SİRKÜLER
2015/11
SİRKÜLERİN
Tarihi
: 12.03.2015
Konusu
: 2015 Hesap Döneminde Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlerin
31.03.2015 Tarihine Kadar İnternet Sitesi Açmaları ve Bu Sitenin Belirli
Bir Bölümünde İlgili Kanunen Yapılması Gereken İlanları Yayınlamak
Zorundadırlar
Mevzuat
: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
Yasal Dayanak
: 31.05.2013 Tarih ve 28663 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Sermaye
Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik
Bilindiği Üzere 01.02.2015 Tarih ve 29254 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 2014/7149 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı İle 2015 yılında bağımsız denetime tabi olma kriterleri aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir;
-
Aktif Toplamı
Net Satış Hasılatı
Çalışan Sayısı
: 50.000,00 TL (Ellimilyon) ve üzeri
: 100.000,00 TL (Yüzmilyon) ve üzeri
: 200 ve üzeri
Şirketler bağımsız denetim kapsamına girdiği tarihten itibaren üç ay içinde (2015 yılında bağımsız
denetim kapsamına giren şirketler 31.03.2015 tarihine kadar) internet sitesi açmaları ve bu sitenin
belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri
gerekir.
Bağımsız denetime tabi şirketlerin internet sitesinde sürekli olarak yayımlanması gereken içerikler
aşağıdaki gibidir;
-
-
Şirketin MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) numarası,
Ticaret unvanı,
Merkezi,
Taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı
Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin,
Limited şirketlerde müdürlerin,
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları.
Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak limited şirketlerde müdür
olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından
belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin
MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin
adı ve soyadı.
SENA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Namazgah, İzzettinbey Cad. Bayrak İş Mrk. A Blok No: 9/9 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (0216) 650 92 20 ( Pbx ) Faks: (0216) 650 92 25
http://www.senaymm.com.tr e-mail : [email protected]
-
Seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi.
Yukarıda belirtilen içeriklerde değişiklik olması halinde bu içeriklerin yeni hali, değişikliğin
meydana geldiği tarihte internet sitesinde yayımlanır.
Şirketçe internet sitesinde en az altı aylık süre için yayımlanması gereken hususlara Sermaye
Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
SENA YMM LTD. ŞTİ.
SENA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Namazgah, İzzettinbey Cad. Bayrak İş Mrk. A Blok No: 9/9 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (0216) 650 92 20 ( Pbx ) Faks: (0216) 650 92 25
http://www.senaymm.com.tr e-mail : [email protected]
Download

2015 Hesap Döneminde Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlerin