SHGM Faaliyetleri
SEKTÖREL DÜZENLEME VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ
Adem KARSLIOĞLU
Daire Başkanı V.
03 Mart 2015
SHK-5’ten Sonra…
Komisyon üyeleri her kurumdan bir asil bir
yedek olarak güncellendi ve internet
sayfamızda yayınlandı
Çalışma grupları ve üyeleri internet
sayfamızda yayınlandı
Komisyonun toplantı raporları ve yapılan
sunumlar internet sayfamızda yayınlandı
Komisyon Çalışma Esasları pratiğe uygun
olarak güncellendi
Öğrenci Stajları
07/11/2012 tarihli YÖK – SHGM işbirliği
protokolü
kapsamında,
sivil
havacılık
alanında eğitim gören öğrencilerin staj
koordinasyonunun Genel Müdürlüğümüz
tarafından yapılması kararlaştırılmıştı
Stajyer yerleştirmeleri Anadolu Üniversitesi
tarafında
geliştirilen yazılım aracılığıyla
yapılacaktır
Öğrenci Stajları
Staj yazılımı eğitimleri
EĞİTİM YERİ
EĞİTİM TARİHİ
HEDEF KİTLE
KATILIMCI
ANKARA
03.02.2015
İŞLETME
10 / 14
ANKARA
03.02.2015
ÜNİVERSİTE
16 / 23
İSTANBUL
10.02.2015
İŞLETME
20 / 29
İSTANBUL
10.02.2015
ÜNİVERSİTE
21 / 22
İSTANBUL
11.02.2015
İŞLETME
25 / 31
İSTANBUL
11.02.2015
ÜNİVERSİTE
20 / 23
ANTALYA
17.02.2015
İŞLETME
20 / 24
Telafi eğitimi (Ġşletme)
10 Mart 2015, Ġstanbul
Öğrenci Stajları
 Staj yazılımının getirdikleri







Münferit kontenjan/öğrenci temini olmayacak
3 Dönem - Öğrenci yığılmalarının engellenmesi
Kontenjanların dengeli ve tam kullanımı
Alan dışı staj olmayacak
Standart yazışmalar
Doğrudan ilgili kişiyle iletişim
Ġstatistikler
Öğrenci Stajları – Takvim
FAALİYET
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
ÖĞRENCİLERİN SİSTEME GİRİLMESİ
01.02.2015
25.02.2015
ÖĞRENCİLERİN KENDİ KAYITLARINI TAMAMLAMASI
16.02.2015
20.03.2015
İŞLETMELERİN KONTENJAN ÖNERMESİ
01.02.2015
14.03.2015
ÖĞRENCİLERİN TERCİH YAPMASI
16.03.2015
29.03.2015
YERLEŞTİRMELERİN YAPILMASI
03.04.2015
19.04.2015
Staj Formları
Staj Hazırlıkları
 Staj Formlara Staj Yerleştirme Yazılımından
erişilebilecek
 Formların Üniversitelerce basılması ve
öğrencilere dağıtılması
 Apron giriş kartları için gerekli başvuruların
önceden yapılması
SHGM Seminerleri
 Genel Müdürlüğümüz personeli tarafından sivil
havacılık alanında eğitim veren yüksekokul ve
üniversitelerde seminerler verilmektedir.
 Talep yoğun
 2014 yapılan 40 seminer
 2015 talep edilen 213 seminer,
 Belli kriterlere göre sayı azaltıldı
• SHK-7 Toplantısı 1 Eylül 2015
• [email protected]
Teşekkürler…
Download

SHGM Faaliyetleri - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü