TMMOB
GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB
KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ
15 MART
DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ
SAĞLIKLI, YETERLİ ve DENGELİ BESLENME AÇISINDAN
TARIM ve GIDA
POLİTİKALARI PANELİ
20 Mart 2015
Tarih: 20 Mart 2015, Cuma
Saat: 13:00
Yer: Türk Hukuk Kurumu
Adakale Sokak No: 28 Yenişehir Ankara
I.OTURUM:
SAĞLIKLI, YETERLİ VE DENGELİ BESLENEBİLİYOR MUYUZ?
(13:00 -14:30)
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Gürol ERGİN
Çevre Kirliliği, Beslenme ve Halk Sağlığı
Prof. Dr. Çağatay GÜLER / Hacettepe Üni.Tıp Fak.
Gıdaya İlişkin Kontroller
Hanife AYAN / GTHB
Sağlıklı Hayvan ve Hayvansal Ürünler
Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER / Veteriner Hek. Derneği Bşk.
Başka Bir Tarım Mümkün
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA/Ege Üni. Z.F.
Tartışma
ARA
II.OTURUM :
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE GIDA POLİTİKALARI
(15:00 -16:30)
Oturum Başkanı : Petek ATAMAN
Tarımda Üretim Politikaları
Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK / ZMO YK Üyesi
Gıda Egemenliği
Abdullah AYSU / Çiftçi Sendikaları Konf. Gen. Bşk.
Gıda Güvenliği
Dr. Mehmet BİNGÖL/ Gıda Müh. Odası
Gıda Politikaları
Mehmet BESLEME / TMMOB YK Üyesi
Tartışma
Tarih: 20 Mart 2015, Cuma,
Saat: 13:00
Yer: Türk Hukuk Kurumu, Adakale Sokak No: 28 Yenişehir Ankara
Download

20 Mart 2015 tarihinde Tarım ve Gıda Politikaları Paneli