THNM 354 TURİZM MEVZUATI – KARAR İNCELEMESİ FORMATI
T.C
YARGITAY/DANIŞTAY
... HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:
KARAR NO:
KARAR TARİHİ:
I.
II.
III.
IV.
Yargıtay Karar Özeti
Yerel Mahkeme Kararı Özeti
Yargıtay Kararı
Değerlendirme
A.
B.
C.
D.
E.
Çözülmesi Gereken Hukuki Problem
İhtilafla İlgili Yasal Mevzuat
Doktrindeki Görüşler
İçtihatlar
Kanaat
Karar Taraması Yapmak İçin Bkz. Kazancı Mevzuat Ve İçtihat Programı
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
Download

thnm 354 turizm mevzuatı