Sayı: 12 / 2015
Türkiye yenilikçilikte Avrupa Birliği ortalamasına yaklaştı
17 Mart 2015
Girişimlerin sahip olduğu yenilik becerisi aynı zamanda
ülkelere de rekabetçi üstünlük kazandırmaktadır. Bu
bağlamda 2010-2012 yıllarını kapsayan üç yıllık
dönemde Avrupa ülkeleri arasında Almanya en yenilikçi
ülke olarak göze çarparken, Türkiye %48,5 yenilikçi
girişim oranı ile 28 ülkeli Avrupa Birliği ortalamasına
yaklaştı.
Kaynak: Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=inn_cis8_spec&lang=en
Girişimler daha çok pazarlama yeniliği yaptı
(*)
Yenilikçi girişimlerin
oranı 2010-2012
yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde %48,5
oldu.
Ürün, süreç, pazarlama ve organizasyon
yeniliği olarak adlandırılan dört temel yenilik
türüne göre girişimlerin %34,7’si pazarlama
yeniliği, %31,7’si organizasyon yeniliği,
%20,4’ü süreç yeniliği, %17,7’si ise ürün
yeniliği yaptı.
Karar alma sürecinde yeni yöntemlerin kullanımı organizasyon yeniliğinde ilk sırada
Girişimlerin 2010-2012 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde uyguladıkları organizasyon yeniliği faaliyetleri
arasında ilk sırayı %82,9 ile iş sorumlulukları ve karar alma sürecinde yeni yöntemlerin kullanılması aldı.
Bunu %68,1 ile organizasyon süreci için yeni iş yöntemleri ortaya koymak, %22,9 ile diğer girişimler veya
kamu kuruluşları ile işbirliği, ortaklık, taşeronluk vb. yollarla yeni yöntemlerin kullanılması takip etti.
Pazarlama yeniliğinde fiyatlandırma teknikleri daha yoğun kullanıldı
Girişimlerin 2010-2012 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde uyguladıkları pazarlama yeniliği faaliyetleri
arasında ilk sırayı %58,6 ile mal ve hizmetlerin fiyatlandırmasında yeni yöntemlerin kullanılması aldı. Bunu
%55,9 ile ürün tanıtımı için yeni ortam veya reklam tekniklerinin kullanılması, %55,7 ile ürünün tasarımı
veya ambalajının estetiğinde önemli değişiklik yapılması ve %41,8 ile yeni bir satış veya dağıtım
yönteminin uygulanması takip etti.
(*)
: 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimler
Kaynak : TÜİK Yenilik Araştırması, 2012: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1039
Bilgi için: Ayhan DOĞAN
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 04 12
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download

Karar alma sürecinde yeni yöntemlerin kullanımı organizasyon