Reddedilen Tez Konuları
S.No
Tez Konusu
1
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce organize edilen ulusal yarışmaların eğitim-öğretime etkileri açısından
değerlendirilmesi
2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin merkezi ortak sınavlara dâhil edilmesinin bazı parametrelere göre değerlendirilmesi
3
Erken Çocukluk Eğitimi Almış Olmanın Sonraki Eğitim Hayatında Akademik Başarıya Etkilerinin İncelenmesi ve
Araştırılması
4
Öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi ve araştırılması
5
Özel öğretim kurumları ile resmi eğitim ve öğretim kurumları arasındaki akademik başarının karşılaştırılmalı olarak
incelenmesi ve araştırılması.(Özel öğretim kurumları ile resmi eğitim ve öğretim kurumlarının 8.sınıf düzeyinde
akademik başarılarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi ve araştırılması)
Download

S.No Tez Konusu 1 2 3 4 5 Reddedilen Tez Konuları