YÜZEY MÜHENDĐSLĐK KAPLAMA
Cilt 3, Sayı 1
Nisan 2014
K A R BÜ R K A P L A M A
H VO F V E K A R B Ü R K A P L A M A L A R
Bu bültendeki konular;
• HVOF ve Karbür Kaplamalar
HVOF, “soğuk sistem” olarak da adlandırılan yüksek sertlikte kaplamaların düşük sıcaklıklarda
üretimi için kullanılan bir prosestir. “Yüksek Hızlı Oksi-Yakıt” sistemi olarak Türkçe’ye çevrilebilecek High Velocity Oxy-Fuel prosesinde cihaz temelinde diğer termal sprey kaplama sistemlerini ile aynı bililmsel temelde çalışmak ile beraber kaplama hızı, kullanılan taneciklerinin çapı,
kullanılan yanıcı gazlar açısından gösterdikleri farklılıklar göstermektedir. HVOF sistemi ile sermet kaplamalar (seramik-metal kompozitler) olan karbür esaslı kaplamaların uygulanmasında
kullanılmaktadır. Bu şekilde, çok yoğun ( % 0.5’ten az), sertlikleri sinterlenmiş bulk –kitle- karbür malzemelere yakın, yüksek korozyon direncini aşınma direnci ile birleştiren karbür esaslı
kaplamalar başarı ile uygulanmaktadır. Bu alanda kaplanan ürünler, tekstil, demir-çelik, plastik, kağıt-matbaa, petrokimya ve kimya endüstrisi, havacılık ve uzay endüstrisi, makine ve otomotiv parçaları, boru hatları ve enerji üretimi sektörlerinde sıklıkla kullanılmaktadır.
• Tungsten Karbür Kaplama Özellikleri ve Kullanılan Tozlar
• Krom Karbür Kaplama
Özellikleri ve Kullanılan
Tozlar
Şekil 1. HVOF tabancasının kesit alanından gösterimi.
Şekil 2. HVOF tabancasının manuel ve robot ile iş parçalarının üzerine karbür kaplama uygulaması.
Sa yf a 2
Cilt 3, Sayı 1
T U N G S T E N K A R BÜ R K A P L A M A
Karbürler, oksitler ile beraber en sert termal olarak kaplanan kaplamalardır. En sık kullanılan da
genelde kobalt ve nikel ile kompozit olarak hazırlanan tungsten karbürdür. Tungsten karbürün
Vickers mikrosertliği 1000’in üzerindedir.
HVOF tekniği kullanılarak atılan tungsten karbür parçacıkları 400 m/s hıza ulaşabilirler. Bu değer
atmosferik plazma sprey tekniği ile atılana göre hayli yüksektir.
Aşınmaya dayanıklı kaplamalar için sıklıkla kullamılan WC (Tungsten karbür) kaplamalar yaklaşık
ağ. % 6 C içerir ve mikrosertliği yaklaşık 2400 HV’dir. W2C yaklaşık ağ. % 3,16 C içerir ve daha
yüksek sertliğe (HV= 3000) sahiptir, diğer taraftan daha gevrektir. Saf WC atmosferik şartlar altında erimez bunun yerine 3050 0K üzerinde sıvı faz ve grafit şeklinde ayrışır.
WC (Tungsten karbür) esas olarak Co’lı cermet şeklinde (daha az sıklıkla Ni, NiAl veya NiCr ile)
kaplanır. Kristalleri 1 ile 10 µm boyut aralığındaki parçacıklardır. Plazma veya HVOF ile kaplamada
aşağıdaki olaylar bildirilmiştir;
⇒
⇒
⇒
⇒
Şekil 3. Tungsten karbür öz
ve metal kılıf dış kabuk içeren özlü tel.
Karbonun kaybı ve W2C , hatta W oluşumu;
WC’nin (Tungsten karbür) Co ile tepkimesi ve Co3W3C gibi bileşenlerin oluşması;
Dekarbürize olan W‘in (Tungsten) WO3 (Tungsten oksit) oluşturacak şekilde oksidasyonu;
Özellikle hava plazma spreylemede gözlemlenen Co’ın seçici buharlaşması
Co ( ağ. % 9, 12, 17 ve 20) ile ağ. % 12 Ni ve ağ. % 25 NiCr içeren tungsten karbür en fazla uygulanan kaplama malzemesidir. Bu kaplamalar, D-gunTM, HVOF ve daha az olarak da hava plazma ile
yapılmaktadır. Plazma spreyin uygulaması, D-gunTM ve HVOF ile karşılaştırıldığında daha düşük
kaplama sertlikleri ile sonuçlanmaktadır. Vakuum plazma spreyleme daha ender olarak sert kaplamaların gerçekleştirilmesinde kullanılmaktadır. D-gunTM ve HVOF karbürizasyon atmosferine ve
alevlerin yüksek hızına bağlı olarak karbür kaplanması için uygundur. Atmosferleri karbür ayrışması ve oksidasyonu azaltır. Yüksek hız bununla birlikte parçacıklar arasında etkileşimi azaltır ve alev
erimiş metal veya alaşım matriksi içerisinde karbürlerin katı olarak korunmasına neden olabilir.
Bu durumda –genelde 1800 K’den düşük- nispeten düşük ergime noktaları vardır. Matriks parçaları eridiğinde ve karbürler katı kaldığında, sonuçta elde edilen kaplama iyi bağlanmış ve serttir.
Toz şekli ve kimyasal bileşimin kaplama sertliklerini işlem esnasındaki kaplama parametrelerinden daha fazla etkilediği görülmüştür. WC (Tungsten karbür)-Co kaplamaların sertliği temel olarak
aşağıdaki parametrelere bağlıdır;
⇒
⇒
WC (Tungsten karbür) fazının miktarı, büyüklüğü ve dağılımı;
Co bağlayıcının miktarı
Genel olarak, daha fazla WC (Tungsten karbür) içeren kaplamalar daha sert bununla birlikte daha
az WC (Tungsten karbür) içerenlere göre daha az güçlüdür. Benzer olarak, aşınma direnci ufak
boyutlu matriks içerisinde homojen dağılmış WC (Tungsten karbür)’de artmaktadır. APS (Atmosfer
plazma sprey) kaplamanın yüksek sıcaklığı D-gunTM ve HVOF kaplamalardan daha düşük sertlikte
kaplamalara neden olmaktadır. Bu durum, WC’in (Tungsten karbür) yüksek oksitleyici alev altında
daha az sert W2C’ye dönüşmesidir.
Tungsten karbür-Co tozları, döküm ve kırma, sinterleme ve kırma, agglomerasyon ve daha yoğun
bir örtü içinde örtüleme ile hazırlanabilmektedir. Yapılan araştırmada ağ. % 17 Co içeren ve ortalama 5-7 µm tane boyutunda karbür taneleri içeren agglomere olmuş tozların HVOF ile kaplanması
harika mikrosertlikler ortaya koymuştur.
Co’lı tungsten karbür en çok kullanılan ve denenen karbürdür. Krom karbür, (Cr3C2 + ağ. % 25
NiCr ) ile tungsten karbürün (WC+ ağ. % 12 Co) doğrudan karşılaştırılmasında tungsten karbürün
krom karbürden iki kat daha fazla aşınma direnci olduğu ortaya çıkmıştır. Tungsten karbürün yüksek aşınma direnci aşağıdaki etmenlere yüksek oranda bağlıdır;
⇒
⇒
Çökeltilerin yüksek sertliği (burada WC-tungsten karbür- fazı);
Yüksek oranda WC -tungsten karbür- fazı fazkar düşük oranda sert ama gevrek W2C fazının ihtivası
KARBÜR KAPLAMA
Sa yf a 3
T U N G S T E N K A R BÜ R K A P L A M A
Alaşımlardaki metal/alaşım ihtivasının aşınma direncinin arttırılması için küçük olması gerekmektedir. Vakuum plazma hava plazma sistemine göre tungsten karbür kaplama için bu bağlamda daha
yerinde olabilmektedir. HVOF ve D-GunTM teknikleri uygulandığında kaplamada aşınma ile alakalı
kayıplar plazma kaplamaya göre daha az olmaktadır bundan dolayı tungsten karbür kaplamalarda
HVOF plazmaya göre daha iyi bir seçimidir. Oda sıcaklığındaki aşınmalarda kaplamalarda tungsten
karbür takviyesi iyi sonuç vermektedir. Yüksek sıcaklıklarda erozyonlu korozyon varsa içerisinde
krom karbür içeren tungsten karbür kompozit kaplama tozları da iyi sonuç verecektir. Yine aynı şekilde ergiyik metallerin temas ettiği yüzeylerdeki korozyon da barındıran aşınma direnci HVOF ve DGunTM tekniğinde yüksektir.
Rolls-Royce tarafından üretilen Boeing 747 hava taşıtının bütün parçalarının % 50’si kaplanmıştır.
Termal kaplamaların havacılık sektörüne katkısı gittikçe artarken diğer kaplama yöntemlerininki –
galvanik kaplama yöntemleri gibi- azalmaktadır. Özellikle sert krom kaplamaların kullanımı tungsten-tungsten karbür kaplamaların kullanımı ile beraber düşmüştür.
Sanayide tungsten karbür kaplama; tamburlar, kasnaklar, makaralar ve ringlerin kaplamaları, sızdırmazlık elemanları , kağıt sanayi silindir ve merdaneleri, sevk silindirleri, miller, kovanlar, enerji santralleri parçaları için sıkça kullanılmaktadır.
Kısaca yüksek aşınma direnci ile beraber mükemmel korozyon direnci ve yüzey sertliği istendiğinde
tungsten karbür kaplamalar doğru bir tercih olacaktır. Ayrıca yüzey yapışması atılan astar kaplamalar ile yine termal kaplama sektörünün görebileceği en iyi değerlerdedir. Yüzey pürüzlülüğü 0,003
Ra’ya kadar inilebilen yüzeyler üretilebilmektedir.
Şekil 6. Agglomere olmuş ve
sinterlenmiş WC/Co 88/12
tozunun tarama elektron mikroskobu (SEM) görüntüsü.
Şekil 4. DD-gunTM, HVOF, Vakuum plazma sprey (VPS) ve atmosfer plazma sprey (APS) kaplamların
toz bileşenlerine bağlı mikrosertliklerinin karşılaştırılması.
Şekil 5. HVOF torçundaki uzaklığa bağlı olarak parçacık hızı.
Sa yf a 4
Cilt 3, Sayı 1
T U N G S T E N K A R BÜ R K A P L A M A
Tablo 1. Kullanılan tungsten karbüre bağlı kullanım şartları ve tozun katkısı özeti.
Tungsten karbür kodu
Tungsten karbür bileşimi
Özellikler
•
•
WC/Co 88/12*
Agglomere ve sinterlenmiş
WC/Co 88/12 PTFE* toz karışımı
WC/Co 87/13*
Agglomere ve sinterlenmiş
WC/CoCr 86/1086/10-4*
Agglomere ve sinterlenmiş
WC/Ni 88/12*
Agglomere ve sinterlenmiş
WC/Cr3C2/Ni 73/20/7*
Agglomere ve sinterlenmiş
Co % 12, % 4 C geriye kalan W
Co % 12, % 4 C geriye kalan W
(ayrıca PTFE ihtivası)
•
800800-1400 HV (~65(~65-75 HRC)
mikrosertlikte kaplama
•
•
540 oC’ye kadar çalışabilme
Mükemmel aşınma direnci
•
Yapışmazlık özelliği
•
260 oC’ye kadar çalışabilme
•
Mükemmel aşınma direnci
•
Korozif olmayan ortamda
sert krom kaplamanın yerine
kullanılabilme ve WC/Co
88/12’ye göre daha sünek
ama daha az sert
•
800800-1400 HV (~65(~65-75 HRC)
mikrosertlikte kaplama
•
Mükemmel aşınma direnci
•
Bir çok ortamda sert kromdan çok üstün özellikler ve
WC/Co 88/12’den daha iyi
korozyon direnci
•
pH 4’ten büyük farklı ortamlarda çalışma imkanı
•
800800-1450 HV (~65(~65-77 HRC)
mikrosertlikte kaplama
•
•
540 oC’ye kadar çalışabilme
Co % 13, % 5.2 C geriye kalan
W
Co % 10, Cr % 4, % 5.3 C
geriye kalan W
Ni % 12, % 4.2 C geriye kalan
W
Ni % 7, Cr % 21, % 5.7 C geriye kalan W
Mükemmel aşınma direnci
Korozif olmayan ortamda
sert krom kaplamanın yerine
kullanılabilme
Mükemmel aşınma direnci
•
Bir çok ortamda WC/Co
88/12’den daha iyi korozyon
direnci
•
pH 5’ten büyük farklı ortamlarda çalışma imkanı
•
10001000 - 1200 HV (~70(~70 - 72
HRC) mikrosertlikte kaplama
•
540 oC’ye kadar çalışabilme
•
Mükemmel aşınma direnci
•
Bir çok ortamda WC/Co
88/12’den daha iyi korozyon
direnci
•
pH 4’ten büyük farklı ortamlarda çalışma imkanı
•
10001000-1200 HV (70(70-72 HRC)
mikrosertlikte kaplama
•
540 oC’ye kadar çalışabilme
Bülten Başlığı
Sa yf a 5
T U N G S T E N K A R BÜ R K A P L A M A
Woka 7500 serisi**
KromKarbürKromKarbür-% 37 Tungsten
KarbürKarbür-% 18 Metal Alaşımı
Agglomere ve sinterlenmiş
Woka 3700 serisi**
Tungsten KarbürKarbür- KromKarbür
-Ni
Tungsten karbürkarbür-% 12 Co
dökülmüş ve kırılmış tozlar
(Metco, Amdry, Diamalloy)**
Cr % 38.538.5-43.543.5-Ni % 1010-13,
Co % 2.92.9-4.1, C % 7.77.7-8.5
geriye kalan W
Cr % 17.517.5-24, Ni % 5.55.5-8.5, C
%5.7%5.7-8 geriye kalan W
Co %10%10-13, C %3.6%3.6-4.3, Fe
maks. % 2, W min. % 80
*GTV powder catalog
** SULZERSULZER-METCO powder catalog
•
Mükemmel aşınma direnci
•
Çok iyi korozyon direnci
•
10501050 - 1250 HV (~70(~70 - 72
HRC) mikrosertlikte kaplama
•
700 oC’den daha düşük
sıcaklıklarda çalışabilme
•
•
Düşük gözenek
•
Özellikle oksitleyici ortamlarda çok iyi korozyon direnci
•
900900-1350 HV (~67(~67-73 HRC)
mikrosertlikte kaplama
•
700 oC’den daha düşük
sıcaklıklarda çalışabilme
•
Mükemmel aşınma direnci
•
Korozif ortamlarda önerilmemektedir.
•
800800-1350 HV (~65(~65-73 HRC)
mikrosertlikte kaplama
•
500 oC’den daha düşük
sıcaklıklarda çalışabilme
Mükemmel aşınma direnci
Sa yf a 6
C i l t 1, S a y ı 1
T U N G S T E N K A R BÜ R K A P L A M A
HVOF kaplama yöntemi uygulanan karbür kaplamalardan tungsten karbür kaplama ile yüksek sertlik ve aşınma dayanımının yanında korozyon direnci de yapıya kazandırılmaktadır. Tungsten karbür
kaplama temelinde tungsten karbür taneciklerinin daha sünek olan metalik matriksli kompozit yapı
oluşturulmasıyla meydana geldiği gibi, bu matriks yapısının sertliği de malzemenin toplam sertlik ve
tokluğunu etkilemektedir. Mesela, WC-12Co yapısının WC-10Co-4Cr’a göre tokluğu daha yüksekken
WC-10 Ni yapısının ise korozyon dayanımı daha iyidir, kısaca matriks metali seçimi de tungsten
karbür kaplamalarda büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de her ne kadar ekonomik ve genel geçer
yaklaşımlardan ötürü WC-12Co alaşımlı tozu kullanılırken temelinde kullanım alanına göre tozlar
seçilmelidir. Aşağıda WCWC-12 Co, WCWC-10 Ni ve WCWC-10Co10Co-4Cr tozlarının kullanım alanları özetlenmiştir.
WCWC-12Co;
⇒
Konveyör vidalar
⇒
Kompresör sabit bobinleri
⇒
Kompresör hava contaları
⇒
Fan bıçak destekleri
⇒
Kanal segmentler
⇒
Pervane milleri
⇒
Uçak kanat parçaları
⇒
Mil dirsekleri
⇒
Egzoz fanlar
⇒
Uzatma contaları
WCWC-10Ni;
Şekil 7. Tel çekmede kullanılan makaralar genelde tungsten karbür ile kaplanmaktadır.
⇒
Oksitleyici ortamalardaki küresel valfler
⇒
Valfler
⇒
⇒
Petrol sahası ekipmanları
Deniz suyuna batmış halde kullanılan parçalar
WCWC-10Co10Co-4Cr;
⇒
Valfler
⇒
Aşınmaya ve kavitasyon direnç gerektiren yerler
⇒
Kağıt ve baskı silindirleri
⇒
Pompa çarkları, milleri
⇒
Hidroelektrik türbin parçaları
⇒
Ekstrüder vida ve dövme kalıpları
⇒
Çelik endüstrisi kılavuz roleleri ve pimleri
Bunun yanında tozların tane boyutu ve şekli de yine kullanım yerine ve uygulamada kullanılan cihaza göre değişmektedir. Mesela, TAFA gibi cihazlarda kırık köşeli tozlar kullanılırken, Diamond Jet gibi
cihazlarda nozül çapına da bağlı olmak ile beraber daha küresel şekilli ve ince tozlar kullanılmaktadır. Bir diğer durum da küresel tozların bazılarının gaz ortamında püskürtme yöntemi ile küresel
tozlar üretilmesi iken, önceden daha ince yapılı tozların mekanik alaşımlama ile önce agglomere
edilip ardından sinterlenmiş türleri de bulunmaktadır. Yine cihaz ve kullanım alanına göre toz seçimi
yapılmaktadır.
Bülten Başlığı
Sa yf a 7
T U N G S T E N K A R BÜ R K A P L A M A
Sektörde son zamanlarda karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de amorf özlü teller ile ark
sprey yöntemi ile kaplanmış parçaların tungsten karbür kaplanmış gibi servis edilmesidir.
Tungsten karbür ile aynı metalik parlaklığa sahip bile olsa özlü tellerle yapılan kaplamaların
sertliği 55-62 HRc’ye kadar çıkarken, tungsten karbür kaplamaların sertliği 65-72 HRc arasında değiştiğinden ya sertlik ölçümü ile ya da parçanın manuel XRF tarayıcı ile incelenmesi
yöntemleri ile anlaşılabilir. Arada “aşınma direnci” açısından sertlikleri kıyaslamasına göre
çok daha büyük fark varken ve bu parçanın servis ömrünü etkilerken maliyet açısından kilo
başına 3 kat en az maliyet farkı da yaratmaktadır.
Firmamız tozlarını dünyada sektörünün lideri Praxair ve Sulzer Metco firmalarından temin
etmektedir, MEC HIPOJET 2700 SYSTEM ile kaplamalar gerçekleştirilmektedir. Kaplama
sonrası bütün parçalar raporlanmakta ve belirtilen süre firmamızın garantisi altında olmaktadır.
Şekil 8. Tungsten karbür ile kaplanmış tel
çekme kafası
Şekil 9. Tungsten karbür kaplama ürünlerde
yüzeye yapılan talaşlı imalat ile yüksek sertlik
ve aşınma direncinin yanında istenilen yüzey
özellikleri de kolaylıkla elde edilmektedir.
Şekil 10. Uçak türbinleri yine aşınma ve ısıya dayanıklı termal kaplamaların en fazla kullanıldığı
uygulama alanlarından biridir.
Şekil 11. Tungsten karbür ile
kaplanmış boru, taşlama ve
lepleme sonrası yüzey hassasiyeti Ra 0,04′e kadar rahatça indirilebilmekte ve çok
parlak, pürüzsüz yüzeyler
oluşturulabilmektedir.
Sa yf a 8
C i l t 1, S a y ı 1
K R O M K A R BÜ R K A P L A M A
Yüzey kaplamada sıklıkla kullanılan karbürlerden biri de WC’e (Tungsten karbür) göre daha iyi yüksek sıcaklık dayanımı olan Cr3C2 (krom karbür)’dir. Bu karbür sıklıkla ağ. % 25 NiCr (80/20) ile harman edilir. Krom karbür ile yapılan kaplamalar kaplamada kullanılan teknikten bağımsız olarak
tungsten karbürden daha düşük sertliktedir. Cr3C2 (krom karbür) kaplama esnasında dekarbürize
olur ve elde edilen kaplama sıklıkla Cr7C3 karbürünü içerir. Spreyleme sonrasında WC-17Co, WC17Ni, Cr3C2-2.5NiCr ve WC+ (WCr)2C bileşimlerinin tavlanması (yaklaşık 1000 K’de 1 sa) HVOF
kaplamalarda matriksin aşırı doygunlaşması ile sonuçlanır. Bu etki kaplamaların mikrosertliklerinde
karbonun bağlayıcı içinde çözünmesinden kay- naklı yaklaşık 100-200 HV3 artışa yol açar. Bu çözünme, bağlayıcının kafes sabitindeki artışla da teyit edilmektedir. Yüksek sıcaklıklarda erozyon
için, krom karbür takviyeli kompozit kaplamalar daha kullanışlıdır.
Tungsten karbürün kaplamaların dayanabileceğinden daha yüksek sıcaklıklarda –tungsten karbür
kaplama 550 oC’ye kadar çalışabilirken krom karbür kaplamalarda bu 870 oC’ye kadar çıkmaktadırkorozyon etkisinde olan parçalar için krom karbür kaplamalar genel olarak uygun seçim olacaktır.
Karbür kaplamaların kaplanmasında kullanılan HVOF kaplama sistemi ile yine kaplamalar uygulanmaktadır. Krom karbür kaplamalarda dikkat edilmesi gereken sorun yine üretim aşamasında
WC’de olduğu gibi yapıda kompleks karbür bileşiklerinin oluşmasından kaynaklanan karbürizasyon
ve kaplama esnasında meydana gelebilecek olan matriks içerisinde karbürün dağılması ve genel
olarak parçanın kesit sertliğinin azalması ile sonuçlanan dekarbürizasyon durumudur. Tungsten
karbürde matriks elemanı olarak nikel, kobalt ve krom gibi alaşım elementleri bulunurken krom
karbür kaplamalarda nikel ve krom bu amaçla kullanılmaktadır. Cr3C2-(Ni 20Cr), Cr3C2-25(Ni 20Cr)
ve Cr3C2–NiCr yapısında bileşimler bulunmaktadır ve korozyon direnci de yine nikel ve krom alaşım
elementlerinden kaynaklanmaktadır. Yine kullanılan cihazlara göre ve kullanım yerine göre kırık
veya agglomere edilmiş ve sinterlenmiş olanları mevcut olsa da farklı sertlik, aşınma direnci ve
yüzey pürüzlülükleri ile sonuçlanmaktadır. Aşağıda Cr3C2-(Ni 20Cr), Cr3C2-25(Ni 20Cr) ve Cr3C2 –
NiCr tozlarının kullanım alanları özetlenmiştir.
Cr3C2 – NiCr;
Şekil 12. Woka 7300TM
seriSİ tozların morfolojisimorfolojisi- ni
gösteren SEM mikrogörüntüsü (Sulzer).
⇒
Yakıt çubuk mandrelleri
⇒
Sıcak ezme röleleri
⇒
Dövme aletleri
⇒
Türbin egzoz destekleri
⇒
Sıcak şekillendirme kalıpları
⇒
Türbin hava sızdırmazlık halkaları
⇒
Türbin hava sızdırmazlık aralıkları
⇒
Türbin iç nozül destekleri
⇒
Türbin motor egzoz kanatları
⇒
Bıçak kenarları
⇒
Pompa sızdırmazlık elemanları,
⇒
Sirkülasyonlu akışkan yataklı fırınlar
⇒
Vana gövdeleri
⇒
Türbin bölme damperleri
Pazarlar:
⇒
Turbomakina
⇒
Petrokimya
⇒
Sert krom kaplama için alternatif
Bülten Başlığı
Sa yf a 9
K R O M K A R BÜ R K A P L A M A
Cr3C2-(Ni 20Cr),
⇒
Türbin hava sızdırmazlık halkaları
⇒
Türbin bölme damperleri
⇒
Türbin nozül içi destekler
⇒
Türbin egzoz valfi parçaları
⇒
Türbin destekleri
⇒
Sıcak ezme röleleri
⇒
Dövme aletleri
⇒
Sıcak şekillendirme kalıpları
Cr3C2-25(Ni 20Cr)
⇒
Hidrolik silindir ve piston çubukları
⇒
Vana gövdeleri
⇒
Kazan kaplamaları
⇒
Kimyasal işlem ekipmanları
⇒
Türbin bileşenleri
⇒
Elek ve koniler
⇒
Gemi motor supap mili
⇒
Metal üretimindeki fırın röleleri
⇒
Pompa gövdeleri
Şekil 13. Tel çekme sektöründe kullanılan HVOF
yöntemi ile krom karbür kaplanmış konik tel
çekme makarası (Sol işlem öncesi, sağ işlem
sonrası; yüzey deformasyonları tamamen giderilmektedir.)
Şekil 14. HVOF ile krom karbür kaplanmış
gemi pompası şaftı
Şekil 15. HVOF kullanılarak yapılan krom karbür kaplamalar mamülün ömrünü 5 kata kadar
arttırmaktadır.
Şekil 16. Dökme demir altlığın üzerine HVOF ile kapkaplanmış krom karbür/nikel
k r o m
k a p l a m a
(http://www.gordonengland.
co.uk)
Y Ü Z EY MÜH EN DĐ S LĐ K
KA P L A MA
Adres : Aydıntepe Mah. Dinçel Sok. No:1
Đçmeler Tuzla/ĐSTANBUL
Internet adresi:
www.yuzeymuhendislikkaplama.com.tr
Telefon: 0(216) 491 74 44
Faks: 0(216) 446 41 07
E-posta:
[email protected] .tr
TERMAL SPREY
KAPLAMA
SEKTÖRÜNÜN LĐDER
MARKASI
Tablo 2. Kullanılan belli başlı krom karbür kaplama tozları.
Krom karbür kodu
Cr3C2/Ni20Cr 75/25
Agglomere ve sinterLenmiş*
Cr3C2/Ni20Cr 75/25
Agglomere ve sinterlenmiş
PTFE, toz karışımı*
Krom KarbürKarbür-Nikel Karbür
Kompozit Kaplamalar*
Krom karbür bileşimi
Ni % 20, C % 10, geriye kalan
Cr
Co % 12, % 4 C geriye kalan W
(ayrıca PTFE ihtivası)
Co % 13, % 5.2 C geriye kalan
W
Co % 10, Cr % 4, % 5.3 C
geriye kalan W
Krom KarbürKarbür- % 25 Nikel
Krom Kaplamalar**
Krom KarbürKarbür-% 5 NikelNikel-%5
Krom Kaplamalar**
Krom KarbürKarbür- % 25 Nikel
Krom Yoğunlaştırılmış Toz
Kaplamalar**
Ni % 12, % 4.2 C geriye kalan
W
Ni % 7, Cr % 21, % 5.7 C geriye kalan W
Krom KarbürKarbür-Nikel Krom Toz
Karışım Kaplamalar**
*GTV powder catalog
** SULZERSULZER-METCO powder catalog
Özellikler
•
Çeşitli ortamlarda korozyon
didi- renci ile birleştirilmiş
mükemmel aşınma direnci
•
800800-1300 HV (~65(~65-74 HRC)
mikrosertlikte kaplama
•
980 oC’ye kadar çalışabilme
•
Mükemmel aşınma direnci
•
Yapışmazlık özelliği
•
260 oC’ye kadar çalışabilme
•
Çeşitli ortamlarda korozyon
didi- renci ile birleştirilmiş
mükemmel aşınma direnci
•
800800-1150 HV (~65(~65-73 HRC)
mikrosertlikte kaplama
•
870 oC’ye kadar çalışabilme
•
Çeşitli ortamlarda korozyon
direnci ile birleştirilmiş mükemmel aşınma direnci
•
850850-1200 HV (~65(~65-74 HRC)
mikrosertlikte kaplama
•
870 oC’ye kadar çalışabilme
•
Tungsten karbürün tolere
edebiedebi- leceği sıcaklıklardan
daha yükyük- sek sıcaklıklarda
korozyon enci ile birleştirilmiş
aşınma direnci
•
850850-1200 HV (~65(~65-74 HRC)
mikrosertlikte kaplama
•
870 oC’ye kadar çalışabilme
•
Çeşitli ortamlarda korozyon
direnci ile birleştirilmiş mükemmel aşınma direnci
•
550550-800 HV (~50(~50-74 HRC)
mikmik- rosertlikte kaplama
•
870 oC’ye kadar çalışabilme
•
Çeşitli ortamlarda korozyon
didi- renci ile birleştirilmiş
mükemmel aşınma direnci
•
950950-1250 HV (~66(~66-74 HRC)
mikrosertlikte kaplama
•
870 oC’ye kadar çalışabilme
Download

Karbür Kaplama - Yüzey Mühendislik Kaplama