2014-2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
09.30-12.30
Derslik13.30-16.30
Derslik13.30-16.30
Derslik17.30-20.30
KYY-50101 Kamu Yönetimi (Zorunlu)
Prof. Dr. Seriye SEZEN
KYY-50301 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Zorunlu)
Yrd. Doç. Dr. Utku BALABAN
GKY-50301 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Zorunlu)
Yrd. Doç. Dr. Utku BALABAN
KYY-51115 Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
Prof. Dr. Eyyup G. İSBİR
KYY-51303 Devlet, Bürokrasi ve Kamu Personel Rejimi
Prof. Dr. Onur Ender ASLAN
GKY-50101 Kamu Yönetimi (Zorunlu)
Doç. Dr. Sonay BAYRAMOĞLU
KYY-51502 Yönetim Bilişim Sistemleri
Prof. Dr. Türksel BENSGHİR
GKY-51111 Çağdaş Örgüt Kuramları
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
KYY-51401 Örgütsel Davranış
Prof. Dr. Feyzi ULUĞ
GKY-55303 Yeni Kamu Mali Yönetimi
Prof. Dr. Ahmet KESİK
GÖY-53107 Göç Politikaları ve Belirleyici Aktörler
Dr. Deniz EROĞLU
SALI
GÖY-54201 Göç Hukuku: Ulusal ve Uluslararası Mevzuat
Yrd. Doç. Dr. Güven ŞEKER
KYY-51403 Yönetimde Liderlik
Prof. Dr. Feyzi ULUĞ
KYY-54102 Yönetim Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Yeliz ŞANLI ATAY
EYL-51705 Eğitim ve Okul Yönetimi
Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK
EYL-51704 Eğitim Siyasaları ve Uygulaması
Prof. Dr. Feyzi ULUĞ
KYY-51107 Toplam Kalite Yönetimi
Doç. Dr. Selim COŞKUN
KYY-53106 Küreselleşme ve Ulus Devlet
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
GKY-53109 Modernite ve Post Modernitede Siyaset
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
KYY-51601 Türk Yönetim Tarihi-I
Doç. Dr. Erkan TURAL
YYL-52202 Çevre Sorunları
Doç. Dr. Kıvılcım ERTAN
AFY-52201 Afet Yönetimi
Doç. Dr. Aslı AKAY
YYL-52102 Türkiye'de Yerel Yönetimler
Vali Müsteşar Yrd. Enver SALİHOĞLU
KYY-54101 Anayasa Hukuku
Prof. Dr. Hasan TUNÇ
ADK-54101 Anayasa Hukuku
Prof. Dr. Hasan TUNÇ
KYY-53405 Avrupa Birliği
Doç. Dr. Burak TANGÖR
EYL-51708 Türkiye'de Eğitim Örgütlenmesi
Dr. Hüseyin ŞİRİN
ADK-51104 Adalet Teşkilatı
Danıştay Üyesi Yılmaz AKÇİL
GÖY-53109 Göç Yönetimi
Emn. Mdr.Aydoğan ASAR
ÇARŞAMBA
KYY-51551 Kamu Yönetiminde İşletmecilik Teknikleri
Yrd. Doç. Dr. Hasan Engin ŞENER
IST-10005 YOGA
Doç. Dr. Nuran S. AKDOĞAN
EYL-51702 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
Prof. Dr. Nejla KURUL
YYL-52301 Yerel Siyaset
Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ
KYY-53101 İdeolojiler ve Siyasal Partiler
Doç. Dr. Nuran S. AKDOĞAN
KYY-55102 Stratejik Yönetim
Prof. Dr. Neşe SONGÜR
GKY-54107 Kamu Personel Hukuku
Prof. Dr. Onur Ender ASLAN
ADK-51101 Kolluk Yönetimi
Battalgazi ÖRÜMCEK
KONFERANS
AFY-52209 Kamu Yönetiminde Afet ve Acil Durum Planlaması
Gnl. Mdr. Oktay ERGÜNAY
CUMA
PERŞEMBE
GKY-51502 Yönetim Bilişim Sistemleri
Prof. Dr. Türksel BENSGHİR
GKY-55102 Stratejik Yönetim
Prof. Dr. Neşe SONGÜR
KYY-54103 Yönetim Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Yeliz ŞANLI ATAY
KYY-51111 Çağdaş Örgüt Kuramları
Doç. Dr. Yılmaz ÜSTÜNER
GKY-51301 İnsan Kaynakları Yönetimi
Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN
KYY-51301 İnsan Kaynakları Yönetimi
Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN
KYY-51110 Çağdaş Devlet Kuramları
Prof. Dr. Argun AKDOĞAN
KYY-51105 Kamu Yönetiminde Hakla İlişkiler
Doç. Dr. Aslı YAĞMURLU
KYY-55301 Yeni Kamu Maliyesi
Prof. Dr. Meral TECER
GKY-51110 Çağdaş Devlet Kuramları
Prof. Dr. Argun AKDOĞAN
GKY-53101 İdeolojiler ve Siyasal Partiler
Doç. Dr. Nuran S. AKDOĞAN
KYY-51116 Kamu Yönetimi ve Siyasal Sistemler
Doç. Dr. Sonay BAYRAMOĞLU
YYL-52204 Kentleşme
Doç. Dr. Aslı AKAY
KYY-53104 Çağdaş Siyaset ve Değişim
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
YYL-52207 Türkiye'de Kentli Hakları
Doç. Dr. Kıvılcım ERTAN
GKY-51107 Toplam Kalite Yönetimi
Doç. Dr. Selim COŞKUN
AFY-52101 Türkiye'nin Afet Tehlikesi ve Afet Mevzuatı
Dr. Bülent ÖZMEN
GKY-54102 Yönetim Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Yeliz ŞANLI ATAY
KYY-50102 Kamu Yönetimi (Zorunlu)
Prof. Dr. Seriye SEZEN
KYY-53401 Uluslararası İlişkiler
Doç. Dr. Burak TANGÖR
GKY-50102 Kamu Yönetimi (Zorunlu)
Doç. Dr. Sonay BAYRAMOĞLU
KYY-50302 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Zorunlu)
Prof. Dr. Nevin GÜNGÖR ERGAN
KYY-51108 Türk Kamu Yönetiminin Evrimi
Yrd. Doç. Dr. Filiz DEMİRCİ
GKY-50302 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Zorunlu)
Prof. Dr. Hasan Hüseyin AKSOY
IST-10006 RESİM
Mehmet Ersen TOKOĞLU
GKY-52206 Çevre Politikası
Doç. Dr. Kıvılcım ERTAN
GÖY- 53106 Uluslararası Göçün Siyasal-İktisadı
Prof. Dr. İbrahim SİRKECİ -Doç. Dr. F.KARTAL
Derslik
Download

2014-2015 akademik yılı güz dönemi ders programı