HDB3
Örnekler
Yüksek-yoğunluklu çift-kutuplu (HDBn)
işaretleşme
HDB3 (B4ZS):
Bit dizini
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
HDB3 kod
1
0
0
0
V
1
0
0
0
V
1
0
0
V
0
0
1
+V
Iletilen
dalga 0
-V
11 0000 0000 11 0000010
11 0000 0000 11 0000010
+-000- +00+-+ - 00 - 0+0
11 0000 110000 11 000011
11 0000 110000 11 000011
+-000 - +- +00+ - + - 0 - +-
11 0000 110000 11 000011
1010000100001100001110000111100001010000
+0-000- +000+-+ - 00 - +-+00+0-+-+- 00 - +0-+00+
0111000010110100000000001011010100001
0-+- 000- +0-+0-+00+ -00- 00+0–+0–0+000+-
Bu örnekte 1 için – ile başlanmış. Daha önceki bit
dizisinin + alternastan bittiğini kabul edin.
Download

Örnekler