Parafoam 1K
1/2
TANIMLAMA
TEMİZLEME
PARAFOAM 1K Tek komponentli,nemle sertleşen,
poliüretan prepolimer bazlı Poliüretan Köpüktür.CFC
içermez.Kutuda özel sentetik malzemeden yapılmış
emniyet ventili mevcuttur:
Nem girişi yoktur
Kutular yatay ve dikey olarak depolanabilirler.
Ventil arkasında vulkanizasyon yoktur (nemin
prepolimer ile reaksiyonu yoktur)
Ventilden köpük kaçırmaz.
Kutunun kapatılmasını ve birkaç defa daha kullanmasını
sağlayan yeni tasarlanmış adaptöre sahiptir.
Taze köpük: Parafoam Gun ve Spray Temizleyici ile.
Sertleşen köpük: mekanik olarak veya Parafoam Remover
ile.
UYGULAMALAR
Yüzeyler:Beton, sıva, taş, alçı, ağaç, fibro çimento ve
metallere mükemmel yapışır.
Derzleri doldurur, yapıştırır ve yalıtır:
•
Tavanla bölme duvarları
•
Pencere, kapı ve duvarların çerçeveleri arasındaki
yapısal boşluk
•
Prefabrik yapı elemanları arasındaki yapısal ve
montaj boşlukları
•
Bacalar, çatı koruması, çatı panelleri ve duvar
panelleri arasında bağlantı yerleri
•
Duvarlar ve tavanlardan içinden geçen kabloların
ve boruların etrafında
•
Panel / izolasyon plakalarının yapıştırılması
(poliüretan ve polistiren gibi)
•
İyi ısı ve ses yalıtımı
GÜVENLİK
Köpüğü kullanmadan önce etiket üzerindeki tehlike
işaretini
dikkatlice
okuyunuz.
Köpük
iyice
havalandırılan odalarda kullanılması gerekmektedir.
Sigara içmeyiniz. Gözleri koruyunuz ve uygun koruyucu
giysi, eldiven giyiniz.Bitişik yüzeylere kazara
bulaştırmaktan kağıt veya plastik örtü ile koruyunuz.
Dökülen köpüğü hemen PARAFOAM GUN AND
SPRAY CLEANER ile kaldırınız. Sertleşen köpük
yalnızca mekanik olarak kaldırılabilir.
AMBALAJ
12*500 ml/koli
12*750 ml/koli teneke kutularda
RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin yerde muhafaza edildiğinde 15 ay.
HAZIRLIK
Yüzeyler sağlam, kuru,toz ve yağ bulundurmayacak
şekilde olmalıdırlar. Geçirgen yüzeyler önceden su ile
nemlendirilmelidir.
UYGULAMA
Uygulama: kullanmadan önce kutuyu 20- 30 defa
kuvvetli bir şekilde çalkalayınız. Beyaz kapağı
çıkartınız. Adaptörü ventile çevirerek sıkıştırınız.Metal
kutuyu baş aşağı çeviriniz (ventil aşağıya doğru)
Derzler
ve
boşluklar
yalnız
50%
kadar
doldurulmalıdır.Derin
boşluklar
ve
derzler
doldurduğunuzda köpük 1-2 saat içersinde kısa
aralıklarla boncuk gibi uygulanmalıdır.
Kullandıktan sonra: adaptörün sapını adaptörün
üzerinde bulunan birleşme halkasının üzerin sıkıca itiniz
Sıkışmayı sağlayınız. Tekrar kullanımda birleşme
halkasından sapı çekiniz.
082008
İşbu bilgilendirme sayfasından olan bilgiler laboratuvardan alınan en son bilgilerle hazırlanmıştırlar. Teknik özellikler değiştirilebilir
veya adapte edilebilirler. Noksan bilgilerden dolayı sorumluluk taşımamaktayız. Kullanmadan önce uygulamak için ürünün uygun
olduğundan emin olunuz. Dolayısıyla testler gereklidirler. Genel şartlarımız uygulanmaktadırlar.
Parafoam 1K
2/2
ÖZELLİKLER
Cinsi
Renk
Sertleşme sistemi
Yoğunluk
Verim
Yangın sınıfı
Yapışmazlık süresi
Kesme süresi
Tam kuruma
Uygulama sıcaklığı
Sıcağa dayanıklılık:
Kutunun en uygun sıcaklığı
Isı iletkenliği
Gerilme mukavemeti
Sıkıştırma direnci
Kesme mukavemeti
Germe anındaki uzama
Su emme
Akustik izolasyon değeri
082008
Poliüretan - prepolimer
Sarı
Nem
20 kg/m³
35-40 litre (750 ml)
B3 (DIN 4102, bölüm 1)
11-13 dakikadan sonra
yaklaşık 25-30 dakikadan sonra
yaklaşık 12 saatten sonra
+ 5°C dereceden + 30°C dereceye kadar
- 40°C dereceden + 80°C dereceye kadar uzun süre için
–40°C dereceden + 100°C dereceye kadar kısa süre için
20°C
0.03 W/m°K (DIN 52612)
0,13 N/mm²
2 N/cm² (DIN 53421)
6 N/cm² (DIN 53427)
26% (DIN 53430)
0,3 Vol.%
58 dB (DIN 52210-3)
İşbu bilgilendirme sayfasından olan bilgiler laboratuvardan alınan en son bilgilerle hazırlanmıştırlar. Teknik özellikler değiştirilebilir
veya adapte edilebilirler. Noksan bilgilerden dolayı sorumluluk taşımamaktayız. Kullanmadan önce uygulamak için ürünün uygun
olduğundan emin olunuz. Dolayısıyla testler gereklidirler. Genel şartlarımız uygulanmaktadırlar.
Download

Parafoam 1K