bulmaca
ZAMANIN PEŞİNDE
Soru: Bir hakemin 15 dakika sürecek bir yarışmayı
yönetmesi gerekmektedir, ancak elinde biri 7 dakika sürede
biten, diğeri 11 dakika sürede biten iki kum saati vardır.
Bunları kullanarak 15 dakikayı nasıl doğru ölçebilir?
Cevap: Kum saatlerinin ikisi de aynı anca başlatır. 7
dakikalık kum saati tam olarak bittiğinde 11 dakikalık kuma
saatinde 4 dakikalık kum kalmış olur. O andan itibaren
yarışmayı başlatarak 11 dakikalık kum saati bittiğinde ikinci
kez ters çevirerek 15 dakikayı ölçmüş olur. (11+4=15 dakika)
İPİN UCU
Soru: Elinizde iki adet ip var ve her birinin bir uçtan
diğer uca yanması bir saat sürüyor. Acaba sadece bu iki
ipi kullanarak, yani saate hiç bakmadan 45 dakikalık bir
zaman dilimini nasıl hesaplayabilirsiniz? Küçük bir zorluk
daha. İpler homojen değil, yani bir ipin tam yarısının yarım
saatte yanacağını garanti edemiyoruz.
ÇÖZÜM:
İşin sırrı iplerden birini iki ucundan da yakarak işe
başlamakta. Aynı anda ikinci ipi de ancak sadece bir
ucundan yakmalısınız. İlk ip tamamen yandığında her
koşul altında yarım saatlik zaman geçmiş olacaktır. Yani
ikinci ipin de yanmayan kısmı, yarım saatlik bir kısımdır.
Şimdi ikinci ipi de diğer ucundan yakarak kalan süreyi
15 dakikaya indirebilir, toplam 45 dakikalık süreyi elde
edebilirsiniz.
9
1
SUDOKU
8
7
2
6
5
5
4
8
6
4
1
6
2
66
3
5
Talihliler, 20 Nisan'a kadar doğru cevabı gönderen okurlarımız
arasında yapılacak çekilişle belirlenecektir.
8
3
6
Sudoku bulmacamızı doğru
cevaplandırarak
[email protected]
adresine ya da posta ile
derneğimize gönderen
5 okurumuz, elektronik
çerçeve kazanacak.
9
7
3
Geçen ayın sudoku talihlileri: Ahmet Akgül, Ahmet Hamdi Yağmur,
Veli Irmak, Cebrail Çakanyıldırım, Ozan Turpçulu
67
Download

SUdoKU zAMAnIn PeŞİnde İPİn UCU