KTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
LİSANS DERS PLANI
(2014-2015 yılından itibaren uygulanacak)
Kodu
Ders Adı
AKTS
K
D+U+L
Ön Koşul
Kodu
Ders Adı
AKTS
1. YARIYIL
SBP103
MAT115
Planlamada Anlatım
İletim Teknikleri
4
Genel Matematik
6
K
D+U+L
2. YARIYIL
3
4
2+2+0
4+0+0
SBP…
Planlama Stüdyosu-I
10
6
4+4+0
SBP…
Bilgisayar Destekli
Tasarım
5
3
2+2+0
3
2
2+0+0
SBP113
Temel Tasarım
9
6
4+4+0
SBP108
Bilimsel Düşüncenin Evrimi
ve Planlama
SBP…
Kent Planlamaya Giriş
2
2
2+0+0
SBP116
Kent Coğrafyası
3
2
2+0+0
SBP…
Harita Bilgisi
2
2
2+0+0
SBP…
Kent Sosyolojisi
3
2
2+0+0
YDB171
İngilizce-I
3
3
3+0+0
YDB172
İngilizce-II
2
2
2+0+0
TDB101
Türk Dili-I
2
2
2+0+0
TDB102
Turk Dili -II
2
2
2+0+0
AITB…
Atatürk İlkeveink.Tar.-I
2
2
2+0+0
AITB…
Atatürk İlkeveİnk.Ta.-II
2
2
2+0+0
TOPLAM
30
24
21+6+0
TOPLAM
30
21
18+6+0
3. YARIYIL
4. YARIYIL
SBP…
Planlama Stüdyosu-II
10
6
4+4+0
SBP…
Planlama Stüdyosu-III
10
6
4+4+0
SBP…
Planlamada İstatistik
4
3
2+2+0
SBP208
Kent ve Bölge Ekonomisi
4
3
3+0+0
SBP207
Ekonomi
2
SBP213
Arazi Kullanımı
Planlaması
2
2+0+0
SBP212
Kentsel Teknik Altyapı
3
2
2+0+0
3
3
3+0+0
SBP…
CBS ve Planlama
5
3
2+2+0
SBP…
Tarihte Kent
3
3
3+0+0
SEC…
Seçmeli-I
4
2
2+0+0
SBP…
Mesleki Deneyim-I
4
1
0+2+0
USEC…
Üni. Seçmeli Ders-I
4
2
2+0+0
USEC…
Üni. Seçmeli Ders-I
4
2
2+0+0
30
18
15+6+0
30
20
16+8+0
TOPLAM
Pln.St.I
TOPLAM
5. YARIYIL
Planlama Stüdyosu- IV
10
6
4+4+0
SBP…
Bölge Planlama
3
2
SBP311
Kentsel Koruma
2
SBP…
Planlama Teori ve
Teknikleri
SBP…
Kentsel Ulaşım Planlamas
SEC…
Seçmeli Ders-I
USEC…
Üni. Seçmeli Ders- I
Pln.St.
III
SBP…
Planlama Stüdyosu-V
10
6
4+4+0
2+0+0
SBP310
Kentsel Tasarım İlke ve
Yönetimleri
2
2
2+0+0
2
2+0+0
SBP…
Kent Planlamada Modeller
2
2
2+0+0
4
3
3+0+0
SBP…
Mesleki Deneyim-II
4
1
0+2+0
3
2
2+0+0
SEC…
Seçmeli Ders- I
4
2
2+0+0
4
2
2+0+0
SEC…
Seçmeli Ders-II
4
2
2+0+0
4
2
2+0+0
USEC…
Ünİ. Seçmel Ders-I
4
2
2+0+0
30
19
17+4+0
30
17
14+6+0
TOPLAM
7. YARIYIL
12
4
0+8+0
10
6
4+4+0
SBP…
Planlamada YasalYönetsel Çerçeve
4
2,5
2+1+0
SBP…
Meslekİ Deneyim-III
4
1
0+2+0
SEC…
Seçmeli Ders-I
4
2
2+0+0
SBP402
Meslek Uygulama Bilgisi
2
2
2+0+0
SEC…
Seçmeli Ders-II
4
2
2+0+0
SEC…
Seçmeli Ders- I
4
2
2+0+0
SEC…
Seçmeli Ders-III
4
2
2+0+0
SEC…
Seçmeli Ders- II
4
2
2+0+0
SEC…
Seçmeli Ders-IV
4
2
2+0+0
SEC…
Seçmeli Ders- III
16,5
Seçmeli Ders:15 ---- 30/148,5=%20,2 --- 60 AKTS --- 60/240=%25
Toplam 52 Ders (Mesleki Deneyim Dersleri Hariç)
14+5+0
Pln.St.V
TEZ...
Planlama Stüdyosu-VI
30
Pln.St.
IV
8. YARIYIL
Planlama StüdyosuVII(Bit.Çal.)
SBP…
TOPLAM
Plan.St.
II
6. YARIYIL
SBP…
TOPLAM
Ön Koşul
4
2
2+0+0
TOPLAM
30
13
8+10+0
GENEL TOPLAM
240
148,5
174
Pln.St.
VI
Download

KTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA