Bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 25/02/2014 tarih ve 464 sayılı karar ekidir
B.İ.M.
Görev Yeri
Adı Soyadı
Sicil No
Unvanı
Mevcut Yetkisi
KARAR
Genel
ADANA BÖLGE İDARE MAH. (1)
Adana
Adana
Adana
Adana
37998
SEDAT KOÇ
B.İ.M. Üyesi
Adana
Adana
165674
METİN KANMAZ
İdare Mah. Üyesi
2.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemesi
üyeliğinde çalışmak üzere
Adana
Adana
165650
MESUT DEMİRBAŞ
Vergi Mah. Üyesi
1.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemesi
üyeliğinde çalışmak üzere
Adana
Adana
165840
İHSAN TURGUT
Vergi Mah. Üyesi
2.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemesi
üyeliğinde çalışmak üzere
Adana
Mersin
Adana
Mersin
Vergi Mah. Üyesi
1.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemesi
üyeliğinde çalışmak üzere
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
32797
SEHER ERGÜL KOLCU
B.İ.M. Üyesi
B.İ.M. Üye (1.KURUL)
kaldırılarak
B.İ.M. Üye (4.KURUL)
Gerektiğinde diğer kurul üyeliklerinde
çalışmak üzere
Ankara
Ankara
32728
ERGÜN ÖZCAN
B.İ.M. Üyesi
B.İ.M. Üye (1.KURUL)
kaldırılarak
B.İ.M. Üye (4.KURUL)
Gerektiğinde diğer kurul üyeliklerinde
çalışmak üzere
Ankara
Ankara
33774
GÜL FİLİZ ERCANASLANTAŞ
B.İ.M. Üyesi
B.İ.M. Üye (1.KURUL)
kaldırılarak
B.İ.M. Üye (4.KURUL)
Gerektiğinde diğer kurul üyeliklerinde
çalışmak üzere
Ankara
Ankara
33786
ŞULE TATAROĞLU
B.İ.M. Üyesi
B.İ.M. Üye (1.KURUL)
kaldırılarak
B.İ.M. Üye (4.KURUL)
Gerektiğinde diğer kurul üyeliklerinde
çalışmak üzere
Ankara
Ankara
27049
SEVGİ TOPRAK
B.İ.M. Üyesi
B.İ.M. Üye (1.KURUL)
kaldırılarak
B.İ.M. Üye (4.KURUL)
Gerektiğinde diğer kurul üyeliklerinde
çalışmak üzere
Ankara
Ankara
33597
DR.GÜRSEL ÖZKAN
B.İ.M. Üyesi
B.İ.M. Üye (2.KURUL)
kaldırılarak
B.İ.M. Üye (4.KURUL)
Gerektiğinde diğer kurul üyeliklerinde
çalışmak üzere
Ankara
Ankara
33766
METİN ARITI
B.İ.M. Üyesi
B.İ.M. Üye (3.KURUL)
kaldırılarak
B.İ.M. Üye (4.KURUL)
(4.Kurul Bşk.)
Ankara
Ankara
38462
ALİ ÇATAL
B.İ.M. Üyesi
B.İ.M. Üye (1.KURUL)
Gerektiğinde diğer kurul üyeliklerinde
çalışmak üzere
Ankara
Ankara
33606
BÜLENT SEYİTDANLIOĞLU
B.İ.M. Üyesi
B.İ.M. Üye (2.KURUL)
Gerektiğinde diğer kurul üyeliklerinde
çalışmak üzere
Ankara
Ankara
38343
SERPİL GENÇBAY
İdare Mah. Üyesi
1.İd.Mah.Üye
B.İ.M. Üye (4.KURUL)
Gerektiğinde diğer kurul üyeliklerinde
çalışmak üzere
Ankara
Ankara
33601
GÜLAY ÖLMEZ
İdare Mah. Bşk.
3.İd.Mah.Bşk.
Ankara
Ankara
33590
NURTEN ÇOLAKOĞLU
İdare Mah. Üyesi
11.İd.Mah.Üye
İş durumu dikkate
alınarak talebin reddine
B.İ.M. Üye (2.KURUL)
MERSİN İDARE MAH. (1)
165789
FUNDA ŞAHİN
ANKARA BÖLGE İDARE MAH. (1)
Sayfa 1 / 13
kaldırılarak
İlaveten YÜ
kaldırılarak
B.İ.M. Üye (1.KURUL)
Gerektiğinde diğer kurul üyeliklerinde
çalışmak üzere
Bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 25/02/2014 tarih ve 464 sayılı karar ekidir
B.İ.M.
Görev Yeri
Adı Soyadı
Sicil No
Unvanı
Mevcut Yetkisi
KARAR
Genel
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4’üncü Kurulun kurulmasına;
1’inci Kurul tarafından;
1-4483 sayılı yasa uyarınca alınan kararlara karşı yapılan itirazlar,
2-İdare Mahkemelerince verilen yürütmenin durdurulması istemleri hakkında (2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 45’inci maddesinin 1’inci fıkrasının b ve c bentlerinde belirtilen
uyuşmazlıklarla ilgili olarak verilen kararlar dahil) verilen kararlara karşı yapılan itirazlar
3-İdare Mahkemelerince; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 45’inci maddesinin 1’inci fıkrasının b ve c bentlerinde belirtilen uyuşmazlıklarla ilgili olarak verilen nihai kararlara
karşı yapılan itirazlar ile bunlara ilişkin karar düzeltme talepleri,
4-İdare Mahkemeleri arasındaki bağlantı talepleri hakkında karar verilmesine,
4’üncü Kurul tarafından;
1-İdare Mahkemelerince; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 45’inci Maddesinin 1’inci Fıkrasının a, d, e, f, g, h ve ı bentlerinde sayılan uyuşmazlıklarla ilgili olarak yürütmenin
durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara, nihai kararlar ve tek hâkimle verilen yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlara ve nihai kararlara karşı yapılan itirazlar ile bunların
karar düzeltme istemlerine,
2- İdare ve Vergi Mahkemeleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarına,
3- Reddi Hâkim taleplerine karar verilmesine,
Dosya tevzinin 1 ve 4’üncü kurul arasında yukarıda belirtildiği şekilde yapılmasına, mevcut havale edilmiş dosyaların ilgili üyeler tarafından sonuçlandırılmasına,
Ankara
Ankara
38010
ZÜLAL ÖZTÜRK
İdare Mah. Bşk.
5.İd.Mah.Bşk.
Gerektiğinden diğer idare
mahkemeleri başkanlıklarına bakmak
üzere
Ankara
Ankara
32691
CAFER ERGEN
İdare Mah. Bşk.
7.İd.Mah.Bşk.
Gerektiğinden diğer idare
mahkemeleri başkanlıklarına bakmak
üzere
Ankara
Ankara
118428
EMİNE NUR PEHLİVAN
İdare Mah. Üyesi
5.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
Ankara
Ankara
165633
DENİZ DAĞISTANLI ALTINORDU
İdare Mah. Üyesi
5.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
Ankara
Ankara
165817
ÜNVER TANSOYLU
İdare Mah. Üyesi
6.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
Ankara
Ankara
165805
RIZA ŞENGÜL
İdare Mah. Üyesi
Genel
Ankara
Ankara
165848
MURAT UÇUCU
İdare Mah. Üyesi
9.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
Ankara
Ankara
165784
YURDAGÜL SÖNMEZ
İdare Mah. Üyesi
10.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
Ankara
Ankara
165644
HACI ALİ ALGA
İdare Mah. Üyesi
10.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
Ankara
Ankara
165694
DUDU KAYA
İdare Mah. Üyesi
11.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
Ankara
Ankara
165734
ALİ ÖZKAN
İdare Mah. Üyesi
13.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
Ankara
Ankara
37865
BÜLENT YETKİN
Vergi Mah. Üyesi
5.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
1.Ver.Mah.Üye
Sayfa 2 / 13
kaldırılarak
Bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 25/02/2014 tarih ve 464 sayılı karar ekidir
B.İ.M.
Görev Yeri
Adı Soyadı
Sicil No
Unvanı
Mevcut Yetkisi
KARAR
Genel
1.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
Vergi Mah. Üyesi
5.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
NURDAN KÜÇÜKKONYALI
Vergi Mah. Üyesi
1.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
165671
MURAT AYRANCI
Vergi Mah. Üyesi
1.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
Ankara
165679
ALPER KARAASLAN
Vergi Mah. Üyesi
2.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
Ankara
Ankara
165704
ABDULLAH GÖKCE
Vergi Mah. Üyesi
3.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
Ankara
Ankara
165661
MURAT İKİZLER
Vergi Mah. Üyesi
3.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
Ankara
Ankara
41159
ÖMER ALKAN
Vergi Mah. Üyesi
3.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
Ankara
Ankara
165740
FATİH GÜNDOĞDU
Vergi Mah. Üyesi
4.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
Ankara
Ankara
165630
ÖZLEM ÇİFTÇİ
Vergi Mah. Üyesi
4.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
Ankara
Ankara
165655
ALİ HÜKÜM
Vergi Mah. Üyesi
4.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
Ankara
Ankara
165689
HASAN CANDAN
Vergi Mah. Üyesi
Genel
Ankara
Ankara
165646
TARIK GÜNEY
Vergi Mah. Üyesi
1.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
Ankara
Ankara
165654
YÜKSEL ARSLAN
Vergi Mah. Üyesi
5.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
Ankara
Ankara
165736
EBRU ÖZTÜRK
Vergi Mah. Üyesi
6.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Ankara
Ankara
101151
SÜLEYMAN ŞALCI
Vergi Mah. Üyesi
Ankara
Ankara
101686
ÜMİT TURAN
Ankara
Ankara
165718
Ankara
Ankara
Ankara
3.Ver.Mah.Üye
kaldırılarak
ANTALYA BÖLGE İDARE MAH.
(1)
37905
MESUT AKPINAR
İdare Mah. Üyesi
1.İd.Mah.Üye
Sayfa 3 / 13
kaldırılarak
B.İ.M. Üye
Bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 25/02/2014 tarih ve 464 sayılı karar ekidir
B.İ.M.
Görev Yeri
Adı Soyadı
Sicil No
Unvanı
Mevcut Yetkisi
KARAR
Genel
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
Antalya
Antalya
165648
MEHMET ALTAY
İdare Mah. Üyesi
Antalya
Antalya
107220
ALİYE BURCU ALIMLI GENÇ
Vergi Mah. Üyesi
Antalya
Antalya
165640
İSMAİL MURAT AKTOPRAK
Vergi Mah. Üyesi
Aydın
Aydın
Aydın
Aydın
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
101123
FATİH GÜRGEN
İdare Mah. Üyesi
2.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemesi
üyeliklerinde çalışmak üzere
Bursa
Bursa
165681
AYŞEN ERGİN YILDIZ
İdare Mah. Üyesi
1.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemesi
üyeliklerinde çalışmak üzere
Bursa
Bursa
107210
ERKİN GÜLSEVEN
İdare Mah. Üyesi
3.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemesi
üyeliklerinde çalışmak üzere
Bursa
Bursa
165642
YUSUF ALBAYRAK
Vergi Mah. Üyesi
2.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemesi
üyeliğinde çalışmak üzere
Bursa
Bursa
165705
MUSTAFA YILMAZ
Vergi Mah. Üyesi
1.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemesi
üyeliğinde çalışmak üzere
Bursa
Bursa
165729
PERVİN ÖTGEN
Vergi Mah. Üyesi
Genel
Denizli
Denizli
Denizli
Denizli
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
165711
ADİL KOÇ
İdare Mah. Üyesi
1.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde idare ve vergi
mahkemesi üyeliklerinde çalışmak
üzere
Diyarbakır
Diyarbakır
165712
ABDURRAHİM YÜCEL
İdare Mah. Üyesi
1.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde idare ve vergi
mahkemesi üyeliklerinde çalışmak
üzere
Diyarbakır
Diyarbakır
165695
İSA ÇELİK
İdare Mah. Üyesi
2.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde idare ve vergi
mahkemesi üyeliklerinde çalışmak
üzere
1.İd.Mah.Üye
2.Ver.Mah.Üye
kaldırılarak
Genel
2.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemesi
üyeliğinde çalışmak üzere
AYDIN BÖLGE İDARE MAH. (2)
165699
SUAT KELEŞ
Gerektiğinde idare mahkemesi
üyeliklerinde çalışmak üzere
Vergi Mah. Üyesi
BURSA BÖLGE İDARE MAH. (1)
DENİZLİ BÖLGE İDARE MAH. (2)
165825
HÜSEYİN TEKEŞİ
Gerektiğinde idare mahkemesi
üyeliğinde çalışmak üzere
Vergi Mah. Üyesi
DİYARBAKIR BÖLGE İDARE
MAH. (3)
Sayfa 4 / 13
Bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 25/02/2014 tarih ve 464 sayılı karar ekidir
B.İ.M.
Görev Yeri
Sicil No
Adı Soyadı
Unvanı
Mevcut Yetkisi
KARAR
Genel
Gerektiğinde idare ve vergi
mahkemesi üyeliklerinde çalışmak
üzere
Diyarbakır
Diyarbakır
165634
AYŞE AKDENİZ İLASLAN
İdare Mah. Üyesi
Diyarbakır
Diyarbakır
165860
İHSAN YILDIRIM
Vergi Mah. Üyesi
Gerektiğinde idare mahkemesi
üyeliklerinde çalışmak üzere
Edirne
Edirne
Edirne
Edirne
İdare Mah. Üyesi
Gerektiğinde vergi mahkemesi
üyeliğinde çalışmak üzere
Edirne
Tekirdağ
Edirne
Tekirdağ
32692
RÜSTEM KARABATAK
İdare Mah. Üyesi
Edirne
Tekirdağ
32678
HASAN ERDEM
Vergi Mah. Üyesi
Gerektiğinde idare mahkemesi
üyeliğinde çalışmak üzere
Edirne
Tekirdağ
165643
AFİYET ALDEMİR
Vergi Mah. Üyesi
Gerektiğinde idare mahkemesi
üyeliğinde çalışmak üzere
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir
101823
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
165688
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
İstanbul
İstanbul
3.İd.Mah.Üye
EDİRNE BÖLGE İDARE MAH. (2)
165641
ABDULLAH DEMİR
TEKİRDAĞ İDARE / VERGİ MAH.
(2)
Ver.Mah.Üye
kaldırılarak
İd.Mah.Üye
Gerektiğinde vergi mahkemesi
üyeliğinde çalışmak üzere
ERZURUM BÖLGE İDARE MAH.
(3)
İdare Mah. Üyesi
2.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde idare ve vergi
mahkemesi üyeliklerinde çalışmak
üzere
MUSTAFA AK
İdare Mah. Üyesi
1.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde idare ve vergi
mahkemesi üyeliğinde çalışmak üzere
165778
NURHAN SERBEST
İdare Mah. Üyesi
2.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde idare ve vergi
mahkemesi üyeliğinde çalışmak üzere
165677
AYŞE KAPTAN
Vergi Mah. Üyesi
1.Ver.Mah.Üye
HİLAL ERTUĞRUL
Vergi Mah. Üyesi
2.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemesi
üyeliğinde çalışmak üzere
165684
MUHAMMED AKİF EROL
Vergi Mah. Üyesi
1.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemesi
üyeliğinde çalışmak üzere
152992
SALİH MURAT KURU
Vergi Mah. Üyesi
1.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemesi
üyeliğinde çalışmak üzere
152955
HACI YUSUF TAPAR
ESKİŞEHİR BÖLGE İDARE MAH.
(1)
GAZİANTEP BÖLGE İDARE MAH.
(2)
İSTANBUL BÖLGE İDARE MAH.
(1)
Sayfa 5 / 13
Bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 25/02/2014 tarih ve 464 sayılı karar ekidir
B.İ.M.
Görev Yeri
Sicil No
Adı Soyadı
Unvanı
Mevcut Yetkisi
KARAR
Genel
İstanbul
İstanbul
27037
NİLGÜN KARABEY
B.İ.M. Üyesi
B.İ.M. Üye (1.KURUL)
kaldırılarak
B.İ.M. Üye (4.KURUL)
(4.Kurul Bşk.)
İstanbul
İstanbul
33835
YALÇIN MACAR
B.İ.M. Üyesi
B.İ.M. Üye (1.KURUL)
kaldırılarak
B.İ.M. Üye (4.KURUL)
Gerektiğinde diğer kurul üyeliklerinde
çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
37813
TÜLAY ŞERAN
B.İ.M. Üyesi
B.İ.M. Üye (1.KURUL)
kaldırılarak
B.İ.M. Üye (4.KURUL)
Gerektiğinde diğer kurul üyeliklerinde
çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
38443
IŞIL YILMAZ
B.İ.M. Üyesi
B.İ.M. Üye (1.KURUL)
kaldırılarak
B.İ.M. Üye (4.KURUL)
Gerektiğinde diğer kurul üyeliklerinde
çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
27488
GÖKALP YANARDAĞOĞLU
B.İ.M. Üyesi
B.İ.M. Üye (2.KURUL)
kaldırılarak
B.İ.M. Üye (4.KURUL)
Gerektiğinde diğer kurul üyeliklerinde
çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
37823
MUHAMMET ALİ ÖZTÜRKLER
B.İ.M. Üyesi
B.İ.M. Üye (2.KURUL)
kaldırılarak
B.İ.M. Üye (3.KURUL)
Gerektiğinde diğer kurul üyeliklerinde
çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
33588
MÜZEYYEN ÇOLAK
B.İ.M. Üyesi
B.İ.M. Üye (2.KURUL)
kaldırılarak
B.İ.M. Üye (1.KURUL)
Gerektiğinde diğer kurul üyeliklerinde
çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
32702
MEHMET ALİ DAĞDAŞ
B.İ.M. Üyesi
B.İ.M. Üye (2.KURUL)
kaldırılarak
B.İ.M. Üye (3.KURUL)
Gerektiğinde diğer kurul üyeliklerinde
çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
37854
RECAİ KESKİNKILIÇ
B.İ.M. Üyesi
B.İ.M. Üye (2.KURUL)
kaldırılarak
B.İ.M. Üye (3.KURUL)
Gerektiğinde diğer kurul üyeliklerinde
çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
38007
SUAT KARASU
B.İ.M. Üyesi
B.İ.M. Üye (2.KURUL)
kaldırılarak
B.İ.M. Üye (3.KURUL)
(3.Kurul Bşk.)
İstanbul
İstanbul
37827
JÜLİDE AYAZ YÜCEL
Vergi Mah. Üyesi
B.İ.M. Üye (2.KURUL)
kaldırılarak
B.İ.M. Üye (3.KURUL)
Gerektiğinde diğer kurul üyeliklerinde
çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
37752
MUSTAFA UYAR
B.İ.M. Üyesi
B.İ.M. Üye (4.KURUL)
Gerektiğinde diğer kurul üyeliklerinde
çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
37832
MURAT EREN
B.İ.M. Üyesi
B.İ.M. Üye (2.KURUL)
Gerektiğinde diğer kurul üyeliklerinde
çalışmak üzere
Sayfa 6 / 13
Bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 25/02/2014 tarih ve 464 sayılı karar ekidir
B.İ.M.
Görev Yeri
Sicil No
Adı Soyadı
Unvanı
Mevcut Yetkisi
KARAR
Genel
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3’üncü Kurulun kurulmasına;
2’nci Kurul tarafından;
1-Gelir ve kurumlar vergisi
2-Katma değer vergisi
3-Özel tüketim vergisi
4-213 sayılı Vergi Usul Kanunu Uygulamaları (usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları)
5-Yukarıda sayılan vergilerle ilgili olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uygulamasına ilişkin uyuşmazlıklar hakkında verilen yürütmenin durdurulması
istekleri ve nihai kararlara karşı yapılan itirazlar ile bu konulara ilişkin vergi mahkemeleri arasındaki bağlantı istekleri,
hakkında karar verilmesine,
3’üncü Kurul tarafından;
1-Gümrük ve gider vergileri ile ithale ilişkin vergiler,
2-Motorlu taşıtlar vergisi,
3-Veraset ve intikal vergisi
4-Damga vergisi
5-Emlak vergisi,
6-Belediye ve özel idare vergi, resim, harç ve fonları ile bunların diğer gelirlerine ve bunlara ait tarifelere,
7-Harçlar Kanunu ile yukarıda sayılan vergilerle ilgili olarak 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanun uygulanmasına ilişkin uyuşmazlıklar hakkında verilen
yürütmenin durdurulması istekleri ile nihai kararlara karşı yapılan itirazlar ile bu konulara ilişkin bağlantı istekleri,
8-Vergi, resim harç vb. mali yükümlülüklere ilişkin olup, diğer kurulun görevleri dışında kalan işler hakkında karar verilmesine,
Dosya tevzinin 2 ve 3’üncü kurul arasında yukarıda belirtildiği şekilde yapılmasına, mevcut havale edilmiş dosyaların ilgili üyeler tarafından sonuçlandırılmasına,
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4’üncü Kurulun kurulmasına;
1’inci Kurul tarafından;
1-4483 sayılı yasa uyarınca alınan kararlara karşı yapılan itirazlar,
2-İdare Mahkemelerince verilen yürütmenin durdurulması istemleri hakkında (2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 45’inci maddesinin 1’inci fıkrasının b ve c bentlerinde belirtilen
uyuşmazlıklarla ilgili olarak verilen kararlar dahil) verilen kararlara karşı yapılan itirazlar,
3-İdare Mahkemelerince; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 45’inci maddesinin 1’inci fıkrasının b ve c bentlerinde belirtilen uyuşmazlıklarla ilgili olarak verilen nihai kararlara
karşı yapılan itirazlar ile bunlara ilişkin karar düzeltme talepleri,
4-İdare Mahkemeleri arasındaki bağlantı talepleri hakkında karar verilmesine,
4’üncü Kurul tarafından;
1-İdare Mahkemelerince; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 45’inci Maddesinin 1’inci Fıkrasının a, d, e, f, g, h ve ı bentlerinde sayılan uyuşmazlıklarla ilgili olarak yürütmenin
durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara, nihai kararlar ve tek hâkimle verilen yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlara ve nihai kararlara karşı yapılan itirazlar ile bunların
karar düzeltme istemlerine,
2- İdare ve Vergi Mahkemeleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarına,
3- Reddi Hâkim taleplerine karar verilmesine,
Dosya tevzinin 1 ve 4’üncü kurul arasında yukarıda belirtildiği şekilde yapılmasına, mevcut havale edilmiş dosyaların ilgili üyeler tarafından sonuçlandırılmasına,
İstanbul
İstanbul
107156
DUYGU ÖZERKAN
İdare Mah. Üyesi
2.İd.Mah.Üye
İstanbul
İstanbul
34658
AHMET CÜNEYT YILMAZ
İdare Mah. Bşk.
2.İd.Mah.Bşk.
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
başkanlıklarında çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
31223
RAMAZAN ÖZDEMİR
İdare Mah. Bşk.
8.İd.Mah.Bşk.+AÜ
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
başkanlıklarında çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165683
YASİN KARACA
İdare Mah. Üyesi
3.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
Sayfa 7 / 13
kaldırılarak
Genel
Bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 25/02/2014 tarih ve 464 sayılı karar ekidir
B.İ.M.
Görev Yeri
Adı Soyadı
Sicil No
Unvanı
Mevcut Yetkisi
KARAR
Genel
İstanbul
İstanbul
165774
BEYTULLAH SELMAN
İdare Mah. Üyesi
1.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165754
FATİH HAKAN POLAT
İdare Mah. Üyesi
7.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165751
KEREM ÖZYARDIMCI
İdare Mah. Üyesi
9.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165676
TUĞBA BAL
İdare Mah. Üyesi
Genel
İstanbul
İstanbul
165715
ALİ KÖSE
İdare Mah. Üyesi
3.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165720
YUSUF KENAN ZOR
İdare Mah. Üyesi
2.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165853
ALİ ÜNAL
İdare Mah. Üyesi
6.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165726
HALİL ONUR
İdare Mah. Üyesi
2.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165663
ÖZKAN ATASEVER
İdare Mah. Üyesi
5.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165668
ABDULLAH DENİZER
İdare Mah. Üyesi
4.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165716
RÜSTEM YÜKSEL
İdare Mah. Üyesi
2.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165703
FERHAT KILIÇ
İdare Mah. Üyesi
3.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
97769
TÜLAY TAMİRCİ
İdare Mah. Üyesi
9.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165669
ABDULLAH AYDOĞDU
İdare Mah. Üyesi
8.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165670
TAMER İNCİ
İdare Mah. Üyesi
8.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165844
EMİNE TÜRKMENOĞLU KALKAN
İdare Mah. Üyesi
10.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
138968
MUSTAFA SAFA SEBA
Vergi Mah. Üyesi
1.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
7.Ver.Mah.Üye
Sayfa 8 / 13
kaldırılarak
Bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 25/02/2014 tarih ve 464 sayılı karar ekidir
B.İ.M.
Görev Yeri
Sicil No
Adı Soyadı
Unvanı
Mevcut Yetkisi
KARAR
Genel
İstanbul
İstanbul
37993
ÖNDER ÇANAK
Vergi Mah. Bşk.
7.Ver.Mah.Bşk.
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
başkanlıklarında çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
27376
HAMİYET ÇAKIR
Vergi Mah. Üyesi
8.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165717
EJDER GÖRCEGİZ
Vergi Mah. Üyesi
1.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165741
SERHAT GÜNDÜZALP
Vergi Mah. Üyesi
10.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165735
MUTAHHAR ÖZLÜK
Vergi Mah. Üyesi
2.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165667
OSMAN AYDIN
Vergi Mah. Üyesi
3.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165700
NİHAL FIRAT
Vergi Mah. Üyesi
3.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165686
ZEYNEP BULUT
Vergi Mah. Üyesi
4.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165692
ALİ ERTUNÇ
Vergi Mah. Üyesi
4.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165738
MEMİŞ GÜMÜŞ
Vergi Mah. Üyesi
5.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165702
ABDÜLKADİR YILMAZ
Vergi Mah. Üyesi
5.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165690
YILMAZ KARAHASAN
Vergi Mah. Üyesi
5.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165659
YASEMİN İÇER TOKER
Vergi Mah. Üyesi
6.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165678
MEHMET BAŞARAN
Vergi Mah. Üyesi
7.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165635
MURAT AKKAŞ
Vergi Mah. Üyesi
7.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165721
ELÇİN GAYE GÖREN
Vergi Mah. Üyesi
Genel
İstanbul
İstanbul
165675
SERKAN DURMUŞOĞLU
Vergi Mah. Üyesi
2.Ver.Mah.Üye
Sayfa 9 / 13
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
Bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 25/02/2014 tarih ve 464 sayılı karar ekidir
B.İ.M.
Görev Yeri
Sicil No
Adı Soyadı
Unvanı
Mevcut Yetkisi
KARAR
Genel
İstanbul
İstanbul
165723
MEHMET GÖREN
Vergi Mah. Üyesi
8.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165856
KENAN YAZ
Vergi Mah. Üyesi
11.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İstanbul
İstanbul
165701
SITKI YILDIRIM
Vergi Mah. Üyesi
11.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
27479
ERTUĞRUL YILMAZ
B.İ.M. Üyesi
B.İ.M. Üye (1.KURUL)
kaldırılarak
B.İ.M. Üye (3.KURUL)
(3.Kurul Bşk.)
İzmir
İzmir
32780
NAİM BALCI
B.İ.M. Üyesi
B.İ.M. Üye (2.KURUL)
kaldırılarak
B.İ.M. Üye (3.KURUL)
Gerektiğinde diğer kurul üyeliklerinde
çalışmak üzere
İzmir
İzmir
32752
İLHAN DİNÇ
B.İ.M. Üyesi
B.İ.M. Üye (2.KURUL)
kaldırılarak
B.İ.M. Üye (3.KURUL)
Gerektiğinde diğer kurul üyeliklerinde
çalışmak üzere
İzmir
İzmir
26794
MİNİRE İCLAL KUTUCU
B.İ.M. Üyesi
B.İ.M. Üye (2.KURUL)
kaldırılarak
B.İ.M. Üye (3.KURUL)
Gerektiğinde diğer kurul üyeliklerinde
çalışmak üzere
İzmir
İzmir
32735
METİN GÜRZ
B.İ.M. Üyesi
B.İ.M. Üye (2.KURUL)
kaldırılarak
B.İ.M. Üye (3.KURUL)
Gerektiğinde diğer kurul üyeliklerinde
çalışmak üzere
İzmir
İzmir
32695
KAMİL TURGAY KOÇER
İdare Mah. Üyesi
3.İd.Mah.Üye
kaldırılarak
B.İ.M. Üye (1.KURUL)
Gerektiğinde diğer kurul üyeliklerinde
çalışmak üzere
İZMİR BÖLGE İDARE MAH. (1)
İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3’üncü Kurulun kurulmasına;
2’nci Kurul tarafından;
1-Gelir ve kurumlar vergisi
2-Katma değer vergisi
3-Özel tüketim vergisi
4-213 sayılı Vergi Usul Kanunu Uygulamaları (usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları)
5-Yukarıda sayılan vergilerle ilgili olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uygulamasına ilişkin uyuşmazlıklar hakkında verilen yürütmenin durdurulması
istekleri ve nihai kararlara karşı yapılan itirazlar ile bu konulara ilişkin vergi mahkemeleri arasındaki bağlantı istekleri,
hakkında karar verilmesine,
İzmir
3’üncü Kurul tarafından;
1-Gümrük ve gider vergileri ile ithale ilişkin vergiler,
2-Motorlu taşıtlar vergisi,
3-Veraset ve intikal vergisi
4-Damga vergisi
5-Emlak vergisi,
6-Belediye ve özel idare vergi, resim, harç ve fonları ile bunların diğer gelirlerine ve bunlara ait tarifelere,
7-Harçlar Kanunu ile yukarıda sayılan vergilerle ilgili olarak 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanun uygulanmasına ilişkin uyuşmazlıklar hakkında verilen
yürütmenin durdurulması istekleri ile nihai kararlara karşı yapılan itirazlar ile bu konulara ilişkin bağlantı istekleri,
8-Vergi, resim harç vb. mali yükümlülüklere ilişkin olup, diğer kurulun görevleri dışında kalan işler hakkında karar verilmesine,
Dosya tevzinin 2 ve 3’üncü kurul arasında yukarıda belirtildiği şekilde yapılmasına, mevcut havale edilmiş dosyaların ilgili üyeler tarafından sonuçlandırılmasına,
Sayfa 10 / 13
Bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 25/02/2014 tarih ve 464 sayılı karar ekidir
B.İ.M.
Görev Yeri
Adı Soyadı
Sicil No
Unvanı
Mevcut Yetkisi
KARAR
Genel
İzmir
İzmir
32688
MÜRTEZA GÜLER
İdare Mah. Bşk.
4.İd.Mah.Bşk.
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
başkanlıklarında çalışmak üzere
İzmir
İzmir
165797
MUHARREM ŞEN
İdare Mah. Üyesi
3.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İzmir
İzmir
165728
RAMAZAN GÜLEÇ
İdare Mah. Üyesi
5.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İzmir
İzmir
37788
ZEYNEP OYA GÜNAL
Vergi Mah. Üyesi
3.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İzmir
İzmir
165739
BAHADIR ÖZTÜRKER
Vergi Mah. Üyesi
1.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İzmir
İzmir
165850
SEYİT ALİ UĞRAŞ
Vergi Mah. Üyesi
1.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İzmir
İzmir
165660
SIDIKA DEMİRÖLMEZ
Vergi Mah. Üyesi
2.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İzmir
İzmir
165653
İRFAN ARAS
Vergi Mah. Üyesi
2.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İzmir
İzmir
165638
ALİ AKSEL
Vergi Mah. Üyesi
3.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İzmir
İzmir
165727
ZEKİYE ORBAY
Vergi Mah. Üyesi
Genel
İzmir
İzmir
165851
ALİ UĞUR
Vergi Mah. Üyesi
4.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
İzmir
İzmir
165685
METİN BORUCU
Vergi Mah. Üyesi
4.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemeleri
üyeliklerinde çalışmak üzere
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
101561
ÖZGÜR GÜLTEKİN
Vergi Mah. Üyesi
Gerektiğinde idare mahkemesi
üyeliklerinde çalışmak üzere
Kayseri
Kayseri
97698
MEHMET OFLAZ
Vergi Mah. Üyesi
Gerektiğinde idare mahkemesi
üyeliklerinde çalışmak üzere
Kayseri
Kayseri
165707
ÖZGÜR OĞUZ YILMAZ
Vergi Mah. Üyesi
Gerektiğinde idare mahkemesi
üyeliklerinde çalışmak üzere
Kırıkkale
Kırıkkale
Kırıkkale
Kırıkkale
İdare Mah. Üyesi
Gerektiğinde vergi mahkemesi
üyeliğinde çalışmak üzere
KAYSERİ BÖLGE İDARE MAH. (2)
KIRIKKALE BÖLGE İDARE MAH.
(1)
165680
HÜLYA BAYRAKDAR
Sayfa 11 / 13
Bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 25/02/2014 tarih ve 464 sayılı karar ekidir
B.İ.M.
Görev Yeri
Sicil No
Adı Soyadı
Unvanı
Mevcut Yetkisi
KARAR
Genel
KONYA BÖLGE İDARE MAH. (1)
Konya
Konya
Konya
Konya
165724
ALPER TUNGA MURT
İdare Mah. Üyesi
2.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde idare ve vergi
mahkemeleri üyeliklerinde çalışmak
üzere
Konya
Konya
165631
MUSTAFA ÇİMEN
İdare Mah. Üyesi
1.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde idare ve vergi
mahkemeleri üyeliklerinde çalışmak
üzere
Konya
Konya
165822
ÖMER FARUK TEK
Vergi Mah. Üyesi
Gerektiğinde idare mahkemesi
üyeliklerinde çalışmak üzere
Konya
Konya
165732
MEHMET ÖZDEMİR
Vergi Mah. Üyesi
Gerektiğinde idare mahkemesi
üyeliklerinde çalışmak üzere
Malatya
Malatya
MALATYA BÖLGE İDARE MAH.
(3)
Malatya
Elazığ
ELAZIĞ İDARE MAH. (3)
Malatya
Elazığ
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
101845
ESRA HARMAN AYDINOĞLU
İdare Mah. Üyesi
Manisa
Manisa
165733
YILMAZ GÜLEÇ
İdare Mah. Üyesi
Manisa
Manisa
33824
MEHMET KAPLAN
Vergi Mah. Üyesi
Gerektiğinde idare mahkemesi
üyeliklerinde çalışmak üzere
Ordu
Ordu
Ordu
Ordu
İdare Mah. Üyesi
Gerektiğinde vergi mahkemesi
üyeliğinde çalışmak üzere
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Vergi Mah. Üyesi
Gerektiğinde idare mahkemesi
üyeliklerinde çalışmak üzere
Sakarya
Kocaeli
Sakarya
Kocaeli
107205
YASİN GÜZEL
İdare Mah. Üyesi
Genel
kaldırılarak
1.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemesi
üyeliğinde çalışmak üzere
Sakarya
Kocaeli
100513
RECEP ŞENDİL
Vergi Mah. Üyesi
1.Ver.Mah.Üye
kaldırılarak
2.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemesi
üyeliğinde çalışmak üzere
165656
GÜLHAN ARSLAN GÜNGÖR
İdare Mah. Üyesi
1.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer idare mahkemesi
üyeliğinde çalışmak üzere
MANİSA BÖLGE İDARE MAH. (2)
1.İd.Mah.Üye
kaldırılarak
Ver.Mah.Üye
1.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde idare ve vergi
mahkemesi üyeliklerinde çalışmak
üzere
ORDU BÖLGE İDARE MAH. (3)
165639
LOKMAN AKSIN
SAKARYA BÖLGE İDARE MAH.
(2)
165664
AZİME KAHRAMAN ŞENER
KOCAELİ İDARE / VER. MAH. (2)
Sayfa 12 / 13
Bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 25/02/2014 tarih ve 464 sayılı karar ekidir
B.İ.M.
Görev Yeri
Sicil No
Adı Soyadı
Unvanı
Mevcut Yetkisi
KARAR
Genel
2.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemesi
üyeliğinde çalışmak üzere
Vergi Mah. Üyesi
1.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemesi
üyeliğinde çalışmak üzere
Danıştay Tetkik
Hâkimi
1.Ver.Mah.Üye
Gerektiğinde diğer vergi mahkemesi
üyeliğinde çalışmak üzere
ERGİN ÖZDEMİR
İdare Mah. Üyesi
1.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde idare ve vergi
mahkemeleri üyeliklerinde çalışmak
üzere
165649
SELAHATTİN GÜNGÖRMEZ
İdare Mah. Üyesi
2.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde idare ve vergi
mahkemeleri üyeliklerinde çalışmak
üzere
118684
ALPER ALTINIŞIK
Vergi Mah. Üyesi
Gerektiğinde idare mahkemesi
üyeliklerinde çalışmak üzere
Vergi Mah. Üyesi
Gerektiğinde idare mahkemesi
üyeliğinde çalışmak üzere
Sakarya
Kocaeli
102672
EŞREF ÖZTÜRK
Vergi Mah. Üyesi
1.Ver.Mah.Üye
Sakarya
Kocaeli
107180
SERAP BİLGİN
Sakarya
Kocaeli
120476
GÖKHAN BALABAN
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
101100
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Van
Van
Van
Van
165698
ZEKERİYA ÇETİN
İdare Mah. Üyesi
1.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde idare ve vergi
mahkemeleri üyeliklerinde çalışmak
üzere
Van
Van
152943
ERHAN PALANCI
İdare Mah. Üyesi
2.İd.Mah.Üye
Gerektiğinde idare ve vergi
mahkemeleri üyeliklerinde çalışmak
üzere
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
kaldırılarak
SAMSUN BÖLGE İDARE MAH. (1)
TRABZON BÖLGE İDARE MAH.
(2)
165730
ABDURRAHMAN GÜLER
VAN BÖLGE İDARE MAH. (3)
ZONGULDAK BÖLGE İDARE
MAH. (2)
165781
METİN SEZER
İdare Mah. Üyesi
Sayfa 13 / 13
Gerektiğinde vergi mahkemesi
üyeliğinde çalışmak üzere
Download

Bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine