ABOUT US
HAKKIMIZDA
Özdal Textile and Sack Industry and Trade Incorporated
Company was established in Pazarcık, a county of
Kahramanmaraş in 1994. In the following year, it started to
manifacture polypropylene sacks.
Özdal Tekstil ve Çuval Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 1994 yılında
kurulmuştur. Sonraki yıl poliproplen çuval imalatına
başlamıştır.
It is the only sack company in the region and has been
making significant contributions to the employment and
wellfare of the region since the time when it was established.
With its production capacity around 7,500 tons (of PP fabric,
other sorts of sacks and big bags) each year, the company
also renders services in the related food, textile, agriculture,
chemical and transportation sectors
Bölgedeki tek çuval fabrikası olup, o günden bu yana bölge
istihdamına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Yıllık 7,500
tonluk (PP Kumaş, farklı tür ve özelliklerde çuval, harar ve
bigbag) üretimiyle, gıda, tekstil, tarım, kimya, taşımacılık, ve
ilgili sektörlere hizmet vermektedir.
www.ozdalgroup.com.tr - [email protected]
MISSION VISION
MİSYON VİZYON
Our mission it to bring sustainable benefits to our suppliers,
personnel, customers and all other shareholders with
innovative business models by integrating the technology and
powerful human source.
Misyonumuz, teknolojiyi ve güçlü insan kaynağımızı
birleştirerek, yenilikçi iş modelleriyle, tedarikçi, çalışan,
müşteri ve diğer tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir fayda
sağlamaktır.
We declare and undertake, you, our valuable shareholder, to
carry out planned and systematic activities that will enable to
acquire reliable, high quality products that respect the
environment and that are compatible with the National and
International norms and regulations.
Siz değerli paydaşlarımıza, Ulusal ve uluslar arası normlara ve
yasalara uygun, çevreye saygılı, yüksek kaliteli ve güvenilir
ürünler elde etmeyi sağlayacak planlı ve sistematik
etkinliklerde bulunmayı taahhüt etmekteyiz.
www.ozdalgroup.com.tr - [email protected]
QUALITY POLICY
KALİTE POLİTİKASI
Özdal Textile and Sack Industry and Trade Inc. Company will
continue to be one of the prominent companies in this sector
with its cooperation and organizational structure covering
all the factors, carrying out its works with self-deviation
with the responsibility of the environment it exists, without
sacrificing its stability and determination under no
circumstances at nowhere, working from production to
delivery, marketing to selling synergistically.
Özdal Tekstil ve Çuval Sanayi ve Ticaret A.Ş. bulunduğu
konumun sorumluluğuyla çalışmalarını özveriyle yürüten,
istikrar ve kararlılığından hiçbir dönemde ve koşulda ödün
vermeyen, üretimden dağıtıma, pazarlamadan satışa sinerji
içerisinde çalışan, tüm unsurları bir arada barındıran
organizasyon yapısı ve işbirliğiyle, sektörün önde gelen
firmalarından biri olmaya devam edecektir.
www.ozdalgroup.com.tr - [email protected]
ADMINISTRATION
YÖNETİM KURULU
Hüseyin Özdal
Chairman of the board
Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Özdal
Salman Özdal
Board member
Yönetim Kurulu Üyesi
Board member
Yönetim Kurulu Üyesi
COMPANY TAG
ŞİRKET KÜNYESİ
Title: Özdal Tekstil ve Çuval San. Tic A.Ş.
Ünvanı: Özdal Tekstil ve Çuval San. Tic A.Ş.
Address: Memiş Özdal Mh. 323. Sk. No:8 Pazarcık /
Kahramanmaraş / Turkey
Adres: Memiş Özdal Mh. 323. Sk. No:8 Pazarcık /
Kahramanmaraş / Türkiye
Phone: +90 344 311 54 55
Telefon: +90 344 311 54 55
Fax: +90 344 311 53 72
Faks: +90 344 311 53 72
Email: [email protected]
Eposta: [email protected]
Chamber of commerce: Kahramanmaraş Ticaret Odası
Ticaret Odası: Kahramanmaraş Ticaret Odası
Tax office: Pazarcık
Vergi Dairesi: Pazarcık
Tax no: 674 005 5995
Vergi No: 674 005 5995
Production site: 24.000m2
Üretim Sahası: 24.000m2
Chairman of the board: Hüseyin Özdal
Yönetim Kurulu Başkanı: Hüseyin Özdal
Board member: Mustafa Özdal
Yönetim Kurulu Üyesi: Mustafa Özdal
Board member: Salman Özdal
Yönetim Kurulu Üyesi: Salman Özdal
www.ozdalgroup.com.tr - [email protected]
PRODUCTION PROCESS
YARN
The production of hard yarn is made with
Continious PC controlled Extruders that are fed
by the precision dosing systems. The production
of fibrilized yarn is also made in accordance with
demand.
WEAVING
After the produced yarns were subjected to
endurance tests, they are sent to the weaving
looms. In accordance with the demand, they are
weaved as funnel fabric ranging between 30 cms
and 150 cms in the precision weaving machines.
LAMINATION
The fabrics that come from weaving can be
lamianted with different colours optionally.
PRESS
The fabrics that were laminated after weaving
are dispatched to press section. It is possible to
press up to 18 colours with the advanced
technology according to the colour and design of
the customer.
CONFECTION
The fabrics that were processed in weaving
lamination or press are sent to the confection
section and cut in line with the desired dimensions.
ÜRETİM AŞAMALARI
İPLİK
Sert iplik üretimi hassas dozajlama sitemlerinin
beslediği Sürekli PC kontrollü Ekstruderlerle
yapılmaktadır. İstenilen talep doğrultusunda
fibrilize iplik üretimi yapılır.
DOKUMA
Üretilen iplikler mukavemet testlerine tabi
tutulduktan sonra dokuma tezgâhlarına
gönderilir. Talep doğrultusunda 30 cm ile 150 cm
arasında hassas dokuma makinelerinde hortum
kumaş olarak dokunur.
LAMİNE
Dokumalardan gelen kumaşlar isteğe bağlı
olarak farklı renklerde lamine yapılabilir.
BASKI
Dokuma veya dokuma sonrası lamine edilmiş
kumaşlar baskı bölümüne gönderilir. Müşterinin
istediği renk ve tasarımda ileri teknoloji ile 18
renge kadar baskı yapılabilir.
KONFEKSİYON
Dokuma laminasyon veya baskıda işlem gören
kumaşlar konfeksiyon bölümüne gönderilip
istenilen ebatta kesilir.
www.ozdalgroup.com.tr - [email protected]
PRODUCTS
PP FABRIC
It is manifactured from plastic raw
material. Especially the fabrics,
canvases, tents that form the
structure of the sacks and big bags
are the primary products in this
group. Prefferred for their resistance
against different climatic conditions,
weights, heat and cold, dampness
and moisture, these fabrics are
preferred in package, construction,
agriculture and transport sectors.
MATT/ACHROMATIC SACK
Because it one of the most costless
solutions for transport and stowing ,
it is widely preferred. It can be
evaluated as the most appropriate
solution for the stowing and
transportation of dry and bulk
products thanks to its stability
against the sunlight along with the
high and low temperatures, liquid
resistancy.
ÜRÜNLER
PP KUMAŞ
Plastik hammaddeden üretilmektedir.
Özellikle çuval ve big-baglerin yapısını
oluşturan kumaşlar, brandalar,
tenteler bu gruptaki başlıca
ürünlerdir. Farklı iklim koşullarına,
ağırlıklara, sıcak ve soğuğa, ıslaklık ve
neme karşı olan dayanımı ile tercih
edilen bu kumaşlar ambalaj, inşaat,
tarım, nakliye sektörlerinde tercih
edilmektedir.
MAT/ŞEFFAF ÇUVAL
Plastik hammaddeden üretilmektedir.
Özellikle çuval ve big-baglerin yapısını
oluşturan kumaşlar, brandalar,
tenteler bu gruptaki başlıca
ürünlerdir. Farklı iklim koşullarına,
ağırlıklara, sıcak ve soğuğa, ıslaklık ve
neme karşı olan dayanımı ile tercih
edilen bu kumaşlar ambalaj, inşaat,
tarım, nakliye sektörlerinde tercih
edilmektedir.
PP LAMINATED SACK
Laminated sacks are used so as to
keep the air away from any product
in it and preserve the products from
the external environmental
conditions. In the case that the
products put into it need to have
contact with air, needle tip sized air
holes are bored on the sacks by
means of perforation
process.Because it one of the most
costless solutions for transport and
stowing , it is widely preferred.
PP LAMİNELİ ÇUVAL
Lamineli çuvallar, içerisine konulan
ürünün hava ile irtibatını kesmek ve
dış ortam şartlarından korumak
amacıyla kullanılır. İçerisine konulan
ürünün hava alması gerektiği
durumlarda ise bu çuvallara
perforasyon işlemi ile iğne ucu
büyüklüğünde hava delikleri açılır.
www.ozdalgroup.com.tr - [email protected]
PRODUCTS
BIG BAG
PP big sacks can be cut ranging
between 80 cms and 160 cms in
terms of width and up to 300 cms in
terms of length according to their
areas of usage. Its main areas of
usage: They are mainly used in for
packaging Textile, Agricultural
Products, Carpet, Chest sacks etc.
the pressing may be done with single
or double colours optionally.
DOUBLE END OPP SACK
n an attempt to ensure visual
harmony, the OPP films that were
pressed with high resolution are
laminated on the sacks and offered to
use.
BIG BAG SACK
Generally used for the delivery of
heavy tonnage products. It can also
be used for storage and stitched
about the desired dimensions.
ÜRÜNLER
HARAR
PP hararlar kullanım alanlarına göre
en olarak 80 cm - 160 cm Boy olarak
ise de 300 cm e kadar kesilebilir.
Başlıca kullanım alanları
Tekstil,Tarım Ürünleri, Halı, Sandık
çuvalı vb.ürünlerin
ambalajlanmasında kullanılır. İsteğe
bağlı olarak tek renk veya çift renk
olmak üzere baskı yapılabilir. Genel
anlamda bütünün de istenilen renkde
dokunabilir.
ÇİFT TARAF OPP ÇUVAL
Görsel bütünlüğü sağlamak amacıyla,
üzerine yüksek çözünürlükte baskı
yapılmış olan OPP filmler çuval
üzerine lamine edilerek kullanıma
sunulmaktadır.
BIG BAG ÇUVAL
Genellikle tonajlı ürünlerin sevkiyatı
için kullanılır. Depolama amaçlı da
kullanılabilir ve istenilen ebatta dikilir.
www.ozdalgroup.com.tr - [email protected]
CERTIFICATES SERTİFİKALAR
GROUP COMPANIES GRUP ŞİRKETLERİ
Memiş Özdal Mh. 323. Sk. No:8
Pazarcık / Kahramanmaraş / Türkiye
Phone -Telefon: +90 344 311 54 55 | Fax - Faks: +90 344 311 53 72
www.ozdalgroup.com.tr - [email protected]
Download

katalog indir - Özdal Group | +90 344 311 54 55 | [email protected]