BİLDİRİ KONULARI
15-18 Ekim 2015 / Vogue Hotel Bodrum, Muğla
Biyomedikal Mühendisliği
Klinik Mühendisliği
• Biyomedikal Sinyal ve Görüntü İşleme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Biyoistatistik
• Biyomalzemeler
• Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
BİLDİRİ ÇAĞRISI
• Biyomedikal Optik
Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, TIPTEKNO’15, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği
(www.biyoklinikder.org ) tarafından, 15-18 Ekim 2015 tarihleri arasında Vogue Hotel Bodrum, Torba
Mevkii, Bodrum, Muğla’da düzenlenecektir.
• Biyosensörler
• Biyomekanik
Kongremizde tıp teknolojileri alanında çalışan kullanıcı, üretici, araştırmacı, yönetici ve kamu
temsilcileri bir araya getirilerek, biyomedikal mühendisliği ve klinik mühendisliği alanlarındaki
bilimsel araştırma sonuçlarının paylaşılması ve sektörde yaşanan sorunlara ortak çözümler üretilmesi
hedeflenmektedir.
Önceki senelerde büyük başarı ile gerçekleştirilen TIPTEKNO kongrelerinde olduğu gibi, bu
kongremizde de tıp teknolojilerinin geliştirilmesi, üretimi, kullanımı ve yönetilmesi alanlarındaki
güncel konular ve sorunlar üzerine paneller düzenlenecek, alanlarında yetkin bilim adamları
tarafından davetli konuşmalar yanında, eğitim seminerleri verilecek ve özgün bilimsel bildiriler
sunulacaktır.
Ayrıca, tıbbi cihaz sektörümüzün önde gelen üretici ve dağıtıcılarının standları ve önemli güncel
gelişmeler üzerine yaptıkları uydu sempozyum sunumları da kongremize renk katacaktır.
Kongrenin kapsamındaki konularda özel oturumlar düzenlenmesi ve böylece benzer ilgi alanlarına
sahip araştırmacıların bir araya getirilmesi de hedeflenmektedir. Özel oturum önerileri 30 Nisan
2015 tarihine kadar [email protected] adresine iletilebilir.
Katılımcılar en fazla dört sayfalık Türkçe bildirilerini, bildiri hazırlama kurallarına uygun şekilde
PDF formatında hazırlayarak, TIPTEKNO’15 web sayfası aracılığı ile sisteme yükleyebilirler:
http://www.tiptekno2015.org/
TIPTEKNO’15 Kongresine vereceğiniz bilimsel katkı ve destekleriniz için şimdiden teşekkürler ederiz.
TIPTEKNO’15 Kongresi Düzenleme Kurulu
• Medikal Cihaz Tasarımları
• Nükleer Tıp
• Bilgisayar Destekli Biyomedikal Sistem
Modelleme
• Diğer Konular
Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgiler
kongre web sayfasında ilan edilecektir.
www.tiptekno2015.org
DÜZENLEME KURULU
•
•
•
•
Cihaz Güvenliği
Envanter Yönetimi
Etkin Teknoloji Kullanımı
Güvenli Teknoloji Kullanımı
Hasta Güvenliği
Hastane Otomasyonu
Hastane Ruhsatlandırma
İleri Sağlık Hizmetleri
Kullanıcı Güvenliği
Medikal Kalibrasyon Ölçümleri
Periyodik Bakım
Rehabilitasyon Mühendisliği
Risk Yönetimi
Sağlıkta Hizmet Alımı
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Kalite
Standartları
Tanı ve Tedavi Sistemleri
Tesis Güvenliği ve Yönetimi
Tıbbi Bilişim ve İletişim
Diğer Konular
Aydın AKAN
Mana SEZDİ
Niyazi ODABAŞIOĞLU
Mustafa KAMAŞAK
Metin ERTAŞ
DÜZENLEYEN
Biyomedikal ve Klinik Mühendisligi Dernegi
www.biyoklinikder.org
e-posta: [email protected]
ÖNEMLİ TARİHLER
Özel Oturum ve Panel Önerilerinin Alınması:
30 Nisan 2015
Bildirilerin Gönderilmesi:
15 Ağustos 2015
Değerlendirilmelerin Sonuçlandırılması:
15 Eylül 2015
Basıma Hazır Bildirilerin Gönderilmesi ve erken kayıt:
30 Eylül 2015
Kongre:
15-18 Ekim 2015
KONGRE SEKRETERYASI
BROS CONGRESS
Alen Demirel / alen.demirel@ brosgroup.net
Halaskargazi Cad. Tavukçu Fethi Sok. No:28/3
Osmanbey - Şişli / İstanbul
Tel: 0 212 296 66 70 - (112) pbx
www.brosgroup.net
Destekleyen Kuruluş
Download

bildiri çağrısı önemli tarihler bildiri konuları