Kadro
Ünvanı
Üniversite ve
Fakülte
Bölüm
Başlama
Tarihi
Görev
Tanımı
Yardımcı Doçent
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eylül 2015
Eğitim Bilimleri Bölümünde, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık’ta BA derecesi
veren bir lisans programı uygulanmakta ve fakültenin öteki bölümlerince uygulanan
öğretmen eğitimi programlarındaki öğrencilere meslek dersleri verilmektedir. Bölüm,
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisans ile Yetişkin Eğitimi
alanında yüksek lisans ve doktora derecesi veren programları içermektedir.
Adayların göreve başlayacakları tarihten önce:
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanı için: Doktorasını Psikolojik Danışmanlık,
Okul Psikolojisi ve ilgili alanlarda (psikolojik testler hakkında kuram ve uygulama
bilgileri ile araştırma yöntemleri güçlü) almış olması;
Temel
Yetkinlikler Eğitim Bilimleri alanı için: Doktorasını, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim
Yönetimi ve Liderlik, Yetişkin (Halk) Eğitimi, Ölçme ve Değerlendirme ve ilgili
alanlarda almış olması;
Yüksek derecede İngilizce dil hakimiyeti bulunduğunu belgelemiş olması
gerekmektir.
Diğer
Ayrıca, adayların güçlü bir araştırma altyapısına sahip olması gerekmektedir.
Yetkinlikler
İletişim
Prof Dr Fatoş Erkman; Doç. Dr. Zeynep Kızıltepe; Doç. Dr. Özlem Ünlühisarcıklı;
Yrd. Doç. Dr. Hande Sart
Bilgileri
E-posta
[email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]
İnternet
Sayfası
http://ed.boun.edu.tr/
Download

İlan Türkçe - Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü