ABONELİK SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
Taraflardan ……………………………………………………………………………..
(Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile mernis24.com sitesine kullanıcı adı ve
şifresi alarak erişim hakkı almak isteyen aşağıda açık ünvanı, adresi, vergi dairesi ve adı
yazılı ……………………………………………………….. (bundan böyle ABONE olarak
anılacaktır.) arasında yapılmış yasal bir taahhütnamedir.
Abone Ünvanı :
Abone Adresi :
Abone Vergi Dairesi :
Abone Vergi No
:
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşme, BAYİ ve ABONE’nin haklarını ve yükümlülüklerini belirler.
3. ABONELİK ŞARTLARI
3.1. GİZLİLİK İLKESİ
ABONE bu sözleşme ile mernis24.com’un yayınladığı bilgileri kendi kullanımı
dışında üçüncü şahısların kullanımına sunmayı, çoğaltmayı, tekrar yayınlamayı,
dağıtmayı yapamayacağını peşinen kabul etmiştir.
3.2. ERİŞİM SORUMLULUĞU
ABONE Kendisine verilen kullanıcı adı, şifresi gibi bilgilerin kullanılması ve
korunmasından kendisi sorumludur. Bu bilgileri kullanarak yapılan erişimler
ABONE tarafından yapılmış kabul edilecektir.
3.3. DONANIM VE YAZILIM KULLANIMI
Bu sözleşme ile BAYİ, ABONE’ye verilecek kullanıcı adı ve şifresi ile
erişebileceği yazılım olanakları dışında herhangibir donanım ya da yazılım
kurulumu, temin edilmesi, sorunlarının giderilmesi gibi hizmetleri vermez.
3.4. ABONE BİLGİ DOĞRULUĞU
ABONE, Yukarıda yazılı Unvan, Adres, Vergi Dairesi, Vergi No bilgilerinin
doğruluğundan kendisi sorumludur.
3.5. SÖZLEŞME FESHİ YA DA DURDURULMASI
Sözleşme şartlarına uymamak ya da ABONE’lik ücretlerinin ödenmemesi durumunda
BAYİ, ABONE’ye verdiği kullanıcı adı, şifre bilgilerini iptal etme hakkına sahiptir.
4. ÜCRET
Bu sözleşmeyle ödenecek mernis24.com Abonelik Ücreti bir (1) kullanıcı olarak
1.950 TL. + KDV’dir. Bir’den fazla kullanıcı olduğu takdirde her kullanıcı için
1.500 TL + KDV ek ücret alınır.
5. SORUMLULUK
mernis24.com sitesi sunucusu ile ilgili olası arızalar nedeniyle oluşabilecek bilgi
kayıplarından, Nüfus idaresi veritabanı kayıtlarının doğruluğu, eksikliği, fazlalığı,
bağlantı ya da arıza sorunlarından BAYİ sorumlu değildir.
6. TEBLİGAT ADRESLERİ
Taraflar işbu sözleşmede yazılı adreslerinin değişikliğini yazılı olarak karşı tarafa
bildirmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli ve bağlayıcı olacaktır.
7. SÜRE
İşbu sözleşme imzalandığı günden itibaren bir yıldır. Abonelik hesapları aktive
olur. Abonelik süresi bitiminde aksine bir yazılı başvuru olmadığı takdirde ikinci sene
için %50 indirimli, sonraki seneler devlet’in yayınladığı enflasyon oranlarında zam
yapılarak sözleşme devam eder.
8. UYUŞMAZLIKLAR
İşbu sözleşme 7 Madde 2 sayfa’dan ibaret olup, her türlü uyuşmazlıkta …………….
mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Tarih : .. / .. / ….
BAYİ
ABONE
Yetkili kaşe – imza
Yetkili kaşe – imza
Download

ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Taraflardan