AAS RAPORU DENEYSEL KISIM
AAS cihazı ile bir içme suyu örneğindeki kurşun(II) iyonu miktarı kalibrasyon
yöntemi ile ölçülmek istenmektedir. Cihazda kalibrasyon çözeltileri ve numune için okunan
adsorbans değerleri aşağıda verilmiştir (Her grup kendi verilerini kullanacaktır).
KALİBRASYON YÖNTEMİ İÇİN VERİLER
ADSORBANS
Kalibrasyon
Çözeltisi
1,0 ppm
2,5 ppm
5,0 ppm
10,0 ppm
25,0 ppm
100,0 ppm
NUMUNE
1.GRUP
2.GRUP
3.GRUP
4.GRUP
5.GRUP
6.GRUP
0,003
0,012
0,026
0,051
0,126
0,430
0,010
0,019
0,032
0,074
0,267
0,017
0,035
0,086
0,313
0,008
0,016
0,029
0,073
0,267
0,001
0,014
0,029
0,054
0,130
0,434
0,019
0,036
0,087
0,317
0,039
0,047
0,038
0,031
0,051
0,037
AAS cihazı ile bir içme suyu örneğindeki kurşun(II) iyonu miktarı standart katma
yöntemi ile ölçülmek istenmektedir. Cihazda kalibrasyon çözeltileri ve numune için okunan
adsorbans değerleri aşağıda verilmiştir (Her grup kendi verilerini kullanacaktır).
Bu analizde 4 deney tüpü alınmış ve her bir deney tüpüne öncelikle 1 mL derişimi
bilinmeyen numune çözeltisinden konulmuştur. Daha sonra 1. deney tüpüne hiç kurşun
çözeltisi eklenmemiş ve deney tüpüne 9 mL daha su konulup 10 mL’ye tamamlanmıştır. 2.,
3. ve 4. deney tüplerine sırasıyla 1, 2 ve 3 mL 10 ppm derişiminde kurşun çözeltisi eklenmiş
ve her deney tüpü 10 mL’ye su ile tamamlanmıştır. Böylece 4 ayrı standart çözelti
hazırlanmıştır. Bu derişimlere karşılık gelen adsorbans değerlerini grafiğe geçiriniz.
Numunenin derişimini bu grafikten ve hesaplama yöntemi ile bulunuz.
STANDART KATMA YÖNTEMİ İÇİN VERİLER
ADSORBANS
Kalibrasyon
Çözeltisi
1. Standart
2. Standart
3. Standart
4. Standart
İlave
Pb+2
0 mL
1 mL
2 mL
3 mL
1.GRUP
2.GRUP
3.GRUP
4.GRUP
5.GRUP
6.GRUP
0,240
0,437
0,621
0,809
0,075
0,135
0,192
0,251
0,269
0,429
0,589
0,722
0,103
0,163
0,220
0,279
0,055
0,118
0,147
0,228
0,048
0,099
0,103
0,161
ALETLİ ANALİZ LAB. RAPORU (AAS)
Adı-Soyadı:
Numarası:
KALİBRASYON YÖNTEMİ İLE YAPILAN ANALİZ SONUÇLARI
Grafik Yöntemi ile
Hesaplama İle
Çizilen Doğrunun Denklemi:
R 2:
Numunedeki Miktarı (ppm):
STANDART KATMA YÖNTEMİ İLE YAPILAN ANALİZ SONUÇLARI
Grafik Yöntemi ile
Hesaplama İle
Çizilen Doğrunun Denklemi:
R 2:
Numunedeki Miktarı (ppm):
YORUM:

Elde ettiğiniz sonuçları kullanarak derişime karşı adsorbans grafiğini çiziniz. Örneğinizin derişimini
grafik ve hesaplama yardımıyla ayrı ayrı bulunuz. Hesaplama ile bulduğunuz değerleri grafik yardımıyla
bulduğunuz değerler ile kıyaslayınız. Aradaki fark neden kaynaklanabilir?

Kurşun ölçmemizdeki amaç nedir? Bir suyun içme suyu olabilmesi için suda bulunan kurşun derişimi
maksimum kaç olmalıdır? Bulduğunuz değeri düşünerek suyun içilebilir olup olmadığını yorumlayınız.
GRUPLAR
1. GRUP
4. GRUP
121120111065
BÜNYAMİN YILGIN
121520111035
AYŞE KARABALIK
121520091031
EZGİ HENDEN
121520111036
AYLİN KARAKURT
121520101010
* ZEYNEP AVCI
121520111042
MEHTAP KILINÇ
121520101011
MUSTAFA CAN AYAN
121520111044
HAVVA KÜSKEN
121520101017
OZAN BÖREKÇİ
121520111045
İREM ESMA MALGAZ
121520101020
BURCU DALKILIÇ
121520111047
SEDEF NİZAM
121520101042
Ş. KAHRAMAN
121520111048
NERİMAN OĞUZ
121520101064
BİLAL ŞAHİN
5.GRUP
2. GRUP
121520111053
MELİKE ÖZHAN
121520101065
ÖZGÜR ŞAHİN
121520111057
OLCAY SEVERGÜN
121520103011
ÖZGÜR BEKAR
121520111062
HÜSEYİN ŞAHİN
121520103023
EMRE EKŞİ
121520111069
BURÇİN YALÇIN
121520103066
ÇİSEM SÜLÜN
121520111073
MERVE AKIŞ
121520103074
* ÖZLEM YAKUT
121520111087
TANSU KOÇYİĞİT
121520103083
* COŞKUN ÖZALTAN
121520121022
MURAT SERKAN EROL
121520121056
DİLARA KOBYA
121520111006
İLKNUR BAYAR
3.GRUP
121520111007
RAHMAN BİLGE
121520111020
ENİS DEMİRTAŞ
121520111023
ÇAĞLA DURBİN
121520111027
M. GÖKBAYRAK
121520111029
İPEK GÖZÜAĞCA
121520111032
ÖMER KANAN
121520111034
FERHAT KAPLAN
27/11/2014 TARİHİNDE DENEYE KATILMAYANLARIN RAPOR GETİRMESİNE GEREK BULUNMAMAKTADIR. RAPOR
GETİRİLSE DAHİ KABUL EDİLMEYECEKTİR. BİLGİLERİNİZE.
RAPORLARI SON GETİRME TARİHİ: 12/12/2014 CUMA SAAT 17:00
Download

AAS RAPORU DENEYSEL KISIM AAS cihazı ile bir içme suyu