İKİNCİ SINIF
Bahar Dönemi
Arasınav
Programı
06.04.2015
Pazartesi
07.04.2015
Salı
08.04.2015
Çarşamba
09.04.2015
Perşembe
10.04.2015
Cuma
HUK 202
BORÇLAR
HUKUKU GENEL
HÜKÜMLER- II
09:00
/
09:45
Doç. Dr. Ferhat
Canbolat
B3 / C1 / C4
HUK 212
ANAYASA
YARGISI-II
Prof. Dr. Hasan
Tahsin Fendoğlu
10:00
/
10:45
HUK 202
BORÇLAR
HUKUKU GENEL
HÜKÜMLER- II
Doç. Dr. Ferhat
Canbolat
HUK 214
KAMU MALIYESI-II
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul
Akçaoğlu
A4 / A2
A4 / B2 / B1
HUK 208
GENEL KAMU
HUKUKU (GENEL
DEVLET
TEORİSİ)-II
Prof. Dr. Ali Murat
Özdemir
B3 / C1 / C4
HUK 204
CEZA HUKUKU
GENEL
HÜKÜMLER-II
Yrd. Doç. Dr.
Muammer Ketizmen
A4 / B2 / B3
A2 / B1 / B2
HUK 212
ANAYASA
YARGISI-II
Doç. Dr. Öykü Didem
Aydın
HUK 210
ULUSLARARASI
KAMU HUKUKU- II
Öğr. Gör. Dr. Bahadır
Bumin Özarslan
C4
A3 / C2
11:00
/
11:45
HUK 212
ANAYASA
YARGISI-II
HUK 210
ULUSLARARASI
KAMU HUKUKU- II
Prof. Dr. Hasan
Tahsin Fendoğlu
Öğr. Gör. Dr. Bahadır
Bumin Özarslan
HUK 214
KAMU MALIYESI-II
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul
Akçaoğlu
A4 / A2
A4 / B2 / B1
A3 / C2
HUK 208
GENEL KAMU
HUKUKU (GENEL
DEVLET
TEORİSİ)-II
Prof. Dr. Ali Murat
Özdemir
HUK 204
CEZA HUKUKU
GENEL
HÜKÜMLER-II
Yrd. Doç. Dr.
Muammer Ketizmen
A4 / B2 / B3
A2 / B1 / B2
HUK 212
ANAYASA
YARGISI-II
Doç. Dr. Öykü Didem
Aydın
C4
12:00
/
12:45
13:00
/
13:45
14:00
/
14:45
HUK 206
IDARE HUKUKU- II
Yrd. Doç. Dr. Özge
Okay Tekinsoy
A4 / C2 / B4
HUK 344
ULUSLARARASI
ÖRGÜTLER
HUKUKU
HUK 210
ULUSLARARASI
KAMU HUKUKUII
HUK 202
BORÇLAR
HUKUKU GENEL
HÜKÜMLER- II
Öğr. Gör. Dr. Bahadır
Bumin Özarslan
Yrd. Doç. Dr. Erdem
İlker Mutlu
Prof. Dr. Erkan
Küçükgüngör
A4
A3
A3 / C3
HUK 234
KABAHATLER
(İDARİ CEZA)
HUKUKU
HUK 206
IDARE HUKUKUII
Doç. Dr. Sedat Çal
Yrd. Doç. Dr. Önder
Tozman
A2
A2
HUK 236
TÜRKİYE’NİN
TOPLUMSAL
YAPISI
Prof. Dr. Mehmet
Yüksel
C3
HUK 206
IDARE HUKUKU- II
Yrd. Doç. Dr. Özge
Okay Tekinsoy
A4 / C2 / B4
15:00
/
15:45
HUK 344
ULUSLARARASI
ÖRGÜTLER
HUKUKU
HUK 210
ULUSLARARASI
KAMU HUKUKUII
HUK 202
BORÇLAR
HUKUKU GENEL
HÜKÜMLER- II
Öğr. Gör. Dr. Bahadır
Bumin Özarslan
Yrd. Doç. Dr. Erdem
İlker Mutlu
Prof. Dr. Erkan
Küçükgüngör
A4
A3
A3 / C3
HUK 234
KABAHATLER
(İDARİ CEZA)
HUKUKU
HUK 206
IDARE HUKUKUII
Yrd. Doç. Dr. Önder
Tozman
Doç. Dr. Sedat Çal
A2
A2
HUK 236
TÜRKİYE’NİN
TOPLUMSAL
YAPISI
Prof. Dr. Mehmet
Yüksel
C3
HUK 226
ÇOCUK HAKLARI
HUKUKU
16:00
/
16:45
Prof. Dr. Hasan
Tahsin
Fendoğlu
A3 / A1
HUK 237
BORÇLAR
HUKUKU
UYGULAMALARI
17:00
/
17:45
Prof. Dr. Erkan
Küçükgüngör
HUK 232
KRİMİNOLOJİ
Yrd.Doç.Dr.
Muammer
Ketizmen
HUK 226
ÇOCUK HAKLARI
HUKUKU
Prof. Dr. Hasan
Tahsin
Fendoğlu
A1
A3 / A2
HUK 237
BORÇLAR
HUKUKU
UYGULAMALARI
Doç.Dr. Ferhat
Canbolat
A4
A3 / A1
HUK 120
HUKUK VE
EDEBİYAT
Doç. Dr. Öykü Didem
Aydın
A3
HUK 237
BORÇLAR
HUKUKU
UYGULAMALARI
18:00
/
18:45
Prof. Dr. Erkan
Küçükgüngör
HUK 232
KRİMİNOLOJİ
Yrd.Doç.Dr.
Muammer
Ketizmen
A1
A3 / A2
HUK 237
BORÇLAR
HUKUKU
UYGULAMALARI
Doç.Dr. Ferhat
Canbolat
A4
HUK 120
HUKUK VE
EDEBİYAT
Doç. Dr. Öykü Didem
Aydın
A3
Download

06.04.2015 Pazartesi 07.04.2015 Salı 08.04.2015 Çarşamba 09.04