ÇOK DEĞİŞKENLİ
BİYOİSTATİSTİK ANALİZLER KURSU
DÜZENLEYEN
KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Mesleki Eğitim ve Gelişim Birimi
ONURSAL BAŞKAN
19-20 Mart 2015
TRABZON
Prof. Dr. Süleyman BAYKAL
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü
DÜZENLEME KURULU
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Mesleki Eğitim ve Gelişim Birimi
Başkan
Öğr. Gör. Dr. Havva KARADENİZ MUMCU
Üyeler
Yrd. Doç. Dr. Hacer KOBYA BULUT
Yrd. Doç. Dr. İlknur KAHRİMAN
Yrd. Doç. Dr. Kıymet YEŞİLÇİÇEK ÇALIK
Öğr. Gör. Hacer ERDÖL
Arş. Gör. Merve AYDIN
Arş. Gör. Enes BULUT
SEKRETERYA
Arş. Gör. Merve AYDIN
Arş. Gör. Enes BULUT
İLETİŞİM
Tel:05558506183/05464213863
E-posta: [email protected]
[email protected]
ÇOK DEĞİŞKENLİ BİYOİSTATİSTİK ANALİZLER KURSU
EĞİTİMCİLER
Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD,
Aile Hekimliği AD
Doç. Dr. Hamit ACEMOĞLU
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD,
Tıp Eğitimi AD
Doç. Dr. Turan SET
KTÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD
19 MART 2015, Perşembe
08:30-10:00
Sunum
Sunum
10:00-10:15
10:15-12:00
Sunum
Grup çalışması
Grup sunumları
12:00-13:30
13:30-15:00
Sunum
Grup çalışması
15:00-15:15
15:15-17:00
Grup sunumları
Sunum
Tanışma, kurs programı ve beklentiler
Ön test
Çok değişkenli analizlere genel bir bakış
Korelasyon Analizi
Ara
Lineer regresyon analizi
Lineer regresyon analizi
Lineer regresyon analizi
Yemek arası
Lojistik regresyon analizi
Lojistik regresyon analizi
Ara
Lojistik regresyon analizi
İki Yönlü ANOVA
Günün değerlendirmesi
20 Mart 2015, Cuma
08:30-10:00
Sunum
Hatırlatma
Sunum
Tekrarlayan ölçümlerde ANOVA
Grup çalışması
Tekrarlayan ölçümlerde ANOVA
10:00-10:15
Ara
10:15-11:00
Grup sunumları Tekrarlayan ölçümlerde ANOVA
11:00-12:00
Sunum
Kaplan Meier Sağkalım Analizi
Sunum
Cox regresyon analizi
12:00-13:30
Yemek arası
13:30-15:00
Sunum
Geçerlilik-Güvenilirlik Çalışmaları
Uygulama
İç güvenilirlik analizi ve Faktör analizi
15:00-15:15
Ara
15:15-16:30
Ara
Sunum
Duyarlılık ve Özgüllük Çalışmaları
Uygulama
ROC Analizi
16:30-16:45
Kursun değerlendirilmesi ve kapanış
Katılım Ücreti: 125TL
**Katılımcı 30 kişi ile sınırlıdır.
Kurs yeri: KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 101 No’lu dersliktir.
Download

Çok Değişkenli Biyoistatistik Analizler Kursu