İhracat Genel Müdürlüğü
Pazara Giriş ve Uluslararası İlişkiler Dairesi
Anti-Damping Anlaşması Çerçevesinde İhracatçı Ülke Hükümetinin Hak ve
Yükümlülükleri
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 1994’ün VI. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin
Anlaşma’nın (Anti-Damping Anlaşması) hükümlerine göre ilgili taraflardan biri olarak kabul edilen ihracatçı ülke
hükümetinin,
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
Soruşturma süresince otoritelere görüşlerini sözlü ve yazılı olarak bildirmesi,
Soruşturma süresince diğer ilgili taraflardan sağlanan bilgilerin gizli olmayan özetini talep etmesi,
Sağladığı gizli bilgilerin korunmasını talep etmesi,
Farklı görüşlere sahip diğer ilgili taraflarla görüşmeyi talep etmesi,
Soruşturma sırasında kendi firmalarında yapılması söz konusu olan yerel incelemeleri veya soru
formlarına ilişkin bilgi vermek üzere ihracatçı firmalara yapılacak ziyaretleri engellemesi,
Soruşturma sonucunda nihai karara baz oluşturacak temel bulgulara ilişkin bilgi talep etmesi,
Dampinge karşı önlemlerin gözden geçirilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri içeren bir
başvuru yapması,
mümkündür. Ayrıca söz konusu Anlaşma hükümlerine göre, soruşturmayı yürüten otoritelerin, ihracatçı
ülke hükümetine,
‰
‰
‰
‰
‰
Herhangi bir soruşturmayı başlatma işlemleri öncesinde, uygun şekilde hazırlanmış bir başvurunun
alındığına ilişkin bilgi vermeleri,
Soruşturmanın başlatılmasının ardından başvuruda yer alan gizli olmayan bilgiler ile gizli
bilgilerin gizli olmayan özetlerini sağlamaları,
Soruşturma sırasında ihracatçı ülkede yerel incelemelerde bulunmadan önce inceleme yapılacak
firmalar ve inceleme tarihleri konusunda bilgi vermeleri,
İhracatçı firmaların talebi üzerine, soru formlarının cevaplandırılmasına ilişkin olarak bilgi vermek
üzere ihracatçı firmalara yapılacak ziyaretler konusunda bilgi vermeleri,
Soruşturma sürecinde elde edilen ön ve nihai bulgular hakkında, fiyat taahhüdü tekliflerinin
kabulü, fiyat taahhütlerinin ve anti-damping vergilerinin uygulamadan kaldırılmasına ilişkin
kararlara ilişkin olarak duyuru ve raporları sağlamaları
gerekmektedir.
Download

Anti-Damping Anlaşması Çerçevesinde İhracatçı