 milyon lira kaynak harcadık” dedi.
“İran ve Türkiye güneş
enerjisinde işbirliği yapabilir”
Konferansta konuşan İran İslami Azad
Üniversitesi Mekanik Mühendislik Fakültesi Yardımcı Prof. Ferzad Caferkazemi
de, nüfus ve güneş potansiyeli açısından
birbirine yakın olan İran ile Türkiye’nin
güneş enerjisi alanında işbirliği yapma
olanaklarına sahip olduğunu belirtti. Türkiye ve İran arasındaki ticaret hacminin
2000 yılında 1 milyar dolar iken 2012 yılında 20 milyar dolara yükseldiğini belirten Caferkazami, iki ülke arasında güneş
enerjisi alanında bir ticaretin olmadığına
dikkat çekti. Türkiye ile İran’ın son yıllarda yaptıkları araştırmalarda bir paralellik
olduğunu belirten Caferkazami, bunun işbirliği noktasını güçlendirebileceğini belirtti.
“Lisanssız enerji başvurusunda
2015’de patlama olacak”
Lisansız Elektrik Üretimi Derneği
(LİDER) Başkanı Yalçın Kıroğlu ise yaptığı konuşmada, Türkiye’de lisanssız
enerji başvurularında bir patlama yaşandığını belirti. Aynı hızın tesislerin devreye
girmesi konusunda söz konusu olmadığını söyleyen Yalçın, lisanssız elektrik üretiminin kısaca halkın elektrik üretimine
katılması olarak tanımlanabileceğini kaydetti. Kıroğlu, kanun ve yönetmelikle sınırsız elektrik üretim imkanının doğduğunu, bu imkanın da aynı ölçüm noktasından bağlı olmak ve tüketim fazlasının bedeli alınmamak suretiyle olduğunu ifade
etti. Lisanssız yatırımların devreye alınması açısından 2015`in bir patlama yılı
olacağını belirten Yalçın, “Şu anda 4846
olan lisanssız başvurularının yıl sonuna
kadar 5.500-6000’e çıkması bekleniyor.
Başvuruların 2142 tanesi olumlu, 860 tanesinin olumsuz değerlendirildi. Bu redlerin en büyük nedeni hat kapasitesi ve
trafo merkezi kapasitesi yetersizliği idi.
Kapasitesi yeterli olmayan hatlar için baştan başvuru alınması zaten saçma. Bu
başvuruların baştan alınmaması gerekir.
Şu ana kadar lisanssız enerji izinleri neredeyse lisanslıya göre iki katfazla oldu.
Türk lisanssız güneş pazarı her zaman lisanslıdan daha büyük olacak” şeklinde
konuştu. (HABER MERKEZİ)
Başkan Selvitopu'na okul aile
birliğinden teşekkür plaketi
Uzundere'de bulunan Sabiha
Yorgancılar İlköğretim Okulu’nun Aile Birliği üyeleri, okula yaptıkları katkılardan dolayı
Karabağlar Belediye Başkanı
Muhittin Selvitopu'na teşekkür
plaketi verdi. Yeşilyurt’ta gerçekleştirilen etkinlikte konuşan
Başkan Selvitopu da çocukların
bu ülkenin geleceği olduğunu
ifade ederek okullara bundan
sonra da olanaklar ölçüsünde
destek vermeyi sürdüreceklerini
söyledi. Sabiha Yorgancılar İlköğretim Okulu Aile Birliği tarafından Yeşilyurt’ta bulunan Karafatma Parkı’nda “dayanışma
ve kaynaşma”adı altında etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Sabiha Yorgancılar İlköğretim Okulu Müdürü
Zekiye Nurhan Yürük, Okul Aile Birliği Başkanı Serpil Koçak
başta olmak üzere öğretmen,
öğrenci ve veliler katıldı. Okul
Müdürü Zekiye Nurhan Yürük,
Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun okulun boya, badana, tadilat işlerini yaptırarak
destek olduğunu söyledi ve Başkan’a teşekkür ederek bir plaket
verdi.
Bu bizim görevimiz
Karabağlar sınırları içerisindeki okullara olanaklar ölçüsünde destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan
Selvitopu da eğitimin önemine
vurgu yaptı. Selvitopu , “Teşekkür plaketi olsun, olmasın bunlar bizim görevimiz. Özellikle
eğitim ve öğretim ile ilgili üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Çocuklar bu ülkenin geleceği. Onların iyi yetişmesi bu
ülkenin gelişmesine katkı sağlar. Çocuklarımızı geleceğe en
iyi biçimde hazırlayan siz değerli eğitimcilere teşekkür ediyorum ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” dedi.
(HABER MERKEZİ)
POLİKLİNİK TELEFONLARI
Borcanevi
Bornova Yeni Yaşam
Bozyaka Halk
Bozyaka Dispanseri
Buca Çözüm
Cansu Karabağlar
Çamdibi Derman Polik.
Çizgi Polik.
Deniz Sağlık Polik.
Ege Sağlık
Egeform Fizik
Eşrefpaşa Ö.Sağ.
Eşrefpaşa Zinde Polik.
Gaziemir Dr. Polik.
Gazi Kent Polik.
Halk Polik.
Hatay Özel Sağlık
İhtisas Polik.
Karşıyaka Park Sağlık
Mevlana Polik.
Mersinli Özel Sağlık
Neron Psikiyatri
Nergiz Özel Sağlık
Onur Polik.
Özel 9 Eylüllüler Polik.
Özel Altındağ
Özel Brn Dr. Dispanseri
Özel Çiğli Polik.
Özel Eylül Polik.
Özel Gülhan Polik.
Özel İrem Sağlık Polik.
Özel İzmir Polik.
Özel Pınarbaşı Polik.
Özel Sarnıç Polik.
Özel Seferihisar Polik.
Özel Serin Polik.
Özel Yedigöller Polik.
Özel Yenişehir Polik.
Park Sağlık Polik.
Sevgi Özel Sağlık
Şöferler Odası
Sağlık Polik.
Teos Polik.
Vefa Polik.
Yeşiltepe Polik.
Yıkık Cami Halk.
255 04 44
388 03 31
261 39 13
256 09 86
438 76 26
237 73 83
435 00 77
226 34 34
369 90 91
487 57 64
464 24 24
227 35 26
262 64 71
252 36 92
274 13 74
285 46 34
250 51 52
254 13 13
367 22 22
343 32 43
461 19 99
256 76 76
364 08 10
458 77 45
453 81 11
458 05 89
347 38 92
386 05 95
373 85 74
347 99 91
251 84 24
343 23 50
479 80 25
281 64 03
743 58 48
261 29 99
442 29 92
433 09 24
367 22 22
438 37 38
227 99 35
743 57 77
341 84 24
351 38 72
271 27 27
-Askeri HastanelerHava Hastanesi
285 96 50
Kara Hastanesi
262 55 55
ÜNİVERSİTE TELEFONLARI
Başkent Üni. Zübeyde Hanım Uyg.
Merkezi
330 52 30
Dokuz Eylül Ünv.
412 22 22
Dokuz Eylül Üni.
Karşıyaka Polik.
369 30 40
Ege Üniversitesi
444 13 43
İlaç ve Zehir Dan.
277 73 33
Ege Üni.Uyg.ve
Araş.Merkezi
330 52 30
-Doğum EvleriEge Üni. Tıp Fak.
388 19 63
Konak Doğum Evi
489 09 09
Tepecik Doğum Hast.
449 49 49
-Kan MerkezleriKızılay
463 63 53
Çocuk Hastanesi
433 06 08
Ege Üni.
388 28 61
Tepecik Kan Merkezi
433 38 74
ULAŞIM TELEFONLARI
Denizyolları
THY Rezervasyon
Basm. Rezervasyon
Alsancak Gar
Santral Garaj
464 88 89
444 08 49
484 86 38
464 77 95
472 10 10
Çesav Tıp Merkezi
362 67 67
-Körfez Ulaşım İskelelerÇeşme
Sissus
Has.
723
05
55
Konak
484 98 56
Dünyaca ünlü uluslararas kredi
Çınarlı Hastanesi
462 27 27
Karşıyaka
368 00 42
derecelendirme kurulu u Moody’s,
Çiğli Özel Sağ.
386 26 16
Alsancak
464
78 31
temmuz ay sonunda
Diyabet Hastanesi
449 13 19
Bostanlı
330 89 22
yay
mlad
son raporunda
Diamed Dah. Dal Mer.
465 27 37
Bayraklı İskele
345 77 53
zmir Tıp
Büyük
Doğa
Mer. ehir Belediyesi’nin
244 16 16
Pasaport İskele
484 22 56
ulusal
ölçek
kredi
notunu
“Aa3”,
ölçekte kredi notunu “Baa3” olarak aç klam
t . zmir, Moody’s taraf ndan verilen söz konusu notlar Göztepe
iki y ldİskele
r korumay 224 20 22
Dr. Sıhhat Tıp Merkezi
367 67küresel
47
-Türk TelekomAvşar Palmiye
277 48 00
Sema Sineması
483 91 00
baEfes
arK.B.B.
yor. Merkezi
Raporda zmir
n n ba ar l yönetim stratejisiyle birlikte kendi kendini
finanseİskele
etme kapasitesi
446Büyük
15 16 ehir’in güçlü faaliyet marjlar , dengeli nakit ak
Üçkuyular
259 40 13
Arıza
121
Cinemaximum
278 87 87
Konak Sineması
483 21 91
Sağlık Hastanesi
463 77
00 be y l içinde toplam gelirlerinin yakla
saEgelad
ve bu durumun,
geçen
k
yüzde
4’üne
denk
gelen
finansman
fazlal
ndan
da
anla
ld
ifade
edilmi
ti. Moody’s,
Bilinmeyen Numara
11811
Cinemaximum
446 90 40
Desem Sineması
422 53 10
Ege
Tüp
Bebek
Merkezi
445
31
45
-Elektrik
Arıza-bir nakit
belediyenin bugüne kadar bütün borçlar nDanışma
n anapara ve faiz geri444
ödemelerini
fazlas yla kar
yeterli
rezervi bulundurdu
istikrarl
14 44
Cinemaximum
(Ykm) lamaya
425 01
25 miktarda
Karşıyakanakit
Sineması
381 50 98 unu, bunun da
Egeria
Çocuk
Sağlık
Genel
Kesinti
Seb.
435 11 84
yönetimi stratejisi izlemesinden kaynaklandUyandırma
n vurgulam
t 135
.
Cinecity Kipa Çiğli
386 58 88
İzmir Sİneması
421 42 61
Hastanesi Dal Merkezi
489 35 35
Buca
426 69 37
Posta Kodu
119
Çeşme Hollywood
712 07 13
Ekol K.B.B.
Dal Mer. )
386 55 05
(HABER
MERKEZ
Çiğli
376 90 91
Fono Tel
141
Çamlıca
343 83 15
-TiyatroEkol K.B.B. Şube
369 89 65
Karşıyaka
369 79 80
Borç Ögrenme
163
Deniz Karşıyaka
381 64 61
Konak Sahnesi
483 50 35
El ve Mikro Cerrahi
441 02 21
Bornova
388 83 78
Çağrı
133
Batı Sineması
347 58 25
Ragıp Haykır Sahn.
369 14 87
Gazi Kent Tıp Merkezi
252 45 00
Narlıdere
238 32 90
-SinemalarÇınar Sineması
489 88 85
İzmir Devlet Tiyat.
445 89 41
Gaziemir Tıp Merkezi
251 47 67
261
48 04
Eşrefpasa
Agora Balçova
277 25 25
Uğur Mumcu Sahnesi
343 04 33
Karaca Sineması
445 87 76
Hayat Hastanesi
441 41 96
Gaziemir
251 92 05
Afm Park Bornova
373 73 20
İzmir Tiyatro
Kipa Hollywood
252 56 66
İzmir Hastanesi
483 31 31
Güzelbahçe
234 05 34
Afm Forum Bornova
373 03 50
Bab-ı Sanat Merkezi
446 77 95
Menemen Kültür
832 14 11
İrenbe Tüp Bebek Mer.
464 58 88
Konak
425 60 60
İsmet İnönü
Afm Ege Park
324 42 64
Şan Konak
483 75 11
441 41 70
Karataş
Çeşme
712
63 46
Sanat Merkezi
441 09 02
Afm Passtel
489 22 00
Çınar Center
277 11 00
Karşıyaka Tıp Merkezi
369 00 91
22Şubat
Kasım2013
2014Perşembe
Cumartesi
Türkiye Psikiyatri Derneği Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Birimi Koordinatörü ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Devrim Başterzi, şiddet ve yoksulluğun
kadınların ruh sağlığına etkisi konusunda açıklamalarda bulundu
)=MLQHPSFQLQHRGMQS.PMOPAQS1RJKOS(E:S#RANKAK
RNKCDRS3QMQDQS1IIMJQORG8M=S;PS"PMFQOSOQ;PMFQGPFQS)K4
RL=NGPFQSFQLQHRGMQS'ORBQNQDS.RNKSAMPGQDSHPFQS.I>9
.M9S'HCPS.P;MQDS3RCGPM?Q<SLRJKONRMKOSPMLPLNPMPS@8MP
ME:S:RFGRNKLNRMKORSJR:RS>ILSHRLRNROJKAKOK<
BEOEOSRORSOPJPONPMQOQOSJPSLRJKOR
H8OPNQLSCQJJPGS;PSHILFENNEL
INJEAEOESBQNJQMJQ9''
DE:RBQMQOPSR>KLNRDRNRMJRSBE5
NEOROS3RCGPM?Q<S6QOFQHPGSI5
NRMRLSBRLKNJKAKOJRSJ=OHR
@POPNQOJPSLRJKONRMKOSME:
FRANKAKOKOSPMLPLNPMPSIMRO5
NRSJR:RS7R?NR
BI?ENJEAEOE<SLRJKONRMJR
POSHRH@KOS@8M=OPOSME:
:RFGRNKLNRMKOKOSQFPSJP5
4MPFHIOS;PSROLFQHPGP
%LRH@KSBI?ELNEAE&
INJEAEOESF8HNPJQ9S(E:FRN
:RFGRNKLNRMRS>ILSJR:RSFKL
HRLRNROROSLRJKONRMKOSHRMJKD
RMRJKAKOKS;PSHRMJKDKSMPJJPGDPJQAQOQ
JQNPS@PGQMPOS3RCGPM?Q<SPMLPLNPMQOSQFP
FIFHRNSMINNPMQS;PSFIMEDNENELNRMKS@QBQSOPJPO5
NPMNPSFRANKLSFPLG8M=OPSENRCDRLGRSBQMR?SJR:R
?IMNROJKLNRMKOKSLRHJPGGQ9S3RCGPM?Q<S2RNKCROSPMLPLNPM<S8?PN5
NQLNPSHILFENS>RNKCROSPMLPLNPM<SBQMSHPMJPS;RMJQHRNKSINRMRL
>RNKCROSPMLPLNPMSQ?QOSRNDRLGRS;PSFRANKLSLEMEDNRMKORS@QG5
DPLGPS6QJJQS?IMNELSHRCRHRBQNQHIM2SJPJQ9
++#*-*+ -+-"$'&))'
1RJKONRMKOSME:SFRANKAKOKOSBI?ENDRFKOKOSQLQSGPDPNSOP5
JPOQOQOS2LRJKORSH8OPNQLSCQJJPGS;PSHILFENNEL2SINJEAEOR
JQLLRGQS>PLPOS3RCGPM?Q<SLRJKONRMJRSPOSFKLS@8M=OPO
CQJJPGQOS7Q?QLFPNSCQJJPGSINJEAEOE<SBEOEOSHROKOJRSME:FRN
;PSPLIOIDQLSCQJJPGPSJPSEAMRJKLNRMKOKSBPNQMGGQ9
)=MLQHP/JPS-00,SHKNKOJRSHR4KNROSLR4FRDNKSBQM
RMRCGKMDRSQNPSLRJKONRMKOSH=?JPS,</FKOKOSRQNPSQ>QOJPS:RHRG
BIHESPOSR?SBQMSJP7RS7Q?QLFPNSCQJJPGPSEAMRJKAKOKOSGPF4QG
PJQNJQAQOQSBQNJQMPOS3RCGPM?Q<S@P>POSHKNSO@QNGPMP/JPSHR4KNRO
BQMSRMRCGKMDRJRSQFPS=NLPJPLQSLRJKONRMKOSH=?JPS**/=O=O
:RHRGSBIHESPOSR?SBQMSJP7RSRQNPSQ>QSCQJJPGPSDRME?
LRNJKAKOKOSIMGRHRS>KLGKAKOKSF8HNPJQ9S3RCGPM?Q<S2QJJPG
=NLPDQ?JPSJPS>ILSHIAEO<SBPNLQSJPS>ILSJQNPS@PGQM5
QNDQHIM9S=OL=SBQ?QDSL=NG=M=D=?JPS%LIN
LKMKNKMSHPOSQ>QOJPSLRNKM&SJQHPSBQM
RONRHKCS;RM9S'QNPSQ>QSCQJJPGQOSJQNP
@PGQMQNDPFQSPO@PNNPOQHIM9
.=OHRS@POPNQOJPSLRJKONRMKO
ME:SFRANKAKSPMLPLNPMPSIMRO5
NRSJR:RS7R?NRSBI?ENEHIM9
3EOEOSRORSOPJPONPMQ
LRJKORSH8OPNQLSCQJJPG
;PSHILFENNEL2SJQHP
LIOECGE9
CP:QMNPMJPSF4IMSRNRONRMKOKOS>IAEONELNRSPMLPLNPM6P
LENNROKNJKAKOK<SLRJKONRMKOSFIFHRNSRNROJROS>KLRMKNJKAKOK
FR;EOJE9OFRONRMKOSBQMPHFPNNPCDPFQOQOSHILFENNEAESJR
@8M=ODP?SLKNJKAKOKSQ7RJPSPJPOS3RCGPM?Q<SRHOKSR4RMGDROJR
HRCRHROSQOFRONRMKOSBQNPSBQMBQMQOQSGROKDRJKAKORSJQLLRGQ
>PLGQ9S3RCGPM?Q<S21I6RDRO<SB=H=LSBQORNRMSBRCLRNRMKOKO
R6KNRMKOKS@8MDPDQ?QSPO@PNNQHIM<SFIFHRNSBRANRMKSLI4RMGKHIM9
RGRHSBQORNRMSQOFROSPGLQNPCQDQOQSJR:RS>ILSRMGKMKHIM2SJQHP
LIOECGE9
.=OHRJRLQSHILFENNRMKOSH=?JPS,0/QOQOSLRJKOS;PS>I6EL
INJEAEOESQ7RJPSPJPOS3RCGPM?Q<SRHOKS:ROPSQ>QOJPSBQNP
PMLPAQOSLRMOKOKO<SLRJKOS;PS>I6ELNRMRS@8MPSJR:RSQHQ
JIHJEAEOESF8HNPJQ9S3RCGPM?Q<SHILFENNEAEOEOSJRSME:
FRANKAKS=?PMQOJPS>ILS8OPDNQSINEDFE?SPGLQNPMQ
BENEOJEAEORSQCRMPGSPGGQ9
+)+*"$#),(%#
*(,-',, %)!,&%
+(+'*"$(
3RCGPM?Q<SME:SFRANKAKOK
LIMEDROKOSPOS8OPDNQSHINE5
OEOSFIFHRNSPGLQNPCQDNPM
INJEAEOEOSRNGKOKS>Q?PMPL<SC8HNP
JP;RDSPGGQ2OFRONRMSRMRFKOJRLQ
PGLQNPCQDQOSME:SFRANKAKSR>KFKOJROSLIMEHE6E
PGLQFQS;RM9S3E<S@PMPLSP;SQ>QS@PMPLFPSFIFHRNSHRCRDNR
QNQCLQNPM9S#IOS-050SHKNJRS8?PNNQLNPSB=H=LSLPOGNPMJP
HRCRHROSQOFRONRMKOSHRNOK?NRCGKAKOKS;PSBEOEOSBQM>IL
FIMEORSHINSR>GKAKOKSBQNQHIME?9S K?NROROSHRCRDSCRMGNRMKOJR
QOFRONRMKOSQNQCLQNPMQOPSBRLGKAKDK?JRSP;JPOSQCP<SQCGPOSP;P
@QJPO<SP;PS@QMJQLGPOSFIOMRSGPNP;Q?HIOESR>RO<SBQMBQMNPMQHNP
LIOECDRHROSQOFRONRMNRSLRMCKNRCKHIME?9S)PNP;Q?HIONRMKO
BQMR?SLR4RGKNDRFKS@PMPLQHIM9S)PNP;Q?HIONRMKSLR4RGKO<SQO5
FRONRMNRSJR:RS>ILSQNPGQCQDSLEMEO<SJPMGNPMQOQ?QS4RHNRCKO<
QOFRONRMKOSJPMGNPMQOQSJQONPHQO<SLIDCENRMKOK?K<
RLMRBRNRMKOK?KS?QHRMPGSPJQO9S3=G=OSBEONRMSME:SFRANKAKSQ>QO
>ILS8OPDNQ9S PDSP;SQ>QOJPS:PDSJPSFILRLGRSQOFRONRMKOSBQM
RMRJRSINDRFK<S4RML<SDPHJROS@QBQSLRDEFRNSRNRONRMRSFR:Q4
>KLKNDRFKSJRSME:SFRANKAKSR>KFKOJROS8OPDNQ921POGNPMJPS;P
L8HNPMJPSFIFHRNSRNRONRMKOSJRS@POPNNQLNPSPMLPLNPMPSRQG
INJEAEOESJQNPS@PGQMPOS3RCGPM?Q<SL8HSLR:;PNPMQOQO<
**)*'-$')'),(%
1RJKONRMJRS;PSPMLPLNPMJPS@8M=NPOSLQCQNQLSBI?ELNELNRMK
:RLLKOJRSBQN@QS;PMPOS3RCGPM?Q<SLRJKONRMJRSFKLNKLNRS:QFGMQ5
IOQLS%:QFGPMQL&S;PSBIMJPMNQOPS%FKOKMJR&<SPMLPLNPMJPSQFPSROGQ5
FIFHRNSLQCQNQLSBI?ELNELNRMKOKOS@8M=NJ=A=O=SBQNJQMJQ9
1RJKONRMJRS@8M=NPOSLQCQNQLSBI?ELNELNRMKOKOSFIFHRN
HR4KHNRSHRLKOJROSQNQCLQFQSBENEOJEAEOESBPNQMGPOS3RCGPM?Q<
2 QFGMQIOQLSLQCQNQLSBI?ELNEAESINROSLRJKONRMRSBRLGKAKDK?
?RDRO<SGI4NEDJRSJQLLRGS>PLDPHQ<S8OS4NROJRSINDRHK<
BEOEOSQ>QOS6QOFPNSLQDNQAQOQS8OPS>KLRMDRHKSFP;PMNPM9S3EO5
NRMSRQNPS;PSFIFHRNSQNQCLQNPMQOQSPGLQNPJQAQS;PSE?EOSF=MPNQSLMI5
OQLSBQMSCPLQNJPJP;RDSPGGQAQS?RDROSLQCQNQLSBI?ELNEAEOJRO
F8?SPJPBQNQMQ?2SJPJQ9S3RCGPM?Q<SBRAKDNKSLQCQNQL
BI?ELNELNRMKOJRSLRJKONRMKOSBQMSBRCLRFKSINDRJROSLRMRM
RNRDRJKAKOKSLRHJPJPMPL<S>I6ELNELS>RAKOJROSQGQBRMPO
HRNOK?SLRNDKC<SFIFHRNSR>KJROSQ>PSJ8O=LSLQCQNPMJPSBRAKDNK
LQCQNQLSBI?ELNEAEOEOSJR:RS7R?NRS@8M=NJ=A=O=SJQNPS@PGQM5
JQ9S#P;@QS;PSCP7LRGNPSHPGQCGQMQNPO<SLPOJQSLRMRMNRMKOKSLPO5
JQFQOQOSRNDRFKSJPFGPLNPOPOS>I6ELNRMJRSLQCQNQAQOS>ILSJR:R
QHQS@PNQCGQAQOQS;EM@ENRHROS3RCGPM?Q<S2#P;@QS;PSCP7LRGS@8F5
GPMQNDPFQ<S:PMSCPHPSP;PGSHRSJRS:RHKMSJPOQNDPDPFQ<S@PMPLPO
HPMNPMJPSJIAMESFKOKMNRMKOS>Q?QNDPFQ<SOPNPMJPS:RLNKSINJEAE
;PS:RLNKSINDRJKAKSLIOEFEOJRSHINS@8FGPMQ6QSINDRFKS>I6EL5
NRMJRSLQCQNQLS@PNQCQDQOJPS>ILS8OPDNQ2SJQHPSLIOECGE9
"1/64*(0-056!3123$5623+5)6.
1.-.6(3,56363 )54-3)64/'%
2531,5+3,56'64/"-+3,564*(0-05
24&5-5)6!4-'64
/42'610%6!161
#4260#4/06326("/,3/615,/526/41'2
364/#5$316+0)014%5,52*3
&.-.2*.$.2.6&3(526+0)014%5,52*3
15,/526&514 6*4464 60-*.$.2.6&3-51++5
'OGRNHR/JRSJ=?PONPOPOS9SNEFRNS(RJHINI$QS1IO5
@MPFQOJPS''SDE:RBQMQOPSR>KLNRDRNRMJRSBENEOROS1I5
6RLI><SGK4GRSGROKOKOSPOS8OPDNQSRMR6KOKOSMRJHINI$Q
INJEAEOESF8HNPJQ9S#RANKLS3RLRONKAKS;PMQNPMQOPS@8MPS@P>PO
HKNS)=MLQHP/JPLQS:RFGROPNPMJPSHRLNRCKLS,00SDQNHIO
DERHPOPSHR4KNJKAKOKSRONRGROS1I6RLI><SBESDERHPOPNPMJP
HRLNRCKLS++SDQNHIOSDROHPGQLSMP?IOROFS@8M=OG=NPDP
%"(&<S+0SDQNHIOSBQN@QFRHRMNKSGIDI@MR7Q<S*SDQNHIOSM8OG5
@PO<S-0SDQNHIOESBENROSENGMRFIOS;PSJI44NPMSHR4KNJKAKOK
LRHJPGGQ9!8M=OG=NPDPOQOSQOFROSFRANKAKORS;PMJQAQS?RMRMNRM5
NRSQN@QNQSBQN@QS;PMPOS1I6RLI><SENGMRFIOS;PSJI44NPMQO
QF4RGNRODKCSBQMS?RMRMKOKOSBENEODRJKAKOK<SM8OG@PO<SGIDI5
@MR7Q<SDRDI@MR7Q<SRO$QI@MR7QS;PSFQOGQ@MR7QLSH8OGPDNPMJP
BPNNQSDQLGRMNRMJRSMRJHRFHIOSBENEOJEAEOE<S"(/JRSQFP
BENEODRJKAKOKS;EM@ENRJK9
-#-"'&+'-(*&'-',(%#-+-,'
*+(- $!$(,*&*#+
!8M=OG=NPDPSGPLOQLNPMQSQ>PMQFQOJPSPOSH=LFPLSMRJHRFH5
IOEOSGIDI@MR7QSFKMRFKOJRSRNKOJKAKORSQCRMPGSPJPOS1I6RLI><
8?PNNQLNPSRL6QAPMSGIDI@MR7QFQOJPSM8OG@POPS@8MPS-005*00
LRGSLRJRMS7R?NRSJI?S;PMQNJQAQOQSQ7RJPSPGGQ9
.=OHRS#RANKLSM@=G=O=OS;PMJQAQSNQDQGNPMPS@8MPSGIDI5
@MR7Q<SM8OG@POS;PHRSDRDI@MR7QJPOSJINRHKSLROFPM
@PNQCDPJQAQOQS7RLRGSMRJHRFHIOEOS?RMRMNKSPGLQNPMQOJPOSHQOP
JPSLIMEODRLS@PMPLGQAQOQOSRNGKOKS>Q?POS1I6RLI><
2!PMPLDPJQL>PS7QNDS>PLGQMDPHQO2SJPJQ9
1I6RLI><S8?PNNQLNPS:RDQNPSLRJKONRMKOS;PS@PO>
QOFRONRMKOSJR:RS7R?NRSLIMEODRFKS@PMPLGQAQOQSJQNPS@PGQM5
PMPL<SC8HNPSLIOECGE2!PO>NPMNPSQN@QNQSQF4RGNRODKCSBQMSCPH
HILS7RLRGSMQFLS8N>=DNPMQS;RM9SR4IOHR/JRLQSRGID
BIDBRFKOJROSFIOMRSIMGRHRS>KLROS;PMQNPMSKCKAKOJRSGIDI5
@MR7QOQOS;PMJQAQSMRJHRFHIOESLKHRFNRDKCNRMS;PSBQMSIMRONR5
DRSHR4DKCNRM9S"PFPNRS>I6ELSHRCGRSBQMSLRMKOSGIDI@MR7QFQ
>PLQNJQAQS?RDROS-SBQOJPSBQMSLROFPMS>KLDRSQ:GQDRNQ
:PFR4NRODKCSRDRSQF4RGNRODRDKC9S3E<SH=LFPLSBQMSMQFL
INJEAESQ>QOS-SBQOJPSBQMSBQNPSINFRS@PMPLFQ?SGIDI@MR7QS>PL5
DPDPHPS>RNKCKHIME?9SOSH=LFPLSMQFLSLRMKOS;PSRL6QAPMSGI5
DI@MR7QFQOJP9S3PHQOSGIDI@MR7QFQOJPSMQFLSBQMR?SJR:RSR?92
RFGRNRMKOSLPOJQNPMQOPSGPGLQLSHR4KNDRFKSQ>QOSKFMRMSPG5
DPDPNPMQS@PMPLGQAQOQSBPNQMGPOS1I6RLI><S2)=MLSGI4NEDEO5
JRSJILGIMSGPGLQLSQFGPDQHIMFRS:RFGRSLPOJQFQHNPSHPGPMQO6P
QN@QNPOQNDPJQAQOQSJ=C=O=HIMS;PSGRGDQOSINDEHIM9S%.ILGIM
BQMSGIDI@MR7QSBQNPSQFGPDPJQ&SJQHIM9SHFRSLNQOQLSBQM
POJQLRFHIOSHILFRSBESG=MSGPGLQLNPMQSQFGPDQHIME?2SJQHP
LIOECGE9
-**&+)-&,)%'- ,(,!,&%#,(# )+!+-$)!,)%-!%
1QCQFPNSFRANKLSGRMRDRFKS%6:P6L5E4&SFKMRFKOJRSMQFLS7RL5
G8M=OPS@8MPSMRJHINI$QLSH8OGPDNPMSLENNROKNDRFK
@PMPLGQAQOQSBQNJQMPOS1I6RLI><S2'QNPFPNSBQMSMQFLS;RMFR
6:P6L5E4SFKMRFKOJRS@8M=OG=NPDPSHR4KNRBQNQM<SRLFQS:RNJP
@PMPLSHIL9S"PFPNRSFQ@RMRSLENNROKNKHIMFRS;PSRQNPJPSRL6QAPM
LROFPMQS;RMFRSHKNJRSBQMSLPMPSRL6QAPMS7QNDQS>PLGQMQNDPFQOQO
BQMS?RMRMKSHILSRDRSBEOESGIDI@MR7QSQNPSHR4RMFRS+SFPOP
FIOMRSGIDI@MR7QOQOSINECGEMJEAESBQMSLROFPMSMQFLQSINRBQNQM2
JQHPSLIOECGE9
-,!$(,*
1I6RLI><S@PGQMJQAQSMQFLNPMSOPJPOQHNPSBR?KSLRJKONRMKO
DRDI@MR7QJPOSLIMLGEAEOE<SIHFRSDRDI@MR7QJPSRNKORO
MRJHRFHIOEO<S:R;RSLQMNQNQAQSINROSBQMSCP:QMJPSBQMS@=O
JINRCDRSQNPSRNKOROSMRJHRFHIONRSRHOKSINJEAEOESF8HNPJQ9
1I6RLI><SC8HNPSJP;RDSPGGQ
2"RDI@MR7QS>PLQDQOJPSRNKOROSMRJHRFHIOSFROKNJKAK
LRJRMSH=LFPLSJPAQN<S>ILSRBRMGKNKHIM9S1RJKONRMRSGR;FQHPD
DPDPSLROFPMQOQOSPMLPOSGPC:QFQSQ>QOSDRDI@MR7QJPO
LIMLDRHKO9S3QMSPOJQLRFHIOSHILFRS*0SHRCKOJROS8O6PS>PL5
GQMDPHQO<S?RGPOS*0SHRCKOJROS8O6PS>PLQNPOSDRDI@MR7QJP
DPDPOQOSHR4KFKOJROSJINRHKS>ILS7R?NRSBQMSCPHSJPS@8M=O5
DPHPBQNQMSRDRS*0SHRCKOJROSFIOMRSLIOGMINSRDR>NKSHKNJRSBQM
LP?SDRDI@MR7QSHR4GKMKNDRFKS@PMPLQHIM92
.=OHRJRS:PMS,SLRJKOJROSBQMQOQOS8DM=SBIHEO6RSDPDP
LROFPMQOPSHRLRNRODRSMQFLQHNPSLRMCKSLRMCKHRSINJEAEOR
JQLLRGQS>PLPOS1I6RLI><SDPDPSLROFPMQOJPSPMLPOSGPC:QFQO
:RHRGSLEMGRMJKAKOKS;EM@ENRJK9S1I6RLI><S23EOJROSJINRHK
*0SHRCKOJROSFIOMRS,0SHRCKORSLRJRMS:PMSHKNSDRDI@MR7Q
HR4GKMKNRBQNQM<S:Q>BQMSMQFLSHIL2SJPJQ9
-,"$)$-&,"%&%-"+ +(&*
(RJHINI@NRMKOSDPFNPLQSFKLKOGKNRMKS:RLLKOJRSJRSBQN@QS;5
PMPOSMI79S.M9SM6ROS1I6RLI><S,SDQNHIOESRCLKOSO=7EFE
BENEOROS)=MLQHP/JPSHRLNRCKLS*SBQOSMRJHINI@
BENEOJEAEOE<SBESFRHKOKOS>ILSHPGPMFQ?SINJEAEOESF8HNPJQ9
#IOSJ=?PONPDPSQNPSJR:RS8O6PSSFRRGSINROSMRJHRFHIO
RNROKOJRS>RNKCKNROSF=MPOQOS,SFRRGPS>KLRMKNJKAKOKSLRHJPJPO
1I6RLI><SCESROJRSBQMSMRJHINI$QSE?DROKOKOS+0SFRRGPS;RMR5
6RLSCPLQNJPS>RNKCDRLS?IMEOJRSLRNJKAKOKSRONRGGK9
(RJHINI@NRMKOSQ?OQOQSLENNRODRJRSJRSFKLKOGKNRM
HRCRJKLNRMKOKSJQNPS@PGQMPOS1I6RLI><SENEFNRMRMRFKSFGROJRMG5
NRMRS@8MPSLRMKOSB8N@PFQSMRJHINI$QFQSQNPSQN@QNPOPOSBQMSLQCQOQO
@=ON=LS-0/JPOS7R?NRS7QNDSBRLDRFKSJEMEDEOJRS:RGR
MQFLQOQOSQLQSLRGSRMGR6RAKOKOSF8HNPOJQAQOPSQCRMPGSPGGQ9
)=MLS(RJHINI$QS.PMOPAQOQOSLIHJEAESFGROJRMGKOSQFPSGI5
DI@MR7QSQ>QOS@=ON=LSIMGRNRDRS0SQO6PNPDPSINJEAEOE
BQNJQMPOS1I6RLI><SC8HNPSLIOECGE23QM>ILSHPMJPSMRJH5
INI@NRMS@=ON=LSIMGRNRDRS,0<S:RGGRS+00S7QNDPSBRLKHIM9
!8M=OG=NPDPHQSMR4IMNRDRSBQMS:RFGRSDERHPOPFQJQMS;PSPFRF
F=MP6QSH8ONPOJQMPOSLQCQJQMSRFNKOJR9S1ROFPMS;RMS;PHRSHIL<
GRCS;RMS;PHRSHIL<S:RFGROKOSFR7MRSLPFPFQSQNGQ:R4NKS;PHR
JPAQN9S3EONRMKOSGRDRDKOKSMRJHINI@SHR4KHIM<SIOJROSFIOMR
JQAPMSE?DROSJILGIMSJPAPMNPOJQMQHIM9S(RJHINIAEOSQCSH=L=
JPSHRONKCSGPC:QFSLIHDRSQ:GQDRNQOQSRMGKMKHIM9S3QMS7QNDQOSQJP5
RNSINRMRLSJPAPMNPOJQMQNDPFQSQ>QOSDQOQDEDS:RM6RODRFK
@PMPLPOSF=MPS+0SJRLQLR9S Q>SRMRS;PMQNDPFPS,SFRRGGPS*-SMR5
4IMSHR?KNRBQNQM9S)=MLQHP/JPSGPGLQLSQFGPDQS>ILS7R?NRSINJEAE
Q>QOSMRJHINI@NRMS-5SJRLQLRJRSLRMRMS;PMDPLSQ>QO
?IMNROKHIM<SBESJRSFRANKLNKSJPAQN9SNGMRFIONRSQN@QNQS8HNP
MRLRDNRMS;RMSLQS,SFRRGNQLSDPFRQJPS+-0SENGMRFIOSHR4KNJKAK
QJJQRSPJQNQHIM9S3ES:RFGRSQ>QOSJPSB=H=LSMQFL9S1QDSQFGPM
@=OJPS+-0SENGMRFIOSHR4ROSBQMSLQCQOQOS+-0/O6QS:RFGRFK
INDRHK92
Yaz aylarında sık görülen
alerjik göz rahatsızlıkları,
havaların soğuması ile birlikte yerini göz
enfeksiyonlarına bırakıyor
Enfeksiyonlar da önlem
alınmadığı takdirde birçok ciddi
göz hastalıklarına neden olabiliyor.
Bu hastalıklar arasında neredeyse
ilk sırayı da ‘kanlı göz’ diye bilinen
adenoviral konjonktivit hastalığı
alıyor. Kanlı gözün, göz
kapaklarının iç yüzeyini ve gözün
beyaz kısmını kaplayan ince ve
saydam zarın konjonktivanın adenovirus tarafından enfekte edilmesiyle ortaya çıkan bir hastalık
olduğunu söyleyen göz hastalıkları
uzmanı Op. Dr. Cüneyt Karaarslan,
hastalığın çok hızlı bulaşmasından
dolayı ciddi iş kaybına neden
olduğunu kaydetti. Karaarslan,
“Hastalığın yayılma hızını azaltabilmek için gerekli önlemlerin
alınmasına azami özen gösterilmesi gerekiyor.” dedi.
Virüsün kişilerin solunum
yollarındaki veya gözlerindeki
salgılar ile temasta bulunulması
halinde bulaşıcı olabileceğini vurgulayan Dr. Cüneyt Karaarslan,
“Virüs vücuda alındıktan 4-10 gün
sonra enfeksiyon belirtileri başlar.
Hastalığı boyunca da kişi aktif
bulaştırıcıdır. Belirtiler başladıktan
bir hafta sonra gözün şeffaf
tabakası olan kornea da beyaz noktalar oluşabilir. Bu noktalar batma
ve bulanık görmeye neden olurlar.
Noktalar yüzeysel ise 2 haftada
geçebilir, derinlere inerse iyileşme
aylar hatta yıllar alabilir”dedi.
"GÖZDE SULANMA, BATMA
HİSSİ, KIZARIKLIK OLABİLİR"
Dr. Cüneyt Karaarslan, hastalığın
bulaşıcı olduğunu vurgularken,
hastalığın aile içi bireylere
geçişinin oldukça sık olduğunu
söyledi. Göz şikâyetlerinin ani bir
şekilde başladığını belirten Dr.
Karaarslan, "Gözde sulanma, batma hissi, kızarıklık ve ışık
rahatsızlığı olur. Çapaklanma ön planda değildir. Kişilerin yarıdan
fazlasında bir göz öncelikle ve daha ağır etkilenirken diğer göz daha
rahattır. Tipik olarak göz kapakları
şişer. Ağır vakalarda göz beyazında
boyanma tarzında kanamaya bağlı
kırmızılık, hastalığın adını koysa da
sanıldığı kadar sık değildir. Kulak
önünde ağrılı beze oluşması da
tipik özelliklerindendir." dedi.
"KORUNMAK İÇİN ELLERİNİZİ
TEMİZ TUTUN"
Görme bulanıklığına da neden
olan kanlı göz hastalığının tedavi
yöntemlerine ilişkin bilgi veren Dr.
Karaarslan, şunları söyledi: "Tedavi, şikayetleri azaltmaya yöneliktir. Etkili bir antiviral ilaç bilinmemektedir. Soğuk pansuman ve
suni göz yaşlarının faydası
olmaktadır.
Bakterilerin tabloya eklenmemesi için antibiyotik damla verilir. Kortizonlu göz damlaları gerek
duyulduğunda kullanılır. Erken
dönemde müracaat eden
hastalarımızın şifaya daha çabuk
ulaşabilmektedirler. Hastalık, genellikle 2-3 hafta devam etmektedir. İlk
2 hafta boyunca bulaştırıcı
olunduğu için sık sık ellerin sabunla yıkanması önerilir. Bu dönemde
kontak lens kullanımına ara verilmelidir."(CİHAN)
SAYFA 14
SONDAKiKA GAZETESİ >>
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
Kasım
2014
Cumartesi
1ubat
2013
Perşembe
14 GÜNCEL722
Bayraklı Belediyesi evi
kül olan aileye sahip çıktı
Bayraklı'da yaşayan ve ihtiyacı olan herkese eşit mesafede hizmet verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “İhtiyaç sahiplerine elimizden geldiğince yardımda bulunuyoruz. Onların acılarını paylaşarak, destek olup, mutlu edebiliyorsak, bu bize yetiyor” dedi
B
Dersimiz yeni
hizmet binası
Bornova Belediyesi, birimleri
tek çatı altında toplayarak
vatandaşa verilen hizmetin
kalitesini arttırmak amacıyla
yeni belediye binası için çalışmalara başladı. Dokuz Eylül
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri Bornova’nın ihtiyaçlarını karşılayabilecek
nitelikte bir hizmet binası
tasarlamak için harekete geçti.
Projelerini tamamlayan
öğrenciler, aynı zamanda
Yüksek Mimar olan Bornova
Belediye Başkanı Olgun Atila’nın da yer aldığı jüriye
tasarımlarını anlattı. Başkan
Atila, öğrencilerin yenilikçi
fikirlerle yaptıkları projelerin
yeni hizmet binası için büyük
katkı sağlayacağını söyledi.
Bornova Belediyesi, farklı
noktalarda verilen hizmetlerin
tek çatı altında toplanması
için yapılacak yeni belediye
hizmet binasının ilk çalışmalarını Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
öğrencileriyle başlattı. Bütün
çalışmaların ilçede yaşayanların ve onlara hizmet
götürenlerin ortak fikirleriyle
yapılması ilkesinin benimsendiği Bornova’da, yeni
hizmet binası için de ilk adım
bu anlayışla atıldı. İlçenin
tamamını üniversitelerin kampüs alanı gibi öngören yaklaşımla pek çok lisans ve
lisansüstü öğrencisi farklı
konularda projeler hazırlarken, yeni hizmet binası üzerinde çalışan Dokuz Eylül
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencilerinin ilk
çalışmaları şekillendi.
Proje dersi konusu olarak
Bornova Belediyesi Hizmet
Binası Projesi’ni çalışan
öğrenciler, jüri karşısında
tasarılarını anlatıp, farklı yaklaşımlar ortaya koydular. Aynı
zamanda Yüksek Mimar olan
Bornova Belediye Başkanı
Olgun Atila’nın da yeraldığı
jüri, öğrencilerle projeleri
hakkında görüş alışverişinde
bulundu. Öğrenciler, jürinin
yaptığı değerlendirmelerin
ardından projelerini revize ederek dönem sonunda son şeklini verecek.
(HABER MERKEZİ)
Okullara 1
milyonluk
yatırım
ayraklı’da elektrik kontağından çıkan
yangında evleri kullanılmaz hale gelen acılı
ailenin yardımına Bayraklı Belediyesi koştu.
Zor durumda olan vatandaşların imkanlar dahilinde
ihtiyaçlarını karşılayan belediye ekipleri, evi kül
olan iki çocuk sahibi Mustafa-Gamze Tetik ailesinin
evini boyadı. Aileye eşya, gıda ve giysi yardımı
yapıldı. Hurdacılık yapan babaya bir kargo şirketinde iş bulundu. Bayraklı Belediyesi, ilçe sınırları
içinde yardıma muhtaç ailelerin imkanlar dahilinde
desteklerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde elektrik kontağından çıkan yangında evi kullanılmaz
hale gelen Mustafa-Gamze Tetik çiftinin yardımına
Bayraklı Belediyesi yetişti. Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri evin badana ve boyasını yaparken, Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü tarafından da aileye eşya, gıda ve giysi yardımında bulunuldu. Aileye ayrıca
nakdi destek de sağlandı.
HER ŞEYİMİZİ KAYBETTİK AMA…
Bayraklı Belediyesi’nin desteği ile ayakta durduklarını belirten Mustafa Tetik, yaşadıklarını şöyle
anlattı: “Bayraklı Cengizhan Mahallesi 1620/33 sokakta kiracı olarak
yaşıyoruz. Geçimimizi hurdacılık
yaparak kazanıyorum. Eşim ve iki
çocuğumuzla alışverişe çıkmıştık.
Biz evde yokken yangın çıkmış.
Komşularımızın fark edip, itfaiyeye
haber vermesiyle yangın
söndürülmüş ve biz de eve
geldiğimizde ev tamamen kül olmuştu. Sevindiren olay evde kimsenin olmayışıydı. O nedenle ne
çocuklarımız ne de biz zarar gördük.
Ancak evde bulunan her şeyimizi
kaybettik. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında tüm
eşyalarımız kullanılamaz hale geldi ve çaresiz
kaldık. Yatacak yerimiz de yoktu. Bayraklı
Belediyesi'ne başvurdum ve hemen ekipler harekete
geçerek, eve gelip inceleme yaptılar. Evimizi boyayıp, badanasını tamamladılar. Tüm gerekli eşya,
kıyafet hatta çocuklarımıza oyuncak yardımında
bile bulundular. Bin liralık nakdi yardım da yapıldı.
Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederiz. Son olarak bir kargo şirketinde bana iş bulundu. Artık sigortalı olarak çalışıp, ailemin geçimini daha güzel
sağlayabileceğim ve hayatımıza kaldığımız yerden
devam edeceğiz".
Eğitime ve eğitim kurumlarına verdiği
destekle adından söz ettiren Karşıyaka
Belediyesi, yerel seçimlerin ardından ilçe
sınırlarındaki okullara toplam 1 milyon liralık yatırım yaptı. Eğitim yuvalarının fiziki
ve sosyal ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Başkan Akpınar “Geleceğimizin teminatı öğrencilerimize iyi bir eğitim imkanı
sağlamak için çalışmalara devam edeceğiz”
dedi. Fen İşleri ekipleri ile birlikte bakım-
“HERKESİN BELEDİYESİYİZ”
Bayraklı'da yaşayan ve ihtiyacı olan herkese eşit
mesafede olarak, imkanlar dahilinde gerekli tüm
desteklerin sağlandığını ve göreve geldiğinden bu
yana bu uygulamanın düzenli olarak devam ettiğini
belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ,
“Biz herkesin belediyesiyiz. ‘İnsanın girdiği her
onarım yapılan okulları gezen Karşıyaka
Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar
öğrencilerin sevgi gösterileri ile karşılaştı.
Yaklaşık 8 ay süren çalışmalar sonucunda,
Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Destek
Hizmetleri müdürlükleri tarafından 7 okula
çocuk oyun parkı ve zeminin kauçuk
döşeme işi yapıldı.
16 okulun bahçesine bitkilendirme,
ağaçların budanması, otların temizlenmesi
yere belediye hizmeti de girecek’ parolasıyla, ayrım
yapmadan çalışıyoruz. Dolayısıyla ilçemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine de elimizden geldiğince
yardımda bulunuyoruz. Onların acılarını paylaşarak,
destek olup, mutlu edebiliyorsak, bu bize yetiyor”
dedi.
(HABER MERKEZİ)
gibi hizmetler gerçekleştirildi.
BAKIM ONARIMLAR TAMAM
27 ayrı okulda bank, çöp kovası, korkuluk, basketbol potası, bahçe kapısı, okulun
ve bahçe duvarlarının boyaması yapıldı.
Ayrıca ihtiyaç olan okulların tuvaletlerinin
yenilenmesi, bahçelerine asfalt atılması, yolların onarılması, kapılarının onarılması gibi
hizmetler de sağlandı.
EĞİTİME DESTEK SÜRECEK
Çocuklara yapılan yatırımın geleceğe
yapılan yatırım olduğunu belirten Başkan
Akpınar “Geleceğimizi emanet ettiğimiz
çocuklarımızın daha modern ve sağlıklı ortamlarda eğitim almaları için çalışıyoruz. Bu
kapsamda okullarımızın fiziki şartlarını iyileştirmek için gerekli desteği veriyoruz. Eksikleri tek tek tamamlamaya devam edeceğiz” dedi. (HABER MERKEZİ)
bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca
Soldan sağa:
1. Özensiz, üstün körü yapılan. 2. Borsada kesin vadeli
değerlerin kuru ile prim değer kuru arasındaki fark. – Sık
sık küçük ve önemsiz kazalar yapan kimse. 3. Geçmişte işlenmiş, mahkemece cezalandırılmış suç. 4. Sarma, kuşatma. – Kısa çizme. 5. Giyeceklerde takım. – Bir tür parlak
kumaş. 6. Basit şekerlerin genel adı. – Olmamış meyve. –
Donuk renkli. 7. Erzincan ilinin bir ilçesi. 8. Bilgiçlik taslayan kimse. – 106 taşla oynanan bir şans oyunu. 9. Çok sıkıntıya katlanmış kimse. – Bir cetvel türü. 10. Bir ilimiz. –
Madencilikle uğraşan kuruluşumuzun kısaltması. 11. İlave.
– Endonezya’nın plaka işareti. – Bir askeri birliği kısaltması. 12. Sapaklık, aykırılık. – Bir renk. 13. Geveze. 14. Kalın
sicim. – Aylardan biri. 15. Diyarbakır ilinin eski adı. – Tantalın simgesi. 16. Yağmur geçirmeyen bir tür üstlük. – Sevgili. 17. Osmanlı imparatorluğu döneminde Macaristan ve
Hırvatistan’da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen
unvan. – Dişi deve. 18. Maksat, gaye, erek. – Para ve değerli evrakların saklandığı çelik dolap. 19. Sapı kısa, küçük
odun baltası. – Bağ budamaya ve ağaç kesmeye yarayan
bir tür eğri bıçak. 20. İhtimal.
Yukarıdan aşağıya:
Dünkü bulmacanın cevapları
1. Laf getirip götüren. – İsyan eden, başkaldıran. – Kastamonu ilinin bir ilçesi. 2. İki borunun birbirine birleştirildiği
yer. – Hoşlanma. – Zincirden yular veya ayak kösteği. –
Orta Amerika’da bir ülke. 3. Orta. – Güreşte bir oyun. –
Avrupa’da prenslikle yönetilen küçük bir devlet. 4. Erden
çavuşa kadar olan askerlere verilen ad. – Bitkin duruma
gelmek. – Becerikli, usta. – Denizli ilinin bir ilçesi. 5. Merdiven ayaklarından her biri. – Alakok. – Kiloamperin simgesi. 6. Hararet. – Gözleri görmeyen. – Nişastayı parçalayarak şekere çeviren bir enzim. – Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuşu. 7. Yapı, yontu gibi şeylerin küçük örneği. – Avrupa’da kullanılan bir soyluluk sanı. – Müsaade. –
Sert. 8. Bilimsel niteliği olan. – Astatinin simgesi. – Bir yüzey ölçü birimi. – Kanuni. 9. Eski Mısır’da bir tanrı. – İyilik, ihsan, lütuf. – Ağzı geniş tek kulplu su kabı. – Bal yapan böcek. 10. Uzak. – Eğreti dikiş. – Tüketiciyi korumak
amacıyla, özellikle ihtiyaç maddeleri için devletçe belirlenen fiyat. – Yumurtanın bir bölümü.
SAYFA 15
SONDAKiKA GAZETESİ >>
15 SPOR
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
22
17Kasım
Şubat 2014
2013 Cumartesi
Perşembe
Yıldız futbolcu Deniz Naki’den, Yavuz Atalay’a; gündem değiştirecek açıklamalar…
“DÖVMEMDEN ÖTÜRÜ
TEHDİTLER ALIYORUM”
Dersim olaylarının tekrar gündeme geldiği şu günlerde, “Dersim 62”
dövmesiyle dikkat çeken ve 4 büyüklerin listesinde olan futbolcu Deniz Naki; Sondakika
Gazetesine oldukça ilginç açıklamalarda bulundu. Naki; hedef gösterildim, dedi
Koluna yaptırdığı “Dersim 62” dövmesiyle gündeme
gelen Gençlerbirliği futbolcusu Deniz Naki futbolculuk
hayatını ve sosyal yaşamını anlattı. 9 Temmuz 1989’da
Almanya Düren’de doğan Deniz Naki’nin ailesi Dersim’den 1970’lerde Almanya’ya gitmiş. Futbola Düren
77 takımında başladıktan sonra Bayer Leverkusen altyapısında 6 sene futbol oynayan Deniz Naki, sırasıyla
Rot Weiss Ahlen’de kiralık, St. Pauli’de 3 sezon ve 1
sezon da Paderborn’da futbol oynadıktan sonra bu sezon başında Gençlerbirliği’ne transfer oldu. Almanca,
İngilizce, Türkçe ve Kürtçe olmak üzere 4 dil bilen Deniz Naki, Sondakika’ya özel açıklamalarda bulundu.
ren birçok mesaj aldım ve bir anda hedef oldum. Tabi
insan ister istemez üzülüyor. İnsanlar niye ayrımcılık
yapıyor diye de sinirleniyorum. Dışarıya çıktığımda da
zaman zaman kolumdaki “DERSİM 62” yazan dövme
yüzünden tepki gördüm. Mesaj mı veriyorsun ya da
başka art niyetli düşüncen mi var tarzında yaklaşımda
bulunuyorlar. Türk, Kürt, Alevi, Sünniliğe ya da siyasal
görüşe göre ayrımcılık olmamalı. Bana göre insan olduktan sonra gerisi önemli değil. Gereken açıklamayı
sosyal medya üzerinden yaptık ve inanılmaz büyük bir
destek gördüm. Beni yalnız bırakmayan herkese tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Destek görmek istediğim vebeni şaşırtan desteklerini beklemediğim birçok
insan destekledi beni bu da tabi ki çok sevindirici. Fatih
Terim beni destekleseydi ya da herhangi bir söylemde
bulunsaydı tabi ki sevinirdim. Benim insanlarım ve benim gibi düşünenlerin, yaşayanların destek olması bana
yeter.
ÖZEL
röportaj
Futbola başlama hikayen nasıl oldu?
Ailen destek oldu mu?
Futbola mahalle arasında oynayarak başladım. Sonra semtimizde bulunan kulübe arkadaşlarımla beraber
gittik. Ailem bana her zaman futbol oynamam konusunda destek oldu. Küçük kardeşim de futbol oynuyor. Aslında aileden futbola bir eğilimimiz ve yeteneğimiz var.
Bir hedef seçtiğim zaman elimden geldiğince çaba gösteriyorum. Çünkü kaybetmeyi hiç sevmeyen ve sürekli
çalışan biriyim. Bu neden ile keşfedildim ve futbol hikayem bu şekilde başladı.
Selçuk Şahin de Dersimli ve 62 numaralı forma
giydi. Ona bir tepki olmamıştı bu konuyla ilgili...
Kişiler hakkında bir şey söylemem doğru olmaz. Sinan Kaloğlu da Dersimli, bu konuda ona da çok teşekkür ediyorum. Her zaman destek oldu. Ben Dersimli olduğum için Dersimliyim diyorum. Herhangi bir yönelim ya da söylem ile de hareket etmiyorum.
Kaybetmeyi sevmeyen yapın saha içindeki hırçın
tavırlar takınmana sebep oluyor mu?
Ben küçük yastan bugüne kadar futbolu sürekli
kendimden yasça büyük arkadaşlar ile oynadığım
için aşırı derecede motivasyona ve tabiki de hırsa
sahibim. Ama sınırlarımı asla aşmam ve hırçınlık yapmam.
Bayer Leverkusen döneminde
önemli başarılara da imza attın...
Bayer Leverkusen’de oynarken çok başarılıydım.
Almanya Genç Milli Takımı’na seçildim ve uzun süre
hem milli takımda, hem de altyapıda oynadım. U19 ile
Almanya şampiyonluğu yaşadım. Bayern Münih’le Leverkusen Stadı’nda final oynadık, Tony Kroos ve
Thomas
DERSİM’DE FUTBOL
AKADEMİSİ
KURACAĞIM
Dersimspor
Dersim halkı ya da ı?
m
ile ilgili projen var
Dersim halkı olsun,
Dersimspor olsun, rdımcı olmak ister.
insan her zaman ya iği kadarıyla yarld
Ben de elimden ge orum. İleride Derıy
lış
ça
a
ay
m
dımcı ol
ademisi kurma ha
sim’de bir futbol ak eki ve Almanya’daki
’d
yalim var. Dersim
zandırmadakatkıda
ka
a
ol
tb
gençleri fu
um.
bulunmayı istiyor
yük bir bölümünü
Futbol hayatının büki geriye kalan vakit
kaplıyor elbette, pe
nasıl geçiyor?
iailemle vakit geçir
Arkadaşlarımla ve eyi ve bilardo oynarim. Sinemaya gitm lde müzik dinler ve
ne
maya giderim. Ge et Kaya ve Ferhat
m
Ah
.
um
ur
ok
p
nkita
im ve her zaman di
Tunç en beğendiğ ır. Tatillerde genelde
lediğim sanatçılard . 1 hafta Dersim’e
um
Almanya’da oluyor ve Munzur çevresinim
kagidiyorum. Ders
rsim festivaline de
de geziyorum. De a Temmuz’da
tılmak istiyorum amn yine katılamayaiçi
r
kampta olacağım
ivaline de başka bi
st
fe
im
rs
De
.
m
ğı
lca
ge
a
ım
an
m
n bir za
tarihte ya da uygu tılmayı düşünüyoka
da
un
m
mesi duru
rum.
23 olmasının
Forma numaranın mı?
r
özel bir anlamı va
şlarla basketbol
Almanya’da arkada sketbolcu olurdu
r ba
oynarken herkes bi an’ı seçerdim. St.
rd
ben de Michael Jo
duğumda da 23 nu
Pauli’ye transfer ol n onu seçtim. Gençmara boş olduğu içi durum oldu.
nı
lerbirliği’nde de ay
Müller’e rakiptik. 2-1 kazanmıştık, maçı 22 bin 500 kişi
izlemişti. O dönemde Almanya Genç Milli Takımı ile
Avrupa şampiyonluğu yaşadım. Benim için çok iyi tecrübelerdi. Leverkusen A takımı ile antrenmana çıkmaya
başladım ve Leverkusen 2’de futbol oynamaya devam
ettim. Leverkusen2 takımı amatör bir takım olduğu için
Rot Weiss Ahlen’in teklifi üzeri onların takımına altı ay
kiralık gittim.
ST. PAULİ TÜRKİYE’NİN BEŞİKTAŞ’IDIR
Ardından St. Pauli kariyerin başladı. Orada oynamak nasıldı? Sence St. Pauli Türkiye’deki hangi
kulübe benziyor?
3 sene St. Pauli’de oynadım ve orada gösterdiğim
performans ile ismim duyuldu. Gerek taraftarıyla gerek
takım ile benim için çok olumluydu. İlk senede de 1.
Lig’e çıktık ve kulüp adına önemli başarılara imza attık.
Bence St. Pauli ve taraftarı Beşiktaş kulüp ve taraftarı
ile birebirdir. St. Pauli’deki performansıma taraftarların
da büyük katkısı oldu. Beni kendilerinden biri gibi gördüler ve o şekilde davrandılar. Siyasi görüşüm ve futbola bakış açım onlarla aynı olduğu için de bir bütünlük
sağladık. 90 dakika boyunca ve skora göre değişmeksizin hep destek olurlardı. Onların desteğiyle futbol oynamak da benim için gurur vericiydi.
St. Pauli’de oynarken olaylı Hansa Rostock maçı
vardı. O maç için neler söyleyeceksin? Rakip taraftara yönelik kafa kesme işareti yapmıştın.
O maçtan birkaç hafta önce Alemannia Aachen ile
oynadığımız maçta bir taraftarımız tribünden düşerek
hastaneye kaldırmıştı. Hansa Rostock maçında da o olaya atıfla taraftarın maketini tribünden attılar ve tüm maç
boyunca hakaret ettiler. Ben de o maç yedek başladım.
Isınmaya başladığımda da bana çakmak ve para attılar.
Tüm bu olaylardan sonra oyuna girdim ve skoru 2-0’a
getiren golü attım. Gol sevincinde de öyle bir hareket
oldu.
St. Pauli’den Paderborn’a geçiş nasıl oldu? O dönem
de adın Türkiye’de büyük takımlarla anılıyordu.
St. Pauli’de 3 yıllık kontratımı tamamlamıştım. Türkiye’deki birçok kulüpten teklif gelmişti. Ben 1 sene
daha Almanya’da futbol onamak istemiştim. O sebepten kabul etmedim. O dönem St. Pauli’deki hocam
Köln’e gitti. Bana da teklif geldi ama anlaşamadık. Paderborn’a gittim. Orada 23 maç oynadım ve Gençlerbirliği’ne transfer oldum.
BU SEZON BENİM İÇİN İYİ GEÇMEDİ
Gençlerbirliği’ndeki performansından memnu
musun, nasıl bir sezon geçti senin adına?
Geçtiğimiz sezon benim için çok iyi geçmedi.
İstediğim şekilde performansımı gösteremedim.
Gençlerbirliği ile yolların ayrıldı…
Hayırlısı olsun.
Almanya ile Türkiye futbolu arasında
nasıl bir fark var?
Almanya’da çok farklı futbol oynanıyor. Defans ve
taktik olarak Almanya daha önde ama Türkiye’de
ise teknik futbolcu sayısı fazla olduğundan futbol
daha çok bu şekilde gelişiyor. Ayrıca Alman futbolunda genelde ne siyaset nede futbolcuların özel konumları ya da görüşleri tatbiki ırkçı veyahut dışlayıcı söylemimler olmadığı sürece öne çıkmıyor.
Almanya’da Türklerle de beraber
futbol oynadın değil mi?
Evet, Mahir Sağlık’la St. Pauli ve Paderborn’da beraber oynadım. Çok iyi oyuncu-
dur, bana ağabeylik yaptı, çok destek oldu. Ömer Toprak’la Alman Ümit Milli Takımı’nda beraber oynadık
ve Avrupa şampiyonluğunu kazandık. Olcay Şahan’la
rakip olduk. Çok yetenekli ve çok sevdiğim bir futbolcudur.
TEKLİF GELMEDİ
Almanya Milli Takımı’nın genç takımlarında
oynadın, Türkiye’den de teklif geldi mi?
Çok küçük yaştan itibaren Almanya Milli Takımı’nda oynamaya başladım. U 15 Milli Takımı’nda oynarken Türkiye’ye karşı oynadım. 1. maç 5-3 Almanya
kazanmıştı, o maç 2 gol atmıştım. 2. maç da 2-1 Almanya kazanmıştı ve ben o maçta da 1 gol
atmıştım. O zaman Hami Mandıralı,
Abdullah Ercan ve Ogün Temizkanoğlu Türkiye için oynamamı teklif
etmişlerdi. O zaman Almanya ile
Avrupa Şampiyonası’na gitme durumum olduğu için olumlu cevap veremedim. Sonrasında ise bana bir
teklif gelmedi.
“Türkiye’yi ve futbolu bırakırım” açıklaması
yapmıştın, kararın değişti mi?
Bu cümleyi tabi ki insan istediği yere çekebiliyor. Tepki görsem bile kaçmak ya da bırakıp gitmek
benim adıma yakışmaz. Eminim gitmemi isteyenler
de vardır ama ben elimden geldiği kadar Türkiye’de
kalacağım ve mücadeleme devam edeceğim.
Dersim dövmene, şehrin plakası olan 62’yi eklemişsin. 1938’de yaşananlara atıf yapıp 38’i neden tercih
etmedin? Başka dövmelerin de var mı?
4-5 sene önce yaptırdığım bir dövme. Siyasi olarak
düşünmediğim için yaptırdım, siyasi düşünseydim zaten 62 yazdırmaz, 38 yazdırırdım. Ben dövmeyi Dersim’le gurur duyduğum için yaptırdım. Ben bu dövmeyi
yaptırdığımda Dersim ve 62 olan plaka numarası benim
için bir bütündür. 62 yerine başka bir rakam yazdırma
konusunda ise şunu söyleyebilirim, benim Türkiye’ye
karşı bir tepkim yok. Benim savunduğum gayet anlaşılır
bir şey. Bir tane ülke var ve bu ülke
Almanya formasıyla Türkiye’ye
karşı oynamak ve gol atmak nasıl bir duygu?
Tarif edilmesi zor bir duygu…
Zaten genel anlamda iki kültür arasında kalıyor ve yaşıyoruz. Almanya’da benim ülkem ve diğer yanda da
kendi insanlarıma karşı oynayınca bir
tuhaf oluyorum.
Mesut Özil, Almanya’yı; Halil-Hamit Altıntop
kardeşler ve Nuri
Şahin ise Türkiye’yi seçmişti.
Milli takım oyuncu kariyerini nasıl etkiliyor?
Tercihler için bir şey söyleyemeyeceğim. Herkes
kendini nereye ait hissediyorsa, kalbi hangi ülke için
atıyorsa orada oynayabilir. Milli takım gönül işidir. Mesut sadece Almanya’yı seçtiği için Real Madrid’te ya da
Arsenal’de oynadı görüşüne katılmıyorum. Nuri ve Hamit de Real Madrid’te oynadı. Bana göre Arda Turan,
Türkiye Milli Takımı’nda oynayan en iyi oyuncudur.
Atletico Madrid’le dünyanın en iyi ligi olan İspanya’da
şampiyon oluyorsa önemli başarıdır.
Kariyer planlaman nasıl olacak? Avrupa’ya
geri dönmeyi düşünüyor musun?
Ben Türkiye’ye kendimi göstermeye geldim. Hayalim tabi ki büyük kulüplerde futbol oynamak. Bu yüzden bunu yaptıktan sonra Avrupa’da oynamak gibi bir
hedefim var.
Almanya A Milli Takım’da oynamadığın için Türkiye forması giyebilirsin. Türkiye’den davet gelse oynar mısın?
U20’ye kadar neredeyse tüm yaş kategorilerine oynadım ama Hansa Rostock maçındaki olaylardan sonra
milli takıma çağırılmadım. Almanya A Milli Takımı’nda oynamadığım için Türkiye Milli Takımı için oynayabilirim. Davet edilirsem oynarım.
FATİH TERİM DE DESTEKLESEYDİ SEVİNİRDİM
Kolundaki “Dersim 62” dövmesi nedeniyle bazı sorunlar yaşadın. Örneğin Dani Alves’e yapılan ırkçılık karşısında Fatih Terim başta olmak üzere Türkiye’de herkes tepki gösterdi. Sen bu şekilde bir destek görmek ister miydin?
Sosyal medya üzerinden bana yönelik hakaret içe-
içinde 32'yi aşkın dil ve kültür yaşıyor. Kimse kimseden üstün değil. Nazım’ın dediği gibi
bu ülkede “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine” diyorum ben de. Evet, başka
dövmelerimde var.
TÜRKİYE’DE ZORLUK DAHA FAZLA
Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli futbolculara
tavsiyelerin nelerdir? Türkiye de futbol oynamak
nasıl bir seçenek?
Bundesliga’da oynayabiliyorsanız Almanya’da kalmalarını tavsiye ederim. Çünkü Almanya’da kendinizi
gösterme imkanınız çok farklı ve sistematik çalışıyor.
Küçük yaştan itibaren oradaki futbola yönelik yetiştiriliyorsunuz. Futbolcunun gelişimi için gerekli olan spor
kulüpleri ya da okullarına gidebilme şansına sahip oluyorsunuz. Maddi açıdan aynı seviyede olmayan insanlar
için sürekli bir şans ya da seçenek oluyor. Maalesef
Türkiye’ye baktığımızda ister 1. Lig takımları olsun ister milli takım oyuncuları olsun en alttan en tepeye çıkana kadar çok aşırı zorluklar ile gelen oyuncuların sayısı çok. Bunun nedeni de genelde maddiyat oluyor.
TEK SORU TEK CEVAP
Dersim: GURUR
Munzur: HAYAT
Pertek: AŞK
ST Pauli: UNUTULMAZ
Gençlerbirliği:
GELECEĞE ANAHTAR
Almanya: ELİM
Türkiye: AYAĞIM
Ankara: EViM
Futbol: YAŞAM
Dövme: TUTKU
SAYFA 16
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
Kentin farklı bölgelerinde kent dönüşümü hazırlıklarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi,
İzmir-Aydın-Çeşme otobanı yanındaki 32 hektarlık alanda gerçekleştireceği dönüşümün uygulama projeleri için 8 Aralık’ta ihaleye çıkıyor
www.sondakikagazetesi.com
22 Kasım 2014 Cumartesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere için ihaleye çıkıyor
Adım adım dönüşüm
Altına yeni yılda
indirim dopingi!
İzmir Kuyumcular Odası Başkanı
Baransel, "Yıla iyi bir başlangıç için
26-31 Ocak'ta tüm kuyumcularımızla bir kampanya yapıyoruz, bu kampanyayla pırlantada yüzde 50, 14-18
ayar ürünlerde yüzde 25-30 arası indirim yapacağız. Krizden çıkacağız"
dedi Kredi kartıyla taksitli satışa getirilen yasakla satışların düşmesinden şikayet eden kuyumcular, kredi
kartına 4 taksit imkanı tanınmasının
ardından hazırladıkları pırlanta ve
altında yüzde 25-50 aralığında indirim kapanyasıyla 2015'e umutla
bakmaya başladı. İzmir Kuyumcular
Odası Başkanı Turgay Baransel, geride kalan turizm ve düğün sezonuna ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kuyumculukta geleneksel olarak düğünlerin yapıldığı
ve turizm hareketliliğinin yaşandığı
yaz sezonunu, özellikle şubat ayı itibariyle kredi kartıyla taksitli satışa
getirilen yasaklamayla sıkıntılı geçirdiklerini ifade etti. Bu durumun
kuyumcuların hem turizmden pay
almalarını hem de düğünlerde altın
takı geleneğinin sürdürülmesini zorlaştırdığını dile getiren Baransel,
şunları söyledi: "Kredi kartının kullanılamayışı alışverişi engelledi. İnsanlar düğünlerde para takmaya başladı. İstanbul Kuyumcular Odası ile
yaptığımız görüşmelere göre bu dönemde altın satışlarında yüzde 55 civarında düşüş oldu. Kredi kartıyla 4
taksit imkanı tanınmasıyla piyasa toparlanmaya başladı ama bu arada
düğün sezonu bitti, inşallah gelecek
yıl daha iyi olacak. Turizmde de dışarıdan gelen kişi bir şey alacağı zaman cebinde parayla gelmiyor, kredi
kartıyla geliyor. Herkesin cebinde
kredi kartı var, kimsenin cebinde 2-3
bin lira yok. Kars'tan gelen bir vatandaş, buraya tatile geldi, eşi bir şey
beğendi, 2 bin lira... Neyle alacak,
taksit olmayınca da tek slip almıyordu. 4 taksit uygulaması yeni sezona
olumlu yansıyacaktır."
-Kuyumcular yıla iyi başlangıç
için kampanya hazırlığında
Baransel, yıla iyi bir başlangıç yapmak için kuyumcu esnafı olarak ciddi bir kampanya hazırlığı içinde olduklarını belirtti. İzmir'de yeni yılda
23-26 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Jewex Mücevher Altın Gümüş
Alyans Takı Saat Fuarı'nın hemen
ardından tüm kuyumcuların katılımıyla indirimli satış kampanyası düzenleyeceklerini dile getiren Baransel, şunları kaydetti: "Yıla iyi bir
başlangıç için 26-31 Ocak'ta tüm
kuyumcularımızla bir kampanya yapıyoruz, bu kampanyayla pırlantada
yüzde 50, 14-18 ayar ürünlerde yüzde 25-30 arası indirim yapacağız.
Bunu tüm arkadaşlarla görüştük. İnşallah bunu her tarafa yayacağız. İşçiliklerimizden fedakarlık yaparak,
vatandaşın 14-18 ayara, takı ürününe daha fazla yönelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. 26- 31
Ocak'ta tüm kuyumculardan aynı
şekilde bu indirimden faydalanabilirler." (AA)
SANDIKTAN REKTÖR
PROF.DR.AKHAN ÇIKTI
İzmir’in yeni nesil devlet üniversitesi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde ilk seçim heyecanı yaşandı. Kurucu Rektör olan mevcut Rektör
Prof.Dr. Galip Akhan ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof.Dr. Lütfullah Gündüz’ün
rektör olmak için yarıştığı seçimde
292 öğretim üyesi oy kullandı. Sandık kurulunun oluşturulmasından
sonra rektör adayı belirleme seçimi
için oy kullanma işlemi başladı. Oylarını kullanmak için sabahın erken
saatlerinden itibaren İKÇÜ Çiğli
Ana Yerleşkesi Konferans Salonunda hazır bulunan öğretim üyelerinin
tercihi 173 oy ile Rekktör Akhan'dan yana oldu. Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Lütfullah Gündüz ise 100
oy aldı.
Sandıktan 12 isim çıktı
2 rektör adayı ile gidilen rektör adayı belirleme seçiminde sandıktan 12
rektör adayı ismi çıktı. Buna göre
Rektör Prof.Dr.Galip Akhan 173 oy,
Prof.Dr.Lütfullah Gündüz 100 oy,
Prof.Dr.Turan Gökçe 2 oy,
Prof.Dr.Saffet Köse 2 oy,
Prof.Dr.Tancan Uysal 2 oy,
Prof.Dr.İbrahim Kocabaş 1 oy,
Prof.Dr.Hayrettin Usul 1 oy,
Prof.Dr.Mehmet Ali Malas 1 oy,
Prof.Dr.Gökhan Köylüoğlu 1 oy,
Prof.Dr.Keramettin Tezcan 1 oy,
Prof.Dr.Tansel Tanrıkul 1 oy,
Prof.Dr.Musa Genç 1 oy aldı. 6 oy
ise geçersiz sayıldı.
YÖK'e 6 isim bildirilecek
Oyların açıklanmasının ardından
YÖK'e bildirilecek, eşit oy alan
adayların sıralaması için kura çekildi. Buna göre sıralama şu şekilde
gerçekleşti:
1- Rektör Prof.Dr.Galip Akhan
2- Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Lütfullah Gündüz
3- Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Turan Gökçe
4- İslami İlimler Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Saffet Köse
5- Rektör Yardımcısı,Diş Hekimliği
Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Tancan
Uysal
6- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hayrettin
Usul
Oy sonuçlarını değerlendiren Rektör Prof.Dr.Galip Akhan, “ Seçimden yüzde 63 oy yüzdesi ile birinci
aday olarak çıktım. Seçimin diğer
güzel tarafı ise katılımın yüzde 98
olmasıydı. Bu üniversitemiz için
çok güzel bir oran. Öğretim üyesi
arkadaşlarımızın bu katılımı ve teveccühlerinden dolayı çok mutluyum” dedi. (HABER MERKEZİ)
Kent dönüşümünde “uzlaşma ve yerinde dönüşüm” prensipleriyle hareket eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, 32 hektarlık alanı kapsayan
Uzundere projesi için uygulama proje ihalesine
çıkıyor. Bugüne kadar bölge halkını bilgilendirme ve uzlaşma görüşmelerine büyük ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, 3 bin 500 konut ya
da ticari yapıyı kapsayan tüm altyapı ve üstyapı
uygulama projelerinin hazırlanması için 8 Aralık
2014’de ihale gerçekleştirecek.
İzmir-Aydın-Çeşme otobanı yanında bulunan
Uzundere Mahallesi için hazırlanan ön projede;
149 bin metrekare konut alanı, 66 bin metrekare
rekreasyon alanı, park alanları ve çocuk oyun
alanları ile 10 bin metrekare alan da sosyal donatı alanı olarak ayrıldı. Alandaki tüm çalışmalar tamamlandı.
Bir yandan da Uzundere İletişim Merkezi'nde
hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerini sürdüren
İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarla
“Konut / İş yeri sözleşmesi” imzalamaya devam
ediyor. Yasa gereği dönüşüm alanından konut/işyeri teklif edilemeyen hak sahiplerine ise Büyükşehir Belediyesi’ne ait Uzundere Toplu konutlarından konut tahsis işlemleri yapılıyor.
Uzundere’de neler yapıldı?
• 32 hektar alanda, 497 yapı ve bin 168 bağımsız bölümü kapsayan Kentsel Dönüşüm alan sınırı, 11 Kasım 2011 tarihli yazıyla Bakanlar Kurulu’na sunulmak üzere İzmir Valiliği’ne gönderildi.
• Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan
sınırı, 9 Eylül 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
• Uzundere Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından mülkiyet durumu, bina ve ölçüm
tespitleri ile hak sahiplerinin belirlenmesi çalışmaları tamamlandı.
• Alanda yapılan çalışmalar hakkında vatandaşların bilgi sahibi olması ve proje hazırlığına katılabilmesi amacıyla, 23 Mart 2013 tarihinde bölgede bir “İletişim Merkezi” açıldı.
• Halkı proje süreci hakkında bilgilendirmek
amacıyla, farklı zamanlarda bölge içerisinde bilgilendirme toplantıları düzenlendi ve vatandaş
talepleri değerlendirildi.
• Kentsel Tasarım, yerleşim planı ve 13 farklı
tipte mimari avan proje hazırlanarak uzlaşma
görüşmelerine başlandı.
• Vatandaşlarla uzlaşma görüşmeleri ve Konut /
İşyeri sözleşmeleri imzalanma süreci devam
ediyor.
Büyükşehir’in kentsel dönüşüm projeleri
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent bütününde
toplam 4 bin 700 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışması yapıyor. Bunlardan Kadifekale’deki dönüşüm tamamlandı. Afete Maruz Bölge olan Kadifakale’deki sağlıksız yapılar yıkılarak vatandaşların Uzundere’deki yeni konutlara
taşınması sağlandı. Proje sonucunda İzmir, 420
dönüm büyüklüğünde bir kent ormanına kavuştu. Yeşildere heyelan bölgesindeki yıkımlarda
sona geldi. 153 yapıdan 152’sinin yıkımı tamamlandı. Kalan tek bina için hukuki sürecin
bitmesi bekleniyor. Yeşildere heyelan bölgesindeki vatandaşlar da Uzundere’deki yeni konutlarına kavuştu.
Gürçeşme heyelan bölgesinde yer alan 120
binanın tamamı yıkıldı. Boşaltılan alanın yeşil
alan olarak kente kazandırılması için uygulama
çalışmalarına başlandı.
Bayraklı Belediyesi tarafından sınırları belirle-
nen, Çanakkale-İzmir Otoyolu ile Altınyol arasındaki Cengizhan, Fuat Edip Baksı ve Alparslan mahallelerinin büyük kısmını içeren 60 hektar büyüklüğündeki alana ilişkin de tüm planlama çalışmaları tamamlandı. Hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri ve “Konut/İş yeri sözleşmesi” imzaları sürüyor.
Ege Mahallesi’nin yaklaşık 7 hektarlık kısmından oluşan “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” için de vatandaşlarla konut/işyeri sözleşmesi
imzalanmaya devam ediliyor.
3 bin 600 yapıyı kapsayan 48 hektarlık Ballıkuyu projesi için ise yapıların ölçüm çalışmaları tamamlandı. Vizyon ve kentsel tasarım çalışmaları
devam ediyor.
Gaziemir’in Aktepe ve Emrez bölgelerinde de
122 hektarlık alandaki yapıların ölçümü tamamlandı, kentsel vizyon ve kentsel tasarım çalışmaları devam ediyor. Örnekköy’de jeolojik etüdü
onaylanan 18 hektar büyüklüğündeki alana ilişkin ön fizibilite raporu hazırlandı. Kentsel tasarım ve planlama çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen projenin önümüzdeki günlerde kamuoyuna tanıtılarak, hak sahipleri ile konut/işyeri sözleşmesi imzalanmasına başlanılması hedefleniyor. (HABER MERKEZİ)
Zeytinyağı ihracatçısı "uzak" pazarları sevdi
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği
Başkanı Renklidağ, "ABD'de en fazla İspanya
yağı tüketiliyor. Bunun sebebi damak tadı. Biz de
zeytinyağının hiç kullanılmadığı ülkelere ağırlık
veriyoruz ki bizim ürünümüze alışsınlar" dedi
Avrupa Birliği (AB) pazarında ton başına bin
120 Avro gümrük vergisiyle karılaşan zeytinyağı
ihracatçısı, uzak ülkelerde aradığı pazarda başarıyı yakaladı. Son yıllarda Uzakdoğu'dan Afrika kıtasına, Avusturalya'dan ABD ve Kanada'ya kadar
her her coğrafyada pazar oluşturma arayışına giren Türk zeytinyağı ihracatçısı, Çin, Japonya,
Tayvan, Bangladeş, Kanada, Avustralya, Somali,
Gana, Gine, Brezilya gibi "uzak" pazarlarda
önemli başarılara imza atıyor. AA muhabirinin
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye uzak pazarlara zeytinyağı ihracatını hızla artırıyor. Geçen sezona göre
yüzde 67 gerileyen zeytinyağı ihracatında daha
fazla düşüşü yeni pazarlar engelliyor. Verilere göre, uzak pazarlar arasında yer alan Çin'e son 3 yılda yapılan zeytinyağı ihracatı katlanarak arttı.
2010 yılında Çin'e 318 ton olan zeytinyağı ihracatı, 2011'de 477 ton, 2012'de bin 49 ton, 2013'de
ise bin 186 tona ulaştı.Türkiye'nin, 1 Kasım
2013-31 Ekim 2014 tarihleri arasında zeytinyağı
ihracatı yüzde 67 düşüşle 99 milyon 301 bin dolara gerilerken, aynı dönemde Çin'e yapılan ihracat yüzde 21 artışla 4 milyon 986 dolara yükseldi.
- Gine'ye ihracat yüzde 8 bin arttı
Zeytinyağı ihracatçısı, son bir yılda Japonya'ya
13 milyon 768 bin dolar, Kanada'ya 1 milyon 489
bin dolar, ABD'ye 15 milyon 705 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son dönemde oluşturulan yeni pazarlara ihraç edilen üründeki artış dikkatleri
çekti. Son iki yılda kazanılan pazarlardan Gine'ye
yüzde 8 bin 390 artan miktar bazındaki ihracat,
Afganistan'a yüzde bin 126, Bangladeş'e yüzde
879, Somali'ye yüzde 518, Brezilya'ya yüzde
371, Tayvan'a yüzde 230, Kamboçya'ya yüzde
100 artış gösterdi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Gürkan Renklidağ, dünyada zeytinyağına sürekli artan talep ve bir çok
pazarda büyük potansiyel bulunduğunu, Uzakdoğu ülkeleri başta olmak üzere bir çok pazarda
Türk zeytinyağının kabul görmeye başladığını
söyledi.
İhracat için özellikle zeytinyağının hiç kullanılmadığı ülkelere yöneldiklerini belirten Renklidağ, "ABD'de en fazla İspanya yağı tüketiliyor.
Bunun sebebi damak tadıyla ilgilidir. Bizde zeytinyağının hiç kullanılmadığı ülkelere ağırlık veriyoruz ki bizim ürünün damak tadıyla tüketime
alışsınlar" dedi.
Türk firmaların dünya genelindeki fuarlarda
boy göstermesi ve sürekli yeni pazar arayışlarını
sürdürmesinin meyvelerini almaya başladıklarını
kaydeden Renklidağ, bir çok ülkede İtalya, İspan-
ya ve Yunanistan yağlarının yanında Türk zeytinyağının da yer aldığını, Japonya ve Çin'deki başarıların geleceğe yönelik umutları artırdığını kaydetti.
Renklidağ, yeni pazarlara yapılan ihracatta
"marka" olgusunun da büyük önem taşıdığını ifade etti. Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi
(ZZTK) Başkanı Kadri Gündeş ise, AB ülkelerine yüksek gümrük vergisi sebebiyle ihracatta fiyat tutturamayan ihracatçıların son yıllarda uzak
pazarlarında yer edinmeye başladığını söyledi.
AB ülkelerine ton başına bin 120 Avro gümrük
vergisinin ödendiğini ve bu durumun ihracatın
önünü kestiğini belirten Gündeş, "Yüksek gümrük vergileri sebebiyle AB pazarındaki konumumuzu güçlendirmemiz mümkün gözükmüyor. O
nedenle uzak pazarlara ağırlık verdik.
Yeni pazarlarda Türk zeytinyağı imajını yerleştirerek kalıcı olmaya çalışıyoruz" dedi. Tanıtım
çalışmalarına ağırlık verdikleri pazarlara, özellikle de Çin'e ihracatta yaşanan artışa dikkati çeken
Kadri Gündeş, "ZZTK 2008 yılından itibaren
Çin'de gıda fuarlarında Türk zeytin ve zeytinyağının tanıtımını yapıyor. İlk yıllarda Çin'deki fuarlarda sadece ZZTK yer alırken, şimdi firma bazında da tanıtımlar yapılmaya başlandı. Zeytinyağı tüketimi hızla artan Çin'ni hedef pazarlardan
biri seçtik ve ülkedeki konumumuzu güçlendirmek istiyoruz" diye konuştu. (AA)
Kornea nakliyle ışığa kavuşan doktor hastalara şifa oluyor
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 1972 yılında doğduğu hastane binasına ilçe sağlık müdürü olarak
atanan Kemalpaşa İlçe Sağlık
Müdürü Bektaş, "İki gözümden
de kornea nakli olduktan sonra
hasta psikolojisini çok daha iyi
biliyorum. Onlara sahip çıkıyorum" dedi
Uzun yıllar lens kullanımına
bağlı kornealarında tahrip oluşan
ve iki gözüne de kornea nakli
yapılan doktor, hastalara şifa
oluyor. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 1972 yılında doğduğu hastane binasında İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan hekim,
dünyaya gözlerini açtığı binada
vatandaşlara sağlık hizmeti sunuyor. Kemalpaşa İlçe Sağlık
Müdürü Erol Bektaş, AA muha-
birine yaptığı açıklamada, tıp eğitiminin ardından Elazığ'da göreve başladığını, bu sürede uzun
yıllar lens kullanımına bağlı kornealarında tahrip oluştuğunu anlattı. Gözlerindeki sorunun ilerlemesi üzerine Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Prof.
Dr. Sait Eğrilmez tarafından
1995 ve 1998'de iki gözüne de
kornea naklinin yapıldığını belirten Bektaş, şöyle konuştu: "Yıllardır göz hastasıydım. Lensin
fazla kullanımına bağlı korneada
tahriş oluşmuştu ve nakil oldum.
İki gözümden de kornea nakli olduktan sonra hasta psikolojisini
çok daha iyi biliyorum. İnsanlara
hep bu bakış açısıyla yaklaşırım,
empati yaparım. Kornea nakli,
hayatıma büyük anlam kattı. Bir
sağlık çalışanı olarak organ bağışına ihtiyaç duyup sağlığıma kavuştum. Bu durumda insanlara
şifa olmak büyük bir nimet. Organ bağışı gerçekten çok önemli. İnsanların umut ışığı oluyor."
-Doğduğu hastaneye müdür oldu
Kemalpaşa'da 18 yıldır hekimlik yapan Bektaş, 1972'de dünyaya geldiği ve o dönem hastane
olan şu anda ise toplum sağlığı merkezi ile ilçe
sağlık müdürlüğü olarak hizmet veren binaya 3
ay önce müdür atandığını, dünyaya gözlerini açtığı hastanede insanların sağlığına kavuşması
için çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Doğduğu oda şu anda sağlık çalışanlarınca idari işlerde kullanılan Bektaş, "Burası o
zaman hastaneydi. Bu binada daha önce de aile
hekimi olarak görev yaptım. Doğduğum yerde
yıllar sonra ilçe sağlık müdürü olarak hizmet
vermek benim için büyük bir onur" diye konuştu. (AA)
Download

+1 - Sondakika Gazetesi