İntihal
önleme
Zengin geri
bildirimler
Öğrenci
etkileşimi
Ödev yönetimi ve
koordinasyonu
İlk Adım – Hesap oluşturma, hesap açma
İlk Adım – Hesap oluşturma, hesap açma
İkinci Adım – Sınıf oluşturma
İkinci Adım – Sınıf oluşturma
Üçüncü Adım – Sınıf bilgisi
Dördüncü Adım – Ödev oluşturma
Beşinci Adım – Ödev gönderme
Beşinci Adım – Ödev gönderme
•
•
•
Altıncı Adım – Gelen kutusuna erişim & Orijinallik Raporunu
Görüntüleme
Altıncı Adım – Gelen kutusuna erişim & Orijinallik Raporunu
Görüntüleme
Yedinci Adım – Ödevlere not verme
•
•
•
•
•
•
Daha fazla bilgi için Turnitin
eğitim videolarına göz
atabilirsiniz…
http://www.turnitin.com/en
_us/training/instructortraining
© 2010 iParadigms, LLC
All Rights Reserved.
[ 13 ]
Download

Turnitin Ögretmen Kılavuzu.pdf