SİRKÜLER
2015/52
SİRKÜLERİN
Tarihi
: 29.12.2015
Konusu
: 01.01.2016 Tarihinde Başlanacak Olan E-Tebligat Uygulaması
01.04.2016 Tarihine Ertelendi
Mevzuat
: 213 Sayılı Vergi Usul Kanun
Yasal Dayanak
: 29.12.2015 Tarih ve 29577 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan
467 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Bilindiği üzere 27.08.2015 Tarih ve 29458 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 456 Sayılı Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile
a) Kurumlar vergisi mükelleflerine
b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları
basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)
c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenlere,
elektronik tebligat sistemini 01.01.2016 tarihinden itibaren kullanma zorunluluğu getirilmiştir.
29.12.2015 Tarih ve 29577 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 467 Sayılı Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile bu uygulamanın başlangıç tarihi 01.04.2016 tarihine ertelenmiştir
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
SENA YMM LTD. ŞTİ.
SENA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Namazgah, İzzettinbey Cad. Bayrak İş Mrk. A Blok No: 9/9 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (0216) 650 92 20 ( Pbx ) Faks: (0216) 650 92 25
http://www.senaymm.com.tr e-mail : [email protected]
29 Aralık 2015 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 29577
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ
(SIRA NO: 467)
27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nin “5.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve
Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi”, “5.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve
Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi” ve “10. Diğer Hususlar” başlıklı bölümlerinde yer
alan “01.01.2016” ibareleri “1/4/2016” şeklinde değiştirilmiştir.
Tebliğ olunur.
SENA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Namazgah, İzzettinbey Cad. Bayrak İş Mrk. A Blok No: 9/9 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (0216) 650 92 20 ( Pbx ) Faks: (0216) 650 92 25
http://www.senaymm.com.tr e-mail : [email protected]
Download

01.01.2016 Tarihinde Başlanacak Olan E