ZİHİNDEN TOPLAMA İŞLEMİ
Zihinden toplama işlemlerinin işlem basamaklarını
Zihinden toplama işlemlerinin işlem basamaklarını
örnekteki gibi yapın.
inceleyin. Toplanan sayıları örnekteki gibi yazın.
Onluklar
toplamı
Birlikler toplamı
Toplam
Onluklar
toplamı
Birlikler toplamı
Toplam
53 + 43
50 + 40 = 90
3+3=6
90 + 6 = 96
34 + 15
30 + 10 = 40
4+5=9
40 + 9 = 49
17 + 32
10 + 30 = 40
7+2=9
40 + 9 = 49
25 + 65
20 + 60 = 80
5 + 5 = 10
80 + 10 = 90
24 + 36
20 + 30 = 50
4 + 6 = 10
50 + 10 = 60
34 + 56
30 + 50 = 80
4 + 6 = 10
80 + 10 = 90
12 + 55
10 + 50 = 60
2+5=7
60 + 7 = 67
33 + 20
30 + 20 = 50
3+0=3
50 + 3 = 53
SAYI SUDOKU
Her satır ve sütunda 1,2,3,4,5 rakamlarını bir defa kullanarak boş kutuları doldur.
1
3
4
2
5
5
3
4
5
2
5
1
5
3
3
2
3
1
1
4
4
2
3
1
1
5
5
4
1
3
ÇARPMA İŞLEMİNDE VERİLMEYEN RAKAMLAR
Verilmeyen şekillerin değerlerini bulalım.
4 r
X
6
2 5 2
r
ENES SERT
= ….
X
1 6
r
3 2
r = ….
7 r
X
3
2 1 9
r
= ….
X
ENES SERT
1 9
r
5 7
r = ….
Hazırlayan: Yunus KÜLCÜ
Download

Karma1 - Kartanelerim.com