T.C.
AN AD oLU 0 u
dGnerin ytLI
2ot4-201s
2014-2015
ARA STNAV PROGRAMI (2.StNtF)
YILI BAHAR
ddRFTiM iiYFsi
fi kFr FFI vF lNKil ap TARIHI
30_3.201 5
oOueni ARA stNAv PRoaRAMI
BAHAR
DERSLER
TARIH
l20,15
ivrnsirrs i n u xu x rexA t-rrs i
'ROF
loRct
'ROF.DR.ERHAN
AR
HilKUKil il tl
SALI
NR FRHAN TIIRKFR
]ORCLAR HUKUKU II A
1.4.2015
1
P-TESI
CARS
CIIMA
c rFsi
11
:00
12130
TTJRKER
'lO:OO
3.4.2015
|DARE HUKUKU II A
3 A 2015
DARE HUKUKII II B
7.4.2015
7.4.2015
8.4.2015
8.4.2015
4,1 r' 2015
4,1 r' 2015
fFVr FTI FR ItMttMi HlJkUxti il A
11
:30
'10:30
loc.DR,ELiF uzuN
12:00
DEVLETLER UMUM| HUKUKU II B
(AMU MAL|YESI A
I
0:30
12tOO
(Arvu MALIYES| B
:EZA HUKUKU II A
)R6F nR
67caN I
6TFNhas BoYDAG
JEZA HUKUKU II A
2014-2015 OGRETIM YILI BAHAR DONEM| ARA SINAV PROGRAMI
2ot+201s 66nerim
PERS.
19:00
UERKEZI
Yu
BAHAR
odueni
ARA stNAv PRoGRAMI (4.
'l:00
't:00
Download

AN AD oLU 0 u ivrnsirrs i n u xu x rexA t